Thống kê tổng hợp - TK các loại loto

TK các loại loto số đẹp hôm nay

HD thống kê tổng hợp - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Thống kê chi tiết về các loại loto như: tổng chẵn, tổng lẻ, bộ số kép, bộ chẵn lẻ, bộ sát kép, bộ lẻ lẻ, bộ lẻ chẵn, thống kê theo đầu, thống kê theo đuôi, thống kê 15 bộ số về nhiều nhất, 15 bộ số về ít nhất.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Chọn kiểu loto bạn cần TK: Chọn kiểu loto bạn đang cần thống kê: ví dụ loto kép. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.
Chọn kiểu loto thống kê:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 11-06-2024 5 13 ngày
11 22-06-2024 6 2 ngày
22 21-06-2024 8 3 ngày
33 24-06-2024 11 0 ngày
44 24-06-2024 11 0 ngày
55 23-06-2024 9 1 ngày
66 22-06-2024 15 2 ngày
77 24-06-2024 7 0 ngày
88 17-06-2024 4 7 ngày
99 23-06-2024 6 1 ngày