Kết quả xổ số vietlott xs max 4d Thứ 5 - xs max4d hôm nay

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 26-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

5141
Giải Nhì

650 lần

3358 2783
Giải ba

300 lần

8417 3933 9726
Giải KK1

100 lần

141
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A3358 B8417 C3933
D2783 E9726 G5141

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 19-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3961
Giải Nhì

650 lần

2912 7850
Giải ba

300 lần

8967 5565 6240
Giải KK1

100 lần

961
Giải KK2

10 lần

61

Kí hiệu bộ số

A8967 B2912 C5565
D6240 E3961 G7850

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 22-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7990
Giải Nhì

650 lần

3298 0786
Giải ba

300 lần

0289 0750 1500
Giải KK1

100 lần

990
Giải KK2

10 lần

90

Kí hiệu bộ số

A0289 B3298 C7990
D0750 E1500 G0786

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 15-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9429
Giải Nhì

650 lần

8214 4678
Giải ba

300 lần

0597 0567 0732
Giải KK1

100 lần

429
Giải KK2

10 lần

29

Kí hiệu bộ số

A9429 B8214 C0597
D4678 E0567 G0732

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 08/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 08-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7296
Giải Nhì

650 lần

1725 9972
Giải ba

300 lần

1703 2927 2630
Giải KK1

100 lần

296
Giải KK2

10 lần

96

Kí hiệu bộ số

A1703 B1725 C2927
D7296 E2630 G9972

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 01/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 01-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0021
Giải Nhì

650 lần

4710 3830
Giải ba

300 lần

7019 0400 3027
Giải KK1

100 lần

021
Giải KK2

10 lần

21

Kí hiệu bộ số

A7019 B4710 C0400
D0021 E3027 G3830

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 24-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1205
Giải Nhì

650 lần

7601 9077
Giải ba

300 lần

6197 1037 3719
Giải KK1

100 lần

205
Giải KK2

10 lần

05

Kí hiệu bộ số

A1205 B6197 C7601
D1037 E9077 G3719

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 17/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 17-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7404
Giải Nhì

650 lần

2419 6421
Giải ba

300 lần

9211 0131 2180
Giải KK1

100 lần

404
Giải KK2

10 lần

04

Kí hiệu bộ số

A9211 B2419 C0131
D2180 E7404 G6421

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 10/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 10-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1180
Giải Nhì

650 lần

1079 0632
Giải ba

300 lần

6395 4359 0440
Giải KK1

100 lần

180
Giải KK2

10 lần

80

Kí hiệu bộ số

A6395 B4359 C1079
D0440 E1180 G0632

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 03/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 03-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6503
Giải Nhì

650 lần

9314 4873
Giải ba

300 lần

6198 0188 8047
Giải KK1

100 lần

503
Giải KK2

10 lần

03

Kí hiệu bộ số

A6198 B0188 C9314
D4873 E6503 G8047

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 27/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 27-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9594
Giải Nhì

650 lần

4127 4196
Giải ba

300 lần

9398 3437 3886
Giải KK1

100 lần

594
Giải KK2

10 lần

94

Kí hiệu bộ số

A4127 B4196 C9594
D9398 E3437 G3886

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 20/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 20-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6601
Giải Nhì

650 lần

0640 5861
Giải ba

300 lần

9602 3046 2873
Giải KK1

100 lần

601
Giải KK2

10 lần

01

Kí hiệu bộ số

A9602 B6601 C3046
D2873 E5861 G0640

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 13/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 13-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9149
Giải Nhì

650 lần

4944 7259
Giải ba

300 lần

2480 1264 7076
Giải KK1

100 lần

149
Giải KK2

10 lần

49

Kí hiệu bộ số

A2480 B9149 C1264
D7076 E7259 G4944

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 06/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 06-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3760
Giải Nhì

650 lần

6024 5253
Giải ba

300 lần

7975 3012 8732
Giải KK1

100 lần

760
Giải KK2

10 lần

60

Kí hiệu bộ số

A7975 B5253 C3760
D6024 E3012 G8732

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 29-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2092
Giải Nhì

650 lần

0469 4411
Giải ba

300 lần

0372 2718 9697
Giải KK1

100 lần

092
Giải KK2

10 lần

92

Kí hiệu bộ số

A0372 B2092 C2718
D9697 E4411 G0469

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 22-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0753
Giải Nhì

650 lần

7026 0747
Giải ba

300 lần

6023 4423 9877
Giải KK1

100 lần

753
Giải KK2

10 lần

53

Kí hiệu bộ số

A0747 B0753 C7026
D6023 E4423 G9877

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 15-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7682
Giải Nhì

650 lần

6443 5368
Giải ba

300 lần

8020 9436 0797
Giải KK1

100 lần

682
Giải KK2

10 lần

82

Kí hiệu bộ số

A5368 B8020 C9436
D0797 E7682 G6443

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 08/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 08-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

5780
Giải Nhì

650 lần

6624 9348
Giải ba

300 lần

3779 6307 9388
Giải KK1

100 lần

780
Giải KK2

10 lần

80

Kí hiệu bộ số

A9348 B3779 C6624
D6307 E5780 G9388

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 01/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 01-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9353
Giải Nhì

650 lần

9849 3532
Giải ba

300 lần

7695 2453 7123
Giải KK1

100 lần

353
Giải KK2

10 lần

53

Kí hiệu bộ số

A9849 B7695 C2453
D7123 E9353 G3532

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 25/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 25-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4536
Giải Nhì

650 lần

0361 9607
Giải ba

300 lần

3628 8399 5638
Giải KK1

100 lần

536
Giải KK2

10 lần

36

Kí hiệu bộ số

A3628 B0361 C8399
D9607 E4536 G5638

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 18/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 18-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9898
Giải Nhì

650 lần

5544 6869
Giải ba

300 lần

6112 8237 0253
Giải KK1

100 lần

898
Giải KK2

10 lần

98

Kí hiệu bộ số

A5544 B6112 C8237
D9898 E6869 G0253

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 11/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 11-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7591
Giải Nhì

650 lần

7721 8520
Giải ba

300 lần

2643 4953 3516
Giải KK1

100 lần

591
Giải KK2

10 lần

91

Kí hiệu bộ số

A8520 B7721 C2643
D4953 E7591 G3516

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 04/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 04-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7030
Giải Nhì

650 lần

7988 1335
Giải ba

300 lần

6252 5825 8328
Giải KK1

100 lần

030
Giải KK2

10 lần

30

Kí hiệu bộ số

A6252 B5825 C1335
D7988 E7030 G8328

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 25/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 25-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0564
Giải Nhì

650 lần

3052 7767
Giải ba

300 lần

7934 2886 6490
Giải KK1

100 lần

564
Giải KK2

10 lần

64

Kí hiệu bộ số

A7934 B2886 C3052
D7767 E6490 G0564

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 18/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 18-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1637
Giải Nhì

650 lần

2389 2177
Giải ba

300 lần

2096 7534 2692
Giải KK1

100 lần

637
Giải KK2

10 lần

37

Kí hiệu bộ số

A2096 B2177 C7534
D1637 E2389 G2692

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 04/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 04-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4097
Giải Nhì

650 lần

8091 1619
Giải ba

300 lần

0748 6641 7318
Giải KK1

100 lần

097
Giải KK2

10 lần

97

Kí hiệu bộ số

A0748 B4097 C1619
D6641 E8091 G7318

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 28/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 28-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2934
Giải Nhì

650 lần

1639 3737
Giải ba

300 lần

5920 6283 0418
Giải KK1

100 lần

934
Giải KK2

10 lần

34

Kí hiệu bộ số

A3737 B5920 C2934
D6283 E1639 G0418

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 21/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 21-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7941
Giải Nhì

650 lần

0554 0575
Giải ba

300 lần

6287 4967 9430
Giải KK1

100 lần

941
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A0554 B6287 C0575
D4967 E9430 G7941

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 14/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 14-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4143
Giải Nhì

650 lần

6707 1286
Giải ba

300 lần

2164 1456 3733
Giải KK1

100 lần

143
Giải KK2

10 lần

43

Kí hiệu bộ số

A6707 B2164 C4143
D1456 E3733 G1286

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 07/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 07-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6767
Giải Nhì

650 lần

1652 3772
Giải ba

300 lần

3225 2093 2017
Giải KK1

100 lần

767
Giải KK2

10 lần

67

Kí hiệu bộ số

A3225 B1652 C3772
D2093 E6767 G2017

CHƠI THỬ XS MAX 4D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 4D

 • a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.500 lần
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 650 lần
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 300 lần
Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100 lần
Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 10 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT Trường hợp Giải thưởng được lĩnh
1 Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất
2 Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Khuyến khích 1
3 Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1
4 Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2
5 Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
6 Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
7 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì
9 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
10 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
11 Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Ba
12 Trùng nhiều số Giải Nhì Tổng toàn bộ các Giải Nhì đã trúng
13 Trùng nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các Giải Ba đã trúng
14 Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các giải thưởng đã trúng
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số Vietlott Max 4D.

 • a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Kết quả Giá trị giải thưởng theo từng tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Trùng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào.750 lần500 lần250 lần120 lần
Trùng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào.180 lần120 lần60 lần30 lần
Trùng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào.90 lần60 lần30 lần15 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Từ khóa liên quan: