Kết quả xổ số vietlott 645 - xs mega 645 Thứ 4

GIẢI THƯỞNG XS MEGA 645 ƯỚC TÍNH
17.252.470.500đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 29/09/2021

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 22/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 22-09-2021

 • 05
 • 10
 • 19
 • 22
 • 36
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 15.141.186.500
Giải nhất       26 10.000.000
Giải nhì      918 300.000
Giải ba     12187 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 15/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 15-09-2021

 • 11
 • 14
 • 17
 • 24
 • 29
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 12.731.541.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      483 300.000
Giải ba     7669 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 08/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 08-09-2021

 • 04
 • 18
 • 28
 • 32
 • 36
 • 40
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 24.753.445.000
Giải nhất       11 10.000.000
Giải nhì      560 300.000
Giải ba     9398 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 01/09/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 01-09-2021

 • 06
 • 13
 • 33
 • 34
 • 40
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 22.155.215.500
Giải nhất       9 10.000.000
Giải nhì      446 300.000
Giải ba     8169 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 25/08/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 25-08-2021

 • 01
 • 03
 • 05
 • 17
 • 22
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.773.149.500
Giải nhất       12 10.000.000
Giải nhì      463 300.000
Giải ba     7924 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 18/08/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 18-08-2021

 • 10
 • 16
 • 19
 • 27
 • 28
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 17.869.440.500
Giải nhất       19 10.000.000
Giải nhì      653 300.000
Giải ba     9973 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 21/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 21-07-2021

 • 08
 • 10
 • 12
 • 29
 • 34
 • 37
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.087.964.500
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      652 300.000
Giải ba     10877 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 14/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 14-07-2021

 • 04
 • 11
 • 22
 • 29
 • 37
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.052.822.500
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      793 300.000
Giải ba     11732 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 07/07/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 07-07-2021

 • 01
 • 06
 • 13
 • 30
 • 34
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 30.668.735.000
Giải nhất       15 10.000.000
Giải nhì      929 300.000
Giải ba     17106 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 30/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 30-06-2021

 • 02
 • 05
 • 06
 • 08
 • 10
 • 32
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 25.400.284.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      1040 300.000
Giải ba     16658 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 23/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 23-06-2021

 • 04
 • 07
 • 20
 • 28
 • 33
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.526.628.000
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      910 300.000
Giải ba     15594 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 16/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 16-06-2021

 • 11
 • 19
 • 24
 • 28
 • 31
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.164.413.000
Giải nhất       16 10.000.000
Giải nhì      969 300.000
Giải ba     15590 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 09/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 09-06-2021

 • 02
 • 07
 • 18
 • 20
 • 24
 • 36
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 29.292.855.500
Giải nhất       22 10.000.000
Giải nhì      1216 300.000
Giải ba     18521 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 02/06/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 02-06-2021

 • 10
 • 20
 • 22
 • 26
 • 31
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 23.915.617.500
Giải nhất       17 10.000.000
Giải nhì      925 300.000
Giải ba     15753 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 26/05/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 26-05-2021

 • 01
 • 10
 • 22
 • 36
 • 38
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.252.692.500
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      868 300.000
Giải ba     15480 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 19/05/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 19-05-2021

 • 03
 • 12
 • 23
 • 29
 • 33
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 14.639.616.500
Giải nhất       14 10.000.000
Giải nhì      917 300.000
Giải ba     14619 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 12/05/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 12-05-2021

 • 09
 • 15
 • 22
 • 27
 • 34
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        1 70.068.418.000
Giải nhất       65 10.000.000
Giải nhì      2160 300.000
Giải ba     34812 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 05/05/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 05-05-2021

 • 03
 • 14
 • 20
 • 22
 • 37
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 52.338.709.000
Giải nhất       29 10.000.000
Giải nhì      1440 300.000
Giải ba     24095 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 28/04/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 28-04-2021

 • 21
 • 39
 • 40
 • 41
 • 43
 • 45
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 38.903.466.000
Giải nhất       27 10.000.000
Giải nhì      1113 300.000
Giải ba     18245 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 21/04/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 21-04-2021

 • 03
 • 12
 • 19
 • 27
 • 32
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 27.861.050.500
Giải nhất       22 10.000.000
Giải nhì      1554 300.000
Giải ba     20118 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 14/04/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 14-04-2021

 • 11
 • 12
 • 16
 • 18
 • 33
 • 35
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 22.996.078.000
Giải nhất       24 10.000.000
Giải nhì      986 300.000
Giải ba     18525 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 07/04/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 07-04-2021

 • 13
 • 15
 • 19
 • 25
 • 33
 • 34
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 18.118.581.500
Giải nhất       25 10.000.000
Giải nhì      1131 300.000
Giải ba     16570 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 31/03/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 31-03-2021

 • 02
 • 04
 • 06
 • 36
 • 41
 • 42
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.536.495.500
Giải nhất       13 10.000.000
Giải nhì      752 300.000
Giải ba     13976 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 24/03/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 24-03-2021

