Kết quả xổ số vietlott 645 - xs mega 645 Thứ 4

GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
21.964.946.000đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 28/01/2022

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 26/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 26-01-2022

 • 05
 • 11
 • 15
 • 18
 • 27
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.964.946.000
Giải nhất       32 10.000.000
Giải nhì      1410 300.000
Giải ba     21684 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 19/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 19-01-2022

 • 14
 • 21
 • 25
 • 34
 • 37
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.793.959.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      1021 300.000
Giải ba     16442 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 12/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 12-01-2022

 • 03
 • 06
 • 13
 • 15
 • 36
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 23.657.658.500
Giải nhất       46 10.000.000
Giải nhì      1362 300.000
Giải ba     21287 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 05/01/2022

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 05-01-2022

 • 01
 • 03
 • 08
 • 09
 • 35
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.547.498.500
Giải nhất       20 10.000.000
Giải nhì      969 300.000
Giải ba     17593 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 29/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 29-12-2021

 • 05
 • 27
 • 33
 • 34
 • 38
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.578.555.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      787 300.000
Giải ba     14436 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 22/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 22-12-2021

 • 08
 • 16
 • 17
 • 23
 • 28
 • 38
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.485.049.000
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      1053 300.000
Giải ba     17156 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 15/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 15-12-2021

 • 03
 • 18
 • 29
 • 30
 • 39
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.097.562.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      1071 300.000
Giải ba     17477 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 08/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 08-12-2021

 • 02
 • 03
 • 16
 • 19
 • 22
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 98.295.409.000
Giải nhất       53 10.000.000
Giải nhì      2046 300.000
Giải ba     35683 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 01/12/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 01-12-2021

 • 08
 • 09
 • 30
 • 31
 • 38
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 77.215.625.000
Giải nhất       38 10.000.000
Giải nhì      1789 300.000
Giải ba     31669 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 24/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 24-11-2021

 • 02
 • 10
 • 18
 • 23
 • 34
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 59.369.630.000
Giải nhất       39 10.000.000
Giải nhì      1705 300.000
Giải ba     28085 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 17/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 17-11-2021

 • 04
 • 15
 • 25
 • 26
 • 32
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 44.760.096.500
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      1474 300.000
Giải ba     23654 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 10/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 10-11-2021

 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 27
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 32.121.468.500
Giải nhất       30 10.000.000
Giải nhì      1174 300.000
Giải ba     19574 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 03/11/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 03-11-2021

 • 03
 • 13
 • 15
 • 23
 • 24
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 23.137.555.500
Giải nhất       18 10.000.000
Giải nhì      947 300.000
Giải ba     16944 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 27/10/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 27-10-2021

 • 13
 • 17
 • 26
 • 29
 • 33
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.378.377.000
Giải nhất       29 10.000.000
Giải nhì      913 300.000
Giải ba     15036 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 20/10/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 20-10-2021

 • 05
 • 09
 • 33
 • 40
 • 41
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.504.128.500
Giải nhất       14 10.000.000
Giải nhì      828 300.000
Giải ba     13446 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 13/10/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 13-10-2021

 • 20
 • 34
 • 37
 • 39
 • 41
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 27.804.912.500
Giải nhất       14 10.000.000
Giải nhì      822 300.000
Giải ba     15428 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 06/10/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 06-10-2021

 • 09
 • 11
 • 15
 • 20
 • 32
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 21.685.002.000
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      967 300.000
Giải ba     14737 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 29/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 29-09-2021

 • 06
 • 15
 • 16
 • 27
 • 36
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.375.874.000
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      799 300.000
Giải ba     12748 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 22/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 22-09-2021

 • 05
 • 10
 • 19
 • 22
 • 36
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.141.186.500
Giải nhất       26 10.000.000
Giải nhì      918 300.000
Giải ba     12187 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 15/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 15-09-2021

 • 11
 • 14
 • 17
 • 24
 • 29
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 12.731.541.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      483 300.000
Giải ba     7669 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 08/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 08-09-2021

 • 04
 • 18
 • 28
 • 32
 • 36
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 24.753.445.000
Giải nhất       11 10.000.000
Giải nhì      560 300.000
Giải ba     9398 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 01/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 01-09-2021

 • 06
 • 13
 • 33
 • 34
 • 40
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 22.155.215.500
Giải nhất       9 10.000.000
Giải nhì      446 300.000
Giải ba     8169 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 25/08/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 25-08-2021

 • 01
 • 03
 • 05
 • 17
 • 22
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.773.149.500
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      463 300.000
Giải ba     7924 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 18/08/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 18-08-2021

 • 10
 • 16
 • 19
 • 27
 • 28
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.869.440.500
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      653 300.000
Giải ba     9973 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 21/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 21-07-2021

 • 08
 • 10
 • 12
 • 29
 • 34
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.087.964.500
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      652 300.000
Giải ba     10877 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 14/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 14-07-2021

 • 04
 • 11
 • 22
 • 29
 • 37
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.052.822.500
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      793 300.000
Giải ba     11732 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 07/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 07-07-2021

 • 01
 • 06
 • 13
 • 30
 • 34
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 30.668.735.000
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      929 300.000
Giải ba     17106 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 30/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 30-06-2021

 • 02
 • 05
 • 06
 • 08
 • 10
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 25.400.284.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      1040 300.000
Giải ba     16658 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 23/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 23-06-2021

 • 04
 • 07
 • 20
 • 28
 • 33
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.526.628.000
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      910 300.000
Giải ba     15594 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 16/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 16-06-2021

 • 11
 • 19
 • 24
 • 28
 • 31
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.164.413.000
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      969 300.000
Giải ba     15590 30.000

CHƠI THỬ XS MEGA 645

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott Mega 645

 • 1. Gồm 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Đặc biệt        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải nhất       10.000.000
Giải Nhì      300.000
Giải Ba     30.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng thưởng nhiều hơn qua chơi bao Mega 645

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 120.000
TRÚNG 3 SỐ 2.010.000
TRÚNG 4 SỐ 31.400.000
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT + 390 Triệu Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 120.000
TRÚNG 4 SỐ 1.020.000
TRÚNG 5 SỐ 21.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 60 Triệu Đồng
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 300.000
TRÚNG 4 SỐ 2.280.000
TRÚNG 5 SỐ 34.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 600.000
TRÚNG 4 SỐ 4.200.000
TRÚNG 5 SỐ 50.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.050.000
TRÚNG 4 SỐ 6.900.000
TRÚNG 5 SỐ 68.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.680.000
TRÚNG 4 SỐ 10.500.000
TRÚNG 5 SỐ 88.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 351 Triệu Đồng
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.520.000
TRÚNG 4 SỐ 15.120.000
TRÚNG 5 SỐ 112.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 3.600.000
TRÚNG 4 SỐ 20.880.000
TRÚNG 5 SỐ 138.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.950.000
TRÚNG 4 SỐ 27.900.000
TRÚNG 5 SỐ 169.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.600.000
TRÚNG 4 SỐ 36.300.000
TRÚNG 5 SỐ 203.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 13.650.000
TRÚNG 4 SỐ 70.980.000
TRÚNG 5 SỐ 332.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng

Từ khóa liên quan:xsmega645, xổ số 645, mega 645 hom nay, kết quả vietlott 645, kết quả xổ số 645, xs mega 645 hom nay, 645 mega, kqxs mega vietlott, xổ số power 645, 645 vietlott, xổ số vietlott 645 hôm nay, xs mega 645 hom nay minh ngoc, xo so dien toan 645, xs me 645, kqxs mega 645 minh ngoc, xổ số mega 645 chủ nhật, ket qua xs mega 645, vietlott 645 hom nay,

DMCA.com Protection Status