Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
0011          12   1    1 111 111 
0181      1       2 1 1     2 1  
023  1                   1     1 
037  1   11       1  11        1 
047     11 12          1   1     
0511  1  1 1   1   1    112 1    2
066           11 11    1        1
0710    12 2        1  1   111    
087  2     1     1     112 1    1
0981     11    1  11    2        
108      1      11   11 1  1 1   
1181  1                 1 2 111  
127     21         1   1 1   12  
137     1    1  1  1111      1   
147          11  1  1      1 2   
1511  11     1  2   1 2    11   1 
161021 1     2 1 1 1    1         
178     1       1  11    11  11  
185  11     11 1 1               
196  1  1  2     1   11         1
2010       1  11112    1     11   
2151  1           1 11    1      
2211 11  112       2  1  12    11 
238        2    1      1  111   1
2413 3 11 1      2          11 12 
259  1 1     2         1   11   2
268   11   1         1  1  2  1  
274              1 1        1  1 
286 2    1    1     11           
297 1 1     1 11            11   
306   11          1 1 11       1 
3193 1         1 1 1 11     1 1  
327   1 1   1    1    1      1 1 
338     12 1               11  11
3452         1 1    1            
3510      1 1 1  111      111    1
363   1  1  1       1 1 1  1     
376 1    1  1       1 1      1   
381111 1     12 1   1      21     
397   2    2 1      1    1       
4011    2 11211   1 1         1   
414        11  1  1              
427    2  1    1  1       1   1  
439  12  1     1     1   1   11  
4411 11 1     11 1  2 1   1     1 
451011   111      1 11  11        
468       1       21   12   1    
471112   1    11     1   1 1    11
4810 11       11   1 2   111      
4912    11 1   1   1 112 11   1 1 
509   2 21  1     1    1        1
515    1   1         12          
525        1       1 1     1    1
53131 2   211 1     1  1 1 1  1   
5491 1 1        32       1       
556        1     11 1        1 1 
567   1 1  1   1    1  1      1  
577 1    1          11 1 1    1  
586     11   11 2   1            
594  1         1        1      1 
6071 1      1  1 1           1  1
6111  2   1  11 1      1     2  11
629 1 11  3 1 1 1                
635             1  1      1 11   
6461      1        1   1    1 1  
657 1      1      1 11    1  1   
665   1         1 1      1    1  
671111      11 1        11 1   2 1
687     1    11       11       11
693     1                    1 1 
7061   1    2    1   1   1 1     
7110       2 1  1 1 2    1 1     1
729    1        11    21  1   1 1
734            1   1    11    21 
746      11 1 11     1           
751212 11   1  1  1     11   1  1 
766    2         1 1   11 1      
7710    1 1    1   1   1     11 21
789 1     1  1  1      1 1 1 11  
7914 2      11 111      1 121 1 1 
805   1      11  1     1        1
818  1 1     11     1 1     1  1 
82101      1  1 1 1 11   1  1 1  1
837       1 1   1    1  1   2    
8411 1     1  1 1 112 11  1       
854    1          11   1         
86111           1  1 1   12 22    
875     1 1   2               1  
8813  1  11 1111         2 1  11 1
89811 2 1      1     1 1   1  1  
9010    2    11 11   11 1  1  1  1
916  211   1                    1
925      1     11    11          
9381    2            1   1 1  11 
943 1            1  1            
956    1            111   1    1 
966        11 1 2          1     
9762 1     1    1  1      1   1  
986     1             1     2   2
995  111 1                  1    
Các bộ số bạn đã lựa chọn: