Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
0011     1  1  11 1   1    1   112
0192 11  1  1        1 1 1   1   
029  1     1  12        11  11   
033  1      1       1          1 
0413 111111  1   2   1 11 1    11 
058       1   11111 1        1   
065 1 1 1                  111   
0710 1 2            1 1 2  11    1
08121     111     21 1 1   1   111
0910 1   1  11    1  11  1 1    1 
10121   1   1 121      1  11    11
116 111 1 1   1                  
1212 1     1  1 1   2 11 1    211 
134        3  1                  
149    1     1   112  11   1 11  
158    2    1   11      1  11    
1610    11  1       111   1  1  11
1710      2   1  21 2     11   1  
183                  1  11       
1913 1121       1  112  1  1    1 
201011  1   1   1     1   1112    
2110       111   121  1      11   
2272      11    1   1        1   
235  1        1   1   1      1   
243             1 1          1   
25101      1  11           2  21 1
2691   2    1   2  1 1       1   
2710   2   111   1     1    11   1
2831           1               1 
296  1 1            1 1   11     
304                        1  1 2
3112 11     11    21   212     11 
324    11      1      1    1     
331011   1 1 2 2     11      1   1
3491  1  12  1   1  11    1      
359 1 11     1 1  1 1  1      1  
36101   1 1    11      11  1 1 1  
377   11 1            11       11
3814 11      11 1 1   111 1   121 
3951    12       1 1             
4081   1    1     1        2 11  
415      1  11                11 
42611                2  11  2    
436         1     2 1  1   1 1 1 
449 1 11111    1   1 1           
45811  1    1  1  1     1       1
4610  11 1 1  1         2     111 
476   1   113   1        2 1     
487      1   2  1     1     1  1 
496  11    1       1        1  1 
5010      1 1 1  1     1   2 1 2  
517     1 11   1   1      1    1 
524 1        11             1    
537    2 1      1  1    1  1    1
547 1     21         1    1     1
55131    1111   23       11  1    
565        1  1  1  11           
578    1 1     1 11      11    1 
586      11      11      1     1 
598   1       21 1   1         11
603  1  1 1                      
618 12  11     1  1    1  1      
624         1       1   2        
637       1    11  1       1 2   
6414   111  1122       2 1    11  
657     2             11  11 1   
667  1             1 1 1   2    1
673       1  1      1            
685      1 1      1        1 1   
6910 1  111 11    11        11    
707        1  1 1   1  2     1   
719   11     2     1  2  2  1   1
729  1 1    1 1 1      1      21 
739     1     1  1 11    11 1 1  
746             1      1  1 1  2 
758    1     1    2 1 1  2       
763     1            1    1      
775          1 1  1        1    1
789  11           11 1  11 1    1
798 1 1       1  12   1  1       
808  1 1    11       1  11    1 1
814  1      1   1         1      
827 1       1 1     11   1  1    
8314111   21        1211  1 1    1
843   1             1           1
856           1    1   1    1  11
8611     111 1    1   1  11 1   11
87151 11  1 1 111 1 1  113  1     
8861       1        1  11     1  
8910  1  3 1     2    1 12 11    2
9092111                 1 1 111  
917 31       2     1             
9293    1     1   2    1    2    
935     11     1 1            1  
943                1   1    11   
9561 11  1                 1 1   
969 1     1  1   2 11     1   1  
974               11  1 2        
987  1    1   1 1   1   11       
995   1      1 2      1          
Các bộ số bạn đã lựa chọn: