Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 15-04-2021 8 1 ngày
01 14-04-2021 7 2 ngày
02 14-04-2021 6 2 ngày
03 15-04-2021 13 1 ngày
04 09-04-2021 6 7 ngày
05 14-04-2021 14 2 ngày
06 16-04-2021 11 0 ngày
07 13-04-2021 8 3 ngày
08 16-04-2021 11 0 ngày
09 04-04-2021 5 12 ngày
10 15-04-2021 10 1 ngày
11 14-04-2021 11 2 ngày
12 05-04-2021 3 11 ngày
13 11-04-2021 9 5 ngày
14 16-04-2021 7 0 ngày
15 14-04-2021 8 2 ngày
16 15-04-2021 9 1 ngày
17 16-04-2021 9 0 ngày
18 16-04-2021 11 0 ngày
19 15-04-2021 8 1 ngày
20 14-04-2021 6 2 ngày
21 16-04-2021 7 0 ngày
22 16-04-2021 8 0 ngày
23 15-04-2021 5 1 ngày
24 16-04-2021 6 0 ngày
25 11-04-2021 6 5 ngày
26 10-04-2021 8 6 ngày
27 16-04-2021 6 0 ngày
28 07-04-2021 5 9 ngày
29 11-04-2021 8 5 ngày
30 13-04-2021 5 3 ngày
31 09-04-2021 7 7 ngày
32 16-04-2021 7 0 ngày
33 09-04-2021 8 7 ngày
34 15-04-2021 7 1 ngày
35 14-04-2021 6 2 ngày
36 15-04-2021 9 1 ngày
37 15-04-2021 12 1 ngày
38 14-04-2021 14 2 ngày
39 14-04-2021 10 2 ngày
40 16-04-2021 10 0 ngày
41 09-04-2021 7 7 ngày
42 16-04-2021 12 0 ngày
43 13-04-2021 11 3 ngày
44 15-04-2021 8 1 ngày
45 16-04-2021 8 0 ngày
46 15-04-2021 10 1 ngày
47 13-04-2021 4 3 ngày
48 14-04-2021 10 2 ngày
49 16-04-2021 10 0 ngày
50 02-04-2021 6 14 ngày
51 16-04-2021 13 0 ngày
52 13-04-2021 9 3 ngày
53 13-04-2021 6 3 ngày
54 10-04-2021 10 6 ngày
55 13-04-2021 8 3 ngày
56 16-04-2021 11 0 ngày
57 06-04-2021 6 10 ngày
58 10-04-2021 7 6 ngày
59 14-04-2021 12 2 ngày
60 10-04-2021 6 6 ngày
61 15-04-2021 8 1 ngày
62 15-04-2021 9 1 ngày
63 16-04-2021 11 0 ngày
64 10-04-2021 4 6 ngày
65 15-04-2021 6 1 ngày
66 16-04-2021 9 0 ngày
67 14-04-2021 10 2 ngày
68 06-04-2021 10 10 ngày
69 09-04-2021 5 7 ngày
70 12-04-2021 10 4 ngày
71 11-04-2021 7 5 ngày
72 14-04-2021 8 2 ngày
73 15-04-2021 6 1 ngày
74 13-04-2021 9 3 ngày
75 10-04-2021 5 6 ngày
76 14-04-2021 6 2 ngày
77 10-04-2021 5 6 ngày
78 08-04-2021 8 8 ngày
79 08-04-2021 4 8 ngày
80 14-04-2021 8 2 ngày
81 10-04-2021 9 6 ngày
82 15-04-2021 13 1 ngày
83 14-04-2021 8 2 ngày
84 16-04-2021 13 0 ngày
85 30-03-2021 3 17 ngày
86 10-04-2021 8 6 ngày
87 13-04-2021 6 3 ngày
88 16-04-2021 10 0 ngày
89 16-04-2021 10 0 ngày
90 16-04-2021 7 0 ngày
91 09-04-2021 8 7 ngày
92 13-04-2021 7 3 ngày
93 09-04-2021 9 7 ngày
94 13-04-2021 6 3 ngày
95 14-04-2021 7 2 ngày
96 14-04-2021 7 2 ngày
97 13-04-2021 6 3 ngày
98 14-04-2021 9 2 ngày
99 16-04-2021 8 0 ngày
DMCA.com Protection Status