Kết quả xổ số vietlott max 4d Thứ 3

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 15-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

9660
Giải Nhì

650 lần

4824 0257
Giải ba

300 lần

2254 9261 9105
Giải KK1

100 lần

660
Giải KK2

10 lần

60

Kí hiệu bộ số

A2254 B9660 C4824
D0257 E9261 G9105

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 08-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

9242
Giải Nhì

650 lần

6943 3506
Giải ba

300 lần

3643 6417 3983
Giải KK1

100 lần

242
Giải KK2

10 lần

42

Kí hiệu bộ số

A3643 B6417 C3983
D6943 E9242 G3506

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 01-09-2020

Giải Nhất

1.500 lần

1259
Giải Nhì

650 lần

2400 5157
Giải ba

300 lần

6095 0817 9406
Giải KK1

100 lần

259
Giải KK2

10 lần

59

Kí hiệu bộ số

A1259 B6095 C5157
D2400 E0817 G9406

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 25-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

9811
Giải Nhì

650 lần

2491 2398
Giải ba

300 lần

4329 1622 1473
Giải KK1

100 lần

811
Giải KK2

10 lần

11

Kí hiệu bộ số

A4329 B2398 C2491
D1622 E1473 G9811

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 18-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

5619
Giải Nhì

650 lần

1727 2091
Giải ba

300 lần

7349 6215 3318
Giải KK1

100 lần

619
Giải KK2

10 lần

19

Kí hiệu bộ số

A2091 B7349 C1727
D6215 E5619 G3318

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 11-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

0325
Giải Nhì

650 lần

2462 7391
Giải ba

300 lần

5917 4903 5181
Giải KK1

100 lần

325
Giải KK2

10 lần

25

Kí hiệu bộ số

A0325 B7391 C5917
D2462 E4903 G5181

XS Max 4D » Max 4D Thứ 3 » Max 4D 04-08-2020

Giải Nhất

1.500 lần

2658
Giải Nhì

650 lần

3712 4382
Giải ba

300 lần

8463 0419 7327
Giải KK1

100 lần

658
Giải KK2

10 lần

58

Kí hiệu bộ số

A8463 B2658 C0419
D3712 E4382 G7327

CHƠI THỬ XS MAX 4D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 4D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 4D

 • a) Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.500 lần
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 650 lần
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 3 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 300 lần
Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 3 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100 lần
Khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng 2 chữ số cuối của số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 10 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT Trường hợp Giải thưởng được lĩnh
1 Trùng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất
2 Trùng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Khuyến khích 1
3 Trùng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1
4 Trùng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2
5 Trùng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
6 Trùng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
7 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 Trùng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì
9 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
10 Trùng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
11 Trùng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Ba
12 Trùng nhiều số Giải Nhì Tổng toàn bộ các Giải Nhì đã trúng
13 Trùng nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các Giải Ba đã trúng
14 Trùng số Giải Nhất, nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba Tổng toàn bộ các giải thưởng đã trúng
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi theo tổ hợp số Vietlott Max 4D.

 • a) Gồm 3 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Kết quả Giá trị giải thưởng theo từng tổ hợp
TH4TH6TH12TH24
Trùng giải Nhất theo BẤT KỲ thứ tự nào.750 lần500 lần250 lần120 lần
Trùng giải Nhì theo BẤT KỲ thứ tự nào.180 lần120 lần60 lần30 lần
Trùng giải Ba theo BẤT KỲ thứ tự nào.90 lần60 lần30 lần15 lần
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng tất cả các hạng giải thưởng.
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.

Từ khóa liên quan:xổ số max, max 4d hôm nay, kết quả max 4d hôm nay, xổ số vietlott max 4d, tổ hợp max 4d, kết quả xổ số vietlott max 4d, so max 4d, xs mã4d, xs max 4d to hop, xo so 4d max hom nay, so 4d, vietlott max4d hom nay, xổ số tự chọn max 4d, giải thưởng tổ hợp max 4d, du doan vietlott max 4d 7 4 2018 danh lo viet lott tren win 2888, ket qua 4d max, thống kê kết quả max 4d, cơ cấu max 4d tổ hợp,

DMCA.com Protection Status