Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 28-11-2022 13 1 ngày
01 27-11-2022 4 2 ngày
02 27-11-2022 9 2 ngày
03 29-11-2022 11 0 ngày
04 29-11-2022 11 0 ngày
05 14-11-2022 9 15 ngày
06 28-11-2022 8 1 ngày
07 28-11-2022 11 1 ngày
08 27-11-2022 8 2 ngày
09 20-11-2022 7 9 ngày
10 19-11-2022 7 10 ngày
11 25-11-2022 9 4 ngày
12 29-11-2022 8 0 ngày
13 24-11-2022 9 5 ngày
14 24-11-2022 9 5 ngày
15 23-11-2022 5 6 ngày
16 22-11-2022 7 7 ngày
17 28-11-2022 4 1 ngày
18 24-11-2022 3 5 ngày
19 29-11-2022 7 0 ngày
20 27-11-2022 12 2 ngày
21 29-11-2022 16 0 ngày
22 28-11-2022 7 1 ngày
23 26-11-2022 9 3 ngày
24 26-11-2022 9 3 ngày
25 21-11-2022 9 8 ngày
26 25-11-2022 9 4 ngày
27 12-11-2022 2 17 ngày
28 27-11-2022 7 2 ngày
29 24-11-2022 5 5 ngày
30 28-11-2022 10 1 ngày
31 26-11-2022 10 3 ngày
32 27-11-2022 7 2 ngày
33 29-11-2022 12 0 ngày
34 23-11-2022 11 6 ngày
35 23-11-2022 3 6 ngày
36 24-11-2022 12 5 ngày
37 28-11-2022 5 1 ngày
38 29-11-2022 7 0 ngày
39 25-11-2022 10 4 ngày
40 18-11-2022 7 11 ngày
41 28-11-2022 10 1 ngày
42 27-11-2022 12 2 ngày
43 29-11-2022 12 0 ngày
44 26-11-2022 4 3 ngày
45 16-11-2022 3 13 ngày
46 28-11-2022 11 1 ngày
47 26-11-2022 6 3 ngày
48 28-11-2022 7 1 ngày
49 22-11-2022 3 7 ngày
50 25-11-2022 11 4 ngày
51 23-11-2022 10 6 ngày
52 20-11-2022 6 9 ngày
53 28-11-2022 12 1 ngày
54 26-11-2022 8 3 ngày
55 29-11-2022 9 0 ngày
56 25-11-2022 4 4 ngày
57 27-11-2022 10 2 ngày
58 24-11-2022 7 5 ngày
59 21-11-2022 8 8 ngày
60 17-11-2022 5 12 ngày
61 29-11-2022 9 0 ngày
62 27-11-2022 8 2 ngày
63 23-11-2022 1 6 ngày
64 29-11-2022 11 0 ngày
65 27-11-2022 9 2 ngày
66 28-11-2022 11 1 ngày
67 29-11-2022 9 0 ngày
68 25-11-2022 7 4 ngày
69 29-11-2022 6 0 ngày
70 29-11-2022 13 0 ngày
71 29-11-2022 9 0 ngày
72 28-11-2022 8 1 ngày
73 29-11-2022 10 0 ngày
74 22-11-2022 8 7 ngày
75 28-11-2022 6 1 ngày
76 26-11-2022 16 3 ngày
77 29-11-2022 6 0 ngày
78 24-11-2022 11 5 ngày
79 23-11-2022 8 6 ngày
80 29-11-2022 7 0 ngày
81 29-11-2022 6 0 ngày
82 29-11-2022 11 0 ngày
83 28-11-2022 13 1 ngày
84 23-11-2022 5 6 ngày
85 27-11-2022 5 2 ngày
86 27-11-2022 4 2 ngày
87 28-11-2022 10 1 ngày
88 14-11-2022 2 15 ngày
89 16-11-2022 6 13 ngày
90 28-11-2022 12 1 ngày
91 28-11-2022 9 1 ngày
92 26-11-2022 9 3 ngày
93 12-11-2022 1 17 ngày
94 27-11-2022 8 2 ngày
95 29-11-2022 6 0 ngày
96 28-11-2022 13 1 ngày
97 26-11-2022 6 3 ngày
98 22-11-2022 8 7 ngày
99 28-11-2022 7 1 ngày
DMCA.com Protection Status