Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
0051  1      1    1        1     
018   1   1  1   1    1        12
027  1 1            11   11 1    
0392     1  11  1 1    1        1
0451  1  1   1                 1 
059 11 11    1 21           1    
066      1    1  2 1    1        
076          1 1  1       111    
0810            11    1    11 122 
095 1   1 1    1     1           
1010 1   1     1 1 1     1  2 2   
119       11     1 21 1     1  1 
1212 2   1  11  11    11 1    1 1 
1310   11    1  1 1    111 1  1   
1410  1 1 3 1 1        1   1  1   
156 1  1            1       11 1 
168 1  1 1       11      2   1   
17611   11    1                 1
188  1     1  111 2    1         
198    1  11   11       1 1     1
203      1        1         1    
2111 2    11    1   2   11  1  1  
229   1 2  1  1   1    1 1    1  
2361      1  1   1            11 
2410121 1  1  1              111  
2513 1 111  1    2 1       111  11
266         1        12 1    1   
2771  1 1     2          1   1   
286   1     2    1     1      1  
294          1      1     2      
306         1    11      111     
314   2          1     1         
32131121   1   12  11        1   1
337       1      1   2     2 1   
3410   2       1      1121   1  1 
35121   11111     2   12   1      
365  1                   112     
3711        2 11     1 11    12 1 
383                  1 1      1  
397     1    1 11 11    1        
403                      1 1 1   
418    1 1  1       11  12       
4211  2       1  11   1   11  11 1
439  1        111 1 2      1    1
448     1 1   1 1 1     11      1
45131 21    1 11 211   1        1 
464      2  2                    
4713         1      2 211111  111 
486 1     1   1  1     11        
4912   3 1 2    1    1          22
508     1      1    21 2       1 
5171        11         1      111
525                1111    1     
5313         2   4      13 11 1   
548    1   1    1 1        1  12 
555        1       1    1 1    1 
5611  11       1  11   1 1 1 2 1  
5711    1 11 2       11 11   1 1  
586 1 1     1     11        1    
596 1  1   11   1      1         
607  1    1   1      1   111     
617  1 11 1   1     1           1
621221       1   11 1   1 1 1 11  
6371  1       1   1 1         1 1
648  1 1  122   1                
657    1   1    1  1  1  1   1   
669 1 1      2        1    112   
679    2  1         1 1   2 1   1
6871 1   1    1      11     1    
699          12      11       112
70151 1 1 211  1    1    111 11 1 
715   1   1    1  11             
72101   1       1  1 2 11  2      
737       11    11  11   1       
747            1      1 21     11
751211   1 11 11   1   1 1 1     1
767       1 1  1 2 1           1 
778     3  1   1      1    1 1   
789  1  12   11            1  2  
79911 1 1   1  1      11       1 
8091  1    1    1   11    1 11   
819     1  1 1 1     1   1    111
828 11   1   1    1     2     1  
836   11         1  12           
8410  1  1         211  1     12  
8513 1   111   1 1  11  11  11 1  
8612  1      1    1 21  2   1  1 2
878 1  1      1    1 11        11
8871       1 3     1       1     
892    1       1                 
9011  11 1 11 1 1    1    1  11   
915  1   1        1           1 1
928 1  1    1          1 1  2   1
937 1 11 1          1    2       
9471 1 1 1       1 1    1        
956        1     1 111   1       
961211   2 11   2   1     1  1   1
9771 1   1   1        1   1 1    
986         1      1     1 11 1  
9992     1  1 1  2        11     
Các bộ số bạn đã lựa chọn: