Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
008   1     1  1 1       111    1
019 11 1 1 1         1  111      
025      1           111     1   
038         11      121    1 1   
0411         111 1 1 1  1 1   11 1
0511           1    121 1   2  21 
0681  11   1 1       1   1    1  
079 11 1       1  112   1  1    1
0811 1  1 1    11111  2    11     
098  1   2   1  1     2     1    
109   1       1121   1     1 1   
118 1111    11   11              
125    1  1  1                1 1
135     1 1    1    1      1     
1461  1           1    1  1   1  
1581     11    11       1 1 1    
16711  1       1 1      1    1   
178     2 1            22  1     
186 1  1  1     1         1    1 
199   1 11 21          1 1 1     
2010 1  1 1      1 1 1 1     111  
216     2 1      1    1 1        
2213   221 11       2 11   11     
2310  2 1   3 1 1       1 1       
249     1  11       1 1  1  1 1 1
258  11 1        11    11     11 
2691  1 2 11            21       
278    1  1 2 1  1        1     1
286   1  1  111                 1
297  1     1     1  1 1    1   1 
3010    111       2     1112     1
312      1                  1    
327 21   1             1  1  1 1 
3315   2    1   2   2 1   2   1112
3414 1 1  11  1 1     111 1   3 1 
3510     2  1 1  1   1  1    1 11 
365                   1   1   112
373   1  1                    1  
387 1      1  1   1  1  1     1  
39101   1   1 11 1  1 1 1     2   
40113        1   1    211  1 1    
4111      11 1   11     111 1  2  
4262 1  1              1  1     1
438    1   11   1   1    1 1    1
447  1 1   1   1   2      1      
45111 1    1 21 1       1  1  1 1 
4612111 12   11       1   11     1
4712      1      1  1 1 11  1212  
481221           121    2   121   
498          1   12 1 1        2 
507  1       1           111   11
512          1     1             
5212 1 1           1   11  1211111
5351     1            1   1 1    
5411 1       11  2  1 1112        
558      1    1    12     2 1    
5691       1    11  1    1   1 11
576  2 1        1    1   1       
584       1 1 11                 
598  11 1 1         12  1        
606      1  1       1 1     2    
61911          1 1    2        21
629    21       21      11 3 1 1 
634       1    1   1          1  
646      1 1   1  1       1 1    
6581     1       11      11  2   
667  1  2      1    11         1 
67131 1 1  2 1  1   2  1    11  1 
685       1 111  1      1        
697 1  1    1 2    1  1          
7010  1 2 12 1 1  1         1   1 
716       1             11111    
7281 1     1      1       11 1  1
734 112                  1       
746   1 1  1   1 1      1   11   
75111111  1 1 121 1          1    
766 1        1121 1              
777      1   1      1 2        11
788    1 1 1 11  1 1          1  
797    11 1   1   11        1 1 1
803                 1         2  
81101 1    11  1 1       1   1 111
827 1        1 11        1  1  1 
838 1 1      1 1  1    1 1   1   
841211 1   1 21 1  1  1 1      1  
856 1       1 1  1      1   1    
860                        1     
876           2 1  1     1      1
886   1                 21   1  1
899 1   12  1      2    11       
907       1  1    1211           
91131111 1  1  1 111 2   1   1   1
927  1  2    1      1111    1    
938  11       1   21 1         11
94611            1 11 1          
954   1        1    1        1   
962       11                   1 
9771        1   1 21   1         
982       1   1       2        1 
997        1  1   2       1  11  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: