Thống kê xsmn chính xác nhất ngày 28-08-2021

Dự đoán xsmnSoi cầu xsmn Thống kê xsmn

Thống kê nhanh xổ số HCM

1. Thống kê xổ số HCM ngày 28-08-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số HCM. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
11(13 lần)
03(12 lần)
29(12 lần)
71(12 lần)
90(12 lần)
06(11 lần)
07(11 lần)
36(11 lần)
68(11 lần)
85(11 lần)
38(4 lần)
50(4 lần)
59(4 lần)
02(3 lần)
40(3 lần)
56(3 lần)
82(3 lần)
97(3 lần)
01(2 lần)
12(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(68 lần)
Đầu 1(71 lần)
Đầu 2(74 lần)
Đầu 3(79 lần)
Đầu 4(64 lần)
Đầu 5(65 lần)
Đầu 6(75 lần)
Đầu 7(82 lần)
Đầu 8(68 lần)
Đầu 9(74 lần)
Đuôi 0 (70 lần)
Đuôi 1 (72 lần)
Đuôi 2 (57 lần)
Đuôi 3 (76 lần)
Đuôi 4 (71 lần)
Đuôi 5 (80 lần)
Đuôi 6 (71 lần)
Đuôi 7 (70 lần)
Đuôi 8 (82 lần)
Đuôi 9 (71 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số HCM ngày 28-08-2021

Lô gan Lô rơi
37(11 Ngày)
49(13 Ngày)
15(13 Ngày)
74(10 Ngày)
81(14 Ngày)
16(18 Ngày)
21(12 Ngày)
23(18 Ngày)
48(13 Ngày)
62(11 Ngày)
77(11 Ngày)
84(14 Ngày)
09(11 Ngày)
19(29 Ngày)
50(28 Ngày)
01(12 Ngày)
03(2 Ngày)
07(2 Ngày)
58(3 Ngày)
60(2 Ngày)
52(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số HCM ngày 28-08-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
29(23 lần)
07(21 lần)
33(21 lần)
45(21 lần)
81(21 lần)
00(19 lần)
22(19 lần)
53(19 lần)
59(19 lần)
64(19 lần)
80(10 lần)
83(10 lần)
94(10 lần)
10(9 lần)
17(9 lần)
18(9 lần)
55(9 lần)
58(9 lần)
60(9 lần)
78(9 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(141 lần)
1(116 lần)
2(148 lần)
3(117 lần)
4(132 lần)
5(135 lần)
6(137 lần)
7(121 lần)
8(112 lần)
9(136 lần)
0(124 lần)
1(134 lần)
2(113 lần)
3(149 lần)
4(125 lần)
5(128 lần)
6(127 lần)
7(134 lần)
8(110 lần)
9(151 lần)
0(133 lần)
1(121 lần)
2(114 lần)
3(130 lần)
4(137 lần)
5(124 lần)
6(121 lần)
7(135 lần)
8(137 lần)
9(143 lần)

Xem thêm về xổ số HCM

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số HCM.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số HCM.

Thống kê nhanh xổ số Long An

1. Thống kê xổ số Long An ngày 28-08-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Long An. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
34(14 lần)
48(13 lần)
08(12 lần)
12(12 lần)
74(12 lần)
95(12 lần)
13(11 lần)
15(11 lần)
21(11 lần)
44(11 lần)
41(4 lần)
42(4 lần)
82(4 lần)
93(4 lần)
11(3 lần)
14(3 lần)
19(3 lần)
27(3 lần)
79(3 lần)
57(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(67 lần)
Đầu 1(69 lần)
Đầu 2(70 lần)
Đầu 3(68 lần)
Đầu 4(79 lần)
Đầu 5(60 lần)
Đầu 6(82 lần)
Đầu 7(74 lần)
Đầu 8(73 lần)
Đầu 9(78 lần)
Đuôi 0 (75 lần)
Đuôi 1 (71 lần)
Đuôi 2 (61 lần)
Đuôi 3 (72 lần)
Đuôi 4 (88 lần)
Đuôi 5 (76 lần)
Đuôi 6 (62 lần)
Đuôi 7 (65 lần)
Đuôi 8 (76 lần)
Đuôi 9 (74 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Long An ngày 28-08-2021

Lô gan Lô rơi
07(13 Ngày)
47(11 Ngày)
67(19 Ngày)
98(19 Ngày)
31(11 Ngày)
45(10 Ngày)
70(11 Ngày)
50(17 Ngày)
59(13 Ngày)
66(16 Ngày)
03(15 Ngày)
42(11 Ngày)
82(15 Ngày)
14(10 Ngày)
19(25 Ngày)
27(12 Ngày)
79(16 Ngày)
57(18 Ngày)
76(2 Ngày)
09(2 Ngày)
91(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Long An ngày 28-08-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
43(12 lần)
08(11 lần)
28(11 lần)
34(11 lần)
00(10 lần)
03(10 lần)
14(10 lần)
24(10 lần)
27(10 lần)
37(10 lần)
02(4 lần)
04(4 lần)
19(4 lần)
21(4 lần)
25(4 lần)
29(4 lần)
38(4 lần)
66(4 lần)
79(4 lần)
88(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(75 lần)
1(64 lần)
2(67 lần)
3(57 lần)
4(66 lần)
5(66 lần)
6(66 lần)
7(60 lần)
8(63 lần)
9(62 lần)
0(67 lần)
1(56 lần)
2(50 lần)
3(70 lần)
4(72 lần)
5(60 lần)
6(69 lần)
7(70 lần)
8(70 lần)
9(62 lần)
0(71 lần)
1(64 lần)
2(62 lần)
3(61 lần)
4(56 lần)
5(73 lần)
6(53 lần)
7(76 lần)
8(63 lần)
9(67 lần)

Xem thêm về xổ số Long An

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Long An.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Long An.

Thống kê nhanh xổ số Hậu Giang

1. Thống kê xổ số Hậu Giang ngày 28-08-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Hậu Giang. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
73(14 lần)
89(14 lần)
92(14 lần)
93(13 lần)
95(13 lần)
15(12 lần)
66(12 lần)
19(11 lần)
25(11 lần)
32(11 lần)
58(4 lần)
65(4 lần)
79(4 lần)
94(4 lần)
96(4 lần)
00(3 lần)
76(3 lần)
78(3 lần)
36(2 lần)
81(0 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(64 lần)
Đầu 1(85 lần)
Đầu 2(63 lần)
Đầu 3(70 lần)
Đầu 4(77 lần)
Đầu 5(64 lần)
Đầu 6(76 lần)
Đầu 7(71 lần)
Đầu 8(76 lần)
Đầu 9(74 lần)
Đuôi 0 (65 lần)
Đuôi 1 (57 lần)
Đuôi 2 (80 lần)
Đuôi 3 (80 lần)
Đuôi 4 (67 lần)
Đuôi 5 (84 lần)
Đuôi 6 (65 lần)
Đuôi 7 (70 lần)
Đuôi 8 (65 lần)
Đuôi 9 (87 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Hậu Giang ngày 28-08-2021

Lô gan Lô rơi
95(10 Ngày)
40(13 Ngày)
86(12 Ngày)
26(10 Ngày)
28(10 Ngày)
56(10 Ngày)
62(17 Ngày)
87(14 Ngày)
88(25 Ngày)
90(10 Ngày)
43(15 Ngày)
94(21 Ngày)
00(32 Ngày)
76(23 Ngày)
36(24 Ngày)
73(2 Ngày)
25(2 Ngày)
22(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Hậu Giang ngày 28-08-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
42(14 lần)
16(12 lần)
08(11 lần)
12(11 lần)
87(11 lần)
09(10 lần)
10(10 lần)
14(10 lần)
45(10 lần)
56(10 lần)
25(4 lần)
35(4 lần)
48(4 lần)
51(4 lần)
52(4 lần)
53(4 lần)
60(4 lần)
64(4 lần)
73(4 lần)
82(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(71 lần)
1(76 lần)
2(64 lần)
3(63 lần)
4(66 lần)
5(57 lần)
6(65 lần)
7(62 lần)
8(57 lần)
9(65 lần)
0(61 lần)
1(69 lần)
2(77 lần)
3(50 lần)
4(61 lần)
5(62 lần)
6(71 lần)
7(68 lần)
8(65 lần)
9(62 lần)
0(53 lần)
1(71 lần)
2(57 lần)
3(71 lần)
4(59 lần)
5(78 lần)
6(68 lần)
7(60 lần)
8(69 lần)
9(60 lần)

Xem thêm về xổ số Hậu Giang

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Hậu Giang.

Thống kê nhanh xổ số Bình Phước

1. Thống kê xổ số Bình Phước ngày 28-08-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Bình Phước. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
04(16 lần)
13(16 lần)
41(14 lần)
48(14 lần)
26(13 lần)
31(12 lần)
32(12 lần)
39(12 lần)
62(12 lần)
84(12 lần)
17(3 lần)
30(3 lần)
79(3 lần)
89(3 lần)
94(3 lần)
08(2 lần)
49(2 lần)
99(2 lần)
47(1 lần)
23(0 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(68 lần)
Đầu 1(77 lần)
Đầu 2(70 lần)
Đầu 3(87 lần)
Đầu 4(80 lần)
Đầu 5(71 lần)
Đầu 6(76 lần)
Đầu 7(61 lần)
Đầu 8(71 lần)
Đầu 9(59 lần)
Đuôi 0 (67 lần)
Đuôi 1 (82 lần)
Đuôi 2 (86 lần)
Đuôi 3 (73 lần)
Đuôi 4 (72 lần)
Đuôi 5 (74 lần)
Đuôi 6 (81 lần)
Đuôi 7 (60 lần)
Đuôi 8 (64 lần)
Đuôi 9 (61 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Bình Phước ngày 28-08-2021

Lô gan Lô rơi
09(11 Ngày)
19(13 Ngày)
20(13 Ngày)
28(12 Ngày)
57(18 Ngày)
67(12 Ngày)
91(19 Ngày)
05(15 Ngày)
06(10 Ngày)
10(12 Ngày)
52(15 Ngày)
02(13 Ngày)
74(25 Ngày)
17(28 Ngày)
79(10 Ngày)
89(23 Ngày)
94(21 Ngày)
49(15 Ngày)
47(16 Ngày)
13(3 Ngày)
35(2 Ngày)
51(2 Ngày)
12(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Bình Phước ngày 28-08-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
44(13 lần)
80(13 lần)
35(12 lần)
09(11 lần)
27(10 lần)
40(10 lần)
69(10 lần)
77(10 lần)
88(10 lần)
00(9 lần)
33(4 lần)
36(4 lần)
38(4 lần)
49(4 lần)
72(4 lần)
73(4 lần)
75(4 lần)
85(4 lần)
94(4 lần)
97(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(77 lần)
1(59 lần)
2(70 lần)
3(61 lần)
4(70 lần)
5(57 lần)
6(62 lần)
7(60 lần)
8(74 lần)
9(56 lần)
0(70 lần)
1(56 lần)
2(62 lần)
3(59 lần)
4(76 lần)
5(60 lần)
6(66 lần)
7(69 lần)
8(57 lần)
9(71 lần)
0(66 lần)
1(55 lần)
2(63 lần)
3(58 lần)
4(72 lần)
5(69 lần)
6(60 lần)
7(55 lần)
8(85 lần)
9(63 lần)

Xem thêm về xổ số Bình Phước

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Bình Phước.

Thống kê xsmn 10 ngày gần nhất

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
Từ khóa: du doan xs mn hom nay, du đoán xs mn, dự đoán xsmn wap, du doan xo so m nam, dy doan xsmn, soi cau lo to mien nam, sdu doan xsmn, du doan xo so mien nam win2888, dự đoán xổ số miền nam ngày 19 tháng 10, dự đoán xổ số miền nam ngày 25 tháng 11, thong ke xstp thu2, du doán mn, win2888 xsmn, soi cau mn t6, dudoan xs miennam, du doan xo so mien nam thu 2, xsmn dd hom nay, dự đoán xổ số miền nam ngày 30 tháng 10, dự đoán xổ số miền nam ngày 8 tháng 11, chốt số miền nam miễn phí, dự đoán xổ số miền nam ngày 27 tháng 9, dự đoán xổ số miền nam ngày 5, soi cầu miền nam ngày 4 tháng 10, dự đoán kết quả xo so mien nam,
DMCA.com Protection Status