Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
00101  2     1 111  1  1    1  1  
0141  1          2               
029 1    1 1   1  1   111  1    1
0310 1      1  1 1  1    11 1111  
0471    11  1       1    1  1    
059        1    3  1 1  1  1 1   
0610 121   1     2    2   1       
0710 1  11       1   2  21 1      
0812 2 1   3            1  11 111 
09101        21  1111  1     1    
105    11 1         1      11    
114 1      1    1      1         
1212   1 12  1 1  1 11   11  1  1 
1311  1 1  1 1   1    12   1  1  2
14101  1   1 1 11          112    
159 1        11   1    11  1    2
168   11     1   11  1     1   1 
179   1 1  1 22        2         
186     1   11        11     1   
199       3 1         1  11 11   
2071      1  2  1       2     2  
216               1   1      2 11
227              11    1       13
2381 1  1    1     1 1  1   1    
244   1     1    1             1 
2591   1     1    1  1  11    1 1
266    1 1 1  2 1   1          1 
279      11    111111       11   
285  1 1           2          1  
297  1        1  1 1     11 1    
3041   1 1              1        
3110 2   11   1     11   11      1
328   1   1  1 1   1  11      1  
33111     121   11   1    1   1 1 
3441                 1        11 
3581       1 11    1  1 1    1   
364         1          1   1   1 
37111 12 12    1   1   1       21 
387  1 1     1  1         1 11   
395    1  1  1           1 1     
409   111   1  11 1       1     1
4112 1  2   1 11   1   2 1 11     
42101 1 1      1       13        2
435      1    1 1          11    
4451               11    11  1   
4510  21   1      12 11          1
4661211 1         1         11   
479 11     2          11 11 1    
481                      1       
496 11      1    1   1   1       
508      1   1     12    21      
5111   12 111          3       1 1
526 1       1   1       1    11  
5313   1 2  1     12  1    2  11 1
5410  2         1 2  12 1  1     1
5510   111  1     1 1    11  1 1  
5612  1       2 1    21 1     112 
572      1      3    1           
58101   1 1 2     1   1 11  1   2 
597   11     1      1  1 1    1  
609 2  1 1    11      1   1  1   
618   121 11     1       1    1 1
6210 1     21   2    1   11    111
635       1    2     1   1     1 
645   1 1  1              1     1
657   1     1  1        1  11  11
663    1      1            1     
672            2                 
688 1    1       11  1 1 1 1     
698 11      1   1   12 1         
705  2    1   11 1  1            
71101 1  1         1   1 11   2 1 
726   1 1   1     11      1      
7371   1       1 1   1  1     1  
7410  1        1 12111 1        1 
7571     1     1     1     1 11 1
7613 1  1 1 2       3        4  1 
775     1     11   1 1    1      
786  1 1 1          11       1   
7910          1    12111   1    11
80911        1    1   1 1  11  1 
8111     1  1212 1    1       2   
825     1   1      1       11 1  
83101     1 1          112  2  1  
846  1     1   1  1          111 
8511      1111 111     1      1 11
867  1        1  111   1  1 1    
8710    11 1  1 1 11 1 1 11       
889         1 1111     11     1 1
896  11     2    1  1      11    
90711 1 1        1  1         1  
916   1    1 11            11  1 
9251          1        1 11      
933      1     1             1   
9412  1  1  1 1    1 11111 11     
954      2               11      
961222   2   21           111     
973 1          1  1              
9881    1   1      1      1 1 1 1
995      12               11   1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: