Kết quả xổ số vietlott 645 - xs mega 645 hôm nay

GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
29.360.095.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 27/11/2020

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 25/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 25-11-2020

 • 01
 • 05
 • 07
 • 08
 • 25
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 29.360.095.000
Giải nhất       8 10.000.000
Giải nhì      1024 300.000
Giải ba     17586 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 22/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 22-11-2020

 • 09
 • 16
 • 17
 • 24
 • 32
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 27.655.191.500
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      947 300.000
Giải ba     15255 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 20/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 20-11-2020

 • 02
 • 17
 • 24
 • 29
 • 31
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 26.126.425.000
Giải nhất       20 10.000.000
Giải nhì      835 300.000
Giải ba     13742 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 18/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 18-11-2020

 • 18
 • 19
 • 21
 • 31
 • 39
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 24.618.929.000
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1015 300.000
Giải ba     16202 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 15/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 15-11-2020

 • 14
 • 16
 • 21
 • 29
 • 40
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 23.148.689.500
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      843 300.000
Giải ba     14669 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 13/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 13-11-2020

 • 08
 • 22
 • 23
 • 33
 • 34
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.632.894.500
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      810 300.000
Giải ba     13540 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 11/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 11-11-2020

 • 04
 • 10
 • 12
 • 17
 • 20
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.122.882.500
Giải nhất       9 10.000.000
Giải nhì      951 300.000
Giải ba     15281 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 08/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 08-11-2020

 • 03
 • 12
 • 14
 • 16
 • 23
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.724.109.500
Giải nhất       20 10.000.000
Giải nhì      930 300.000
Giải ba     14733 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 06/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 06-11-2020

 • 19
 • 24
 • 30
 • 32
 • 36
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.496.992.000
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      754 300.000
Giải ba     12378 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 04/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 04-11-2020

 • 03
 • 08
 • 11
 • 13
 • 26
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.175.474.000
Giải nhất       33 10.000.000
Giải nhì      1024 300.000
Giải ba     14564 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 01/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 01-11-2020

 • 06
 • 21
 • 27
 • 30
 • 32
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.227.119.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      684 300.000
Giải ba     11520 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 30/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 30-10-2020

 • 04
 • 05
 • 14
 • 18
 • 23
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.044.809.000
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      790 300.000
Giải ba     12456 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 28/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 28-10-2020

 • 01
 • 04
 • 07
 • 15
 • 35
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.017.582.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      686 300.000
Giải ba     11869 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 25/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 25-10-2020

 • 11
 • 19
 • 30
 • 38
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 15.469.693.500
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      747 300.000
Giải ba     12376 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 23/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 23-10-2020

 • 05
 • 10
 • 16
 • 23
 • 34
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.262.597.000
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      757 300.000
Giải ba     12730 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 21/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 21-10-2020

 • 04
 • 11
 • 26
 • 36
 • 38
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.214.173.000
Giải nhất       9 10.000.000
Giải nhì      622 300.000
Giải ba     10869 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 18/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 18-10-2020

 • 01
 • 14
 • 25
 • 26
 • 30
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 24.736.948.000
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      818 300.000
Giải ba     13629 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 16/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 16-10-2020

 • 04
 • 14
 • 16
 • 23
 • 24
 • 27
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.714.617.500
Giải nhất       0 10.000.000
Giải nhì      0 300.000
Giải ba     0 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 14/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 14-10-2020

 • 04
 • 07
 • 23
 • 32
 • 43
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.714.617.500
Giải nhất       30 10.000.000
Giải nhì      955 300.000
Giải ba     14802 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 11/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 11-10-2020

 • 12
 • 18
 • 28
 • 31
 • 40
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.556.242.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      816 300.000
Giải ba     14200 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 09/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 09-10-2020

 • 15
 • 19
 • 23
 • 30
 • 33
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.933.889.000
Giải nhất       0 10.000.000
Giải nhì      0 300.000
Giải ba     0 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 07/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 07-10-2020

 • 13
 • 15
 • 25
 • 26
 • 28
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.933.889.000
Giải nhất       8 10.000.000
Giải nhì      741 300.000
Giải ba     12384 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 04/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 04-10-2020

 • 09
 • 16
 • 19
 • 25
 • 26
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.586.431.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      903 300.000
Giải ba     14560 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 02/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 02-10-2020

 • 09
 • 11
 • 21
 • 31
 • 32
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.499.943.500
Giải nhất       10 10.000.000
Giải nhì      629 300.000
Giải ba     11077 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 30/09/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 30-09-2020

 • 02
 • 05
 • 31
 • 32
 • 42
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.253.385.000
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      690 300.000
Giải ba     11080 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 27/09/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 27-09-2020

 • 01
 • 12
 • 26
 • 31
 • 37
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.062.466.000
Giải nhất       18 10.000.000
Giải nhì      783 300.000
Giải ba     11192 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 25/09/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 25-09-2020

 • 14
 • 20
 • 22
 • 35
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 39.137.122.000
Giải nhất       14 10.000.000
Giải nhì      1091 300.000
Giải ba     18180 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 23/09/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 23-09-2020

 • 02
 • 08
 • 17
 • 23
 • 30
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 35.907.292.500
Giải nhất       27 10.000.000
Giải nhì      1057 300.000
Giải ba     17060 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 20/09/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 20-09-2020

 • 05
 • 07
 • 09
 • 13
 • 15
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 32.667.127.000
Giải nhất       39 10.000.000
Giải nhì      1361 300.000
Giải ba     18706 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 18/09/2020

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 18-09-2020

 • 10
 • 19
 • 21
 • 23
 • 27
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 31.378.564.000
Giải nhất       20 10.000.000
Giải nhì      872 300.000
Giải ba     15537 30.000

CHƠI THỬ XS MEGA 645

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott Mega 645

 • 1. Gồm 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Đặc biệt        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải nhất       10.000.000
Giải Nhì      300.000
Giải Ba     30.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng thưởng nhiều hơn qua chơi bao Mega 645

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 120.000
TRÚNG 3 SỐ 2.010.000
TRÚNG 4 SỐ 31.400.000
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT + 390 Triệu Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 120.000
TRÚNG 4 SỐ 1.020.000
TRÚNG 5 SỐ 21.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 60 Triệu Đồng
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 300.000
TRÚNG 4 SỐ 2.280.000
TRÚNG 5 SỐ 34.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 600.000
TRÚNG 4 SỐ 4.200.000
TRÚNG 5 SỐ 50.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.050.000
TRÚNG 4 SỐ 6.900.000
TRÚNG 5 SỐ 68.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.680.000
TRÚNG 4 SỐ 10.500.000
TRÚNG 5 SỐ 88.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 351 Triệu Đồng
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.520.000
TRÚNG 4 SỐ 15.120.000
TRÚNG 5 SỐ 112.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 3.600.000
TRÚNG 4 SỐ 20.880.000
TRÚNG 5 SỐ 138.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.950.000
TRÚNG 4 SỐ 27.900.000
TRÚNG 5 SỐ 169.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.600.000
TRÚNG 4 SỐ 36.300.000
TRÚNG 5 SỐ 203.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 13.650.000
TRÚNG 4 SỐ 70.980.000
TRÚNG 5 SỐ 332.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng

Từ khóa liên quan:xsmega645, xs vietlott 645, kqxs 645, vietlott mega 645, xsmega645 thu 6, kqxs mega vietlott, mêga 645, xsmega645 thu 4, xổ số tự chọn 645, ket qua xo so mega 645, xs mega 645 hôm nay, xo so dien toan 645, kết quả xổ số 645 hôm nay, xo so645, kết quả vietlott 645 hôm nay, xe mega 645, ket qua xs mega 645, quay thử vietlott 645,

DMCA.com Protection Status