Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
003             1       1       1
01111   1   1    1 1     11 11  11
026      1 1    1  1          2  
0382  1   11    1    1         1 
0412 1    1 1   1  121    11 1 1  
056       1 1  1  11  1   1      
069 11  1     111 1          1  1
0711     1  13  11 1 1     1 1    
086    11         1      1  1 1  
093      1  1               1    
105   1    1   1          1  1   
117      11    1      1 1    1 1 
125    1       1   1      1    1 
1311   11 1            21  1 1 111
149    1     2       2 1     3   
155         1          1   1 1  1
169  11   1   1     111       2  
178  11  111          1     1   1
1871       1        1  1 1    11 
199 11 1 11    1              12 
2081       12  1    2 1   1      
215              111   1   1     
225       21 1   1 1             
2310 1 21 1        1 1 1 1    1   
2441         1  1  1           1 
257  1   111       1    11     1 
267  1       31      1          1
275 1     1      1      1  1 1   
28101    1      1 11     2   11 1 
2910 1   1 2   1        11 11 1   
305             1        11   1 1
3110    21 1    1 1 11       22   
32131 2  1 2  11   11 1     2     
339 21         2     1  11 1     
3481      11     1    1   12  1 2
356 12  1          1       1     
365     1 1         2      1     
3713 11  2      2    11 2 3       
385 1  11        1     1         
399     1      11  1   1 1  2  11
4013   1  11  1  111  2112      1 
4112    111 111     1 1 2  1  2   
4210 1 2   1    1   1 1  1111     
4310 1  1 11  1        1  1 1 11  
441                         1    
455              1  1  1 1     1 
465  1            1     1     2  
478      11 111      1  1      1 
485  1        1 21             1 
4913  1 11  2     1      21211    
508 1 1      1 1  1  1 11      1 
514   2                      1  1
521011  1   111  1    2       1   
536   1 1     21     1  1        
5411   1      111   1     1  1 121
55141 1 1 2    2 2  1     1 1  11 
565    1         2   1   1       
576     2       11111            
58122 121 1    1      11     11   
595 1            1 1  1  1       
6013  1 3 11   11          1 1   3
619  1       11  1112           1
628        1  1 2         2 11   
634         1 1   1  1           
6482 1 1       212        1   1  
656   1 11  1         2          
668      1 1      11    2   1  1 
6771111 1         1   1          
687       1  11 1  1      1   1  
6911   1  11 2  1       12     11 
7083   1 1   1           11      
7191   1 2        1   1    111   
72101        1      1211   2   1  
737 1   1   1     1    11 1     1
744     1  1 1  1                
756   1    1    11  1 1        1 
767         1 1    1  1   111    
7717 11 1  11  1 1 2 1111 1111    
784          1           11    11
799   1    12      12 1      1   
805        1        1     11  1  
818  1      1     1  1 1 1  1 1 1
824 1 1    1 2                   
838 1 1          12      1    2  
847 21         1      1      1  1
857211        1            2     
867     2     1     1 11      1 1
8791            11 21 1 1    1   
8810   3     1   1      1    11 11
8910     111 111      1 1    1 1  
906  1       11  2              1
914  1               1 11   1    
9281     2 1 1 1 11 1        1   
936    1        1   11     2     
941211   1    11  11   22 1  1    
956    1   1   1       1     1  1
965        111  1        1     1 
97111    1 1   1  2   1  1  1   11
988 1       3       1  1   2    1
996 1  1 1    1          1    1  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: