Kết quả xổ số vietlott 645 - xs mega 645 Thứ cn

GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
25.868.493.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 26/02/2021

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 21/02/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 21-02-2021

 • 06
 • 07
 • 22
 • 24
 • 27
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 23.887.950.500
Giải nhất       24 10.000.000
Giải nhì      1269 300.000
Giải ba     21651 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 14/02/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 14-02-2021

 • 03
 • 13
 • 18
 • 21
 • 39
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.057.569.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      973 300.000
Giải ba     15597 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 07/02/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 07-02-2021

 • 01
 • 04
 • 07
 • 15
 • 41
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.949.740.500
Giải nhất       20 10.000.000
Giải nhì      877 300.000
Giải ba     15583 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 31/01/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 31-01-2021

 • 04
 • 06
 • 07
 • 11
 • 34
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.357.120.500
Giải nhất       0 10.000.000
Giải nhì      0 300.000
Giải ba     0 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 24/01/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 24-01-2021

 • 08
 • 09
 • 23
 • 25
 • 31
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.985.612.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      987 300.000
Giải ba     16863 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 17/01/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 17-01-2021

 • 04
 • 05
 • 32
 • 39
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.432.888.000
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      738 300.000
Giải ba     13229 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 10/01/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 10-01-2021

 • 10
 • 11
 • 22
 • 32
 • 38
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.016.946.500
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      983 300.000
Giải ba     16356 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 03/01/2021

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 03-01-2021

 • 04
 • 31
 • 34
 • 36
 • 40
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.599.620.500
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      869 300.000
Giải ba     13666 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 27/12/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 27-12-2020

 • 03
 • 11
 • 17
 • 19
 • 34
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 85.542.628.500
Giải nhất       39 10.000.000
Giải nhì      2167 300.000
Giải ba     34272 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 20/12/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 20-12-2020

 • 15
 • 18
 • 28
 • 30
 • 34
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 67.862.170.500
Giải nhất       39 10.000.000
Giải nhì      1876 300.000
Giải ba     27842 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 13/12/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 13-12-2020

 • 16
 • 24
 • 27
 • 31
 • 36
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 53.778.716.000
Giải nhất       24 10.000.000
Giải nhì      1297 300.000
Giải ba     22820 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 06/12/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 06-12-2020

 • 11
 • 21
 • 24
 • 27
 • 29
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 41.344.297.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      1081 300.000
Giải ba     18516 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 29/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 29-11-2020

 • 06
 • 07
 • 14
 • 18
 • 37
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 32.487.853.000
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1023 300.000
Giải ba     17211 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 22/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 22-11-2020

 • 09
 • 16
 • 17
 • 24
 • 32
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 27.655.191.500
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      947 300.000
Giải ba     15255 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 15/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 15-11-2020

 • 14
 • 16
 • 21
 • 29
 • 40
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 23.148.689.500
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      843 300.000
Giải ba     14669 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 08/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 08-11-2020

 • 03
 • 12
 • 14
 • 16
 • 23
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.724.109.500
Giải nhất       20 10.000.000
Giải nhì      930 300.000
Giải ba     14733 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 01/11/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 01-11-2020

 • 06
 • 21
 • 27
 • 30
 • 32
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.227.119.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      684 300.000
Giải ba     11520 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 25/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 25-10-2020

 • 11
 • 19
 • 30
 • 38
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 15.469.693.500
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      747 300.000
Giải ba     12376 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 18/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 18-10-2020

 • 01
 • 14
 • 25
 • 26
 • 30
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 24.736.948.000
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      818 300.000
Giải ba     13629 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 11/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 11-10-2020

 • 12
 • 18
 • 28
 • 31
 • 40
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.556.242.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      816 300.000
Giải ba     14200 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 04/10/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 04-10-2020

 • 09
 • 16
 • 19
 • 25
 • 26
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.586.431.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      903 300.000
Giải ba     14560 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 27/09/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 27-09-2020

 • 01
 • 12
 • 26
 • 31
 • 37
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.062.466.000
Giải nhất       18 10.000.000
Giải nhì      783 300.000
Giải ba     11192 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 20/09/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 20-09-2020

 • 05
 • 07
 • 09
 • 13
 • 15
 • 16
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 32.667.127.000
Giải nhất       39 10.000.000
Giải nhì      1361 300.000
Giải ba     18706 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 13/09/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 13-09-2020

 • 20
 • 23
 • 28
 • 37
 • 40
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 28.258.554.000
Giải nhất       10 10.000.000
Giải nhì      854 300.000
Giải ba     15135 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 06/09/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 06-09-2020

 • 01
 • 06
 • 19
 • 29
 • 31
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 23.500.560.000
Giải nhất       14 10.000.000
Giải nhì      944 300.000
Giải ba     15463 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 30/08/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 30-08-2020

 • 06
 • 08
 • 18
 • 19
 • 29
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.318.430.000
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      912 300.000
Giải ba     14327 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 23/08/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 23-08-2020

 • 10
 • 14
 • 19
 • 25
 • 36
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.667.908.000
Giải nhất       20 10.000.000
Giải nhì      834 300.000
Giải ba     13792 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Chủ Nhật ngày 16/08/2020

XS Mega 645 » Mega645 Chủ Nhật » Mega645 16-08-2020

 • 02
 • 05
 • 06
 • 20
 • 33
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 17.198.203.500
Giải nhất       7 10.000.000
Giải nhì      729 300.000
Giải ba     13507 30.000

CHƠI THỬ XS MEGA 645

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott Mega 645

 • 1. Gồm 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Đặc biệt        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải nhất       10.000.000
Giải Nhì      300.000
Giải Ba     30.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng thưởng nhiều hơn qua chơi bao Mega 645

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 120.000
TRÚNG 3 SỐ 2.010.000
TRÚNG 4 SỐ 31.400.000
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT + 390 Triệu Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 120.000
TRÚNG 4 SỐ 1.020.000
TRÚNG 5 SỐ 21.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 60 Triệu Đồng
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 300.000
TRÚNG 4 SỐ 2.280.000
TRÚNG 5 SỐ 34.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 600.000
TRÚNG 4 SỐ 4.200.000
TRÚNG 5 SỐ 50.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.050.000
TRÚNG 4 SỐ 6.900.000
TRÚNG 5 SỐ 68.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.680.000
TRÚNG 4 SỐ 10.500.000
TRÚNG 5 SỐ 88.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 351 Triệu Đồng
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.520.000
TRÚNG 4 SỐ 15.120.000
TRÚNG 5 SỐ 112.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 3.600.000
TRÚNG 4 SỐ 20.880.000
TRÚNG 5 SỐ 138.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.950.000
TRÚNG 4 SỐ 27.900.000
TRÚNG 5 SỐ 169.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.600.000
TRÚNG 4 SỐ 36.300.000
TRÚNG 5 SỐ 203.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 13.650.000
TRÚNG 4 SỐ 70.980.000
TRÚNG 5 SỐ 332.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng

Từ khóa liên quan:xo so mega 645, vietlott 645, xs 645, xổ số mega 645, xổ số 645, kết quả vietlott 645, 645 mega, xsmega645 thu 6, trực tiếp mega 645, xô sô mega hôm nay, xs me 645, thong ke mega 6 45, kết quả xổ số 645 hôm nay, me ga 645 minh ngoc, xo me ga 6 45, mega ngày hôm nay, xo 645, xs mega 645 chu nhat,

DMCA.com Protection Status