Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
0061     1     1   1  1 1        
017           1   1       2 1 1 1
0281  1        1  1      1 11  1 
0313 1 1 21 11   1  1 11 1      1 
04121 1     11 12     1  1 1   11 
053               1  2           
069   1         11 2         1 13
0711 1    3 2  1            31    
085   1        111      1        
095        21   1      1 1       
108 11    1 1       1 2 1       1
11102   1   1      11    111 1 1  
124  1   11  11                  
137  1     1        1   1   11  1
148 1        11 111   1         1
154   1    1 1     1             
167  11  1   1       1         11
1761 1     1          2      21  
188          1   1 1  1  1 1 2   
1910  111    1   11 2       1  1  
2082  11    1  1      1 1        
2111   22   1  2   1   1  1 1     
225      1   211        1        
238     12     1       1    2 1  
245    1        1    1   11      
2591 11   1     111  1       1   
2661    1       1  12            
271222   1 2     11    1   11     
2814    1 1   1   1 11 1111  11 2 
2914     21 1312    1   1  1  1   
30111  11     1  1    1   1112    
316       1 1     1    1        2
32511    1 1        1            
3310  1     1 1  12 1      1    21
349     1 1 1 1 1   11        12 
3514  3  1 2   2      1    2   212
3613 1  11   112  1 1       11 1 1
374        1            1 1   1  
383       1          1      1    
398  1 1    11    1 1 1   1      
4014    1    1 11 22  1 11  11   1
4112   11     1 2     1 21 11   21
4210  1   11    2 1   11    1  1  
43121   1111    1 21 21      1    
446       1   1   111          1 
4591   2    1            11 1  11
465    1     1         11    1   
476   1   1              1   111 
4811 2 1        11 11   1   1 1 1 
496 1 1      1            1 1  1 
5091 12    1     1     1 1     1 
513            11      1         
527 2 1     1   1       1     1  
539   11  2  1       1    11   11
548  1 1    1     1   2     11   
5510         21   1  1  2   1  111
568 111   1   11    1         1  
574                      1   11 1
5810   1 11         121  11  1    
596  2        1    1     2       
6091111          2 1    1    1   
617     2   1    1     1 11    1 
628 1   21      12          1    
639       11 11       1      2 11
647  1 11    1 1     1     1     
655    1               1111      
668111        11 1        1 1    
675      2      1  11 1    1    1
687     1 2    1    1    12      
698  1 121      2        1       
7041   1  1             1        
71211      1                     
728    1 1    2    1  1 1       1
737     1 1  1      2    11  1   
74111   11  211     1  42    1    
756  1          1  1    1   1  1 
7681    1    1  1  1    2 1 1    
7761  1            1      1  2   
7813 2    11  1 2     2  1 11 1   
7911 2 1     3   1   1  1      2  
807       21      1      2      1
813                    21        
825  1     1  1     1  1   1     
833      1          1       1    
847   1       11  1   1    12    
8510   1211    1    1   1   1  1  
866     1         1      1 2    1
876        11    11 11           
889 1  1  1   11  1     2   1  1 
8910         1    11 1  1 2   21  
9082      1    1         1 1 1  1
916  1       1    1  1       11  
924               1 1 1       1  
937  1  1  1    1 1  1 1       1 
945     1  1          11   1  1  
957        1   1  1 1  1   1 1   
967      1   1    1  11       2  
979 1    2   1 1 1   1        1 1
98912      11   2    1   1       
998 1           1 1111    1  1   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: