Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
009 1  111   11     1  1    1   1
015    11           1   1     1  
027   1      1    1 1   1    1 1 
0391  1 1   1  111 1 1  1        
047  2       1    1    11 1      
058 1 1  1  1 1  1   1      1    
065   2        1    1          1 
077         1   111      1   1 1 
089    1 1 2      1    1 11     1
097    2       111     1 1    2 1
10121 1 11  1 1    1 12 2         
114              1    1       1 1
1281    1  1      1      11 11   
131121               111 31    1  
147        2 1    2 1       11  2
156    1 1 11  1        1        
167        1          1 1 1  2  1
178     11    1   1    111      1
18611      1       1  1 1        
1912 2 1   1    12     111 1 1    
2071    1  1  1 11 1   1        1
2113      2    1 11 111  1 11  11 
224              2        1  21  
2310 21     112 1             1 1 
249      11      1   1       1 22
257 1 1          12           11 
2691     12  11       1  1  1    
2710  1          1  1  1 12   11 1
282                1   1         
299    2  1 1         1 2    2   
3011   11      11    11 2 2  1    
317   1 1        1   1     1  11 
327 12       1 1     1 1         
338    1   2        1     1 2  1 
348    11         1      11  1 11
3591      1    1    1 2  1  1 1  
367      1 1 1       1 1    1 1  
3711 11 1 1   1 2  11        1  1 
3814  1  11       11 11111 21   1 
399             11   1  2  111 1 
407          1 12         13  1  
4111 11 1   1        1211     2   
429  1 1111          1 1 1 1     
43101  1  11   1 1  11      1    1
447    1                111    21
45111 13    3  11           1     
465         1  2   1       2  1  
476      1 1  2     1 1          
486       1     1  21         1  
4911        1122111         1  1  
5051    1         1         1  1 
5191    1 1         1     1   211
526     1   1  1 11      1       
539 1         3 1     1  1 1   1 
545       1   1 1          1  1 1
558 2 1     1   1  1      1     1
567  1 1111  11    1    1        
573              1  1         1  
5841       1    1  1             
5910  1   11 1   2  1   1 1 1    1
605             11 1 1   1       
6113 1    13          11  11 11 2 
6281 1      1 1       2 1  1   4 
639112  11        12             
647 11              2  1 1    1  
658  1 11          111 1  2   1  
6610111    1  11  1 11           1
677      11 11   11        1     
689          1        13 1 21    
69101  121  2 1               1  1
705    2             1    1 1    
719   2    1   21 1    1   1     
7261 1    1  1     1        1    
73121  11 1   1 12   1 11   1     
7431        1 1   1   2          
756 1 1 11   1    1             1
769  1  1   1  1  1 1 1  11  1   
776   2        1      1 1   1    
789  11            1 12  1 1 1   
795   2   1 1    1 1         1   
8091    1 111     1 1    1    1  
8192   1    1    1      1 1 1 1  
828     1 211   1   11           
838 1 1   1 2                1 11
844  1      1        2  2   1    
858  11        2       11   11   
865               11       21    
872         1    1              1
888      1111 1          121     
897           1 11  1     1 1   1
9061 1 112  1         1       1  
915       1  1 1      11         
925 1  2     1 1             2   
935 1   1   1               1 1  
94811   11    1  111             
954   1          11  1           
969 21   1  1      1 1    111   1
97121    1     21  11 1   11  1  1
987 1     1  1  11        1 1    
996     1    21               11 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: