Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
0043       1  1         1    1   
016 1       1 11  1  1         1 
027    1   1 1             11  11
035    1     1   1 1      2      
048 1     1121       111         
0591111    1    1    1  1 1      
063 2      1                     
074  1   1          1  1      1  
086   1 1         11      11     
091111           1     1 1212    1
104   1  1           1   1       
115       1          111        1
1271    1       1 1 1   1      1 
1315  1 1  1 11112 1  1 1  2 1    
147    1          1   1 1 1 1  1 
158   11      11 1   1        2  
161011 11     1  1         2 11   
1711      32       11 1  21  1  1 
1861       1        1        2  1
191   2               1          
2012   1 1 1  12   1    1 11 1 1  
217  1  1   2     1 1    1       
227  11        1           21  1 
231021  1 1         1 1     1 11  
244    1121           1          
2592 11         11  1    1   1   
267   2  11   1             1 1  
278      3  11 2       1   1 1   
282    1                   1     
2910  1  1     11  1 1 2 1 1     2
3015    2 111312   1      1 1 1   
319    1 1 1    2   1   1      2 
329  2     1  1  1    1  1    1 1
337      112     1 1       1  1  
3412 1     1 2      1  11 1 1 11 1
359  1   1    11  12 1    1      
369               1     1 131  11
3741             1   1 1         
383        1                1   1
39111 2   1   1  1     1        22
405     1 2   1        1         
414         1       1  1     1   
423  1                1         1
438 1    2      1   1    1  1 1  
447         2      1 1    1  1  1
45112   11   1 1      111    11  1
4611  1  1  11          1211  1  1
478  1    12     1 1  1   1 1    
486  1  11           1  1     1 2
498    11           21  11   1   
509 1 1      1  11       11 1  11
512               1     1    1   
523                    1 1    1  
536         21          1   2    
547               111  11   1  1 
556      1     1 1      1 1 1  1 
5631 1 1        2                
573    21 1    1                 
5891    1  1   1  111   1    1   
597   1 2      1 1       1  1    
6010 11    1  1 11 1    1 1     1 
615       1   11         1 1     
629 1   1   11         1 1 2  31 
637      1      12 1  1       1  
648   1      1 1         2    21 
656 1 1    1      1   2          
66141 1 1 1   1 11       2 1 112  
677     1    1             1 211 
682        1               1     
694   1  11   1                  
7014 1 1          11212 1     1111
716  1              2 1        21
728 1     11   1 2 1         1  1
7313 1   1  1 1212 11        1  1 
7413   1211  1  2 21     1   1    
758    1 1   1   1    1    1 1  1
7615 1  1  1  1 12 11 212       1 
7751  1                   1   11 
7891  111     1   1 1    1    1  
7916  1 11 1    1   1111111 11 1 1
8010         1  1 1 11       11 12
817 3      2 1 1 1           1   
8211  1     11 1  1  1 2 12       
835    1     12      1           
847    1   11   1   11      1    
851011        2      2  2  11 1   
8611 1 1      2 1 2 2      1    1 
876  1        1     11   1   11  
8851    1      1   1  1     1    
893        11      11     1      
909     1       1 1  11 1 11  1  
9161      2          111         
925     2  1    1 1              
9312 111 2  1    11 1 1   11      
9412   1      1   11 1 12   2   11
9510 112     1 1 21 1             
96141 1    4   21 1  1  12        
974 1    1  1                1   
98911 11          2  1     11    
9961 1       11    1   1  1      
Các bộ số bạn đã lựa chọn: