Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 24-06-2022 10 5 ngày
01 24-06-2022 10 5 ngày
02 19-06-2022 7 10 ngày
03 28-06-2022 7 1 ngày
04 24-06-2022 11 5 ngày
05 23-06-2022 9 6 ngày
06 29-06-2022 6 0 ngày
07 22-06-2022 5 7 ngày
08 28-06-2022 13 1 ngày
09 26-06-2022 3 3 ngày
10 27-06-2022 12 2 ngày
11 24-06-2022 6 5 ngày
12 28-06-2022 13 1 ngày
13 29-06-2022 12 0 ngày
14 11-06-2022 1 18 ngày
15 20-06-2022 4 9 ngày
16 28-06-2022 9 1 ngày
17 22-06-2022 8 7 ngày
18 28-06-2022 10 1 ngày
19 26-06-2022 11 3 ngày
20 20-06-2022 3 9 ngày
21 28-06-2022 5 1 ngày
22 26-06-2022 7 3 ngày
23 27-06-2022 10 2 ngày
24 27-06-2022 10 2 ngày
25 27-06-2022 13 2 ngày
26 29-06-2022 7 0 ngày
27 13-06-2022 8 16 ngày
28 27-06-2022 8 2 ngày
29 27-06-2022 11 2 ngày
30 29-06-2022 6 0 ngày
31 28-06-2022 8 1 ngày
32 29-06-2022 11 0 ngày
33 27-06-2022 12 2 ngày
34 21-06-2022 6 8 ngày
35 29-06-2022 6 0 ngày
36 29-06-2022 10 0 ngày
37 28-06-2022 8 1 ngày
38 26-06-2022 9 3 ngày
39 25-06-2022 7 4 ngày
40 29-06-2022 13 0 ngày
41 29-06-2022 9 0 ngày
42 29-06-2022 9 0 ngày
43 27-06-2022 11 2 ngày
44 28-06-2022 10 1 ngày
45 25-06-2022 8 4 ngày
46 23-06-2022 9 6 ngày
47 27-06-2022 7 2 ngày
48 24-06-2022 11 5 ngày
49 28-06-2022 10 1 ngày
50 29-06-2022 8 0 ngày
51 25-06-2022 9 4 ngày
52 26-06-2022 5 3 ngày
53 29-06-2022 8 0 ngày
54 25-06-2022 9 4 ngày
55 28-06-2022 9 1 ngày
56 24-06-2022 3 5 ngày
57 26-06-2022 5 3 ngày
58 29-06-2022 9 0 ngày
59 27-06-2022 10 2 ngày
60 17-06-2022 9 12 ngày
61 21-06-2022 8 8 ngày
62 22-06-2022 6 7 ngày
63 28-06-2022 7 1 ngày
64 29-06-2022 11 0 ngày
65 29-06-2022 8 0 ngày
66 26-06-2022 11 3 ngày
67 29-06-2022 5 0 ngày
68 25-06-2022 8 4 ngày
69 29-06-2022 5 0 ngày
70 26-06-2022 12 3 ngày
71 27-06-2022 5 2 ngày
72 29-06-2022 9 0 ngày
73 14-06-2022 4 15 ngày
74 20-06-2022 14 9 ngày
75 18-06-2022 2 11 ngày
76 27-06-2022 7 2 ngày
77 29-06-2022 13 0 ngày
78 25-06-2022 9 4 ngày
79 22-06-2022 5 7 ngày
80 29-06-2022 5 0 ngày
81 23-06-2022 3 6 ngày
82 25-06-2022 6 4 ngày
83 20-06-2022 3 9 ngày
84 26-06-2022 9 3 ngày
85 27-06-2022 12 2 ngày
86 24-06-2022 3 5 ngày
87 29-06-2022 9 0 ngày
88 18-06-2022 4 11 ngày
89 17-06-2022 4 12 ngày
90 26-06-2022 12 3 ngày
91 28-06-2022 6 1 ngày
92 29-06-2022 14 0 ngày
93 22-06-2022 7 7 ngày
94 29-06-2022 9 0 ngày
95 28-06-2022 14 1 ngày
96 28-06-2022 9 1 ngày
97 29-06-2022 4 0 ngày
98 20-06-2022 4 9 ngày
99 28-06-2022 11 1 ngày
DMCA.com Protection Status