Kết quả xổ số xs power 655 - xsmega 655 hôm nay

GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
76.449.418.500đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
4.018.500.800đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 27/02/2021

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 25/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 25-02-2021

 • 09
 • 19
 • 32
 • 40
 • 45
 • 51
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 76.449.418.500
Jackpot 2        0 4.018.500.800
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      807 500.000
Giải ba     17785 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 23/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 23-02-2021

 • 16
 • 19
 • 21
 • 23
 • 30
 • 48
 • 06
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 73.652.565.000
Jackpot 2        0 3.707.739.300
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      796 500.000
Giải ba     19953 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 20/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 20-02-2021

 • 01
 • 02
 • 04
 • 32
 • 34
 • 39
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 70.245.519.600
Jackpot 2        0 3.329.178.700
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      605 500.000
Giải ba     15511 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 18/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 18-02-2021

 • 02
 • 05
 • 10
 • 22
 • 26
 • 47
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 67.282.911.300
Jackpot 2        1 4.126.719.700
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      841 500.000
Giải ba     17745 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 16/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 16-02-2021

 • 04
 • 10
 • 11
 • 21
 • 23
 • 44
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 64.678.866.600
Jackpot 2        0 3.837.381.400
Giải nhất       18 40.000.000
Giải nhì      858 500.000
Giải ba     18635 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 13/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 13-02-2021

 • 03
 • 11
 • 14
 • 31
 • 34
 • 42
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 59.715.062.850
Jackpot 2        0 3.285.847.650
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      754 500.000
Giải ba     16153 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 09/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 09-02-2021

 • 15
 • 20
 • 21
 • 29
 • 31
 • 41
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 59.715.062.850
Jackpot 2        0 3.285.847.650
Giải nhất       13 40.000.000
Giải nhì      767 500.000
Giải ba     16151 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 06/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 06-02-2021

 • 06
 • 22
 • 32
 • 33
 • 35
 • 53
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 57.142.434.000
Jackpot 2        1 6.176.105.900
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      655 500.000
Giải ba     16260 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 04/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 04-02-2021

 • 28
 • 43
 • 44
 • 50
 • 51
 • 53
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 54.561.200.700
Jackpot 2        0 5.889.302.200
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      573 500.000
Giải ba     13110 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 02/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 02-02-2021

 • 04
 • 13
 • 31
 • 36
 • 40
 • 54
 • 30
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 51.862.051.650
Jackpot 2        0 5.589.396.750
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      681 500.000
Giải ba     14199 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 30/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 30-01-2021

 • 02
 • 07
 • 17
 • 18
 • 21
 • 29
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 49.303.866.450
Jackpot 2        0 5.305.153.950
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      615 500.000
Giải ba     14597 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 28/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 28-01-2021

 • 03
 • 04
 • 16
 • 34
 • 40
 • 55
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 47.149.347.450
Jackpot 2        0 5.065.762.950
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      518 500.000
Giải ba     11840 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 26/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 26-01-2021

 • 07
 • 16
 • 32
 • 42
 • 44
 • 47
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 44.953.625.550
Jackpot 2        0 4.821.793.850
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      593 500.000
Giải ba     13620 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 23/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 23-01-2021

 • 12
 • 31
 • 39
 • 41
 • 45
 • 55
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 42.744.858.150
Jackpot 2        0 4.576.375.250
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      523 500.000
Giải ba     12181 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 21/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 21-01-2021

 • 09
 • 20
 • 22
 • 31
 • 47
 • 52
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 40.652.627.700
Jackpot 2        0 4.343.905.200
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      530 500.000
Giải ba     11531 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 19/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 19-01-2021

 • 05
 • 22
 • 25
 • 43
 • 48
 • 53
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 38.752.446.450
Jackpot 2        0 4.132.773.950
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      527 500.000
Giải ba     12392 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 16/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 16-01-2021

 • 13
 • 15
 • 28
 • 29
 • 32
 • 44
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 36.663.441.600
Jackpot 2        0 3.900.662.300
Giải nhất       15 40.000.000
Giải nhì      505 500.000
Giải ba     11043 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 14/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 14-01-2021

 • 01
 • 04
 • 42
 • 44
 • 46
 • 50
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 35.114.389.950
Jackpot 2        0 3.728.545.450
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      328 500.000
Giải ba     8164 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 12/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 12-01-2021

 • 19
 • 23
 • 29
 • 34
 • 44
 • 53
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 33.350.143.800
Jackpot 2        0 3.532.518.100
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      552 500.000
Giải ba     11510 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 09/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 09-01-2021

 • 10
 • 19
 • 24
 • 29
 • 46
 • 48
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 31.590.120.000
Jackpot 2        0 3.336.959.900
Giải nhất       2 40.000.000
Giải nhì      390 500.000
Giải ba     9004 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 07/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 07-01-2021

 • 07
 • 11
 • 22
 • 38
 • 48
 • 51
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        1 34.330.228.050
Jackpot 2        0 3.160.279.900
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      477 500.000
Giải ba     9394 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 05/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 05-01-2021

 • 05
 • 07
 • 09
 • 22
 • 42
 • 54
 • 47
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 32.887.708.950
Jackpot 2        1 3.911.224.400
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      566 500.000
Giải ba     11579 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 02/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 02-01-2021

 • 07
 • 19
 • 23
 • 26
 • 35
 • 45
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 31.214.532.450
Jackpot 2        0 3.725.315.900
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      507 500.000
Giải ba     10458 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 31/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 31-12-2020

 • 02
 • 15
 • 25
 • 27
 • 37
 • 51
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        1 81.778.372.050
Jackpot 2        0 3.590.367.850
Giải nhất       17 40.000.000
Giải nhì      931 500.000
Giải ba     16963 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 29/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 29-12-2020

 • 04
 • 08
 • 11
 • 15
 • 17
 • 41
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 79.249.782.900
Jackpot 2        0 3.309.413.500
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      865 500.000
Giải ba     18766 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 26/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 26-12-2020

 • 01
 • 24
 • 33
 • 41
 • 43
 • 51
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 76.465.061.400
Jackpot 2        1 3.570.655.700
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      596 500.000
Giải ba     14052 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 24/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 24-12-2020

 • 11
 • 19
 • 34
 • 41
 • 44
 • 48
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 73.684.926.750
Jackpot 2        0 3.261.751.850
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      640 500.000
Giải ba     14095 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 22/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 22-12-2020

 • 10
 • 11
 • 16
 • 29
 • 35
 • 38
 • 03
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 71.329.160.100
Jackpot 2        1 4.265.037.300
Giải nhất       14 40.000.000
Giải nhì      902 500.000
Giải ba     17657 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 19/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 19-12-2020

 • 14
 • 20
 • 32
 • 34
 • 37
 • 49
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 69.054.094.650
Jackpot 2        0 4.012.252.250
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      665 500.000
Giải ba     13113 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 17/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 17-12-2020

 • 15
 • 25
 • 27
 • 35
 • 40
 • 48
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 66.665.164.800
Jackpot 2        0 3.746.815.600
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      618 500.000
Giải ba     13943 50.000

CHƠI THỬ XS POWER 655

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott - XS power 655

 • 1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Jackpot 1        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải Jackpot 2        Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy
Giải nhất       40.000.000
Giải Nhì      500.000
Giải Ba     50.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng nhiều hơn qua bao xs power 655

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 200.000
TRÚNG 3 SỐ 3.850.000
TRÚNG 4 SỐ 104.000.000
TRÚNG 4 SỐ+ BONUS NUMBER (JACKPOT 2*x2) + 24 Triệu Đồng
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,920 Tỷ Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 200.000
TRÚNG 4 SỐ 1.700.000
TRÚNG 5 SỐ 82.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 42,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 240 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2*
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 500.000
TRÚNG 4 SỐ 3.800.000
TRÚNG 5 SỐ 128.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 88 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 487.5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.000.000
TRÚNG 4 SỐ 7.000.000
TRÚNG 5 SỐ 177.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 137 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 743,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 503,5 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.750.000
TRÚNG 4 SỐ 11.500.000
TRÚNG 5 SỐ 230.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 190 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,00 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 769 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.800.000
TRÚNG 4 SỐ 17.500.000
TRÚNG 5 SỐ 287.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,28 Tỷ Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,04 Tỷ Đồng**
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.200.000
TRÚNG 4 SỐ 25.200.000
TRÚNG 5 SỐ 350.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 310 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,57 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,33 Tỷ Đồng**
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.000.000
TRÚNG 4 SỐ 34.800.000
TRÚNG 5 SỐ 418.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 378 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,87 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,63 Tỷ Đồng**
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 8.250.000
TRÚNG 4 SỐ 46.500.000
TRÚNG 5 SỐ 492.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 452 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,18 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT* 2 + 1,94 Tỷ Đồng**
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 11.000.000
TRÚNG 4 SỐ 60.500.000
TRÚNG 5 SỐ 572.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 532,5Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,51 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 2,27 Tỷ Đồng**
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 22.750.000
TRÚNG 4 SỐ 118.300.000
TRÚNG 5 SỐ 858.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 818 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 3,59 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 3,35 Tỷ Đồng**

Từ khóa liên quan:vietlott 6 55, xổ sô vietlott hôm nay, jackpot 655, xô số power hôm nay, power 655 vietlott, xổ số power ngày hôm qua, xem kết quả xổ số power, kết quả xổ số vietlott 6 trên 55, xs vietlott 11 7, kqxs mega power, xổ số mega ngày thứ ba, kết quả xổ số 6 trên 55, xổ số 6 trên 55, kết quả xổ số power mới nhất, xổ số power mega, kết quả xổ số mega 55, trực tiếp xổ số power hôm nay, quay thu xs power,

DMCA.com Protection Status