 • 07
 • 14
 • 23
 • 26
 • 37
 • 39
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 19.644.598.000
Giải nhất       22 10.000.000
Giải nhì      1259 300.000
Giải ba     19896 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 17/03/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 17-03-2021

 • 06
 • 11
 • 26
 • 28
 • 36
 • 41
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 13.364.217.000
Giải nhất       21 10.000.000
Giải nhì      1012 300.000
Giải ba     15895 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 10/03/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 10-03-2021

 • 05
 • 14
 • 15
 • 19
 • 25
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 37.799.084.500
Giải nhất       28 10.000.000
Giải nhì      1488 300.000
Giải ba     25107 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 03/03/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 03-03-2021

 • 01
 • 20
 • 28
 • 37
 • 40
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 29.467.504.000
Giải nhất       0 10.000.000
Giải nhì      0 300.000
Giải ba     0 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 24/02/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 24-02-2021

 • 02
 • 13
 • 19
 • 33
 • 40
 • 43
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 25.868.493.000
Giải nhất       20 10.000.000
Giải nhì      1096 300.000
Giải ba     18585 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 17/02/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 17-02-2021

 • 03
 • 18
 • 21
 • 22
 • 36
 • 44
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 20.047.161.500
Giải nhất       22 10.000.000
Giải nhì      1347 300.000
Giải ba     19360 30.000

Kết quả xổ số xsmega645 Thứ 4 ngày 10/02/2021

XS Mega 645 » Mega645 Thứ 4 » Mega645 10-02-2021

 • 08
 • 13
 • 18
 • 19
 • 21
 • 24
Giải thưởng Trùng khớp Số giải Giá trị
Jackpot        0 16.640.737.500
Giải nhất       18 10.000.000
Giải nhì      987 300.000
Giải ba     17184 30.000

CHƠI THỬ XS MEGA 645

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ vietlott Mega 645

 • 1. Gồm 4 hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 01 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để lựa chọn ra bộ số trúng thưởng gồm 6 số trong các số từ 01 đến 45.
 • 2. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Đặc biệt        Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy
Giải nhất       10.000.000
Giải Nhì      300.000
Giải Ba     30.000
 • Ghi chú:   là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự
 • - Trong trường hợp vé của người trúng thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng thì người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng cao nhất.
 • - Trong trường hợp có nhiều người trúng thưởng giải Đặc biệt thì giải Đặc biệt được chia đều theo tỷ lệ giá trị tham gia dự thưởng của người trúng thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng của các giải thưởng từ Giải Nhất đến Giải Ba được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Trúng thưởng nhiều hơn qua chơi bao Mega 645

BAO 5(VNĐ)
TRÚNG 2 SỐ 120.000
TRÚNG 3 SỐ 2.010.000
TRÚNG 4 SỐ 31.400.000
TRÚNG 5 SỐ JACKPOT + 390 Triệu Đồng
BAO 7 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 120.000
TRÚNG 4 SỐ 1.020.000
TRÚNG 5 SỐ 21.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 60 Triệu Đồng
BAO 8 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 300.000
TRÚNG 4 SỐ 2.280.000
TRÚNG 5 SỐ 34.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng
BAO 9 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 600.000
TRÚNG 4 SỐ 4.200.000
TRÚNG 5 SỐ 50.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng
BAO 10 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.050.000
TRÚNG 4 SỐ 6.900.000
TRÚNG 5 SỐ 68.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng
BAO 11 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 1.680.000
TRÚNG 4 SỐ 10.500.000
TRÚNG 5 SỐ 88.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 351 Triệu Đồng
BAO 12 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 2.520.000
TRÚNG 4 SỐ 15.120.000
TRÚNG 5 SỐ 112.000.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng
BAO 13 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 3.600.000
TRÚNG 4 SỐ 20.880.000
TRÚNG 5 SỐ 138.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng
BAO 14 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 4.950.000
TRÚNG 4 SỐ 27.900.000
TRÚNG 5 SỐ 169.200.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng
BAO 15 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 6.600.000
TRÚNG 4 SỐ 36.300.000
TRÚNG 5 SỐ 203.500.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng
BAO 18 (VNĐ)
TRÚNG 3 SỐ 13.650.000
TRÚNG 4 SỐ 70.980.000
TRÚNG 5 SỐ 332.800.000
TRÚNG 6 SỐ JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng

Từ khóa liên quan:xo so mega 645, xo so 645, kết quả mega 645, xs vietlott 645, kết quả xổ số mega 645, xs 645 minh ngoc, xs mega 645 hom nay, mega 645 minh ngoc, ketqua mega 645, xsmega645 thu 6, xổ số tự chọn mega 645, trực tiếp mega 645, xs mega 645 hôm nay, số mega 645, kết quả xổ số mega 645 ngày hôm nay, xổ số điện toán mega 645, kqxs mega 645 minh ngoc, xo 645,

DMCA.com Protection Status