Kết quả xổ số vietlott 645 - xs mega 645 Thứ 4

GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
12.000.000.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 08/07/2022

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 06/07/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 06-07-2022

 • 04
 • 12
 • 14
 • 15
 • 41
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 66.844.435.000
Giải nhất       46 10.000.000
Giải nhì      2051 300.000
Giải ba     32568 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 29/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 29-06-2022

 • 01
 • 19
 • 20
 • 27
 • 30
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 50.036.747.000
Giải nhất       37 10.000.000
Giải nhì      1281 300.000
Giải ba     25584 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 22/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 22-06-2022

 • 03
 • 20
 • 23
 • 30
 • 33
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 36.830.904.000
Giải nhất       22 10.000.000
Giải nhì      1112 300.000
Giải ba     20653 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 15/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 15-06-2022

 • 01
 • 06
 • 12
 • 20
 • 36
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 25.773.380.500
Giải nhất       14 10.000.000
Giải nhì      1067 300.000
Giải ba     18620 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 08/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 08-06-2022

 • 02
 • 10
 • 13
 • 15
 • 22
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.988.694.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      1124 300.000
Giải ba     17341 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 01/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 01-06-2022

 • 06
 • 10
 • 21
 • 23
 • 28
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.582.586.500
Giải nhất       18 10.000.000
Giải nhì      993 300.000
Giải ba     14935 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 25/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 25-05-2022

 • 19
 • 26
 • 27
 • 39
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 37.336.878.000
Giải nhất       28 10.000.000
Giải nhì      1266 300.000
Giải ba     21478 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 18/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 18-05-2022

 • 03
 • 17
 • 23
 • 37
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 26.804.142.000
Giải nhất       27 10.000.000
Giải nhì      1295 300.000
Giải ba     19331 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 11/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 11-05-2022

 • 02
 • 06
 • 07
 • 18
 • 34
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.622.299.500
Giải nhất       30 10.000.000
Giải nhì      1025 300.000
Giải ba     17700 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 04/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 04-05-2022

 • 01
 • 04
 • 23
 • 28
 • 33
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.915.138.500
Giải nhất       17 10.000.000
Giải nhì      874 300.000
Giải ba     14422 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 27/04/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 27-04-2022

 • 03
 • 09
 • 14
 • 17
 • 27
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 36.546.933.000
Giải nhất       26 10.000.000
Giải nhì      1540 300.000
Giải ba     23355 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 20/04/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 20-04-2022

 • 01
 • 08
 • 17
 • 21
 • 27
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 26.148.270.500
Giải nhất       27 10.000.000
Giải nhì      1180 300.000
Giải ba     19371 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 13/04/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 13-04-2022

 • 01
 • 07
 • 20
 • 25
 • 40
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.906.620.000
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      978 300.000
Giải ba     16552 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 06/04/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 06-04-2022

 • 13
 • 17
 • 19
 • 25
 • 32
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.086.020.000
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      843 300.000
Giải ba     14973 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 30/03/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 30-03-2022

 • 01
 • 12
 • 26
 • 28
 • 39
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 22.422.244.500
Giải nhất       32 10.000.000
Giải nhì      1035 300.000
Giải ba     17596 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 23/03/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 23-03-2022

 • 02
 • 09
 • 37
 • 38
 • 40
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.867.079.000
Giải nhất       6 10.000.000
Giải nhì      777 300.000
Giải ba     14324 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 16/03/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 16-03-2022

 • 10
 • 11
 • 14
 • 24
 • 31
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.414.721.000
Giải nhất       10 10.000.000
Giải nhì      833 300.000
Giải ba     14064 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 09/03/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 09-03-2022

 • 03
 • 15
 • 35
 • 39
 • 40
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 28.814.538.500
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      1186 300.000
Giải ba     20727 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 02/03/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 02-03-2022

 • 07
 • 10
 • 13
 • 20
 • 21
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.457.475.500
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      957 300.000
Giải ba     16922 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 23/02/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 23-02-2022

 • 02
 • 16
 • 18
 • 19
 • 24
 • 29
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.542.911.000
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      919 300.000
Giải ba     16582 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 16/02/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 16-02-2022

 • 02
 • 05
 • 08
 • 16
 • 22
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 43.057.471.000
Giải nhất       31 10.000.000
Giải nhì      1816 300.000
Giải ba     27072 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 09/02/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 09-02-2022

 • 03
 • 20
 • 27
 • 37
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 34.007.667.500
Giải nhất       29 10.000.000
Giải nhì      1522 300.000
Giải ba     24573 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 02/02/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 02-02-2022

 • 05
 • 06
 • 14
 • 20
 • 31
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 27.709.922.500
Giải nhất       22 10.000.000
Giải nhì      1056 300.000
Giải ba     18957 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 26/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 26-01-2022

 • 05
 • 11
 • 15
 • 18
 • 27
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.964.946.000
Giải nhất       32 10.000.000
Giải nhì      1410 300.000
Giải ba     21684 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 19/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 19-01-2022

 • 14
 • 21
 • 25
 • 34
 • 37
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.793.959.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      1021 300.000
Giải ba     16442 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 12/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 12-01-2022

 • 03
 • 06
 • 13
 • 15
 • 36
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 23.657.658.500
Giải nhất       46 10.000.000
Giải nhì      1362 300.000
Giải ba     21287 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 05/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 05-01-2022

 • 01
 • 03
 • 08
 • 09
 • 35
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.547.498.500
Giải nhất       20 10.000.000
Giải nhì      969 300.000
Giải ba     17593 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 29/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 29-12-2021

 • 05
 • 27
 • 33
 • 34
 • 38
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.578.555.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      787 300.000
Giải ba     14436 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 22/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 22-12-2021

 • 08
 • 16
 • 17
 • 23
 • 28
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.485.049.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      1053 300.000
Giải ba     17156 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 15/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 15-12-2021

 • 03
 • 18
 • 29
 • 30
 • 39
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.097.562.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      1071 300.000
Giải ba     17477 30.000

CHƠI THỬ XS MEGA 645

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott Mega 645

 • 1. Gồm 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Đặc biệt        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải nhất       10.000.000
Giải Nhì      300.000
Giải Ba     30.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng thưởng nhiều hơn qua chơi bao Mega 645

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 120.000
TRÚNG 3 SỐ 2.010.000
TRÚNG 4 SỐ 31.400.000
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT + 390 Triệu Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 120.000
TRÚNG 4 SỐ 1.020.000
TRÚNG 5 SỐ 21.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 60 Triệu Đồng
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 300.000
TRÚNG 4 SỐ 2.280.000
TRÚNG 5 SỐ 34.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 600.000
TRÚNG 4 SỐ 4.200.000
TRÚNG 5 SỐ 50.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.050.000
TRÚNG 4 SỐ 6.900.000
TRÚNG 5 SỐ 68.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.680.000
TRÚNG 4 SỐ 10.500.000
TRÚNG 5 SỐ 88.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 351 Triệu Đồng
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.520.000
TRÚNG 4 SỐ 15.120.000
TRÚNG 5 SỐ 112.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 3.600.000
TRÚNG 4 SỐ 20.880.000
TRÚNG 5 SỐ 138.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.950.000
TRÚNG 4 SỐ 27.900.000
TRÚNG 5 SỐ 169.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.600.000
TRÚNG 4 SỐ 36.300.000
TRÚNG 5 SỐ 203.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 13.650.000
TRÚNG 4 SỐ 70.980.000
TRÚNG 5 SỐ 332.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng

Từ khóa liên quan: