Thống kê xsmn chính xác nhất ngày 30-06-2022

Dự đoán xsmnSoi cầu xsmn Thống kê xsmn

Thống kê nhanh xổ số Tây Ninh

1. Thống kê xổ số Tây Ninh ngày 30-06-2022

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Tây Ninh. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
44(14 lần)
15(12 lần)
42(12 lần)
86(12 lần)
03(11 lần)
28(11 lần)
35(11 lần)
45(11 lần)
53(11 lần)
55(11 lần)
51(4 lần)
62(4 lần)
70(4 lần)
99(4 lần)
22(3 lần)
31(3 lần)
85(3 lần)
87(3 lần)
97(3 lần)
05(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(70 lần)
Đầu 1(81 lần)
Đầu 2(66 lần)
Đầu 3(70 lần)
Đầu 4(82 lần)
Đầu 5(82 lần)
Đầu 6(64 lần)
Đầu 7(61 lần)
Đầu 8(76 lần)
Đầu 9(68 lần)
Đuôi 0 (67 lần)
Đuôi 1 (65 lần)
Đuôi 2 (67 lần)
Đuôi 3 (76 lần)
Đuôi 4 (75 lần)
Đuôi 5 (80 lần)
Đuôi 6 (82 lần)
Đuôi 7 (58 lần)
Đuôi 8 (78 lần)
Đuôi 9 (72 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Tây Ninh ngày 30-06-2022

Lô gan Lô rơi
38(11 Ngày)
48(17 Ngày)
52(16 Ngày)
79(16 Ngày)
40(11 Ngày)
46(10 Ngày)
77(11 Ngày)
94(16 Ngày)
24(10 Ngày)
41(10 Ngày)
08(15 Ngày)
62(24 Ngày)
31(11 Ngày)
87(18 Ngày)
84(2 Ngày)
32(2 Ngày)
66(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Tây Ninh ngày 30-06-2022. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
82(16 lần)
18(14 lần)
58(14 lần)
93(12 lần)
15(11 lần)
17(11 lần)
25(11 lần)
51(11 lần)
06(10 lần)
10(10 lần)
76(5 lần)
84(5 lần)
91(5 lần)
92(5 lần)
94(5 lần)
95(5 lần)
96(5 lần)
00(4 lần)
32(4 lần)
43(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(55 lần)
1(87 lần)
2(63 lần)
3(65 lần)
4(65 lần)
5(76 lần)
6(71 lần)
7(62 lần)
8(84 lần)
9(56 lần)
0(67 lần)
1(76 lần)
2(59 lần)
3(72 lần)
4(58 lần)
5(72 lần)
6(64 lần)
7(63 lần)
8(87 lần)
9(66 lần)
0(72 lần)
1(75 lần)
2(64 lần)
3(73 lần)
4(66 lần)
5(54 lần)
6(79 lần)
7(63 lần)
8(72 lần)
9(66 lần)

Xem thêm về xổ số Tây Ninh

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Tây Ninh.

Thống kê nhanh xổ số An Giang

1. Thống kê xổ số An Giang ngày 30-06-2022

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số An Giang. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
08(15 lần)
20(15 lần)
38(14 lần)
84(13 lần)
10(12 lần)
28(12 lần)
52(12 lần)
76(12 lần)
91(12 lần)
02(11 lần)
89(4 lần)
03(3 lần)
04(3 lần)
27(3 lần)
61(3 lần)
77(3 lần)
32(2 lần)
43(2 lần)
96(2 lần)
82(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(71 lần)
Đầu 1(74 lần)
Đầu 2(76 lần)
Đầu 3(71 lần)
Đầu 4(69 lần)
Đầu 5(66 lần)
Đầu 6(65 lần)
Đầu 7(80 lần)
Đầu 8(69 lần)
Đầu 9(79 lần)
Đuôi 0 (89 lần)
Đuôi 1 (69 lần)
Đuôi 2 (75 lần)
Đuôi 3 (66 lần)
Đuôi 4 (77 lần)
Đuôi 5 (55 lần)
Đuôi 6 (73 lần)
Đuôi 7 (63 lần)
Đuôi 8 (93 lần)
Đuôi 9 (60 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số An Giang ngày 30-06-2022

Lô gan Lô rơi
30(10 Ngày)
42(11 Ngày)
83(10 Ngày)
37(10 Ngày)
67(13 Ngày)
87(14 Ngày)
34(13 Ngày)
57(12 Ngày)
68(18 Ngày)
45(20 Ngày)
53(12 Ngày)
75(12 Ngày)
43(11 Ngày)
96(31 Ngày)
82(29 Ngày)
80(2 Ngày)
41(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số An Giang ngày 30-06-2022. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
90(15 lần)
18(13 lần)
60(12 lần)
83(12 lần)
77(11 lần)
80(11 lần)
94(11 lần)
99(11 lần)
15(10 lần)
26(10 lần)
12(4 lần)
24(4 lần)
37(4 lần)
47(4 lần)
56(4 lần)
64(4 lần)
68(4 lần)
86(4 lần)
89(4 lần)
13(3 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(65 lần)
1(65 lần)
2(65 lần)
3(55 lần)
4(75 lần)
5(74 lần)
6(66 lần)
7(72 lần)
8(66 lần)
9(80 lần)
0(76 lần)
1(70 lần)
2(68 lần)
3(69 lần)
4(67 lần)
5(58 lần)
6(70 lần)
7(62 lần)
8(67 lần)
9(76 lần)
0(52 lần)
1(64 lần)
2(72 lần)
3(62 lần)
4(68 lần)
5(65 lần)
6(69 lần)
7(62 lần)
8(77 lần)
9(92 lần)

Xem thêm về xổ số An Giang

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số An Giang.

Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận

1. Thống kê xổ số Bình Thuận ngày 30-06-2022

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Bình Thuận. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
44(16 lần)
17(14 lần)
53(14 lần)
64(13 lần)
92(13 lần)
00(12 lần)
22(12 lần)
93(12 lần)
02(11 lần)
29(11 lần)
82(4 lần)
86(4 lần)
87(4 lần)
89(4 lần)
37(3 lần)
51(3 lần)
68(3 lần)
95(3 lần)
59(2 lần)
78(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(85 lần)
Đầu 1(83 lần)
Đầu 2(87 lần)
Đầu 3(69 lần)
Đầu 4(83 lần)
Đầu 5(62 lần)
Đầu 6(61 lần)
Đầu 7(69 lần)
Đầu 8(52 lần)
Đầu 9(69 lần)
Đuôi 0 (88 lần)
Đuôi 1 (63 lần)
Đuôi 2 (81 lần)
Đuôi 3 (88 lần)
Đuôi 4 (83 lần)
Đuôi 5 (63 lần)
Đuôi 6 (64 lần)
Đuôi 7 (68 lần)
Đuôi 8 (57 lần)
Đuôi 9 (65 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Bình Thuận ngày 30-06-2022

Lô gan Lô rơi
75(10 Ngày)
45(12 Ngày)
73(13 Ngày)
42(11 Ngày)
74(15 Ngày)
79(11 Ngày)
25(12 Ngày)
36(10 Ngày)
65(19 Ngày)
99(14 Ngày)
11(13 Ngày)
12(19 Ngày)
34(11 Ngày)
57(10 Ngày)
66(13 Ngày)
87(13 Ngày)
89(13 Ngày)
51(28 Ngày)
59(22 Ngày)
78(16 Ngày)
53(2 Ngày)
06(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Bình Thuận ngày 30-06-2022. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
59(13 lần)
11(12 lần)
64(12 lần)
85(12 lần)
19(11 lần)
72(11 lần)
90(11 lần)
03(10 lần)
05(10 lần)
36(10 lần)
83(5 lần)
84(5 lần)
87(5 lần)
89(5 lần)
94(5 lần)
97(5 lần)
09(4 lần)
18(4 lần)
25(4 lần)
30(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(72 lần)
1(73 lần)
2(62 lần)
3(61 lần)
4(63 lần)
5(76 lần)
6(78 lần)
7(60 lần)
8(70 lần)
9(68 lần)
0(68 lần)
1(59 lần)
2(77 lần)
3(69 lần)
4(70 lần)
5(81 lần)
6(66 lần)
7(53 lần)
8(68 lần)
9(72 lần)
0(71 lần)
1(62 lần)
2(73 lần)
3(67 lần)
4(74 lần)
5(67 lần)
6(71 lần)
7(63 lần)
8(66 lần)
9(69 lần)

Xem thêm về xổ số Bình Thuận

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Bình Thuận.

Thống kê xsmn 10 ngày gần nhất

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
Từ khóa: du doan xsvt minh ngoc, soi cau mien nam chinh xac hom nay, dudoanxoso soctrang, du doan xsmn thu 6 hang tuan, soi keo xo so mien nam, du doan xsmn thu 3 hang tuan, soi cau mien nam thu 5, dự đoán xổ số miền nam ngày 23 tháng 6, dự đoán xổ số miền nam ngày 29 tháng 1, soi cầu xổ số miền nam hôm, soi cầu miền nam ngày 4 tháng 10, soi cau xo so mien nam wap, du doan xs vip mn, du đoan xsmn than tai, soi 2888 mn, soi lo de mn, soi cầu miền nam hôm nay chính xác, dự đoán xổ số miền nam ngày 25 tháng 10, sô cau mien nam, du doan xo so mn vip, dự đoán miền nam ngày, soi câu sxmn, phần mềm dự đoán xổ số miền nam, dự đoán xổ số miền nam ngày thứ 5,
DMCA.com Protection Status