Thống kê xsmt chính xác nhất ngày 30-06-2022

Dự đoán xsmtSoi cầu xsmt Thống kê xsmt

Thống kê nhanh xổ số Bình Định

1. Thống kê xổ số Bình Định ngày 30-06-2022

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Bình Định. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
79(14 lần)
04(13 lần)
70(13 lần)
21(12 lần)
86(12 lần)
00(11 lần)
22(11 lần)
23(11 lần)
41(11 lần)
45(11 lần)
94(4 lần)
11(3 lần)
17(3 lần)
24(3 lần)
26(3 lần)
28(3 lần)
33(3 lần)
64(3 lần)
20(2 lần)
47(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(85 lần)
Đầu 1(71 lần)
Đầu 2(66 lần)
Đầu 3(56 lần)
Đầu 4(75 lần)
Đầu 5(77 lần)
Đầu 6(67 lần)
Đầu 7(77 lần)
Đầu 8(71 lần)
Đầu 9(75 lần)
Đuôi 0 (84 lần)
Đuôi 1 (70 lần)
Đuôi 2 (70 lần)
Đuôi 3 (68 lần)
Đuôi 4 (62 lần)
Đuôi 5 (87 lần)
Đuôi 6 (74 lần)
Đuôi 7 (62 lần)
Đuôi 8 (64 lần)
Đuôi 9 (79 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Bình Định ngày 30-06-2022

Lô gan Lô rơi
16(12 Ngày)
96(12 Ngày)
03(14 Ngày)
48(16 Ngày)
69(12 Ngày)
71(20 Ngày)
77(10 Ngày)
10(10 Ngày)
94(21 Ngày)
24(12 Ngày)
28(13 Ngày)
20(12 Ngày)
47(10 Ngày)
23(2 Ngày)
37(2 Ngày)
93(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Bình Định ngày 30-06-2022. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
05(13 lần)
16(12 lần)
59(12 lần)
07(11 lần)
47(11 lần)
65(11 lần)
82(11 lần)
86(11 lần)
99(11 lần)
09(10 lần)
41(5 lần)
56(5 lần)
72(5 lần)
79(5 lần)
89(5 lần)
95(5 lần)
98(5 lần)
28(4 lần)
66(4 lần)
01(3 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(76 lần)
1(79 lần)
2(60 lần)
3(64 lần)
4(60 lần)
5(77 lần)
6(63 lần)
7(72 lần)
8(84 lần)
9(65 lần)
0(62 lần)
1(67 lần)
2(67 lần)
3(68 lần)
4(74 lần)
5(74 lần)
6(81 lần)
7(74 lần)
8(60 lần)
9(73 lần)
0(70 lần)
1(75 lần)
2(55 lần)
3(61 lần)
4(66 lần)
5(80 lần)
6(66 lần)
7(73 lần)
8(78 lần)
9(76 lần)

Xem thêm về xổ số Bình Định

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Bình Định.

Thống kê nhanh xổ số Quảng Bình

1. Thống kê xổ số Quảng Bình ngày 30-06-2022

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Quảng Bình. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
12(13 lần)
39(13 lần)
16(12 lần)
72(12 lần)
81(12 lần)
40(11 lần)
65(11 lần)
76(11 lần)
78(11 lần)
88(11 lần)
75(4 lần)
00(3 lần)
08(3 lần)
45(3 lần)
82(3 lần)
94(3 lần)
21(2 lần)
34(2 lần)
54(2 lần)
98(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(61 lần)
Đầu 1(82 lần)
Đầu 2(73 lần)
Đầu 3(73 lần)
Đầu 4(74 lần)
Đầu 5(69 lần)
Đầu 6(68 lần)
Đầu 7(80 lần)
Đầu 8(72 lần)
Đầu 9(68 lần)
Đuôi 0 (76 lần)
Đuôi 1 (74 lần)
Đuôi 2 (80 lần)
Đuôi 3 (81 lần)
Đuôi 4 (45 lần)
Đuôi 5 (65 lần)
Đuôi 6 (71 lần)
Đuôi 7 (77 lần)
Đuôi 8 (72 lần)
Đuôi 9 (79 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Quảng Bình ngày 30-06-2022

Lô gan Lô rơi
65(15 Ngày)
18(10 Ngày)
51(11 Ngày)
42(10 Ngày)
74(24 Ngày)
83(13 Ngày)
85(21 Ngày)
87(10 Ngày)
68(16 Ngày)
77(12 Ngày)
79(10 Ngày)
86(17 Ngày)
95(11 Ngày)
04(12 Ngày)
19(13 Ngày)
64(12 Ngày)
82(11 Ngày)
94(10 Ngày)
54(32 Ngày)
98(23 Ngày)
99(2 Ngày)
32(2 Ngày)
62(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Quảng Bình ngày 30-06-2022. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
21(14 lần)
66(14 lần)
08(12 lần)
58(12 lần)
19(11 lần)
28(11 lần)
81(11 lần)
94(11 lần)
15(10 lần)
38(10 lần)
45(5 lần)
52(5 lần)
76(5 lần)
85(5 lần)
86(5 lần)
14(4 lần)
48(4 lần)
55(4 lần)
71(4 lần)
99(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(69 lần)
1(79 lần)
2(74 lần)
3(62 lần)
4(68 lần)
5(69 lần)
6(74 lần)
7(65 lần)
8(70 lần)
9(69 lần)
0(65 lần)
1(73 lần)
2(67 lần)
3(77 lần)
4(73 lần)
5(62 lần)
6(77 lần)
7(61 lần)
8(80 lần)
9(64 lần)
0(71 lần)
1(73 lần)
2(62 lần)
3(87 lần)
4(56 lần)
5(62 lần)
6(76 lần)
7(69 lần)
8(73 lần)
9(70 lần)

Xem thêm về xổ số Quảng Bình

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Quảng Bình.

Thống kê nhanh xổ số Quảng Trị

1. Thống kê xổ số Quảng Trị ngày 30-06-2022

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Quảng Trị. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
14(16 lần)
10(13 lần)
58(13 lần)
07(12 lần)
45(12 lần)
50(12 lần)
51(12 lần)
86(12 lần)
90(12 lần)
15(11 lần)
72(4 lần)
79(4 lần)
01(3 lần)
19(3 lần)
53(3 lần)
93(3 lần)
32(2 lần)
68(2 lần)
94(2 lần)
11(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(76 lần)
Đầu 1(72 lần)
Đầu 2(70 lần)
Đầu 3(66 lần)
Đầu 4(69 lần)
Đầu 5(84 lần)
Đầu 6(69 lần)
Đầu 7(65 lần)
Đầu 8(76 lần)
Đầu 9(73 lần)
Đuôi 0 (85 lần)
Đuôi 1 (66 lần)
Đuôi 2 (62 lần)
Đuôi 3 (71 lần)
Đuôi 4 (76 lần)
Đuôi 5 (75 lần)
Đuôi 6 (73 lần)
Đuôi 7 (76 lần)
Đuôi 8 (71 lần)
Đuôi 9 (65 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Quảng Trị ngày 30-06-2022

Lô gan Lô rơi
04(11 Ngày)
52(10 Ngày)
25(11 Ngày)
35(14 Ngày)
02(17 Ngày)
40(18 Ngày)
81(13 Ngày)
01(17 Ngày)
68(10 Ngày)
11(11 Ngày)
14(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Quảng Trị ngày 30-06-2022. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
22(13 lần)
00(12 lần)
90(12 lần)
24(11 lần)
36(11 lần)
42(11 lần)
50(11 lần)
94(11 lần)
26(10 lần)
48(10 lần)
75(5 lần)
81(5 lần)
82(5 lần)
97(5 lần)
09(4 lần)
51(4 lần)
55(4 lần)
63(4 lần)
98(4 lần)
47(3 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(73 lần)
1(61 lần)
2(81 lần)
3(70 lần)
4(70 lần)
5(69 lần)
6(73 lần)
7(64 lần)
8(61 lần)
9(75 lần)
0(87 lần)
1(66 lần)
2(81 lần)
3(70 lần)
4(75 lần)
5(62 lần)
6(70 lần)
7(64 lần)
8(60 lần)
9(62 lần)
0(61 lần)
1(66 lần)
2(70 lần)
3(70 lần)
4(81 lần)
5(67 lần)
6(79 lần)
7(65 lần)
8(65 lần)
9(73 lần)

Xem thêm về xổ số Quảng Trị

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Quảng Trị.

Thống kê xsmt 10 ngày gần nhất

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
Từ khóa: thong ke vip xsmt, tham khao xsmt, soi xsmt, soi cau xsmt wap, soi cau xsmt vip 888, soi cau xsmt mien phi ngay hom nay, soi cau xsmt asia, soi cau vip xs quang nam, soi cầu dự đoán xsmt hôm nay, dudoan xsmtrung, du don xsmt, dư đoan xsmtrung, du doan xsmthom nay, du doan xsmt win2888, dự đoán xsmt win 888, du đoán xsmt hôm nay, du doan xsmt hnay, du doan xsmt dat phat, du doan xsmt chinh xac, dự đoán xsmt, du doan xoso mientrung, du doan kq xsmt, dđ xsmt, cau xsmt,
DMCA.com Protection Status