Kết quả xổ số miền trung ngày Thứ 6

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 21/06/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
45
80
G.7
290
526
G.6
2283
0628
6094
7235
5810
6074
G.5
3704
9863
G.4
48516
96362
54329
53374
45531
06159
71118
75104
88198
67904
27263
31435
72927
16289
G.3
44103
18973
00756
39628
G.2
01375
48107
G.1
36786
23195
G.ĐB452758745454
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
003, 0404, 04, 07
116, 1810
228, 2926, 27, 28
33135, 35
445 
558, 5954, 56
66263, 63
773, 74, 7574
883, 8680, 89
99095

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 14/06/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
78
80
G.7
584
936
G.6
9372
7352
2498
0544
8895
5307
G.5
0429
4849
G.4
58376
92812
63438
97336
07622
22355
39897
60225
40961
90668
23601
84943
79812
78764
G.3
21790
44607
30265
33615
G.2
87941
03707
G.1
29235
54744
G.ĐB275418338892
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
00701, 07, 07
112, 1812, 15
222, 2925
335, 36, 3836
44143, 44, 44, 49
552, 55 
6 61, 64, 65, 68
772, 76, 78 
88480
990, 9792

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 07/06/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
19
47
G.7
643
332
G.6
8898
8885
4683
5717
2965
6926
G.5
9758
4170
G.4
91634
52490
42283
53641
07631
40391
98878
08537
37651
87964
72772
96217
89693
95308
G.3
38236
16018
18558
60480
G.2
64352
83476
G.1
07295
41537
G.ĐB247798060422
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
0 08
118, 1917, 17
2 22, 26
331, 34, 3632, 37, 37
441, 4347
552, 5851, 58
6 64, 65
77870, 72, 76
883, 83, 8580
990, 91, 95, 98 

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 31/05/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
09
00
G.7
042
300
G.6
3917
8194
4411
5366
7215
6839
G.5
5788
7674
G.4
78502
29821
60088
48029
13555
93104
22573
00616
94510
60698
15099
54310
06816
70525
G.3
87368
16721
49308
62799
G.2
69805
05664
G.1
29502
55029
G.ĐB087970467613
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
002, 02, 04, 05, 0900, 00, 08
111, 1710, 10, 13, 15, 16, 16
221, 21, 2925, 29
3 39
442 
555 
66864, 66
770, 7374
888, 88 
9 98, 99

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 24/05/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
74
72
G.7
665
512
G.6
0706
8808
1079
2272
0302
2313
G.5
1608
5712
G.4
14228
29117
07704
35411
64460
03950
83393
74442
03039
79493
02131
84448
48641
95921
G.3
23283
44032
53581
78232
G.2
60762
95710
G.1
46296
24585
G.ĐB397150052482
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
004, 06, 08, 0802
111, 1710, 12, 12, 13
22821
33231, 32, 39
4 41, 42, 48
550, 50 
660, 62, 65 
774, 7972, 72
88381, 82, 85
993 

XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 17/05/2024

GiảiGia LaiNinh Thuận
G.8
29
93
G.7
313
403
G.6
1291
5420
3132
3972
5138
3608
G.5
0656
2903
G.4
02836
65039
60801
55363
45869
37199
97760
26144
19889
24927
37656
23717
11012
04227
G.3
79853
74178
52537
14967
G.2
82005
46895
G.1
12522
17518
G.ĐB184332886604
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSGLXSNT
001, 0503, 03, 04, 08
11312, 17, 18
220, 22, 2927, 27
332, 32, 36, 3937, 38
4 44
553, 5656
660, 63, 6967
77872
8 89
99193