Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thực hiện thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 16-02-2019 3 0 ngày
01 11-02-2019 7 5 ngày
02 15-02-2019 6 1 ngày
03 13-02-2019 8 3 ngày
04 12-02-2019 6 4 ngày
05 11-02-2019 6 5 ngày
06 01-02-2019 3 11 ngày
07 09-02-2019 5 7 ngày
08 16-02-2019 9 0 ngày
09 15-02-2019 11 1 ngày
10 14-02-2019 9 2 ngày
11 15-02-2019 10 1 ngày
12 16-02-2019 3 0 ngày
13 10-02-2019 2 6 ngày
14 14-02-2019 8 2 ngày
15 15-02-2019 12 1 ngày
16 16-02-2019 5 0 ngày
17 16-02-2019 10 0 ngày
18 31-01-2019 5 12 ngày
19 16-02-2019 13 0 ngày
20 14-02-2019 6 2 ngày
21 11-02-2019 5 5 ngày
22 08-02-2019 8 8 ngày
23 09-02-2019 8 7 ngày
24 15-02-2019 10 1 ngày
25 16-02-2019 12 0 ngày
26 16-02-2019 8 0 ngày
27 16-02-2019 9 0 ngày
28 15-02-2019 5 1 ngày
29 16-02-2019 10 0 ngày
30 16-02-2019 4 0 ngày
31 15-02-2019 6 1 ngày
32 15-02-2019 3 1 ngày
33 12-02-2019 10 4 ngày
34 14-02-2019 7 2 ngày
35 13-02-2019 8 3 ngày
36 15-02-2019 11 1 ngày
37 08-02-2019 3 8 ngày
38 15-02-2019 8 1 ngày
39 15-02-2019 9 1 ngày
40 14-02-2019 8 2 ngày
41 14-02-2019 9 2 ngày
42 10-02-2019 8 6 ngày
43 12-02-2019 11 4 ngày
44 12-02-2019 12 4 ngày
45 12-02-2019 6 4 ngày
46 14-02-2019 11 2 ngày
47 16-02-2019 9 0 ngày
48 12-02-2019 5 4 ngày
49 16-02-2019 9 0 ngày
50 16-02-2019 8 0 ngày
51 16-02-2019 5 0 ngày
52 16-02-2019 14 0 ngày
53 15-02-2019 7 1 ngày
54 15-02-2019 5 1 ngày
55 16-02-2019 4 0 ngày
56 10-02-2019 3 6 ngày
57 03-02-2019 6 9 ngày
58 16-02-2019 8 0 ngày
59 15-02-2019 11 1 ngày
60 13-02-2019 5 3 ngày
61 13-02-2019 4 3 ngày
62 14-02-2019 7 2 ngày
63 08-02-2019 4 8 ngày
64 12-02-2019 5 4 ngày
65 14-02-2019 8 2 ngày
66 12-02-2019 4 4 ngày
67 13-02-2019 7 3 ngày
68 16-02-2019 6 0 ngày
69 12-02-2019 9 4 ngày
70 15-02-2019 6 1 ngày
71 14-02-2019 6 2 ngày
72 09-02-2019 6 7 ngày
73 16-02-2019 9 0 ngày
74 14-02-2019 8 2 ngày
75 16-02-2019 5 0 ngày
76 16-02-2019 4 0 ngày
77 16-02-2019 7 0 ngày
78 15-02-2019 6 1 ngày
79 11-02-2019 11 5 ngày
80 16-02-2019 10 0 ngày
81 31-01-2019 3 12 ngày
82 12-02-2019 2 4 ngày
83 13-02-2019 6 3 ngày
84 08-02-2019 7 8 ngày
85 10-02-2019 5 6 ngày
86 13-02-2019 5 3 ngày
87 14-02-2019 8 2 ngày
88 02-02-2019 5 10 ngày
89 13-02-2019 9 3 ngày
90 12-02-2019 4 4 ngày
91 13-02-2019 9 3 ngày
92 14-02-2019 6 2 ngày
93 13-02-2019 6 3 ngày
94 08-02-2019 7 8 ngày
95 30-01-2019 3 13 ngày
96 15-02-2019 8 1 ngày
97 15-02-2019 10 1 ngày
98 14-02-2019 6 2 ngày
99 15-02-2019 6 1 ngày