Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
0012121    11 1 1 1 12            
019        1 11111  1   1  1     
02111  1 11   1         1 2 1 1 1 
037    1  11  1     1      1   1 
045             11      1      2 
054 1              11          1 
06111111  1   111     1      2    
076    1   1  1         11     1 
083        1         1       1   
09101   1 11 1   1 1 1 1        1 
108      1     2 2     1       11
1110         11 1 1      13   2   
1251  11 1          1            
138  1  1   1    1    1 1 11     
148  1  1  1 1    1    1     1 1 
155        1  1       1  12      
167  112  1      11  1         1 
1781 1 1        1    1     1 1  1
186  1    1    1  1  1      1    
197     1               1 2 1 1 1
2014  1 1 1 131      121        11
215 1      1      11  11         
226          1      1   1 1   11 
237      1    1      1    1   1 2
249  2 1         11   1  1 11    
256  1      1   2       1       1
265    11         1  1  1  1     
273                    1   1 1   
289      11     1     1 1 11   11
296 1        1      1           3
3061      11  1 1       1        
317       12  1       1 1  11    
326                  1    131    
337   1 1 11        1  1 11      
3411    11   122   21  2  11    1 
3513 111 2    1   1 1  1   21    1
365  1  2 1        2          1  
3710     11 1 11  1 2       11    
389        1 1  1     211   11   
390                              
408 1    1     11   1111     21  
411011  11      1      1  1  1 2 1
4213   1 1    11   2 1 11  1111   
4312 1    1 1 11    1   212  1    
446  1     11           1  1  11 
458   1     11121  1 1           
462            1            2    
47911 11       1   1      1 1  1 
4872 1 1    1        1      1    
498 1  2    2 11             1   
5010   2 1  1  1  11 1  1 1      1
5110 1  1 12        11     11   1 
5210  211        131   1 1        
5351          1          1   1  1
54111        1    1 21  1      211
553        1        1       1  1 
565 1 1    1 1                  1
577 1      1 1 111             11
586 1    1      11        1   1  
598   1 11  1    1  11   1       
6012 1   122  1 11 1      11   1  
618 1 1 111    1 1          1    
6213   2   1 2 21            13 1 
63121  1 1 1  11   1   1     112  
64711  1        1 1    1   1    1
6511   1  111    2   1 1 1       2
664       1        1            2
6761     1   1  2             1  
6881     1   1  2      1 2       
69121      1      3  11  12 1 1   
707  1      11 111     1         
718 11 1   1  1 1  1         1   
72113 1            11  1   1111   
7312       1 2 1    1    1 121 11 
746 1   1   1        11    1     
753      11              1   1   
7610 1 1    1     11  1  2     11 
778   2 11   1 1   1 1           
787   1         1 11     1  12   
799  1    2     1   111  1     1 
806    11 1           1         2
818    1  1 1     11 1 2 1       
824           1        11 2      
839  1   1    11       2  1   2  
849    1 1     1  121  1  1      
856  1 1         1    1       1 1
869 111  1  1  1  1 1      1     
8792    2  1     1  1  11 1  1   
8891  2 1          1  11 1    1  
897 2     1  1       1    11     
909  1   1    1     2   2   1 1  
9151 1     1      1  1       1   
927  11      1     1        1 1 1
934 1          1      1       1  
943                1 2         1 
956         1  1    1 11  1      
9611      1  1 12       11   1112 
978    2    1     2  1      11   
98711  12            1 1         
99131       11 1 1 2  1  11 1  2  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: