Thống kê xsmn chính xác nhất ngày 28-09-2023

Dự đoán xsmnSoi cầu xsmn Thống kê xsmn

Thống kê nhanh xổ số Tây Ninh

1. Thống kê xổ số Tây Ninh ngày 28-09-2023

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Tây Ninh. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
08(14 lần)
95(13 lần)
09(12 lần)
27(12 lần)
21(11 lần)
30(11 lần)
38(11 lần)
42(11 lần)
64(11 lần)
99(11 lần)
05(3 lần)
19(3 lần)
67(3 lần)
80(3 lần)
17(2 lần)
59(2 lần)
76(2 lần)
81(2 lần)
85(2 lần)
96(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(80 lần)
Đầu 1(70 lần)
Đầu 2(81 lần)
Đầu 3(80 lần)
Đầu 4(76 lần)
Đầu 5(70 lần)
Đầu 6(63 lần)
Đầu 7(69 lần)
Đầu 8(57 lần)
Đầu 9(74 lần)
Đuôi 0 (71 lần)
Đuôi 1 (73 lần)
Đuôi 2 (80 lần)
Đuôi 3 (80 lần)
Đuôi 4 (71 lần)
Đuôi 5 (66 lần)
Đuôi 6 (60 lần)
Đuôi 7 (70 lần)
Đuôi 8 (76 lần)
Đuôi 9 (73 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Tây Ninh ngày 28-09-2023

Lô gan Lô rơi
69(10 Ngày)
71(21 Ngày)
90(21 Ngày)
33(12 Ngày)
56(13 Ngày)
29(11 Ngày)
05(29 Ngày)
80(17 Ngày)
17(10 Ngày)
59(16 Ngày)
76(18 Ngày)
81(10 Ngày)
96(30 Ngày)
14(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Tây Ninh ngày 28-09-2023. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
82(16 lần)
58(15 lần)
18(14 lần)
17(12 lần)
25(12 lần)
38(12 lần)
86(12 lần)
93(12 lần)
15(11 lần)
51(11 lần)
39(5 lần)
43(5 lần)
45(5 lần)
50(5 lần)
57(5 lần)
59(5 lần)
66(5 lần)
70(5 lần)
76(5 lần)
84(5 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(67 lần)
1(92 lần)
2(68 lần)
3(74 lần)
4(74 lần)
5(83 lần)
6(75 lần)
7(68 lần)
8(88 lần)
9(60 lần)
0(71 lần)
1(78 lần)
2(71 lần)
3(79 lần)
4(64 lần)
5(78 lần)
6(73 lần)
7(71 lần)
8(93 lần)
9(71 lần)
0(81 lần)
1(82 lần)
2(68 lần)
3(80 lần)
4(74 lần)
5(58 lần)
6(82 lần)
7(71 lần)
8(78 lần)
9(75 lần)

Xem thêm về xổ số Tây Ninh

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Tây Ninh.

Thống kê nhanh xổ số An Giang

1. Thống kê xổ số An Giang ngày 28-09-2023

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số An Giang. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
02(15 lần)
78(14 lần)
24(13 lần)
07(12 lần)
30(12 lần)
50(12 lần)
05(11 lần)
21(11 lần)
40(11 lần)
48(11 lần)
64(4 lần)
68(4 lần)
72(4 lần)
74(4 lần)
96(4 lần)
13(3 lần)
33(3 lần)
52(2 lần)
28(1 lần)
73(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(89 lần)
Đầu 1(63 lần)
Đầu 2(72 lần)
Đầu 3(76 lần)
Đầu 4(79 lần)
Đầu 5(68 lần)
Đầu 6(68 lần)
Đầu 7(69 lần)
Đầu 8(74 lần)
Đầu 9(62 lần)
Đuôi 0 (80 lần)
Đuôi 1 (70 lần)
Đuôi 2 (74 lần)
Đuôi 3 (63 lần)
Đuôi 4 (72 lần)
Đuôi 5 (77 lần)
Đuôi 6 (69 lần)
Đuôi 7 (78 lần)
Đuôi 8 (67 lần)
Đuôi 9 (70 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số An Giang ngày 28-09-2023

Lô gan Lô rơi
78(10 Ngày)
61(10 Ngày)
19(14 Ngày)
41(11 Ngày)
89(11 Ngày)
81(18 Ngày)
99(15 Ngày)
80(15 Ngày)
27(11 Ngày)
90(23 Ngày)
15(18 Ngày)
52(32 Ngày)
28(28 Ngày)
73(19 Ngày)
43(2 Ngày)
63(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số An Giang ngày 28-09-2023. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
90(15 lần)
83(14 lần)
18(13 lần)
27(13 lần)
26(12 lần)
60(12 lần)
77(12 lần)
80(12 lần)
94(12 lần)
16(11 lần)
76(5 lần)
86(5 lần)
98(5 lần)
00(4 lần)
12(4 lần)
17(4 lần)
24(4 lần)
37(4 lần)
47(4 lần)
64(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(73 lần)
1(71 lần)
2(71 lần)
3(57 lần)
4(82 lần)
5(79 lần)
6(73 lần)
7(82 lần)
8(73 lần)
9(87 lần)
0(84 lần)
1(74 lần)
2(71 lần)
3(74 lần)
4(75 lần)
5(66 lần)
6(79 lần)
7(70 lần)
8(75 lần)
9(80 lần)
0(57 lần)
1(73 lần)
2(77 lần)
3(66 lần)
4(77 lần)
5(69 lần)
6(72 lần)
7(70 lần)
8(85 lần)
9(102 lần)

Xem thêm về xổ số An Giang

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số An Giang.

Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận

1. Thống kê xổ số Bình Thuận ngày 28-09-2023

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Bình Thuận. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
53(15 lần)
13(14 lần)
21(14 lần)
95(12 lần)
01(11 lần)
52(11 lần)
88(11 lần)
03(10 lần)
14(10 lần)
32(10 lần)
86(5 lần)
90(5 lần)
07(4 lần)
16(4 lần)
38(4 lần)
85(4 lần)
10(3 lần)
97(3 lần)
98(3 lần)
99(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(75 lần)
Đầu 1(67 lần)
Đầu 2(74 lần)
Đầu 3(76 lần)
Đầu 4(68 lần)
Đầu 5(81 lần)
Đầu 6(78 lần)
Đầu 7(69 lần)
Đầu 8(65 lần)
Đầu 9(67 lần)
Đuôi 0 (67 lần)
Đuôi 1 (77 lần)
Đuôi 2 (73 lần)
Đuôi 3 (93 lần)
Đuôi 4 (75 lần)
Đuôi 5 (73 lần)
Đuôi 6 (67 lần)
Đuôi 7 (64 lần)
Đuôi 8 (66 lần)
Đuôi 9 (65 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Bình Thuận ngày 28-09-2023

Lô gan Lô rơi
78(16 Ngày)
39(19 Ngày)
54(10 Ngày)
24(10 Ngày)
43(15 Ngày)
08(16 Ngày)
11(14 Ngày)
12(12 Ngày)
18(18 Ngày)
48(18 Ngày)
50(22 Ngày)
72(16 Ngày)
38(22 Ngày)
21(2 Ngày)
34(2 Ngày)
56(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Bình Thuận ngày 28-09-2023. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
11(15 lần)
59(14 lần)
85(13 lần)
19(12 lần)
36(12 lần)
49(12 lần)
53(12 lần)
64(12 lần)
90(12 lần)
15(11 lần)
37(5 lần)
43(5 lần)
44(5 lần)
51(5 lần)
54(5 lần)
70(5 lần)
71(5 lần)
83(5 lần)
89(5 lần)
97(5 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(77 lần)
1(82 lần)
2(68 lần)
3(71 lần)
4(68 lần)
5(81 lần)
6(82 lần)
7(66 lần)
8(80 lần)
9(73 lần)
0(74 lần)
1(66 lần)
2(83 lần)
3(77 lần)
4(76 lần)
5(86 lần)
6(72 lần)
7(60 lần)
8(74 lần)
9(80 lần)
0(81 lần)
1(69 lần)
2(79 lần)
3(76 lần)
4(80 lần)
5(72 lần)
6(77 lần)
7(65 lần)
8(73 lần)
9(76 lần)

Xem thêm về xổ số Bình Thuận

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Bình Thuận.

Thống kê xsmn 10 ngày gần nhất

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
Từ khóa: du doan kqmn, thong ke du doan xo so mien nam, dự đoán xổ số miền nam ngày 3 tháng 4, dự đoán kết quả xổ số miền nam thứ sáu, du doan xsmn than tai vip hom nay, du doan xsmb xsmt xsmn hom nay, dự đoán xổ số miền nam ngày 22, dự đoán xổ số miền nam ngày 23 tháng 04, dự đoán xổ số miền nam ngày 2 tháng 3, dự đoán xổ số miền nam ngày 2 tháng 5, soi cau xsmn hom nay mien phi, dự đoán xổ số miền nam ngày 2 tháng 2, thong ke chi tiet tan suat xsmn, thông kê xổ số miền nam, dudoan mien nam, xsmn trung thuong, soi cau mn t2, du doan xsmien nam, xsoi cau mn, dự đoán xổ số miền nam ngày 6 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 17 tháng 3, rong bach kim xsmn, xsmn th7 du doan, dự đoán xổ số miền nam ngày 27 tháng 5,
DMCA.com Protection Status