Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thực hiện thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 09-01-2020 3 15 ngày
01 21-01-2020 8 3 ngày
02 21-01-2020 6 3 ngày
03 13-01-2020 5 11 ngày
04 13-01-2020 7 11 ngày
05 19-01-2020 8 5 ngày
06 21-01-2020 9 3 ngày
07 21-01-2020 11 3 ngày
08 20-01-2020 11 4 ngày
09 22-01-2020 6 2 ngày
10 17-01-2020 6 7 ngày
11 22-01-2020 12 2 ngày
12 16-01-2020 11 8 ngày
13 23-01-2020 6 1 ngày
14 13-01-2020 6 11 ngày
15 13-01-2020 5 11 ngày
16 19-01-2020 5 5 ngày
17 22-01-2020 5 2 ngày
18 23-01-2020 8 1 ngày
19 21-01-2020 9 3 ngày
20 23-01-2020 13 1 ngày
21 22-01-2020 7 2 ngày
22 16-01-2020 4 8 ngày
23 19-01-2020 6 5 ngày
24 20-01-2020 6 4 ngày
25 21-01-2020 3 3 ngày
26 15-01-2020 3 9 ngày
27 15-01-2020 5 9 ngày
28 23-01-2020 8 1 ngày
29 22-01-2020 9 2 ngày
30 22-01-2020 7 2 ngày
31 22-01-2020 6 2 ngày
32 20-01-2020 4 4 ngày
33 23-01-2020 8 1 ngày
34 19-01-2020 4 5 ngày
35 21-01-2020 7 3 ngày
36 23-01-2020 7 1 ngày
37 20-01-2020 10 4 ngày
38 17-01-2020 7 7 ngày
39 20-01-2020 5 4 ngày
40 21-01-2020 4 3 ngày
41 23-01-2020 5 1 ngày
42 22-01-2020 7 2 ngày
43 22-01-2020 6 2 ngày
44 20-01-2020 9 4 ngày
45 18-01-2020 6 6 ngày
46 19-01-2020 7 5 ngày
47 21-01-2020 9 3 ngày
48 22-01-2020 8 2 ngày
49 23-01-2020 11 1 ngày
50 20-01-2020 6 4 ngày
51 22-01-2020 10 2 ngày
52 08-01-2020 3 16 ngày
53 12-01-2020 3 12 ngày
54 21-01-2020 8 3 ngày
55 22-01-2020 6 2 ngày
56 23-01-2020 6 1 ngày
57 22-01-2020 4 2 ngày
58 22-01-2020 12 2 ngày
59 20-01-2020 6 4 ngày
60 16-01-2020 7 8 ngày
61 21-01-2020 5 3 ngày
62 22-01-2020 6 2 ngày
63 23-01-2020 6 1 ngày
64 18-01-2020 12 6 ngày
65 21-01-2020 4 3 ngày
66 05-01-2020 3 19 ngày
67 14-01-2020 6 10 ngày
68 17-01-2020 3 7 ngày
69 23-01-2020 7 1 ngày
70 23-01-2020 11 1 ngày
71 23-01-2020 16 1 ngày
72 21-01-2020 9 3 ngày
73 10-01-2020 4 14 ngày
74 23-01-2020 9 1 ngày
75 23-01-2020 8 1 ngày
76 22-01-2020 8 2 ngày
77 15-01-2020 7 9 ngày
78 22-01-2020 5 2 ngày
79 04-01-2020 2 20 ngày
80 23-01-2020 6 1 ngày
81 18-01-2020 12 6 ngày
82 16-01-2020 6 8 ngày
83 23-01-2020 6 1 ngày
84 23-01-2020 11 1 ngày
85 21-01-2020 5 3 ngày
86 12-01-2020 9 12 ngày
87 23-01-2020 7 1 ngày
88 15-01-2020 7 9 ngày
89 23-01-2020 9 1 ngày
90 23-01-2020 7 1 ngày
91 16-01-2020 9 8 ngày
92 22-01-2020 8 2 ngày
93 23-01-2020 8 1 ngày
94 22-01-2020 11 2 ngày
95 22-01-2020 5 2 ngày
96 20-01-2020 6 4 ngày
97 23-01-2020 8 1 ngày
98 22-01-2020 7 2 ngày
99 16-01-2020 5 8 ngày
DMCA.com Protection Status