Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
007     1           1  11   21   
015              11  11   1      
0282   1        1 1      1 11    
036 11   1    1        1 1       
048  1 11 1  1  1  1 11          
059      1 1   1    1     1 11 11
06142  1 1111   1   1     3 1 1   
076  3 1            1  1  1      
083  1     1               1     
098  1   1 1      11   1 1 1 1   
1081    1     1     2 211        
117    1    1   12          11   
1211              22  1 1  21  1 1
1310  1      1         1 11211   1
1411 11 1   1    2   1  2  1     1
156               12      1   11 
164                   1 1 1    1 
175                1    1 1 1 1  
186    1 1   1     1   1     1   
1912 1     2 1 1  1     1     122 
201311 1 1  11  112     1 1     1 
2131 1   1  2                    
223       2           1          
237 1 1 1             1  1  11   
248 1  1      1 1         111 1  
257           1   2      1  1 1 1
265        1       1  1      1  1
2711 2   111  1    1  1      1  11
288      1   1   11  2  1 1      
2911 2   1  1  2 1  1   11  1  1  
3071       1 1 1               21
3110 1     11   2   1    11   1 1 
324     1 1 1     1           1  
338  1  11  1  1 1           11  
3412  12         11  21      11 11
357 1 11  1       1      1    1  
369 1 31 1  11      1      12    
378  11      1  11  1        1 1 
3811        1 11   11  11   2 1  1
3951       2 1   1               
4011   2   1    1        1121    2
415          2     1  1       1  
4291 111 2       1 1        1   1
4311  1 1 111 1    1   2   1  1   
4412  2 1 1     2 2  1   1  1  1  
455  1        1    1   11      1 
4611 2       2 12     11 1      1 
4711   111 11    1      1211      
48162  1 1   11 11 1 13  1 111  1 
4951         1  1    11       1  
5011       1  1   111 111   12    
51812   1   1  1  1 1    1   1   
52101 1 2  1     1111    1 1 1    
532             1  1             
548  1     2 11 11   1     1     
556         1      1 1  2  1 1 1 
565 111      1      1            
574 1                     2 1    
5811   111    111     1 11   1  1 
597   21         21  1           
609   1  1      1   21 1  1  2   
6114 1     114  1 1  21 1 1       
627  1    22    1       1        
6361 1                1 1     1 1
644       1 1            1    12 
656 1   1 1  1 1        1        
6671   1 1     1  1        1   1 
677   1           1       1  21 1
6871         1    1 1 1     11   
6913    1   1  1111  1 12  1   11 
7091     111 2     1  1  1     1 
718 1   1     1 1 11 11          
72131    1   1   1    11111 2 1  1
737     1 2    1        1   11   
7471 1        11              111
75121   1 3  11  1   1    2     1 
767     1   2  2           11    
776        2  21     11    1     
786 1    1    2       2          
799   1 1       1    111      3  
809   121     1         1  3     
813    1           1     1       
826    11     1     2    1 1     
837   1         1  1 1    1   2  
8441   1                  1   1  
858      1   1    1   1  2  1   1
867  1 1 11   2        1         
873      11                    11
884         1     1    1   1 1   
89612       11     1         1   
906  12 1 1 1   1   1            
912   1                         1
9213     11 1 11  1   1 1 1  1 12 
9341             1          1   1
9410  1 1 1 1        1   1    11 2
958 1   1  1 12          1      1
9692     1     1  1211           
974 1          11 11      1     2
989       1   1111 1 1 1        1
996     2   1    1  1   1        
Các bộ số bạn đã lựa chọn: