Kết quả xổ số vietlott max 3d Thứ 6 - xs max3d

Kết quả xổ số max 3d ngày 12/03/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 12-03-2021

G.1
527 409
G.2
737 335 991 598
G.3
931 000 506
883 069 767
KK
514 336 970 318
238 068 871 882

Kết quả xổ số max 3d ngày 05/03/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 05-03-2021

G.1
617 030
G.2
497 287 844 095
G.3
450 229 901
168 862 019
KK
073 036 117 780
718 363 412 095

Kết quả xổ số max 3d ngày 26/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 26-02-2021

G.1
817 472
G.2
014 873 991 724
G.3
262 434 348
223 157 851
KK
543 739 560 468
165 878 453 153

Kết quả xổ số max 3d ngày 19/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 19-02-2021

G.1
252 285
G.2
572 033 668 559
G.3
295 584 084
841 525 647
KK
332 451 473 115
813 705 191 005

Kết quả xổ số max 3d ngày 05/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 05-02-2021

G.1
226 491
G.2
163 713 127 516
G.3
811 446 966
719 205 201
KK
924 139 386 347
637 421 526 900

Kết quả xổ số max 3d ngày 29/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 29-01-2021

G.1
273 198
G.2
713 900 373 491
G.3
841 794 715
945 962 299
KK
812 147 857 366
117 733 163 651

Kết quả xổ số max 3d ngày 22/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 22-01-2021

G.1
747 385
G.2
716 586 212 932
G.3
842 396 886
376 681 215
KK
732 892 964 742
601 329 532 326

Kết quả xổ số max 3d ngày 15/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 15-01-2021

G.1
677 624
G.2
651 595 933 790
G.3
366 494 611
530 027 854
KK
257 530 624 210
269 695 701 287

Kết quả xổ số max 3d ngày 08/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 08-01-2021

G.1
841 631
G.2
740 450 940 993
G.3
557 838 241
340 441 765
KK
806 296 249 835
056 589 397 912

Kết quả xổ số max 3d ngày 01/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 01-01-2021

G.1
200 794
G.2
403 006 933 371
G.3
853 249 389
113 834 861
KK
001 640 721 423
028 980 732 818

Kết quả xổ số max 3d ngày 25/12/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 25-12-2020

G.1
030 722
G.2
476 230 821 547
G.3
923 584 041
917 886 535
KK
619 156 387 408
667 220 852 521

Kết quả xổ số max 3d ngày 18/12/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 18-12-2020

G.1
467 496
G.2
117 799 285 378
G.3
651 877 950
385 265 147
KK
212 104 610 245
391 315 531 135

Kết quả xổ số max 3d ngày 11/12/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 11-12-2020

G.1
548 272
G.2
694 908 024 169
G.3
307 041 900
557 351 240
KK
474 318 929 186
287 662 261 865

Kết quả xổ số max 3d ngày 04/12/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 04-12-2020

G.1
590 940
G.2
310 465 464 365
G.3
060 195 193
950 031 860
KK
353 944 294 566
301 753 846 455

Kết quả xổ số max 3d ngày 27/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 27-11-2020

G.1
939 257
G.2
556 051 159 380
G.3
491 710 845
132 227 124
KK
092 191 680 338
586 916 930 412

Kết quả xổ số max 3d ngày 20/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 20-11-2020

G.1
268 488
G.2
301 781 316 913
G.3
752 043 995
976 470 169
KK
207 642 780 154
967 533 048 941

Kết quả xổ số max 3d ngày 13/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 13-11-2020

G.1
355 413
G.2
331 754 741 821
G.3
598 342 692
373 430 341
KK
032 705 693 706
600 936 385 906

Kết quả xổ số max 3d ngày 06/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 06-11-2020

G.1
840 262
G.2
372 096 824 142
G.3
730 667 587
775 287 579
KK
058 472 177 147
364 018 458 164

Kết quả xổ số max 3d ngày 30/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 30-10-2020

G.1
050 820
G.2
807 520 796 845
G.3
221 728 706
708 426 754
KK
886 644 875 606
543 733 470 725

Kết quả xổ số max 3d ngày 23/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 23-10-2020

G.1
902 079
G.2
351 190 309 499
G.3
451 426 079
339 396 623
KK
909 357 022 712
470 876 460 429

Kết quả xổ số max 3d ngày 16/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 16-10-2020

G.1
402 573
G.2
627 744 622 799
G.3
361 777 588
381 856 129
KK
144 847 144 147
848 868 263 768

Kết quả xổ số max 3d ngày 09/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 09-10-2020

G.1
704 616
G.2
736 960 090 615
G.3
622 869 439
208 356 824
KK
980 255 714 310
321 773 121 910

Kết quả xổ số max 3d ngày 02/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 02-10-2020

G.1
696 955
G.2
075 041 191 943
G.3
681 368 801
854 184 523
KK
347 616 940 463
352 498 135 198

Kết quả xổ số max 3d ngày 25/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 25-09-2020

G.1
420 853
G.2
875 231 935 495
G.3
443 834 508
494 047 100
KK
890 507 189 867
220 971 058 516

Kết quả xổ số max 3d ngày 18/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 18-09-2020

G.1
760 809
G.2
789 436 295 569
G.3
570 380 896
379 971 780
KK
330 148 814 153
751 757 208 856

Kết quả xổ số max 3d ngày 11/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 11-09-2020

G.1
679 067
G.2
553 115 506 525
G.3
537 947 572
686 993 479
KK
327 372 310 262
622 516 279 059

Kết quả xổ số max 3d ngày 04/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 04-09-2020

G.1
449 531
G.2
322 321 351 502
G.3
434 709 031
049 134 772
KK
000 511 975 604
062 036 692 630

Kết quả xổ số max 3d ngày 28/08/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 28-08-2020

G.1
023 498
G.2
794 101 615 183
G.3
212 520 248
870 075 940
KK
422 509 437 860
821 149 567 425

Kết quả xổ số max 3d ngày 21/08/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 21-08-2020

G.1
815 349
G.2
144 698 540 587
G.3
446 827 565
298 287 627
KK
342 639 365 102
384 348 372 037

Kết quả xổ số max 3d ngày 14/08/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 14-08-2020

G.1
542 026
G.2
554 897 185 650
G.3
665 240 329
681 868 889
KK
184 920 149 337
053 174 889 500

CHƠI THỬ XS MAX 3D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 3D

 • a) Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số có 3 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • - Giải Khuyến khích: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau::
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 3D+.

 • a) Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng:
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Nhất/Đặc biệt Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000
 • - Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

Từ khóa liên quan: