Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
0092 1  1  11       1     1  1   
017  1     1   2     1 1       1 
026         1    21        11    
03711    1    11  1     21       
048   11        11  11   1   1   
0541 1             1       1  1  
0613   1 2 1  1111      11  1    2
0711 1   11  2 2 1  21            
086   1  1     1    1 1      1   
093         1           1   1    
101             1                
11611    1            1 11  1    
121012                  3 11  11  
13411  1                1        
147   1         1    2   11     1
1511     21 1 11   1       12  1  
167 111                    11 1 1
179 1  21  1             212 1   
189   1  2    1      1    1  1 11
199  1 1   1     111 1   1     1 
205 11     1      1        1    1
215              1 1    21       
224  11         1            1   
239  1 1 1   2    1 1  1       11
245 1       1    1    1     1    
258   1 2 1                  2 12
26111   1     1  1  1 11  1    12 
2712  1    21    1   11  11 3     
289 1 1       1    1 1  1 111    
298 1 1 1 1 1  11    1           
30111     3 1      11 1    12     
317     1  1   11           1 1 1
327       1     2      2  11 1   
339   111        1      2 2 1  1 
347 1   1  1 2     1         11 1
356  21                1       11
365        1   1     1 2         
376           1  1  1 1    11    
386     11  1    1   1        1  
391011       1 11  1   11    11 1 
409111      21  2           1  2 
418      1   11  11 1 1       1  
426          1  1  1      11  1  
434  1           1            1 1
449   22   111    1 1        1   
456   1 11   2                1 1
4611111   12     11 1 1     1     
475    1   11 1    1   1         
483        1   1      1          
498      1  1   1    1   2    11 
504    1 1                1 1    
5191 1 1     1     12  1 1     1 
5281    1        1 11  111       
536  2                1    1   11
546   1       1       1 1 1   1  
5571   1    1    1  1     1     1
5671    1   1 1 1  1         1  1
5710 1 1   111   11            211
586  1        11 2             1 
593     1    1        1          
609      12    1  1  11      1 1 
6161    1           1 2      1   
629     1        12       1 121  
63911  1  1   2 1     1 1        
6441               11        1   
6510       11 1    1   1  1  12  1
667   1 1 1    2 1  2  1         
6710 11 1    1 1   1    2 1    1  
6891  2         1 1  1    1    11
6912    1  1  2 11   11   11  11  
7010  111 1   1    111  11        
716 1  11     1         1     1  
7291 1 1        1 1  1   1   11 1
73131    1 1 11 1  11  11  111    
747 1  1 2    2    1 1  1        
7511       11    111111 1 1    1  
7610        1   1 1  1211    1  11
773       1        1  1          
788  1 2       11  1         1  1
797    1 1 1 1    11      1      
8014 21     111  1 1 1 1 1     111
817  11 1  1      1  1          1
8212       111  1  121    1111    
839    1 11 1           3   1 1  
8414121      1 1  1       2 21  11
859     1     3 1  111 1    1    
8631         1               1   
8761       1   1    1   1 3    1 
889 2 1   1  1 1 1       1    1  
897  12    1  11   1          1  
9011  1     1   1 1   1121 1 1  1 
91121  1   111 11  1 1 1    1  11 
928      12          11 1 1 1  1 
939   1  1 111   1    1     1  1 
944                    1    11  1
95121   1 11 12 1  1   1  2       
966       1 1    1    111   1    
976       1      11     1  11    
986            1    1 1  1111    
997    121    11             1   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: