Kết quả xổ số power xsmega 655 - xs power 655 Thứ 3

GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
162.630.330.150đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
9.164.899.800đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 5, 07/07/2022

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 05/07/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 05-07-2022

 • 05
 • 07
 • 12
 • 26
 • 29
 • 44
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 162.630.330.150
Jackpot 2        0 9.164.899.800
Giải nhất       45 40.000.000
Giải nhì      2143 500.000
Giải ba     38596 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 28/06/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 28-06-2022

 • 05
 • 22
 • 30
 • 32
 • 38
 • 55
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 137.360.420.850
Jackpot 2        0 6.357.132.100
Giải nhất       19 40.000.000
Giải nhì      1321 500.000
Giải ba     30096 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 07/06/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 07-06-2022

 • 16
 • 17
 • 21
 • 28
 • 39
 • 50
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 70.506.838.200
Jackpot 2        0 3.545.111.750
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      0 500.000
Giải ba     0 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 31/05/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 31-05-2022

 • 04
 • 10
 • 15
 • 16
 • 47
 • 51
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 62.757.436.800
Jackpot 2        0 4.613.313.500
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      0 500.000
Giải ba     0 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 24/05/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 24-05-2022

 • 18
 • 31
 • 32
 • 46
 • 50
 • 52
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 55.087.218.300
Jackpot 2        0 3.761.067.000
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      0 500.000
Giải ba     0 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 15/03/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 15-03-2022

 • 06
 • 14
 • 24
 • 28
 • 33
 • 52
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 44.742.716.400
Jackpot 2        1 4.638.079.600
Giải nhất       14 40.000.000
Giải nhì      834 500.000
Giải ba     17015 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 25/01/2022

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 25-01-2022

 • 02
 • 16
 • 17
 • 20
 • 31
 • 51
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 47.714.037.600
Jackpot 2        0 5.211.981.150
Giải nhất       13 40.000.000
Giải nhì      724 500.000
Giải ba     16146 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 02/11/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 02-11-2021

 • 37
 • 38
 • 42
 • 46
 • 47
 • 55
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 103.358.105.400
Jackpot 2        0 3.458.668.400
Giải nhất       20 40.000.000
Giải nhì      1067 500.000
Giải ba     23712 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 26/10/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 26-10-2021

 • 21
 • 24
 • 29
 • 34
 • 39
 • 53
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 91.883.861.400
Jackpot 2        0 3.389.598.700
Giải nhất       15 40.000.000
Giải nhì      874 500.000
Giải ba     19933 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 19/10/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 19-10-2021

 • 03
 • 09
 • 25
 • 29
 • 46
 • 50
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 82.941.970.800
Jackpot 2        1 3.368.671.450
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      861 500.000
Giải ba     18432 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 12/10/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 12-10-2021

 • 14
 • 17
 • 31
 • 33
 • 42
 • 50
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 74.329.390.200
Jackpot 2        0 4.580.090.300
Giải nhất       13 40.000.000
Giải nhì      715 500.000
Giải ba     14821 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 05/10/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 05-10-2021

 • 11
 • 16
 • 17
 • 19
 • 38
 • 43
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 67.505.291.850
Jackpot 2        0 3.821.857.150
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      697 500.000
Giải ba     13893 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 28/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 28-09-2021

 • 07
 • 22
 • 25
 • 40
 • 49
 • 50
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 62.152.928.850
Jackpot 2        0 3.227.150.150
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      543 500.000
Giải ba     11145 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 21/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 21-09-2021

 • 15
 • 24
 • 25
 • 40
 • 42
 • 50
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 56.957.293.200
Jackpot 2        0 4.568.268.750
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      456 500.000
Giải ba     10072 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 14/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 14-09-2021

 • 17
 • 22
 • 30
 • 40
 • 43
 • 44
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 52.091.219.550
Jackpot 2        0 4.027.593.900
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      418 500.000
Giải ba     8715 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 07/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 07-09-2021

 • 19
 • 30
 • 35
 • 43
 • 47
 • 55
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 48.767.588.400
Jackpot 2        0 3.658.301.550
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      311 500.000
Giải ba     6735 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 31/08/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 31-08-2021

 • 07
 • 20
 • 37
 • 47
 • 51
 • 53
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 45.716.421.900
Jackpot 2        0 3.319.283.050
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      306 500.000
Giải ba     6034 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 24/08/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 24-08-2021

 • 02
 • 04
 • 07
 • 18
 • 30
 • 35
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 42.842.874.450
Jackpot 2        1 4.007.094.000
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      358 500.000
Giải ba     6784 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 20/07/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 20-07-2021

 • 02
 • 08
 • 11
 • 13
 • 17
 • 26
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 38.324.690.400
Jackpot 2        0 3.505.073.550
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      594 500.000
Giải ba     10605 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 13/07/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 13-07-2021

 • 05
 • 11
 • 18
 • 27
 • 34
 • 43
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 34.794.244.200
Jackpot 2        0 3.112.801.750
Giải nhất       17 40.000.000
Giải nhì      593 500.000
Giải ba     11362 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 06/07/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 06-07-2021

 • 17
 • 20
 • 22
 • 24
 • 30
 • 54
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 31.599.710.400
Jackpot 2        0 4.087.415.700
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      483 500.000
Giải ba     9121 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 29/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 29-06-2021

 • 05
 • 14
 • 24
 • 36
 • 44
 • 55
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 49.383.994.350
Jackpot 2        0 3.444.428.550
Giải nhất       15 40.000.000
Giải nhì      910 500.000
Giải ba     15130 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 22/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 22-06-2021

 • 03
 • 09
 • 32
 • 33
 • 41
 • 43
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 43.626.698.850
Jackpot 2        0 3.384.102.150
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      608 500.000
Giải ba     14199 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 15/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 15-06-2021

 • 11
 • 18
 • 21
 • 22
 • 30
 • 55
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 38.329.212.900
Jackpot 2        0 3.200.226.050
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      532 500.000
Giải ba     12263 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 08/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 08-06-2021

 • 16
 • 28
 • 33
 • 41
 • 42
 • 54
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 33.193.526.250
Jackpot 2        1 3.195.783.850
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      459 500.000
Giải ba     9400 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 01/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 01-06-2021

 • 06
 • 12
 • 14
 • 27
 • 43
 • 45
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 56.326.866.150
Jackpot 2        1 4.452.320.650
Giải nhất       15 40.000.000
Giải nhì      723 500.000
Giải ba     15388 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 25/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 25-05-2021

 • 06
 • 10
 • 33
 • 35
 • 36
 • 43
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 49.559.884.950
Jackpot 2        0 3.700.433.850
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      588 500.000
Giải ba     13425 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 18/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 18-05-2021

 • 06
 • 07
 • 22
 • 32
 • 38
 • 47
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 43.255.980.300
Jackpot 2        1 3.412.635.650
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      590 500.000
Giải ba     13422 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 11/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 11-05-2021

 • 01
 • 14
 • 41
 • 44
 • 46
 • 53
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 37.855.593.750
Jackpot 2        0 4.430.428.750
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      427 500.000
Giải ba     9607 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 04/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 04-05-2021

 • 07
 • 24
 • 45
 • 48
 • 49
 • 53
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 33.098.155.950
Jackpot 2        0 3.901.824.550
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      439 500.000
Giải ba     9706 50.000

CHƠI THỬ XS POWER 655

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott - XS power 655

 • 1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Jackpot 1        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải Jackpot 2        Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy
Giải nhất       40.000.000
Giải Nhì      500.000
Giải Ba     50.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng nhiều hơn qua bao xs power 655

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 200.000
TRÚNG 3 SỐ 3.850.000
TRÚNG 4 SỐ 104.000.000
TRÚNG 4 SỐ+ BONUS NUMBER (JACKPOT 2*x2) + 24 Triệu Đồng
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,920 Tỷ Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 200.000
TRÚNG 4 SỐ 1.700.000
TRÚNG 5 SỐ 82.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 42,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 240 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2*
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 500.000
TRÚNG 4 SỐ 3.800.000
TRÚNG 5 SỐ 128.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 88 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 487.5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.000.000
TRÚNG 4 SỐ 7.000.000
TRÚNG 5 SỐ 177.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 137 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 743,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 503,5 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.750.000
TRÚNG 4 SỐ 11.500.000
TRÚNG 5 SỐ 230.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 190 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,00 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 769 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.800.000
TRÚNG 4 SỐ 17.500.000
TRÚNG 5 SỐ 287.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,28 Tỷ Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,04 Tỷ Đồng**
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.200.000
TRÚNG 4 SỐ 25.200.000
TRÚNG 5 SỐ 350.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 310 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,57 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,33 Tỷ Đồng**
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.000.000
TRÚNG 4 SỐ 34.800.000
TRÚNG 5 SỐ 418.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 378 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,87 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,63 Tỷ Đồng**
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 8.250.000
TRÚNG 4 SỐ 46.500.000
TRÚNG 5 SỐ 492.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 452 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,18 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT* 2 + 1,94 Tỷ Đồng**
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 11.000.000
TRÚNG 4 SỐ 60.500.000
TRÚNG 5 SỐ 572.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 532,5Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,51 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 2,27 Tỷ Đồng**
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 22.750.000
TRÚNG 4 SỐ 118.300.000
TRÚNG 5 SỐ 858.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 818 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 3,59 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 3,35 Tỷ Đồng**

Từ khóa liên quan: