Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
004                1    1  1   1 
0161     1   1      1    1  1    
0271      1  1   1 1    1   1    
037    1 1 1       1      1  2   
046     11     1 1      1   1    
0510    11  3     1     1   1  11 
067    1 1  1     1      11    1 
079           1 1   21    1 1  11
0882  1   1   1        1 1     1 
098  1 1 1      21    11        1
109 1 1 1    1 1  1    1    1  1 
118     21     1    1  1    2    
1213 1   1   1 1121  13      1    
138     2  1 1 11      1   1     
144       1        1 1    1      
154   11    1  1     2        1 1
1612  111  1 1112 1             11
1711 12      1   11 21   1 1      
188       11   111     1  1    1 
197   1   1        1     1 2  1  
203     1           1          1 
214 2 1          1               
2210 1    1 11    1 2  1  111 1   
237 111        1  1  1 1         
249  11  1  1   1   1 11    1 1  
2581  1 1 1     1 1      2       
2681 1 1    1     1      1     11
2741     11  1                   
283     1            11       1 1
2911 1   1      12  1     1211 1  
301011 1  1 11  2   1         1   
314     12   1    1 1   1 1      
3210   11 21   1      1    12     
3310     1 2 1    1     11 1  1  1
345  1    12           1         
3571         1  1 1  1 1 1     1 
3671 1 1                  1   3  
378  1        1   11   1     12 1
38112 1111 11        1   1    1  1
3910 1 2   12  11     1  1 1  1   
408 1       1  1      2  1    1 1
418  1    2      1 111  1        
426    1 1               111    1
4391            1   11 12  11    
445  11      11       1          
458     1  1  11 12 1      1     
465   1   1   1 1          1   1 
477 1        21  1  1         1  
482 1 1                     1    
493                      1   2   
506     11   11       1    1     
519     1  1     13  11    1     
5241       1  11                 
539      1 11 11  1     1    1  1
5410   1  1        11 12     3    
5510  11     1 2     1        1111
5681   1  1  1 1 11   1      1   
5731   1        1    1           
585     1  1    1  1   1         
598   1  1            1  2   2  1
608    1  111            11 1 1 1
61912         1  1    1 1 1 1    
6215    1 14  2  12         211   
635     1          1 1     1  1  
6481     1    1       211       1
6581   1        11     21 1      
665   1            1  1 1       1
679     1     1 1     1  11 1  2 
689 1 11 1  11 1         1     2 
6911 1   1    1  1 2   2 1 1     1
7081       21        1    1 1 2  
719         1     1    2 1   1111
726          1  1  2        1 1  
73121 11  2 1    11       11     2
746 1  1       1    1       11   
756     1          2           21
768   1            1 1    112 11 
7711111       11  1   1  11   11  
788    2 11     1  11 1 2        
7951   1            1         1 1
8010 1      1 111     211   1     
8110  1 1  11 2    11     1     2 
826  1    1 1       11     1     
836 1       2 1   1       1      
847           1  11     2     11 
8511 1 2   1  1         11  21 1  
8671              1 2 2      1   
87101 11      1    121    1 1     
888 11 1             1  1    2 1 
8911 1  111  2  2      11        1
9011  2 1        11 1 1 1 1  1  1 
9111 12     1  11    1  2 1 1  1  
927          2      1 1 1 1  1   
937    11  1           11      11
949 21      1   11         1 2   
9513         311 111 1   11 1    1
9691   111 1   1    1 1  1   1   
9751 1      1 11             1   
987               2  1    2 1   1
996  1  1     1  1  1         1  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: