Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 23-09-2021 8 5 ngày
01 28-09-2021 8 0 ngày
02 24-09-2021 4 4 ngày
03 22-09-2021 4 6 ngày
04 24-09-2021 7 4 ngày
05 26-09-2021 8 2 ngày
06 25-09-2021 7 3 ngày
07 28-09-2021 9 0 ngày
08 27-09-2021 11 1 ngày
09 22-09-2021 8 6 ngày
10 23-09-2021 9 5 ngày
11 28-09-2021 13 0 ngày
12 22-09-2021 9 6 ngày
13 22-09-2021 8 6 ngày
14 27-09-2021 4 1 ngày
15 28-09-2021 7 0 ngày
16 28-09-2021 4 0 ngày
17 27-09-2021 6 1 ngày
18 24-09-2021 8 4 ngày
19 23-09-2021 17 5 ngày
20 20-09-2021 2 8 ngày
21 28-09-2021 6 0 ngày
22 28-09-2021 5 0 ngày
23 28-09-2021 6 0 ngày
24 21-09-2021 8 7 ngày
25 28-09-2021 9 0 ngày
26 28-09-2021 6 0 ngày
27 26-09-2021 10 2 ngày
28 24-09-2021 8 4 ngày
29 27-09-2021 7 1 ngày
30 27-09-2021 14 1 ngày
31 22-09-2021 8 6 ngày
32 19-09-2021 7 9 ngày
33 05-09-2021 3 23 ngày
34 28-09-2021 12 0 ngày
35 25-09-2021 6 3 ngày
36 23-09-2021 9 5 ngày
37 27-09-2021 6 1 ngày
38 14-09-2021 7 14 ngày
39 23-09-2021 8 5 ngày
40 24-09-2021 8 4 ngày
41 25-09-2021 10 3 ngày
42 27-09-2021 12 1 ngày
43 27-09-2021 11 1 ngày
44 27-09-2021 3 1 ngày
45 25-09-2021 14 3 ngày
46 13-09-2021 4 15 ngày
47 28-09-2021 10 0 ngày
48 25-09-2021 5 3 ngày
49 23-09-2021 7 5 ngày
50 23-09-2021 9 5 ngày
51 18-09-2021 8 10 ngày
52 25-09-2021 7 3 ngày
53 28-09-2021 6 0 ngày
54 11-09-2021 2 17 ngày
55 21-09-2021 8 7 ngày
56 23-09-2021 7 5 ngày
57 19-09-2021 5 9 ngày
58 23-09-2021 6 5 ngày
59 28-09-2021 8 0 ngày
60 26-09-2021 8 2 ngày
61 28-09-2021 8 0 ngày
62 25-09-2021 6 3 ngày
63 28-09-2021 10 0 ngày
64 14-09-2021 4 14 ngày
65 28-09-2021 14 0 ngày
66 27-09-2021 9 1 ngày
67 25-09-2021 10 3 ngày
68 28-09-2021 9 0 ngày
69 27-09-2021 11 1 ngày
70 20-09-2021 9 8 ngày
71 25-09-2021 9 3 ngày
72 28-09-2021 10 0 ngày
73 28-09-2021 10 0 ngày
74 28-09-2021 16 0 ngày
75 26-09-2021 9 2 ngày
76 17-09-2021 6 11 ngày
77 25-09-2021 8 3 ngày
78 24-09-2021 8 4 ngày
79 28-09-2021 7 0 ngày
80 28-09-2021 9 0 ngày
81 27-09-2021 8 1 ngày
82 27-09-2021 9 1 ngày
83 28-09-2021 17 0 ngày
84 28-09-2021 16 0 ngày
85 23-09-2021 7 5 ngày
86 24-09-2021 10 4 ngày
87 25-09-2021 4 3 ngày
88 15-09-2021 7 13 ngày
89 24-09-2021 5 4 ngày
90 27-09-2021 7 1 ngày
91 23-09-2021 6 5 ngày
92 25-09-2021 11 3 ngày
93 28-09-2021 8 0 ngày
94 26-09-2021 12 2 ngày
95 25-09-2021 7 3 ngày
96 24-09-2021 8 4 ngày
97 27-09-2021 8 1 ngày
98 26-09-2021 6 2 ngày
99 27-09-2021 8 1 ngày
DMCA.com Protection Status