Kết quả xổ số vietlott xs max 4d - xs max4d hôm nay

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 25/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 25-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0564
Giải Nhì

650 lần

3052 7767
Giải ba

300 lần

7934 2886 6490
Giải KK1

100 lần

564
Giải KK2

10 lần

64

Kí hiệu bộ số

A7934 B2886 C3052
D7767 E6490 G0564

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 23/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 23-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9491
Giải Nhì

650 lần

0053 3496
Giải ba

300 lần

8900 3090 5583
Giải KK1

100 lần

491
Giải KK2

10 lần

91

Kí hiệu bộ số

A9491 B0053 C8900
D3496 E3090 G5583

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 20/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 20-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3568
Giải Nhì

650 lần

6357 5492
Giải ba

300 lần

3451 1107 2641
Giải KK1

100 lần

568
Giải KK2

10 lần

68

Kí hiệu bộ số

A3568 B1107 C3451
D6357 E5492 G2641

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 18/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 18-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1637
Giải Nhì

650 lần

2389 2177
Giải ba

300 lần

2096 7534 2692
Giải KK1

100 lần

637
Giải KK2

10 lần

37

Kí hiệu bộ số

A2096 B2177 C7534
D1637 E2389 G2692

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 16/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 16-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0829
Giải Nhì

650 lần

9739 1731
Giải ba

300 lần

2908 0308 5982
Giải KK1

100 lần

829
Giải KK2

10 lần

29

Kí hiệu bộ số

A0308 B2908 C5982
D9739 E0829 G1731

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 09/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 09-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1841
Giải Nhì

650 lần

7850 9304
Giải ba

300 lần

8743 3317 8828
Giải KK1

100 lần

841
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A8743 B1841 C3317
D8828 E7850 G9304

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 06/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 06-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6741
Giải Nhì

650 lần

6279 0673
Giải ba

300 lần

2757 6494 9773
Giải KK1

100 lần

741
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A0673 B6741 C2757
D6279 E6494 G9773

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 04/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 04-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4097
Giải Nhì

650 lần

8091 1619
Giải ba

300 lần

0748 6641 7318
Giải KK1

100 lần

097
Giải KK2

10 lần

97

Kí hiệu bộ số

A0748 B4097 C1619
D6641 E8091 G7318

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 02/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 02-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3464
Giải Nhì

650 lần

6239 6385
Giải ba

300 lần

8164 2368 2499
Giải KK1

100 lần

464
Giải KK2

10 lần

64

Kí hiệu bộ số

A6239 B6385 C8164
D2368 E2499 G3464

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 30/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 30-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3633
Giải Nhì

650 lần

6730 5650
Giải ba

300 lần

3983 8767 2365
Giải KK1

100 lần

633
Giải KK2

10 lần

33

Kí hiệu bộ số

A3633 B6730 C3983
D8767 E2365 G5650

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 28/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 28-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

2934
Giải Nhì

650 lần

1639 3737
Giải ba

300 lần

5920 6283 0418
Giải KK1

100 lần

934
Giải KK2

10 lần

34

Kí hiệu bộ số

A3737 B5920 C2934
D6283 E1639 G0418

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 26-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9329
Giải Nhì

650 lần

7840 0290
Giải ba

300 lần

7934 2040 3285
Giải KK1

100 lần

329
Giải KK2

10 lần

29

Kí hiệu bộ số

A7934 B9329 C7840
D0290 E2040 G3285

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 23/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 23-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0103
Giải Nhì

650 lần

4675 6435
Giải ba

300 lần

0650 3009 6133
Giải KK1

100 lần

103
Giải KK2

10 lần

03

Kí hiệu bộ số

A0650 B0103 C3009
D6435 E4675 G6133

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 21/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 21-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7941
Giải Nhì

650 lần

0554 0575
Giải ba

300 lần

6287 4967 9430
Giải KK1

100 lần

941
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A0554 B6287 C0575
D4967 E9430 G7941

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 19-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

8302
Giải Nhì

650 lần

1720 7864
Giải ba

300 lần

9650 4983 2287
Giải KK1

100 lần

302
Giải KK2

10 lần

02

Kí hiệu bộ số

A9650 B7864 C4983
D8302 E1720 G2287

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 16/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 16-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7935
Giải Nhì

650 lần

7353 4928
Giải ba

300 lần

2939 4850 3975
Giải KK1

100 lần

935
Giải KK2

10 lần

35

Kí hiệu bộ số

A4850 B2939 C7353
D7935 E4928 G3975

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 14/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 14-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

4143
Giải Nhì

650 lần

6707 1286
Giải ba

300 lần

2164 1456 3733
Giải KK1

100 lần

143
Giải KK2

10 lần

43

Kí hiệu bộ số

A6707 B2164 C4143
D1456 E3733 G1286

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 12/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 12-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6899
Giải Nhì

650 lần

3007 7147
Giải ba

300 lần

4419 0622 9967
Giải KK1

100 lần

899
Giải KK2

10 lần

99

Kí hiệu bộ số

A6899 B4419 C0622
D3007 E9967 G7147

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 09/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 09-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7475
Giải Nhì

650 lần

0025 6390
Giải ba

300 lần

8177 7852 1885
Giải KK1

100 lần

475
Giải KK2

10 lần

75

Kí hiệu bộ số

A6390 B8177 C7852
D0025 E7475 G1885

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 07/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 07-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6767
Giải Nhì

650 lần

1652 3772
Giải ba

300 lần

3225 2093 2017
Giải KK1

100 lần

767
Giải KK2

10 lần

67

Kí hiệu bộ số

A3225 B1652 C3772
D2093 E6767 G2017

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 05/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 05-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0367
Giải Nhì

650 lần

3887 4581
Giải ba

300 lần

6747 4260 8938
Giải KK1

100 lần

367
Giải KK2

10 lần

67

Kí hiệu bộ số

A4581 B0367 C6747
D3887 E4260 G8938

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 02/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 02-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

5318
Giải Nhì

650 lần

1458 7931
Giải ba

300 lần

9963 3479 7979
Giải KK1

100 lần

318
Giải KK2

10 lần

18

Kí hiệu bộ số

A9963 B7931 C3479
D1458 E5318 G7979

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 31/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 31-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2808
Giải Nhì

650 lần

4041 2177
Giải ba

300 lần

7638 7454 5288
Giải KK1

100 lần

808
Giải KK2

10 lần

08

Kí hiệu bộ số

A2177 B7638 C4041
D7454 E2808 G5288

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 29-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4477
Giải Nhì

650 lần

6011 2023
Giải ba

300 lần

9394 1522 4350
Giải KK1

100 lần

477
Giải KK2

10 lần

77

Kí hiệu bộ số

A6011 B9394 C4477
D1522 E2023 G4350

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 26-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

1088
Giải Nhì

650 lần

9376 2008
Giải ba

300 lần

6132 9009 1190
Giải KK1

100 lần

088
Giải KK2

10 lần

88

Kí hiệu bộ số

A2008 B1088 C9376
D6132 E9009 G1190

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 24-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5678
Giải Nhì

650 lần

3933 2516
Giải ba

300 lần

5362 4647 4293
Giải KK1

100 lần

678
Giải KK2

10 lần

78

Kí hiệu bộ số

A5362 B5678 C2516
D3933 E4647 G4293

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 22-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4170
Giải Nhì

650 lần

0288 5693
Giải ba

300 lần

8870 0479 1755
Giải KK1

100 lần

170
Giải KK2

10 lần

70

Kí hiệu bộ số

A5693 B0288 C8870
D0479 E1755 G4170

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 19-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5019
Giải Nhì

650 lần

0762 7664
Giải ba

300 lần

7059 0946 9546
Giải KK1

100 lần

019
Giải KK2

10 lần

19

Kí hiệu bộ số

A7059 B0946 C9546
D0762 E7664 G5019

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 17/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 17-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2718
Giải Nhì

650 lần

2434 7381
Giải ba

300 lần

0410 0659 1856
Giải KK1

100 lần

718
Giải KK2

10 lần

18

Kí hiệu bộ số

A0410 B7381 C0659
D2434 E1856 G2718

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 15-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2940
Giải Nhì

650 lần

9356 7431
Giải ba

300 lần

3276 5970 2174
Giải KK1

100 lần

940
Giải KK2

10 lần

40

Kí hiệu bộ số

A7431 B3276 C2940
D5970 E9356 G2174

CHƠI THỬ XS MAX 4D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 4D

 • a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.500 lần
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 650 lần
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 300 lần
Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100 lần
Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 10 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT Trường hợp Giải thưởng được lĩnh
1 Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất
2 Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Khuyến khích 1
3 Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1
4 Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2
5 Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
6 Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
7 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì
9 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
10 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
11 Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Ba
12 Trùng nhiều số Giải Nhì Tổng toàn bộ các Giải Nhì đã trúng
13 Trùng nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các Giải Ba đã trúng
14 Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các giải thưởng đã trúng
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số Vietlott Max 4D.

 • a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Kết quả Giá trị giải thưởng theo từng tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Trùng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào.750 lần500 lần250 lần120 lần
Trùng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào.180 lần120 lần60 lần30 lần
Trùng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào.90 lần60 lần30 lần15 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Từ khóa liên quan:max 4d, kqxs max 4d, kết quả xổ số 4d, xổ số 4d hôm nay, kq max 4d hom nay, xs max4d hom nay, kq max 4d vietlott, xsmax4d thu 3, kqxs max, soi cầu max 4d, xs max4d minh ngoc, xs mega max 4d, xs 4d vietlott, xo 4d, cơ cấu max 4d, xsmb max 4d hom nay, du doan vietlott max 4d 7 4 2018 danh lo viet lott tren win 2888, cơ cấu max 4d tổ hợp,

DMCA.com Protection Status