Thống kê chu kỳ - Chu kỳ lô gan

Thống kê lô lâu chưa về - lô gan cực đại

HD thống kê chu kỳ lô gan xsmb

  • Mục đích của chức năng: Thống kê khoảng thời gian lâu nhất trong quá khứ mà bộ số đó không xuất hiện. Đưa ra chính xác trong khoảng thời gian nào mà bộ số này chưa ra.
  • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
  • Chọn bộ số bạn cần thống kê: Nhập các bộ số bạn cần thống kê hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99.
  • Các thông tin đọc kết quả
  • Loto: Bộ số của bạn.
  • Gan cực đại: Số lần quay lâu nhất trong quá khứ mà loto này không về.
  • Khoảng thời gian của chu kỳ: Khoảng thời gian từ ngày nào đến ngày nào mà xuất hiện gan cực đại này.
Chọn các bộ số cần thống kê chu kỳ:
Loto Gan cực đại Khoảng thời gian của chu kỳ
00 28 ngày Từ: 10-07-2018 Đến: 08-08-2018
01 24 ngày Từ: 05-03-2018 Đến: 30-03-2018
02 22 ngày Từ: 03-07-2017 Đến: 26-07-2017
03 27 ngày Từ: 22-05-2012 Đến: 19-06-2012
04 34 ngày Từ: 23-11-2016 Đến: 28-12-2016
05 26 ngày Từ: 27-12-2013 Đến: 23-01-2014
06 25 ngày Từ: 17-08-2008 Đến: 12-09-2008
07 28 ngày Từ: 28-07-2013 Đến: 26-08-2013
08 27 ngày Từ: 25-04-2010 Đến: 23-05-2010
09 26 ngày Từ: 15-07-2008 Đến: 11-08-2008
10 33 ngày Từ: 07-12-2016 Đến: 10-01-2017
11 27 ngày Từ: 28-06-2018 Đến: 26-07-2018
12 25 ngày Từ: 10-06-2008 Đến: 06-07-2008
13 25 ngày Từ: 16-12-2012 Đến: 11-01-2013
14 33 ngày Từ: 13-01-2020 Đến: 20-02-2020
15 27 ngày Từ: 13-08-2019 Đến: 10-09-2019
16 21 ngày Từ: 22-02-2010 Đến: 16-03-2010
17 29 ngày Từ: 20-08-2017 Đến: 19-09-2017
18 30 ngày Từ: 16-09-2015 Đến: 17-10-2015
19 26 ngày Từ: 18-04-2009 Đến: 15-05-2009
20 25 ngày Từ: 03-10-2010 Đến: 29-10-2010
21 28 ngày Từ: 10-05-2016 Đến: 08-06-2016
22 24 ngày Từ: 06-10-2016 Đến: 31-10-2016
23 29 ngày Từ: 12-04-2008 Đến: 12-05-2008
24 25 ngày Từ: 01-05-2015 Đến: 27-05-2015
25 24 ngày Từ: 04-02-2013 Đến: 05-03-2013
26 28 ngày Từ: 25-05-2017 Đến: 23-06-2017
27 24 ngày Từ: 20-02-2012 Đến: 16-03-2012
28 30 ngày Từ: 15-07-2015 Đến: 15-08-2015
29 25 ngày Từ: 14-03-2017 Đến: 09-04-2017
30 29 ngày Từ: 10-09-2015 Đến: 10-10-2015
31 38 ngày Từ: 22-06-2013 Đến: 31-07-2013
32 24 ngày Từ: 23-09-2020 Đến: 18-10-2020
33 30 ngày Từ: 18-06-2010 Đến: 19-07-2010
34 23 ngày Từ: 25-03-2018 Đến: 18-04-2018
35 35 ngày Từ: 19-04-2018 Đến: 25-05-2018
36 27 ngày Từ: 13-11-2016 Đến: 11-12-2016
37 23 ngày Từ: 24-06-2018 Đến: 18-07-2018
38 26 ngày Từ: 03-07-2016 Đến: 30-07-2016
39 38 ngày Từ: 17-06-2014 Đến: 26-07-2014
40 26 ngày Từ: 01-10-2018 Đến: 28-10-2018
41 32 ngày Từ: 22-10-2019 Đến: 24-11-2019
42 25 ngày Từ: 25-08-2017 Đến: 20-09-2017
43 30 ngày Từ: 31-07-2010 Đến: 31-08-2010
44 30 ngày Từ: 29-04-2016 Đến: 30-05-2016
45 34 ngày Từ: 12-01-2013 Đến: 20-02-2013
46 28 ngày Từ: 02-01-2013 Đến: 31-01-2013
47 29 ngày Từ: 04-12-2016 Đến: 03-01-2017
48 27 ngày Từ: 08-08-2016 Đến: 05-09-2016
49 23 ngày Từ: 03-11-2015 Đến: 27-11-2015
50 26 ngày Từ: 26-08-2018 Đến: 22-09-2018
51 26 ngày Từ: 04-10-2019 Đến: 31-10-2019
52 22 ngày Từ: 30-11-2019 Đến: 23-12-2019
53 25 ngày Từ: 23-10-2019 Đến: 18-11-2019
54 22 ngày Từ: 09-04-2015 Đến: 02-05-2015
55 42 ngày Từ: 11-09-2020 Đến: 24-10-2020
56 23 ngày Từ: 06-02-2011 Đến: 02-03-2011
57 30 ngày Từ: 25-07-2013 Đến: 25-08-2013
58 35 ngày Từ: 01-01-2018 Đến: 06-02-2018
59 24 ngày Từ: 22-04-2008 Đến: 17-05-2008
60 25 ngày Từ: 23-05-2012 Đến: 18-06-2012
61 35 ngày Từ: 16-04-2012 Đến: 22-05-2012
62 28 ngày Từ: 24-07-2017 Đến: 22-08-2017
63 30 ngày Từ: 17-06-2020 Đến: 18-07-2020
64 25 ngày Từ: 14-09-2018 Đến: 10-10-2018
65 31 ngày Từ: 19-10-2009 Đến: 24-11-2009
66 29 ngày Từ: 16-11-2014 Đến: 16-12-2014
67 26 ngày Từ: 23-11-2011 Đến: 20-12-2011
68 27 ngày Từ: 01-05-2009 Đến: 29-05-2009
69 32 ngày Từ: 07-06-2019 Đến: 10-07-2019
70 30 ngày Từ: 09-12-2013 Đến: 09-01-2014
71 28 ngày Từ: 21-08-2008 Đến: 19-09-2008
72 20 ngày Từ: 18-02-2016 Đến: 10-03-2016
73 28 ngày Từ: 10-08-2013 Đến: 08-09-2013
74 36 ngày Từ: 04-04-2016 Đến: 11-05-2016
75 24 ngày Từ: 08-06-2012 Đến: 03-07-2012
76 25 ngày Từ: 12-05-2012 Đến: 07-06-2012
77 27 ngày Từ: 27-10-2010 Đến: 24-11-2010
78 33 ngày Từ: 02-09-2017 Đến: 06-10-2017
79 23 ngày Từ: 11-03-2019 Đến: 04-04-2019
80 23 ngày Từ: 04-02-2009 Đến: 28-02-2009
81 27 ngày Từ: 11-01-2011 Đến: 12-02-2011
82 23 ngày Từ: 26-10-2009 Đến: 23-11-2009
83 27 ngày Từ: 06-07-2016 Đến: 03-08-2016
84 29 ngày Từ: 01-06-2014 Đến: 01-07-2014
85 25 ngày Từ: 16-02-2014 Đến: 14-03-2014
86 28 ngày Từ: 08-11-2016 Đến: 07-12-2016
87 23 ngày Từ: 15-08-2013 Đến: 08-09-2013
88 26 ngày Từ: 27-07-2009 Đến: 23-08-2009
89 31 ngày Từ: 07-07-2009 Đến: 08-08-2009
90 24 ngày Từ: 07-05-2010 Đến: 01-06-2010
91 31 ngày Từ: 19-07-2009 Đến: 20-08-2009
92 26 ngày Từ: 15-07-2009 Đến: 11-08-2009
93 23 ngày Từ: 21-06-2009 Đến: 15-07-2009
94 32 ngày Từ: 07-07-2011 Đến: 09-08-2011
95 27 ngày Từ: 11-04-2014 Đến: 09-05-2014
96 28 ngày Từ: 25-05-2015 Đến: 23-06-2015
97 25 ngày Từ: 02-05-2018 Đến: 28-05-2018
98 26 ngày Từ: 12-12-2010 Đến: 08-01-2011
99 20 ngày Từ: 23-05-2016 Đến: 13-06-2016