Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
0010  1 1  22      1       11 1   
019 1     1   1 1     2   1 1  1 
028 1    1 12  2              1  
034      1   1     1           1 
049   1  1 11    1    2      1 1 
057  1                 1 2 11   1
0613 1   3   1121       1    12   
078   11           1   1   1 21  
089   111 1 1            11 1  1 
0971  1 1     1   11  1    1     
10132     1   11      1211    1  2
11123      21      1 1 1    1   11
129111  21   1       1       1   
134  1              1 1        1 
145                      21  1  1
1512    111   11  1 1 2  1 11     
168    111       21   1 1        
179    1          1 1   1  1 1 21
188   1    1       111 1    1   1
1951   1 1     1        1        
205 1  1         1     11    1   
2112 211  1  1 1 12 1  1  11      
2261      11        1    1    1  
237 11      1  12     1    1     
241      1           1           
2513 1      1131    1   11  1 11  
262 11                           
276 1         1  11     1       1
285   1 11        1   1          
297  1    1   1    1        21   
305  1      1      11   1  1     
316     1  1    1       11   1  1
3210       2   1 2 2         1 1 1
3361          11       1 1 1     
348   12  1    1   1          2  
359    1    1    311   1      1  
368   1   11   1   1 1  111      
3711         1  2 1 1  1  12   2  
3812   1 1 1 1  1 1 2 1      1 11 
397      1    11      1   1  111 
404                 111   1      
418         1 1 1   1  1111      
427    1       1  11        2  1 
4310  1 21 1 12           1     1 
44712     111     11          1  
4511 11     1 1  2  1    12      1
466     1  1  1 1   1    11      
4761              1 1         2 1
4811 2    1    1 1 2  2     11    
4911  1111        1   1 11  11  1 
5012 2 11  1  1 1   1   11 1 1    
518   1  11      11   1    1 1   
524  1    11    1                
538              21      22    1 
5414  1      1  1    1121   121 11
554    1       11        2      1
565      1    1         11      1
575         1  2 1 1             
585           1   1 1     11     
597  211     1       1        1  
6041 1     1                  1  
61711   1      1 2  1        1  1
62153     1  111 1 2  111    1   1
6361       1         1        1 2
646 1 1    1 1      1        1   
655  1     1   2       1         
668      21  11           112   1
674         1    1  1          21
684     111                    1 
6941  1           1     11       
709 1 1   1 1 1   1  1    1   2  
713          1         1     1  1
726   22   1          1       11 
7311111 111 1    1   2   1        
74101 2    1     11 11      1   1 
7510          11 1   12 1  11 1   
769     1 11    1   1131         
775                1  1   11   1 
788   1  1       11  1 2   1   1 
793         11              1    
8010    2 1  1      1 21  1   1  1
8111  21   2    1    2        21  
827          11 1           2  11
8311  1 1121  1 11      1        1
8410 11      12  1  1 1   1  1    
8510      1   1   2  1  212    1  
8661     1      1          2    1
8710     1  1  1111  1     2 1 1  
889  12  1 11          11 1      
8910 1      11 1 1 1    1  1   11 
901022  11    1    1     1   1    
918  11 1      11       1  1  1  
924              111        11   
9315   21   11      1211 1 111  1 
941321         11  1 11  211     1
957     1 1  1          1  1 1 1 
9641  1      1  1          1     
976    11  1           11    1 1 
987     1  1   1   1 1 1      1  
993     1   1 1                  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: