Thống kê bổ sung dudoan mien nam xổ số TP HCM 19-10-2020

Bạn đang xem thống kê bổ sung: xổ số TP HCM ngày 19-10-2020
Thống kê bên dưới được thực hiện trong 30 ngày. Bạn muốn xem nhiều ngày hơn, truy cập tại đây: Thống kê tổng hợp
1. Thống kê bộ chẵn chẵn theo loto xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Các bộ số chẵn chẵn là các bộ số có cả 2 số đều là số chẵn: ví dụ (02,42,86,...)
Thống kê 888: xs ho chi minh
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 12-10-2020 1 1 ngày
02 10-10-2020 4 2 ngày
04 03-10-2020 2 4 ngày
06 12-10-2020 2 1 ngày
08 21-09-2020 2 7 ngày
20 26-09-2020 1 6 ngày
22 12-10-2020 1 1 ngày
24 12-10-2020 3 1 ngày
26 0
28 03-10-2020 1 4 ngày
40 12-10-2020 1 1 ngày
42 10-10-2020 1 2 ngày
44 12-10-2020 2 1 ngày
46 21-09-2020 1 7 ngày
48 05-10-2020 3 3 ngày
60 10-10-2020 3 2 ngày
62 17-10-2020 4 0 ngày
64 17-10-2020 1 0 ngày
66 17-10-2020 4 0 ngày
68 10-10-2020 3 2 ngày
80 12-10-2020 2 1 ngày
82 0
84 10-10-2020 3 2 ngày
86 17-10-2020 3 0 ngày
88 26-09-2020 1 6 ngày
2. Thống kê ngày chẵn chẵn theo giải đặc biệt xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Thống kê tốt nhất: xsmn soi cau thong ke
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 0
02 0
04 0
06 0
08 0
20 0
22 12-10-2020 1 1 ngày
24 19-09-2020 1 8 ngày
26 0
28 0
40 0
42 0
44 0
46 0
48 0
60 0
62 0
64 0
66 03-10-2020 1 4 ngày
68 26-09-2020 1 6 ngày
80 0
82 0
84 0
86 0
88 0
3. Thống kê bộ lẻ lẻ theo loto xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Các bộ số lẻ lẻ là các bộ số có cả 2 số đều là số lẻ: ví dụ (13,35,57,...)
Thống kê đẳng cấp: du doan xo so mien nam minh ngoc
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
11 12-10-2020 2 1 ngày
13 0
15 26-09-2020 3 6 ngày
17 0
19 0
31 03-10-2020 1 4 ngày
33 05-10-2020 2 3 ngày
35 17-10-2020 1 0 ngày
37 05-10-2020 2 3 ngày
39 05-10-2020 1 3 ngày
51 17-10-2020 2 0 ngày
53 17-10-2020 2 0 ngày
55 03-10-2020 4 4 ngày
57 05-10-2020 1 3 ngày
59 0
71 03-10-2020 2 4 ngày
73 26-09-2020 1 6 ngày
75 12-10-2020 3 1 ngày
77 17-10-2020 2 0 ngày
79 12-10-2020 2 1 ngày
91 19-09-2020 1 8 ngày
93 0
95 28-09-2020 1 5 ngày
97 0
99 03-10-2020 3 4 ngày
4. Thống kê bộ lẻ lẻ theo giải đặc biệt xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Thống kê chuẩn xác: xsmn thu2 du doan
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
11 0
13 0
15 0
17 0
19 0
31 0
33 0
35 0
37 0
39 0
51 0
53 0
55 0
57 0
59 0
71 0
73 0
75 10-10-2020 1 2 ngày
77 0
79 0
91 0
93 0
95 0
97 0
99 0
5. Thống kê bộ chẵn lẻ theo loto xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Các bộ số chẵn lẻ là các bộ số có chữ số hàng chục là số chẵn và số hàng đơn vị là số lẻ: ví dụ (01,25,47,...)
Thống kê đặc biệt: du doan xsmn minh ngoc thu 5
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
01 10-10-2020 2 2 ngày
03 21-09-2020 1 7 ngày
05 12-10-2020 3 1 ngày
07 19-09-2020 1 8 ngày
09 21-09-2020 1 7 ngày
21 19-09-2020 1 8 ngày
23 0
25 12-10-2020 2 1 ngày
27 0
29 10-10-2020 4 2 ngày
41 0
43 0
45 05-10-2020 1 3 ngày
47 12-10-2020 3 1 ngày
49 03-10-2020 2 4 ngày
61 26-09-2020 1 6 ngày
63 26-09-2020 1 6 ngày
65 10-10-2020 3 2 ngày
67 12-10-2020 3 1 ngày
69 17-10-2020 2 0 ngày
81 17-10-2020 1 0 ngày
83 26-09-2020 1 6 ngày
85 05-10-2020 2 3 ngày
87 17-10-2020 3 0 ngày
89 03-10-2020 1 4 ngày
6. Thống kê bộ chẵn lẻ theo giải đặc biệt xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Thống kê thêm: du don so mn
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
01 0
03 0
05 0
07 0
09 0
21 0
23 0
25 0
27 0
29 0
41 0
43 0
45 0
47 05-10-2020 1 3 ngày
49 0
61 0
63 0
65 0
67 0
69 0
81 0
83 0
85 0
87 0
89 0
7. Thống kê bộ lẻ chẵn theo loto xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Các bộ số chẵn lẻ là các bộ số có chữ số hàng chục là số lẻ và số hàng đơn vị là số chẵn: ví dụ (01,25,47,...)
Thống kê liên quan: du doan xsmnthu2
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
10 10-10-2020 4 2 ngày
12 12-10-2020 2 1 ngày
14 0
16 03-10-2020 2 4 ngày
18 03-10-2020 3 4 ngày
30 17-10-2020 2 0 ngày
32 03-10-2020 3 4 ngày
34 17-10-2020 3 0 ngày
36 26-09-2020 1 6 ngày
38 05-10-2020 1 3 ngày
50 0
52 12-10-2020 1 1 ngày
54 17-10-2020 1 0 ngày
56 28-09-2020 1 5 ngày
58 03-10-2020 3 4 ngày
70 0
72 12-10-2020 1 1 ngày
74 0
76 17-10-2020 2 0 ngày
78 0
90 0
92 03-10-2020 1 4 ngày
94 03-10-2020 2 4 ngày
96 10-10-2020 3 2 ngày
98 17-10-2020 2 0 ngày
8. Thống kê bộ lẻ chẵn theo giải đặc biệt xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Từ khóa thống kê: xsmb du doan mn
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
10 0
12 0
14 0
16 0
18 0
30 0
32 28-09-2020 1 5 ngày
34 0
36 0
38 0
50 0
52 0
54 17-10-2020 1 0 ngày
56 0
58 0
70 0
72 0
74 0
76 0
78 0
90 0
92 0
94 0
96 21-09-2020 1 7 ngày
98 0
9. Thống kê bộ kép theo loto xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Các bộ số kép là các bộ số có chữ số hàng chục bằng chữ số hàng đơn vị: ví dụ (00,11,22,...)
Tìm hiểu thống kê chính xác: du doan xsmien nam
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 12-10-2020 1 1 ngày
11 12-10-2020 2 1 ngày
22 12-10-2020 1 1 ngày
33 05-10-2020 2 3 ngày
44 12-10-2020 2 1 ngày
55 03-10-2020 4 4 ngày
66 17-10-2020 4 0 ngày
77 17-10-2020 2 0 ngày
88 26-09-2020 1 6 ngày
99 03-10-2020 3 4 ngày
10. Thống kê bộ kép theo giải đặc biệt xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Thống kê hôm nay: xsmn thu 3 hang tuan du doan
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 0
11 0
22 12-10-2020 1 1 ngày
33 0
44 0
55 0
66 03-10-2020 1 4 ngày
77 0
88 0
99 0
11. Thống kê bộ sát kép theo loto xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Các bộ số sát kép là các số có số hàng chục và số hàng đơn vị hơn kém nhau 1: ví dụ (01,10,23,32...)
Thống kê mới nhất: xsmb du doan xsmn
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
01 10-10-2020 2 2 ngày
10 10-10-2020 4 2 ngày
12 12-10-2020 2 1 ngày
21 19-09-2020 1 8 ngày
23 0
32 03-10-2020 3 4 ngày
34 17-10-2020 3 0 ngày
43 0
45 05-10-2020 1 3 ngày
54 17-10-2020 1 0 ngày
56 28-09-2020 1 5 ngày
65 10-10-2020 3 2 ngày
67 12-10-2020 3 1 ngày
76 17-10-2020 2 0 ngày
78 0
87 17-10-2020 3 0 ngày
89 03-10-2020 1 4 ngày
98 17-10-2020 2 0 ngày
12. Thống kê bộ sát kép theo giải đặc biệt xổ số TP HCM ngày 19 tháng 10 năm 2020
Cao thủ thống kê: dự đoán xsmn thứ 2
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
01 0
10 0
12 0
21 0
23 0
32 28-09-2020 1 5 ngày
34 0
43 0
45 0
54 17-10-2020 1 0 ngày
56 0
65 0
67 0
76 0
78 0
87 0
89 0
98 0

Từ khóa liên quan:du doan xo so miennam hom nay, xsmn soi cau me, kq du doan xs mn, dudoanxoso miennam wap, du doan xo so mn thu 4, dự đoán xổ số miền nam ngày 30 tháng 10, dự đoán xổ số miền nam ngày 7 tháng 5, dự đoán xổ số miền nam ngày 25 tháng 04, du doan xsmn iwin2888, dự đoán xổ số miền nam ngày 2 tháng 5, dự đoán xổ số miền nam ngày 23 tháng 6, dự đoán xổ số miền nam ngày 11 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 15 tháng 2, xsmn thu 3 hang tuan du doan, dd kq xs mn, thong ke xsmn, sxtp, xo so kien thiet tp hcm,

Thống kê xổ số miền nam ngày 19-10-2020

Xem thống kê soi cầu hôm nay

Xổ số Miền Bắc
Xổ số HCM
Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Cà Mau
Xổ số Phú Yên
Xổ số Huế

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
DMCA.com Protection Status