Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
0015 1 1 1 121    11 1 1 1 12     
019    1          1 11111  1   1 
0212 2 1  11  1 11   1         1 2
037 1 1       1  11  1     1     
0491112 1              11      1 
055  1 1   1              11     
069       1111  1   111     1    
076     1     1   1  1         11
0841  1           1         1    
0910    1  1   1 11 1   1 1 1 1   
108 1 1         1     2 2     1  
1191               11 1 1      13
128 1  11 1  11 1          1     
137     1   1  1   1    1    1 1 
1471        1  1  1 1    1    1  
156 1 1  1        1  1       1  1
1610121      112  1      11  1    
175       1 1 1        1    1    
188   1 2   1    1    1  1  1    
195  1 1 1     1               1 
20141     1  1 1 1 131      121   
2161       1      1      11  11  
226 2  1            1      1   1 
2351    1       1    1      1    
248   2 1   2 1         11   1  1
256      1  1      1   2       1 
264           11         1  1  1 
273  1  1                     1  
2893 2 1        11     1     1 1 
295    11  1        1      1     
306       1      11  1 1       1 
316              12  1       1 1 
324 1 1 1                   1    
3391 1       1 1 11        1  1 1
3411   11      11   122   21  2  1
3510      1 111 2    1   1 1  1   
3661     1  1  2 1        2      
379    1       11 1 11  1 2      
38101   11         1 1  1     211 
392    11                        
4010  1   1 1    1     11   1111  
416       11  11      1      1  1
429          1 1    11   2 1 11  
4313 1  11  1    1 1 11    1   212
444         1     11           1 
45101  1      1     11121  1 1    
460                   1          
4771      11 11       1   1      
487  1    2 1 1    1        1    
497        1  2    2 11          
5010     1    2 1  1  1  11 1  1 1
517        1  1 12        11     
5210         211        131   1 1 
537121    1          1          1
549     111        1    1 21  1  
553 1  1          1        1     
565    1   1 1    1 1            
577    1   1      1 1 111        
5861   1   1    1      11        
598          1 11  1    1  11   1
6012  1   1 1   122  1 11 1      1
611311 11 2 1 1 111    1 1        
6212  31      2   1 2 21          
639    1 11  1 1 1  11   1   1   
646     1 11  1        1 1    1  
6510   1      1  111    2   1 1 1 
662              1        1      
676      11     1   1  2         
6810  11   1     1   1  2      1 2
6910       1      1      3  11  12
70811       1      11 111     1  
71111 1 1 1 11 1   1  1 1  1      
7210 1    23 1            11  1   
739  2 1         1 2 1    1    1 
747   1 1  1   1   1        11   
752             11              1
769      1 1 1    1     11  1  2 
7710     11   2 11   1 1   1 1    
786 11       1         1 11     1
7991        1    2     1   111  1
805      1    11 1           1   
81131111 1     1  1 1     11 1 2 1
8251 1 1 1           1        11 
839  2  1   1   1    11       2  
849    1      1 1     1  121  1  
858 112     1 1         1    1   
869  1     111  1  1  1  1 1     
877       2    2  1     1  1  11 
888       1  2 1          1  11 1
898   111  2     1  1       1    
9010   11 1  1   1    1     2   2 
916 1    11 1     1      1  1    
927  1 11   11      1     1      
937 1 111  1          1      1   
9451     1                1 2    
957      2         1  1    1 11  
969 2 1         1  1 12       11 
978   1 1     2    1     2  1    
9892      11  12            1 1  
9911     111       11 1 1 2  1  11
Các bộ số bạn đã lựa chọn: