Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
008 1  1            11    2   11 
016              1111 1      1   
025 1       1     111      1   1 
0311 1      1  1      1 11 1 112  
049  11  1    1      1 1     21  
056                   11 1 1  2  
061                  1     1     
078 1   11     11  1  1       1 1
087    1   11     1        1  11 
099     1     1    1     1 21  12
106 11     1     1 1     1       
116  1    1    2      1         1
128     1        11    1     1111
1310   1    1  11  21   1  1     1
1411112  111   11         1   1   
156     1    11      11   1      
1611 11            1   21    1 211
171731 1 1  1    4   2 11 1  1    
1810 1    1  11   2    1 1      2 
192          1 1      1          
203      1 1       1             
216   1   1            1 3       
2211  1   1  11 1         111    3
235  11    1     1      1        
2481 1   1   1    1  1  2 1 1    
255     1   2  1        1        
267  11  2     1   1            1
2791   1 1   1 1 11  1       11  
28101    11   11    1      1 111  
2941      1        11  1         
30121 1 1   1  2  1 1        12 11
313     1      1          1      
3210   22   11     12          1  
338   11         2 1 111         
3481    111   1              1 11
35711     1    1       1     1 1 
365   1       1 1      1   1     
375    1  11    1        1   1   
386        1      1 1    11   1  
391311  1     1 1    1   1211  11 
4010   2 11  1  111   1       1   
4110   1  11  1   1   1 1 111 1   
426 1  1 1  1    1   1     1     
4361  11      1      1   1       
44511        1          1      1 
456 1          1 11  1    1      
469  1 2  1 12 1         1       
4712    111   1   1  11  111 2    
484     1 2   1                  
495   1   1      1    2          
5071  1          11    2       1 
517 1     1 1   1 1 1      1     
525      11 1      1     11   1  
537 11          11   11    1     
547  1    111            1  1  1 
557  1   1  1 1     1     1     1
565         1 1 1  1 1 1         
5712  11  1 1 1    11    11 11 1  
589     112 11 1   1      1    1 
599   1 2      12    1      2    
6013   1    1 11 1   112  2 11    
611111      11 1    2 11      1 1 
6212       11 1 12     12    11  1
635     1 1 1           11       
6482 1       2   1   1     1     
6571            1 2     11     1 
668     11     11         1 1 1 1
677        1  1   1    11 1   1  
6841            1       1     1  
69121 1  2 11 1      1 1 1 1     1
7011     11 2 111  1    11      1 
719    1  2 211     2            
728  1 1   1    1 1    11     1  
738 1        11  1    12    1    
7410 1        1  1   1 211  1    1
7513  21  1  1     11111 1    21  
7610    11  11          1  11   21
777 1     1         2 1    1  1  
7861    11 1  1   11         2   
795  1        1        1  1  1   
807      1      1       1  1  21 
818   1  11     2       1 1  1   
8211 1  2   1  11    11  1  1    1
8310 112 1 1    1  2         1  1 
8481  11   1  111        1       
856          1   2        11   1 
8671 111       1          11     
8781 1 2     1 1   1     1      1
885     1             1 1  1    1
897 1 1     1      1 1 1   11    
909  1  1 1      1   21 1  1   1 
916    2  1         111  1   1   
925        1  1  1 1        1   1
937 1  1            2     1 2  11
944         2    11              
95711               2   1   11   
9613 1 11    1 11 1  1     1111 11
97111     1   1  1 11    1   11  2
9810 1      11   111  1  1   2 1  
994  1  1          11            
Các bộ số bạn đã lựa chọn: