Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
009     11  2        1    112    
018 1 1       2 1   2           1
026    1     12           1 1    
037      2  1      1   1 2       
0415  13111 111    1 11      11   
056    1   11   11  1          1 
065   1          111    1    1  1
075    1 1    1        1        1
08131      3 3       1  1   11  2 
096     1    1   1      11    1  
1071   1      1111     1  1      
112  1          1          1     
123        1       1      1      
138  1    1  1 1        1     21 
149     1      1  1  11 1  11   1
156  112             1       1   
165     1 1   1         1     1  
172                   1  1       
1812      213   111 2          1  
194  1       21       1        1 
2061     1           1 1    11   
2113  1     2 1 1  2   1   12  1 1
224    2     1           1       
237      1 1   12        1     1 
2413 1 1 31     2   11      1   11
256             11    111 1   1  
2681 2   1   11   1 1            
2710 1 21         1 1 1 2    1    
288 1   1    1      1   1  111   
299 2     11           11   11 1 
305  1           1  1    11      
31112  1  11  1  1 1    1    1 1  
3210     1     1   1    232     1 
3310121     1         1   11 11   
3411     2 1    21111 1    1      
358          2 1     1     13    
367 1  1       1   1  1  1 1    1
377  1 1     1            11 1 1 
3810121 1 1   1   1  1         11 
39612     1          1  1 1   1  
408      2          1   1111   1 
416             1 11      2     1
427 1  2   11    1         1     
436        1    1 1     1   1 1  
44121    1 1   1   11     1 21 11 
458  112     11       1  2       
468 1        1  1     1    2 1 11
4712     1 1 1    2 11     1  22  
489  11 11        1     1 1   1 1
49711           21   1        1  
5015  21 1 11   31 11  1    1  1  
519  121   1  1  1   1       21 1
525      1    1     1     1 1    
537    11 1    1        1   1   1
548 1      1 11        1  1112  2
551711    1111   1   21121  1 1  1
569   2  2   1        11   1    1
5712       221    1   111 12      
589  11 1     2     11 1     1   
59811         1    1111         1
606            1  11  1    1   1 
616  1    1 1      1         1  1
6251      1  1  1          1     
638    1   1 1    1   11     1 1 
648  1     1   1  1   11     2   
6511 1       2   11  11 1111   2  
665          1         1    2 1  
673  1      1   1  1             
685    1 1        1   1        11
69102    1 1 1  1  1         111  
7082  1 1 1         1     1     1
714     1           2       1    
7211         12111  111       11 1
7371 11 1             11  1    1 
747  1  1      1  1 11  1        
7571  1 1 1   1  11              
766 1     1 11 1     1           
771211 1  1  1      31   31  1  2 
7812    1 2    2 1  1 11    1    2
7961    1       1  1   1    1    
801011     11  11  12            1
8110 2        1 1      1111 1 1   
828  1      2 2       1  11      
837   1 11           1       1 11
849   1  1  1 1 1 2   2          
85131 1 1  11  11 1 1 2  1    1   
868  11          1  1   11     2 
879 1  1   1     11      1     21
888   1  1  1    1    1    1 11  
89101   11       1 1    112    11 
903            1              2  
915   1   1         1    11      
9261   1     1   1  12          1
937         3         2  1     1 
945    1   1    21               
9521               1             
963       1          1   12      
975  1     1   1      1 1   1    
985 1      1     2         1     
993              11    1         
Các bộ số bạn đã lựa chọn: