Kết quả xổ số vietlott 645 - xs mega 645 Thứ cn

GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
12.000.000.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 08/07/2022

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 03/07/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 03-07-2022

 • 08
 • 14
 • 17
 • 20
 • 21
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 60.754.135.000
Giải nhất       31 10.000.000
Giải nhì      2107 300.000
Giải ba     30979 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 26/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 26-06-2022

 • 03
 • 07
 • 08
 • 18
 • 27
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 44.984.697.500
Giải nhất       36 10.000.000
Giải nhì      1501 300.000
Giải ba     24565 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 19/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 19-06-2022

 • 01
 • 24
 • 25
 • 31
 • 39
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 32.798.069.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      969 300.000
Giải ba     16901 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 12/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 12-06-2022

 • 06
 • 14
 • 19
 • 22
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 23.453.316.000
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      1073 300.000
Giải ba     17270 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 05/06/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 05-06-2022

 • 06
 • 08
 • 21
 • 28
 • 30
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.393.789.500
Giải nhất       18 10.000.000
Giải nhì      927 300.000
Giải ba     15355 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 29/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 29-05-2022

 • 02
 • 06
 • 19
 • 24
 • 30
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.256.983.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      1003 300.000
Giải ba     13916 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 22/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 22-05-2022

 • 01
 • 07
 • 10
 • 24
 • 33
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 33.635.682.500
Giải nhất       29 10.000.000
Giải nhì      1168 300.000
Giải ba     18995 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 15/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 15-05-2022

 • 05
 • 20
 • 21
 • 31
 • 34
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 24.169.204.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      984 300.000
Giải ba     17246 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 08/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 08-05-2022

 • 04
 • 12
 • 20
 • 25
 • 35
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.023.068.000
Giải nhất       17 10.000.000
Giải nhì      994 300.000
Giải ba     16140 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 01/05/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 01-05-2022

 • 08
 • 21
 • 26
 • 35
 • 37
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.476.477.000
Giải nhất       18 10.000.000
Giải nhì      791 300.000
Giải ba     12766 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 24/04/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 24-04-2022

 • 09
 • 12
 • 23
 • 30
 • 32
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 32.384.289.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      1274 300.000
Giải ba     21604 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 17/04/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 17-04-2022

 • 05
 • 13
 • 15
 • 28
 • 38
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 24.256.968.000
Giải nhất       24 10.000.000
Giải nhì      1198 300.000
Giải ba     18932 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 10/04/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 10-04-2022

 • 04
 • 17
 • 28
 • 30
 • 38
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.102.705.000
Giải nhất       22 10.000.000
Giải nhì      1010 300.000
Giải ba     16188 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 03/04/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 03-04-2022

 • 05
 • 11
 • 20
 • 26
 • 40
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.219.566.000
Giải nhất       0 10.000.000
Giải nhì      0 300.000
Giải ba     0 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 27/03/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 27-03-2022

 • 08
 • 17
 • 21
 • 39
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.912.630.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1148 300.000
Giải ba     17596 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 20/03/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 20-03-2022

 • 01
 • 09
 • 10
 • 12
 • 22
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.182.991.000
Giải nhất       24 10.000.000
Giải nhì      1084 300.000
Giải ba     16380 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 13/03/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 13-03-2022

 • 01
 • 05
 • 19
 • 20
 • 23
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 36.253.032.000
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      1251 300.000
Giải ba     20889 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 06/03/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 06-03-2022

 • 11
 • 16
 • 21
 • 33
 • 34
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 25.072.243.500
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      1001 300.000
Giải ba     18002 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 27/02/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 27-02-2022

 • 10
 • 20
 • 25
 • 27
 • 38
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.617.776.000
Giải nhất       25 10.000.000
Giải nhì      1024 300.000
Giải ba     17110 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 20/02/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 20-02-2022

 • 04
 • 06
 • 16
 • 30
 • 43
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.939.869.500
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      886 300.000
Giải ba     15115 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 13/02/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 13-02-2022

 • 14
 • 21
 • 22
 • 24
 • 28
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 38.734.645.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      1217 300.000
Giải ba     21289 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 06/02/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 06-02-2022

 • 05
 • 09
 • 21
 • 24
 • 34
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 31.614.479.500
Giải nhất       25 10.000.000
Giải nhì      1441 300.000
Giải ba     22377 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 30/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 30-01-2022

 • 01
 • 07
 • 22
 • 26
 • 28
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 25.769.631.000
Giải nhất       29 10.000.000
Giải nhì      1354 300.000
Giải ba     21686 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 23/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 23-01-2022

 • 13
 • 20
 • 24
 • 32
 • 34
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.275.298.500
Giải nhất       27 10.000.000
Giải nhì      970 300.000
Giải ba     16340 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 16/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 16-01-2022

 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 32
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.005.629.500
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      971 300.000
Giải ba     15122 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 09/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 09-01-2022

 • 06
 • 07
 • 11
 • 22
 • 35
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.975.994.000
Giải nhất       31 10.000.000
Giải nhì      1397 300.000
Giải ba     21832 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 02/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 02-01-2022

 • 11
 • 17
 • 30
 • 36
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.699.523.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1003 300.000
Giải ba     16498 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 26/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 26-12-2021

 • 04
 • 11
 • 16
 • 24
 • 35
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 16.762.864.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1166 300.000
Giải ba     18758 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 19/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 19-12-2021

 • 12
 • 15
 • 24
 • 30
 • 36
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 20.636.521.000
Giải nhất       31 10.000.000
Giải nhì      1213 300.000
Giải ba     19203 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 12/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 12-12-2021

 • 16
 • 21
 • 29
 • 40
 • 41
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.281.516.500
Giải nhất       17 10.000.000
Giải nhì      965 300.000
Giải ba     16237 30.000

CHƠI THỬ XS MEGA 645

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott Mega 645

 • 1. Gồm 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Đặc biệt        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải nhất       10.000.000
Giải Nhì      300.000
Giải Ba     30.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng thưởng nhiều hơn qua chơi bao Mega 645

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 120.000
TRÚNG 3 SỐ 2.010.000
TRÚNG 4 SỐ 31.400.000
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT + 390 Triệu Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 120.000
TRÚNG 4 SỐ 1.020.000
TRÚNG 5 SỐ 21.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 60 Triệu Đồng
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 300.000
TRÚNG 4 SỐ 2.280.000
TRÚNG 5 SỐ 34.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 600.000
TRÚNG 4 SỐ 4.200.000
TRÚNG 5 SỐ 50.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.050.000
TRÚNG 4 SỐ 6.900.000
TRÚNG 5 SỐ 68.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.680.000
TRÚNG 4 SỐ 10.500.000
TRÚNG 5 SỐ 88.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 351 Triệu Đồng
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.520.000
TRÚNG 4 SỐ 15.120.000
TRÚNG 5 SỐ 112.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 3.600.000
TRÚNG 4 SỐ 20.880.000
TRÚNG 5 SỐ 138.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.950.000
TRÚNG 4 SỐ 27.900.000
TRÚNG 5 SỐ 169.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.600.000
TRÚNG 4 SỐ 36.300.000
TRÚNG 5 SỐ 203.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 13.650.000
TRÚNG 4 SỐ 70.980.000
TRÚNG 5 SỐ 332.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng

Từ khóa liên quan: