Kết quả xổ số vietlott - XS power 655 mới nhất

GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
53.115.328.650đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
3.000.000.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 22/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 19-09-2020

 • 04
 • 07
 • 08
 • 29
 • 31
 • 41
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 53.115.328.650
Jackpot 2        1 3.600.520.850
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      502 500.000
Giải ba     11251 50.000

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 17-09-2020

 • 01
 • 05
 • 28
 • 43
 • 44
 • 53
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 51.498.833.700
Jackpot 2        0 3.420.910.300
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      437 500.000
Giải ba     10656 50.000

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 15-09-2020

 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 26
 • 53
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 49.600.925.850
Jackpot 2        0 3.210.031.650
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      577 500.000
Giải ba     12731 50.000

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 12-09-2020

 • 20
 • 21
 • 24
 • 30
 • 31
 • 44
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 47.710.641.000
Jackpot 2        1 3.356.073.700
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      442 500.000
Giải ba     9926 50.000

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 10-09-2020

 • 18
 • 25
 • 27
 • 37
 • 45
 • 50
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 46.002.032.400
Jackpot 2        0 3.166.228.300
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      517 500.000
Giải ba     11290 50.000

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 08-09-2020

 • 22
 • 47
 • 48
 • 52
 • 53
 • 55
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 44.505.977.700
Jackpot 2        1 3.738.333.950
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      512 500.000
Giải ba     9997 50.000

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 05-09-2020

 • 09
 • 12
 • 19
 • 22
 • 31
 • 46
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 42.646.878.750
Jackpot 2        0 3.531.767.400
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      512 500.000
Giải ba     11391 50.000

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 03-09-2020

 • 07
 • 09
 • 18
 • 22
 • 35
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 41.084.669.100
Jackpot 2        0 3.358.188.550
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      559 500.000
Giải ba     11126 50.000

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 01-09-2020

 • 11
 • 22
 • 24
 • 47
 • 49
 • 53
 • 03
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 39.735.698.700
Jackpot 2        0 3.208.302.950
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      433 500.000
Giải ba     10012 50.000

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 29-08-2020

 • 01
 • 04
 • 14
 • 28
 • 35
 • 53
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 37.860.972.150
Jackpot 2        1 4.346.520.200
Giải nhất       17 40.000.000
Giải nhì      543 500.000
Giải ba     12509 50.000

CHƠI THỬ XS POWER 655

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott - XS power 655

 • 1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Jackpot 1        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải Jackpot 2        Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy
Giải nhất       40.000.000
Giải Nhì      500.000
Giải Ba     50.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng nhiều hơn qua bao xs power 655

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 200.000
TRÚNG 3 SỐ 3.850.000
TRÚNG 4 SỐ 104.000.000
TRÚNG 4 SỐ+ BONUS NUMBER (JACKPOT 2*x2) + 24 Triệu Đồng
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,920 Tỷ Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 200.000
TRÚNG 4 SỐ 1.700.000
TRÚNG 5 SỐ 82.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 42,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 240 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2*
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 500.000
TRÚNG 4 SỐ 3.800.000
TRÚNG 5 SỐ 128.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 88 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 487.5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.000.000
TRÚNG 4 SỐ 7.000.000
TRÚNG 5 SỐ 177.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 137 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 743,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 503,5 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.750.000
TRÚNG 4 SỐ 11.500.000
TRÚNG 5 SỐ 230.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 190 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,00 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 769 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.800.000
TRÚNG 4 SỐ 17.500.000
TRÚNG 5 SỐ 287.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,28 Tỷ Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,04 Tỷ Đồng**
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.200.000
TRÚNG 4 SỐ 25.200.000
TRÚNG 5 SỐ 350.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 310 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,57 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,33 Tỷ Đồng**
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.000.000
TRÚNG 4 SỐ 34.800.000
TRÚNG 5 SỐ 418.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 378 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,87 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,63 Tỷ Đồng**
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 8.250.000
TRÚNG 4 SỐ 46.500.000
TRÚNG 5 SỐ 492.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 452 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,18 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT* 2 + 1,94 Tỷ Đồng**
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 11.000.000
TRÚNG 4 SỐ 60.500.000
TRÚNG 5 SỐ 572.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 532,5Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,51 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 2,27 Tỷ Đồng**
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 22.750.000
TRÚNG 4 SỐ 118.300.000
TRÚNG 5 SỐ 858.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 818 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 3,59 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 3,35 Tỷ Đồng**

Từ khóa liên quan:vietlott 6 55, mega 6 55, kqxs 655, xổ số mega 655 minh ngọc, kết quả xổ số power vietlott, xs vietlott 6 55 ngay hom nay, xs vietlott 11 6, xo so mega power hom nay, xs p0wer, dò xổ số power, kết quả xổ số vietlott 6 trên 55, kqxs mega power, kết quả mega 655 hôm nay, xổ số power hôm nay minh ngọc, xổ số power mega, kết quả xổ số power ngày hôm qua, xổ số vietlott power hôm qua, xem kết quả xổ số power hôm nay,

DMCA.com Protection Status