Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thực hiện thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 05-08-2020 8 7 ngày
01 10-08-2020 15 2 ngày
02 11-08-2020 9 1 ngày
03 11-08-2020 9 1 ngày
04 08-08-2020 7 4 ngày
05 09-08-2020 8 3 ngày
06 12-08-2020 10 0 ngày
07 08-08-2020 10 4 ngày
08 11-08-2020 12 1 ngày
09 06-08-2020 5 6 ngày
10 03-08-2020 4 9 ngày
11 12-08-2020 10 0 ngày
12 12-08-2020 11 0 ngày
13 07-08-2020 8 5 ngày
14 07-08-2020 9 5 ngày
15 03-08-2020 6 9 ngày
16 10-08-2020 9 2 ngày
17 12-08-2020 13 0 ngày
18 06-08-2020 4 6 ngày
19 08-08-2020 10 4 ngày
20 08-08-2020 3 4 ngày
21 12-08-2020 9 0 ngày
22 10-08-2020 7 2 ngày
23 12-08-2020 14 0 ngày
24 09-08-2020 6 3 ngày
25 12-08-2020 10 0 ngày
26 11-08-2020 6 1 ngày
27 06-08-2020 5 6 ngày
28 11-08-2020 10 1 ngày
29 06-08-2020 9 6 ngày
30 11-08-2020 7 1 ngày
31 12-08-2020 8 0 ngày
32 12-08-2020 8 0 ngày
33 31-07-2020 4 12 ngày
34 05-08-2020 6 7 ngày
35 09-08-2020 13 3 ngày
36 11-08-2020 9 1 ngày
37 10-08-2020 6 2 ngày
38 11-08-2020 11 1 ngày
39 11-08-2020 13 1 ngày
40 12-08-2020 6 0 ngày
41 12-08-2020 12 0 ngày
42 09-08-2020 8 3 ngày
43 11-08-2020 10 1 ngày
44 12-08-2020 12 0 ngày
45 11-08-2020 9 1 ngày
46 10-08-2020 5 2 ngày
47 08-08-2020 5 4 ngày
48 12-08-2020 8 0 ngày
49 03-08-2020 5 9 ngày
50 12-08-2020 12 0 ngày
51 06-08-2020 4 6 ngày
52 12-08-2020 10 0 ngày
53 07-08-2020 5 5 ngày
54 03-08-2020 6 9 ngày
55 10-08-2020 11 2 ngày
56 12-08-2020 8 0 ngày
57 04-08-2020 7 8 ngày
58 08-08-2020 6 4 ngày
59 11-08-2020 16 1 ngày
60 12-08-2020 4 0 ngày
61 05-08-2020 6 7 ngày
62 12-08-2020 8 0 ngày
63 07-08-2020 6 5 ngày
64 03-08-2020 5 9 ngày
65 12-08-2020 8 0 ngày
66 06-08-2020 6 6 ngày
67 11-08-2020 7 1 ngày
68 10-08-2020 7 2 ngày
69 01-08-2020 5 11 ngày
70 10-08-2020 11 2 ngày
71 12-08-2020 12 0 ngày
72 09-08-2020 8 3 ngày
73 11-08-2020 7 1 ngày
74 12-08-2020 7 0 ngày
75 12-08-2020 10 0 ngày
76 08-08-2020 2 4 ngày
77 11-08-2020 4 1 ngày
78 29-07-2020 6 14 ngày
79 09-08-2020 11 3 ngày
80 10-08-2020 5 2 ngày
81 07-08-2020 8 5 ngày
82 07-08-2020 9 5 ngày
83 12-08-2020 10 0 ngày
84 10-08-2020 6 2 ngày
85 09-08-2020 6 3 ngày
86 08-08-2020 9 4 ngày
87 08-08-2020 9 4 ngày
88 08-08-2020 9 4 ngày
89 12-08-2020 9 0 ngày
90 07-08-2020 10 5 ngày
91 12-08-2020 11 0 ngày
92 10-08-2020 11 2 ngày
93 02-08-2020 3 10 ngày
94 24-07-2020 5 19 ngày
95 11-08-2020 9 1 ngày
96 09-08-2020 11 3 ngày
97 12-08-2020 10 0 ngày
98 29-07-2020 6 14 ngày
99 11-08-2020 8 1 ngày
DMCA.com Protection Status