Tổng hợp kqxsmb, Thống kê gan giải đặc biệt theo tổng

Thống kê gan, tổng, đầu đuôi giải đặc biệt ngày 15/08

HD Xem tổng hợp kqxsmb giải đặc biệt

  • Tổng hợp kqxsmb, Thống kê giải đặc biệt theo tổng, chu kỳ gan giải đặc biệt là phương pháp thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt nhằm biết được ngày về gần nhất của đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt theo mốc thời gian bạn chọn.
  • Ngoài ra hệ thống cũng đưa ra số ngày lâu nhất trong quá khứ mà đầu đuôi tổng giải đặc biệt này chưa về. Để từ đó bạn có thêm những lựa chọn cho mình.
  • Đầu số: ví dụ số 45 thì đầu số là 4
  • Đuôi số: ví dụ số 56 thì đuôi số là 6
  • Tổng ĐB: Ví dụ 34 thì có tổng ĐB là 7
  • Ra ngày: Ngày về gần nhất so với mốc thời gian bạn chọn
  • Ngày chưa về/Số lần quay chưa về: là số ngày (lần quay) tính từ ngày (lần quay) về gần nhất tới ngày bạn chọn mốc.
  • Max gan cực đại: là số ngày (lần quay) lâu nhất trong quá khứ đầu, đuôi, tổng đặc biệt này không về.
Chọn tỉnh - thành phố:
Biên độ ngày :

1.Chu kỳ đầu giải đặc biệt

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 15/08/2020
Đầu số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại
Đầu 0 25/07/20 21 ngày 61 ngày
Đầu 1 14/08/20 1 ngày 72 ngày
Đầu 2 11/08/20 4 ngày 67 ngày
Đầu 3 09/08/20 6 ngày 59 ngày
Đầu 4 22/07/20 24 ngày 66 ngày
Đầu 5 13/08/20 2 ngày 59 ngày
Đầu 6 31/07/20 15 ngày 64 ngày
Đầu 7 06/08/20 9 ngày 42 ngày
Đầu 8 15/08/20 0 ngày 66 ngày
Đầu 9 05/08/20 10 ngày 51 ngày

2. Chu kỳ đuôi giải đặc biệt

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 15/08/2020
Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại
Đuôi 0 15/08/20 0 ngày 57 ngày
Đuôi 1 02/08/20 13 ngày 71 ngày
Đuôi 2 12/08/20 3 ngày 78 ngày
Đuôi 3 30/07/20 16 ngày 57 ngày
Đuôi 4 14/08/20 1 ngày 87 ngày
Đuôi 5 06/08/20 9 ngày 61 ngày
Đuôi 6 05/08/20 10 ngày 56 ngày
Đuôi 7 13/08/20 2 ngày 61 ngày
Đuôi 8 11/08/20 4 ngày 106 ngày
Đuôi 9 20/07/20 26 ngày 71 ngày

3. Chu kỳ tổng giải đặc biệt

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt đài xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 15/08/2020
Tổng ĐB Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại
Tổng 0 11/08/20 4 ngày 53 ngày
Tổng 1 09/08/20 6 ngày 61 ngày
Tổng 2 13/08/20 2 ngày 84 ngày
Tổng 3 08/08/20 7 ngày 77 ngày
Tổng 4 27/07/20 19 ngày 61 ngày
Tổng 5 14/08/20 1 ngày 58 ngày
Tổng 6 24/07/20 22 ngày 66 ngày
Tổng 7 12/08/20 3 ngày 54 ngày
Tổng 8 15/08/20 0 ngày 67 ngày
Tổng 9 03/08/20 12 ngày 90 ngày
DMCA.com Protection Status