Kết quả xổ số power xsmega 655 - xs power 655 Thứ 5

GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
79.232.699.100đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
4.327.754.200đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 3, 02/03/2021

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 25/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 25-02-2021

 • 09
 • 19
 • 32
 • 40
 • 45
 • 51
 • 01
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 76.449.418.500
Jackpot 2        0 4.018.500.800
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      807 500.000
Giải ba     17785 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 18/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 18-02-2021

 • 02
 • 05
 • 10
 • 22
 • 26
 • 47
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 67.282.911.300
Jackpot 2        1 4.126.719.700
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      841 500.000
Giải ba     17745 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 04/02/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 04-02-2021

 • 28
 • 43
 • 44
 • 50
 • 51
 • 53
 • 13
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 54.561.200.700
Jackpot 2        0 5.889.302.200
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      573 500.000
Giải ba     13110 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 28/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 28-01-2021

 • 03
 • 04
 • 16
 • 34
 • 40
 • 55
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 47.149.347.450
Jackpot 2        0 5.065.762.950
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      518 500.000
Giải ba     11840 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 21/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 21-01-2021

 • 09
 • 20
 • 22
 • 31
 • 47
 • 52
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 40.652.627.700
Jackpot 2        0 4.343.905.200
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      530 500.000
Giải ba     11531 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 14/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 14-01-2021

 • 01
 • 04
 • 42
 • 44
 • 46
 • 50
 • 09
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 35.114.389.950
Jackpot 2        0 3.728.545.450
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      328 500.000
Giải ba     8164 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 07/01/2021

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 07-01-2021

 • 07
 • 11
 • 22
 • 38
 • 48
 • 51
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        1 34.330.228.050
Jackpot 2        0 3.160.279.900
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      477 500.000
Giải ba     9394 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 31/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 31-12-2020

 • 02
 • 15
 • 25
 • 27
 • 37
 • 51
 • 53
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        1 81.778.372.050
Jackpot 2        0 3.590.367.850
Giải nhất       17 40.000.000
Giải nhì      931 500.000
Giải ba     16963 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 24/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 24-12-2020

 • 11
 • 19
 • 34
 • 41
 • 44
 • 48
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 73.684.926.750
Jackpot 2        0 3.261.751.850
Giải nhất       12 40.000.000
Giải nhì      640 500.000
Giải ba     14095 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 17/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 17-12-2020

 • 15
 • 25
 • 27
 • 35
 • 40
 • 48
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 66.665.164.800
Jackpot 2        0 3.746.815.600
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      618 500.000
Giải ba     13943 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 10/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 10-12-2020

 • 03
 • 31
 • 34
 • 36
 • 44
 • 54
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 59.943.824.400
Jackpot 2        2 3.227.253.650
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      618 500.000
Giải ba     12170 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 03/12/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 03-12-2020

 • 05
 • 19
 • 32
 • 41
 • 42
 • 45
 • 17
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 53.773.203.000
Jackpot 2        1 3.203.276.400
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      561 500.000
Giải ba     12170 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 26/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 26-11-2020

 • 18
 • 19
 • 29
 • 31
 • 36
 • 52
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 48.189.077.850
Jackpot 2        0 4.142.185.250
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      568 500.000
Giải ba     11465 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 19/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 19-11-2020

 • 12
 • 15
 • 23
 • 28
 • 45
 • 48
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 42.989.314.350
Jackpot 2        0 3.564.433.750
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      533 500.000
Giải ba     11511 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 12/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 12-11-2020

 • 04
 • 20
 • 22
 • 25
 • 43
 • 47
 • 12
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 37.909.410.600
Jackpot 2        1 4.166.004.300
Giải nhất       1 40.000.000
Giải nhì      429 500.000
Giải ba     9220 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 05/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 05-11-2020

 • 01
 • 02
 • 06
 • 18
 • 34
 • 51
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 32.835.526.500
Jackpot 2        0 3.602.239.400
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      391 500.000
Giải ba     8525 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 29/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 29-10-2020

 • 09
 • 11
 • 14
 • 16
 • 21
 • 23
 • 54
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        1 50.690.711.550
Jackpot 2        0 3.167.742.250
Giải nhất       15 40.000.000
Giải nhì      703 500.000
Giải ba     14015 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 22/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 22-10-2020

 • 12
 • 22
 • 27
 • 32
 • 37
 • 52
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 45.421.905.900
Jackpot 2        0 3.171.547.350
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      604 500.000
Giải ba     11740 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 15/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 15-10-2020

 • 08
 • 38
 • 41
 • 47
 • 50
 • 52
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 40.405.919.700
Jackpot 2        0 3.350.869.000
Giải nhất       3 40.000.000
Giải nhì      369 500.000
Giải ba     8635 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 08/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 08-10-2020

 • 10
 • 18
 • 20
 • 21
 • 26
 • 51
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 35.567.089.050
Jackpot 2        0 3.784.670.850
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      393 500.000
Giải ba     9445 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 01/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 01-10-2020

 • 03
 • 06
 • 07
 • 19
 • 38
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 31.064.969.100
Jackpot 2        0 3.284.435.300
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      472 500.000
Giải ba     9105 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 24/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 24-09-2020

 • 12
 • 28
 • 41
 • 42
 • 52
 • 53
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 56.419.684.950
Jackpot 2        0 3.367.150.700
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      519 500.000
Giải ba     10959 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 17/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 17-09-2020

 • 01
 • 05
 • 28
 • 43
 • 44
 • 53
 • 49
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 51.498.833.700
Jackpot 2        0 3.420.910.300
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      437 500.000
Giải ba     10656 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 10/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 10-09-2020

 • 18
 • 25
 • 27
 • 37
 • 45
 • 50
 • 52
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 46.002.032.400
Jackpot 2        0 3.166.228.300
Giải nhất       0 40.000.000
Giải nhì      517 500.000
Giải ba     11290 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 03/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 03-09-2020

 • 07
 • 09
 • 18
 • 22
 • 35
 • 54
 • 50
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 41.084.669.100
Jackpot 2        0 3.358.188.550
Giải nhất       6 40.000.000
Giải nhì      559 500.000
Giải ba     11126 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 20/08/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 20-08-2020

 • 14
 • 18
 • 28
 • 32
 • 33
 • 36
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 33.007.974.150
Jackpot 2        0 3.807.298.200
Giải nhất       5 40.000.000
Giải nhì      390 500.000
Giải ba     5820 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 13/08/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 5 » Power 655 13-08-2020

 • 03
 • 25
 • 28
 • 44
 • 49
 • 54
 • 19
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 39.086.174.100
Jackpot 2        0 3.304.615.100
Giải nhất       11 40.000.000
Giải nhì      372 500.000
Giải ba     8837 50.000

CHƠI THỬ XS POWER 655

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott - XS power 655

 • 1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Jackpot 1        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải Jackpot 2        Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy
Giải nhất       40.000.000
Giải Nhì      500.000
Giải Ba     50.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng nhiều hơn qua bao xs power 655

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 200.000
TRÚNG 3 SỐ 3.850.000
TRÚNG 4 SỐ 104.000.000
TRÚNG 4 SỐ+ BONUS NUMBER (JACKPOT 2*x2) + 24 Triệu Đồng
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,920 Tỷ Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 200.000
TRÚNG 4 SỐ 1.700.000
TRÚNG 5 SỐ 82.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 42,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 240 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2*
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 500.000
TRÚNG 4 SỐ 3.800.000
TRÚNG 5 SỐ 128.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 88 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 487.5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.000.000
TRÚNG 4 SỐ 7.000.000
TRÚNG 5 SỐ 177.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 137 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 743,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 503,5 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.750.000
TRÚNG 4 SỐ 11.500.000
TRÚNG 5 SỐ 230.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 190 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,00 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 769 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.800.000
TRÚNG 4 SỐ 17.500.000
TRÚNG 5 SỐ 287.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,28 Tỷ Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,04 Tỷ Đồng**
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.200.000
TRÚNG 4 SỐ 25.200.000
TRÚNG 5 SỐ 350.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 310 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,57 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,33 Tỷ Đồng**
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.000.000
TRÚNG 4 SỐ 34.800.000
TRÚNG 5 SỐ 418.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 378 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,87 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,63 Tỷ Đồng**
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 8.250.000
TRÚNG 4 SỐ 46.500.000
TRÚNG 5 SỐ 492.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 452 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,18 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT* 2 + 1,94 Tỷ Đồng**
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 11.000.000
TRÚNG 4 SỐ 60.500.000
TRÚNG 5 SỐ 572.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 532,5Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,51 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 2,27 Tỷ Đồng**
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 22.750.000
TRÚNG 4 SỐ 118.300.000
TRÚNG 5 SỐ 858.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 818 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 3,59 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 3,35 Tỷ Đồng**

Từ khóa liên quan:xsmega 6 55, xo so vietlott 655, xs vietlott power hom nay, kqxs jackpot, xổ số mega 655 minh ngọc, xổ số power mới nhất, xổ số mega 655 hôm nay, xs vietlott 6 55 ngay hom nay, xỗ số power, xs p0wer, kết quả xổ số 6 trên 55, xs power vietlott, xs jackpot 1, xổ số minh ngọc 655, số vietlott 655, du doan xs power hom nay, soi cau power 655, xo so mega thu ba,

DMCA.com Protection Status