Kết quả xổ số vietlott xs max 4d Thứ 7 - xs max4d hôm nay

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 20/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 20-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3568
Giải Nhì

650 lần

6357 5492
Giải ba

300 lần

3451 1107 2641
Giải KK1

100 lần

568
Giải KK2

10 lần

68

Kí hiệu bộ số

A3568 B1107 C3451
D6357 E5492 G2641

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 06/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 06-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6741
Giải Nhì

650 lần

6279 0673
Giải ba

300 lần

2757 6494 9773
Giải KK1

100 lần

741
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A0673 B6741 C2757
D6279 E6494 G9773

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 30/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 30-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3633
Giải Nhì

650 lần

6730 5650
Giải ba

300 lần

3983 8767 2365
Giải KK1

100 lần

633
Giải KK2

10 lần

33

Kí hiệu bộ số

A3633 B6730 C3983
D8767 E2365 G5650

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 23/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 23-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0103
Giải Nhì

650 lần

4675 6435
Giải ba

300 lần

0650 3009 6133
Giải KK1

100 lần

103
Giải KK2

10 lần

03

Kí hiệu bộ số

A0650 B0103 C3009
D6435 E4675 G6133

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 16/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 16-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7935
Giải Nhì

650 lần

7353 4928
Giải ba

300 lần

2939 4850 3975
Giải KK1

100 lần

935
Giải KK2

10 lần

35

Kí hiệu bộ số

A4850 B2939 C7353
D7935 E4928 G3975

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 09/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 09-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

7475
Giải Nhì

650 lần

0025 6390
Giải ba

300 lần

8177 7852 1885
Giải KK1

100 lần

475
Giải KK2

10 lần

75

Kí hiệu bộ số

A6390 B8177 C7852
D0025 E7475 G1885

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 02/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 02-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

5318
Giải Nhì

650 lần

1458 7931
Giải ba

300 lần

9963 3479 7979
Giải KK1

100 lần

318
Giải KK2

10 lần

18

Kí hiệu bộ số

A9963 B7931 C3479
D1458 E5318 G7979

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 26-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

1088
Giải Nhì

650 lần

9376 2008
Giải ba

300 lần

6132 9009 1190
Giải KK1

100 lần

088
Giải KK2

10 lần

88

Kí hiệu bộ số

A2008 B1088 C9376
D6132 E9009 G1190

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 19-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5019
Giải Nhì

650 lần

0762 7664
Giải ba

300 lần

7059 0946 9546
Giải KK1

100 lần

019
Giải KK2

10 lần

19

Kí hiệu bộ số

A7059 B0946 C9546
D0762 E7664 G5019

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 12/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 12-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2204
Giải Nhì

650 lần

8110 2575
Giải ba

300 lần

7601 4291 0606
Giải KK1

100 lần

204
Giải KK2

10 lần

04

Kí hiệu bộ số

A7601 B2204 C4291
D2575 E8110 G0606

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 05/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 05-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4613
Giải Nhì

650 lần

7518 4887
Giải ba

300 lần

4948 5631 7746
Giải KK1

100 lần

613
Giải KK2

10 lần

13

Kí hiệu bộ số

A4948 B4887 C5631
D7746 E4613 G7518

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 28/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 28-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0080
Giải Nhì

650 lần

5981 8174
Giải ba

300 lần

4603 4041 5124
Giải KK1

100 lần

080
Giải KK2

10 lần

80

Kí hiệu bộ số

A4603 B0080 C4041
D8174 E5981 G5124

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 21/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 21-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2396
Giải Nhì

650 lần

4152 8840
Giải ba

300 lần

6812 3460 7208
Giải KK1

100 lần

396
Giải KK2

10 lần

96

Kí hiệu bộ số

A2396 B6812 C8840
D3460 E4152 G7208

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 14/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 14-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

6203
Giải Nhì

650 lần

8961 0880
Giải ba

300 lần

3159 9228 3842
Giải KK1

100 lần

203
Giải KK2

10 lần

03

Kí hiệu bộ số

A3159 B6203 C9228
D3842 E0880 G8961

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 07/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 07-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4957
Giải Nhì

650 lần

3124 6782
Giải ba

300 lần

6349 3446 7813
Giải KK1

100 lần

957
Giải KK2

10 lần

57

Kí hiệu bộ số

A4957 B3124 C6349
D3446 E7813 G6782

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 31/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 31-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5766
Giải Nhì

650 lần

9231 2716
Giải ba

300 lần

2269 0806 6894
Giải KK1

100 lần

766
Giải KK2

10 lần

66

Kí hiệu bộ số

A2269 B2716 C5766
D0806 E6894 G9231

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 24-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4987
Giải Nhì

650 lần

4508 2499
Giải ba

300 lần

3090 0333 7102
Giải KK1

100 lần

987
Giải KK2

10 lần

87

Kí hiệu bộ số

A4987 B2499 C3090
D0333 E7102 G4508

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 17/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 17-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

6240
Giải Nhì

650 lần

4191 7957
Giải ba

300 lần

8814 2620 9920
Giải KK1

100 lần

240
Giải KK2

10 lần

40

Kí hiệu bộ số

A6240 B8814 C7957
D2620 E4191 G9920

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 10/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 10-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2542
Giải Nhì

650 lần

4897 8182
Giải ba

300 lần

0503 3913 1469
Giải KK1

100 lần

542
Giải KK2

10 lần

42

Kí hiệu bộ số

A4897 B0503 C2542
D8182 E3913 G1469

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 03/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 03-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

3397
Giải Nhì

650 lần

0709 8916
Giải ba

300 lần

4207 0105 4619
Giải KK1

100 lần

397
Giải KK2

10 lần

97

Kí hiệu bộ số

A8916 B4207 C0105
D0709 E4619 G3397

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 26-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5818
Giải Nhì

650 lần

7012 4682
Giải ba

300 lần

9723 6299 3671
Giải KK1

100 lần

818
Giải KK2

10 lần

18

Kí hiệu bộ số

A5818 B9723 C7012
D6299 E3671 G4682

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 19-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2716
Giải Nhì

650 lần

2554 1828
Giải ba

300 lần

1119 6686 3567
Giải KK1

100 lần

716
Giải KK2

10 lần

16

Kí hiệu bộ số

A1119 B6686 C2716
D3567 E2554 G1828

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 12/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 12-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0456
Giải Nhì

650 lần

6855 3164
Giải ba

300 lần

8206 0276 0101
Giải KK1

100 lần

456
Giải KK2

10 lần

56

Kí hiệu bộ số

A8206 B0456 C3164
D0276 E6855 G0101

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 05/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 05-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

6398
Giải Nhì

650 lần

3887 6496
Giải ba

300 lần

4390 5957 1692
Giải KK1

100 lần

398
Giải KK2

10 lần

98

Kí hiệu bộ số

A6496 B4390 C5957
D6398 E3887 G1692

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/08/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 29-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2643
Giải Nhì

650 lần

9913 9723
Giải ba

300 lần

2249 3386 3810
Giải KK1

100 lần

643
Giải KK2

10 lần

43

Kí hiệu bộ số

A9913 B2643 C2249
D9723 E3386 G3810

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/08/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 22-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4210
Giải Nhì

650 lần

3159 9640
Giải ba

300 lần

7421 9138 7092
Giải KK1

100 lần

210
Giải KK2

10 lần

10

Kí hiệu bộ số

A7421 B9138 C4210
D3159 E7092 G9640

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/08/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 15-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

1512
Giải Nhì

650 lần

0742 8023
Giải ba

300 lần

9776 2981 4685
Giải KK1

100 lần

512
Giải KK2

10 lần

12

Kí hiệu bộ số

A9776 B1512 C2981
D4685 E0742 G8023

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 08/08/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 7 » Max 4D 08-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0424
Giải Nhì

650 lần

6719 5139
Giải ba

300 lần

4222 3804 0470
Giải KK1

100 lần

424
Giải KK2

10 lần

24

Kí hiệu bộ số

A4222 B3804 C0470
D5139 E6719 G0424

CHƠI THỬ XS MAX 4D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 4D

 • a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.500 lần
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 650 lần
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 300 lần
Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100 lần
Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 10 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT Trường hợp Giải thưởng được lĩnh
1 Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất
2 Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Khuyến khích 1
3 Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1
4 Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2
5 Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
6 Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
7 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì
9 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
10 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
11 Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Ba
12 Trùng nhiều số Giải Nhì Tổng toàn bộ các Giải Nhì đã trúng
13 Trùng nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các Giải Ba đã trúng
14 Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các giải thưởng đã trúng
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số Vietlott Max 4D.

 • a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Kết quả Giá trị giải thưởng theo từng tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Trùng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào.750 lần500 lần250 lần120 lần
Trùng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào.180 lần120 lần60 lần30 lần
Trùng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào.90 lần60 lần30 lần15 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Từ khóa liên quan:xs 4d, xsmax4d, xs max4d, xs4d max, vietlott 4d hôm nay, tổ hợp 4d, xs vietlott max 4d, xổ số max 4d tổ hợp, xô số max 4d, xs 4 d, kqxs max4d hom nay, xs max 4d thu 5, xs 4d vietlott, xổ số vietlott max 4d hôm nay, giá trị giải thưởng max 4d, xs vietlott max 4d hom nay, thống kê kết quả max 4d, max 4d bao,

DMCA.com Protection Status