Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
0041       1           1        1
011011 11  11 1 1   1      1      
027      2  1     11      11 12  
036       1     11         1   2 
049 11 1 1    1    1    1   1 1  
058  1         111     11    1 1 
0615     1  1   1131 1 2112    21 
076  1 1     1     11      1     
085 1  1 1                  1 1  
0912    1    11 12   121  1 1     
107  1  1   1   1    11   1      
11101    1 1      1  1     211   1
129  1    1     1 2  11      1  1
1314  1 1 111   1   12   22     1 
149     3   1 11         11  1   
157   1 1  122                 11
168      2    21   1         1  1
1712    1   11  1 1      1211 11  
1811 1    11 111  1      1   1 11 
195      12   1        1         
205  1          1    11         1
216   1           111  1 1    1  
221             1                
23101    1    1 11 1 1    1 31 1  
2410       1  12     1   1  11 2  
25511     1                 111  
267        1    1  1       1 1 2 
2761  1 1    1  1  11           1
28112   11 1 1  1  1  12          
29101 11 1   1  11       2   1    
3011 11   1 11 11 1  1    2       
3110    22   2 1 1   1  1    11   
329   2        1   11     11  1 1
33611 1       1         1   1    
349  12  1 2     1  11  1  1     
354   1              1   1     11
367   1       1   1 2 11  1      
3710 3         1      1  1 11    2
383         1 1   1              
398 1  2  11 1     1   1         
4072      1      1  1   1    1  1
4110  1  2       11 1   11     21 
4291111     1  1      1   1 11   
439 1 1 11  1         1  1 1    1
448    1    2     1   1  11  1   
456 1     1     1  1 1    1      
4691     2        1  112  1      
47101      1  2 1 1   1  1    11 1
485       1   1   1    1     1   
491021211       1         1 1     
5061      1     1 1  1          1
516     1  1 1   1        1     1
5210     1    1   13  12  1       
5341                 2 1   1   1 
5410 1  1 121     1  1     1    1 
5510 1 1  11    11   111         1
568 1             2  1  111    1 
576         1    11    1    1  1 
588    11   1      1 11     1   1
595 1        1   1 1   1         
607  1 1   3         1      1    
615        1 1  1           2    
627  2 11      11           1    
635          1          1  1  11 
6410  1   1    1  111 1 2     1  1
655           1 1    1   1      1
6652   1  1  1   1    2          
673                 1  1   1     
689  1   1      11    11  21     
69112     11 2 11   1        1 1  
705 11                 11      1 
719   111        1 1   1  1   1 1
727  2   1        1        1 1 1 
73101 1     1   1     2  1 1    11
741                             1
7511       1 1   21 1  11  11  111
7610  111      21    1   1  1   1 
777 1111    1            1     1 
788 11    11 1 1   1    1   1    
796     1           1 1   2 1    
808  11  1    23    1  1   1  2  
817 1  1 1 1            11  1    
826          1  1 21     1       
8310 1    2        1  11     111 1
845     1  1         2   1       
859   2      1 1  1 1  2     1   
8611      1 1          1 12  12 2 
87101    1    21        1   111  1
888    11 11    11 11  1     1   
896    1 1   1 1   1     1       
905        1    1     2       1  
9141   1              1 1  1     
927     1   3                21  
939   2       2  12     1  12    
946 1  1     1            1  1 1 
956     1  1 1     2           1 
965 1     1   1    1     11      
97111  1   11 1   2  2   1 1      
987   2    1  1    1         11  
996 1    1                  11 11
Các bộ số bạn đã lựa chọn: