Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
0071   2  1    1     1 1    1    
018  2  1    1   21    1     11  
029  22         2   1   1   1    
0312 1      121   1    1 1  121   
049 11     11   1 1 1  1       1 
058  11  1       12 1      1     
0681   1 1 1    12         1    1
0710 2     1          11 12     11
087 1    2 1   1   1     1       
091211        1 1 11 1    111  11 
1011  1 2 1    1 12   1    1   1  
1191     1   1   11 1  1      112
1212  11 11   11   1 1     11 2 1 
1310     1 11  2 1      11 1  11  
1481    1           1  1 1 1  11 
153        1        1        1   
1611   11 121  21     1   1       
176 21  1           1 1          
18101             1 1  1   1 1 112
19111  1 1  1 111    1     1  1  1
209    12 1    1 1 1         1 1 
21101   1   311         1  21  2  
22711   1       11 1            1
2310          1  21    111       3
248   1 1   1   1 11 1       11  
251122     1 11  1        11    1 
269  11    1   1 1      1   11 1 
276    1       11       1  1   1 
289  111     1       1   11  1  1
29111 1      1 1     1 11 1 1   11
305   1 11  1 1     1            
318 1          11  111 1      1  
329 12 1  2   1    1   11        
337   2  1   1 1     1    1      
3481            1 3  1      1  1 
356 1 1   1          1   1  1    
369111   1   1        1  2   1   
378     1         1 21    1  2   
384     1  1 1       1           
396  1      1  1     11     1 1 1
407 1      1    1     1  2  1    
419    1    1       2 1 11 1  1  
424   1         1 1     1 1      
434   1           1 2          1 
447  1   1       1  11 1  1      
4581 11     1    1     1 1 1     
464    2     1            1      
4710     11  11     1     111 1 1 
485 1    1   1         1        1
4910     113 11          1      11
5011       1 1 1  112  1  11 1    
516        1  1  1          2  1 
52141 1  1  1 1 1        3  12  11
536      11           111   1    
546  1 1     1  1       11     1 
5512   11 1111 1  2   1 1      2  
5651 1 2       1      2      1   
578 1   1      2           111  1
584       1   111                
595                2   2    111  
607    1  1 1     11   11  1     
618 2   11 11       1      1     
6262 1            1    1   1     
63121   11   2111  2       1  1   
648       3     1  1  1    1  1  
654           11       1      11 
666       1  1   1 1 1      11   
676   11   21       1            
6881  1   2 1       1   1  1     
697   1 1     1      1  2  1     
708 1         1   1 111   1   1 1
711111       11 11  1     1   12  
727      1 1  1   21  1         1
739            1  1  2 1 1 111   
7410 1   11   1 1  2       2     1
75101  11 1  1  1 1    11        1
7681 1   1    1    1    1    1 1 
776  1  1    11    1        1    
785    1             1   1 1    1
793     1            1     1     
803                  11      1   
8110   1   1   11   2  1 1     1 1
828     1  1  1121            1  
834        1 1  1   11           
84111 1  1111   1  11  1     1    
856          1     2  1 1   1    
867   1 1   1 1      1      1 11 
872   1                       1  
883 1  1    1                    
8911 1 1 1   1  2         121  1  
9010  1   1  1           1 1112 1 
916        1  1    1  1 111      
925    1        2 1    1         
939   11 1    1      11     1  11
947  1        1  1    1  1     11
956          1     111 1 1       
967 1  1         1    1 1  1  1 1
975   1   11    1         1    1 
9892     1       1      111 11   
9911 1    1 1    1  11 12   1   1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: