Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thực hiện thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 17-07-2019 14 4 ngày
01 20-07-2019 8 1 ngày
02 19-07-2019 12 2 ngày
03 21-07-2019 5 0 ngày
04 17-07-2019 12 4 ngày
05 20-07-2019 7 1 ngày
06 19-07-2019 5 2 ngày
07 19-07-2019 13 2 ngày
08 17-07-2019 7 4 ngày
09 20-07-2019 11 1 ngày
10 21-07-2019 8 0 ngày
11 20-07-2019 10 1 ngày
12 19-07-2019 8 2 ngày
13 19-07-2019 6 2 ngày
14 17-07-2019 6 4 ngày
15 16-07-2019 9 5 ngày
16 20-07-2019 6 1 ngày
17 21-07-2019 7 0 ngày
18 18-07-2019 4 3 ngày
19 13-07-2019 15 8 ngày
20 17-07-2019 9 4 ngày
21 19-07-2019 8 2 ngày
22 21-07-2019 10 0 ngày
23 15-07-2019 10 6 ngày
24 21-07-2019 8 0 ngày
25 19-07-2019 11 2 ngày
26 16-07-2019 10 5 ngày
27 18-07-2019 4 3 ngày
28 21-07-2019 9 0 ngày
29 18-07-2019 9 3 ngày
30 20-07-2019 18 1 ngày
31 15-07-2019 9 6 ngày
32 21-07-2019 7 0 ngày
33 16-07-2019 11 5 ngày
34 20-07-2019 10 1 ngày
35 20-07-2019 5 1 ngày
36 19-07-2019 7 2 ngày
37 16-07-2019 10 5 ngày
38 20-07-2019 10 1 ngày
39 19-07-2019 9 2 ngày
40 17-07-2019 11 4 ngày
41 16-07-2019 7 5 ngày
42 21-07-2019 6 0 ngày
43 18-07-2019 5 3 ngày
44 21-07-2019 8 0 ngày
45 21-07-2019 8 0 ngày
46 16-07-2019 8 5 ngày
47 21-07-2019 4 0 ngày
48 18-07-2019 11 3 ngày
49 16-07-2019 3 5 ngày
50 08-07-2019 10 13 ngày
51 20-07-2019 10 1 ngày
52 15-07-2019 9 6 ngày
53 20-07-2019 6 1 ngày
54 21-07-2019 11 0 ngày
55 21-07-2019 11 0 ngày
56 20-07-2019 8 1 ngày
57 12-07-2019 11 9 ngày
58 16-07-2019 13 5 ngày
59 15-07-2019 8 6 ngày
60 21-07-2019 6 0 ngày
61 18-07-2019 5 3 ngày
62 09-07-2019 5 12 ngày
63 19-07-2019 6 2 ngày
64 21-07-2019 9 0 ngày
65 14-07-2019 14 7 ngày
66 20-07-2019 9 1 ngày
67 19-07-2019 7 2 ngày
68 14-07-2019 9 7 ngày
69 21-07-2019 3 0 ngày
70 18-07-2019 6 3 ngày
71 21-07-2019 8 0 ngày
72 20-07-2019 9 1 ngày
73 21-07-2019 9 0 ngày
74 15-07-2019 6 6 ngày
75 21-07-2019 8 0 ngày
76 19-07-2019 9 2 ngày
77 20-07-2019 7 1 ngày
78 17-07-2019 5 4 ngày
79 19-07-2019 6 2 ngày
80 18-07-2019 4 3 ngày
81 16-07-2019 2 5 ngày
82 21-07-2019 11 0 ngày
83 21-07-2019 10 0 ngày
84 19-07-2019 10 2 ngày
85 20-07-2019 7 1 ngày
86 17-07-2019 11 4 ngày
87 20-07-2019 8 1 ngày
88 20-07-2019 9 1 ngày
89 13-07-2019 6 8 ngày
90 20-07-2019 11 1 ngày
91 11-07-2019 4 10 ngày
92 21-07-2019 10 0 ngày
93 16-07-2019 10 5 ngày
94 19-07-2019 6 2 ngày
95 07-07-2019 8 14 ngày
96 21-07-2019 10 0 ngày
97 19-07-2019 10 2 ngày
98 19-07-2019 9 2 ngày
99 21-07-2019 10 0 ngày
DMCA.com Protection Status