Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
08
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
005     1            1 1  1    1 
015    1      1 1 1 1 1    1     
026        11    1 2        11   
0311      1   121  11  12 1       
049 11  1      111    1 1     1 1
054  1     1   1  1          1   
068   1      11    1   1 1 1 2   
0710    11 13  11      1        1 
087   1    1 1     1   2 1       
098 1    1   1  1 1   11    1    
108       1   1  1  1 1 11  1    
114       1 1   1   1      1     
125           2  1        1  1   
137  2  3                  11    
1410     2 1        11   1 2  12  
155   1   1        1     1     1 
164        1   1       1        1
177      1        1   111 1   11 
188    11             11  1 1 1 1
198   1  1  1 1  1   1  1 1  1   
207     11 1    2   1         1  
217         11    1   11  11     
227  1        1        1   1 1 11
237   1  1 1     1     1 1  1    
2411  1      31 1   1   1      2 1
257 1 1   1  1     1 1  1        
265          1  1    1    1   1  
273 1         1     1            
2812   1 11 1 11  1  1 2  1   1   
2914 2     2 12 1 1  11  2      1 
302             1  1             
3112  1  1 111 1  11 2      11    
3210 1  1       2     1  2 1  11  
3310 1  11    12 11   1        2  
3411    3         1  2 111 11     
357            2 1       2  1  1 
3611   1111      1  1     2    111
375  1  1            1      11  1
3811 31   11 1  11     1         1
399   111111  1        11     1  
407  1          1    2   1 11    
416      1         2 1  1  11    
424     1               2       1
433     1            1       1   
448   11 1           11    1  11 
455  1       1     2         1   
465 1             1      1 1  1  
477  1     1  1        1 1    1 1
484         1 1  1          1    
497 1          111     1  2      
5010 2 1 1 1   1  21  1       1  1
517       1  2   1 11        1   
5215  11  2 2 111 1  2   1  31   1
539      1      21   1  2  2     
549      1  2   1   111      1 1 
556   111  1        11           
5611 2  1   1 1         1  2 1  11
573     1  1       1     1       
583   1    1 1              2    
599 1 1 1  2        1   1   11   
605 1  1      1      1     1     
6111  1    4 1      2   1   1    1
629    1 1  11      2          21
635      1   2     1    1        
6411 2 1    1  1   1     111  1  1
653 1       1   1                
6610  1     11 11           11  3 
677   11       1  2   1         1
688    2   1    2     1   1   1  
694   1         2             1  
707    1  1        1111 1        
719     112  1  1  1         1  1
727   1 1   1        11  1    11 
738  12    1       1      1 11   
747 11 1  1       1      1      1
754  1 1       1         1   1   
766   1         1     1   1  11  
7712  2  11 1      1    1  111 12 
788  1    1  11     1    2      1
798   1     1  1   1     21  1   
8012  11  11 1     1  3  11     1 
818  1      1  1 11    12   1  1 
824          1   11 1      1     
837  1  1     1  12         1   1
8412 1 1   1    1 1     11 11  121
855        1   11   1 11         
868  1      11      21     1 1   
876      11      1 1   1 1    1  
889  11 1   1  1  1  1      1   1
8912    1 1       11  11  11 21  1
908      1  2     1     1   1 1 1
915                   2   1   11 
9210 1 1  1  212   2   1          
939  1 2       1  1    1   2   1 
9414 1  1        11121 2   1  1 11
956    1       1     1    1    11
962      1               1       
975 1          111         1     
988    1  2    11      1    1 1  
996      1   1 1  1       1  1   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: