Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
0014 11  2        1    112    311 
016       2 1   2           1    
0261     12           1 1        
038  2  1      1   1 2          1
0413111 111    1 11      11   1  1
0561   11   11  1          1     
065          111    1    1  1  1 
0781 1    1        1        11  2
0813   3 3       1  1   11  2    1
0910 1    1   1      11    1  1111
1081      1111     1  1       1  
113         1          1      11 
123    1       1      1          
137   1  1 1        1     21     
1410 1      1  1  11 1  11   1  1 
1552             1       1    1  
165 1 1   1         1     1      
174               1  1          2
1814  213   111 2          1   11 
194      21       1        1   1 
205  1           1 1    11       
2113    2 1 1  2   1   12  1 1  1 
2292     1           1       2111
237  1 1   12        1     1     
2411 31     2   11      1   11    
2510         11    111 1   1    22
265  1   11   1 1                
2771         1 1 1 2    1        
289 1    1      1   1  111   11  
298   11           11   11 1   1 
305          1  1    11       1  
319  11  1  1 1    1    1 1     1
3211 1     1   1    232     1    1
336    1         1   11 11       
3413 2 1    21111 1    1       11 
359      2 1     1     13       1
3681       1   1  1  1 1    1  11
3781     1            11 1 1 11  
3861 1   1   1  1         11     
395   1          1  1 1   1      
409  2          1   1111   1    1
417         1 11      2     11   
4272   11    1         1      1  
437    1    1 1     1   1 1  1   
4412 1 1   1   11     1 21 11 1   
45112     11       1  2       131 
467      1  1     1    2 1 11    
4714 1 1 1    2 11     1  22  11  
489 11        1     1 1   1 11  1
495         21   1        1      
5012 1 11   31 11  1    1  1      
5171   1  1  1   1       21 1    
527  1    1     1     1 1     11 
53711 1    1        1   1   1    
547    1 11        1  1112  2    
5515  1111   1   21121  1 1  1    
567  2   1        11   1    1  1 
5713   221    1   111 12         1
587 1     2     11 1     1       
597       1    1111         1 1  
608        1  11  1    1   1 11  
617   1 1      1         1  1   2
628   1  1  1          1     112 
6391   1 1    1   11     1 1   1 
648    1   1  1   11     2   1   
6511     2   11  11 1111   2   1  
665      1         1    2 1      
672     1   1  1                 
6881 1        1   1        112 1 
6910 1 1 1  1  1         111  2   
705 1 1         1     1     1   1
716 1           2       1     111
7212     12111  111       11 1 1  
735 1             11  1    1     
747 1      1  1 11  1           1
757 1 1   1  11              1 1 
768   1 11 1     1            21 
779  1  1      31   31  1  2     
78121 2    2 1  1 11    1    2    
795 1       1  1   1    1        
808   11  11  12            1    
818      1 1      1111 1 1       
827     2 2       1  11          
836 11           1       1 11    
849  1  1 1 1 2   2          1 1 
85111  11  11 1 1 2  1    1       
866          1  1   11     2     
8791   1     11      1     211   
888  1  1    1    1    1 11     1
891011       1 1    112    11    1
903        1              2      
914   1         1    11          
9251     1   1  12          1    
937     3         2  1     1     
9451   1    21                   
952            1              1  
965   1          1   12      1  1
974    1   1      1 1   1        
987    1     2         1      12 
994          11    1            1
Các bộ số bạn đã lựa chọn: