Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
0011    2  1    1    11   1   12 1
0191 1         2    1  11    1  1
028        12  2        12       
0391     1   11    11     11  11 
046        1   1  1 1 1 1        
056       1   11         1   11 1
068   12   1        11    2      
079    1   1    2  1 1  2      1 
0861   1   1      1 1        1   
096    12             1    11    
105     2    1       11          
116         1    1   1     2  11 
1211   1  1   1 11 1   1      112 
1310  1    111    1     2  121 11 
148   11         12   1 11  2    
1581 1  1   1 1      2    2      
165  1                  1    1 11
175 1     11    1              1 
18101  1 2     11   1 111         
19811      211  1      11  2    1
2010    1      11 11   11   1   11
2110  11            212  1 1 1    
224   1  1       1              1
2312  11 1   11    1   1 1 2  1  1
249 11   1      11   1   1 1   1 
257   1 1  1  1  1 1    1        
268 2  11      1   1        1 1  
2715 2   113 3   11         11   1
287 1  1  1       1   1     1  1 
29102  1       2 1 1   1  2     1 
304      1         1   1      1  
319   1   1  12     1  1  1  1   
321021 121  1 1  1     2 1        
339 1    1  2   1 1    1 1  1    
34101     2 1 1    1  21        1 
356        1  1     1       1   2
367        1  11 1  1 1      1   
3710 11 1 11 11    1 1        1   
385   1  1 1   1       1 11      
398  1  11   1       1 1 1    11 
4014  111      1  1   1   12  2111
414        1  1 1  1             
42121 11  1   1  1  1   11111     
436 1 1 1 1                1 1  1
4471 11 11               1 1     
458 11  1 11       1  1      1   
46131  11        1 1 2  1    11111
477        11121 1 11            
4810 321    1      1 11  1  1     
495       1             21 12    
502            1        1        
5111      2     111   1 1 1   11 1
526      1   11 1  1       1  1  
538   1      2         1 11     2
548  1 2  1    11         11     
556  1        1  1 1     1    1  
568     1       11    11 11   1  
5751 1           1           1 1 
589 1    11  11  1 1  1         1
5941        111     1            
6041   2              1          
611211 1 1 11      1 1  11 1   1  
621012        11   11 11    1     
638   1      1  1           2111 
643    1              1       1  
6551 1               21          
6610 111  1  1   11 21   1  11    
677            1   1    11   1 11
68101  1      1   11 12 1      1  
694       11  1          1       
708   1 11    1       111       1
719 1        11   21  11       1 
726      1      1       1   2 1 1
739     112      1         1111  
747    1        1         1 21 1 
754         1     1  1    1      
767 1   1       211       1 1    
776      11 1     1  1    1      
789  1 1  1        1  11   1 1  1
7981    1   2  1    3            
808  11         11        1    21
817 111          112            1
8291 1111        1     11  1     
83511    1             11        
8410         12  1  1     1    121
859111   1 1   2       11        
867        1 1     1     1 11 1  
879  1  1  1 1   11 1     1   1  
887           1   1 1    1 1   2 
8931        1                2  1
9061       11       2           1
9113       111    112  111   2 1  
928     1 1 1111      1   1  1   
937     1        1    1  2 1 1   
948    1  1 1 1     1  1 1  1    
957      11    1     1 1  1   1  
965 1    1     11       1   1    
976    1  1     1         11 1   
987        111 2 11  1           
996  1 11 1    1     1           
Các bộ số bạn đã lựa chọn: