Thống kê xsmn chính xác nhất ngày 17-04-2021

Dự đoán xsmnSoi cầu xsmn Thống kê xsmn

Thống kê nhanh xổ số HCM

1. Thống kê xổ số HCM ngày 17-04-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số HCM. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
54(14 lần)
85(14 lần)
64(13 lần)
73(13 lần)
53(12 lần)
86(12 lần)
07(11 lần)
19(11 lần)
20(11 lần)
78(11 lần)
22(3 lần)
23(3 lần)
47(3 lần)
80(3 lần)
82(3 lần)
51(2 lần)
57(2 lần)
59(2 lần)
38(1 lần)
91(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(83 lần)
Đầu 1(76 lần)
Đầu 2(65 lần)
Đầu 3(68 lần)
Đầu 4(68 lần)
Đầu 5(63 lần)
Đầu 6(82 lần)
Đầu 7(74 lần)
Đầu 8(78 lần)
Đầu 9(63 lần)
Đuôi 0 (69 lần)
Đuôi 1 (65 lần)
Đuôi 2 (60 lần)
Đuôi 3 (82 lần)
Đuôi 4 (78 lần)
Đuôi 5 (79 lần)
Đuôi 6 (75 lần)
Đuôi 7 (58 lần)
Đuôi 8 (79 lần)
Đuôi 9 (75 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số HCM ngày 17-04-2021

Lô gan Lô rơi
75(13 Ngày)
02(20 Ngày)
27(12 Ngày)
12(14 Ngày)
52(16 Ngày)
60(12 Ngày)
66(16 Ngày)
97(17 Ngày)
22(12 Ngày)
23(11 Ngày)
47(11 Ngày)
80(20 Ngày)
82(17 Ngày)
51(12 Ngày)
57(36 Ngày)
38(34 Ngày)
91(10 Ngày)
54(3 Ngày)
93(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số HCM ngày 17-04-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
29(23 lần)
07(21 lần)
33(21 lần)
45(21 lần)
81(21 lần)
00(19 lần)
22(19 lần)
59(19 lần)
64(19 lần)
01(18 lần)
10(9 lần)
18(9 lần)
31(9 lần)
34(9 lần)
55(9 lần)
80(9 lần)
87(9 lần)
04(8 lần)
17(8 lần)
36(8 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(141 lần)
1(114 lần)
2(147 lần)
3(115 lần)
4(130 lần)
5(132 lần)
6(135 lần)
7(113 lần)
8(111 lần)
9(133 lần)
0(120 lần)
1(130 lần)
2(112 lần)
3(146 lần)
4(124 lần)
5(128 lần)
6(123 lần)
7(132 lần)
8(106 lần)
9(150 lần)
0(130 lần)
1(121 lần)
2(112 lần)
3(128 lần)
4(136 lần)
5(120 lần)
6(119 lần)
7(131 lần)
8(133 lần)
9(141 lần)

Xem thêm về xổ số HCM

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số HCM.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số HCM.

Thống kê nhanh xổ số Long An

1. Thống kê xổ số Long An ngày 17-04-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Long An. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
34(14 lần)
48(13 lần)
07(12 lần)
12(12 lần)
74(12 lần)
95(12 lần)
98(12 lần)
13(11 lần)
58(11 lần)
61(11 lần)
19(3 lần)
22(3 lần)
28(3 lần)
55(3 lần)
72(3 lần)
73(3 lần)
77(3 lần)
11(2 lần)
56(2 lần)
57(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(76 lần)
Đầu 1(69 lần)
Đầu 2(67 lần)
Đầu 3(74 lần)
Đầu 4(78 lần)
Đầu 5(60 lần)
Đầu 6(84 lần)
Đầu 7(68 lần)
Đầu 8(63 lần)
Đầu 9(81 lần)
Đuôi 0 (80 lần)
Đuôi 1 (72 lần)
Đuôi 2 (57 lần)
Đuôi 3 (76 lần)
Đuôi 4 (86 lần)
Đuôi 5 (83 lần)
Đuôi 6 (59 lần)
Đuôi 7 (64 lần)
Đuôi 8 (78 lần)
Đuôi 9 (65 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Long An ngày 17-04-2021

Lô gan Lô rơi
58(10 Ngày)
05(11 Ngày)
33(13 Ngày)
00(12 Ngày)
41(12 Ngày)
54(19 Ngày)
35(17 Ngày)
93(11 Ngày)
68(18 Ngày)
32(13 Ngày)
19(13 Ngày)
28(10 Ngày)
11(26 Ngày)
56(14 Ngày)
90(2 Ngày)
83(2 Ngày)
96(2 Ngày)
01(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Long An ngày 17-04-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
43(12 lần)
08(11 lần)
34(11 lần)
00(10 lần)
03(10 lần)
14(10 lần)
24(10 lần)
27(10 lần)
28(10 lần)
37(10 lần)
21(4 lần)
25(4 lần)
38(4 lần)
46(4 lần)
66(4 lần)
79(4 lần)
88(4 lần)
95(4 lần)
97(4 lần)
12(3 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(74 lần)
1(64 lần)
2(65 lần)
3(57 lần)
4(64 lần)
5(65 lần)
6(65 lần)
7(58 lần)
8(62 lần)
9(60 lần)
0(67 lần)
1(54 lần)
2(50 lần)
3(69 lần)
4(72 lần)
5(59 lần)
6(66 lần)
7(69 lần)
8(68 lần)
9(60 lần)
0(69 lần)
1(62 lần)
2(61 lần)
3(60 lần)
4(55 lần)
5(73 lần)
6(52 lần)
7(76 lần)
8(62 lần)
9(64 lần)

Xem thêm về xổ số Long An

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Long An.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Long An.

Thống kê nhanh xổ số Hậu Giang

1. Thống kê xổ số Hậu Giang ngày 17-04-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Hậu Giang. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
66(14 lần)
40(13 lần)
10(12 lần)
32(12 lần)
92(12 lần)
95(12 lần)
15(11 lần)
19(11 lần)
73(11 lần)
89(11 lần)
63(4 lần)
71(4 lần)
78(4 lần)
97(4 lần)
22(3 lần)
45(3 lần)
65(3 lần)
96(3 lần)
81(2 lần)
27(1 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(61 lần)
Đầu 1(88 lần)
Đầu 2(56 lần)
Đầu 3(77 lần)
Đầu 4(77 lần)
Đầu 5(70 lần)
Đầu 6(70 lần)
Đầu 7(74 lần)
Đầu 8(77 lần)
Đầu 9(70 lần)
Đuôi 0 (76 lần)
Đuôi 1 (54 lần)
Đuôi 2 (78 lần)
Đuôi 3 (68 lần)
Đuôi 4 (77 lần)
Đuôi 5 (70 lần)
Đuôi 6 (79 lần)
Đuôi 7 (66 lần)
Đuôi 8 (69 lần)
Đuôi 9 (83 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Hậu Giang ngày 17-04-2021

Lô gan Lô rơi
09(10 Ngày)
88(13 Ngày)
37(18 Ngày)
98(15 Ngày)
13(15 Ngày)
47(13 Ngày)
76(11 Ngày)
36(12 Ngày)
79(18 Ngày)
00(20 Ngày)
03(22 Ngày)
58(20 Ngày)
45(11 Ngày)
81(28 Ngày)
15(2 Ngày)
73(2 Ngày)
67(3 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Hậu Giang ngày 17-04-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
42(14 lần)
16(12 lần)
08(11 lần)
12(11 lần)
87(11 lần)
09(10 lần)
14(10 lần)
56(10 lần)
61(10 lần)
62(10 lần)
25(4 lần)
35(4 lần)
48(4 lần)
51(4 lần)
52(4 lần)
53(4 lần)
60(4 lần)
64(4 lần)
73(4 lần)
95(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(70 lần)
1(74 lần)
2(63 lần)
3(63 lần)
4(65 lần)
5(57 lần)
6(63 lần)
7(60 lần)
8(56 lần)
9(63 lần)
0(59 lần)
1(68 lần)
2(75 lần)
3(50 lần)
4(61 lần)
5(61 lần)
6(71 lần)
7(67 lần)
8(63 lần)
9(59 lần)
0(52 lần)
1(69 lần)
2(57 lần)
3(71 lần)
4(56 lần)
5(77 lần)
6(68 lần)
7(59 lần)
8(67 lần)
9(58 lần)

Xem thêm về xổ số Hậu Giang

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Hậu Giang.

Thống kê nhanh xổ số Bình Phước

1. Thống kê xổ số Bình Phước ngày 17-04-2021

Thống kê lôtô 40 lần quay xổ số Bình Phước. Đơn vị tính (số lần)
Về nhiều Về ít
19(16 lần)
13(13 lần)
26(13 lần)
48(13 lần)
62(13 lần)
84(13 lần)
04(12 lần)
67(12 lần)
09(11 lần)
31(11 lần)
77(4 lần)
96(4 lần)
03(3 lần)
15(3 lần)
47(3 lần)
54(3 lần)
69(3 lần)
76(3 lần)
99(3 lần)
08(2 lần)

Thống kê đầu đuôi loto, đơn vị tính (số lần)

Đầu loto Đuôi loto
Đầu 0(69 lần)
Đầu 1(74 lần)
Đầu 2(83 lần)
Đầu 3(69 lần)
Đầu 4(73 lần)
Đầu 5(75 lần)
Đầu 6(82 lần)
Đầu 7(60 lần)
Đầu 8(75 lần)
Đầu 9(60 lần)
Đuôi 0 (60 lần)
Đuôi 1 (77 lần)
Đuôi 2 (83 lần)
Đuôi 3 (70 lần)
Đuôi 4 (75 lần)
Đuôi 5 (66 lần)
Đuôi 6 (70 lần)
Đuôi 7 (73 lần)
Đuôi 8 (72 lần)
Đuôi 9 (74 lần)

2. Thống Kê lô gan trên 10 ngày, lô rơi xổ số Bình Phước ngày 17-04-2021

Lô gan Lô rơi
73(13 Ngày)
86(12 Ngày)
12(10 Ngày)
23(29 Ngày)
53(12 Ngày)
74(13 Ngày)
89(11 Ngày)
95(10 Ngày)
14(11 Ngày)
21(17 Ngày)
17(16 Ngày)
70(12 Ngày)
03(20 Ngày)
15(22 Ngày)
31(3 Ngày)
28(2 Ngày)
44(2 Ngày)
96(2 Ngày)

3. Thống kê giải đặc biệt từ năm 2008 xổ số Bình Phước ngày 17-04-2021. Đơn vị tính (số lần)

Về nhiều Về ít
44(13 lần)
80(13 lần)
35(12 lần)
09(11 lần)
27(10 lần)
40(10 lần)
69(10 lần)
77(10 lần)
00(9 lần)
04(9 lần)
36(4 lần)
38(4 lần)
49(4 lần)
56(4 lần)
72(4 lần)
73(4 lần)
85(4 lần)
94(4 lần)
97(4 lần)
98(4 lần)

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, đơn vị tính (số lần)

Đầu Đuôi Tổng đặc biệt
0(77 lần)
1(57 lần)
2(68 lần)
3(61 lần)
4(69 lần)
5(55 lần)
6(60 lần)
7(59 lần)
8(72 lần)
9(56 lần)
0(70 lần)
1(55 lần)
2(61 lần)
3(57 lần)
4(75 lần)
5(57 lần)
6(63 lần)
7(69 lần)
8(56 lần)
9(71 lần)
0(65 lần)
1(54 lần)
2(62 lần)
3(58 lần)
4(71 lần)
5(69 lần)
6(58 lần)
7(54 lần)
8(83 lần)
9(60 lần)

Xem thêm về xổ số Bình Phước

Thống kê loto và giải đặc biệt các bộ số từ 00 đến 99, thống kê tổng chẵn, tổng lẻ, thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước.
Thống kê loto và giải đặc biệt bộ chẵn lẻ, bộ lẻ chẵn, bộ chẵn chẵn, bộ lẻ lẻ, bộ kép, bộ sát kép, xổ số Bình Phước.

Thống kê xsmn 10 ngày gần nhất

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
Từ khóa: dự đoán xs mn, du doan xo so mien nam chinh xac 100 ngay, du doan mn thu 5, dự đoán xổ số miền nam ngày 11 tháng 11, soi cầu xổ số miền nam chiều nay, dự đoán xổ số miền nam ngày 14, dự đoán xổ số ngày mai miền nam, du doan xsmn 12 2, dự đoán xổ số miền nam ngày 3 tháng 5, dự đoán xổ số miền nam ngày 23 tháng 1, dự đoán xổ số miền nam ngày 13 tháng 6, dự đoán xổ số miền nam ngày 3 tháng 2, dự đoán xổ số miền nam ngày 6 tháng 2, quay thu xs mn ngay mai, thong ke cap so gan lau chua ve xsmn, du doan bach thu xsmn, xsmn soi cau wap, soi cau mien nam chinh xac hom nay, dự đoán xs miền nam hôm nay, dự đoán xổ số miền nam ngày 25 tháng 8, dự đoán xổ số miền nam ngày 17 tháng 8, du doan xs mien nam thu 5, dự đoán xổ số miền nam ngày 26 tháng 10, du doan xsmn hom nay 100,
DMCA.com Protection Status