Kết quả xổ số miền trung ngày Thứ 4

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 19/06/2024

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
97
39
G.7
630
372
G.6
2006
0062
5217
9942
3835
5222
G.5
2788
2830
G.4
49538
50361
69124
03791
73475
85951
34984
05504
24058
00358
99749
53019
81271
35280
G.3
07712
31442
67855
68987
G.2
87584
49778
G.1
19828
74785
G.ĐB290340573990
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
00604
112, 1719
224, 2822
330, 3830, 35, 39
440, 4242, 49
55155, 58, 58
661, 62 
77571, 72, 78
884, 84, 8880, 85, 87
991 

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 12/06/2024

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
78
59
G.7
657
571
G.6
5443
6402
7710
3347
9950
5733
G.5
8414
4515
G.4
45383
48590
51721
94444
22781
75101
81247
29066
41051
53181
35748
29465
73385
51978
G.3
50957
41738
14176
07232
G.2
78547
98822
G.1
04189
65367
G.ĐB268689237610
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
001, 02 
110, 1410, 15
22122
33832, 33
443, 44, 47, 4747, 48
557, 5750, 51, 59
6 65, 66, 67
77871, 76, 78
881, 83, 89, 8981
9  

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 05/06/2024

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
98
27
G.7
418
027
G.6
3195
1167
0278
8547
5924
7063
G.5
4769
5400
G.4
45677
27647
42031
16608
45285
53304
48394
53059
38671
82565
40147
91999
30935
84429
G.3
13038
94150
17408
16572
G.2
20908
12182
G.1
76366
03231
G.ĐB206039617219
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
004, 08, 0800, 08
11819
2 24, 27, 27, 29
331, 38, 3931, 35
44747, 47
55059
666, 67, 6963, 65
777, 7871, 72
88582
994, 95 

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 29/05/2024

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
21
70
G.7
552
652
G.6
9329
2274
5079
7570
8270
4452
G.5
8944
3074
G.4
35202
36593
77991
11864
21473
49762
15619
62200
16200
78905
09266
91766
98022
81536
G.3
26127
63914
80794
87322
G.2
18628
32327
G.1
16049
05709
G.ĐB749809526514
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
002, 0900, 00, 05, 09
114, 1914
221, 27, 28, 2922, 22, 27
3 36
444, 49 
55252, 52
662, 6466, 66
773, 74, 7970, 70, 70, 74
8  
991 

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 22/05/2024

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
01
83
G.7
657
915
G.6
3916
7719
9904
1727
0175
6116
G.5
3815
1200
G.4
36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
G.3
14607
73089
14445
41871
G.2
30175
22970
G.1
38925
84593
G.ĐB890557864720
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
001, 04, 0700
115, 16, 1915, 16
223, 25, 2820, 25, 27
3  
443, 4441, 45
552, 57, 57 
66161, 62
77570, 71, 72, 73, 75
88483
9 90

XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 15/05/2024

GiảiKhánh HòaĐà Nẵng
G.8
00
20
G.7
682
286
G.6
5479
5582
9976
9029
2752
6653
G.5
3127
3666
G.4
15214
15989
09343
44446
81217
36222
08386
61936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
G.3
92375
59315
51202
34118
G.2
14039
97831
G.1
08006
99354
G.ĐB861225421752
Xem ngay 6 dự đoán mới nhất dự đoán xsmt
3 cầu đỉnh cao soi cầu xsmt hôm nay
3 thống kê chính xác thống kê xsmt
ĐầuLôtô xổ số miền trung
XSKHXSDNG
000, 0602
114, 15, 1718
222, 25, 2720, 22, 26, 27, 29
33931, 36
443, 46 
5 52, 52, 53, 54, 57
6 66, 67, 68
775, 76, 79 
882, 82, 86 
9