Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
006        1        2         111
01121111  2  11     11  1 1       
028  1  1 1    1   1        1 11 
039  1 1 1        2  1    1 1  1 
047   1   1 2  1      1    1     
056     1          12 1  1     1 
065       1 1   1  1            1
0761  11             11     1    
086     1     1 1       1    1 1 
0910    1 11 111  21   1 11     1 
104 1   1      1              1  
1151     1 1     1   1 1         
127  1      2      1  1       1 1
1313   11  2  1111      1     211 
147  1 1        1  11    1     1 
15811   1   11  1   1          1 
164      1 11      1       1     
176 1         11     1 2         
186 1  1        1  11    1       
1917    1 211    21  1  11 113 1  
208       1 1    1     12      11
2112 1   1112  12              21 
226 1      1    1    1 1    1   2
237  1    2 1    1        1    1 
247   1 2  1 1    1         1   1
259    1  1   2   1     12      1
2612  3 2  111  1         1 1   1 
278    1     2 1      1 1   1  1 
2810 1      1     1  1  11  111  1
294 1             11    1        
3011 1         1 1    2 1   11 2 1
31511       11      1     1      
325 11    1                  1 1 
339         11 11    2     12   1
3451             1   2    1      
3511  11  1  121   1   1  11      
3681 1        2 21        1      
3781       12        1     11 11 
386 1    1           1      1 1 1
396        1      11 1         11
4091         1   1   12 111      
418   1    1  1     1   1 1    11
4291    11   1          1  1 11 1
437     1          1   11 11   1 
444       1         1   1       1
459111  1 1         21       1   
466      1       1    1  11     1
474  1               1   1    1  
4893    1  1  1 11 1     1 1 1   
496 2 1 1      11             1  
5051   1        1 1 1     1      
5111 1  1 1 1  1    12   1  1 1   
529      1 1          1111 1  2  
539 31    1 111    1         11  
5491  21   2            1 1 1    
5514    111  1  11      11  111  3
5613   21       1 1   1 4 1   1  1
579    1    111        11  1  11 
583  11              1           
598       1     1 1 1 11 11      
604    1 1      1  1          1  
619          1 1 11  1    2 1  11
6282  1  1               1 2 2  1
638   111      11      1    1 1  
649 12        1  121    1   1    
653          1 1 1               
666  1 1 1   1    1          1   
6712 3   1  1 1  1          11 111
6810  21 2  1   1  111 1   1  1   
6981 1  2     1 1            1 1 
709             131  1  1    3   
717 1    11 1  1     1     1     
725    1   1      1        1  1 1
737     1    1    12   1 1       
746    1 1   1        2     1    
757      1    2   1  11 1 1      
7691  111  1      1   1  11      
776 1      1   2  11 1      1    
784   1   1            1  1  1   
796     1    1     2    1     1  
80101  1  11   2     1 1111       
817     1 1 1     1 21   1       
828 1 1             1 11    12   
837         3  1   11 1          
849  1      111  1    1   2 1    
856        1  11  1  1        1  
8610    2   1       2  1 111   1  
878   1  1    111 1 1      2     
888   11 2      1        1  1   1
898  1  1    1   1       2 1   1 
9071      1     11        111    
9110            1 21   11  2  1 1 
924        1 11  11              
935   1  1           1  1  1     
9492 2    1    1      1    1    1
9591  1 1  1           21  1   1 
9671  3        1         11      
97141 1 1  1     12111 1      111 
987         11 1   1     1   2   
997     1 2  11       2          
Các bộ số bạn đã lựa chọn: