Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thực hiện thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 25-03-2020 14 3 ngày
01 23-03-2020 7 5 ngày
02 28-03-2020 10 0 ngày
03 28-03-2020 9 0 ngày
04 27-03-2020 11 1 ngày
05 24-03-2020 9 4 ngày
06 28-03-2020 12 0 ngày
07 23-03-2020 6 5 ngày
08 28-03-2020 5 0 ngày
09 28-03-2020 8 0 ngày
10 28-03-2020 13 0 ngày
11 27-03-2020 10 1 ngày
12 26-03-2020 11 2 ngày
13 26-03-2020 7 2 ngày
14 28-03-2020 15 0 ngày
15 28-03-2020 16 0 ngày
16 24-03-2020 6 4 ngày
17 25-03-2020 5 3 ngày
18 25-03-2020 10 3 ngày
19 25-03-2020 8 3 ngày
20 24-03-2020 5 4 ngày
21 25-03-2020 12 3 ngày
22 24-03-2020 11 4 ngày
23 28-03-2020 10 0 ngày
24 22-03-2020 12 6 ngày
25 17-03-2020 4 11 ngày
26 21-03-2020 7 7 ngày
27 22-03-2020 4 6 ngày
28 28-03-2020 8 0 ngày
29 24-03-2020 9 4 ngày
30 17-03-2020 5 11 ngày
31 28-03-2020 8 0 ngày
32 27-03-2020 6 1 ngày
33 25-03-2020 6 3 ngày
34 26-03-2020 6 2 ngày
35 28-03-2020 11 0 ngày
36 26-03-2020 5 2 ngày
37 28-03-2020 8 0 ngày
38 27-03-2020 10 1 ngày
39 12-03-2020 3 16 ngày
40 25-03-2020 7 3 ngày
41 20-03-2020 6 8 ngày
42 24-03-2020 6 4 ngày
43 25-03-2020 8 3 ngày
44 27-03-2020 6 1 ngày
45 28-03-2020 7 0 ngày
46 28-03-2020 9 0 ngày
47 18-03-2020 6 10 ngày
48 27-03-2020 7 1 ngày
49 17-03-2020 5 11 ngày
50 14-03-2020 4 14 ngày
51 23-03-2020 11 5 ngày
52 23-03-2020 6 5 ngày
53 28-03-2020 10 0 ngày
54 27-03-2020 9 1 ngày
55 27-03-2020 9 1 ngày
56 23-03-2020 9 5 ngày
57 27-03-2020 8 1 ngày
58 28-03-2020 10 0 ngày
59 28-03-2020 9 0 ngày
60 22-03-2020 7 6 ngày
61 15-03-2020 8 13 ngày
62 27-03-2020 8 1 ngày
63 28-03-2020 10 0 ngày
64 26-03-2020 8 2 ngày
65 24-03-2020 10 4 ngày
66 25-03-2020 8 3 ngày
67 27-03-2020 3 1 ngày
68 25-03-2020 6 3 ngày
69 22-03-2020 3 6 ngày
70 27-03-2020 4 1 ngày
71 27-03-2020 9 1 ngày
72 26-03-2020 10 2 ngày
73 25-03-2020 11 3 ngày
74 28-03-2020 13 0 ngày
75 23-03-2020 4 5 ngày
76 27-03-2020 7 1 ngày
77 24-03-2020 14 4 ngày
78 27-03-2020 7 1 ngày
79 28-03-2020 14 0 ngày
80 26-03-2020 5 2 ngày
81 28-03-2020 10 0 ngày
82 27-03-2020 14 1 ngày
83 13-03-2020 6 15 ngày
84 27-03-2020 7 1 ngày
85 24-03-2020 10 4 ngày
86 21-03-2020 5 7 ngày
87 24-03-2020 10 4 ngày
88 25-03-2020 11 3 ngày
89 20-03-2020 8 8 ngày
90 23-03-2020 10 5 ngày
91 28-03-2020 10 0 ngày
92 18-03-2020 5 10 ngày
93 27-03-2020 11 1 ngày
94 27-03-2020 11 1 ngày
95 28-03-2020 9 0 ngày
96 25-03-2020 9 3 ngày
97 18-03-2020 6 10 ngày
98 24-03-2020 14 4 ngày
99 27-03-2020 8 1 ngày
DMCA.com Protection Status