Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
0013 11  1 1   2   2 12  11 3     
011311    111  2 11    11  1 1    
024     1       1       1      1 
0381    1      1 1   1  11     1 
0412 3 1      1   122  1  1  1    
0510     1    1      1  21  1111  
0611    1        2 12     12 2    
0781 1   3 1           1     1   
088    1 1    11    1   1     1 1
095      1  1     1        11    
109  1 111      11    1  1    1  
115     1       1111             
125     1     1  1     1   1    1
137   1    11 11  1          1 1 
145        1  1 1    1         1 
157 12       111  1           11 
1691  1   111       1      11 11 
176 1     1    2        2        
185 1            1 1     1 1     
196 1 1 1   1       1    1    2  
207  1  11         11         1 1
218   1   1  1     1  1 1    1  1
225       1          11      11  
238    1    11  1          21  1 
24142     12 11  3     1   1    11
25111 11         121 1      2 11  
268    112   1          1     2  
271411   1 11     11 1   312      
285  1111                      1 
299   1  11     1   1    11  1  1
30122   1  1 1      1 1 11 1    2 
318      2     2 11   1        1 
325   11                1    2   
3311   11  1 121    1 11   1      
348   11         11    11 1 1    
357         1       1  211   1   
366 1       1    1    111        
378       21 1 1      1   11     
384  1       1 11                
39101   11        1 1   2   1 2   
407     1      2   1    2       1
4151       1 1       1   1       
428 21   1  11        1      1   
437          1 2 11      1  1    
4461   1  12      1              
4511    1  1  1 2  1  1    12   11
468        13   1      1     1  1
477        1   1     21   1  1   
4810     1 23       111 1  1  1  1
49101  1            1   2 3     11
505 1    1           1      1 1  
515  4      1 11      2          
5271      2    11 1  1   1       
5313111 1 1 21 1    11  1  1      
543                12            
5571 1  1 1  1   1      1        
5611  11 1     1    1 2  1  1 1 1 
576            1   1  111      21
5810   1 1 1 1 1 1       1 11    1
5911  1 1     1     111 1  1   1 2
608  11  1 1 1         11   11   
614 1  1  1              1       
629         2 11 11     1   1   1
6310 1 11 1  1   111      2       
646          11   1 111       1  
657      11  1  1        11 1 1  
668     1   11      1 2    1 1 1 
6781   1   11   2     2  1      1
6841   1      1   1   1          
6961   1    1          11     1  
7071  2    1             1  1 1  
715 3   1              1     1   
725 111  1        1         1    
735  1      11        1     1   1
74101       1   1  21          121
75101   2      1  1 12  2       1 
7661 1   1        1  1      1  1 
774             1   1      1  1  
789 1  1  1      1 1      11  111
7911  11 2     1    1  1   1  1 11
805    1      11     1    1      
818          22 1       1   3    
824 1 1                   1  1   
838        1     3 12          1 
847           111   1    11    1 
858          11  1 1  1   111    
86121  11 1  12  1  2   1    1 1  
875 1            11 1        1   
8881 2     1    1      1   1    1
895   11   1      1  1           
908    111     1     21         1
919   1 1     2  2        21     
9281 11              1   11     2
939        1   1     2      111 2
947  1  111   1       1       1  
9513 1   11 1   1    1 1  2  112  
968 1 1 1 111   1          1 1   
973                 11      1    
988   1  1          1  1   11 11 
994 1       1            1 1 1   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: