Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
0061   21              1       1 
014  1      1          2         
0213 1 11        31 1    1  2   2 
039 1        21 1    1 1  1    1 
0410         1    1     121112 111
0514  1 11 11        11111111 1  1
069 3 1 1   1     1 1     1      
0711  1       1  112 1  11  11    
0811   1     1   11111    1  111  
0910 1 1 1   211          21      
1051         1      11         1 
118    11   1 1    1        111  
1211  21  1 1  1  1    1  1 1   1 
13811211   1   1    1            
146  1     1    1    1     1  1  
155  1   11           1        1 
16131 1    1  111   1       2  121
17131 1 1 1   1    1  21  11 11   
187     1    11 1 1  1      1    
199     122 1   1     1         1
205 1     1    1             11  
218          2       1   3  1 1  
228          1     1 1    1 11 2 
239 1  11           11 1 1  1 1  
247  111 1          1  1    1    
256 1  1 1 1     1        1      
266     1  1           1 1   2   
278    1  11     1  111    1    1
2871 1      1     1           3 2
2971  1  1        2   1   1 1    
309       21    1 2  1 1   1     
311411   1 1    11 1 2  1  1 21   
327      1    11   1   11      1 
339     11    1      1  11  1 1 1
3410    11 11   1  1   1 1   2    
357 1    1   1     1    11  1    
367   12      1              21  
377     1 1 1 1         11   1   
388   2 1  1    11   1        1  
395          1        1   21     
40101121    2  1           1     1
416      1     1  12        1    
427    1   1   1 11      2       
436  1  1      1  1  1         1 
44101  1  1   1  1  1  1    2 1   
4581      1      1  1 1 1  11 1  
4681      1  111     111         
478211        1         2     1  
48111 111  1    1    11     21   1
496      1     211          1    
508   12    1 1     1 1  1       
513 1   1           1            
5291 1 1       1 11 1  1     1   
535                   12      121
549   1      1 12  2 11          
5582  1 1 1     1  1 1     1   1 
564            1   1  1   1      
576  2 1          1   1    1     
5861   1  1        1 1        1  
593          1     1  11         
607  1  2    1  1  1            1
615 1             111         11 
62121          1 1 1 1 1 11  11  3
6351     1 1   1 1           1   
646 1    12 1   1   1  1         
6581         1 21       2 1      
669   1   1     1       1131     
678  1  21 1 1  11               
688    11     11        3   1   1
698  1   11   1  1 1  1     1    
708 1     1 2   1112  1       11 
7110          1 1   1111   11  1 1
721211 2 1  1 11     1     1 1  1 
7371   11              1     1  2
7411      1111 2    111   1   1   
756 2     1     1  11            
765   11     1       1    1      
775   1          11       1  1   
787           1     1   1 2    11
798      3  11     2    11    1  
80101  3        1     1 2 11      
818 1       2 1  1            111
823 1 1          1            1 1
839  1   2          1  11    1  2
847  1   1  11 1     1    1      
8512 2  1   11 11  1    1     1 11
866           1  1    1 11      1
876       11  1  1 1       1     
883   1 1            11      1   
896     1   1       11   1   2   
905         1  1 11         1    
915        1  1     1      1   1 
9215 1  1 12  2 11     11  11 2  1
938    1   1    11    2  1     1 
94111    11 21    1     11    11  
952 1      1                     
965              11    1       2 
973  1     2   1        1  1     
988        13    1       1    2  
9971        1 1  12     1  2     
Các bộ số bạn đã lựa chọn: