Thống kê xsmt chính xác nhất ngày 22-06-2024

Dự đoán xsmtSoi cầu xsmt Thống kê xsmt

Thống kê nhanh xổ số Đà Nẵng

1. Thống kê xổ số Đà Nẵng ngày 22-06-2024

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Đà Nẵng. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
07(14 lần)
09(13 lần)
22(13 lần)
08(12 lần)
47(12 lần)
78(12 lần)
00(11 lần)
15(11 lần)
20(11 lần)
23(11 lần)
21(3 lần)
26(3 lần)
41(3 lần)
46(3 lần)
69(3 lần)
82(3 lần)
89(3 lần)
92(3 lần)
11(2 lần)
12(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(95 lần)
Đầu 1(56 lần)
Đầu 2(78 lần)
Đầu 3(61 lần)
Đầu 4(73 lần)
Đầu 5(75 lần)
Đầu 6(61 lần)
Đầu 7(82 lần)
Đầu 8(65 lần)
Đầu 9(74 lần)
Đuôi 0 (83 lần)
Đuôi 1 (61 lần)
Đuôi 2 (64 lần)
Đuôi 3 (69 lần)
Đuôi 4 (66 lần)
Đuôi 5 (87 lần)
Đuôi 6 (59 lần)
Đuôi 7 (82 lần)
Đuôi 8 (74 lần)
Đuôi 9 (75 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Đà Nẵng ngày 22-06-2024

Lô gan Lô rơi
06(18 Ngày)
91(13 Ngày)
17(15 Ngày)
54(10 Ngày)
77(15 Ngày)
84(11 Ngày)
34(11 Ngày)
64(17 Ngày)
18(10 Ngày)
56(14 Ngày)
21(12 Ngày)
69(12 Ngày)
89(30 Ngày)
11(13 Ngày)
04(2 Ngày)
42(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Đà Nẵng ngày 22-06-2024. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
25(27 lần)
01(25 lần)
14(25 lần)
10(24 lần)
42(23 lần)
51(23 lần)
93(23 lần)
22(22 lần)
83(22 lần)
15(21 lần)
26(12 lần)
79(12 lần)
11(11 lần)
21(11 lần)
54(11 lần)
62(11 lần)
81(11 lần)
88(11 lần)
30(10 lần)
34(10 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(154 lần)
1(177 lần)
2(172 lần)
3(136 lần)
4(163 lần)
5(163 lần)
6(167 lần)
7(160 lần)
8(145 lần)
9(159 lần)
0(176 lần)
1(160 lần)
2(165 lần)
3(169 lần)
4(153 lần)
5(178 lần)
6(142 lần)
7(171 lần)
8(154 lần)
9(128 lần)
0(161 lần)
1(177 lần)
2(166 lần)
3(120 lần)
4(160 lần)
5(172 lần)
6(159 lần)
7(169 lần)
8(153 lần)
9(159 lần)

Xem thêm về xổ số Đà Nẵng

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Đà Nẵng.

Thống kê nhanh xổ số Đắc Nông

1. Thống kê xổ số Đắc Nông ngày 22-06-2024

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Đắc Nông. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
99(14 lần)
64(13 lần)
17(12 lần)
21(12 lần)
76(12 lần)
90(12 lần)
02(11 lần)
23(11 lần)
93(11 lần)
15(10 lần)
63(4 lần)
71(4 lần)
35(3 lần)
53(3 lần)
65(3 lần)
87(3 lần)
01(2 lần)
77(2 lần)
91(2 lần)
11(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(66 lần)
Đầu 1(68 lần)
Đầu 2(71 lần)
Đầu 3(71 lần)
Đầu 4(70 lần)
Đầu 5(77 lần)
Đầu 6(72 lần)
Đầu 7(73 lần)
Đầu 8(69 lần)
Đầu 9(83 lần)
Đuôi 0 (74 lần)
Đuôi 1 (61 lần)
Đuôi 2 (79 lần)
Đuôi 3 (67 lần)
Đuôi 4 (66 lần)
Đuôi 5 (64 lần)
Đuôi 6 (79 lần)
Đuôi 7 (69 lần)
Đuôi 8 (83 lần)
Đuôi 9 (78 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Đắc Nông ngày 22-06-2024

Lô gan Lô rơi
18(12 Ngày)
98(13 Ngày)
12(11 Ngày)
49(12 Ngày)
58(10 Ngày)
79(12 Ngày)
27(12 Ngày)
83(19 Ngày)
03(21 Ngày)
24(23 Ngày)
63(16 Ngày)
71(30 Ngày)
01(12 Ngày)
77(24 Ngày)
91(32 Ngày)
11(15 Ngày)
15(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Đắc Nông ngày 22-06-2024. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
14(14 lần)
38(14 lần)
39(14 lần)
49(14 lần)
97(13 lần)
10(12 lần)
18(12 lần)
21(12 lần)
26(12 lần)
66(12 lần)
05(5 lần)
07(5 lần)
16(5 lần)
20(5 lần)
23(5 lần)
43(5 lần)
45(5 lần)
54(5 lần)
77(5 lần)
80(5 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(70 lần)
1(88 lần)
2(76 lần)
3(96 lần)
4(81 lần)
5(78 lần)
6(90 lần)
7(69 lần)
8(68 lần)
9(78 lần)
0(84 lần)
1(84 lần)
2(71 lần)
3(69 lần)
4(77 lần)
5(77 lần)
6(79 lần)
7(77 lần)
8(89 lần)
9(87 lần)
0(80 lần)
1(77 lần)
2(79 lần)
3(87 lần)
4(78 lần)
5(76 lần)
6(82 lần)
7(69 lần)
8(82 lần)
9(84 lần)

Xem thêm về xổ số Đắc Nông

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Đắc Nông.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Đắc Nông.

Thống kê nhanh xổ số Quảng Ngãi

1. Thống kê xổ số Quảng Ngãi ngày 22-06-2024

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Quảng Ngãi. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
01(15 lần)
05(13 lần)
72(13 lần)
93(13 lần)
33(12 lần)
34(12 lần)
60(12 lần)
78(12 lần)
14(11 lần)
36(11 lần)
10(3 lần)
15(3 lần)
26(3 lần)
45(3 lần)
53(3 lần)
99(3 lần)
00(2 lần)
24(2 lần)
25(2 lần)
32(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(83 lần)
Đầu 1(62 lần)
Đầu 2(56 lần)
Đầu 3(76 lần)
Đầu 4(58 lần)
Đầu 5(66 lần)
Đầu 6(69 lần)
Đầu 7(86 lần)
Đầu 8(81 lần)
Đầu 9(83 lần)
Đuôi 0 (65 lần)
Đuôi 1 (83 lần)
Đuôi 2 (69 lần)
Đuôi 3 (77 lần)
Đuôi 4 (85 lần)
Đuôi 5 (61 lần)
Đuôi 6 (70 lần)
Đuôi 7 (67 lần)
Đuôi 8 (78 lần)
Đuôi 9 (65 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Quảng Ngãi ngày 22-06-2024

Lô gan Lô rơi
71(19 Ngày)
82(13 Ngày)
40(11 Ngày)
52(11 Ngày)
55(15 Ngày)
69(15 Ngày)
84(16 Ngày)
95(30 Ngày)
30(12 Ngày)
66(11 Ngày)
77(12 Ngày)
10(14 Ngày)
15(19 Ngày)
26(21 Ngày)
53(18 Ngày)
00(25 Ngày)
24(22 Ngày)
25(14 Ngày)
32(21 Ngày)
14(3 Ngày)
62(2 Ngày)
35(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Quảng Ngãi ngày 22-06-2024. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
86(16 lần)
65(14 lần)
25(13 lần)
81(13 lần)
04(12 lần)
10(12 lần)
44(12 lần)
51(12 lần)
52(12 lần)
63(12 lần)
17(5 lần)
19(5 lần)
35(5 lần)
36(5 lần)
48(5 lần)
49(5 lần)
53(5 lần)
68(5 lần)
71(5 lần)
03(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(79 lần)
1(76 lần)
2(74 lần)
3(64 lần)
4(83 lần)
5(82 lần)
6(94 lần)
7(76 lần)
8(83 lần)
9(83 lần)
0(87 lần)
1(91 lần)
2(77 lần)
3(72 lần)
4(90 lần)
5(87 lần)
6(80 lần)
7(63 lần)
8(71 lần)
9(76 lần)
0(86 lần)
1(80 lần)
2(78 lần)
3(64 lần)
4(80 lần)
5(74 lần)
6(89 lần)
7(88 lần)
8(69 lần)
9(86 lần)

Xem thêm về xổ số Quảng Ngãi

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Quảng Ngãi.

Thống kê xsmt 10 ngày gần nhất

Dự đoán xổ số 3 miền hôm nay
Dự đoán xsmb Thống kê xsmb Soi cau xsmb
Dự đoán xsmn Thống kê xsmn Soi cau xsmn
Dự đoán xsmt Thống kê xsmt Soi cau xsmt
Kết quả xổ số hôm nay
Xổ số miền bắc Xổ số miền trung Xổ số miền nam
Xổ số VIETLOTT
Vietlott Max 3D Max 4D Mega 645 Power 655
34 công cụ thống kê soi cau
15 phương pháp soi 19 công cụ thống kê Soi cầu 3 miền

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
Từ khóa: