Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
0011    1    1 11  2  11 2     11 
0171  1 1 1       1  1 2    1    
024    1        11    1        1 
0316  11   111 1    1111 11 1  21 
0411 3   1 1 11         111    1  
0571         1 1  1   111  11    
069 1   1     1  1 1   1 11    11
074     1  1       1 1         1 
087  2 1 1          1     1    1 
0911       111 1  2 121  11      1
109    2  1  11  1         1 1  1
1181  11   1  1 1      11        
1291  1            11 1  2  111  
1391   11 1      11  1       2   
147 1   11          11    11     
154 1    1      1 1              
1611  2 12      111    1 11  2 1  
1741    1   111                  
183        1      1      1       
198 11      1 1     11        11 
2091  2          1 11  1 1  1 2  
219 1 1     2   1       112      
227   1  111           1   1 1   
2371    12  1     1      1       
247 1      1 1   2  11 1         
2562 1        1   1  1           
2610         1    1  1  11   1112 
2781           22        1   1  1
285          11          1 1  1  
29102  1  3    1    1  1      11  
3010 111111  1         1    1 1   
315    1       2          22     
324        1 1    1       11     
336  1 1 2 11      1            1
348  11           12      1   2  
356   1 1    11    1    1        
36102     1 111 1   1      1     1
378    1 11  1  1    1    1    1 
3831             1  1           1
399  1   1   1  1 1  1 1     11  
405  2       1         1 1       
418  1 12   1   11   1           
4213   1  1    111 1    1 2111  1 
4371         1          1 1 111  
4410 2  1   1 1  1 11      1     1
457      1  1     11  1        11
467   11   11   1    1       1   
478  1   1      1  1 11 1     1  
485       1      2   1     1     
499 1 1 1   111  1          1   1
507  11   1    21       1  1     
516    1  11       11         1  
527  11          1  1   1  11    
537    1 1    2   11      1      
544    1          1   1     1    
5513   1 1 1   121     1   1 11 2 
567  1    11 2     1 1           
5791     1          1 11 1  2   1
588   1   1   11  1 1      2     
5911 1   1 1  1 11 1    2  2      
604     1  11                 1  
615        1        11 1  1      
626      1    1 1  1         1  1
6371         1  1 1   1     2    
6492   1    1     1 2 1 1        
656 1     1        1  11   1    1
66711 11       1   12            
678    1   1 1 1 1   1    11    1
688 1   1 2   1    1    1  1     
697  1        1 1   1 1 1 1      
708        2   1 2      11     1 
711512 212 1    1  12  1        2 
7211   1  1     2    1111 1 1   1 
739         1         1  1 11 121
744      1  1 1              1   
7581 1            1  2     1   11
767     1   1 2         11   1   
7710 1   3 2           1    111   
784            1       1     1  1
7912    1   1    1  1  11    211 2
8010 1    111    11   1  1 1 1    
816 1           1      11 1    1 
82131  1   1 1   111   11    11 11
838  1          11 1  1 11      1
847  11   22         1           
8513 2   1  11  2        21    2 1
864              11    1       1 
879      1  11  1     1    1 1111
8810    11   1 1      1      12 2 
8961 1       2 1        1       3
903    1     1      1      1     
916  2    1   1    11 1      1   
928 1      1  1  11 1 11         
937            1 1  1  1    111  
947   11 1 1     1  1     1 1    
957  2                   2 1  1 1
96611       1  1  1      1       
976   1   1  1            11 1   
987 1        1  1       11   11  
9910    1 1 1 1       2 1  2 1    
Các bộ số bạn đã lựa chọn: