Kết quả xổ số vietlott 645 - xs mega 645 Thứ cn

GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
21.964.946.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 28/01/2022

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 23/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 23-01-2022

 • 13
 • 20
 • 24
 • 32
 • 34
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.275.298.500
Giải nhất       27 10.000.000
Giải nhì      970 300.000
Giải ba     16340 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 16/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 16-01-2022

 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 32
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.005.629.500
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      971 300.000
Giải ba     15122 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 09/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 09-01-2022

 • 06
 • 07
 • 11
 • 22
 • 35
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.975.994.000
Giải nhất       31 10.000.000
Giải nhì      1397 300.000
Giải ba     21832 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 02/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 02-01-2022

 • 11
 • 17
 • 30
 • 36
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.699.523.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1003 300.000
Giải ba     16498 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 26/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 26-12-2021

 • 04
 • 11
 • 16
 • 24
 • 35
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 16.762.864.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1166 300.000
Giải ba     18758 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 19/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 19-12-2021

 • 12
 • 15
 • 24
 • 30
 • 36
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 20.636.521.000
Giải nhất       31 10.000.000
Giải nhì      1213 300.000
Giải ba     19203 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 12/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 12-12-2021

 • 16
 • 21
 • 29
 • 40
 • 41
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.281.516.500
Giải nhất       17 10.000.000
Giải nhì      965 300.000
Giải ba     16237 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 05/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 05-12-2021

 • 03
 • 05
 • 06
 • 31
 • 34
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 90.627.189.000
Giải nhất       41 10.000.000
Giải nhì      1988 300.000
Giải ba     35904 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 28/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 28-11-2021

 • 13
 • 17
 • 26
 • 27
 • 31
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 71.075.874.500
Giải nhất       49 10.000.000
Giải nhì      2297 300.000
Giải ba     35169 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 21/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 21-11-2021

 • 01
 • 12
 • 29
 • 40
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 53.981.901.500
Giải nhất       34 10.000.000
Giải nhì      1701 300.000
Giải ba     27481 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 14/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 14-11-2021

 • 03
 • 05
 • 18
 • 28
 • 42
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 40.056.685.000
Giải nhất       32 10.000.000
Giải nhì      1282 300.000
Giải ba     21647 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 07/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 07-11-2021

 • 05
 • 20
 • 24
 • 25
 • 35
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 28.473.605.000
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      1030 300.000
Giải ba     17718 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 31/10/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 31-10-2021

 • 09
 • 14
 • 17
 • 18
 • 36
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.433.245.500
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      1072 300.000
Giải ba     16772 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 24/10/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 24-10-2021

 • 06
 • 29
 • 31
 • 32
 • 39
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.106.173.500
Giải nhất       24 10.000.000
Giải nhì      782 300.000
Giải ba     13841 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 17/10/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 17-10-2021

 • 04
 • 12
 • 21
 • 22
 • 27
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.176.319.000
Giải nhất       25 10.000.000
Giải nhì      793 300.000
Giải ba     13242 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 10/10/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 10-10-2021

 • 03
 • 25
 • 26
 • 29
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 24.429.731.000
Giải nhất       24 10.000.000
Giải nhì      939 300.000
Giải ba     15257 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 03/10/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 03-10-2021

 • 06
 • 12
 • 28
 • 30
 • 39
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.403.874.500
Giải nhất       6 10.000.000
Giải nhì      709 300.000
Giải ba     12096 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 26/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 26-09-2021

 • 13
 • 27
 • 34
 • 35
 • 36
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.252.470.500
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      704 300.000
Giải ba     10302 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 19/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 19-09-2021

 • 06
 • 24
 • 28
 • 31
 • 36
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.451.502.500
Giải nhất       7 10.000.000
Giải nhì      548 300.000
Giải ba     9519 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 12/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 12-09-2021

 • 04
 • 08
 • 21
 • 29
 • 33
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        2 14.139.591.250
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      750 300.000
Giải ba     11647 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 05/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 05-09-2021

 • 15
 • 18
 • 25
 • 27
 • 29
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 23.703.678.500
Giải nhất       10 10.000.000
Giải nhì      448 300.000
Giải ba     7674 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 29/08/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 29-08-2021

 • 01
 • 18
 • 21
 • 25
 • 27
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.293.308.500
Giải nhất       4 10.000.000
Giải nhì      409 300.000
Giải ba     6986 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 22/08/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 22-08-2021

 • 06
 • 07
 • 18
 • 25
 • 40
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.055.917.000
Giải nhất       11 10.000.000
Giải nhì      406 300.000
Giải ba     6837 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 18/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 18-07-2021

 • 03
 • 08
 • 19
 • 21
 • 25
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.017.833.500
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      844 300.000
Giải ba     13262 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 11/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 11-07-2021

 • 02
 • 08
 • 15
 • 17
 • 19
 • 30
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 35.050.968.000
Giải nhất       14 10.000.000
Giải nhì      1049 300.000
Giải ba     17162 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 04/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 04-07-2021

 • 03
 • 14
 • 15
 • 21
 • 26
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 28.743.212.000
Giải nhất       32 10.000.000
Giải nhì      972 300.000
Giải ba     16393 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 27/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 27-06-2021

 • 05
 • 10
 • 29
 • 37
 • 42
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 23.704.232.000
Giải nhất       27 10.000.000
Giải nhì      977 300.000
Giải ba     16751 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 20/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 20-06-2021

 • 10
 • 24
 • 27
 • 42
 • 43
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.982.427.000
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      802 300.000
Giải ba     14467 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 13/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 13-06-2021

 • 03
 • 10
 • 12
 • 13
 • 36
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.815.632.000
Giải nhất       11 10.000.000
Giải nhì      803 300.000
Giải ba     14088 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 06/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 06-06-2021

 • 05
 • 07
 • 10
 • 13
 • 14
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 27.467.427.500
Giải nhất       24 10.000.000
Giải nhì      1027 300.000
Giải ba     17741 30.000

CHƠI THỬ XS MEGA 645

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott Mega 645

 • 1. Gồm 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Đặc biệt        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải nhất       10.000.000
Giải Nhì      300.000
Giải Ba     30.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng thưởng nhiều hơn qua chơi bao Mega 645

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 120.000
TRÚNG 3 SỐ 2.010.000
TRÚNG 4 SỐ 31.400.000
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT + 390 Triệu Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 120.000
TRÚNG 4 SỐ 1.020.000
TRÚNG 5 SỐ 21.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 60 Triệu Đồng
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 300.000
TRÚNG 4 SỐ 2.280.000
TRÚNG 5 SỐ 34.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 600.000
TRÚNG 4 SỐ 4.200.000
TRÚNG 5 SỐ 50.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.050.000
TRÚNG 4 SỐ 6.900.000
TRÚNG 5 SỐ 68.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.680.000
TRÚNG 4 SỐ 10.500.000
TRÚNG 5 SỐ 88.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 351 Triệu Đồng
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.520.000
TRÚNG 4 SỐ 15.120.000
TRÚNG 5 SỐ 112.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 3.600.000
TRÚNG 4 SỐ 20.880.000
TRÚNG 5 SỐ 138.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.950.000
TRÚNG 4 SỐ 27.900.000
TRÚNG 5 SỐ 169.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.600.000
TRÚNG 4 SỐ 36.300.000
TRÚNG 5 SỐ 203.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 13.650.000
TRÚNG 4 SỐ 70.980.000
TRÚNG 5 SỐ 332.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng

Từ khóa liên quan:xs mega 645, vietlott 645, xo so 645, mega 645 hom nay, 645 mega, xs mega 645 minh ngoc, xs tu chon 645, kqxs mega 645 hom nay, vietlott 645 hôm nay, kết quả xổ số điện toán 645, xs power 645, số mega 645, trực tiếp xổ số mega 645, thong ke mega 6 45, kqxs điện toán 645, 645 hôm nay, thống kê vietlott 645, mega ngày hôm nay,

DMCA.com Protection Status