Thống kê xsmn chính xác nhất ngày 30-11-2022

Dự đoán xsmnSoi cầu xsmn Thống kê xsmn

Thống kê nhanh xổ số Đồng Nai

1. Thống kê xổ số Đồng Nai ngày 30-11-2022

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Đồng Nai. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
32(13 lần)
25(12 lần)
35(12 lần)
22(11 lần)
23(11 lần)
65(11 lần)
67(11 lần)
36(10 lần)
42(10 lần)
66(10 lần)
63(4 lần)
72(4 lần)
77(4 lần)
79(4 lần)
83(4 lần)
86(4 lần)
10(3 lần)
55(3 lần)
73(3 lần)
92(3 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(78 lần)
Đầu 1(49 lần)
Đầu 2(76 lần)
Đầu 3(85 lần)
Đầu 4(80 lần)
Đầu 5(69 lần)
Đầu 6(71 lần)
Đầu 7(61 lần)
Đầu 8(72 lần)
Đầu 9(79 lần)
Đuôi 0 (71 lần)
Đuôi 1 (69 lần)
Đuôi 2 (78 lần)
Đuôi 3 (61 lần)
Đuôi 4 (76 lần)
Đuôi 5 (78 lần)
Đuôi 6 (74 lần)
Đuôi 7 (73 lần)
Đuôi 8 (71 lần)
Đuôi 9 (69 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Đồng Nai ngày 30-11-2022

Lô gan Lô rơi
34(18 Ngày)
82(11 Ngày)
99(10 Ngày)
46(12 Ngày)
50(11 Ngày)
81(14 Ngày)
20(10 Ngày)
58(11 Ngày)
60(15 Ngày)
75(13 Ngày)
98(17 Ngày)
24(16 Ngày)
13(12 Ngày)
14(18 Ngày)
61(23 Ngày)
83(22 Ngày)
55(29 Ngày)
73(10 Ngày)
59(2 Ngày)
91(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Đồng Nai ngày 30-11-2022. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
77(14 lần)
51(13 lần)
42(12 lần)
66(12 lần)
69(12 lần)
88(12 lần)
14(11 lần)
26(11 lần)
48(11 lần)
13(10 lần)
90(5 lần)
93(5 lần)
95(5 lần)
97(5 lần)
98(5 lần)
24(4 lần)
28(4 lần)
60(4 lần)
62(4 lần)
71(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(61 lần)
1(67 lần)
2(70 lần)
3(68 lần)
4(85 lần)
5(55 lần)
6(81 lần)
7(75 lần)
8(78 lần)
9(65 lần)
0(59 lần)
1(75 lần)
2(60 lần)
3(69 lần)
4(72 lần)
5(67 lần)
6(83 lần)
7(72 lần)
8(79 lần)
9(69 lần)
0(65 lần)
1(73 lần)
2(70 lần)
3(64 lần)
4(77 lần)
5(77 lần)
6(78 lần)
7(71 lần)
8(67 lần)
9(63 lần)

Xem thêm về xổ số Đồng Nai

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Đồng Nai.

Thống kê nhanh xổ số Cần Thơ

1. Thống kê xổ số Cần Thơ ngày 30-11-2022

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Cần Thơ. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
58(13 lần)
92(13 lần)
81(12 lần)
26(11 lần)
41(11 lần)
67(11 lần)
98(11 lần)
00(10 lần)
06(10 lần)
08(10 lần)
52(4 lần)
56(4 lần)
69(4 lần)
78(4 lần)
94(4 lần)
24(3 lần)
48(3 lần)
59(3 lần)
47(2 lần)
82(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(77 lần)
Đầu 1(71 lần)
Đầu 2(69 lần)
Đầu 3(74 lần)
Đầu 4(65 lần)
Đầu 5(71 lần)
Đầu 6(70 lần)
Đầu 7(79 lần)
Đầu 8(74 lần)
Đầu 9(70 lần)
Đuôi 0 (72 lần)
Đuôi 1 (77 lần)
Đuôi 2 (75 lần)
Đuôi 3 (61 lần)
Đuôi 4 (68 lần)
Đuôi 5 (73 lần)
Đuôi 6 (70 lần)
Đuôi 7 (73 lần)
Đuôi 8 (83 lần)
Đuôi 9 (68 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Cần Thơ ngày 30-11-2022

Lô gan Lô rơi
98(13 Ngày)
12(10 Ngày)
72(14 Ngày)
86(10 Ngày)
22(21 Ngày)
34(11 Ngày)
35(11 Ngày)
50(13 Ngày)
04(27 Ngày)
20(11 Ngày)
52(12 Ngày)
47(22 Ngày)
38(2 Ngày)
40(2 Ngày)
87(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Cần Thơ ngày 30-11-2022. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
35(16 lần)
68(15 lần)
44(13 lần)
67(12 lần)
86(12 lần)
11(11 lần)
47(11 lần)
51(11 lần)
63(11 lần)
70(11 lần)
13(4 lần)
18(4 lần)
21(4 lần)
42(4 lần)
58(4 lần)
60(4 lần)
80(4 lần)
88(4 lần)
91(4 lần)
94(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(72 lần)
1(69 lần)
2(56 lần)
3(72 lần)
4(76 lần)
5(71 lần)
6(73 lần)
7(69 lần)
8(82 lần)
9(65 lần)
0(64 lần)
1(69 lần)
2(65 lần)
3(70 lần)
4(68 lần)
5(73 lần)
6(65 lần)
7(81 lần)
8(71 lần)
9(79 lần)
0(64 lần)
1(74 lần)
2(64 lần)
3(70 lần)
4(76 lần)
5(65 lần)
6(65 lần)
7(67 lần)
8(80 lần)
9(80 lần)

Xem thêm về xổ số Cần Thơ

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Cần Thơ.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Cần Thơ.

Thống kê nhanh xổ số Sóc Trăng

1. Thống kê xổ số Sóc Trăng ngày 30-11-2022

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Sóc Trăng. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
31(13 lần)
76(13 lần)
11(12 lần)
21(12 lần)
22(12 lần)
29(12 lần)
37(12 lần)
97(12 lần)
16(11 lần)
60(11 lần)
04(3 lần)
19(3 lần)
33(3 lần)
62(3 lần)
81(3 lần)
44(2 lần)
48(2 lần)
64(1 lần)
75(1 lần)
86(0 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(66 lần)
Đầu 1(71 lần)
Đầu 2(92 lần)
Đầu 3(78 lần)
Đầu 4(64 lần)
Đầu 5(67 lần)
Đầu 6(72 lần)
Đầu 7(72 lần)
Đầu 8(57 lần)
Đầu 9(81 lần)
Đuôi 0 (71 lần)
Đuôi 1 (87 lần)
Đuôi 2 (65 lần)
Đuôi 3 (76 lần)
Đuôi 4 (55 lần)
Đuôi 5 (66 lần)
Đuôi 6 (76 lần)
Đuôi 7 (86 lần)
Đuôi 8 (66 lần)
Đuôi 9 (72 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Sóc Trăng ngày 30-11-2022

Lô gan Lô rơi
26(10 Ngày)
61(11 Ngày)
98(14 Ngày)
10(20 Ngày)
70(13 Ngày)
47(18 Ngày)
09(21 Ngày)
15(13 Ngày)
53(15 Ngày)
79(10 Ngày)
14(21 Ngày)
18(17 Ngày)
44(12 Ngày)
64(35 Ngày)
75(33 Ngày)
37(4 Ngày)
34(3 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Sóc Trăng ngày 30-11-2022. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
89(14 lần)
11(13 lần)
23(12 lần)
56(12 lần)
69(12 lần)
87(12 lần)
18(11 lần)
19(11 lần)
36(11 lần)
76(11 lần)
65(5 lần)
67(5 lần)
70(5 lần)
77(5 lần)
78(5 lần)
79(5 lần)
81(5 lần)
85(5 lần)
92(5 lần)
40(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(64 lần)
1(81 lần)
2(76 lần)
3(72 lần)
4(63 lần)
5(63 lần)
6(68 lần)
7(63 lần)
8(85 lần)
9(71 lần)
0(56 lần)
1(72 lần)
2(64 lần)
3(74 lần)
4(77 lần)
5(70 lần)
6(81 lần)
7(70 lần)
8(61 lần)
9(81 lần)
0(69 lần)
1(76 lần)
2(68 lần)
3(74 lần)
4(63 lần)
5(74 lần)
6(66 lần)
7(69 lần)
8(71 lần)
9(76 lần)

Xem thêm về xổ số Sóc Trăng

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Sóc Trăng.

Thống kê xsmn 10 ngày gần nhất

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
Từ khóa: thamkhao xsmn, soi cau xo so mien nam wap, sx du doan mn, du doan xo so mn win2888, soi cau xsmn hnay, du doan xs mn hon nay, soi cau bach thu mn hom nay, du doan dau duoi xsmn, du doan doan xo so mien nam, du doan xsmn thu 2 minh ngoc, soi cau mien nam thu 3, dự đoán xổ số miền nam ngày 16, dự đoán xổ số miền nam ngày 20 tháng 11, soi cau mien phi xsmn, du doan xsmn hom nay 100, dự đoán xổ số miền nam ngày 15 tháng 12, thong ke mn hom nay, thống kê lô gan xổ số miền nam hôm nay, soi cau xs mn hom nay, phân tích dự đoán xổ số miền nam, soi cau lo to mien nam, du doan xs vip mn hom nay, soi cau vang xsmn, dự đoán xổ số miền nam ngày 31 tháng 1,
DMCA.com Protection Status