Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
001        1         1           
016     1  1     3 1  1  4 1    1
024   1       1         1      1 
036    2 11         1           1
0442         1        1       1  
059            1 1  2 111 1 1    
065        1      1 1    1 1     
0751      1 11    1  1           
087   1            1 2    1    11
099  1 2    1 1     2 1      1   
1011  2 1 3     2    1       11   
111211     111  12 11      1 1    
1214   21 111    11   1  1 1  111 
135     1 12           1         
146    1   11       11  1        
159 2   2  1    11   1 1 1      1
168    1 1        1 12  11       
174     1  1 1  1      1         
18102     111   11    1         11
1910      1  1 1     1 31  1     1
2071 1   1    1   1   1        1 
218  1  1     1    1 111      1  
228 1  111      1     1   1  1   
2313  1 1    22 111  1     1211   
247       1    111      1 1 11   
2511 1      1     211 1  2 1   1  
26811                 1   1111 1 
278        12         1   1   21 
288 1   1     1   1      31      
2910          1         1  1111112
30111 11   1      1 1 1  1      3 
311111  1        1 1 11 1 11  1   
3261          1       1    1 1  2
338     111  1  1          111   
3410  21 31   1    1             1
35101211         111 11  1        
3681            111    1  1   2  
3712  1   1     1        1 22112  
3815  11  111   11122       22    
396       1   2 1       1   1    
4010      1  212        1   12 1  
418  11 1   3 1    1   1  1   1  
4281 1     1   1    1  1 1      1
4311111   111 11 1  1      1      
44112  1   1    1 1  1      111  1
453     1 1           1 1        
468    1     1 2    1   11      1
47121   1     12112  1   1    1   
487  1 1 1         1        1 2  
49811111   1       1   1 1       
504 1            1  1  1 1       
515               2     1  11    
529  1     1      1111    1 2    
536       1  1 11     1        1 
54711      1      1    12  1   1 
558  1  1    1 1    11   1   1   
5672   1    11 1               1 
577   1   1  1  1      1    1   1
5851         11          1     1 
594    1          11           11
6011 1 3111 1    1            11 1
6110    1      1 1 11 2  1   1   1
628     2   1     1   11     1  1
634     111       1     1        
643     1      1             1   
659 1   1   1 1 1      1   1 2  1
6612 11  1   1 11  111  11     1  
673 1  1                      1  
6812 1  1   1121  1 1  1    1    1
695   1    11    2               
704 1        11      1           
716   2   1     1      1       1 
725 1       1 11  1              
736 1  1 1               1   1 1 
74611      1  1       1        2 
758  1     1   1   1  12    1 1  
766 1           11   11        1 
77121  1   11     11   1  1 2 11  
789 11 1      1   1 11 1      1  
799      1121      1     1    1 1
80611   1 1     1         1      
817 1     1      11 1    1     1 
827             1      13      11
837    1           21 1 1       1
844          1     1  1       1  
8512    1     1 11  1  1  1 12  11
868   11 1  3 1      1           
877     2 1  1       12          
8811     12   1           21111 1 
899     112 1  1       1   1    1
904               1  1     1    1
918  111  1               3 11   
927      1         11 1 1  1  1  
9371  1       11 1       11      
948   2      1   1 1 1        2  
958  11      1 2 1  1    1  1  1 
967  11  1     1   1     1    1  
976  1      1       1   1  1 1   
985  11      1     1   1  11     
997       1   1      1 1     2 1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: