Thống kê giải đặc biệt, Tổng hợp kqxsmb

Thống kê giải đặc biệt ngày 21/10

Chọn tỉnh - thành phố:
Biên độ ngày :

1.Chu kỳ đầu giải đặc biệt

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 21/10/2020
Đầu số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại
Đầu 0 16/10/20 4 ngày 61 ngày
Đầu 1 18/10/20 2 ngày 72 ngày
Đầu 2 19/10/20 1 ngày 67 ngày
Đầu 3 28/09/20 22 ngày 59 ngày
Đầu 4 10/10/20 10 ngày 66 ngày
Đầu 5 20/10/20 0 ngày 59 ngày
Đầu 6 17/10/20 3 ngày 64 ngày
Đầu 7 17/09/20 33 ngày 42 ngày
Đầu 8 04/10/20 16 ngày 66 ngày
Đầu 9 11/10/20 9 ngày 51 ngày

2. Chu kỳ đuôi giải đặc biệt

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 21/10/2020
Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại
Đuôi 0 02/10/20 18 ngày 57 ngày
Đuôi 1 09/10/20 11 ngày 71 ngày
Đuôi 2 24/09/20 26 ngày 78 ngày
Đuôi 3 05/10/20 15 ngày 57 ngày
Đuôi 4 11/10/20 9 ngày 87 ngày
Đuôi 5 19/10/20 1 ngày 61 ngày
Đuôi 6 14/10/20 6 ngày 56 ngày
Đuôi 7 20/10/20 0 ngày 61 ngày
Đuôi 8 16/10/20 4 ngày 106 ngày
Đuôi 9 18/10/20 2 ngày 71 ngày

3. Chu kỳ tổng giải đặc biệt

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt đài xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 21/10/2020
Tổng ĐB Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại
Tổng 0 18/10/20 2 ngày 53 ngày
Tổng 1 07/10/20 13 ngày 61 ngày
Tổng 2 20/10/20 0 ngày 84 ngày
Tổng 3 11/10/20 9 ngày 77 ngày
Tổng 4 30/09/20 20 ngày 61 ngày
Tổng 5 17/10/20 3 ngày 58 ngày
Tổng 6 03/10/20 17 ngày 66 ngày
Tổng 7 19/10/20 1 ngày 54 ngày
Tổng 8 16/10/20 4 ngày 67 ngày
Tổng 9 12/10/20 8 ngày 90 ngày

Thống kê Gan cực đại giải đặc biệt

ĐB Cực đại Khoảng thời gian
00 374 ngày Từ: 16-03-2017 Đến: 30-03-2018
01 250 ngày Từ: 15-06-2010 Đến: 25-02-2011
02 600 ngày Từ: 01-09-2016 Đến: 03-05-2018
03 310 ngày Từ: 06-09-2015 Đến: 17-07-2016
04 405 ngày Từ: 10-06-2010 Đến: 25-07-2011
05 321 ngày Từ: 13-09-2013 Đến: 05-08-2014
06 911 ngày Từ: 18-10-2016 Đến: 30-04-2019
07 353 ngày Từ: 13-03-2018 Đến: 06-03-2019
08 424 ngày Từ: 30-06-2008 Đến: 31-08-2009
09 430 ngày Từ: 06-04-2018 Đến: 15-06-2019
10 305 ngày Từ: 24-09-2009 Đến: 04-08-2010
11 350 ngày Từ: 27-10-2011 Đến: 16-10-2012
12 444 ngày Từ: 03-10-2012 Đến: 26-12-2013
13 766 ngày Từ: 23-03-2018 Đến: 28-05-2020
14 408 ngày Từ: 29-05-2014 Đến: 16-07-2015
15 300 ngày Từ: 24-04-2016 Đến: 23-02-2017
16 510 ngày Từ: 20-06-2010 Đến: 17-11-2011
17 347 ngày Từ: 24-03-2014 Đến: 11-03-2015
18 594 ngày Từ: 07-10-2012 Đến: 02-06-2014
19 471 ngày Từ: 28-07-2013 Đến: 16-11-2014
20 640 ngày Từ: 10-04-2011 Đến: 14-01-2013
21 431 ngày Từ: 06-10-2012 Đến: 16-12-2013
22 420 ngày Từ: 04-02-2012 Đến: 04-04-2013
23 565 ngày Từ: 07-08-2018 Đến: 03-03-2020
24 250 ngày Từ: 22-11-2017 Đến: 04-08-2018
25 466 ngày Từ: 09-02-2018 Đến: 30-05-2019
26 696 ngày Từ: 30-10-2016 Đến: 05-10-2018
27 396 ngày Từ: 28-08-2018 Đến: 03-10-2019
28 450 ngày Từ: 29-07-2014 Đến: 27-10-2015
29 290 ngày Từ: 17-07-2011 Đến: 07-05-2012
30 379 ngày Từ: 13-07-2011 Đến: 31-07-2012
31 580 ngày Từ: 17-11-2012 Đến: 29-06-2014
32 348 ngày Từ: 20-10-2017 Đến: 08-10-2018
33 319 ngày Từ: 06-06-2009 Đến: 30-04-2010
34 355 ngày Từ: 22-09-2014 Đến: 17-09-2015
35 504 ngày Từ: 01-04-2017 Đến: 23-08-2018
36 283 ngày Từ: 02-06-2017 Đến: 17-03-2018
37 461 ngày Từ: 18-02-2014 Đến: 30-05-2015
38 471 ngày Từ: 24-06-2011 Đến: 12-10-2012
39 381 ngày Từ: 07-10-2018 Đến: 28-10-2019
40 462 ngày Từ: 03-10-2010 Đến: 13-01-2012
41 402 ngày Từ: 09-12-2014 Đến: 20-01-2016
42 595 ngày Từ: 03-11-2016 Đến: 30-06-2018
43 315 ngày Từ: 03-05-2008 Đến: 17-03-2009
44 314 ngày Từ: 10-07-2010 Đến: 25-05-2011
45 432 ngày Từ: 08-11-2015 Đến: 18-01-2017
46 419 ngày Từ: 11-07-2010 Đến: 08-09-2011
47 388 ngày Từ: 29-04-2018 Đến: 27-05-2019
48 425 ngày Từ: 19-06-2010 Đến: 23-08-2011
49 603 ngày Từ: 25-12-2012 Đến: 29-08-2014
50 393 ngày Từ: 06-01-2010 Đến: 12-02-2011
51 426 ngày Từ: 31-05-2009 Đến: 09-08-2010
52 675 ngày Từ: 09-07-2011 Đến: 23-05-2013
53 365 ngày Từ: 17-10-2016 Đến: 22-10-2017
54 449 ngày Từ: 16-11-2011 Đến: 16-02-2013
55 574 ngày Từ: 08-10-2015 Đến: 13-05-2017
56 385 ngày Từ: 01-08-2019 Đến: 15-09-2020
57 311 ngày Từ: 30-11-2011 Đến: 11-10-2012
58 422 ngày Từ: 06-07-2011 Đến: 05-09-2012
59 463 ngày Từ: 23-10-2015 Đến: 06-02-2017
60 396 ngày Từ: 01-09-2008 Đến: 05-10-2009
61 339 ngày Từ: 20-04-2018 Đến: 30-03-2019
62 221 ngày Từ: 10-07-2012 Đến: 21-02-2013
63 467 ngày Từ: 20-09-2011 Đến: 04-01-2013
64 418 ngày Từ: 24-05-2016 Đến: 21-07-2017
65 237 ngày Từ: 20-08-2019 Đến: 10-05-2020
66 440 ngày Từ: 21-04-2018 Đến: 10-07-2019
67 523 ngày Từ: 26-05-2012 Đến: 05-11-2013
68 368 ngày Từ: 14-11-2009 Đến: 22-11-2010
69 572 ngày Từ: 22-10-2015 Đến: 25-05-2017
70 513 ngày Từ: 12-11-2018 Đến: 09-05-2020
71 292 ngày Từ: 12-09-2015 Đến: 05-07-2016
72 381 ngày Từ: 24-03-2019 Đến: 05-05-2020
73 309 ngày Từ: 10-11-2016 Đến: 20-09-2017
74 459 ngày Từ: 31-07-2015 Đến: 06-11-2016
75 304 ngày Từ: 12-07-2010 Đến: 17-05-2011
76 399 ngày Từ: 17-02-2011 Đến: 27-03-2012
77 468 ngày Từ: 15-11-2009 Đến: 07-03-2011
78 546 ngày Từ: 13-02-2009 Đến: 22-08-2010
79 705 ngày Từ: 25-06-2011 Đến: 08-06-2013
80 856 ngày Từ: 19-03-2008 Đến: 03-08-2010
81 837 ngày Từ: 07-11-2009 Đến: 09-03-2012
82 346 ngày Từ: 18-01-2010 Đến: 04-01-2011
83 336 ngày Từ: 15-08-2009 Đến: 26-07-2010
84 560 ngày Từ: 24-04-2017 Đến: 10-11-2018
85 317 ngày Từ: 27-07-2008 Đến: 12-06-2009
86 481 ngày Từ: 26-10-2009 Đến: 04-03-2011
87 454 ngày Từ: 29-08-2018 Đến: 01-12-2019
88 451 ngày Từ: 17-04-2016 Đến: 17-07-2017
89 248 ngày Từ: 29-01-2011 Đến: 09-10-2011
90 475 ngày Từ: 11-10-2017 Đến: 03-02-2019
91 409 ngày Từ: 23-10-2017 Đến: 11-12-2018
92 332 ngày Từ: 29-09-2010 Đến: 01-09-2011
93 669 ngày Từ: 22-01-2008 Đến: 30-11-2009
94 435 ngày Từ: 26-06-2014 Đến: 09-09-2015
95 474 ngày Từ: 20-12-2011 Đến: 16-04-2013
96 431 ngày Từ: 20-09-2018 Đến: 30-11-2019
97 380 ngày Từ: 31-05-2016 Đến: 20-06-2017
98 488 ngày Từ: 27-12-2014 Đến: 07-05-2016
99 490 ngày Từ: 18-04-2019 Đến: 15-09-2020

Xem thêm thống kê giải đặc biệt

HD Xem tổng hợp kqxsmb - thống kê giải đặc biệt

  • Tổng hợp kqxsmb, Thống kê giải đặc biệt theo tổng, chu kỳ gan giải đặc biệt là phương pháp thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt nhằm biết được ngày về gần nhất của đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt theo mốc thời gian bạn chọn.
  • Ngoài ra hệ thống cũng đưa ra số ngày lâu nhất trong quá khứ mà đầu đuôi tổng giải đặc biệt này chưa về. Để từ đó bạn có thêm những lựa chọn cho mình.
  • Đầu số: ví dụ số 45 thì đầu số là 4
  • Đuôi số: ví dụ số 56 thì đuôi số là 6
  • Tổng ĐB: Ví dụ 34 thì có tổng ĐB là 7
  • Ra ngày: Ngày về gần nhất so với mốc thời gian bạn chọn
  • Ngày chưa về/Số lần quay chưa về: là số ngày (lần quay) tính từ ngày (lần quay) về gần nhất tới ngày bạn chọn mốc.
  • Max gan cực đại: là số ngày (lần quay) lâu nhất trong quá khứ đầu, đuôi, tổng đặc biệt này không về.
  • Từ khóa: thống kê giải đặc biệt theo tổng, thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, Thống kê giải đặc biệt, Tổng hợp kqxsmb, Thống kê giải đặc biệt theo tuần, thống kê 2 số cuối giải đặc biệt, thongkegiaidacbiet, bảng thống kê giải đặc biệt, thống kê giải đặc biệt miền bắc, thong ke xsmb theo thang, dự đoán giải đặc biệt ngày mai
DMCA.com Protection Status