Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
14
-
02
008  2     1  1      11       1 1
012              1            1  
028  11        1  1     2  1    1
033                    1 1    1  
048 1    1 1        11  1   1  1 
058 2  1      11             1 11
0616 11131   1111  1       2  1  1
078  1 111   2 11      1         
085    1 1               21    1 
0912  1   1  21    1111      1 11 
1051       1   1         1  11   
117  1  1    1   1    11      1  
128 2  1             2    1   1 1
1391  1     1  1  1   1     2 1  
1412  1 1  1   32          11  2  
15141 2        1 1 1  22    1  1 2
164    1   1      1      1 1     
178   1   1  2  1       1   11   
18102 1    1   111       1 1 1    
19131          1  1231  1  11   1 
207  1 1                1 2 1   1
214          1      1    1 1     
226   1    11      2     1       
239 1   1  1 11        1 1  111  
24111 1       1111    2  1   2    
2581 11 11            11  1      
2610   1  11      21 21          1
27121 1 111  1    12    1 1   1   
285      1  1        1  1 1   1 1
2912     1  1  2   21 11 11     2 
307 1     112       1    1   11  
319 1  1    12    11    11       
324        1 1         11        
33712 1               11      1  
347       1  12             2 1  
359   1 1   1  1    11   11    1 
364 12    111                    
3781   1    111     1 1      1   
388 111      1     1     1   1 11
398    11 1 1     111  12        
4051    2      1        1        
419      11   11        21   1  1
42101 111   1   1        1    111 
4361   11  1         1       1   
447 1    11  1       1  1  1   1 
455 1 1     1             1    1 
466      2          1  2      1  
4781   1  11     1      1  11    
487   1     1   11         2 1   
497   1 1  2   1   11    1       
508       1    3 1      1 1     1
519     11  11      2      1 1 1 
5214   11  1   1  112   2 1 1   11
534 1        1    1    1         
548 1 1 2    1       1  111  1 1 
556             1        1 11  11
568    1  1      1 3  1    1     
577      1    1  1   11  11  1   
5811        1  211121     1    1  
599 1   11   1    11 1     111   
6010 1    1     112   11 1  1    1
616       1           1     12 1 
6251 1  11             1         
634  1   1   1  1                
644         1      1       1    1
654    1     1  11  1       2    
666  11     1   111    1         
675  11   2                 1    
685   1        1    11 1         
693      1  1       1            
706  11    1  1  1       1       
717   111          1   1    1  11
726         1  1 1 1  1   1      
738 2    1 2 1    1  1          1
743         1      1          1  
7512 11  111  12 11           1 1 
765       1         1  1  1   1  
778     1 1 1             21 2  1
7831  1               1          
79101            221 1 11       1 
804    111          2      1     
818111 1  1    1    1   1        
8211            1   2 111  11   21
83121  2   1   111    1  1 2   2  
8491              11   2   2  1 1
85141  1     1 1 2 112 1  1   11  
8691   2   1   1   1  2    11    
8711  11   1  2    1   3  1      1
887     1 11    1   1     1 1    
896 1     1      11 1   1        
906     1 1 1            1  1 1  
9110     1 1 1   1    11     2 11 
921111   12            2    2  11 
9371    1       1       111     1
9481        1  11    1  1 1  1  1
9510      1 2    3      1   11   1
9671       1     3     1        1
976    1   1    1            3   
9811   11 2    1 11     1  11   2 
9910 2      2        121  1     1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: