Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
006    1     1     1   1  1 1    
01711             1   1       2 1
027    1  1        1  1      1 11
0313 1   1 1 21 11   1  1 11 1    
04111   1 1     11 12     1  1 1  
055 1 1               1  2       
065 1     1         11 2         
0711     1    3 2  1            31
085   1   1        111      1    
097   2        21   1      1 1   
107     11    1 1       1 2 1    
1110   12   1   1      11    111 1
1261  1  1   11  11              
135      1     1        1   1   1
148 1   1        11 111   1      
154       1    1 1     1         
166 1    11  1   1       1       
177 11 1 1     1          2      
187  1           1   1 1  1  1 1 
1910  1   111    1   11 2       1 
208    2  11    1  1      1 1    
2112   1   22   1  2   1   1  1 1 
22913        1   211        1    
237         12     1       1    2
245        1        1    1   11  
258    1 11   1     111  1       
267   11    1       1  12        
2712    22   1 2     11    1   11 
2814111     1 1   1   1 11 1111  1
2913         21 1312    1   1  1  
3011    1  11     1  1    1   1112
314           1 1     1    1     
325    11    1 1        1        
3381     1     1 1  12 1      1  
348 11      1 1 1 1 1   11       
3511 2    3  1 2   2      1    2  
3611     1  11   112  1 1       11
3751 1         1            1 1  
384   1       1          1      1
398      1 1    11    1 1 1   1  
4014  11    1    1 11 22  1 11  11
41111 1    11     1 2     1 21 11 
42111 1   1   11    2 1   11    1 
4312    1   1111    1 21 21      1
448  21       1   1   111        
45911  1   2    1            11 1
464        1     1         11    
473       1   1              1   
4810  1  2 1        11 11   1   1 
495     1 1      1            1 1
508    1 12    1     1     1 1   
513                11      1     
5281  1 2 1     1   1       1    
538       11  2  1       1    11 
5491  1  1 1    1     1   2     1
557 1           21   1  1  2   1 
56911   111   1   11    1        
571                          1   
581413     1 11         121  11  1
596      2        1    1     2   
608    1111          2 1    1    
618 1       2   1    1     1 11  
629  1  1   21      12          1
63711 1       11 11       1      
648  1   1 11    1 1     1     1 
656   1    1               1111  
669 1  111        11 1        1 1
675   1      2      1  11 1    1 
68101 11     1 2    1    1    12  
699  1   1 121      2        1   
704    1   1  1             1    
712    11      1                 
727        1 1    2    1  1 1    
73811       1 1  1      2    11  
74121   1   11  211     1  42    1
7581 2   1          1  1    1   1
768    1    1    1  1  1    2 1 1
774    1  1            1      1  
7812     2    11  1 2     2  1 11 
799     2 1     3   1   1  1     
806           21      1      2   
814 1                      21    
825      1     1  1     1  1   1 
834   1      1          1       1
84121 22   1       11  1   1    12
859       1211    1    1   1   1 
8681 11     1         1      1 2 
878 11         11    11 11       
88111  2 1  1  1   11  1     2   1
898  1          1    11 1  1 2   
906    2      1    1         1 1 
914      1       1    1  1       
923                   1 1 1      
937  1   1  1  1    1 1  1 1     
9483        1  1          11   1 
956            1   1  1 1  1   1 
966  1       1   1    1  11      
97122111 1    2   1 1 1   1       
9811  1112      11   2    1   1   
999   2 1           1 1111    1  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: