Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
0011    311   2  1    1     1 1   
018   1    2  1    1   21    1   
028        22         2   1   1  
038       1      121   1    1 1  
04101   1  11     11   1 1 1  1   
058  1     11  1       12 1      
0681  1  1   1 1 1    12         
0710   11  2     1          11 12 
089  2    1    2 1   1   1     1 
0912 1  1111        1 1 11 1    11
1011     1  1 2 1    1 12   1    1
118     11     1   1   11 1  1   
128        11 11   11   1 1     1
1311 21        1 11  2 1      11 1
146   1  1    1           1  1 1 
1541    1        1        1      
1612 1       11 121  21     1   1 
176       21  1           1 1    
187 1   11             1 1  1   1
1910  1   1  1 1  1 111    1     1
2081         12 1    1 1 1       
219 1 1  1   1   311         1  2
229    2111   1       11 1       
238  1             1  21    111  
249  11     1 1   1   1 11 1     
2511 1    22     1 11  1        11
266        11    1   1 1      1  
274          1       11       1  
28101   11  111     1       1   11
29101 1   1 1      1 1     1 11 1 
306     1   1 11  1 1     1      
318 1     1          11  111 1   
3210  1    12 1  2   1    1   11  
3381        2  1   1 1     1    1
347     11            1 3  1     
355       1 1   1          1   1 
369   1  111   1   1        1  2 
37101 1 11     1         1 21    1
386 11        1  1 1       1     
394 1      1      1  1     11    
407  1    1      1    1     1  2 
419   11     1    1       2 1 11 
425     1   1         1 1     1 1
435 1  1    1           1 2      
4410 11 1   1   1       1  11 1  1
4511    131 11     1    1     1 1 
4671 11      2     1            1
471322  11     11  11     1     11
487 1 11  1    1   1         1   
499 1         113 11          1  
5011 1           1 1 1  112  1  11
51521 1          1  1  1         
5210     11 1  1  1 1 1        3  
536   1        11           111  
5472  2    1 1     1  1       11 
55121  1     11 1111 1  2   1 1   
565   1  1 1 2       1      2    
574       1   1      2           
5851            1   111          
594   1 1                2   2   
609  1 11    1  1 1     11   11  
6191  1   2   11 11       1      
627    112 1            1    1   
63131 1   1   11   2111  2       1
6492   1        3     1  1  1    
653 2   1           11       1   
665 1           1  1   1 1 1     
676         11   21       1      
6811  112 1  1   2 1       1   1  
691011  2    1 1     1      1  2  
707   1   1         1   1 111   1
718     111       11 11  1     1 
721011 1 1      1 1  1   21  1    
737  1               1  1  2 1 1 
749       1   11   1 1  2       2
7510    1 1  11 1  1  1 1    11   
768     21 1   1    1    1    1  
777  2     1  1    11    1       
785   2      1             1   1 
792           1            1     
803   1                    11    
8191        1   1   11   2  1 1  
827           1  1  1121         
8371 11          1 1  1   11     
8410    1 1 1  1111   1  11  1    
8561               1     2  1 1  
867  2      1 1   1 1      1     
875  211    1                    
88511     1  1    1              
8910 11    1 1 1   1  2         12
907 2      1   1  1           1 1
916              1  1    1  1 111
926   1      1        2 1    1   
937  1      11 1    1      11    
945        1        1  1    1  1 
957     1          1     111 1 1 
966    1  1  1         1    1 1  
974         1   11    1         1
988     12     1       1      111
999       1    1 1    1  11 12   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: