Kết quả xổ số vietlott xs max 4d Thứ 3 - xs max4d hôm nay

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 31/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 31-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0023
Giải Nhì

650 lần

5815 9073
Giải ba

300 lần

1072 8769 9420
Giải KK1

100 lần

023
Giải KK2

10 lần

23

Kí hiệu bộ số

A0023 B1072 C8769
D9420 E5815 G9073

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/08/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 24-08-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4629
Giải Nhì

650 lần

6788 4906
Giải ba

300 lần

1605 6384 6605
Giải KK1

100 lần

629
Giải KK2

10 lần

29

Kí hiệu bộ số

A6788 B4629 C1605
D6384 E6605 G4906

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 20/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 20-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2041
Giải Nhì

650 lần

1402 5774
Giải ba

300 lần

8665 8217 6416
Giải KK1

100 lần

041
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A8665 B1402 C5774
D8217 E2041 G6416

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 13/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 13-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4241
Giải Nhì

650 lần

6862 4946
Giải ba

300 lần

7002 6256 5572
Giải KK1

100 lần

241
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A7002 B6256 C6862
D5572 E4946 G4241

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 06/07/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 06-07-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4049
Giải Nhì

650 lần

1654 8984
Giải ba

300 lần

1010 0901 2595
Giải KK1

100 lần

049
Giải KK2

10 lần

49

Kí hiệu bộ số

A1654 B1010 C0901
D8984 E2595 G4049

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 29-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0043
Giải Nhì

650 lần

7834 3620
Giải ba

300 lần

4324 7302 6579
Giải KK1

100 lần

043
Giải KK2

10 lần

43

Kí hiệu bộ số

A0043 B4324 C7834
D7302 E3620 G6579

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 22-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2913
Giải Nhì

650 lần

8337 0994
Giải ba

300 lần

9289 5363 4569
Giải KK1

100 lần

913
Giải KK2

10 lần

13

Kí hiệu bộ số

A9289 B8337 C5363
D2913 E4569 G0994

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 15-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4173
Giải Nhì

650 lần

6956 5103
Giải ba

300 lần

1548 3141 0255
Giải KK1

100 lần

173
Giải KK2

10 lần

73

Kí hiệu bộ số

A6956 B4173 C1548
D5103 E3141 G0255

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 08/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 08-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0516
Giải Nhì

650 lần

7565 6687
Giải ba

300 lần

6526 8371 8473
Giải KK1

100 lần

516
Giải KK2

10 lần

16

Kí hiệu bộ số

A6526 B7565 C8371
D6687 E8473 G0516

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 01/06/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 01-06-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7556
Giải Nhì

650 lần

1533 2267
Giải ba

300 lần

6406 6421 8776
Giải KK1

100 lần

556
Giải KK2

10 lần

56

Kí hiệu bộ số

A1533 B7556 C6406
D6421 E2267 G8776

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 25/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 25-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0555
Giải Nhì

650 lần

2811 0128
Giải ba

300 lần

0104 3107 7196
Giải KK1

100 lần

555
Giải KK2

10 lần

55

Kí hiệu bộ số

A0104 B0128 C3107
D0555 E2811 G7196

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 18/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 18-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2949
Giải Nhì

650 lần

1918 2807
Giải ba

300 lần

6548 8324 0884
Giải KK1

100 lần

949
Giải KK2

10 lần

49

Kí hiệu bộ số

A6548 B2807 C2949
D8324 E1918 G0884

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 11/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 11-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6212
Giải Nhì

650 lần

9324 0036
Giải ba

300 lần

6627 7197 4357
Giải KK1

100 lần

212
Giải KK2

10 lần

12

Kí hiệu bộ số

A0036 B6627 C9324
D7197 E4357 G6212

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 04/05/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 04-05-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0913
Giải Nhì

650 lần

0312 7609
Giải ba

300 lần

9360 4215 9441
Giải KK1

100 lần

913
Giải KK2

10 lần

13

Kí hiệu bộ số

A0312 B0913 C9360
D4215 E7609 G9441

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 27/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 27-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6183
Giải Nhì

650 lần

8250 5067
Giải ba

300 lần

7225 5239 1876
Giải KK1

100 lần

183
Giải KK2

10 lần

83

Kí hiệu bộ số

A6183 B7225 C8250
D5067 E5239 G1876

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 20/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 20-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4767
Giải Nhì

650 lần

2869 1857
Giải ba

300 lần

5424 9049 4752
Giải KK1

100 lần

767
Giải KK2

10 lần

67

Kí hiệu bộ số

A4767 B1857 C5424
D9049 E4752 G2869

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 13/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 13-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3281
Giải Nhì

650 lần

7715 1576
Giải ba

300 lần

8634 5180 3846
Giải KK1

100 lần

281
Giải KK2

10 lần

81

Kí hiệu bộ số

A1576 B7715 C8634
D3281 E5180 G3846

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 06/04/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 06-04-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0537
Giải Nhì

650 lần

2935 8998
Giải ba

300 lần

3805 6658 5838
Giải KK1

100 lần

537
Giải KK2

10 lần

37

Kí hiệu bộ số

A3805 B6658 C8998
D5838 E2935 G0537

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 30/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 30-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7926
Giải Nhì

650 lần

3052 4101
Giải ba

300 lần

8198 4215 8603
Giải KK1

100 lần

926
Giải KK2

10 lần

26

Kí hiệu bộ số

A3052 B8198 C7926
D4101 E4215 G8603

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 16/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 16-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9509
Giải Nhì

650 lần

5658 1481
Giải ba

300 lần

8543 6767 2069
Giải KK1

100 lần

509
Giải KK2

10 lần

09

Kí hiệu bộ số

A1481 B8543 C6767
D2069 E5658 G9509

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 09/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 09-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2137
Giải Nhì

650 lần

7372 4840
Giải ba

300 lần

4639 5786 6858
Giải KK1

100 lần

137
Giải KK2

10 lần

37

Kí hiệu bộ số

A4639 B4840 C5786
D2137 E7372 G6858

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 02/03/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 02-03-2021

Giải Nhất

1.500 lần

5496
Giải Nhì

650 lần

8953 5890
Giải ba

300 lần

8797 6075 1016
Giải KK1

100 lần

496
Giải KK2

10 lần

96

Kí hiệu bộ số

A5496 B8797 C6075
D1016 E8953 G5890

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 23/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 23-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9491
Giải Nhì

650 lần

0053 3496
Giải ba

300 lần

8900 3090 5583
Giải KK1

100 lần

491
Giải KK2

10 lần

91

Kí hiệu bộ số

A9491 B0053 C8900
D3496 E3090 G5583

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 16/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 16-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0829
Giải Nhì

650 lần

9739 1731
Giải ba

300 lần

2908 0308 5982
Giải KK1

100 lần

829
Giải KK2

10 lần

29

Kí hiệu bộ số

A0308 B2908 C5982
D9739 E0829 G1731

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 09/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 09-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1841
Giải Nhì

650 lần

7850 9304
Giải ba

300 lần

8743 3317 8828
Giải KK1

100 lần

841
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A8743 B1841 C3317
D8828 E7850 G9304

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 02/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 02-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3464
Giải Nhì

650 lần

6239 6385
Giải ba

300 lần

8164 2368 2499
Giải KK1

100 lần

464
Giải KK2

10 lần

64

Kí hiệu bộ số

A6239 B6385 C8164
D2368 E2499 G3464

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 26-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9329
Giải Nhì

650 lần

7840 0290
Giải ba

300 lần

7934 2040 3285
Giải KK1

100 lần

329
Giải KK2

10 lần

29

Kí hiệu bộ số

A7934 B9329 C7840
D0290 E2040 G3285

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 19-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

8302
Giải Nhì

650 lần

1720 7864
Giải ba

300 lần

9650 4983 2287
Giải KK1

100 lần

302
Giải KK2

10 lần

02

Kí hiệu bộ số

A9650 B7864 C4983
D8302 E1720 G2287

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 12/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 12-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6899
Giải Nhì

650 lần

3007 7147
Giải ba

300 lần

4419 0622 9967
Giải KK1

100 lần

899
Giải KK2

10 lần

99

Kí hiệu bộ số

A6899 B4419 C0622
D3007 E9967 G7147

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 05/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 05-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0367
Giải Nhì

650 lần

3887 4581
Giải ba

300 lần

6747 4260 8938
Giải KK1

100 lần

367
Giải KK2

10 lần

67

Kí hiệu bộ số

A4581 B0367 C6747
D3887 E4260 G8938

CHƠI THỬ XS MAX 4D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 4D

 • a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.500 lần
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 650 lần
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 300 lần
Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100 lần
Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 10 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT Trường hợp Giải thưởng được lĩnh
1 Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất
2 Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Khuyến khích 1
3 Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1
4 Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2
5 Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
6 Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
7 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì
9 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
10 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
11 Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Ba
12 Trùng nhiều số Giải Nhì Tổng toàn bộ các Giải Nhì đã trúng
13 Trùng nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các Giải Ba đã trúng
14 Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các giải thưởng đã trúng
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số Vietlott Max 4D.

 • a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Kết quả Giá trị giải thưởng theo từng tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Trùng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào.750 lần500 lần250 lần120 lần
Trùng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào.180 lần120 lần60 lần30 lần
Trùng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào.90 lần60 lần30 lần15 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Từ khóa liên quan: