Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thực hiện thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 15-11-2019 12 0 ngày
01 14-11-2019 6 1 ngày
02 15-11-2019 13 0 ngày
03 12-11-2019 14 3 ngày
04 14-11-2019 7 1 ngày
05 15-11-2019 11 0 ngày
06 13-11-2019 2 2 ngày
07 13-11-2019 8 2 ngày
08 15-11-2019 4 0 ngày
09 14-11-2019 9 1 ngày
10 14-11-2019 10 1 ngày
11 14-11-2019 9 1 ngày
12 03-11-2019 3 12 ngày
13 14-11-2019 7 1 ngày
14 12-11-2019 11 3 ngày
15 06-11-2019 7 9 ngày
16 13-11-2019 6 2 ngày
17 11-11-2019 5 4 ngày
18 13-11-2019 5 2 ngày
19 15-11-2019 11 0 ngày
20 11-11-2019 6 4 ngày
21 12-11-2019 8 3 ngày
22 05-11-2019 3 10 ngày
23 11-11-2019 9 4 ngày
24 08-11-2019 7 7 ngày
25 14-11-2019 8 1 ngày
26 14-11-2019 6 1 ngày
27 13-11-2019 9 2 ngày
28 13-11-2019 8 2 ngày
29 13-11-2019 5 2 ngày
30 08-11-2019 6 7 ngày
31 07-11-2019 4 8 ngày
32 15-11-2019 10 0 ngày
33 12-11-2019 13 3 ngày
34 12-11-2019 11 3 ngày
35 15-11-2019 8 0 ngày
36 12-11-2019 5 3 ngày
37 23-10-2019 6 23 ngày
38 13-11-2019 4 2 ngày
39 13-11-2019 11 2 ngày
40 12-11-2019 7 3 ngày
41 22-10-2019 3 24 ngày
42 06-11-2019 12 9 ngày
43 06-11-2019 11 9 ngày
44 12-11-2019 8 3 ngày
45 13-11-2019 8 2 ngày
46 15-11-2019 6 0 ngày
47 15-11-2019 12 0 ngày
48 15-11-2019 11 0 ngày
49 15-11-2019 11 0 ngày
50 15-11-2019 6 0 ngày
51 11-11-2019 6 4 ngày
52 12-11-2019 9 3 ngày
53 23-10-2019 4 23 ngày
54 14-11-2019 8 1 ngày
55 15-11-2019 10 0 ngày
56 10-11-2019 6 5 ngày
57 10-11-2019 7 5 ngày
58 15-11-2019 12 0 ngày
59 11-11-2019 13 4 ngày
60 09-11-2019 10 6 ngày
61 15-11-2019 7 0 ngày
62 12-11-2019 9 3 ngày
63 12-11-2019 10 3 ngày
64 03-11-2019 4 12 ngày
65 14-11-2019 4 1 ngày
66 14-11-2019 6 1 ngày
67 13-11-2019 9 2 ngày
68 13-11-2019 13 2 ngày
69 15-11-2019 9 0 ngày
70 11-11-2019 6 4 ngày
71 15-11-2019 12 0 ngày
72 09-11-2019 5 6 ngày
73 09-11-2019 9 6 ngày
74 15-11-2019 12 0 ngày
75 14-11-2019 7 1 ngày
76 13-11-2019 11 2 ngày
77 15-11-2019 13 0 ngày
78 12-11-2019 9 3 ngày
79 13-11-2019 4 2 ngày
80 14-11-2019 7 1 ngày
81 13-11-2019 8 2 ngày
82 29-10-2019 2 17 ngày
83 15-11-2019 8 0 ngày
84 06-11-2019 8 9 ngày
85 10-11-2019 7 5 ngày
86 15-11-2019 9 0 ngày
87 15-11-2019 13 0 ngày
88 09-11-2019 7 6 ngày
89 31-10-2019 7 15 ngày
90 14-11-2019 9 1 ngày
91 15-11-2019 9 0 ngày
92 15-11-2019 6 0 ngày
93 10-11-2019 10 5 ngày
94 13-11-2019 10 2 ngày
95 14-11-2019 13 1 ngày
96 11-11-2019 8 4 ngày
97 13-11-2019 9 2 ngày
98 09-11-2019 8 6 ngày
99 07-11-2019 6 8 ngày
DMCA.com Protection Status