Kết quả xổ số power xsmega 655 - xs power 655 Thứ 7

GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
62.152.928.850đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
3.227.150.150đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 5, 30/09/2021

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 25/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 25-09-2021

 • 07
 • 20
 • 27
 • 43
 • 48
 • 51
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 60.108.577.500
Jackpot 2        2 2.459.205.725
Giải nhất       13 40.000.000
Giải nhì      586 500.000
Giải ba     10788 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 18/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 18-09-2021

 • 03
 • 14
 • 15
 • 21
 • 47
 • 52
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 55.092.779.850
Jackpot 2        0 4.361.100.600
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      534 500.000
Giải ba     9714 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 11/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 11-09-2021

 • 08
 • 17
 • 20
 • 36
 • 39
 • 44
 • 30
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 49.639.552.050
Jackpot 2        0 3.755.186.400
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      0 500.000
Giải ba     0 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 04/09/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 04-09-2021

 • 11
 • 12
 • 32
 • 42
 • 43
 • 51
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 47.578.886.400
Jackpot 2        0 3.526.223.550
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      307 500.000
Giải ba     5994 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 28/08/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 28-08-2021

 • 10
 • 16
 • 26
 • 27
 • 34
 • 48
 • 51
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 44.634.669.600
Jackpot 2        0 3.199.088.350
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      172 500.000
Giải ba     5215 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 21/08/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 21-08-2021

 • 22
 • 24
 • 27
 • 37
 • 38
 • 48
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 41.956.676.850
Jackpot 2        0 3.908.627.600
Giải nhất       3 40.000.000
Giải nhì      169 500.000
Giải ba     4153 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 17/07/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 17-07-2021

 • 02
 • 07
 • 11
 • 21
 • 31
 • 42
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 37.267.416.300
Jackpot 2        0 3.387.598.650
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      525 500.000
Giải ba     10530 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 10/07/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 10-07-2021

 • 07
 • 08
 • 17
 • 37
 • 47
 • 48
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 33.779.028.450
Jackpot 2        5 4.329.562.150
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      494 500.000
Giải ba     8574 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 03/07/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 03-07-2021

 • 04
 • 25
 • 30
 • 38
 • 50
 • 55
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        1 53.571.168.300
Jackpot 2        0 3.909.670.100
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      527 500.000
Giải ba     11744 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 26/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 26-06-2021

 • 06
 • 16
 • 17
 • 20
 • 49
 • 52
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 47.471.485.800
Jackpot 2        0 3.231.927.600
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      541 500.000
Giải ba     12113 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 19/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 19-06-2021

 • 01
 • 03
 • 07
 • 13
 • 28
 • 45
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 41.652.287.400
Jackpot 2        0 3.164.723.100
Giải nhất       14 40.000.000
Giải nhì      676 500.000
Giải ba     13703 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 12/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 12-06-2021

 • 04
 • 16
 • 17
 • 20
 • 27
 • 44
 • 30
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 36.527.178.450
Jackpot 2        1 3.370.405.800
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      551 500.000
Giải ba     10905 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 05/06/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 05-06-2021

 • 14
 • 22
 • 25
 • 39
 • 41
 • 52
 • 17
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 31.431.471.600
Jackpot 2        1 3.159.052.400
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      411 500.000
Giải ba     8958 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 29/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 29-05-2021

 • 02
 • 11
 • 31
 • 37
 • 43
 • 55
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 54.265.804.950
Jackpot 2        0 4.223.313.850
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      588 500.000
Giải ba     13348 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 22/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 22-05-2021

 • 15
 • 27
 • 37
 • 45
 • 46
 • 52
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 47.353.422.000
Jackpot 2        0 3.455.271.300
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      559 500.000
Giải ba     12420 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 15/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 15-05-2021

 • 01
 • 05
 • 06
 • 13
 • 23
 • 27
 • 46
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 41.211.747.300
Jackpot 2        0 3.185.498.650
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      575 500.000
Giải ba     12397 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 08/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 08-05-2021

 • 14
 • 23
 • 26
 • 37
 • 42
 • 51
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 35.832.009.000
Jackpot 2        0 4.205.586.000
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      509 500.000
Giải ba     9468 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 01/05/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 01-05-2021

 • 03
 • 07
 • 14
 • 22
 • 41
 • 42
 • 10
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 31.298.624.850
Jackpot 2        0 3.701.876.650
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      346 500.000
Giải ba     8346 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 24/04/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 24-04-2021

 • 01
 • 04
 • 05
 • 21
 • 25
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 44.457.452.850
Jackpot 2        0 3.000.000.000
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      0 500.000
Giải ba     0 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 17/04/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 17-04-2021

 • 04
 • 15
 • 16
 • 29
 • 42
 • 46
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 40.777.509.000
Jackpot 2        1 3.617.048.000
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      565 500.000
Giải ba     11320 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 10/04/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 10-04-2021

 • 12
 • 13
 • 16
 • 17
 • 27
 • 47
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 35.224.077.000
Jackpot 2        1 4.190.158.850
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      508 500.000
Giải ba     11017 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 03/04/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 03-04-2021

 • 02
 • 04
 • 34
 • 38
 • 41
 • 55
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        1 141.891.526.200
Jackpot 2        0 3.609.705.850
Giải nhất       24 40.000.000
Giải nhì      1207 500.000
Giải ba     28371 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 27/03/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 27-03-2021

 • 05
 • 11
 • 17
 • 20
 • 26
 • 37
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 126.215.215.950
Jackpot 2        2 4.774.016.925
Giải nhất       27 40.000.000
Giải nhì      1911 500.000
Giải ba     35881 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 20/03/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 20-03-2021

 • 16
 • 18
 • 20
 • 25
 • 35
 • 36
 • 17
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 113.097.886.500
Jackpot 2        0 8.090.552.800
Giải nhất       13 40.000.000
Giải nhì      1208 500.000
Giải ba     29569 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 13/03/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 13-03-2021

 • 07
 • 19
 • 20
 • 23
 • 36
 • 55
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 98.550.537.600
Jackpot 2        0 6.474.180.700
Giải nhất       23 40.000.000
Giải nhì      1231 500.000
Giải ba     26149 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 06/03/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 06-03-2021

 • 18
 • 24
 • 34
 • 39
 • 46
 • 55
 • 04
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 89.006.712.600
Jackpot 2        0 5.413.755.700
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      831 500.000
Giải ba     18079 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 27/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 27-02-2021

 • 06
 • 11
 • 24
 • 30
 • 50
 • 52
 • 22
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 79.232.699.100
Jackpot 2        0 4.327.754.200
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      904 500.000
Giải ba     18379 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 20/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 20-02-2021

 • 01
 • 02
 • 04
 • 32
 • 34
 • 39
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 70.245.519.600
Jackpot 2        0 3.329.178.700
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      605 500.000
Giải ba     15511 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 13/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 13-02-2021

 • 03
 • 11
 • 14
 • 31
 • 34
 • 42
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 59.715.062.850
Jackpot 2        0 3.285.847.650
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      754 500.000
Giải ba     16153 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 06/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 7 » Power 655 06-02-2021

 • 06
 • 22
 • 32
 • 33
 • 35
 • 53
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 57.142.434.000
Jackpot 2        1 6.176.105.900
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      655 500.000
Giải ba     16260 50.000

CHƠI THỬ XS POWER 655

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott - XS power 655

 • 1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Jackpot 1        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải Jackpot 2        Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy
Giải nhất       40.000.000
Giải Nhì      500.000
Giải Ba     50.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng nhiều hơn qua bao xs power 655

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 200.000
TRÚNG 3 SỐ 3.850.000
TRÚNG 4 SỐ 104.000.000
TRÚNG 4 SỐ+ BONUS NUMBER (JACKPOT 2*x2) + 24 Triệu Đồng
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,920 Tỷ Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 200.000
TRÚNG 4 SỐ 1.700.000
TRÚNG 5 SỐ 82.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 42,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 240 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2*
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 500.000
TRÚNG 4 SỐ 3.800.000
TRÚNG 5 SỐ 128.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 88 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 487.5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.000.000
TRÚNG 4 SỐ 7.000.000
TRÚNG 5 SỐ 177.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 137 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 743,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 503,5 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.750.000
TRÚNG 4 SỐ 11.500.000
TRÚNG 5 SỐ 230.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 190 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,00 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 769 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.800.000
TRÚNG 4 SỐ 17.500.000
TRÚNG 5 SỐ 287.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,28 Tỷ Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,04 Tỷ Đồng**
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.200.000
TRÚNG 4 SỐ 25.200.000
TRÚNG 5 SỐ 350.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 310 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,57 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,33 Tỷ Đồng**
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.000.000
TRÚNG 4 SỐ 34.800.000
TRÚNG 5 SỐ 418.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 378 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,87 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,63 Tỷ Đồng**
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 8.250.000
TRÚNG 4 SỐ 46.500.000
TRÚNG 5 SỐ 492.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 452 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,18 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT* 2 + 1,94 Tỷ Đồng**
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 11.000.000
TRÚNG 4 SỐ 60.500.000
TRÚNG 5 SỐ 572.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 532,5Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,51 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 2,27 Tỷ Đồng**
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 22.750.000
TRÚNG 4 SỐ 118.300.000
TRÚNG 5 SỐ 858.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 818 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 3,59 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 3,35 Tỷ Đồng**

Từ khóa liên quan:xổ số power, mega 6 55, dò vé số power, xổ số mega 655 hôm nay, xỗ số power, dò xổ số power, xổ số trực tiếp power, xs vietlott 11 7, thống kê xổ số power, kết quả xổ số 655 hôm nay, xổ số mega ngày thứ ba, kết quả xổ số power mới nhất, xs power hom nay truc tiep, vietlott power hom nay, xổ số power hôm nay minh ngọc, xổ số mega 55 con, quay thu xs power, xổ số vietlott hôm nay thứ tư,

DMCA.com Protection Status