Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
00511 11   1                     
019   2   1  1 11  1 1          1
0211   2  1  1 11 1 1 11    1     
036                1       11 1 2
048 1   11 2             1  1 1  
054                 111 1        
065   1    1        2          1 
0711 11          1 1      2  1  4 
086 11  1      1 1        1      
097  1 1          1     1  1 1 1 
105  1   1    1   1        1     
116     1     1   2   1 1        
127 1 11  2            1     1   
132             1            1   
1412 11       2 11 1      1 1 12  
155             1 1     1      2 
1610   11  111   1  1   1  1   1  
1711     111  11      11      1111
188    11 11 1          11     1 
199  1 11    1    1    11 1   1  
20102          1 111  1  11      1
213     1         1       1      
229  1 1       1 1  2   1     1 1
2311  1  11  1 11   1  1   11  1  
241011111       1    1 1       11 
257  11   211              1     
269 1 1  2         1   11    11  
2712  1 1     2            132 1 1
281011  111 11     1     1      1 
2910   1   11  2            1 1 21
304  1        1              1  1
319      21  1       1 1     12  
325          1     1    2 1      
338    1    211 1    11          
345      1       2       11      
357      1 1  11    1    1     1 
369        3    1  1     1   11 1
376   1   1  1     1   1        1
386 1 1       1  1  1        1   
397      1    11   1 2        1  
407          1   1       11 12   
419  1 1       1    111  11    1 
426   11          11      1  1   
436  1      1       2       11   
449       1  1  12 11     11     
4581   11       1 1            12
466 1    1 11      11            
4781  1           2  11      11  
4891 1 11     1 1  1 1 1         
4913 2 1     2 2 1 1     1  1  1 1
504             1 1     1  1     
5171 1        1    11  1       1 
522       11                     
531111   11   1 1         1  1 1 2
54811 1             1  11  2     
5561 1  1         1         1 1  
568       11  1  1 1    1  1    1
5781      1  1       12     11   
587        1112         1  1     
596        1         21 11       
6061    1              12    1   
6181       1  1    1 1 1    2    
6211 1   1      2      1  21 1 11 
637       111   111       1      
64111    1       1 1   21 1 11  1 
658   1    121 1                2
66121 1  1     111 11 111 1       
671821 121   1 1  23   2   1 1    
688     1 1      1     1 1 111   
69111     12 1    11       1 11  1
706             1  1   1  1  2   
7141                  1 1    1   
728      1   1 11   1 1  1 1     
738  2           1    11111      
747    1   2   1   1   1       1 
755     1    11           1 1    
761211     1   11   2   1   2   11
7710 1  2  1 1      1   2 1      1
787  1 1      1       2 1     1  
797 1      11  11      1  1      
807  1 1        1   11 1        1
8112  11 12  1 1     1 1 1 1 1    
826  1 11 1          1    1      
8311   1   1  1 11  11  1 1 1    1
848 1 2 1   1       111          
858 1     1    1    1   1   12   
8620  11 141 1  113 1 11   11   1 
8762       1      1 1     1      
88101      1  1 1 2   1   1    11 
8992       11    1          12 1 
905         1    1  1    1 1     
918 1    1   1 1       1 11   1  
9216 2       1  14  113      2 1  
9311 1  11   11 1   1 1 1 1  1    
944    1 1   1        1          
9510   11  1          1  1 111 1 1
9610   111        1     21 1 1  1 
9710      2  1  1 1  2          12
985 12       1      1            
998     1  1 1   11      1  1 1  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: