Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
006  1        1       11  1  1   
017         112    1  1     1    
02101   1  11   1    1    111    1
035  1       11      1        1  
0411 1  11  1  11 1 1 1       11 1
057  11     1            1 11  2 
068   11  11  1      1 1  2      
079     11 1         12     11 12
089 11   1   11    1      1    2 
091112 22          1 1       1  1 
107    1     1     1      11   11
1191   1     1  11   1  2       2
128  1   2  11 1   1  1  1       
138    1  1 1    12 1   1  1     
1411   1 1    1 1 1 11     1  11 1
1510    11  1  1   1 1 1    1  1 1
1610 11     1   1 2   1   2   1   
175      1  1         1  11      
1871      1    1   11     111 1  
199 2     11    1   1   1   2    
204    1        1 1            1 
2110       121   21  1    1  1    
2212 1 1  111 11      1     1 1  2
233           1  1    1          
249   1  2   11          1 1 11  
255    11               11    1  
267  1   1      1     1    11 11 
2711 1 1        1 1 1   1 12 11   
284      1 1     1           1   
29132    1      1     11  21111  1
308   1     2   111            11
318          21    1 1    1    11
3271  11 2 1   1                 
338  1    1 1  1  1  111         
3471 1           1 12          1 
3512     1 1    1 1 111  1 1    21
3681    2  1          121    11  
377  1     1 1      11   1     1 
3881      1   1     1   3 1    1 
3942                    1  1     
404         1   1    1     1     
413    1                      11 
4241            1    1    1      
436  1          2 1 1           1
4461      1            2 1     1 
4571           1111     1 2  1   
4681  1       1   3       11     
479 1  1 11 1      2   1     1   
4872          1 11   1     1   2 
497 1     1  1 1  1    11   1    
5071        1      11 1      11  
519        11 1   1   111   1 1  
5211 211 1      1    1 1 2  1     
539      1    1  1     1    112 2
548  1  2  2    11 1        1    
5510  111  12 1 1            11   
565   1          1     1 1     11
579 1   21   1 1        1  1  1  
587 1      1  1 1 1      1      1
598   1 1    1  1   12   1 1     
604               2    1   1     
617 1   1 1 1          11     1  
628      1 11 1    11     1     1
6310  1 1 1    211 1    1  11     
647  1  1         1  2      11   
654   1           1         1 1  
667   1    2     11  1   1       
678  1   1  11    11   1    1    
689 12  2          2         1 1 
695 1    1   1     1       1     
7081 11        11         1   11 
71111      1    2    221 1    2   
7281   1 1  11    1     1     1  
735  2      1   1       1        
7411   11   1    12  2  1    1 1  
7591  1    1         1 12  1    1
765      1   1 1   11            
7710   2  2       3    1    1  1  
789   1     1   1 2      21 1    
79111 1 1 2    11   11 1         1
80132   11    11   1     11 1 11 1
817 1     1    1   1        11  1
824       1                21    
838 2       1       12     1 11  
847  1   1     11  1        1 1 1
8511    211     12  1   11 1     1
867       11    21       1   1   
877    1  2     111    1         
8810 1  1     12  1   1   11   2  
899 1   1  1 11     1 11     1   
904                1   1 1  1    
912     2   1               1    
924  1    2             1        
937  12      1       1111      1 
941012     1 11        11 1  1    
9510  1 2     1 1   1  1  11  1 1 
969   111 2 2       1 1          
978 1   1   11 1      11  11     
988   1     1         11 1    12 
998 1   1 1 1 1       2      1   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: