Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thực hiện thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 25-05-2020 7 0 ngày
01 23-05-2020 7 2 ngày
02 23-05-2020 11 2 ngày
03 18-05-2020 9 7 ngày
04 19-05-2020 4 6 ngày
05 20-05-2020 6 5 ngày
06 23-05-2020 5 2 ngày
07 20-05-2020 8 5 ngày
08 22-05-2020 10 3 ngày
09 23-05-2020 6 2 ngày
10 25-05-2020 11 0 ngày
11 25-05-2020 9 0 ngày
12 25-05-2020 10 0 ngày
13 19-05-2020 8 6 ngày
14 25-05-2020 6 0 ngày
15 24-05-2020 8 1 ngày
16 18-05-2020 12 7 ngày
17 25-05-2020 8 0 ngày
18 22-05-2020 7 3 ngày
19 24-05-2020 5 1 ngày
20 25-05-2020 6 0 ngày
21 21-05-2020 4 4 ngày
22 24-05-2020 15 1 ngày
23 17-05-2020 6 8 ngày
24 25-05-2020 10 0 ngày
25 23-05-2020 14 2 ngày
26 22-05-2020 8 3 ngày
27 12-05-2020 4 13 ngày
28 20-05-2020 9 5 ngày
29 12-05-2020 6 13 ngày
30 17-05-2020 6 8 ngày
31 25-05-2020 8 0 ngày
32 24-05-2020 4 1 ngày
33 15-05-2020 8 10 ngày
34 19-05-2020 12 6 ngày
35 19-05-2020 7 6 ngày
36 24-05-2020 11 1 ngày
37 24-05-2020 13 1 ngày
38 21-05-2020 6 4 ngày
39 25-05-2020 10 0 ngày
40 22-05-2020 7 3 ngày
41 25-05-2020 13 0 ngày
42 22-05-2020 15 3 ngày
43 25-05-2020 9 0 ngày
44 19-05-2020 7 6 ngày
45 16-05-2020 9 9 ngày
46 24-05-2020 10 1 ngày
47 25-05-2020 6 0 ngày
48 24-05-2020 8 1 ngày
49 19-05-2020 5 6 ngày
50 24-05-2020 4 1 ngày
51 22-05-2020 8 3 ngày
52 18-05-2020 6 7 ngày
53 25-05-2020 5 0 ngày
54 21-05-2020 6 4 ngày
55 19-05-2020 11 6 ngày
56 24-05-2020 5 1 ngày
57 24-05-2020 8 1 ngày
58 23-05-2020 7 2 ngày
59 20-05-2020 8 5 ngày
60 25-05-2020 5 0 ngày
61 20-05-2020 9 5 ngày
62 21-05-2020 6 4 ngày
63 21-05-2020 9 4 ngày
64 25-05-2020 9 0 ngày
65 24-05-2020 8 1 ngày
66 22-05-2020 4 3 ngày
67 22-05-2020 8 3 ngày
68 21-05-2020 12 4 ngày
69 21-05-2020 6 4 ngày
70 23-05-2020 8 2 ngày
71 23-05-2020 11 2 ngày
72 17-05-2020 12 8 ngày
73 20-05-2020 9 5 ngày
74 21-05-2020 8 4 ngày
75 25-05-2020 9 0 ngày
76 23-05-2020 7 2 ngày
77 23-05-2020 7 2 ngày
78 25-05-2020 7 0 ngày
79 24-05-2020 11 1 ngày
80 17-05-2020 13 8 ngày
81 23-05-2020 8 2 ngày
82 24-05-2020 7 1 ngày
83 24-05-2020 9 1 ngày
84 23-05-2020 11 2 ngày
85 25-05-2020 12 0 ngày
86 24-05-2020 4 1 ngày
87 25-05-2020 6 0 ngày
88 20-05-2020 11 5 ngày
89 10-05-2020 5 15 ngày
90 19-05-2020 5 6 ngày
91 24-05-2020 6 1 ngày
92 19-05-2020 5 6 ngày
93 23-05-2020 12 2 ngày
94 21-05-2020 9 4 ngày
95 24-05-2020 12 1 ngày
96 18-05-2020 3 7 ngày
97 23-05-2020 8 2 ngày
98 22-05-2020 11 3 ngày
99 25-05-2020 7 0 ngày
DMCA.com Protection Status