Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
0091     1  1 2 11 1   1      1  
017           1 1   11 1   1  1 1
028   1  11          1    2 1 1  
038 1   1  12      1    1  2     
041211 1   1   1 1  1 1 11    1 1 
055  2         1      11     1   
066             111 1     1    11
0791 12 11 1        1   1        
087  2      1 1    1       11   1
096  1 1      1    1       11    
108  11 1      1     1  1      11
119   2     1 11  1   12         
124    1                  1 11   
135     1        1 1   1    1  1 
14811 1    1 11              1  1
154 1 1        1       1         
1661         1  2     1     1    
1712       1  3  12  11 1    1 1  
188 1     11    1  1    111      
193      2     1           11    
208  1     1     1      121   1  
219    1        1     1 111  2 1 
2291  2    11       2 1  1       
238       2 1  1 111         1   
241011  11    1       11    1  2  
257 1  1  2           1 2  1 1   
267 11 1 11 1      1 1           
2781     11    1   2   1       1 
28121   1    1    11 3   2   1  1 
29121  1 2  1       1   2 1 1  2  
308  111         1 1  11     1   
3114  1111  1  22     1 1  3   1 1
3210      112 11 3            1   
337       1     2 1  1 1 1 1    1
345  1 1 1    11                 
359  21     1        1       211 
36711           11       11    1 
377  1 1 2    1  1              1
387  1     111 1    1        1   
3912      1 11    111  2 111   1  
407           2     1      111 1 
414 11                2          
423          1    1    1         
435   11      1        11      1 
449  1         1   1      111  12
45101   2  1 3  1          1  11  
466     2  1               11   2
4751          1       1       11 
484  2     11                    
499            1 112  11  1  1   
50411  1               1      1  
515 1      1   2    1            
526     111     1     1      1   
53812 2  1  1     1              
545     1  11           2        
5581    11     1    1        11 1
568  11   1    1  11 1      1  11
576 1          1  2  1    1      
587   1 1  1     3  1 1 11       
5911    11    1   11 2    3      1
606        1 2     1  1 1        
6111 1       1   1    1  12  1 12 
624   1 1          1  1   11     
639     1   1      1 12     11  1
6461      12  1              1  1
658 1  1 1   1      121          
668     11      2 1 11       1   
672       1    1                 
68101 1                11 1 1112  
696    1 1   1  11            1  
706 11            2       1    1 
7162         1    1  1   1       
7213 1  112    1 1    1  1  21   1
737        1     1    1  11   1 1
7410 1  1  11 1 1 1         1  2  
759   1      21 1 1 1      1    1
767           1 12    11 1  1    
777 1                   1  1 1111
7812       11  11  11     2121    
796   1 1         11      1    1 
801011 11  1            2     11 1
8191  1 111   1   1       1 1    
826       1         1    1  1  2 
83511             1      1     1 
849 1 11 11 1     1 1     2      
8511   1 1   1 1      1 11  12  1 
8691         2  1   1   211      
879    2         2  11    1 1  1 
889 2   1 111 1  1 1 1        1  
89101         2      21 1   111   
907       11 1 1     1 11       1
9115     31  2212  1   11 1  1  1 
928         1    1    2 2  1   1 
9311  1    1     1 111   111  1  1
949    1 1 111 12  1             
95101 1  11 1   1  11 1   1      1
965      1        1           111
974    2      1              1   
987 12   1                 11   1
9981      1  1   1  12     1     
Các bộ số bạn đã lựa chọn: