Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
001311  1  11 12 1 1 1       2    
018   11 1    1   1       1   11 
025       1   1  1   11          
0312   1 1    111 2 1  2 1   1    
0412     2  1    1 11      11 2  2
058   1 1      1 1     11  1  1  
068      1111  1 2           1   
077 1 1  1  1       1 1   1  1  1
088      12      1 11  1 1 1  1  
0911     11  1  21   1  1 1 1 11  
10101   1    11  1   111 1    1   
111011    1  11 2        2 1     1
1271       1       2    11    1  
134             1     1   1 1    
149           12    1  1 12 11   
157    11    111    1      1 1   
1610     2   2   11      1 111 11 
177   1     1   111     1   1    
184  1             1            2
1913  1 111   11     1111 1  111  
20102      1  1    1 1 1     1  11
215     1              21     1  
228     2 1   12    11  1   1    
236     1  2  2 1        1   1   
247    11  1 1            1 11 1 
259   2      2   1 1  1   1 1    
269       1   11   1 1      1  21
2791  1  1       1    111  1   1 
286     1     1       11  12     
293  2   1      2                
3011121   1     1   11 1     1   1
316  1       1  1        11     1
322                     1     1 1
3311  1  111     1 1  1    1 1111 
34101  1   11 2  1    11        1 
3551 1   1              1      11
361221  1  1      111  2  2    1 1
374    1         1   1   1       
3810  1111    1 1  1   1     1 1  
399       1      1 21   1111     
40101 2   1 1       1       1 1 2 
4112    1 1 2   1 11 11   111     
4281       1      1       21  1 1
4311   2  1  1  1   1 1111 2     1
4410   2   2  1 1    1       1   2
457       1  1   1  1      1111  
464          11  1     1 1       
474 1  1          1             1
486 1  111         1       1     
495         1   1           1 1 1
508  1 1 1         11 2  1       
5110   1 1    11  1 111    2      
529   1  1 111     2    1      1 
5391  1      1  1 1  1     1 11  
5410      1  111 1     111  1    1
556         1        1 1    2 1  
567       1 1         1  1    1 2
576  2   1      1    1      1    
588     1   1 2  1       1   11 1
596 1  1    1 1   2            1 
60121311   1  1    2     1    1   
6181  1    1   1    11    1    1 
6281  1   1  1         2 11      
637 1  2       1  1  1      1    
6441                 1  1      1 
65101    1       2 1 11 1  1  1   
667      1  1 2          1  1  1 
6711 11 12 1   11   2       1   1 
683         1           1  1     
695       1          1   1   11  
705  1     2           1    1  1 
719 2 21   1     1    1      1   
7261     1      1   11 1         
73101     1 11    2 1     1 1 1   
74101      1 1  11  1   1  1   1 1
75911    1  11  1       11 1     
767   1    1   1       1 1  1  1 
7710      1 1   1   1   1 1 1 2  1
786       2    1    1  2         
799      1 1  1   2 2  11        
804     1              11       1
8112 111 1 111    12   1 11 1     
827 111  1 1               2     
835 1         1      1   1    1  
847  1    11 1   1 1 1           
8551 1           1   1    1      
866 2 1     1        111         
8711 12 1  1       1 11      111  
886    1     2  1       1      1 
8912 1 11  1         111    1 2 2 
902    1               1         
913 1                   1     1  
925              11       1   11 
936  1      2     1   1         1
943    1                      11 
9561    1     11 1  1            
967    1   11   1 11           1 
97121 1 11  1  1 1 11  1 1     1  
9810 21 1   1  111   1    1       
999  1 1    1   1    1   1 1 1 1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: