Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
21
-
12
20
-
12
19
-
12
18
-
12
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
008 1 1   1      1    21 1       
0116  1 1    13  1 11 1 211   1 1 
029 11 1   1 111  1             1
0311 1 1 21  1      1 1  11 1     
0414 1 1    1 21    11   1     131
057     1 1 2            11     1
068  11   1        1 2  1      1 
076            1  1111          1
086 1         1   11  1     1    
098   1    1  111  11     1      
109     111 2        1 1 1  1   1
115   1 11      1             1  
129 11 1 1    2  1   1  11       
133 1                     1   1  
147    2 11             111      
157             1        2    112
168 11    11  1 11   1           
1771   1   1         1 2   1     
184  1  1    1             1     
196 1121         11       1   1  
209       11 21        3    1    
2131                 1        1  
227            1111        1    2
239 11      1   2 2     12       
24101   1   11   1     1   2  1 1 
2511        12   21   1 21  1     
2661          1   1         1 2  
2711   1     1   1   1   11 1 1 21
2882 1 1        1   11       1   
299 1    1      1    2 11    2   
3012 3  12      3 1 1          1  
3112 1  11 2  1    1     11  2  1 
32811   1  1      1   1    2     
3310    1    1       2 11    121  
348  31  2    11                 
359     11 1  211 1        1     
3641   2    1         1      1  1
37101  2        1   1   2  1   1 1
3810      1   1       2   11 121 1
394         11            1112   
402          1    1              
418   1   2 11 1 11     1        
42101 1    1    1 2  1      1 1  2
4371  1 1  1          2    1     
446 1          1 1  1   1   1    
4510 1    1  1   1    1   2    112
466                12 1   1  1   
479   1    2    12        21     
486            1  2  1        11 
49811      1   1     1    1 11   
506                 2 1       21 
5110  1       1 11   1  11     121
5261    1 111 1   11       1     
537 1  1 1   1  1     1         1
5413     113 1 1  1   1  12   1   
5516   1  112 2 1 11     2 1111   
564           1    1   1       2 
577      2   1     1 1 1 1       
586    11      1           1  11 
597 11         1   1     1 111   
60611      1   1      1   1      
614       1      1 1          1  
62131   1   2          22  131    
632          1 1        1       1
6441     1                1   1  
654         1       11  1    1   
6642  1 1                        
675   1   1               2   1  
68122  11 2   1   11 1   1       1
6992    1    11     1 1     2    
7010 1111      2   1 1       2  1 
714    1         1   11          
7210  11  11    1  111  11        
739   1  1 2        1 1    11 11 
742                      1    1  
7510 1  1     2  12      1   1  1 
766  1   11  1             1 1   
7711  1  21  1   22       1  11 1 
787  1    2     1  1  1         1
7913 1111       1  2 1 11 11 1    
807   1 2  1       1     1  11   
818    11   1      1 11 1    2   
822           1          1    1  
836     1        1 1    1  1   1 
8471  1   1      1  1  1       1 
8513     1  11 1 11111     1 1 1 1
86112      11  1     2 11      11 
8761  1  1   1    1          1  1
8810           21   2  1 1 2    1 
898    1 1    1    11   1   1   1
906  2   1 1  1          1       
916 1  1            1 11       1 
9212      1  31   1     11 111   1
935  1            1  12          
947   1 1  1  1    1      1     1
958  2  2      1      1    11    
96711     1 1   1111             
979  1 1  1 1   1  1   1   1  1  
985           111    1       1   
996    1       1     1   111     
Các bộ số bạn đã lựa chọn: