Kết quả xổ số vietlott xs max 4d Thứ 3 - xs max4d hôm nay

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 23/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 23-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9491
Giải Nhì

650 lần

0053 3496
Giải ba

300 lần

8900 3090 5583
Giải KK1

100 lần

491
Giải KK2

10 lần

91

Kí hiệu bộ số

A9491 B0053 C8900
D3496 E3090 G5583

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 16/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 16-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0829
Giải Nhì

650 lần

9739 1731
Giải ba

300 lần

2908 0308 5982
Giải KK1

100 lần

829
Giải KK2

10 lần

29

Kí hiệu bộ số

A0308 B2908 C5982
D9739 E0829 G1731

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 09/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 09-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

1841
Giải Nhì

650 lần

7850 9304
Giải ba

300 lần

8743 3317 8828
Giải KK1

100 lần

841
Giải KK2

10 lần

41

Kí hiệu bộ số

A8743 B1841 C3317
D8828 E7850 G9304

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 02/02/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 02-02-2021

Giải Nhất

1.500 lần

3464
Giải Nhì

650 lần

6239 6385
Giải ba

300 lần

8164 2368 2499
Giải KK1

100 lần

464
Giải KK2

10 lần

64

Kí hiệu bộ số

A6239 B6385 C8164
D2368 E2499 G3464

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 26/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 26-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

9329
Giải Nhì

650 lần

7840 0290
Giải ba

300 lần

7934 2040 3285
Giải KK1

100 lần

329
Giải KK2

10 lần

29

Kí hiệu bộ số

A7934 B9329 C7840
D0290 E2040 G3285

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 19/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 19-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

8302
Giải Nhì

650 lần

1720 7864
Giải ba

300 lần

9650 4983 2287
Giải KK1

100 lần

302
Giải KK2

10 lần

02

Kí hiệu bộ số

A9650 B7864 C4983
D8302 E1720 G2287

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 12/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 12-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

6899
Giải Nhì

650 lần

3007 7147
Giải ba

300 lần

4419 0622 9967
Giải KK1

100 lần

899
Giải KK2

10 lần

99

Kí hiệu bộ số

A6899 B4419 C0622
D3007 E9967 G7147

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 05/01/2021

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 05-01-2021

Giải Nhất

1.500 lần

0367
Giải Nhì

650 lần

3887 4581
Giải ba

300 lần

6747 4260 8938
Giải KK1

100 lần

367
Giải KK2

10 lần

67

Kí hiệu bộ số

A4581 B0367 C6747
D3887 E4260 G8938

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 29-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4477
Giải Nhì

650 lần

6011 2023
Giải ba

300 lần

9394 1522 4350
Giải KK1

100 lần

477
Giải KK2

10 lần

77

Kí hiệu bộ số

A6011 B9394 C4477
D1522 E2023 G4350

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 22-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4170
Giải Nhì

650 lần

0288 5693
Giải ba

300 lần

8870 0479 1755
Giải KK1

100 lần

170
Giải KK2

10 lần

70

Kí hiệu bộ số

A5693 B0288 C8870
D0479 E1755 G4170

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 15-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2940
Giải Nhì

650 lần

9356 7431
Giải ba

300 lần

3276 5970 2174
Giải KK1

100 lần

940
Giải KK2

10 lần

40

Kí hiệu bộ số

A7431 B3276 C2940
D5970 E9356 G2174

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 08/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 08-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5837
Giải Nhì

650 lần

3167 7604
Giải ba

300 lần

2984 4280 2053
Giải KK1

100 lần

837
Giải KK2

10 lần

37

Kí hiệu bộ số

A2984 B4280 C3167
D5837 E2053 G7604

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 01/12/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 01-12-2020

Giải Nhất

1.500 lần

6821
Giải Nhì

650 lần

1151 8277
Giải ba

300 lần

8023 3729 0556
Giải KK1

100 lần

821
Giải KK2

10 lần

21

Kí hiệu bộ số

A8023 B6821 C3729
D8277 E1151 G0556

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 24/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 24-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0023
Giải Nhì

650 lần

3024 9176
Giải ba

300 lần

5162 9421 4524
Giải KK1

100 lần

023
Giải KK2

10 lần

23

Kí hiệu bộ số

A5162 B9176 C0023
D9421 E4524 G3024

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 17/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 17-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

9380
Giải Nhì

650 lần

0477 8415
Giải ba

300 lần

1393 1329 8918
Giải KK1

100 lần

380
Giải KK2

10 lần

80

Kí hiệu bộ số

A9380 B1393 C8415
D1329 E8918 G0477

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 10/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 10-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

8593
Giải Nhì

650 lần

0417 2547
Giải ba

300 lần

1718 8171 5055
Giải KK1

100 lần

593
Giải KK2

10 lần

93

Kí hiệu bộ số

A1718 B8171 C2547
D8593 E0417 G5055

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 03/11/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 03-11-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0596
Giải Nhì

650 lần

2674 4802
Giải ba

300 lần

2686 1835 2133
Giải KK1

100 lần

596
Giải KK2

10 lần

96

Kí hiệu bộ số

A2674 B2686 C1835
D4802 E2133 G0596

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 27/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 27-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0304
Giải Nhì

650 lần

9642 6546
Giải ba

300 lần

4354 5687 0864
Giải KK1

100 lần

304
Giải KK2

10 lần

04

Kí hiệu bộ số

A9642 B0304 C4354
D5687 E0864 G6546

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 20/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 20-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

7002
Giải Nhì

650 lần

9518 6959
Giải ba

300 lần

4449 8589 9603
Giải KK1

100 lần

002
Giải KK2

10 lần

02

Kí hiệu bộ số

A9518 B6959 C7002
D4449 E8589 G9603

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 13/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 13-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4603
Giải Nhì

650 lần

0906 4247
Giải ba

300 lần

7017 9641 9808
Giải KK1

100 lần

603
Giải KK2

10 lần

03

Kí hiệu bộ số

A7017 B0906 C9641
D4247 E4603 G9808

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 06/10/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 06-10-2020

Giải Nhất

1.500 lần

1530
Giải Nhì

650 lần

3056 8481
Giải ba

300 lần

9797 9712 7931
Giải KK1

100 lần

530
Giải KK2

10 lần

30

Kí hiệu bộ số

A9797 B8481 C9712
D3056 E7931 G1530

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 29/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 29-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0897
Giải Nhì

650 lần

9370 0897
Giải ba

300 lần

7935 2184 3753
Giải KK1

100 lần

897
Giải KK2

10 lần

97

Kí hiệu bộ số

A7935 B2184 C3753
D0897 E9370 G0897

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 22/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 22-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

4296
Giải Nhì

650 lần

7696 1171
Giải ba

300 lần

9118 9924 5596
Giải KK1

100 lần

296
Giải KK2

10 lần

96

Kí hiệu bộ số

A7696 B4296 C9118
D9924 E5596 G1171

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 15/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 15-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

9660
Giải Nhì

650 lần

4824 0257
Giải ba

300 lần

2254 9261 9105
Giải KK1

100 lần

660
Giải KK2

10 lần

60

Kí hiệu bộ số

A2254 B9660 C4824
D0257 E9261 G9105

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 08/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 08-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

9242
Giải Nhì

650 lần

6943 3506
Giải ba

300 lần

3643 6417 3983
Giải KK1

100 lần

242
Giải KK2

10 lần

42

Kí hiệu bộ số

A3643 B6417 C3983
D6943 E9242 G3506

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 01/09/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 01-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

1259
Giải Nhì

650 lần

2400 5157
Giải ba

300 lần

6095 0817 9406
Giải KK1

100 lần

259
Giải KK2

10 lần

59

Kí hiệu bộ số

A1259 B6095 C5157
D2400 E0817 G9406

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 25/08/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 25-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

9811
Giải Nhì

650 lần

2491 2398
Giải ba

300 lần

4329 1622 1473
Giải KK1

100 lần

811
Giải KK2

10 lần

11

Kí hiệu bộ số

A4329 B2398 C2491
D1622 E1473 G9811

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 18/08/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 18-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5619
Giải Nhì

650 lần

1727 2091
Giải ba

300 lần

7349 6215 3318
Giải KK1

100 lần

619
Giải KK2

10 lần

19

Kí hiệu bộ số

A2091 B7349 C1727
D6215 E5619 G3318

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 11/08/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 11-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0325
Giải Nhì

650 lần

2462 7391
Giải ba

300 lần

5917 4903 5181
Giải KK1

100 lần

325
Giải KK2

10 lần

25

Kí hiệu bộ số

A0325 B7391 C5917
D2462 E4903 G5181

Kết quả xổ số vietlott xsmax4d ngày 04/08/2020

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 04-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2658
Giải Nhì

650 lần

3712 4382
Giải ba

300 lần

8463 0419 7327
Giải KK1

100 lần

658
Giải KK2

10 lần

58

Kí hiệu bộ số

A8463 B2658 C0419
D3712 E4382 G7327

CHƠI THỬ XS MAX 4D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 4D

 • a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.500 lần
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 650 lần
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 300 lần
Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100 lần
Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 10 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT Trường hợp Giải thưởng được lĩnh
1 Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất
2 Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Khuyến khích 1
3 Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1
4 Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2
5 Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
6 Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
7 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì
9 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
10 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
11 Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Ba
12 Trùng nhiều số Giải Nhì Tổng toàn bộ các Giải Nhì đã trúng
13 Trùng nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các Giải Ba đã trúng
14 Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các giải thưởng đã trúng
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số Vietlott Max 4D.

 • a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Kết quả Giá trị giải thưởng theo từng tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Trùng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào.750 lần500 lần250 lần120 lần
Trùng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào.180 lần120 lần60 lần30 lần
Trùng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào.90 lần60 lần30 lần15 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Từ khóa liên quan:kết quả max 4d, kqxs max 4d, giải thưởng max 4d tổ hợp, cơ cấu giải thưởng max 4d tổ hợp, xsmb max 4d, kết quả 4d hôm nay, 4d tổ hợp, ket qua xo so max 4d, kq 4d, xs max4d hom nay, xsmax4d thu 7, vietlott 4d max, so 4d, 4d max vietlott, tổ hợp vietlott, kết quả tổ hợp max 4d, xổ số max d4, du doan vietlott max 4d 7 4 2018 danh lo viet lott tren win 2888,

DMCA.com Protection Status