Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

 • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
 • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
 • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
 • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
 • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
 • Các thông tin đọc kết quả
 • Bộ số: Bộ số của bạn.
 • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
 • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
 • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
 • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 20-01-2021 10 1 ngày
01 19-01-2021 6 2 ngày
02 20-01-2021 11 1 ngày
03 19-01-2021 7 2 ngày
04 18-01-2021 8 3 ngày
05 20-01-2021 8 1 ngày
06 12-01-2021 9 9 ngày
07 21-01-2021 8 0 ngày
08 18-01-2021 13 3 ngày
09 21-01-2021 10 0 ngày
10 14-01-2021 10 7 ngày
11 20-01-2021 13 1 ngày
12 17-01-2021 8 4 ngày
13 19-01-2021 10 2 ngày
14 15-01-2021 16 6 ngày
15 20-01-2021 9 1 ngày
16 19-01-2021 12 2 ngày
17 18-01-2021 11 3 ngày
18 07-01-2021 3 14 ngày
19 21-01-2021 10 0 ngày
20 19-01-2021 5 2 ngày
21 19-01-2021 7 2 ngày
22 19-01-2021 6 2 ngày
23 18-01-2021 9 3 ngày
24 21-01-2021 7 0 ngày
25 21-01-2021 8 0 ngày
26 15-01-2021 5 6 ngày
27 19-01-2021 9 2 ngày
28 20-01-2021 7 1 ngày
29 15-01-2021 10 6 ngày
30 14-01-2021 9 7 ngày
31 21-01-2021 4 0 ngày
32 16-01-2021 9 5 ngày
33 20-01-2021 7 1 ngày
34 16-01-2021 6 5 ngày
35 18-01-2021 9 3 ngày
36 20-01-2021 11 1 ngày
37 21-01-2021 6 0 ngày
38 20-01-2021 7 1 ngày
39 19-01-2021 5 2 ngày
40 21-01-2021 7 0 ngày
41 20-01-2021 12 1 ngày
42 15-01-2021 4 6 ngày
43 17-01-2021 9 4 ngày
44 21-01-2021 6 0 ngày
45 20-01-2021 6 1 ngày
46 19-01-2021 9 2 ngày
47 15-01-2021 7 6 ngày
48 20-01-2021 14 1 ngày
49 21-01-2021 14 0 ngày
50 19-01-2021 5 2 ngày
51 17-01-2021 8 4 ngày
52 21-01-2021 9 0 ngày
53 18-01-2021 6 3 ngày
54 13-01-2021 10 8 ngày
55 21-01-2021 11 0 ngày
56 19-01-2021 3 2 ngày
57 07-01-2021 5 14 ngày
58 21-01-2021 9 0 ngày
59 21-01-2021 8 0 ngày
60 21-01-2021 10 0 ngày
61 20-01-2021 7 1 ngày
62 17-01-2021 12 4 ngày
63 17-01-2021 8 4 ngày
64 17-01-2021 10 4 ngày
65 17-01-2021 11 4 ngày
66 21-01-2021 8 0 ngày
67 20-01-2021 9 1 ngày
68 20-01-2021 9 1 ngày
69 21-01-2021 7 0 ngày
70 20-01-2021 10 1 ngày
71 16-01-2021 12 5 ngày
72 13-01-2021 7 8 ngày
73 14-01-2021 3 7 ngày
74 17-01-2021 6 4 ngày
75 20-01-2021 7 1 ngày
76 16-01-2021 10 5 ngày
77 19-01-2021 12 2 ngày
78 21-01-2021 4 0 ngày
79 21-01-2021 8 0 ngày
80 21-01-2021 13 0 ngày
81 20-01-2021 9 1 ngày
82 14-01-2021 5 7 ngày
83 19-01-2021 6 2 ngày
84 21-01-2021 8 0 ngày
85 16-01-2021 11 5 ngày
86 18-01-2021 11 3 ngày
87 21-01-2021 10 0 ngày
88 13-01-2021 8 8 ngày
89 11-01-2021 6 10 ngày
90 10-01-2021 6 11 ngày
91 20-01-2021 7 1 ngày
92 16-01-2021 8 5 ngày
93 19-01-2021 6 2 ngày
94 18-01-2021 5 3 ngày
95 21-01-2021 12 0 ngày
96 19-01-2021 7 2 ngày
97 19-01-2021 15 2 ngày
98 17-01-2021 12 4 ngày
99 20-01-2021 2 1 ngày
DMCA.com Protection Status