Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
007       1       111   1 1  1   
0181  1 1    1    2   11   1     
025    1    1     1    12     1  
035 1  1           1  11         
049    1 1     13  1   11  11 1  
056    1    1      1      11  1  
065              2111            
077       1     2 1    1    2    
084  1     1   1                1
0961 1 1      1      1 1         
109   1 1      1 1     1 1 1111  
1116  21 1122   1111  1 1 1     1 
1210   1  1 1      21 1      1  2 
134        1 1               1 1 
1411  1  1 111 1   1 2 1   11     
157    1  1              1 2    2
1610 111  1  11      1   21    1  
176 1 1       1           2     1
1881     11 1    2     1    1    
195   1 1         1   1         1
204   1   1          2           
214   1   1      1            1  
2213 1    1   11  1  11 11  1  111
2312   1 121    1   1  1  11   12 
2410 2211  1      1 1      1      
259   11            11  1   2  2 
268    111    1     2 11         
2781     111   1           1 1  1
285            1 1 2        1    
299    2    1  1      1      1 21
308  2    1    121    2 1     1  
31111       1 1 1 1     2111  1   
3212   2 1    1     1 11       212
338 1            1     1 1  1111 
347  1  111              2   1   
350                              
368  1     11 2       1    1 21  
375      1              1     1 2
3861       1     111 1   1       
3911       1111        11 23      
409 1  211   1 1   1      1     1
4151  1   1       1     1        
42811      1       1 1  1 1     1
4341     1       1        1      
447 1      1     1 1  1     1 1 1
455     1 2  111     1           
46122    111 1  1   1    1  2   1 
473   1             1       11   
4871      11   1        1   2    
491211 12      1   1   1   1111   
502      1             1        1
516 1       1  1       1     1 1 
52102 1    1   1 1 1  1   11      
53101   1   1  1 1   2  1  2      
5491    1  11   1           11 11
558    11    1      1    2 1   1 
565      1   2   1    1   1      
5710        1    2   1 1    11 21 
584   2      1     1             
593           1       1         1
608  2      1     1 11  2    1   
618 1   11   1     12        1   
6212   11    1 211   1     1   1 2
635    1  1         1        1 1 
6411  13111        1 21 11        
6551 1      1          1      1  
6613 1   1   2   11     11 2 11 1 
6712 1   1  12     1  2 11  1   1 
687    1     1   1  11     1   1 
6910   11 1    11  2  1   1 1     
705    1   11 2            11    
7110 111    1   1         2 2 1   
728 23          3                
737 11 11   1          1   1     
7491      2  1    1  1  11 1     
756          2 1      1      1  1
767211       1     1     1 1  11 
7711 1  1   12       112    1 1   
787     11              1121     
7910  1        22     11 12      2
804    1  1            1     1   
817           21  1  1   2  1    
821011   2  1  1 1  1112          
83511      1       1          1  
8412     221  1  21      1 1   1  
8551 1       2       1           
863      1   1     1         2 1 
8711 1   1     11 21  1 1     1  1
8813    11  221      1 1111  1    
8910      1    2  11   1 2 1   1  
907   1 1          2 1      2    
919111     1     1  1 1       1 1
92111     11   115      1         
936  1       1 1          11 1   
948 1         1    1 11     1  11
956   1    111 1 1               
966             1 111       1  1 
973                      1  1   1
989         1  1  21        112  
99911    1  11   2            11 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: