Kết quả xổ số vietlott 645 - xs mega 645 Thứ 6

GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
17.252.470.500đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 29/09/2021

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 24/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 24-09-2021

 • 01
 • 04
 • 07
 • 14
 • 16
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.086.062.000
Giải nhất       18 10.000.000
Giải nhì      635 300.000
Giải ba     9897 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 17/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 17-09-2021

 • 06
 • 10
 • 15
 • 37
 • 39
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.530.158.500
Giải nhất       7 10.000.000
Giải nhì      577 300.000
Giải ba     8982 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 10/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 10-09-2021

 • 10
 • 16
 • 22
 • 36
 • 43
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 26.526.202.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      480 300.000
Giải ba     9179 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 03/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 03-09-2021

 • 06
 • 11
 • 18
 • 23
 • 32
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 22.155.215.500
Giải nhất       0 10.000.000
Giải nhì      0 300.000
Giải ba     0 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 27/08/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 27-08-2021

 • 04
 • 10
 • 11
 • 15
 • 24
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.426.007.500
Giải nhất       11 10.000.000
Giải nhì      516 300.000
Giải ba     8176 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 20/08/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 20-08-2021

 • 04
 • 08
 • 17
 • 27
 • 32
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.472.892.000
Giải nhất       3 10.000.000
Giải nhì      362 300.000
Giải ba     5695 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 23/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 23-07-2021

 • 19
 • 26
 • 31
 • 33
 • 41
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.087.964.500
Giải nhất       0 10.000.000
Giải nhì      0 300.000
Giải ba     0 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 16/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 16-07-2021

 • 01
 • 09
 • 18
 • 26
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.992.056.500
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      831 300.000
Giải ba     12090 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 09/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 09-07-2021

 • 04
 • 09
 • 17
 • 18
 • 28
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 32.309.994.000
Giải nhất       23 10.000.000
Giải nhì      1136 300.000
Giải ba     18237 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 02/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 02-07-2021

 • 01
 • 14
 • 15
 • 18
 • 32
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 27.110.872.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      937 300.000
Giải ba     15812 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 25/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 25-06-2021

 • 03
 • 05
 • 06
 • 23
 • 24
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 22.185.507.500
Giải nhất       10 10.000.000
Giải nhì      942 300.000
Giải ba     16641 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 18/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 18-06-2021

 • 10
 • 11
 • 28
 • 29
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.563.534.000
Giải nhất       20 10.000.000
Giải nhì      765 300.000
Giải ba     13592 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 11/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 11-06-2021

 • 08
 • 12
 • 13
 • 14
 • 32
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.438.632.000
Giải nhất       5 10.000.000
Giải nhì      685 300.000
Giải ba     12408 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 04/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 04-06-2021

 • 19
 • 24
 • 31
 • 32
 • 35
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 25.695.873.500
Giải nhất       17 10.000.000
Giải nhì      940 300.000
Giải ba     15583 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 28/05/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 28-05-2021

 • 02
 • 15
 • 33
 • 41
 • 44
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.863.349.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      791 300.000
Giải ba     14647 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 21/05/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 21-05-2021

 • 04
 • 28
 • 37
 • 38
 • 40
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.169.239.000
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      762 300.000
Giải ba     13749 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 14/05/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 14-05-2021

 • 03
 • 11
 • 16
 • 20
 • 24
 • 30
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 13.242.112.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      889 300.000
Giải ba     14264 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 07/05/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 07-05-2021

 • 10
 • 20
 • 21
 • 27
 • 33
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 58.038.778.500
Giải nhất       27 10.000.000
Giải nhì      1433 300.000
Giải ba     27001 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 30/04/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 30-04-2021

 • 03
 • 04
 • 20
 • 21
 • 36
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 42.764.126.500
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      1343 300.000
Giải ba     20306 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 23/04/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 23-04-2021

 • 13
 • 16
 • 18
 • 22
 • 34
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 31.264.325.500
Giải nhất       30 10.000.000
Giải nhì      1068 300.000
Giải ba     18189 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 16/04/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 16-04-2021

 • 08
 • 09
 • 11
 • 28
 • 30
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 24.454.960.500
Giải nhất       30 10.000.000
Giải nhì      1379 300.000
Giải ba     20617 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 09/04/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 09-04-2021

 • 03
 • 04
 • 08
 • 17
 • 19
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.524.873.000
Giải nhất       28 10.000.000
Giải nhì      1147 300.000
Giải ba     17684 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 02/04/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 02-04-2021

 • 01
 • 05
 • 09
 • 16
 • 42
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.060.673.000
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      806 300.000
Giải ba     15158 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 26/03/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 26-03-2021

 • 02
 • 11
 • 15
 • 18
 • 23
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.504.845.500
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      1119 300.000
Giải ba     19008 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 19/03/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 19-03-2021

 • 05
 • 06
 • 24
 • 34
 • 36
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.456.035.000
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      848 300.000
Giải ba     14548 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 12/03/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 12-03-2021

 • 05
 • 11
 • 17
 • 34
 • 38
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 40.180.868.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      1424 300.000
Giải ba     22761 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 05/03/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 05-03-2021

 • 09
 • 11
 • 13
 • 21
 • 27
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 33.427.077.500
Giải nhất       30 10.000.000
Giải nhì      1533 300.000
Giải ba     23867 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 26/02/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 26-02-2021

 • 11
 • 13
 • 19
 • 27
 • 37
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 27.697.196.500
Giải nhất       22 10.000.000
Giải nhì      1183 300.000
Giải ba     20043 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 19/02/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 19-02-2021

 • 12
 • 19
 • 22
 • 23
 • 34
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.767.678.000
Giải nhất       27 10.000.000
Giải nhì      1167 300.000
Giải ba     19417 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 6 ngày 05/02/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 6 » Mega645 05-02-2021

 • 02
 • 08
 • 31
 • 32
 • 42
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.433.505.000
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      851 300.000
Giải ba     13154 30.000

CHƠI THỬ XS MEGA 645

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott Mega 645

 • 1. Gồm 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Đặc biệt        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải nhất       10.000.000
Giải Nhì      300.000
Giải Ba     30.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng thưởng nhiều hơn qua chơi bao Mega 645

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 120.000
TRÚNG 3 SỐ 2.010.000
TRÚNG 4 SỐ 31.400.000
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT + 390 Triệu Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 120.000
TRÚNG 4 SỐ 1.020.000
TRÚNG 5 SỐ 21.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 60 Triệu Đồng
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 300.000
TRÚNG 4 SỐ 2.280.000
TRÚNG 5 SỐ 34.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 600.000
TRÚNG 4 SỐ 4.200.000
TRÚNG 5 SỐ 50.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.050.000
TRÚNG 4 SỐ 6.900.000
TRÚNG 5 SỐ 68.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.680.000
TRÚNG 4 SỐ 10.500.000
TRÚNG 5 SỐ 88.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 351 Triệu Đồng
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.520.000
TRÚNG 4 SỐ 15.120.000
TRÚNG 5 SỐ 112.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 3.600.000
TRÚNG 4 SỐ 20.880.000
TRÚNG 5 SỐ 138.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.950.000
TRÚNG 4 SỐ 27.900.000
TRÚNG 5 SỐ 169.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.600.000
TRÚNG 4 SỐ 36.300.000
TRÚNG 5 SỐ 203.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 13.650.000
TRÚNG 4 SỐ 70.980.000
TRÚNG 5 SỐ 332.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng

Từ khóa liên quan:mega 645, mega 6 45, xổ số mega 645, kết quả mega 645, xs mega 645 minh ngoc, kết quả xổ số mega 645 hôm nay, dự đoán xs mega 645, xổ số tự chọn mega 645, xổ số vietlott 645 hôm nay, kết quả xổ số điện toán 645, xổ số tự chọn 645, xs mega 645 hom nay minh ngoc, kết quả vietlott 645 hôm nay, xo so me ga 645 hom nay, truc tiep xs mega 645, kqxs mega 645 minh ngoc, quay thử vietlott 645, xo 645,

DMCA.com Protection Status