Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
0013     21   1 111111  1      1 1
01911  1  1     1  1  2    1     
025  2                1 1     1 1
0314    11 1111121    1    1 1 1 1
04712 2    11  1              1  
058  2     11     11 1      1    
06712     1  1 1        1        
077  1  1         1     1 2     1
087   1       1  1   1    1 11   
095 1         2        1   21    
1081   1       1  1   11  1     1
114    1  1        1 1    1   1  
128   1  21 1  11  1   1      1  
13101   1111  11  1       1   1   
148 1  1 1   1              11 11
154      1       1  1    1       
1612   1 1 11 11 1   1  1 2      1
171312    2 1       1    2    1131
187    1    21      1     1 11  1
194 1        1            1 1    
2010 1  12  1 11 1   1   1        
2161    1 1 1 1           1      
221011  1  1 1   11   1  1     1  
2311 1  1 1   1    1   1     113  
247  1   1  1   1 1         1  1 
256        11         111    1   
2661           1  2  1 1         
278  2 2      1 1 1        1   1 
28111  2   11    11  1       11 1 
2914  2111  11 1  1111  1       1 
3012 1    11    1  2    1 1 21 11 
319 11    1  1    1  1      2 1  
328 1   1   11     11      1 1   
3311          1 111 11  12   1 1  
344   11                  1    1 
3510 1 2    1 11         3    1 11
368 1             11 2111        
37811  1       1 2  1    1       
382                         11   
397             1     1 11 1   11
4011     12111  1  11   1   11    
4171  1           1   1  111     
424   2                  1      1
437     1    1       121      11 
4491 1     1      1    11  1   11
4571 1          1 1  1      1   1
4661        1    11       1   1  
474     1       1      2         
4831   11  2             1       
4981    1  1      111 1       1  
508 1    1 1    1   1  11  1   1 
517     1         1  1   12     1
5211 11 1      1   11 11  1 1  1  
5311  21  1    11     1 1 1   1  1
544    1         1   1        1  
558   1 1    1  11 1   1 1       
567          12    2 1 1         
5711 1 2   1 1  1   1 1  11  1    
583     1            1      1    
599 1 1    1       21       111  
605    1  1 2  1                 
6110  11        21       1  111 11
626       1      1  1     12     
635                  11 1    2   
648  1      1    1  1    1   1 2 
6511       2 111 1   1 1   1  1 1 
666     1   1 1     1  1  1      
679     1 1   22        1   2    
6871  11            11    1    1 
6981 3 1                   1 1 1 
704  1   1   2 111               
71131 1112  1  11     22   2   1  
723      1      1       1        
739  1 111      1  1 1     1  1 1
749        11   11  1 11 1      1
754       2      1     1         
76611          1 1    1   1      
779  1    1   11 1 1  1   1     1
787     1     11   2         111 
7912 1 1    1   1  11   2   211   
8012    1   21 112       1 1 1 1  
818 1 11   1  1      11  1       
827       111 1     1   1       1
832                      1   1  1
848  1   111    1  1  1        1 
858      1 111      1 1 11       
865    1            1    11    1 
87132  1     1 1 1 1111     2  11 
8871   1111       1 1            
897      1   1 1         2 1    1
909   1           2 1 1   12  2  
915           1  1       2  11   
923              1    1  1   1   
9351    1   1             1     1
9410       1 1    2  1 111    2   
955                1 1     1   11
969   1  11  2      1       11  1
979      3   1       11 1  1   1 
986 1    1   1  12       1      1
9982 1     1 1   1     1  1      
Các bộ số bạn đã lựa chọn: