Thống kê theo ngày - Thống kê theo thứ

Quy luật ra loto theo ngày/Thứ trong tuần

Sử dụng thống kê theo ngày/thứ

  • Mục đích của chức năng: Thống kê 30 bộ số xuất hiện nhiều nhất, 20 bộ số xuất hiện ít nhất vào 1 thứ trong tuần (từ thứ 2 đến chủ nhật) trong khoảng thời gian bạn chọn (từ 4 tuần đến 1 năm)
  • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
  • Chọn ngày/thứ bạn cần thống kê: Bạn chọn thứ để thống kê, ví dụ: thứ 2, thứ 3,..., thứ 7, chủ nhật
  • Chọn khoảng thời gian: Chọn số tuần cần thống kê, ví dụ thống kê trong 4 tuần thì bạn có 4 lần quay vào thứ 2, thứ 3,...,CN
  • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.

Thống kê theo ngày/thứ trong tuần

Chọn thứ/ngày cần thống kê
Chọn khoảng thời gian TK
Chọn tỉnh - thành phố:

TKXS Miền Bắc vào Chủ Nhật trong 36 tuần:

30 bộ số về nhiều nhất

03(17 lần);
14(16 lần);
67(16 lần);
87(16 lần);
57(15 lần);
61(15 lần);
22(14 lần);
27(14 lần);
59(14 lần);
65(14 lần);
84(14 lần);
29(13 lần);
40(13 lần);
48(13 lần);
49(13 lần);
53(13 lần);
86(13 lần);
92(13 lần);
45(12 lần);
47(12 lần);
58(12 lần);
64(12 lần);
89(12 lần);
17(11 lần);
18(11 lần);
23(11 lần);
38(11 lần);
71(11 lần);
72(11 lần);
75(11 lần);

20 bộ số về ít nhất

06(7 lần);
07(7 lần);
26(7 lần);
37(7 lần);
42(7 lần);
44(7 lần);
51(7 lần);
68(7 lần);
70(7 lần);
77(7 lần);
16(6 lần);
19(6 lần);
34(6 lần);
60(6 lần);
66(6 lần);
73(6 lần);
90(6 lần);
09(5 lần);
83(5 lần);
80(4 lần);