Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 11-06-2024 5 13 ngày
01 24-06-2024 9 0 ngày
02 23-06-2024 8 1 ngày
03 22-06-2024 8 2 ngày
04 20-06-2024 7 4 ngày
05 23-06-2024 3 1 ngày
06 22-06-2024 9 2 ngày
07 19-06-2024 8 5 ngày
08 23-06-2024 9 1 ngày
09 17-06-2024 9 7 ngày
10 22-06-2024 10 2 ngày
11 22-06-2024 6 2 ngày
12 24-06-2024 13 0 ngày
13 21-06-2024 6 3 ngày
14 19-06-2024 8 5 ngày
15 22-06-2024 11 2 ngày
16 23-06-2024 10 1 ngày
17 21-06-2024 7 3 ngày
18 15-06-2024 6 9 ngày
19 21-06-2024 9 3 ngày
20 24-06-2024 8 0 ngày
21 24-06-2024 10 0 ngày
22 21-06-2024 8 3 ngày
23 22-06-2024 6 2 ngày
24 19-06-2024 6 5 ngày
25 22-06-2024 8 2 ngày
26 24-06-2024 7 0 ngày
27 04-06-2024 4 20 ngày
28 21-06-2024 5 3 ngày
29 24-06-2024 12 0 ngày
30 17-06-2024 7 7 ngày
31 11-06-2024 4 13 ngày
32 23-06-2024 17 1 ngày
33 24-06-2024 11 0 ngày
34 24-06-2024 4 0 ngày
35 21-06-2024 6 3 ngày
36 23-06-2024 4 1 ngày
37 24-06-2024 10 0 ngày
38 20-06-2024 5 4 ngày
39 22-06-2024 9 2 ngày
40 20-06-2024 8 4 ngày
41 24-06-2024 12 0 ngày
42 21-06-2024 8 3 ngày
43 23-06-2024 8 1 ngày
44 24-06-2024 11 0 ngày
45 21-06-2024 8 3 ngày
46 24-06-2024 8 0 ngày
47 21-06-2024 4 3 ngày
48 13-06-2024 6 11 ngày
49 23-06-2024 13 1 ngày
50 24-06-2024 10 0 ngày
51 21-06-2024 3 3 ngày
52 21-06-2024 11 3 ngày
53 18-06-2024 9 6 ngày
54 24-06-2024 6 0 ngày
55 23-06-2024 9 1 ngày
56 19-06-2024 7 5 ngày
57 23-06-2024 9 1 ngày
58 20-06-2024 5 4 ngày
59 23-06-2024 16 1 ngày
60 14-06-2024 5 10 ngày
61 24-06-2024 11 0 ngày
62 24-06-2024 7 0 ngày
63 15-06-2024 8 9 ngày
64 23-06-2024 8 1 ngày
65 23-06-2024 8 1 ngày
66 22-06-2024 15 2 ngày
67 24-06-2024 6 0 ngày
68 20-06-2024 7 4 ngày
69 16-06-2024 10 8 ngày
70 22-06-2024 11 2 ngày
71 22-06-2024 5 2 ngày
72 23-06-2024 8 1 ngày
73 15-06-2024 5 9 ngày
74 18-06-2024 7 6 ngày
75 24-06-2024 10 0 ngày
76 24-06-2024 7 0 ngày
77 24-06-2024 7 0 ngày
78 23-06-2024 13 1 ngày
79 24-06-2024 11 0 ngày
80 24-06-2024 12 0 ngày
81 16-06-2024 7 8 ngày
82 23-06-2024 7 1 ngày
83 20-06-2024 8 4 ngày
84 22-06-2024 7 2 ngày
85 21-06-2024 8 3 ngày
86 24-06-2024 6 0 ngày
87 22-06-2024 5 2 ngày
88 17-06-2024 4 7 ngày
89 21-06-2024 13 3 ngày
90 20-06-2024 11 4 ngày
91 17-06-2024 5 7 ngày
92 21-06-2024 10 3 ngày
93 19-06-2024 5 5 ngày
94 23-06-2024 8 1 ngày
95 24-06-2024 6 0 ngày
96 23-06-2024 15 1 ngày
97 21-06-2024 4 3 ngày
98 18-06-2024 11 6 ngày
99 23-06-2024 6 1 ngày