Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thực hiện thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 16-09-2019 9 7 ngày
01 22-09-2019 6 1 ngày
02 22-09-2019 7 1 ngày
03 21-09-2019 11 2 ngày
04 22-09-2019 8 1 ngày
05 23-09-2019 12 0 ngày
06 19-09-2019 8 4 ngày
07 22-09-2019 6 1 ngày
08 22-09-2019 8 1 ngày
09 21-09-2019 8 2 ngày
10 22-09-2019 9 1 ngày
11 23-09-2019 5 0 ngày
12 22-09-2019 11 1 ngày
13 23-09-2019 7 0 ngày
14 21-09-2019 7 2 ngày
15 17-09-2019 5 6 ngày
16 16-09-2019 7 7 ngày
17 12-09-2019 8 11 ngày
18 23-09-2019 10 0 ngày
19 18-09-2019 8 5 ngày
20 23-09-2019 13 0 ngày
21 21-09-2019 9 2 ngày
22 21-09-2019 9 2 ngày
23 19-09-2019 7 4 ngày
24 17-09-2019 13 6 ngày
25 20-09-2019 14 3 ngày
26 23-09-2019 8 0 ngày
27 23-09-2019 13 0 ngày
28 17-09-2019 9 6 ngày
29 23-09-2019 8 0 ngày
30 20-09-2019 9 3 ngày
31 23-09-2019 5 0 ngày
32 16-09-2019 9 7 ngày
33 20-09-2019 4 3 ngày
34 20-09-2019 6 3 ngày
35 20-09-2019 6 3 ngày
36 18-09-2019 10 5 ngày
37 21-09-2019 9 2 ngày
38 22-09-2019 8 1 ngày
39 18-09-2019 5 5 ngày
40 21-09-2019 7 2 ngày
41 23-09-2019 10 0 ngày
42 23-09-2019 6 0 ngày
43 23-09-2019 7 0 ngày
44 20-09-2019 8 3 ngày
45 19-09-2019 7 4 ngày
46 20-09-2019 7 3 ngày
47 21-09-2019 8 2 ngày
48 17-09-2019 10 6 ngày
49 19-09-2019 11 4 ngày
50 14-09-2019 4 9 ngày
51 10-09-2019 5 13 ngày
52 17-09-2019 5 6 ngày
53 23-09-2019 10 0 ngày
54 18-09-2019 5 5 ngày
55 20-09-2019 9 3 ngày
56 21-09-2019 8 2 ngày
57 17-09-2019 9 6 ngày
58 10-09-2019 6 13 ngày
59 23-09-2019 5 0 ngày
60 23-09-2019 11 0 ngày
61 19-09-2019 9 4 ngày
62 23-09-2019 12 0 ngày
63 15-09-2019 16 8 ngày
64 12-09-2019 10 11 ngày
65 20-09-2019 7 3 ngày
66 16-09-2019 7 7 ngày
67 21-09-2019 11 2 ngày
68 22-09-2019 13 1 ngày
69 22-09-2019 9 1 ngày
70 22-09-2019 14 1 ngày
71 10-09-2019 5 13 ngày
72 22-09-2019 8 1 ngày
73 15-09-2019 7 8 ngày
74 22-09-2019 10 1 ngày
75 23-09-2019 6 0 ngày
76 20-09-2019 6 3 ngày
77 23-09-2019 6 0 ngày
78 22-09-2019 16 1 ngày
79 22-09-2019 10 1 ngày
80 19-09-2019 6 4 ngày
81 23-09-2019 4 0 ngày
82 17-09-2019 12 6 ngày
83 23-09-2019 11 0 ngày
84 21-09-2019 7 2 ngày
85 23-09-2019 11 0 ngày
86 23-09-2019 8 0 ngày
87 21-09-2019 6 2 ngày
88 23-09-2019 10 0 ngày
89 15-09-2019 5 8 ngày
90 07-09-2019 6 16 ngày
91 13-09-2019 4 10 ngày
92 22-09-2019 12 1 ngày
93 21-09-2019 10 2 ngày
94 22-09-2019 7 1 ngày
95 18-09-2019 7 5 ngày
96 16-09-2019 11 7 ngày
97 18-09-2019 10 5 ngày
98 20-09-2019 6 3 ngày
99 16-09-2019 10 7 ngày
DMCA.com Protection Status