Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
007 1  11   21              1    
016  11   1      1          2    
0211      1 11        31 1    1  2
039    1 1        21 1    1 1  1 
047  11          1    1     12111
0513 1     1 11 11        11111111
069      3 1 1   1     1 1     1 
0711 1  1  1       1  112 1  11  1
088        1     1   11111    1  
0911    1 1 1 1   211          21 
109 2 211         1      11      
115         11   1 1    1        
1212  1 1  21  1 1  1  1    1  1 1
139   1 11211   1   1    1       
148 1  2  1     1    1    1     1
154       1   11           1     
1610   1 1 1    1  111   1       2
1711     1 1 1 1   1    1  21  11 
187    1     1    11 1 1  1      
199    1     122 1   1     1     
204    1 1     1    1            
216               2       1   3  
225   1           1     1 1    1 
238   1  1  11           11 1 1  
246       111 1          1  1    
256      1  1 1 1     1        1 
265   1      1  1           1 1  
278  1      1  11     1  111    1
286  2  1 1      1     1         
297    11  1  1        2   1   1 
309            21    1 2  1 1   1
3111     11   1 1    11 1 2  1  1 
326           1    11   1   11   
336          11    1      1  11  
3411 21      11 11   1  1   1 1   
356      1    1   1     1    11  
365 1      12      1             
377 1        1 1 1 1         11  
389   11   2 1  1    11   1      
395               1        1   21
409     1121    2  1           1 
416   1       1     1  12        
427         1   1   1 11      2  
437   2   1  1      1  1  1      
4410 1   1  1  1   1  1  1  1    2
458    11      1      1  1 1 1  1
4610  11 1      1  111     111    
478    1211        1         2   
4813 13  1 111  1    1    11     2
496  11       1     211          
5011  111   12    1 1     1 1  1  
514 1    1   1           1       
528     1 1 1       1 11 1  1    
531                        12    
549  1     1      1 12  2 11     
558  1  2  1 1 1     1  1 1     1
565 1               1   1  1   1 
576       2 1          1   1    1
587  1 11   1  1        1 1      
594  1            1     1  11    
609 21 1  1  2    1  1  1        
617 21 1 1             111       
627     1          1 1 1 1 1 11  
635   1 1     1 1   1 1          
646      1    12 1   1   1  1    
658     1         1 21       2 1 
669        1   1     1       1131
678       1  21 1 1  11          
688 1 1     11     11        3   
6911 1 12  1   11   1  1 1  1     
708   1  1     1 2   1112  1     
7110  11           1 1   1111   11
7213  11111 2 1  1 11     1     1 
734     1   11              1    
7410           1111 2    111   1  
757 1    2     1     1  11       
765        11     1       1    1 
776  11    1          11       1 
787   2            1     1   1 2 
7910  111      3  11     2    11  
8010     1  3        1     1 2 11 
815      1       2 1  1          
824 2    1 1          1          
837  1    1   2          1  11   
847       1   1  11 1     1    1 
8510   1  2  1   11 11  1    1    
866    1           1  1    1 11  
876            11  1  1 1       1
884    1   1 1            11     
894          1   1       11   1  
905 1            1  1 11         
914             1  1     1      1
9214  1 1 1  1 12  2 11     11  11
937         1   1    11    2  1  
9410 1   1    11 21    1     11   
952      1      1                
965 11                11    1    
973       1     2   1        1  1
988  1 1        13    1       1  
998 1   1        1 1  12     1  2
Các bộ số bạn đã lựa chọn: