Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Kết quả xổ số miền bắc ngày 25/06/2024

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 24/06

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 24/06/2024

MĐB 20PA9PA16PA3PA2PA19PA
G.ĐB 50550
G.1 86177
G.2
52034 56446
G.3
52544 11561 60576
32221 80501 30750
G.4
2437 4567 4586 1462
G.5
8833 0695 7341
0326 4379 2475
G.6
429 580 654
G.7
34 12 75 20
Đầu Lô tô
0 01
1 12
2 20, 21, 26, 29
3 33, 34, 34, 37
4 41, 44, 46
5 50, 50, 54
6 61, 62, 67
7 75, 75, 76, 77, 79
8 80, 86
9 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 23/06

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 23/06/2024

MĐB 11NZ12NZ19NZ8NZ5NZ9NZ
G.ĐB 28501
G.1 82333
G.2
70755 12632
G.3
66679 45096 22032
03494 56778 44165
G.4
3608 4908 3979 2964
G.5
0657 1605 8402
0155 6459 6512
G.6
582 872 699
G.7
16 36 43 49
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05, 08, 08
1 12, 16
2  
3 32, 32, 33, 36
4 43, 49
5 55, 55, 57, 59
6 64, 65
7 72, 78, 79, 79
8 82
9 94, 96, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 22/06

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 22/06/2024

MĐB 9NY7NY1NY14NY4NY19NY
G.ĐB 24362
G.1 36143
G.2
80759 88565
G.3
86584 84923 60925
16611 47432 94039
G.4
2964 1915 6706 0171
G.5
7249 1179 3059
9636 8423 4066
G.6
803 059 596
G.7
70 87 10 01
Đầu Lô tô
0 01, 03, 06
1 10, 11, 15
2 23, 23, 25
3 32, 36, 39
4 43, 49
5 59, 59, 59
6 62, 64, 65, 66
7 70, 71, 79
8 84, 87
9 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 21/06

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 21/06/2024

MĐB 4NX15NX3NX12NX6NX8NX
G.ĐB 14296
G.1 22522
G.2
16413 77472
G.3
12845 04835 56642
03806 07785 15529
G.4
0992 5547 1099 0542
G.5
0689 4519 8337
6728 9897 5595
G.6
389 051 276
G.7
11 52 17 61
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 13, 17, 19
2 22, 28, 29
3 35, 37
4 42, 42, 45, 47
5 51, 52
6 61
7 72, 76
8 85, 89, 89
9 92, 95, 96, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 20/06

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 20/06/2024

MĐB 14NV11NV2NV4NV6NV17NV
G.ĐB 81439
G.1 72590
G.2
71945 14138
G.3
06355 06319 77494
79976 21958 83540
G.4
9583 1049 8833 9394
G.5
2519 9266 6072
0151 4902 8572
G.6
683 444 632
G.7
17 04 40 68
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 17, 19, 19
2  
3 32, 33, 38, 39
4 40, 40, 44, 45, 49
5 51, 55, 58
6 66, 68
7 72, 72, 76
8 83, 83
9 90, 94, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 19/06

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 19/06/2024

MĐB 4NU13NU3NU14NU5NU11NU
G.ĐB 37567
G.1 66937
G.2
25002 58693
G.3
03671 38466 76277
95589 54561 50911
G.4
5029 1256 4549 4432
G.5
4493 9241 1095
9179 4924 2507
G.6
657 014 523
G.7
55 42 78 89
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 11, 14
2 23, 24, 29
3 32, 37
4 41, 42, 49
5 55, 56, 57
6 61, 66, 67
7 71, 77, 78, 79
8 89, 89
9 93, 93, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 18/06

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 18/06/2024

MĐB 15NT6NT18NT17NT8NT5NT
G.ĐB 74990
G.1 57985
G.2
77484 33052
G.3
81364 58674 12602
83695 31774 54774
G.4
0166 1499 3561 9098
G.5
8561 3686 5040
9249 8868 3006
G.6
726 553 932
G.7
70 10 56 46
Đầu Lô tô
0 02, 06
1 10
2 26
3 32
4 40, 46, 49
5 52, 53, 56
6 61, 61, 64, 66, 68
7 70, 74, 74, 74
8 84, 85, 86
9 90, 95, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 17/06

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 17/06/2024

MĐB 12NS2NS8NS14NS17NS9NS
G.ĐB 00002
G.1 89539
G.2
65196 14242
G.3
36791 17465 17396
80834 74698 49217
G.4
1790 4909 3532 7588
G.5
8464 6230 8652
5138 0853 7207
G.6
959 746 249
G.7
22 72 17 03
Đầu Lô tô
0 02, 03, 07, 09
1 17, 17
2 22
3 30, 32, 34, 38, 39
4 42, 46, 49
5 52, 53, 59
6 64, 65
7 72
8 88
9 90, 91, 96, 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 16/06

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 16/06/2024

MĐB 13NR18NR14NR19NR4NR17NR
G.ĐB 17597
G.1 14213
G.2
82057 25910
G.3
34016 95620 66695
91089 19149 96769
G.4
6324 9371 9341 9350
G.5
2516 2437 5066
6839 9669 4629
G.6
254 366 156
G.7
70 32 96 81
Đầu Lô tô
0  
1 10, 13, 16, 16
2 20, 24, 29
3 32, 37, 39
4 41, 49
5 50, 54, 56, 57
6 66, 66, 69, 69
7 70, 71
8 81, 89
9 95, 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 15/06

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 15/06/2024

MĐB 8NQ2NQ17NQ16NQ13NQ9NQ
G.ĐB 40369
G.1 61635
G.2
85885 89164
G.3
82363 05118 15616
00383 01112 13463
G.4
4569 1845 1353 4889
G.5
2173 0478 0898
7159 1769 3106
G.6
121 026 567
G.7
13 77 96 52
Đầu Lô tô
0 06
1 12, 13, 16, 18
2 21, 26
3 35
4 45
5 52, 53, 59
6 63, 63, 64, 67, 69, 69, 69
7 73, 77, 78
8 83, 85, 89
9 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 14/06

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 14/06/2024

MĐB 16NP6NP7NP14NP11NP12NP
G.ĐB 80287
G.1 34741
G.2
16604 76482
G.3
80163 33022 10306
28950 52944 14753
G.4
8777 0545 3401 4633
G.5
2108 0141 8279
6228 8145 6843
G.6
716 160 396
G.7
59 09 12 90
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06, 08, 09
1 12, 16
2 22, 28
3 33
4 41, 41, 43, 44, 45, 45
5 50, 53, 59
6 60, 63
7 77, 79
8 82, 87
9 90, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 13/06

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 13/06/2024

MĐB 20NM19NM1NM8NM12NM4NM
G.ĐB 29826
G.1 13498
G.2
63321 15802
G.3
27738 56163 93997
37190 12592 30960
G.4
7699 2850 6191 4221
G.5
0718 9433 5262
1981 5778 0943
G.6
179 216 075
G.7
98 35 48 02
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 16, 18
2 21, 21, 26
3 33, 35, 38
4 43, 48
5 50
6 60, 62, 63
7 75, 78, 79
8 81
9 90, 91, 92, 97, 98, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 12/06

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 12/06/2024

MĐB 12NL17NL20NL8NL3NL2NL
G.ĐB 86255
G.1 11249
G.2
87129 59903
G.3
95365 98371 70344
83998 20757 20659
G.4
2837 7870 1969 4974
G.5
1254 9846 0925
0356 8262 2283
G.6
675 532 661
G.7
54 64 15 84
Đầu Lô tô
0 03
1 15
2 25, 29
3 32, 37
4 44, 46, 49
5 54, 54, 55, 56, 57, 59
6 61, 62, 64, 65, 69
7 70, 71, 74, 75
8 83, 84
9 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 11/06

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 11/06/2024

MĐB 12NK7NK17NK3NK1NK11NK
G.ĐB 17409
G.1 34794
G.2
02491 77554
G.3
05150 77600 92021
42931 73344 40793
G.4
6405 9973 3742 9996
G.5
2522 7755 3264
2637 9215 7973
G.6
460 970 823
G.7
07 53 52 14
Đầu Lô tô
0 00, 05, 07, 09
1 14, 15
2 21, 22, 23
3 31, 37
4 42, 44
5 50, 52, 53, 54, 55
6 60, 64
7 70, 73, 73
8  
9 91, 93, 94, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 10/06

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 10/06/2024

MĐB 17NH4NH19NH7NH20NH10NH
G.ĐB 44465
G.1 74590
G.2
42780 45659
G.3
29196 34304 14475
53724 61637 14983
G.4
2658 7187 9374 8323
G.5
6582 0009 4547
5429 5950 0984
G.6
646 461 869
G.7
33 06 76 92
Đầu Lô tô
0 04, 06, 09
1  
2 23, 24, 29
3 33, 37
4 46, 47
5 50, 58, 59
6 61, 65, 69
7 74, 75, 76
8 80, 82, 83, 84, 87
9 90, 92, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 09/06

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 09/06/2024

MĐB 20NG18NG9NG10NG15NG7NG
G.ĐB 29226
G.1 12081
G.2
04978 89159
G.3
75765 08766 58006
28080 09244 62832
G.4
7153 6944 3278 3322
G.5
0120 9418 9965
9898 9701 1674
G.6
166 197 692
G.7
22 53 84 19
Đầu Lô tô
0 01, 06
1 18, 19
2 20, 22, 22, 26
3 32
4 44, 44
5 53, 53, 59
6 65, 65, 66, 66
7 74, 78, 78
8 80, 81, 84
9 92, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 08/06

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 08/06/2024

MĐB 13NF4NF16NF8NF20NF9NF
G.ĐB 63333
G.1 06115
G.2
03604 47710
G.3
20814 12887 90480
76129 05409 67246
G.4
8973 2636 4015 3549
G.5
2605 8619 1376
6464 7730 5679
G.6
140 887 883
G.7
24 89 58 66
Đầu Lô tô
0 04, 05, 09
1 10, 14, 15, 15, 19
2 24, 29
3 30, 33, 36
4 40, 46, 49
5 58
6 64, 66
7 73, 76, 79
8 80, 83, 87, 87, 89
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 07/06

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 07/06/2024

MĐB 11NE12NE3NE18NE5NE19NE
G.ĐB 04651
G.1 66342
G.2
03912 51761
G.3
53484 76450 06690
80944 64525 99819
G.4
3903 9166 9459 7593
G.5
3043 0440 4161
7333 9126 8586
G.6
047 611 685
G.7
32 96 57 01
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 11, 12, 19
2 25, 26
3 32, 33
4 40, 42, 43, 44, 47
5 50, 51, 57, 59
6 61, 61, 66
7  
8 84, 85, 86
9 90, 93, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 06/06

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 06/06/2024

MĐB 5ND9ND8ND7ND11ND2ND
G.ĐB 66688
G.1 12104
G.2
71206 88217
G.3
42266 44663 12063
02816 05016 55725
G.4
4250 4823 6110 8859
G.5
4556 5041 7581
7507 4539 8341
G.6
320 047 190
G.7
28 07 14 10
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07, 07
1 10, 10, 14, 16, 16, 17
2 20, 23, 25, 28
3 39
4 41, 41, 47
5 50, 56, 59
6 63, 63, 66
7  
8 81, 88
9 90

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 05/06

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 05/06/2024

MĐB 13NC14NC8NC10NC5NC15NC
G.ĐB 97856
G.1 25539
G.2
65648 89467
G.3
65378 77106 08335
31708 65245 27153
G.4
4181 6295 4516 3382
G.5
5830 0821 8066
4292 3189 3421
G.6
031 966 620
G.7
68 29 44 32
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 16
2 20, 21, 21, 29
3 30, 31, 32, 35, 39
4 44, 45, 48
5 53, 56
6 66, 66, 67, 68
7 78
8 81, 82, 89
9 92, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 04/06

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 04/06/2024

MĐB 13NB4NB12NB9NB6NB20NB
G.ĐB 86127
G.1 95915
G.2
86841 37274
G.3
10829 19458 85562
07521 85701 70057
G.4
1080 3809 6267 5179
G.5
5260 6110 9746
1518 6504 4996
G.6
942 278 257
G.7
15 82 18 55
Đầu Lô tô
0 01, 04, 09
1 10, 15, 15, 18, 18
2 21, 27, 29
3  
4 41, 42, 46
5 55, 57, 57, 58
6 60, 62, 67
7 74, 78, 79
8 80, 82
9 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 03/06

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 03/06/2024

MĐB 19NA20NA7NA16NA13NA1NA
G.ĐB 35024
G.1 46369
G.2
76603 27648
G.3
55510 32786 54609
39479 29714 06833
G.4
7020 8676 3089 5912
G.5
9288 0277 3980
8641 4689 7198
G.6
225 813 825
G.7
78 48 45 15
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 10, 12, 13, 14, 15
2 20, 24, 25, 25
3 33
4 41, 45, 48, 48
5  
6 69
7 76, 77, 78, 79
8 80, 86, 88, 89, 89
9 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 02/06

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 02/06/2024

MĐB 1MZ9MZ10MZ2MZ3MZ4MZ
G.ĐB 27070
G.1 02994
G.2
36292 52317
G.3
07937 14608 10458
06213 58868 17285
G.4
6972 5496 2027 0066
G.5
9438 1307 9291
6736 0777 0712
G.6
000 718 703
G.7
99 90 48 11
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07, 08
1 11, 12, 13, 17, 18
2 27
3 36, 37, 38
4 48
5 58
6 66, 68
7 70, 72, 77
8 85
9 90, 91, 92, 94, 96, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 01/06

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 01/06/2024

MĐB 2MY16MY8MY12MY3MY6MY
G.ĐB 12612
G.1 12229
G.2
52445 78001
G.3
35540 84186 27880
36730 86783 11313
G.4
4189 8855 7970 2800
G.5
8482 7801 1359
6659 5441 4180
G.6
019 239 877
G.7
70 49 68 19
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01
1 12, 13, 19, 19
2 29
3 30, 39
4 40, 41, 45, 49
5 55, 59, 59
6 68
7 70, 70, 77
8 80, 80, 82, 83, 86, 89
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 31/05

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 31/05/2024

MĐB 14MX15MX16MX18MX8MX19MX
G.ĐB 06102
G.1 01933
G.2
05985 82337
G.3
66092 09778 31470
86344 51339 93810
G.4
6817 0115 8527 9928
G.5
8786 2182 3849
8794 2860 3424
G.6
109 070 092
G.7
35 72 90 04
Đầu Lô tô
0 02, 04, 09
1 10, 15, 17
2 24, 27, 28
3 33, 35, 37, 39
4 44, 49
5  
6 60
7 70, 70, 72, 78
8 82, 85, 86
9 90, 92, 92, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 30/05

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 30/05/2024

MĐB 11MV10MV3MV13MV19MV17MV
G.ĐB 98932
G.1 74989
G.2
63943 68861
G.3
14371 59962 35608
24625 99816 03229
G.4
5752 1244 3526 3796
G.5
9831 9248 3552
9192 2768 1230
G.6
512 138 128
G.7
12 84 68 32
Đầu Lô tô
0 08
1 12, 12, 16
2 25, 26, 28, 29
3 30, 31, 32, 32, 38
4 43, 44, 48
5 52, 52
6 61, 62, 68, 68
7 71
8 84, 89
9 92, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 29/05

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 29/05/2024

MĐB 7MU4MU3MU14MU19MU10MU
G.ĐB 60031
G.1 50514
G.2
09514 54630
G.3
36198 03676 41622
63989 83565 13439
G.4
8127 7042 3981 9883
G.5
4909 7503 1143
5354 5950 6000
G.6
666 096 210
G.7
07 20 52 49
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07, 09
1 10, 14, 14
2 20, 22, 27
3 30, 31, 39
4 42, 43, 49
5 50, 52, 54
6 65, 66
7 76
8 81, 83, 89
9 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 28/05

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 28/05/2024

MĐB 15MT14MT9MT10MT2MT18MT
G.ĐB 47490
G.1 72043
G.2
09830 29003
G.3
30879 15157 62025
16755 23357 05880
G.4
8291 6953 9981 1132
G.5
0811 0341 2380
4935 4914 8694
G.6
232 937 880
G.7
63 29 75 12
Đầu Lô tô
0 03
1 11, 12, 14
2 25, 29
3 30, 32, 32, 35, 37
4 41, 43
5 53, 55, 57, 57
6 63
7 75, 79
8 80, 80, 80, 81
9 90, 91, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 27/05

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 27/05/2024

MĐB 15MS5MS8MS1MS16MS19MS
G.ĐB 72578
G.1 03162
G.2
29946 49185
G.3
10694 39375 83675
96521 94508 49856
G.4
5521 7559 0698 8712
G.5
1793 4900 1219
2541 0475 3049
G.6
322 063 620
G.7
40 07 32 52
Đầu Lô tô
0 00, 07, 08
1 12, 19
2 20, 21, 21, 22
3 32
4 40, 41, 46, 49
5 52, 56, 59
6 62, 63
7 75, 75, 75, 78
8 85
9 93, 94, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/05

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 26/05/2024

MĐB 1MR5MR19MR12MR20MR3MR
G.ĐB 53398
G.1 12478
G.2
14385 06275
G.3
50369 07115 73615
52752 37780 90972
G.4
1340 3208 3152 1799
G.5
5570 7834 5867
5173 2969 1012
G.6
288 878 459
G.7
61 92 08 33
Đầu Lô tô
0 08, 08
1 12, 15, 15
2  
3 33, 34
4 40
5 52, 52, 59
6 61, 67, 69, 69
7 70, 72, 73, 75, 78, 78
8 80, 85, 88
9 92, 98, 99

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan