Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
05
22
-
05
21
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
009  1 11     1   11 1  21       
017      1  1   1   11  1       1
027      11       1   1    2   1 
0391     1  2      1   1     1 11
0410          13 1   1    11   2  
0571 1       1        21  1      
066      1   1      11  2    1   
0711    1 2  1     1 1      1112 1
088    1  111 1  2 1             
092                    1  1      
108    1111  13 1   1    2       
118 21 1        1 1      11      
1261        1    1  1 1        1 
138     1 1   12           1   2 
14812  1       11  1  1          
158     1      1  11  1 1   1 2  
1691      1  1   1 11  2        1
1781    1 21  1   1           1  
1811     21 1  1       2   1 1 11 
1981   1    1   11    11    1    
208  2 11 1     2 121 1          
215        1     1         1 11  
226     2 1          1  1      1 
238 1    1     1        1 11 11  
245                       11 1  2
251112   11         11  1  2     1
268121    111          1    2    
277        11   1  1  1  1      1
2831 1      1                    
297    1 1     1    2      11 2  
307      1    1      1  1      12
3141     1              2 1      
325          1         1 1  11   
338      1   2   2  11     1     
346 1    1    11          11     
359      111 111   1  1       1  
364      1  1               1 1  
372                  1    1      
3815  1     11211    1 2 2   21   
3910  1           11  1    21  111
401511   111     1 1  1 1  2 3 1  
4112  1 1   1    111 1 1  2  1   1
429 2   1112       1         1   
4361       1 1     11    1   1   
44101   2    1 1 2 1   1    1    1
4510  1     1 1     12  1 2 1     
466      1     11  11          1 
4741    1     11         1       
4861 1     1        1        11  
49131 1     111  11     2 11    11
509     1 1 1 11  1     11     1 
51131   2 1 1  11     12111       
529 1       1 1 1 1     1  1   11
536      1         112          1
5481 1     1    1   1   21       
554             1 1           1 1
566    1     112       1         
575       1  1          1   1  1 
587  2     1    1    11       1  
593                   1  1 1     
6042        1          1         
619    1  1 1          11 1   12 
6251     11    1       1   1     
638    21   11  1  1 1     11    
648     1  1 1    1  11   1 1    
658        11          211  1  1 
663      1 1  1                  
675     1      1        11      1
685       1      1     1     1 11
6942    1    1   1          1   1
7010       1    11  1   11  1 2  1
718  1    1    11   1 1  1  11   
726    1    1  1  2       1      
739 1     1 2 1    1        11 1 
747    1   1     11 11          1
751211  22    1 1 1   1     2 1  1
7612 11 1          11  1  121  111
778 11    1             11   12  
788 1   1       1    3   2       
793 1     1            1         
808121           1      1  1 1   
8111    1   2  1 11 1 1      1 11 
826    11 1                1   2 
838 1        2      2  21  11    
844  2       1  1                
857     1 1 1  1   1   1 1       
867 1      11       1       1 1 1
877 1   1   1    11         11   
886           11   1 1        1 1
8911  1   1   1 1 1    1  111  11 
908  1   1 1   1 11  1    1      
914    1 1      2  2             
926           11  1        11   1
938  2  1    1    11  1      1 1 
9491 1  1        1    1 1 2  1   
956        1 1    1112           
966 1            12    1     1   
9711    1  2  11      11   11 1 1 
986 1            3   1       1   
997         1  1 21          2 1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: