Kết quả xổ số vietlott max 3d - xs max3d hôm nay

Kết quả xổ số max 3d ngày 25/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 25-11-2020

G.1
697 438
G.2
768 033 890 452
G.3
903 520 822
462 659 309
KK
221 156 057 967
223 964 136 349

Kết quả xổ số max 3d ngày 23/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 23-11-2020

G.1
277 557
G.2
412 961 921 211
G.3
085 492 647
157 487 866
KK
839 091 807 664
096 384 297 132

Kết quả xổ số max 3d ngày 20/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 20-11-2020

G.1
268 488
G.2
301 781 316 913
G.3
752 043 995
976 470 169
KK
207 642 780 154
967 533 048 941

Kết quả xổ số max 3d ngày 18/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 18-11-2020

G.1
914 642
G.2
469 005 301 896
G.3
181 177 307
153 938 685
KK
154 276 841 269
806 499 189 905

Kết quả xổ số max 3d ngày 16/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 16-11-2020

G.1
571 615
G.2
984 695 144 151
G.3
800 012 404
103 467 948
KK
546 064 068 213
686 855 307 628

Kết quả xổ số max 3d ngày 13/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 13-11-2020

G.1
355 413
G.2
331 754 741 821
G.3
598 342 692
373 430 341
KK
032 705 693 706
600 936 385 906

Kết quả xổ số max 3d ngày 11/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 11-11-2020

G.1
708 157
G.2
565 525 666 248
G.3
605 451 425
165 793 043
KK
010 094 676 012
863 049 417 592

Kết quả xổ số max 3d ngày 09/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 09-11-2020

G.1
065 901
G.2
603 782 015 911
G.3
846 232 629
901 360 661
KK
027 913 611 423
618 027 153 022

Kết quả xổ số max 3d ngày 06/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 06-11-2020

G.1
840 262
G.2
372 096 824 142
G.3
730 667 587
775 287 579
KK
058 472 177 147
364 018 458 164

Kết quả xổ số max 3d ngày 04/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 04-11-2020

G.1
297 497
G.2
404 083 225 625
G.3
493 122 446
493 783 431
KK
832 695 572 385
372 774 726 996

Kết quả xổ số max 3d ngày 02/11/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 02-11-2020

G.1
394 063
G.2
612 935 089 857
G.3
625 332 692
925 410 432
KK
109 638 295 058
336 838 369 985

Kết quả xổ số max 3d ngày 30/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 30-10-2020

G.1
050 820
G.2
807 520 796 845
G.3
221 728 706
708 426 754
KK
886 644 875 606
543 733 470 725

Kết quả xổ số max 3d ngày 28/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 28-10-2020

G.1
695 061
G.2
618 923 879 178
G.3
628 452 557
645 958 565
KK
792 897 256 206
383 845 631 427

Kết quả xổ số max 3d ngày 26/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 26-10-2020

G.1
971 414
G.2
716 408 240 119
G.3
059 329 007
059 515 609
KK
390 477 211 793
948 776 333 786

Kết quả xổ số max 3d ngày 23/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 23-10-2020

G.1
902 079
G.2
351 190 309 499
G.3
451 426 079
339 396 623
KK
909 357 022 712
470 876 460 429

Kết quả xổ số max 3d ngày 21/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 21-10-2020

G.1
797 579
G.2
650 608 334 431
G.3
825 487 616
533 057 015
KK
257 521 626 189
573 334 765 754

Kết quả xổ số max 3d ngày 19/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 19-10-2020

G.1
962 091
G.2
876 603 138 321
G.3
509 413 834
790 130 029
KK
689 499 333 194
262 208 589 296

Kết quả xổ số max 3d ngày 16/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 16-10-2020

G.1
402 573
G.2
627 744 622 799
G.3
361 777 588
381 856 129
KK
144 847 144 147
848 868 263 768

Kết quả xổ số max 3d ngày 14/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 14-10-2020

G.1
668 415
G.2
087 035 640 409
G.3
635 576 743
435 072 063
KK
843 179 945 105
147 476 759 637

Kết quả xổ số max 3d ngày 12/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 12-10-2020

G.1
261 774
G.2
577 029 329 912
G.3
387 794 575
767 135 529
KK
612 723 289 226
786 490 452 556

Kết quả xổ số max 3d ngày 09/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 09-10-2020

G.1
704 616
G.2
736 960 090 615
G.3
622 869 439
208 356 824
KK
980 255 714 310
321 773 121 910

Kết quả xổ số max 3d ngày 07/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 07-10-2020

G.1
954 598
G.2
015 549 138 072
G.3
107 515 378
192 285 671
KK
912 195 298 904
241 178 725 799

Kết quả xổ số max 3d ngày 05/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 05-10-2020

G.1
996 964
G.2
241 595 293 293
G.3
132 856 746
674 703 464
KK
277 330 692 982
225 779 966 818

Kết quả xổ số max 3d ngày 02/10/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 02-10-2020

G.1
696 955
G.2
075 041 191 943
G.3
681 368 801
854 184 523
KK
347 616 940 463
352 498 135 198

Kết quả xổ số max 3d ngày 30/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 30-09-2020

G.1
745 066
G.2
973 380 862 088
G.3
683 553 245
190 762 882
KK
812 796 123 365
236 606 390 611

Kết quả xổ số max 3d ngày 28/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 28-09-2020

G.1
370 537
G.2
486 950 645 259
G.3
650 305 458
795 784 325
KK
592 396 870 507
155 727 068 790

Kết quả xổ số max 3d ngày 25/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 25-09-2020

G.1
420 853
G.2
875 231 935 495
G.3
443 834 508
494 047 100
KK
890 507 189 867
220 971 058 516

Kết quả xổ số max 3d ngày 23/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 4 » Max 3D 23-09-2020

G.1
881 531
G.2
099 211 277 489
G.3
748 529 608
472 716 962
KK
841 567 000 520
518 761 471 153

Kết quả xổ số max 3d ngày 21/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 2 » Max 3D 21-09-2020

G.1
725 389
G.2
542 810 993 537
G.3
022 270 734
050 499 608
KK
221 219 224 646
367 967 239 019

Kết quả xổ số max 3d ngày 18/09/2020

XS Max 3D » Max 3D Thứ 6 » Max 3D 18-09-2020

G.1
760 809
G.2
789 436 295 569
G.3
570 380 896
379 971 780
KK
330 148 814 153
751 757 208 856

CHƠI THỬ XS MAX 3D

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XỔ SỐ VIETLOTT MAX 3D

1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 3D

 • a) Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • - Giải Nhất: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số có 3 chữ số.
 • - Giải Nhì: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • - Giải Ba: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • - Giải Khuyến khích: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 số, mỗi số có 3 chữ số.
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau::
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.
 • - Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi xổ số Vietlott Max 3D+.

 • a) Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng:
 • b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải
Giải Nhất/Đặc biệt Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000
 • - Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.
 • - Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng
 • - Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

Từ khóa liên quan:xổ số max 3d, max 3d vietlott, xổ số vietlott 3d, xổ số max 3d+, xs 3đ, xs 3d hom nay, kết quả xổ số max 3d hôm nay, xs3d max, xs max 3d hom nay, vietlott max 3d hôm nay, xổ số 3d+, vietlott 3d max, xs max3d+, xsmb 3d, xs dien toan max 3d, trực tiếp max 3d, xs max 3d thứ 2, vé số vietlott max 3d,

DMCA.com Protection Status