Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thực hiện thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 22-04-2019 12 3 ngày
01 24-04-2019 10 1 ngày
02 23-04-2019 14 2 ngày
03 22-04-2019 8 3 ngày
04 19-04-2019 4 6 ngày
05 24-04-2019 9 1 ngày
06 21-04-2019 10 4 ngày
07 19-04-2019 9 6 ngày
08 19-04-2019 7 6 ngày
09 23-04-2019 6 2 ngày
10 23-04-2019 10 2 ngày
11 18-04-2019 4 7 ngày
12 24-04-2019 12 1 ngày
13 18-04-2019 8 7 ngày
14 23-04-2019 11 2 ngày
15 19-04-2019 5 6 ngày
16 17-04-2019 8 8 ngày
17 23-04-2019 5 2 ngày
18 25-04-2019 14 0 ngày
19 24-04-2019 9 1 ngày
20 22-04-2019 13 3 ngày
21 25-04-2019 6 0 ngày
22 16-04-2019 10 9 ngày
23 24-04-2019 8 1 ngày
24 19-04-2019 9 6 ngày
25 20-04-2019 2 5 ngày
26 21-04-2019 8 4 ngày
27 25-04-2019 8 0 ngày
28 25-04-2019 7 0 ngày
29 24-04-2019 6 1 ngày
30 24-04-2019 7 1 ngày
31 24-04-2019 9 1 ngày
32 25-04-2019 11 0 ngày
33 24-04-2019 3 1 ngày
34 25-04-2019 10 0 ngày
35 22-04-2019 8 3 ngày
36 25-04-2019 12 0 ngày
37 22-04-2019 6 3 ngày
38 23-04-2019 6 2 ngày
39 23-04-2019 8 2 ngày
40 24-04-2019 5 1 ngày
41 23-04-2019 6 2 ngày
42 25-04-2019 10 0 ngày
43 16-04-2019 8 9 ngày
44 25-04-2019 6 0 ngày
45 16-04-2019 8 9 ngày
46 25-04-2019 9 0 ngày
47 23-04-2019 9 2 ngày
48 24-04-2019 9 1 ngày
49 18-04-2019 9 7 ngày
50 17-04-2019 6 8 ngày
51 24-04-2019 10 1 ngày
52 25-04-2019 18 0 ngày
53 18-04-2019 3 7 ngày
54 20-04-2019 6 5 ngày
55 19-04-2019 3 6 ngày
56 17-04-2019 8 8 ngày
57 23-04-2019 6 2 ngày
58 24-04-2019 9 1 ngày
59 25-04-2019 9 0 ngày
60 21-04-2019 8 4 ngày
61 18-04-2019 6 7 ngày
62 25-04-2019 10 0 ngày
63 24-04-2019 8 1 ngày
64 25-04-2019 12 0 ngày
65 15-04-2019 8 10 ngày
66 24-04-2019 9 1 ngày
67 17-04-2019 3 8 ngày
68 24-04-2019 9 1 ngày
69 22-04-2019 7 3 ngày
70 20-04-2019 7 5 ngày
71 23-04-2019 10 2 ngày
72 22-04-2019 8 3 ngày
73 24-04-2019 11 1 ngày
74 25-04-2019 7 0 ngày
75 24-04-2019 7 1 ngày
76 25-04-2019 7 0 ngày
77 17-04-2019 8 8 ngày
78 22-04-2019 3 3 ngày
79 25-04-2019 4 0 ngày
80 25-04-2019 7 0 ngày
81 24-04-2019 7 1 ngày
82 24-04-2019 12 1 ngày
83 20-04-2019 7 5 ngày
84 25-04-2019 10 0 ngày
85 18-04-2019 8 7 ngày
86 25-04-2019 9 0 ngày
87 23-04-2019 4 2 ngày
88 25-04-2019 11 0 ngày
89 23-04-2019 6 2 ngày
90 24-04-2019 8 1 ngày
91 25-04-2019 8 0 ngày
92 25-04-2019 9 0 ngày
93 21-04-2019 5 4 ngày
94 17-04-2019 7 8 ngày
95 24-04-2019 9 1 ngày
96 25-04-2019 15 0 ngày
97 25-04-2019 13 0 ngày
98 23-04-2019 7 2 ngày
99 18-04-2019 7 7 ngày
DMCA.com Protection Status