Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 23-10-2020 12 3 ngày
01 26-10-2020 10 0 ngày
02 23-10-2020 11 3 ngày
03 21-10-2020 5 5 ngày
04 26-10-2020 15 0 ngày
05 25-10-2020 7 1 ngày
06 25-10-2020 7 1 ngày
07 25-10-2020 4 1 ngày
08 26-10-2020 12 0 ngày
09 24-10-2020 8 2 ngày
10 20-10-2020 6 6 ngày
11 26-10-2020 8 0 ngày
12 25-10-2020 10 1 ngày
13 26-10-2020 9 0 ngày
14 17-10-2020 7 9 ngày
15 22-10-2020 8 4 ngày
16 22-10-2020 12 4 ngày
17 20-10-2020 4 6 ngày
18 20-10-2020 11 6 ngày
19 26-10-2020 10 0 ngày
20 19-10-2020 7 7 ngày
21 17-10-2020 13 9 ngày
22 23-10-2020 5 3 ngày
23 20-10-2020 13 6 ngày
24 26-10-2020 6 0 ngày
25 23-10-2020 12 3 ngày
26 24-10-2020 11 2 ngày
27 21-10-2020 4 5 ngày
28 24-10-2020 8 2 ngày
29 17-10-2020 6 9 ngày
30 26-10-2020 10 0 ngày
31 23-10-2020 8 3 ngày
32 23-10-2020 3 3 ngày
33 17-10-2020 7 9 ngày
34 26-10-2020 7 0 ngày
35 22-10-2020 8 4 ngày
36 26-10-2020 8 0 ngày
37 24-10-2020 8 2 ngày
38 25-10-2020 15 1 ngày
39 25-10-2020 7 1 ngày
40 23-10-2020 10 3 ngày
41 22-10-2020 6 4 ngày
42 25-10-2020 9 1 ngày
43 21-10-2020 5 5 ngày
44 23-10-2020 7 3 ngày
45 17-10-2020 4 9 ngày
46 26-10-2020 7 0 ngày
47 24-10-2020 7 2 ngày
48 25-10-2020 11 1 ngày
49 21-10-2020 10 5 ngày
50 26-10-2020 6 0 ngày
51 25-10-2020 9 1 ngày
52 18-10-2020 5 8 ngày
53 26-10-2020 8 0 ngày
54 26-10-2020 7 0 ngày
55 25-10-2020 2 1 ngày
56 25-10-2020 6 1 ngày
57 24-10-2020 10 2 ngày
58 21-10-2020 5 5 ngày
59 26-10-2020 6 0 ngày
60 22-10-2020 8 4 ngày
61 24-10-2020 8 2 ngày
62 21-10-2020 8 5 ngày
63 26-10-2020 7 0 ngày
64 23-10-2020 7 3 ngày
65 23-10-2020 9 3 ngày
66 18-10-2020 7 8 ngày
67 19-10-2020 7 7 ngày
68 24-10-2020 10 2 ngày
69 25-10-2020 6 1 ngày
70 23-10-2020 8 3 ngày
71 25-10-2020 13 1 ngày
72 26-10-2020 8 0 ngày
73 11-10-2020 6 15 ngày
74 10-10-2020 1 16 ngày
75 26-10-2020 7 0 ngày
76 20-10-2020 11 6 ngày
77 25-10-2020 6 1 ngày
78 22-10-2020 7 4 ngày
79 24-10-2020 12 2 ngày
80 24-10-2020 7 2 ngày
81 26-10-2020 10 0 ngày
82 25-10-2020 5 1 ngày
83 25-10-2020 8 1 ngày
84 26-10-2020 11 0 ngày
85 24-10-2020 8 2 ngày
86 26-10-2020 8 0 ngày
87 24-10-2020 6 2 ngày
88 19-10-2020 6 7 ngày
89 13-10-2020 9 13 ngày
90 26-10-2020 13 0 ngày
91 19-10-2020 9 7 ngày
92 26-10-2020 13 0 ngày
93 10-10-2020 5 16 ngày
94 25-10-2020 15 1 ngày
95 23-10-2020 8 3 ngày
96 22-10-2020 11 4 ngày
97 20-10-2020 9 6 ngày
98 25-10-2020 7 1 ngày
99 21-10-2020 4 5 ngày

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.
DMCA.com Protection Status