Kết quả xổ số vietlott max 3d Thứ 4 - xs max3d

Kết quả xổ số max 3d ngày 10/03/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 10-03-2021

G.1
706 826
G.2
511 883 937 067
G.3
831 123 725
456 929 754
KK
884 814 850 258
804 099 510 350

Kết quả xổ số max 3d ngày 03/03/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 03-03-2021

G.1
654 975
G.2
421 589 287 339
G.3
600 917 797
624 859 766
KK
130 103 554 062
243 463 883 961

Kết quả xổ số max 3d ngày 24/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 24-02-2021

G.1
197 794
G.2
836 471 575 607
G.3
393 557 360
781 942 076
KK
156 015 648 664
871 436 550 733

Kết quả xổ số max 3d ngày 17/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 17-02-2021

G.1
865 250
G.2
512 004 845 115
G.3
776 159 639
289 052 942
KK
583 523 501 676
848 525 852 993

Kết quả xổ số max 3d ngày 10/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 10-02-2021

G.1
664 446
G.2
933 482 740 224
G.3
706 160 222
979 854 168
KK
741 910 039 845
353 647 245 962

Kết quả xổ số max 3d ngày 03/02/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 03-02-2021

G.1
862 869
G.2
458 662 135 018
G.3
391 946 223
788 491 058
KK
306 661 528 705
770 318 067 916

Kết quả xổ số max 3d ngày 27/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 27-01-2021

G.1
037 159
G.2
407 146 568 539
G.3
525 896 240
750 101 600
KK
659 726 237 821
060 827 289 030

Kết quả xổ số max 3d ngày 20/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 20-01-2021

G.1
070 990
G.2
979 533 718 984
G.3
359 369 746
918 123 824
KK
909 778 019 014
000 982 434 213

Kết quả xổ số max 3d ngày 13/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 13-01-2021

G.1
289 734
G.2
972 438 906 088
G.3
570 094 836
653 483 680
KK
913 766 019 018
505 057 982 980

Kết quả xổ số max 3d ngày 06/01/2021

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 06-01-2021

G.1
193 427
G.2
513 602 294 261
G.3
221 591 571
503 878 070
KK
792 878 696 313
421 239 648 736

Kết quả xổ số max 3d ngày 30/12/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 30-12-2020

G.1
276 377
G.2
230 568 378 661
G.3
021 552 300
798 612 291
KK
105 610 867 296
435 846 159 382

Kết quả xổ số max 3d ngày 23/12/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 23-12-2020

G.1
739 995
G.2
289 043 534 419
G.3
976 015 026
809 746 236
KK
157 317 242 690
738 980 523 506

Kết quả xổ số max 3d ngày 16/12/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 16-12-2020

G.1
843 033
G.2
553 510 890 949
G.3
878 171 943
153 019 759
KK
422 846 627 894
917 120 172 097

Kết quả xổ số max 3d ngày 09/12/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 09-12-2020

G.1
004 230
G.2
914 594 261 733
G.3
680 624 299
115 802 993
KK
515 925 276 908
719 715 297 953

Kết quả xổ số max 3d ngày 02/12/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 02-12-2020

G.1
696 874
G.2
597 138 626 310
G.3
637 916 982
406 906 927
KK
147 792 550 460
146 421 722 844

Kết quả xổ số max 3d ngày 25/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 25-11-2020

G.1
697 438
G.2
768 033 890 452
G.3
903 520 822
462 659 309
KK
221 156 057 967
223 964 136 349

Kết quả xổ số max 3d ngày 18/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 18-11-2020

G.1
914 642
G.2
469 005 301 896
G.3
181 177 307
153 938 685
KK
154 276 841 269
806 499 189 905

Kết quả xổ số max 3d ngày 11/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 11-11-2020

G.1
708 157
G.2
565 525 666 248
G.3
605 451 425
165 793 043
KK
010 094 676 012
863 049 417 592

Kết quả xổ số max 3d ngày 04/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 04-11-2020

G.1
297 497
G.2
404 083 225 625
G.3
493 122 446
493 783 431
KK
832 695 572 385
372 774 726 996

Kết quả xổ số max 3d ngày 28/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 28-10-2020

G.1
695 061
G.2
618 923 879 178
G.3
628 452 557
645 958 565
KK
792 897 256 206
383 845 631 427

Kết quả xổ số max 3d ngày 21/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 21-10-2020

G.1
797 579
G.2
650 608 334 431
G.3
825 487 616
533 057 015
KK
257 521 626 189
573 334 765 754

Kết quả xổ số max 3d ngày 14/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 14-10-2020

G.1
668 415
G.2
087 035 640 409
G.3
635 576 743
435 072 063
KK
843 179 945 105
147 476 759 637

Kết quả xổ số max 3d ngày 07/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 07-10-2020

G.1
954 598
G.2
015 549 138 072
G.3
107 515 378
192 285 671
KK
912 195 298 904
241 178 725 799

Kết quả xổ số max 3d ngày 30/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 30-09-2020

G.1
745 066
G.2
973 380 862 088
G.3
683 553 245
190 762 882
KK
812 796 123 365
236 606 390 611

Kết quả xổ số max 3d ngày 23/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 23-09-2020

G.1
881 531
G.2
099 211 277 489
G.3
748 529 608
472 716 962
KK
841 567 000 520
518 761 471 153

Kết quả xổ số max 3d ngày 16/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 16-09-2020

G.1
376 030
G.2
251 782 571 820
G.3
069 436 565
976 693 435
KK
501 496 439 303
571 711 451 919

Kết quả xổ số max 3d ngày 09/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 09-09-2020

G.1
769 879
G.2
497 808 001 583
G.3
783 662 487
140 874 154
KK
668 098 049 178
161 628 483 327

Kết quả xổ số max 3d ngày 02/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 02-09-2020

G.1
988 944
G.2
331 480 430 180
G.3
615 070 362
532 066 284
KK
437 048 649 481
945 493 965 377

Kết quả xổ số max 3d ngày 26/08/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 26-08-2020

G.1
337 802
G.2
519 267 292 216
G.3
721 599 660
172 528 244
KK
017 188 377 810
761 530 762 447

Kết quả xổ số max 3d ngày 19/08/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 19-08-2020

G.1
165 338
G.2
887 001 387 313
G.3
646 913 962
476 197 137
KK
309 653 895 910
928 387 665 236

CHƠI THỬ XS MAX 3D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 3D

 • a) Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số có 3 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • - Giải Khuyến khích: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau::
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 3D+.

 • a) Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng:
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Nhất/Đặc biệt Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000
 • - Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

Từ khóa liên quan: