Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
002    1                     1   
0161      1     12          1    
02111211 1     12  2              
038    1     1 1   2    1 1   1  
048     1      1   21 1  1  1    
059   111   111  1  11           
065 1 1     1     1       1      
078 2  11   1 1   1   1   1     1
0811 1   1     1  1 3 1   11    11
0961       1      1          111 
1010    111 2   2   1 1       1  1
119     1    1  1 1   12     1  1
1210 1      1  11 1    1    1 2  1
1371   1  1   11           1    1
147 1  1         2    1 1  1     
159  11    1 1    1   1 1    1 1 
1651 1       2               1   
177 2    1   2               2   
1891 1          11 11    1    11 
1914  1       221   2   2 1     3 
206          1      1 1 1  11    
219 2    1    1 11    1     2  2 
2210   1 1   121    1   1    11   
2391           3 1      21   1   
24101  1  11111 1  1     1        
259 11     1 1  2          1 11  
2611    1  11  1 2      1      31 
2710  11            121     111 1 
285  1   1     11         1      
298  1    1 1      11 1 1  11    
309  1  1    1        1 111     2
318  111 11 1   1      2         
3214      1  1    1 1  1121 1 2 11
3371 1 1  1   1       1  1       
3471  1      1 1       1  11     
356 1   11            1     11   
367 1    12 1            11     1
375             1   1     1   11 
38121 11 1  1    1    1    4 1    
399   1 13   2    1 2           1
405 1     1 1             1 1    
4191     1   1    1    12    11  
424 1             1     1     1  
435    1       11   11           
44141 11   2 21  1     1  2  1  1 
459  1 1 1        1  2 1        2
467  2                1 1111     
474        1        1      1  1  
488   1 11    1      1   11    1 
494     1   21 1     1          1
501411  1  21       1   11 13  1  
514     1         1      1   1   
526  1 1    1  1 11         11   
538           2  1  1  1      2 1
543  1        1    1             
555         2 1      1 1        1
564                  1 1 1      1
5710    1 1       1  1     2  1111
5811  11 1 1 1   1     11   11  1 
5951             1   1   2       
604                  1    111    
618       12    11         11 1 1
629  2      1    2  1    2   11 1
6310  12   1    1 1    2   1   21 
64101   1  1     1 1     12    1 1
655                  212  1      
6610  12 1           1 11   111   
6751             1 11           1
683                1        1  1 
6911   11 11  1        1 1 1 11 1 
7072      21  2 11               
71122   1 1 21  12    1  1      1 
728    1  1 1      11   2   1    
737       1       11          112
744      1 1      1  1 1         
756   11 1       1  1       1    
769     1    121  11  1   21     
77711 2         1   11      11   
783  1         1  1              
798      1 1    1 1   1    1  1 1
809111 211      1 1   1          
817 1 1           131   2        
824           1  1             11
83111    1   1 1  1  111  111     
849   21 1 1  1      1   1  1    
857    13       1    1     1     
867         1    11 11   1     1 
879     11 1 1   1  1  21  1     
884        2           2         
894 1 11    1                    
9014 2  2  111     11       111 2 
9161              2  1 1    1    
9210 1   1 1   12 1   11 1  2     
939     11 1 1    11  1  1    1  
946 2    1 31       1    1       
959            11   11  1  11 2 1
966  1      1 1         1 1   1  
974      1    11            1    
986       1         11       111 
9992  1 1 1  1 12      1 1       
Các bộ số bạn đã lựa chọn: