Thống kê xsmn chính xác nhất ngày 23-08-2021

Dự đoán xsmnSoi cầu xsmn Thống kê xsmn

Thống kê nhanh xổ số HCM

1. Thống kê xổ số HCM ngày 23-08-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số HCM. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
11(13 lần)
03(12 lần)
29(12 lần)
71(12 lần)
90(12 lần)
06(11 lần)
07(11 lần)
36(11 lần)
68(11 lần)
85(11 lần)
38(4 lần)
50(4 lần)
59(4 lần)
02(3 lần)
40(3 lần)
56(3 lần)
82(3 lần)
97(3 lần)
01(2 lần)
12(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(68 lần)
Đầu 1(71 lần)
Đầu 2(74 lần)
Đầu 3(79 lần)
Đầu 4(64 lần)
Đầu 5(65 lần)
Đầu 6(75 lần)
Đầu 7(82 lần)
Đầu 8(68 lần)
Đầu 9(74 lần)
Đuôi 0 (70 lần)
Đuôi 1 (72 lần)
Đuôi 2 (57 lần)
Đuôi 3 (76 lần)
Đuôi 4 (71 lần)
Đuôi 5 (80 lần)
Đuôi 6 (71 lần)
Đuôi 7 (70 lần)
Đuôi 8 (82 lần)
Đuôi 9 (71 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số HCM ngày 23-08-2021

Lô gan Lô rơi
37(11 Ngày)
49(13 Ngày)
15(13 Ngày)
74(10 Ngày)
81(14 Ngày)
16(18 Ngày)
21(12 Ngày)
23(18 Ngày)
48(13 Ngày)
62(11 Ngày)
77(11 Ngày)
84(14 Ngày)
09(11 Ngày)
19(29 Ngày)
50(28 Ngày)
01(12 Ngày)
03(2 Ngày)
07(2 Ngày)
58(3 Ngày)
60(2 Ngày)
52(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số HCM ngày 23-08-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
29(23 lần)
07(21 lần)
33(21 lần)
45(21 lần)
81(21 lần)
00(19 lần)
22(19 lần)
53(19 lần)
59(19 lần)
64(19 lần)
80(10 lần)
83(10 lần)
94(10 lần)
10(9 lần)
17(9 lần)
18(9 lần)
55(9 lần)
58(9 lần)
60(9 lần)
78(9 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(141 lần)
1(116 lần)
2(148 lần)
3(117 lần)
4(132 lần)
5(135 lần)
6(137 lần)
7(121 lần)
8(112 lần)
9(136 lần)
0(124 lần)
1(134 lần)
2(113 lần)
3(149 lần)
4(125 lần)
5(128 lần)
6(127 lần)
7(134 lần)
8(110 lần)
9(151 lần)
0(133 lần)
1(121 lần)
2(114 lần)
3(130 lần)
4(137 lần)
5(124 lần)
6(121 lần)
7(135 lần)
8(137 lần)
9(143 lần)

Xem thêm về xổ số HCM

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số HCM.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số HCM.

Thống kê nhanh xổ số Đồng Tháp

1. Thống kê xổ số Đồng Tháp ngày 23-08-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Đồng Tháp. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
06(15 lần)
10(14 lần)
82(13 lần)
02(12 lần)
58(12 lần)
84(12 lần)
30(11 lần)
32(11 lần)
55(11 lần)
04(10 lần)
31(4 lần)
34(4 lần)
37(4 lần)
42(4 lần)
73(4 lần)
97(4 lần)
99(4 lần)
50(3 lần)
98(3 lần)
93(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(85 lần)
Đầu 1(77 lần)
Đầu 2(70 lần)
Đầu 3(67 lần)
Đầu 4(74 lần)
Đầu 5(74 lần)
Đầu 6(70 lần)
Đầu 7(70 lần)
Đầu 8(77 lần)
Đầu 9(56 lần)
Đuôi 0 (79 lần)
Đuôi 1 (60 lần)
Đuôi 2 (79 lần)
Đuôi 3 (60 lần)
Đuôi 4 (83 lần)
Đuôi 5 (74 lần)
Đuôi 6 (73 lần)
Đuôi 7 (75 lần)
Đuôi 8 (67 lần)
Đuôi 9 (70 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Đồng Tháp ngày 23-08-2021

Lô gan Lô rơi
20(16 Ngày)
54(11 Ngày)
12(10 Ngày)
68(11 Ngày)
79(16 Ngày)
18(13 Ngày)
61(10 Ngày)
85(21 Ngày)
87(10 Ngày)
26(17 Ngày)
36(10 Ngày)
19(11 Ngày)
50(12 Ngày)
93(27 Ngày)
17(2 Ngày)
03(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Đồng Tháp ngày 23-08-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
58(13 lần)
00(12 lần)
12(12 lần)
26(12 lần)
79(12 lần)
90(12 lần)
22(11 lần)
62(11 lần)
68(11 lần)
76(11 lần)
45(4 lần)
52(4 lần)
55(4 lần)
59(4 lần)
66(4 lần)
75(4 lần)
78(4 lần)
07(3 lần)
21(3 lần)
24(3 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(61 lần)
1(65 lần)
2(63 lần)
3(62 lần)
4(67 lần)
5(58 lần)
6(76 lần)
7(65 lần)
8(60 lần)
9(70 lần)
0(74 lần)
1(66 lần)
2(73 lần)
3(57 lần)
4(67 lần)
5(57 lần)
6(65 lần)
7(50 lần)
8(78 lần)
9(60 lần)
0(74 lần)
1(62 lần)
2(64 lần)
3(79 lần)
4(64 lần)
5(61 lần)
6(52 lần)
7(57 lần)
8(69 lần)
9(65 lần)

Xem thêm về xổ số Đồng Tháp

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Đồng Tháp.

Thống kê nhanh xổ số Cà Mau

1. Thống kê xổ số Cà Mau ngày 23-08-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Cà Mau. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
14(14 lần)
98(13 lần)
56(12 lần)
10(11 lần)
21(11 lần)
47(11 lần)
82(11 lần)
00(10 lần)
27(10 lần)
34(10 lần)
15(4 lần)
22(4 lần)
61(4 lần)
91(4 lần)
95(4 lần)
17(3 lần)
46(3 lần)
48(3 lần)
54(3 lần)
43(0 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(74 lần)
Đầu 1(75 lần)
Đầu 2(74 lần)
Đầu 3(80 lần)
Đầu 4(58 lần)
Đầu 5(70 lần)
Đầu 6(65 lần)
Đầu 7(69 lần)
Đầu 8(87 lần)
Đầu 9(68 lần)
Đuôi 0 (78 lần)
Đuôi 1 (71 lần)
Đuôi 2 (68 lần)
Đuôi 3 (68 lần)
Đuôi 4 (73 lần)
Đuôi 5 (74 lần)
Đuôi 6 (77 lần)
Đuôi 7 (74 lần)
Đuôi 8 (70 lần)
Đuôi 9 (67 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Cà Mau ngày 23-08-2021

Lô gan Lô rơi
08(12 Ngày)
37(12 Ngày)
57(18 Ngày)
60(15 Ngày)
92(11 Ngày)
52(14 Ngày)
97(13 Ngày)
22(24 Ngày)
48(20 Ngày)
42(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Cà Mau ngày 23-08-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
00(12 lần)
98(12 lần)
10(11 lần)
25(11 lần)
43(11 lần)
72(11 lần)
23(10 lần)
40(10 lần)
47(10 lần)
63(10 lần)
12(4 lần)
15(4 lần)
20(4 lần)
21(4 lần)
22(4 lần)
27(4 lần)
32(4 lần)
44(4 lần)
65(4 lần)
83(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(68 lần)
1(61 lần)
2(66 lần)
3(69 lần)
4(62 lần)
5(62 lần)
6(62 lần)
7(71 lần)
8(57 lần)
9(70 lần)
0(78 lần)
1(56 lần)
2(49 lần)
3(79 lần)
4(66 lần)
5(67 lần)
6(59 lần)
7(68 lần)
8(69 lần)
9(57 lần)
0(68 lần)
1(65 lần)
2(60 lần)
3(56 lần)
4(68 lần)
5(65 lần)
6(59 lần)
7(68 lần)
8(63 lần)
9(76 lần)

Xem thêm về xổ số Cà Mau

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Cà Mau.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Cà Mau.

Thống kê xsmn 10 ngày gần nhất

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
Từ khóa: tham khao du doan xo so mien nam, xsmn thu 5 soi cau, soi cau xo so miễn nam, tien doan xsmn, dự đoán so xo mien nam, cau xsmn wap, xsmn thu 6du doan, xsmn soi cau 3 mien, du doan xsmn thu 4 hang tuan, du doan xo so mien nam chinh xac lo bach thu, dự đoán xổ số miền nam ngày 7 tháng 7, dự đoán xổ số miền nam ngày 6 tháng 3, du doan xo so mien nam quay thu, dự đoán xổ số miền nam ngày 7 tháng 4, dự đoán xổ số miền nam ngày 17 tháng 5, thong ke nhanh xo so mien nam hom nay, dudoanxoso miennam, chuan doan xo so mien nam, cau lo de bach thu xs mien nam, dự đoán xs mien nam, soi cau quay thu mien nam, soicau miennam wap, dự đoán xổ số miền nam ngày 27 tháng 5, cau so vip mien nam,
DMCA.com Protection Status