Kết quả xổ số vietlott xs max 4d - xs max4d hôm nay

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 26-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0207
Giải Nhì

650 lần

0329 4284
Giải ba

300 lần

8133 6613 8039
Giải KK1

100 lần

207
Giải KK2

10 lần

07

Kí hiệu bộ số

A0329 B0207 C8133
D6613 E8039 G4284

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 24-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0023
Giải Nhì

650 lần

3024 9176
Giải ba

300 lần

5162 9421 4524
Giải KK1

100 lần

023
Giải KK2

10 lần

23

Kí hiệu bộ số

A5162 B9176 C0023
D9421 E4524 G3024

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 21/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 21-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2396
Giải Nhì

650 lần

4152 8840
Giải ba

300 lần

6812 3460 7208
Giải KK1

100 lần

396
Giải KK2

10 lần

96

Kí hiệu bộ số

A2396 B6812 C8840
D3460 E4152 G7208

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 19-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2487
Giải Nhì

650 lần

3155 7112
Giải ba

300 lần

5740 3676 8479
Giải KK1

100 lần

487
Giải KK2

10 lần

87

Kí hiệu bộ số

A5740 B3155 C3676
D8479 E2487 G7112

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 17/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 17-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

9380
Giải Nhì

650 lần

0477 8415
Giải ba

300 lần

1393 1329 8918
Giải KK1

100 lần

380
Giải KK2

10 lần

80

Kí hiệu bộ số

A9380 B1393 C8415
D1329 E8918 G0477

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 14/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 14-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

6203
Giải Nhì

650 lần

8961 0880
Giải ba

300 lần

3159 9228 3842
Giải KK1

100 lần

203
Giải KK2

10 lần

03

Kí hiệu bộ số

A3159 B6203 C9228
D3842 E0880 G8961

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 12/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 12-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5883
Giải Nhì

650 lần

2745 0054
Giải ba

300 lần

3619 8831 6243
Giải KK1

100 lần

883
Giải KK2

10 lần

83

Kí hiệu bộ số

A2745 B0054 C3619
D8831 E6243 G5883

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 10/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 10-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

8593
Giải Nhì

650 lần

0417 2547
Giải ba

300 lần

1718 8171 5055
Giải KK1

100 lần

593
Giải KK2

10 lần

93

Kí hiệu bộ số

A1718 B8171 C2547
D8593 E0417 G5055

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 07/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 07-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4957
Giải Nhì

650 lần

3124 6782
Giải ba

300 lần

6349 3446 7813
Giải KK1

100 lần

957
Giải KK2

10 lần

57

Kí hiệu bộ số

A4957 B3124 C6349
D3446 E7813 G6782

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 05/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 05-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

3046
Giải Nhì

650 lần

7024 2166
Giải ba

300 lần

9906 6218 3784
Giải KK1

100 lần

046
Giải KK2

10 lần

46

Kí hiệu bộ số

A7024 B9906 C2166
D6218 E3784 G3046

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 03/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 03-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0596
Giải Nhì

650 lần

2674 4802
Giải ba

300 lần

2686 1835 2133
Giải KK1

100 lần

596
Giải KK2

10 lần

96

Kí hiệu bộ số

A2674 B2686 C1835
D4802 E2133 G0596

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 31/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 31-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5766
Giải Nhì

650 lần

9231 2716
Giải ba

300 lần

2269 0806 6894
Giải KK1

100 lần

766
Giải KK2

10 lần

66

Kí hiệu bộ số

A2269 B2716 C5766
D0806 E6894 G9231

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 29-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

6648
Giải Nhì

650 lần

1211 4417
Giải ba

300 lần

1701 9319 8468
Giải KK1

100 lần

648
Giải KK2

10 lần

48

Kí hiệu bộ số

A1701 B1211 C6648
D9319 E4417 G8468

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 27/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 27-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0304
Giải Nhì

650 lần

9642 6546
Giải ba

300 lần

4354 5687 0864
Giải KK1

100 lần

304
Giải KK2

10 lần

04

Kí hiệu bộ số

A9642 B0304 C4354
D5687 E0864 G6546

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 24-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4987
Giải Nhì

650 lần

4508 2499
Giải ba

300 lần

3090 0333 7102
Giải KK1

100 lần

987
Giải KK2

10 lần

87

Kí hiệu bộ số

A4987 B2499 C3090
D0333 E7102 G4508

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 22-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0501
Giải Nhì

650 lần

1762 8945
Giải ba

300 lần

2849 7227 8242
Giải KK1

100 lần

501
Giải KK2

10 lần

01

Kí hiệu bộ số

A8945 B0501 C2849
D1762 E7227 G8242

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 20/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 20-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

7002
Giải Nhì

650 lần

9518 6959
Giải ba

300 lần

4449 8589 9603
Giải KK1

100 lần

002
Giải KK2

10 lần

02

Kí hiệu bộ số

A9518 B6959 C7002
D4449 E8589 G9603

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 17/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 17-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

6240
Giải Nhì

650 lần

4191 7957
Giải ba

300 lần

8814 2620 9920
Giải KK1

100 lần

240
Giải KK2

10 lần

40

Kí hiệu bộ số

A6240 B8814 C7957
D2620 E4191 G9920

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 15-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4120
Giải Nhì

650 lần

2023 9776
Giải ba

300 lần

8348 3122 0587
Giải KK1

100 lần

120
Giải KK2

10 lần

20

Kí hiệu bộ số

A4120 B2023 C8348
D3122 E9776 G0587

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 13/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 13-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4603
Giải Nhì

650 lần

0906 4247
Giải ba

300 lần

7017 9641 9808
Giải KK1

100 lần

603
Giải KK2

10 lần

03

Kí hiệu bộ số

A7017 B0906 C9641
D4247 E4603 G9808

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 10/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 10-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2542
Giải Nhì

650 lần

4897 8182
Giải ba

300 lần

0503 3913 1469
Giải KK1

100 lần

542
Giải KK2

10 lần

42

Kí hiệu bộ số

A4897 B0503 C2542
D8182 E3913 G1469

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 08/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 08-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

1095
Giải Nhì

650 lần

8065 7261
Giải ba

300 lần

4154 5052 8584
Giải KK1

100 lần

095
Giải KK2

10 lần

95

Kí hiệu bộ số

A4154 B8065 C5052
D7261 E1095 G8584

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 06/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 06-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

1530
Giải Nhì

650 lần

3056 8481
Giải ba

300 lần

9797 9712 7931
Giải KK1

100 lần

530
Giải KK2

10 lần

30

Kí hiệu bộ số

A9797 B8481 C9712
D3056 E7931 G1530

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 03/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 03-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

3397
Giải Nhì

650 lần

0709 8916
Giải ba

300 lần

4207 0105 4619
Giải KK1

100 lần

397
Giải KK2

10 lần

97

Kí hiệu bộ số

A8916 B4207 C0105
D0709 E4619 G3397

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 01/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 01-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

7314
Giải Nhì

650 lần

0314 5710
Giải ba

300 lần

2205 5722 7901
Giải KK1

100 lần

314
Giải KK2

10 lần

14

Kí hiệu bộ số

A2205 B5722 C0314
D7901 E5710 G7314

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 29-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0897
Giải Nhì

650 lần

9370 0897
Giải ba

300 lần

7935 2184 3753
Giải KK1

100 lần

897
Giải KK2

10 lần

97

Kí hiệu bộ số

A7935 B2184 C3753
D0897 E9370 G0897

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 26-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5818
Giải Nhì

650 lần

7012 4682
Giải ba

300 lần

9723 6299 3671
Giải KK1

100 lần

818
Giải KK2

10 lần

18

Kí hiệu bộ số

A5818 B9723 C7012
D6299 E3671 G4682

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 24-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

7626
Giải Nhì

650 lần

5481 1920
Giải ba

300 lần

4626 3185 7077
Giải KK1

100 lần

626
Giải KK2

10 lần

26

Kí hiệu bộ số

A7626 B4626 C3185
D5481 E7077 G1920

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 22-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4296
Giải Nhì

650 lần

7696 1171
Giải ba

300 lần

9118 9924 5596
Giải KK1

100 lần

296
Giải KK2

10 lần

96

Kí hiệu bộ số

A7696 B4296 C9118
D9924 E5596 G1171

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 19-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2716
Giải Nhì

650 lần

2554 1828
Giải ba

300 lần

1119 6686 3567
Giải KK1

100 lần

716
Giải KK2

10 lần

16

Kí hiệu bộ số

A1119 B6686 C2716
D3567 E2554 G1828

CHƠI THỬ XS MAX 4D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 4D

 • a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.500 lần
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 650 lần
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 300 lần
Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100 lần
Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 10 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT Trường hợp Giải thưởng được lĩnh
1 Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất
2 Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Khuyến khích 1
3 Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1
4 Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2
5 Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
6 Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
7 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì
9 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
10 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
11 Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Ba
12 Trùng nhiều số Giải Nhì Tổng toàn bộ các Giải Nhì đã trúng
13 Trùng nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các Giải Ba đã trúng
14 Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các giải thưởng đã trúng
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số Vietlott Max 4D.

 • a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Kết quả Giá trị giải thưởng theo từng tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Trùng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào.750 lần500 lần250 lần120 lần
Trùng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào.180 lần120 lần60 lần30 lần
Trùng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào.90 lần60 lần30 lần15 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Từ khóa liên quan:xo so max4d, xs max 4d hom nay, xổ số vietlott 4d, xsmax4d thu 5, xs max4d hom nay, cơ cấu giải thưởng vietlott max 4d, max4d to hop, kết quả max 4d tổ hợp, max 4d tổ hợp hôm nay, soi cau vietlott 4d, xo so 4d hom nay, kqxs max, xô số max 4d, xs max4d minh ngoc, ket qua xo so max4d hom nay, xs max 4d thu 5, dò số max 4d, vietlott max 4d tổ hợp,

DMCA.com Protection Status