Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
004       1   1  11      11      
0112 2   2 1  1     1  1  2   1  1
0210  1 1       1 12   1 11  1    
037  11   2  1                 11
0412  1   11      211     111  3  
0513 1   12 1 1 2      11 1 1 1   
064       1  1           11   1  
078 11    11        1  11   1    
08811  1      2         3   1  2 
096   1       1     1 1 1 1 1    
10152 11 1  1  111 11  1 1 11     
116    1            1 1  1   1  1
1291       211    1 1        1  1
1361 2                1 1    1   
148  1  1 3   1            1  1  
1510 11             211 1    2 1  
1681            11   1 12      2 
17121   1    2    12  1   1 111   
187 1     1  3    1111     1     
1914111     1  1  1    2  1 21 11 
2081     11        1 1       1  2
219 1 1 1        11  1 1 11   1 1
225                   11 11     1
234  1 1                1    1   
2431   1                      1  
2561 1                      12 1 
2681 1  1    1  1       1   2    
276     1           1   11  11   
289111 1  111      1 2           
299     1   1  1     1  1  1 2  1
308 1  1      1  1 1          111
315        1 111   1             
325  1  2 1      1               
33101  1    1       1 1 2   2   1 
346    1   1    1   1          11
3510    2      122      2        1
364        1              1  2   
379   112 1  1     1  1  1       
3813       1 11 1111 2 11 11  1   
397  1   21      1  1          1 
407      1  11   1     1       2 
414                11    1     1 
42711      1 11           1 1   1
436   1 1        1 1   1     1   
441111    1      1    1111   1 2  
454 1   1       1           1    
469      21    1       11   2   1
47711       1   1 1      1     1 
486       2 111   1              
4915   1  2 11   1  211   3    1 1
507 1     1 1   2              11
513  1        1     21           
5213 1  1     11 1 1    13   1  11
5310    112 21  1  1  11  1 1     
548  21 1      1      1 11       
5514   11   2   1121  1  2   1   1
56611            11        1   1 
578  11     11    11  1      1   
587 1   11         11      1    1
598  1   2    1 2           1 1  
605 1          11    2           
615           1 2    1    1      
6213   1       11 1 1221 11  1    
6361 1       1        11     1   
6410 1      2 111    1     1  2   
654    1 1   1        1       1  
6671              11      11 11 1
676   1     1   1   1  1  2      
686    1    11         1   1  1  
693         1          1       1 
707   1 111    2       1    1    
718   1     1         1 1  1 12 2
726            1     11   1 1   1
737    2      1111  1            
747        1 1    11 1 11        
759   1111         1   1  1  1 1 
766        11   1 1 1      1     
775   1            2     1    1  
785   21  1  1        1          
7991  1   1  1      131          
8010 1 11   1     11      12   1  
817      11 1 1            11 1  
8211    2    1  1  1       1121  1
837     22    2     1  1       1 
8491    1     1 1 1 1 1        11
8510  1     12  2         1 1  2  
869  11 1   1  2 1     1    1    
8761 1  1 1 1   1 11             
885     1        1    1 1 1      
896  1           1       11  1 1 
90101 11  1  2    2  1      1     
919 2    1 2          1   21   2 
92611 1         1    1        1  
9381          21  11  1    1     
94711  111 1   1                1
956       11  1   1            2 
969   1     111  1     1  1  11  
975      1         11      1    1
9810 1  1        11   1 11 22  1  
993   21     2                   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: