Kết quả xổ số power xsmega 655 - xs power 655 Thứ 3

GIẢI THƯỞNG XS POWER 655 ƯỚC TÍNH
GIÁ TRỊ JACKPOT 1
48.189.077.850đ
GIÁ TRỊ JACKPOT 2
4.142.185.250đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 7, 28/11/2020

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 24/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 24-11-2020

 • 04
 • 07
 • 19
 • 20
 • 22
 • 53
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 46.305.971.850
Jackpot 2        0 3.932.951.250
Giải nhất       14 40.000.000
Giải nhì      705 500.000
Giải ba     14055 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 17/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 17-11-2020

 • 06
 • 17
 • 27
 • 34
 • 36
 • 51
 • 48
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 41.486.427.300
Jackpot 2        0 3.397.446.300
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      520 500.000
Giải ba     11110 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 10/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 10-11-2020

 • 02
 • 05
 • 19
 • 39
 • 48
 • 53
 • 06
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 36.119.658.000
Jackpot 2        0 3.967.142.900
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      500 500.000
Giải ba     10395 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 03/11/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 03-11-2020

 • 02
 • 22
 • 27
 • 46
 • 48
 • 52
 • 23
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 31.591.665.750
Jackpot 2        0 3.464.032.650
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      411 500.000
Giải ba     8315 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 27/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 27-10-2020

 • 03
 • 31
 • 33
 • 36
 • 38
 • 39
 • 08
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 49.181.031.300
Jackpot 2        1 3.589.227.950
Giải nhất       16 40.000.000
Giải nhì      645 500.000
Giải ba     12483 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 20/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 20-10-2020

 • 08
 • 33
 • 38
 • 47
 • 49
 • 54
 • 31
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 43.877.979.750
Jackpot 2        1 3.736.653.450
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      468 500.000
Giải ba     11502 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 13/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 13-10-2020

 • 12
 • 19
 • 28
 • 29
 • 52
 • 53
 • 20
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 38.731.559.700
Jackpot 2        0 3.164.829.000
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      599 500.000
Giải ba     11.511 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 06/10/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 06-10-2020

 • 11
 • 14
 • 29
 • 32
 • 33
 • 40
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 34.116.310.200
Jackpot 2        0 3.623.473.200
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      448 500.000
Giải ba     9414 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 29/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 29-09-2020

 • 01
 • 06
 • 07
 • 13
 • 30
 • 55
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        1 59.665.659.600
Jackpot 2        0 3.166.105.400
Giải nhất       27 40.000.000
Giải nhì      713 500.000
Giải ba     13967 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 22/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 22-09-2020

 • 05
 • 08
 • 15
 • 18
 • 36
 • 45
 • 06
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 54.648.797.700
Jackpot 2        0 3.170.385.450
Giải nhất       16 40.000.000
Giải nhì      764 500.000
Giải ba     14859 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 15/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 15-09-2020

 • 13
 • 14
 • 15
 • 17
 • 26
 • 53
 • 21
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 49.600.925.850
Jackpot 2        0 3.210.031.650
Giải nhất       8 40.000.000
Giải nhì      577 500.000
Giải ba     12731 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 08/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 08-09-2020

 • 22
 • 47
 • 48
 • 52
 • 53
 • 55
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 44.505.977.700
Jackpot 2        1 3.738.333.950
Giải nhất       10 40.000.000
Giải nhì      512 500.000
Giải ba     9997 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 01/09/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 01-09-2020

 • 11
 • 22
 • 24
 • 47
 • 49
 • 53
 • 03
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 39.735.698.700
Jackpot 2        0 3.208.302.950
Giải nhất       7 40.000.000
Giải nhì      433 500.000
Giải ba     10012 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 25/08/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 25-08-2020

 • 21
 • 35
 • 36
 • 38
 • 44
 • 47
 • 14
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 36.268.263.300
Jackpot 2        0 4.169.552.550
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      426 500.000
Giải ba     9575 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 18/08/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 18-08-2020

 • 22
 • 41
 • 44
 • 46
 • 51
 • 52
 • 02
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 31.594.148.400
Jackpot 2        0 3.650.206.450
Giải nhất       4 40.000.000
Giải nhì      347 500.000
Giải ba     7404 50.000

Kết quả xổ số xsmega 6 55 ngày 11/08/2020

XS Power 655 » Power 655 Thứ 3 » Power 655 11-08-2020

 • 02
 • 12
 • 33
 • 39
 • 52
 • 53
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot 1        0 37.842.198.150
Jackpot 2        0 3.166.395.550
Giải nhất       9 40.000.000
Giải nhì      502 500.000
Giải ba     9946 50.000

CHƠI THỬ XS POWER 655

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott - XS power 655

 • 1. Gồm 5 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 55. Ngoài ra, một số đặc biệt sẽ được quay chọn từ 49 quả bóng còn lại trong lồng cầu sau khi đã chọn 6 quả bóng trước đó để xác định bộ số trúng thưởng cho giải Jackpot 2.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Jackpot 1        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải Jackpot 2        Tối thiểu 3 tỷ và tích lũy
Giải nhất       40.000.000
Giải Nhì      500.000
Giải Ba     50.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng nhiều hơn qua bao xs power 655

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 200.000
TRÚNG 3 SỐ 3.850.000
TRÚNG 4 SỐ 104.000.000
TRÚNG 4 SỐ+ BONUS NUMBER (JACKPOT 2*x2) + 24 Triệu Đồng
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,920 Tỷ Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 200.000
TRÚNG 4 SỐ 1.700.000
TRÚNG 5 SỐ 82.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 42,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 240 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2*
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 500.000
TRÚNG 4 SỐ 3.800.000
TRÚNG 5 SỐ 128.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 88 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 487.5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.000.000
TRÚNG 4 SỐ 7.000.000
TRÚNG 5 SỐ 177.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 137 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 743,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 503,5 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.750.000
TRÚNG 4 SỐ 11.500.000
TRÚNG 5 SỐ 230.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 190 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,00 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 769 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.800.000
TRÚNG 4 SỐ 17.500.000
TRÚNG 5 SỐ 287.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 247,5 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,28 Tỷ Đồng
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,04 Tỷ Đồng**
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.200.000
TRÚNG 4 SỐ 25.200.000
TRÚNG 5 SỐ 350.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 310 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,57 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,33 Tỷ Đồng**
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.000.000
TRÚNG 4 SỐ 34.800.000
TRÚNG 5 SỐ 418.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 378 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 1,87 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 1,63 Tỷ Đồng**
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 8.250.000
TRÚNG 4 SỐ 46.500.000
TRÚNG 5 SỐ 492.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 452 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,18 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT* 2 + 1,94 Tỷ Đồng**
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 11.000.000
TRÚNG 4 SỐ 60.500.000
TRÚNG 5 SỐ 572.500.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 532,5Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 2,51 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 2,27 Tỷ Đồng**
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 22.750.000
TRÚNG 4 SỐ 118.300.000
TRÚNG 5 SỐ 858.000.000
TRÚNG 5 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 2* + 818 Triệu Đồng
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT 1* + 3,59 Tỷ Đồng**
TRÚNG 6 SỐ+ BONUS NUMBER JACKPOT 1* + JACKPOT 2* + 3,35 Tỷ Đồng**

Từ khóa liên quan:xo so power 655, kết quả vietlott 655, xo so vietlott 655, xs vietlott power hom nay, dò vé số power, xô số power hôm nay, kqxs vietlott 655, thống kê xổ số power, kqxs mega power, xổ số power xổ số power, xo so power vietlott, kết quả xổ số vietlott 55, xổ số vietlott tối nay, xs jackpot 2, power xo so, quay thu xs power, xổ số vietlott hôm nay thứ 7, lịch quay xổ số vietlott power,

DMCA.com Protection Status