Kết quả xổ số vietlott xs max 4d Thứ 5 - xs max4d hôm nay

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 26-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0207
Giải Nhì

650 lần

0329 4284
Giải ba

300 lần

8133 6613 8039
Giải KK1

100 lần

207
Giải KK2

10 lần

07

Kí hiệu bộ số

A0329 B0207 C8133
D6613 E8039 G4284

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 19-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2487
Giải Nhì

650 lần

3155 7112
Giải ba

300 lần

5740 3676 8479
Giải KK1

100 lần

487
Giải KK2

10 lần

87

Kí hiệu bộ số

A5740 B3155 C3676
D8479 E2487 G7112

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 12/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 12-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5883
Giải Nhì

650 lần

2745 0054
Giải ba

300 lần

3619 8831 6243
Giải KK1

100 lần

883
Giải KK2

10 lần

83

Kí hiệu bộ số

A2745 B0054 C3619
D8831 E6243 G5883

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 05/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 05-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

3046
Giải Nhì

650 lần

7024 2166
Giải ba

300 lần

9906 6218 3784
Giải KK1

100 lần

046
Giải KK2

10 lần

46

Kí hiệu bộ số

A7024 B9906 C2166
D6218 E3784 G3046

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 29-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

6648
Giải Nhì

650 lần

1211 4417
Giải ba

300 lần

1701 9319 8468
Giải KK1

100 lần

648
Giải KK2

10 lần

48

Kí hiệu bộ số

A1701 B1211 C6648
D9319 E4417 G8468

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 22-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0501
Giải Nhì

650 lần

1762 8945
Giải ba

300 lần

2849 7227 8242
Giải KK1

100 lần

501
Giải KK2

10 lần

01

Kí hiệu bộ số

A8945 B0501 C2849
D1762 E7227 G8242

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 15-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4120
Giải Nhì

650 lần

2023 9776
Giải ba

300 lần

8348 3122 0587
Giải KK1

100 lần

120
Giải KK2

10 lần

20

Kí hiệu bộ số

A4120 B2023 C8348
D3122 E9776 G0587

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 08/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 08-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

1095
Giải Nhì

650 lần

8065 7261
Giải ba

300 lần

4154 5052 8584
Giải KK1

100 lần

095
Giải KK2

10 lần

95

Kí hiệu bộ số

A4154 B8065 C5052
D7261 E1095 G8584

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 01/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 01-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

7314
Giải Nhì

650 lần

0314 5710
Giải ba

300 lần

2205 5722 7901
Giải KK1

100 lần

314
Giải KK2

10 lần

14

Kí hiệu bộ số

A2205 B5722 C0314
D7901 E5710 G7314

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 24-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

7626
Giải Nhì

650 lần

5481 1920
Giải ba

300 lần

4626 3185 7077
Giải KK1

100 lần

626
Giải KK2

10 lần

26

Kí hiệu bộ số

A7626 B4626 C3185
D5481 E7077 G1920

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 17/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 17-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

8946
Giải Nhì

650 lần

0082 5085
Giải ba

300 lần

4013 3800 5449
Giải KK1

100 lần

946
Giải KK2

10 lần

46

Kí hiệu bộ số

A8946 B4013 C3800
D0082 E5449 G5085

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 10/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 10-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

7702
Giải Nhì

650 lần

2141 4447
Giải ba

300 lần

5652 4358 3445
Giải KK1

100 lần

702
Giải KK2

10 lần

02

Kí hiệu bộ số

A5652 B7702 C4358
D4447 E3445 G2141

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 03/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 03-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

3854
Giải Nhì

650 lần

7723 5165
Giải ba

300 lần

8945 5849 2160
Giải KK1

100 lần

854
Giải KK2

10 lần

54

Kí hiệu bộ số

A3854 B7723 C8945
D5849 E5165 G2160

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 20/08/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 20-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

9366
Giải Nhì

650 lần

4252 9360
Giải ba

300 lần

4227 9774 4231
Giải KK1

100 lần

366
Giải KK2

10 lần

66

Kí hiệu bộ số

A9366 B4227 C4252
D9774 E4231 G9360

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 13/08/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 5 » Max 4D 13-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

1860
Giải Nhì

650 lần

6017 0715
Giải ba

300 lần

4051 5156 8480
Giải KK1

100 lần

860
Giải KK2

10 lần

60

Kí hiệu bộ số

A1860 B4051 C5156
D0715 E6017 G8480

CHƠI THỬ XS MAX 4D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 4D

 • a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.500 lần
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 650 lần
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 300 lần
Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100 lần
Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 10 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT Trường hợp Giải thưởng được lĩnh
1 Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất
2 Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Khuyến khích 1
3 Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1
4 Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2
5 Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
6 Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
7 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì
9 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
10 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
11 Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Ba
12 Trùng nhiều số Giải Nhì Tổng toàn bộ các Giải Nhì đã trúng
13 Trùng nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các Giải Ba đã trúng
14 Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các giải thưởng đã trúng
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số Vietlott Max 4D.

 • a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Kết quả Giá trị giải thưởng theo từng tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Trùng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào.750 lần500 lần250 lần120 lần
Trùng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào.180 lần120 lần60 lần30 lần
Trùng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào.90 lần60 lần30 lần15 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Từ khóa liên quan:kết quả max 4d hôm nay, xổ số 4d hôm nay, max 4d hom nay, kq max 4d, giải thưởng max 4d tổ hợp, giải thưởng max 4d, xs 4d max, xs max 4d thu 3, xo so 4d max, xổ số max 4d tổ hợp, kết quả xổ số vietlott max 4d, xổ số max 4d ngày hôm nay, kết quả 4d vietlott, xo so vietlott 4d, số max 4d, cơ cấu giải max 4d tổ hợp, xo max 4d, kết quả tổ hợp max 4d,

DMCA.com Protection Status