Kết quả xổ số vietlott 645 - xs mega 645 hôm nay

GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
21.964.946.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 28/01/2022

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 26/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 26-01-2022

 • 05
 • 11
 • 15
 • 18
 • 27
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.964.946.000
Giải nhất       32 10.000.000
Giải nhì      1410 300.000
Giải ba     21684 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 23/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 23-01-2022

 • 13
 • 20
 • 24
 • 32
 • 34
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.275.298.500
Giải nhất       27 10.000.000
Giải nhì      970 300.000
Giải ba     16340 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 21/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 21-01-2022

 • 01
 • 13
 • 17
 • 24
 • 27
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.432.653.000
Giải nhất       25 10.000.000
Giải nhì      969 300.000
Giải ba     16200 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 19/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 19-01-2022

 • 14
 • 21
 • 25
 • 34
 • 37
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.793.959.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      1021 300.000
Giải ba     16442 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 16/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 16-01-2022

 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 32
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.005.629.500
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      971 300.000
Giải ba     15122 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 14/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 14-01-2022

 • 05
 • 14
 • 27
 • 30
 • 38
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.303.467.000
Giải nhất       29 10.000.000
Giải nhì      1069 300.000
Giải ba     16417 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 12/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 12-01-2022

 • 03
 • 06
 • 13
 • 15
 • 36
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 23.657.658.500
Giải nhất       46 10.000.000
Giải nhì      1362 300.000
Giải ba     21287 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 09/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 09-01-2022

 • 06
 • 07
 • 11
 • 22
 • 35
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.975.994.000
Giải nhất       31 10.000.000
Giải nhì      1397 300.000
Giải ba     21832 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 07/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 07-01-2022

 • 10
 • 13
 • 24
 • 28
 • 38
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.272.931.500
Giải nhất       28 10.000.000
Giải nhì      1063 300.000
Giải ba     18275 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 05/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 05-01-2022

 • 01
 • 03
 • 08
 • 09
 • 35
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.547.498.500
Giải nhất       20 10.000.000
Giải nhì      969 300.000
Giải ba     17593 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 02/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 02-01-2022

 • 11
 • 17
 • 30
 • 36
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.699.523.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1003 300.000
Giải ba     16498 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 31/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 31-12-2021

 • 02
 • 05
 • 12
 • 33
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.087.497.500
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      964 300.000
Giải ba     15941 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 29/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 29-12-2021

 • 05
 • 27
 • 33
 • 34
 • 38
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.578.555.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      787 300.000
Giải ba     14436 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 26/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 26-12-2021

 • 04
 • 11
 • 16
 • 24
 • 35
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 16.762.864.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1166 300.000
Giải ba     18758 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 24/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 24-12-2021

 • 03
 • 17
 • 25
 • 26
 • 36
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.138.833.000
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      928 300.000
Giải ba     16116 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 22/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 22-12-2021

 • 08
 • 16
 • 17
 • 23
 • 28
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.485.049.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      1053 300.000
Giải ba     17156 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 19/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 19-12-2021

 • 12
 • 15
 • 24
 • 30
 • 36
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 20.636.521.000
Giải nhất       31 10.000.000
Giải nhì      1213 300.000
Giải ba     19203 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 17/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 17-12-2021

 • 08
 • 15
 • 16
 • 21
 • 25
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.887.000.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1044 300.000
Giải ba     17892 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 15/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 15-12-2021

 • 03
 • 18
 • 29
 • 30
 • 39
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.097.562.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      1071 300.000
Giải ba     17477 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 12/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 12-12-2021

 • 16
 • 21
 • 29
 • 40
 • 41
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.281.516.500
Giải nhất       17 10.000.000
Giải nhì      965 300.000
Giải ba     16237 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 10/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 10-12-2021

 • 01
 • 04
 • 17
 • 19
 • 24
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.578.476.000
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      928 300.000
Giải ba     15479 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 08/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 08-12-2021

 • 02
 • 03
 • 16
 • 19
 • 22
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 98.295.409.000
Giải nhất       53 10.000.000
Giải nhì      2046 300.000
Giải ba     35683 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 05/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 05-12-2021

 • 03
 • 05
 • 06
 • 31
 • 34
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 90.627.189.000
Giải nhất       41 10.000.000
Giải nhì      1988 300.000
Giải ba     35904 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 03/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 03-12-2021

 • 10
 • 14
 • 29
 • 37
 • 38
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 83.634.807.000
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1568 300.000
Giải ba     29952 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 01/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 01-12-2021

 • 08
 • 09
 • 30
 • 31
 • 38
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 77.215.625.000
Giải nhất       38 10.000.000
Giải nhì      1789 300.000
Giải ba     31669 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 28/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 28-11-2021

 • 13
 • 17
 • 26
 • 27
 • 31
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 71.075.874.500
Giải nhất       49 10.000.000
Giải nhì      2297 300.000
Giải ba     35169 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 26/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 26-11-2021

 • 04
 • 18
 • 25
 • 29
 • 32
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 65.028.430.500
Giải nhất       34 10.000.000
Giải nhì      1471 300.000
Giải ba     26760 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 24/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 24-11-2021

 • 02
 • 10
 • 18
 • 23
 • 34
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 59.369.630.000
Giải nhất       39 10.000.000
Giải nhì      1705 300.000
Giải ba     28085 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 21/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 21-11-2021

 • 01
 • 12
 • 29
 • 40
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 53.981.901.500
Giải nhất       34 10.000.000
Giải nhì      1701 300.000
Giải ba     27481 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 19/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 19-11-2021

 • 09
 • 10
 • 26
 • 28
 • 39
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 49.093.217.500
Giải nhất       43 10.000.000
Giải nhì      1622 300.000
Giải ba     26009 30.000

CHƠI THỬ XS MEGA 645

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott Mega 645

 • 1. Gồm 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Đặc biệt        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải nhất       10.000.000
Giải Nhì      300.000
Giải Ba     30.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng thưởng nhiều hơn qua chơi bao Mega 645

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 120.000
TRÚNG 3 SỐ 2.010.000
TRÚNG 4 SỐ 31.400.000
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT + 390 Triệu Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 120.000
TRÚNG 4 SỐ 1.020.000
TRÚNG 5 SỐ 21.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 60 Triệu Đồng
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 300.000
TRÚNG 4 SỐ 2.280.000
TRÚNG 5 SỐ 34.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 600.000
TRÚNG 4 SỐ 4.200.000
TRÚNG 5 SỐ 50.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.050.000
TRÚNG 4 SỐ 6.900.000
TRÚNG 5 SỐ 68.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.680.000
TRÚNG 4 SỐ 10.500.000
TRÚNG 5 SỐ 88.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 351 Triệu Đồng
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.520.000
TRÚNG 4 SỐ 15.120.000
TRÚNG 5 SỐ 112.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 3.600.000
TRÚNG 4 SỐ 20.880.000
TRÚNG 5 SỐ 138.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.950.000
TRÚNG 4 SỐ 27.900.000
TRÚNG 5 SỐ 169.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.600.000
TRÚNG 4 SỐ 36.300.000
TRÚNG 5 SỐ 203.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 13.650.000
TRÚNG 4 SỐ 70.980.000
TRÚNG 5 SỐ 332.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng

Từ khóa liên quan:xsmega645, mega 645 hom nay, ket qua 645, mega 645 minh ngoc, kq mega 645, ketqua mega 645, kq 645, mega 6 trên 45, xs mega 645 thu 4, xổ số power 645, xổ số tự chọn mega 645, xô sô mega hôm nay, xs mega 645 hôm nay, số mega 645, xổ số vietlott 645 ngày hôm nay, vietlott 645 hom nay, xo 645, xs mega 645 truc tiep,

DMCA.com Protection Status