Tổng hợp chu kỳ đặc biệt: Thống kê chu kỳ đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt. Thống kê khoảng thời gian dài nhất mà đầu, đuôi, tổng không xuất hiện.
Chọn tỉnh - thành phố:
Biên độ ngày :
Chia sẻ lên G+ và Face:
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
1.CHU KỲ ĐẦU
Chu kỳ gần nhất Đầu Đặc Biệt đài xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/04/2014
Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0: ra ngày 20-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 4 ngày 43
Đầu 1: ra ngày 17-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 7 ngày 72
Đầu 2: ra ngày 29-03-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 26 ngày 62
Đầu 3: ra ngày 12-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 12 ngày 57
Đầu 4: ra ngày 21-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 3 ngày 56
Đầu 5: ra ngày 22-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 2 ngày 59
Đầu 6: ra ngày 24-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 0 ngày 64
Đầu 7: ra ngày 19-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 5 ngày 42
Đầu 8: ra ngày 31-03-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 24 ngày 66
Đầu 9: ra ngày 04-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 20 ngày 42
2.CHU KỲ CUỐI
Chu kỳ gần nhất Đuôi Đặc Biệt đài xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/04/2014
Chu kỳ cuối Max đại
Đuôi 0: ra ngày 21-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 3 ngày 45
Đuôi 1: ra ngày 18-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 6 ngày 71
Đuôi 2: ra ngày 08-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 16 ngày 64
Đuôi 3: ra ngày 23-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 1 ngày 56
Đuôi 4: ra ngày 19-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 5 ngày 87
Đuôi 5: ra ngày 22-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 2 ngày 55
Đuôi 6: ra ngày 16-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 8 ngày 54
Đuôi 7: ra ngày 13-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 11 ngày 45
Đuôi 8: ra ngày 20-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 4 ngày 106
Đuôi 9: ra ngày 24-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 0 ngày 68
3.CHU KỲ TỔNG
Chu kỳ gần nhất Tổng Đặc Biệt đài xổ số Miền Bắc tính đến ngày 25/04/2014
Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0: ra ngày 22-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 2 ngày 53
Tổng 1: ra ngày 19-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 5 ngày 61
Tổng 2: ra ngày 04-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 20 ngày 84
Tổng 3: ra ngày 13-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 11 ngày 77
Tổng 4: ra ngày 21-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 3 ngày 61
Tổng 5: ra ngày 24-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 0 ngày 54
Tổng 6: ra ngày 16-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 8 ngày 39
Tổng 7: ra ngày 15-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 9 ngày 40
Tổng 8: ra ngày 20-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 4 ngày 67
Tổng 9: ra ngày 23-04-2014 đến ngày 25/04/2014 vẫn chưa ra là 1 ngày 91
Tags: ket qua xo so mien bac, thong ke lo gan, xo so mien bac, Thong ke theo ngay, thong ke quan trong, du doan xo so, bang dac biet tuan, cau lo hom nay
Links: Đánh lô đề online | Ket qua xo so |