Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 25-01-2022 11 2 ngày
01 27-01-2022 9 0 ngày
02 24-01-2022 14 3 ngày
03 21-01-2022 6 6 ngày
04 23-01-2022 11 4 ngày
05 25-01-2022 12 2 ngày
06 22-01-2022 8 5 ngày
07 26-01-2022 12 1 ngày
08 24-01-2022 9 3 ngày
09 26-01-2022 7 1 ngày
10 24-01-2022 5 3 ngày
11 21-01-2022 5 6 ngày
12 21-01-2022 6 6 ngày
13 24-01-2022 4 3 ngày
14 27-01-2022 5 0 ngày
15 25-01-2022 3 2 ngày
16 27-01-2022 10 0 ngày
17 17-01-2022 3 10 ngày
18 26-01-2022 10 1 ngày
19 26-01-2022 9 1 ngày
20 25-01-2022 7 2 ngày
21 27-01-2022 9 0 ngày
22 27-01-2022 10 0 ngày
23 25-01-2022 6 2 ngày
24 26-01-2022 6 1 ngày
25 27-01-2022 12 0 ngày
26 22-01-2022 8 5 ngày
27 23-01-2022 9 4 ngày
28 27-01-2022 10 0 ngày
29 26-01-2022 7 1 ngày
30 21-01-2022 11 6 ngày
31 25-01-2022 6 2 ngày
32 27-01-2022 6 0 ngày
33 27-01-2022 10 0 ngày
34 14-01-2022 5 13 ngày
35 19-01-2022 8 8 ngày
36 25-01-2022 8 2 ngày
37 26-01-2022 8 1 ngày
38 25-01-2022 12 2 ngày
39 27-01-2022 8 0 ngày
40 27-01-2022 10 0 ngày
41 22-01-2022 13 5 ngày
42 18-01-2022 2 9 ngày
43 26-01-2022 9 1 ngày
44 26-01-2022 12 1 ngày
45 22-01-2022 7 5 ngày
46 24-01-2022 9 3 ngày
47 27-01-2022 8 0 ngày
48 21-01-2022 9 6 ngày
49 27-01-2022 6 0 ngày
50 25-01-2022 5 2 ngày
51 27-01-2022 8 0 ngày
52 26-01-2022 12 1 ngày
53 25-01-2022 8 2 ngày
54 22-01-2022 10 5 ngày
55 27-01-2022 9 0 ngày
56 20-01-2022 9 7 ngày
57 18-01-2022 7 9 ngày
58 27-01-2022 11 0 ngày
59 25-01-2022 7 2 ngày
60 24-01-2022 8 3 ngày
61 21-01-2022 7 6 ngày
62 24-01-2022 7 3 ngày
63 26-01-2022 7 1 ngày
64 26-01-2022 14 1 ngày
65 27-01-2022 9 0 ngày
66 27-01-2022 7 0 ngày
67 25-01-2022 8 2 ngày
68 26-01-2022 8 1 ngày
69 22-01-2022 11 5 ngày
70 27-01-2022 7 0 ngày
71 27-01-2022 12 0 ngày
72 23-01-2022 5 4 ngày
73 20-01-2022 5 7 ngày
74 18-01-2022 6 9 ngày
75 17-01-2022 6 10 ngày
76 27-01-2022 6 0 ngày
77 24-01-2022 9 3 ngày
78 24-01-2022 9 3 ngày
79 27-01-2022 4 0 ngày
80 15-01-2022 3 12 ngày
81 21-01-2022 7 6 ngày
82 23-01-2022 7 4 ngày
83 23-01-2022 3 4 ngày
84 23-01-2022 11 4 ngày
85 26-01-2022 5 1 ngày
86 19-01-2022 6 8 ngày
87 20-01-2022 9 7 ngày
88 16-01-2022 9 11 ngày
89 25-01-2022 11 2 ngày
90 22-01-2022 8 5 ngày
91 19-01-2022 7 8 ngày
92 26-01-2022 16 1 ngày
93 24-01-2022 8 3 ngày
94 27-01-2022 9 0 ngày
95 22-01-2022 9 5 ngày
96 23-01-2022 6 4 ngày
97 25-01-2022 9 2 ngày
98 25-01-2022 6 2 ngày
99 25-01-2022 10 2 ngày
DMCA.com Protection Status