Kết quả xổ số power xsmega 655 - xs power 655 Thứ 7

GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
76.449.418.500đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
4.018.500.800đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 27/02/2021

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 20/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 20-02-2021

 • 01
 • 02
 • 04
 • 32
 • 34
 • 39
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 70.245.519.600
Jackpot 2        0 3.329.178.700
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      605 500.000
Giải ba     15511 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 13/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 13-02-2021

 • 03
 • 11
 • 14
 • 31
 • 34
 • 42
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 59.715.062.850
Jackpot 2        0 3.285.847.650
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      754 500.000
Giải ba     16153 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 06/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 06-02-2021

 • 06
 • 22
 • 32
 • 33
 • 35
 • 53
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 57.142.434.000
Jackpot 2        1 6.176.105.900
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      655 500.000
Giải ba     16260 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 30/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 30-01-2021

 • 02
 • 07
 • 17
 • 18
 • 21
 • 29
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 49.303.866.450
Jackpot 2        0 5.305.153.950
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      615 500.000
Giải ba     14597 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 23/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 23-01-2021

 • 12
 • 31
 • 39
 • 41
 • 45
 • 55
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 42.744.858.150
Jackpot 2        0 4.576.375.250
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      523 500.000
Giải ba     12181 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 16/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 16-01-2021

 • 13
 • 15
 • 28
 • 29
 • 32
 • 44
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 36.663.441.600
Jackpot 2        0 3.900.662.300
Giải nhất       15 40.000.000
Giải nhì      505 500.000
Giải ba     11043 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 09/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 09-01-2021

 • 10
 • 19
 • 24
 • 29
 • 46
 • 48
 • 05
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 31.590.120.000
Jackpot 2        0 3.336.959.900
Giải nhất       2 40.000.000
Giải nhì      390 500.000
Giải ba     9004 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 02/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 02-01-2021

 • 07
 • 19
 • 23
 • 26
 • 35
 • 45
 • 11
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 31.214.532.450
Jackpot 2        0 3.725.315.900
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      507 500.000
Giải ba     10458 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 26/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 26-12-2020

 • 01
 • 24
 • 33
 • 41
 • 43
 • 51
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 76.465.061.400
Jackpot 2        1 3.570.655.700
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      596 500.000
Giải ba     14052 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 19/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 19-12-2020

 • 14
 • 20
 • 32
 • 34
 • 37
 • 49
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 69.054.094.650
Jackpot 2        0 4.012.252.250
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      665 500.000
Giải ba     13113 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 12/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 12-12-2020

 • 03
 • 14
 • 32
 • 36
 • 41
 • 46
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 62.117.400.450
Jackpot 2        0 3.241.508.450
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      503 500.000
Giải ba     12094 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 05/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 05-12-2020

 • 10
 • 28
 • 29
 • 30
 • 37
 • 38
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 55.474.428.900
Jackpot 2        0 3.189.025.100
Giải nhất       18 40.000.000
Giải nhì      577 500.000
Giải ba     11982 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 28/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 28-11-2020

 • 01
 • 20
 • 36
 • 44
 • 45
 • 49
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 50.218.452.300
Jackpot 2        0 4.367.671.300
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      489 500.000
Giải ba     10045 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 21/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 21-11-2020

 • 08
 • 14
 • 19
 • 20
 • 49
 • 51
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 44.600.432.700
Jackpot 2        0 3.743.446.900
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      563 500.000
Giải ba     11389 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 14/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 14-11-2020

 • 05
 • 11
 • 15
 • 34
 • 44
 • 48
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 39.485.472.600
Jackpot 2        0 3.175.118.000
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      526 500.000
Giải ba     10573 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 07/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 07-11-2020

 • 12
 • 28
 • 30
 • 33
 • 45
 • 52
 • 15
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 34.338.855.450
Jackpot 2        0 3.769.275.950
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      413 500.000
Giải ba     9192 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 31/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 31-10-2020

 • 08
 • 18
 • 19
 • 20
 • 43
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        1 31.074.947.850
Jackpot 2        0 3.287.180.900
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      410 500.000
Giải ba     9366 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 24/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 24-10-2020

 • 12
 • 21
 • 22
 • 27
 • 41
 • 50
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 47.360.481.150
Jackpot 2        0 3.386.944.600
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      455 500.000
Giải ba     10692 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 17/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 17-10-2020

 • 03
 • 14
 • 25
 • 37
 • 49
 • 54
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 41.911.723.200
Jackpot 2        0 3.518.180.500
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      591 500.000
Giải ba     10848 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 10/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 10-10-2020

 • 05
 • 10
 • 47
 • 50
 • 53
 • 54
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 37.248.098.700
Jackpot 2        1 3.971.449.700
Giải nhất       3 40.000.000
Giải nhì      383 500.000
Giải ba     8957 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 03/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 03-10-2020

 • 12
 • 14
 • 22
 • 23
 • 39
 • 44
 • 28
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 32.504.337.750
Jackpot 2        0 3.444.365.150
Giải nhất       2 40.000.000
Giải nhì      432 500.000
Giải ba     9062 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 26/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 26-09-2020

 • 07
 • 10
 • 13
 • 15
 • 40
 • 48
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 58.170.711.000
Jackpot 2        1 3.561.709.150
Giải nhất       14 40.000.000
Giải nhì      525 500.000
Giải ba     11612 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 19/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 19-09-2020

 • 04
 • 07
 • 08
 • 29
 • 31
 • 41
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 53.115.328.650
Jackpot 2        1 3.600.520.850
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      502 500.000
Giải ba     11251 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 12/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 12-09-2020

 • 20
 • 21
 • 24
 • 30
 • 31
 • 44
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 47.710.641.000
Jackpot 2        1 3.356.073.700
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      442 500.000
Giải ba     9926 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 05/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 05-09-2020

 • 09
 • 12
 • 19
 • 22
 • 31
 • 46
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 42.646.878.750
Jackpot 2        0 3.531.767.400
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      512 500.000
Giải ba     11391 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 29/08/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 29-08-2020

 • 01
 • 04
 • 14
 • 28
 • 35
 • 53
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 37.860.972.150
Jackpot 2        1 4.346.520.200
Giải nhất       17 40.000.000
Giải nhì      543 500.000
Giải ba     12509 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 22/08/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 22-08-2020

 • 01
 • 20
 • 24
 • 26
 • 35
 • 51
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 34.552.193.700
Jackpot 2        0 3.978.878.150
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      304 500.000
Giải ba     7982 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 15/08/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 15-08-2020

 • 01
 • 11
 • 29
 • 30
 • 41
 • 51
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        1 40.602.347.850
Jackpot 2        0 3.473.078.850
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      533 500.000
Giải ba     9466 50.000

CHƠI THỬ XS POWER 655

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott - XS power 655

 • 1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Jackpot 1        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải Jackpot 2        Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy
Giải nhất       40.000.000
Giải Nhì      500.000
Giải Ba     50.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng nhiều hơn qua bao xs power 655

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 200.000
TRÚNG 3 SỐ 3.850.000
TRÚNG 4 SỐ 104.000.000
TRÚNG 4 SỐ+ BONUS NUMBER (JACKPOT 2*x2) + 24 Triệu Đồng
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,920 Tỷ Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 200.000
TRÚNG 4 SỐ 1.700.000
TRÚNG 5 SỐ 82.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 42,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 240 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2*
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 500.000
TRÚNG 4 SỐ 3.800.000
TRÚNG 5 SỐ 128.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 88 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 487.5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.000.000
TRÚNG 4 SỐ 7.000.000
TRÚNG 5 SỐ 177.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 137 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 743,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 503,5 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.750.000
TRÚNG 4 SỐ 11.500.000
TRÚNG 5 SỐ 230.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 190 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,00 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 769 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.800.000
TRÚNG 4 SỐ 17.500.000
TRÚNG 5 SỐ 287.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,28 Tỷ Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,04 Tỷ Đồng**
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.200.000
TRÚNG 4 SỐ 25.200.000
TRÚNG 5 SỐ 350.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 310 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,57 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,33 Tỷ Đồng**
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.000.000
TRÚNG 4 SỐ 34.800.000
TRÚNG 5 SỐ 418.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 378 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,87 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,63 Tỷ Đồng**
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 8.250.000
TRÚNG 4 SỐ 46.500.000
TRÚNG 5 SỐ 492.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 452 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,18 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT* 2 + 1,94 Tỷ Đồng**
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 11.000.000
TRÚNG 4 SỐ 60.500.000
TRÚNG 5 SỐ 572.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 532,5Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,51 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 2,27 Tỷ Đồng**
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 22.750.000
TRÚNG 4 SỐ 118.300.000
TRÚNG 5 SỐ 858.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 818 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 3,59 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 3,35 Tỷ Đồng**

Từ khóa liên quan:xổ số power, kết quả vietlott 655, xs 655 hom nay, jackpot 655, xo so p0wer, xổ số power mới nhất, kqxs vietlott 655, xs vietlott 11 6, xổ số power ngày hôm qua, xổ số trực tiếp power, xổ số vietlott 655 minh ngọc, xs vietlott 11 7, xổ số power xổ số power, xổ số mega 6 trên 55, xs jackpot 1, kết quả xổ số vietlott 655 hôm nay, power xo so, dự đoán kết quả xổ số power,

DMCA.com Protection Status