Thống kê xsmn chính xác nhất ngày 12-09-2021

Dự đoán xsmnSoi cầu xsmn Thống kê xsmn

Thống kê nhanh xổ số Tiền Giang

1. Thống kê xổ số Tiền Giang ngày 12-09-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Tiền Giang. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
56(13 lần)
74(13 lần)
78(13 lần)
36(12 lần)
13(11 lần)
28(11 lần)
44(11 lần)
66(11 lần)
88(11 lần)
07(10 lần)
58(4 lần)
79(4 lần)
82(4 lần)
89(4 lần)
31(3 lần)
35(3 lần)
41(3 lần)
46(3 lần)
52(2 lần)
04(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(62 lần)
Đầu 1(80 lần)
Đầu 2(77 lần)
Đầu 3(74 lần)
Đầu 4(64 lần)
Đầu 5(65 lần)
Đầu 6(81 lần)
Đầu 7(75 lần)
Đầu 8(67 lần)
Đầu 9(75 lần)
Đuôi 0 (68 lần)
Đuôi 1 (59 lần)
Đuôi 2 (70 lần)
Đuôi 3 (75 lần)
Đuôi 4 (73 lần)
Đuôi 5 (60 lần)
Đuôi 6 (87 lần)
Đuôi 7 (72 lần)
Đuôi 8 (86 lần)
Đuôi 9 (70 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Tiền Giang ngày 12-09-2021

Lô gan Lô rơi
29(15 Ngày)
48(11 Ngày)
80(10 Ngày)
02(11 Ngày)
33(23 Ngày)
70(11 Ngày)
71(31 Ngày)
54(25 Ngày)
58(14 Ngày)
31(10 Ngày)
41(30 Ngày)
04(28 Ngày)
24(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Tiền Giang ngày 12-09-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
01(13 lần)
90(13 lần)
16(12 lần)
79(11 lần)
18(10 lần)
39(10 lần)
46(10 lần)
47(10 lần)
69(10 lần)
77(10 lần)
99(5 lần)
02(4 lần)
22(4 lần)
26(4 lần)
29(4 lần)
55(4 lần)
66(4 lần)
74(4 lần)
76(4 lần)
89(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(63 lần)
1(68 lần)
2(61 lần)
3(66 lần)
4(74 lần)
5(58 lần)
6(60 lần)
7(70 lần)
8(61 lần)
9(68 lần)
0(61 lần)
1(72 lần)
2(60 lần)
3(63 lần)
4(62 lần)
5(58 lần)
6(68 lần)
7(68 lần)
8(69 lần)
9(68 lần)
0(54 lần)
1(61 lần)
2(59 lần)
3(63 lần)
4(66 lần)
5(59 lần)
6(75 lần)
7(74 lần)
8(56 lần)
9(82 lần)

Xem thêm về xổ số Tiền Giang

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Tiền Giang.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Tiền Giang.

Thống kê nhanh xổ số Kiên Giang

1. Thống kê xổ số Kiên Giang ngày 12-09-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Kiên Giang. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
67(16 lần)
93(16 lần)
79(15 lần)
13(13 lần)
87(13 lần)
16(12 lần)
51(12 lần)
58(12 lần)
73(12 lần)
75(12 lần)
10(3 lần)
22(3 lần)
31(3 lần)
61(3 lần)
72(3 lần)
91(3 lần)
18(2 lần)
47(2 lần)
97(2 lần)
96(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(62 lần)
Đầu 1(69 lần)
Đầu 2(62 lần)
Đầu 3(68 lần)
Đầu 4(64 lần)
Đầu 5(88 lần)
Đầu 6(77 lần)
Đầu 7(86 lần)
Đầu 8(81 lần)
Đầu 9(63 lần)
Đuôi 0 (80 lần)
Đuôi 1 (62 lần)
Đuôi 2 (64 lần)
Đuôi 3 (81 lần)
Đuôi 4 (75 lần)
Đuôi 5 (76 lần)
Đuôi 6 (69 lần)
Đuôi 7 (68 lần)
Đuôi 8 (72 lần)
Đuôi 9 (73 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Kiên Giang ngày 12-09-2021

Lô gan Lô rơi
41(10 Ngày)
46(17 Ngày)
21(12 Ngày)
44(12 Ngày)
33(10 Ngày)
49(11 Ngày)
57(11 Ngày)
23(19 Ngày)
29(14 Ngày)
65(23 Ngày)
71(15 Ngày)
78(20 Ngày)
83(15 Ngày)
89(10 Ngày)
02(33 Ngày)
10(23 Ngày)
31(14 Ngày)
91(11 Ngày)
47(34 Ngày)
96(21 Ngày)
25(2 Ngày)
59(2 Ngày)
12(2 Ngày)
19(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Kiên Giang ngày 12-09-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
04(13 lần)
05(13 lần)
38(13 lần)
00(12 lần)
40(12 lần)
57(12 lần)
08(11 lần)
47(11 lần)
74(11 lần)
83(11 lần)
18(4 lần)
19(4 lần)
25(4 lần)
48(4 lần)
64(4 lần)
70(4 lần)
75(4 lần)
86(4 lần)
03(3 lần)
30(3 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(80 lần)
1(59 lần)
2(62 lần)
3(64 lần)
4(70 lần)
5(60 lần)
6(65 lần)
7(65 lần)
8(66 lần)
9(56 lần)
0(71 lần)
1(56 lần)
2(57 lần)
3(68 lần)
4(72 lần)
5(63 lần)
6(57 lần)
7(75 lần)
8(63 lần)
9(65 lần)
0(65 lần)
1(79 lần)
2(55 lần)
3(55 lần)
4(73 lần)
5(68 lần)
6(63 lần)
7(58 lần)
8(64 lần)
9(67 lần)

Xem thêm về xổ số Kiên Giang

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Kiên Giang.

Thống kê nhanh xổ số Đà Lạt

1. Thống kê xổ số Đà Lạt ngày 12-09-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Đà Lạt. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
13(18 lần)
23(14 lần)
12(11 lần)
33(11 lần)
37(11 lần)
55(11 lần)
60(11 lần)
69(11 lần)
77(11 lần)
83(11 lần)
64(4 lần)
87(4 lần)
91(4 lần)
98(4 lần)
02(3 lần)
78(3 lần)
14(2 lần)
45(2 lần)
96(2 lần)
56(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(53 lần)
Đầu 1(75 lần)
Đầu 2(84 lần)
Đầu 3(82 lần)
Đầu 4(65 lần)
Đầu 5(64 lần)
Đầu 6(85 lần)
Đầu 7(78 lần)
Đầu 8(76 lần)
Đầu 9(58 lần)
Đuôi 0 (63 lần)
Đuôi 1 (63 lần)
Đuôi 2 (79 lần)
Đuôi 3 (96 lần)
Đuôi 4 (68 lần)
Đuôi 5 (70 lần)
Đuôi 6 (65 lần)
Đuôi 7 (74 lần)
Đuôi 8 (75 lần)
Đuôi 9 (67 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Đà Lạt ngày 12-09-2021

Lô gan Lô rơi
34(10 Ngày)
24(10 Ngày)
36(11 Ngày)
48(11 Ngày)
71(10 Ngày)
95(11 Ngày)
19(10 Ngày)
06(15 Ngày)
31(23 Ngày)
87(24 Ngày)
02(14 Ngày)
56(26 Ngày)
28(2 Ngày)
43(2 Ngày)
51(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Đà Lạt ngày 12-09-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
36(13 lần)
46(13 lần)
30(12 lần)
52(12 lần)
22(11 lần)
24(11 lần)
63(11 lần)
88(11 lần)
23(10 lần)
34(10 lần)
28(4 lần)
51(4 lần)
72(4 lần)
80(4 lần)
95(4 lần)
01(3 lần)
04(3 lần)
20(3 lần)
21(3 lần)
25(3 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(50 lần)
1(56 lần)
2(58 lần)
3(87 lần)
4(74 lần)
5(65 lần)
6(57 lần)
7(68 lần)
8(75 lần)
9(58 lần)
0(60 lần)
1(48 lần)
2(75 lần)
3(71 lần)
4(69 lần)
5(54 lần)
6(76 lần)
7(58 lần)
8(73 lần)
9(64 lần)
0(66 lần)
1(63 lần)
2(61 lần)
3(71 lần)
4(70 lần)
5(63 lần)
6(64 lần)
7(65 lần)
8(64 lần)
9(61 lần)

Xem thêm về xổ số Đà Lạt

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Lạt.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Đà Lạt.

Thống kê xsmn 10 ngày gần nhất

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
Từ khóa: soi cau du doan xsmn wap, xsmn thu 2 soi cau, xsmn trung thuong, du doan kqmn hom nay, xsmb thu 7 du doan xsmn, dự đoán xổ số miền nam ngày 2 tháng 10, dự đoán xổ số miền nam ngày 20 tháng 8, du doan xo so mn vip, du doan xo so chinh xac mien nam, dự đoán xổ số miền nam ngày 18 tháng 04, thong ke xsmn thu 3, lô gan miền nam thứ 3, thong ke xo so mien nam thu 6, soi cau mien nam vip, soi cau xs mn hom nay, xsmn thu 5 soi cau, du doan xs mien nam hnay, dự đoán kết quả xổ số miền nam thứ sáu, thay ba soi cau xo so mien nam, du doan xsmn hom qua, dự đoán xổ số miền nam ngày 28 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam hom nay, dự đoán xổ số miền nam ngày 7 tháng 2, dự đoán xổ số miền nam 28 tháng 8,
DMCA.com Protection Status