Thống kê quan trọng - tìm số đẹp

Tìm các bộ số đẹp nhất hôm nay

HD thống kê quan trọng - tìm số đẹp

  • Mục đích của chức năng: Đưa ra các bộ số được đánh giá cao nhất hôm nay, các bộ số lâu ngày chưa về, các bộ số thường về lô rơi, các bộ số này được thống kê theo một số tiêu chí đặc biệt tại xoso888.vn.
  • Để sử dụng chức năng này bạn chỉ cần:
  • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM. xoso888.vn đang để mặc định là xổ số miền bắc
  • Các thông tin đọc kết quả
  • Bộ số: Bộ số của bạn.
  • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
  • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
  • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
  • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Tìm số đẹp xổ số 3 miền hôm nay

Chọn tỉnh - thành phố:
Các bộ số được đánh giá cao:
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
82 11-06-2021 15 3
09 11-06-2021 11 3
14 11-06-2021 11 3
65 11-06-2021 11 3
98 10-06-2021 11 4
35 12-06-2021 10 2
67 12-06-2021 10 2
Các bộ số ưu tiên thứ 2:
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
07 09-06-2021 11 5
29 09-06-2021 11 5
10 09-06-2021 10 5
93 09-06-2021 10 5
95 09-06-2021 10 5
Các bộ số có thể ra lô rơi:
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
45 14-06-2021 14 0
75 14-06-2021 12 0
89 14-06-2021 12 0
44 14-06-2021 11 0
76 14-06-2021 11 0
21 14-06-2021 10 0
23 14-06-2021 10 0
36 14-06-2021 10 0
40 14-06-2021 10 0
46 14-06-2021 10 0
Các bộ số cần thận trọng:
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
47 01-06-2021 8 13
73 04-06-2021 8 10
78 04-06-2021 6 10
28 28-05-2021 5 17
37 05-06-2021 5 9
62 31-05-2021 5 14
81 03-06-2021 4 11
85 25-05-2021 4 20
58 23-05-2021 3 22
DMCA.com Protection Status