Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
001111    1 1 1 1 1  1 1 1     1  
017 1  11    1         1  1     1
026 1     1    1    1       11   
03102   1           3    11  1  1 
04101  11  2   1       11      2  
055 11 1        1 1              
0641  1      1            1      
071321      1  1 11 11   1    1111
084         1 2    12            
094 1   1   1        1       1   
1012  2  1  1  1  1 2111       1  
116    1      1 1          1 1 1 
127    2 1   1      1      1   11
132       1      1   1           
1412 12  1 1 12        1    1    2
1571 2         1        11     1 
164            1    1    1  1 1  
176 1         1   1   2  1       
186 1      1        1       11  1
197          1111    1         2 
2061        1   1        1  1 1 1
2171         1       1   1   21  
229   1   1    1      11  111   1
235       1      12  1        1  
248 1 1       1     1      1 1 2 
256 1 1 1 2        1     1     1 
266 1             11    11   1   
2791 1  2  1 1    1 1          1 
2881     1 11            2   1  1
298   21 1  1               11  1
30122 12    21   1      1  3    2 
3114 1 1  111 1      23  2      2 
3241        1 1           1      
335  1 2        11     1    1    
34112     11 1       1 2   1  1 1 
3510  1           3 1   11 111    
3651           2       1      1  
377 1  1  13     1             1 
384    11            1 1         
398 1      11   1 111      1    1
406       1  11          11    1 
415 1      1         1  1       1
4210   1 1          111  1 112    
4310 1 1 11  1 1      1   1   11  
448 1      2  1   1  1       1  1
459        1 2   2        21   1 
466  1    1   1 1 1       1      
4712    1    2  1  1  1  1 112   2
485   1   1   1      11          
495 11  1       1 1          1   
505         1  111             1 
514   11      1    1             
528     1 11 1  1  1  1       1  
5310   11  11 11 1   1       2    
54151  1   2  3  1 1  111   2 1   
554    1  1                1    1
5612   1 1 2 1     11   1 3   1   
571112 1 1     2211    1       1  
589               1  112  12  1  
5910  3  1      1 1     1   11   1
6010   1    11    11 11 1    1  1 
617     1        1 2       1  1 1
621                            1 
635 1       1   111          1   
646      1 1   1   1  1     1 1  
658      1   2  111    11    1   
6610  2   2  1    11    1 1 1  1  
677     1  1   1 1   1   11  1   
6813  1    1 1  1 1 111 1 111    1
695    1          1  1      1  1 
709      1 1     1      2211  2  
712    1                      1 1
725   1       1        1    11   
739 1   2     1    1    1 12     
749   1 1   1  11     11    1   1
7513  1 2 1     1   2    3  1 1  1
768     1 1  2 11   1           1
777           1 1  1 1    11    1
787  1          1  1  121        
798   1112   1            11  1  
807  11               31  11 11  
81101     2 1 21     2    1    1  
829 1    1    2     1 1  1  1 1  
83132111  11 11    1111        1  
848  31        1    1  1    1    
855    11  1           1  1 1    
866     2      1  2            1 
8791   1 1    2 2     1     1    
887 1       2     1      1   1 1 
899    1       1    11111   11   
90111   1 1     1111   1 1     1 1
913      2             1         
925     1        11   1     1    
938      1   1  2  1      11 1   
9410      1111        12 11      1
9511   1111  1  1 11     2      1 
968   1  1       1 111  11       
9771 1                  1 1  11 1
981211      12  3       112       
996    1  1     1 1       1    1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: