Kiểm tra cầu của bạn - tìm cầu xổ số 3 miền

Kiểm tra vị trí soi cầu xổ số 3 miền

HD sử dụng kiểm tra lịch sử vị trí soi cầu

  • Mục đích của chức năng: Mục đích của chương trình này nhằm giúp bạn kiểm tra và thống kê lại lịch sử của một cầu và xem cầu đó chạy trong quá khứ thế nào, tần suất chạy ra sao?. Nhờ đó bạn có thể cân nhắc được cầu của ngày hôm nay được tạo ở vị trí này có phải là cầu đẹp hay không?
  • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
  • Nhập 2 vị trí ghép lên cầu: Lưu ý 2 vị trí phải khác nhau: Giải miền bắc vị trí trong khoảng từ 1 đến 106, miền trung nam vị trí trong khoảng từ 1 đến 82.
  • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
  • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.

Kiểm tra lich sử cầu hôm nay

Vị trí 1: Vị trí 2: Loto bạch thủ
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Tổng số cầu tìm thấy ở vị trí: 36 và vị trí: 68

  • Số cầu dài 1 ngày là: 7
  • Số cầu dài 2 ngày là: 1
  • Số cầu dài 4 ngày là: 1

Chi tiết cầu chạy ở vị trí: 36 và vị trí: 68