Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
006 2  1    1     1 1    1       
018  1    1   21    1     11   11
0292         2   1   1   1    11 
0311     121   1    1 1  121      
047     11   1 1 1  1       1    
0571  1       12 1      1        
068 1 1 1    12         1    11  
0711    1          11 12     11111
087   2 1   1   1     1       1  
0910       1 1 11 1    111  11    
1012 2 1    1 12   1    1   1  2  
118   1   1   11 1  1      112   
12121 11   11   1 1     11 2 1 1  
1311  1 11  2 1      11 1  11   1 
147  1           1  1 1 1  11    
154     1        1        1   1  
161111 121  21     1   1          
174  1           1 1           1 
189           1 1  1   1 1 112   
19111 1  1 111    1     1  1  1 1 
209 12 1    1 1 1         1 1   1
2111 1   311         1  21  2    2
226  1       11 1            1 1 
2310       1  21    111       3   
2481 1   1   1 11 1       11     
257    1 11  1        11    1    
2681    1   1 1      1   11 1    
276 1       11       1  1   1    
28911     1       1   11  1  11  
2910      1 1     1 11 1 1   11  1
3061 11  1 1     1              1
317         11  111 1      1     
326 1  2   1    1   11           
3382  1   1 1     1    1       1 
348          1 3  1      1  1   1
3561   1          1   1  1    11 
367   1   1        1  2   1     1
379  1         1 21    1  2   1  
385  1  1 1       1            1 
397      1  1     11     1 1 111 
408     1    1     1  2  1    1 1
419 1    1       2 1 11 1  1     
4251         1 1     1 1      1  
4341           1 2          1    
447   1       1  11 1  1        1
4571     1    1     1 1 1      1 
464 2     1            1         
4711  11  11     1     111 1 1 1  
486   1   1         1        11 1
4910  113 11          1      11   
5012    1 1 1  112  1  11 1     1 
518     1  1  1          2  1  11
5212  1  1 1 1        3  12  11   
538   11           111   1     11
546 1     1  1       11     1    
551211 1111 1  2   1 1      2     
566 2       1      2      1     2
578  1      2           111  1 1 
587    1   111                2 1
595             2   2    111     
607 1  1 1     11   11  1        
616  11 11       1      1        
623            1    1   1        
6311 11   2111  2       1  1      
649    3     1  1  1    1  1   1 
654        11       1      11    
666    1  1   1 1 1      11      
67611   21       1               
6881   2 1       1   1  1     1  
6981 1     1      1  2  1      1 
708        1   1 111   1   1 1   
7110      11 11  1     1   12    1
727   1 1  1   21  1         1   
7312         1  1  2 1 1 111   111
749  11   1 1  2       2     1   
75911 1  1  1 1    11        1   
767   1    1    1    1    1 1   1
775  1    11    1        1       
786 1             1   1 1    1 1 
795  1            1     1     1 1
804               11      1   1  
81111   1   11   2  1 1     1 11  
829  1  1  1121            1    1
837     1 1  1   11           12 
849  1111   1  11  1     1       
857       1     2  1 1   1     1 
8681 1   1 1      1      1 11   1
8731                       1  1  
883 1    1                     1 
89131 1   1  2         121  1   12
909   1  1           1 1112 1    
916     1  1    1  1 111         
925 1        2 1    1            
93911 1    1      11     1  112  
947        1  1    1  1     11  1
956       1     111 1 1          
966 1         1    1 1  1  1 1   
9761   11    1         1    1  1 
987   1       1      111 11      
9912   1 1    1  11 12   1   1  11
Các bộ số bạn đã lựa chọn: