Thống kê xsmn chính xác nhất ngày 16-09-2021

Dự đoán xsmnSoi cầu xsmn Thống kê xsmn

Thống kê nhanh xổ số Tây Ninh

1. Thống kê xổ số Tây Ninh ngày 16-09-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Tây Ninh. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
15(15 lần)
08(14 lần)
38(13 lần)
51(12 lần)
84(12 lần)
99(12 lần)
01(11 lần)
02(11 lần)
18(11 lần)
29(11 lần)
31(4 lần)
62(4 lần)
65(4 lần)
66(4 lần)
74(4 lần)
96(4 lần)
68(3 lần)
77(3 lần)
50(2 lần)
32(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(79 lần)
Đầu 1(74 lần)
Đầu 2(81 lần)
Đầu 3(61 lần)
Đầu 4(78 lần)
Đầu 5(79 lần)
Đầu 6(55 lần)
Đầu 7(69 lần)
Đầu 8(71 lần)
Đầu 9(73 lần)
Đuôi 0 (69 lần)
Đuôi 1 (69 lần)
Đuôi 2 (69 lần)
Đuôi 3 (73 lần)
Đuôi 4 (80 lần)
Đuôi 5 (72 lần)
Đuôi 6 (63 lần)
Đuôi 7 (62 lần)
Đuôi 8 (90 lần)
Đuôi 9 (73 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Tây Ninh ngày 16-09-2021

Lô gan Lô rơi
51(11 Ngày)
49(14 Ngày)
63(15 Ngày)
22(10 Ngày)
54(11 Ngày)
85(13 Ngày)
03(11 Ngày)
37(24 Ngày)
80(15 Ngày)
97(16 Ngày)
31(27 Ngày)
68(13 Ngày)
32(25 Ngày)
84(2 Ngày)
01(3 Ngày)
18(3 Ngày)
44(4 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Tây Ninh ngày 16-09-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
82(16 lần)
18(14 lần)
58(13 lần)
93(12 lần)
06(10 lần)
11(10 lần)
17(10 lần)
25(10 lần)
38(10 lần)
53(10 lần)
96(5 lần)
13(4 lần)
20(4 lần)
32(4 lần)
39(4 lần)
43(4 lần)
44(4 lần)
50(4 lần)
66(4 lần)
70(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(53 lần)
1(81 lần)
2(60 lần)
3(63 lần)
4(62 lần)
5(68 lần)
6(68 lần)
7(59 lần)
8(80 lần)
9(55 lần)
0(59 lần)
1(71 lần)
2(56 lần)
3(68 lần)
4(56 lần)
5(67 lần)
6(59 lần)
7(62 lần)
8(86 lần)
9(65 lần)
0(68 lần)
1(72 lần)
2(62 lần)
3(72 lần)
4(62 lần)
5(52 lần)
6(71 lần)
7(58 lần)
8(69 lần)
9(63 lần)

Xem thêm về xổ số Tây Ninh

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Tây Ninh.

Thống kê nhanh xổ số An Giang

1. Thống kê xổ số An Giang ngày 16-09-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số An Giang. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
08(16 lần)
81(15 lần)
02(13 lần)
23(13 lần)
67(13 lần)
52(12 lần)
19(11 lần)
14(10 lần)
47(10 lần)
61(10 lần)
56(4 lần)
58(4 lần)
84(4 lần)
88(4 lần)
98(4 lần)
09(3 lần)
17(3 lần)
75(3 lần)
92(3 lần)
10(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(78 lần)
Đầu 1(63 lần)
Đầu 2(64 lần)
Đầu 3(69 lần)
Đầu 4(70 lần)
Đầu 5(69 lần)
Đầu 6(92 lần)
Đầu 7(76 lần)
Đầu 8(71 lần)
Đầu 9(68 lần)
Đuôi 0 (65 lần)
Đuôi 1 (80 lần)
Đuôi 2 (82 lần)
Đuôi 3 (71 lần)
Đuôi 4 (79 lần)
Đuôi 5 (59 lần)
Đuôi 6 (72 lần)
Đuôi 7 (69 lần)
Đuôi 8 (69 lần)
Đuôi 9 (74 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số An Giang ngày 16-09-2021

Lô gan Lô rơi
52(13 Ngày)
29(12 Ngày)
70(13 Ngày)
26(21 Ngày)
45(12 Ngày)
50(18 Ngày)
18(16 Ngày)
25(11 Ngày)
44(15 Ngày)
55(10 Ngày)
96(10 Ngày)
27(11 Ngày)
17(17 Ngày)
75(12 Ngày)
10(24 Ngày)
91(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số An Giang ngày 16-09-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
90(15 lần)
18(13 lần)
83(12 lần)
60(11 lần)
77(11 lần)
80(11 lần)
94(11 lần)
99(11 lần)
15(10 lần)
26(10 lần)
47(4 lần)
56(4 lần)
68(4 lần)
84(4 lần)
86(4 lần)
89(4 lần)
05(3 lần)
10(3 lần)
13(3 lần)
14(3 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(60 lần)
1(62 lần)
2(59 lần)
3(53 lần)
4(72 lần)
5(67 lần)
6(61 lần)
7(70 lần)
8(65 lần)
9(79 lần)
0(69 lần)
1(65 lần)
2(63 lần)
3(68 lần)
4(63 lần)
5(57 lần)
6(67 lần)
7(60 lần)
8(63 lần)
9(73 lần)
0(50 lần)
1(60 lần)
2(65 lần)
3(58 lần)
4(65 lần)
5(60 lần)
6(66 lần)
7(58 lần)
8(76 lần)
9(90 lần)

Xem thêm về xổ số An Giang

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số An Giang.

Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận

1. Thống kê xổ số Bình Thuận ngày 16-09-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Bình Thuận. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
73(18 lần)
76(13 lần)
82(12 lần)
87(12 lần)
92(12 lần)
32(11 lần)
42(11 lần)
51(11 lần)
59(11 lần)
60(11 lần)
55(4 lần)
91(4 lần)
30(3 lần)
47(3 lần)
58(3 lần)
62(3 lần)
80(3 lần)
38(2 lần)
53(2 lần)
12(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(69 lần)
Đầu 1(65 lần)
Đầu 2(60 lần)
Đầu 3(69 lần)
Đầu 4(74 lần)
Đầu 5(69 lần)
Đầu 6(73 lần)
Đầu 7(92 lần)
Đầu 8(79 lần)
Đầu 9(70 lần)
Đuôi 0 (67 lần)
Đuôi 1 (72 lần)
Đuôi 2 (77 lần)
Đuôi 3 (86 lần)
Đuôi 4 (73 lần)
Đuôi 5 (62 lần)
Đuôi 6 (82 lần)
Đuôi 7 (71 lần)
Đuôi 8 (50 lần)
Đuôi 9 (80 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Bình Thuận ngày 16-09-2021

Lô gan Lô rơi
37(10 Ngày)
88(12 Ngày)
95(10 Ngày)
48(14 Ngày)
57(18 Ngày)
61(10 Ngày)
65(12 Ngày)
71(10 Ngày)
77(12 Ngày)
06(14 Ngày)
15(10 Ngày)
25(11 Ngày)
05(13 Ngày)
40(27 Ngày)
30(23 Ngày)
80(15 Ngày)
32(2 Ngày)
16(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Bình Thuận ngày 16-09-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
59(13 lần)
11(12 lần)
64(11 lần)
85(11 lần)
03(10 lần)
05(10 lần)
19(10 lần)
36(10 lần)
49(10 lần)
65(10 lần)
94(5 lần)
97(5 lần)
09(4 lần)
18(4 lần)
21(4 lần)
23(4 lần)
25(4 lần)
30(4 lần)
31(4 lần)
50(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(66 lần)
1(69 lần)
2(57 lần)
3(59 lần)
4(61 lần)
5(73 lần)
6(74 lần)
7(57 lần)
8(68 lần)
9(64 lần)
0(62 lần)
1(55 lần)
2(72 lần)
3(66 lần)
4(66 lần)
5(76 lần)
6(63 lần)
7(51 lần)
8(68 lần)
9(69 lần)
0(68 lần)
1(59 lần)
2(69 lần)
3(65 lần)
4(70 lần)
5(63 lần)
6(65 lần)
7(61 lần)
8(63 lần)
9(65 lần)

Xem thêm về xổ số Bình Thuận

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Bình Thuận.

Thống kê xsmn 10 ngày gần nhất

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
Từ khóa: du doan xo so mien nam trung thuong, dự đoán xổ số miền nam ngày 26, trang chủ kqxs xsmb xsmn xsmt dự, du doan kqmn hom nay, du doan xsmn thu 7 minh ngoc, dự báo kết quả xổ số miền nam, dự đoán xổ số miền nam ngày 13 tháng 11, dự đoán xổ số miền nam ngày 16 tháng 10, du doan xo so mien nam 888, dự đoán xổ số miền nam ngày 29 tháng 12, dự đoán xổ số miền nam ngày 15 tháng 12, dự đoán xổ số miền nam ngày 24 tháng 5, dự đoán xổ số miền nam ngày 10 tháng 05, thong ke xsmn 30 ngay, du doan xo so mien nam ba mien, du doan win2888 mn, cauxsmn hom nay, soi cầu miền nam 24 giờ, soi cau mien nam mien phi hom nay, du doan xs mien nam ngay mai, soi cau mien nam vip mien phi, du doan xsmn 12 2, xsmb soi cau xsmb xsmn, dự đoán xổ số miền nam ngày 19 tháng 6,
DMCA.com Protection Status