Nhập các bộ số cần thống kê:
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
006     2      1 2    1          
018    1    1  2  2   111 1      
029  1 1 1  1  11   2    1       
036  1  1 1    1        1    1   
047       11   12  11       1    
055                1 1  1  1   1 
065   2     1        1      1    
078    1    1     1  1 12  1   1 
085    1 1     2               1 
0914  3   1 111 1 1   1    1 2  11
1051    1  1             1  1    
119   1   2 11       1   1  1  1 
12101  12    1        1  1  1 1  1
13111      1     11  12     1 111 
146  1                     2 2 1 
1571  1   1   1  11             1
1610     21   1  1   1 1 1 11     
177       1            311   1   
1881       11  1   1  1 1       1
1991     1         11 22 1       
207    1         211  1       1  
215           1   1      11   1  
229      1    2  1    1 11     11
239   11  11 1     1         12  
247   2   1 11111   1    1       
25811         2     1 1 1       1
2610 11    1 1    11 1 11       1 
2741              1        11    
289       2 1    1   2 2 1      2
299     1      2  1  1  1 11 1   
3011 1   1  211      1      21 1  
311312   1   1  1 1 11 1 112  1   
3241111                1         
338   11  1    11 1  1    1      
348 1  11   1       1  1  11 1   
3512  2 1 21        1    11  11 1 
367      1 2          2     1  1 
3731          2     11           
388111           1    111      1 
394    1               1  1 1  1 
408     1    11      2 1   1    1
416      1    11          1  1 1 
425          11    1 1      1    
437 11      1       1 2    1    1
443                   1       11 
453        1      1       1      
469              1121    1  1 1 1
474    1     11       1          
485      1  1       1 11 1       
4971  111     1  1             11
507 1   1        1 11     1   1  
5191  1 21 1    1    1    1      
5214 1111  1   1 1   12  1 1  11 1
533 11              1            
5411    2 11  1 11   1       1 1 1
5512   211    1  1   1  1     2 2 
566      1  11  1         1   1  
579   1   1 11       1  1  1 1  1
5861         1  1          1 2   
5972 1     111           1       
605  1  1      1   1          1  
616   1 1      1    21           
627        1      1    11 1   11 
634 12            1   1          
641111 11 1    2 1         1 11   
65101 11     2   1      2   1   1 
6613111 1   1 1 111 1   111      1
67132    211     1 1 1       2 11 
6810  1  2   11        1 2   1   1
6931         11                  
707 12    2     11  1   1     1 1
711111 1  1 2 3     2     1  1   1
7213 1 1  2 2    11 11   1 1  111 
7310  11 11      11 1          2 1
741212   1     2       11 1111    
756         1  21          1  1  
767   12  11      1     1        
7714 11 1 2 1 2    11    121  1   
784   1     1 1  1               
794      1       1 1       1   1 
803        1              1   1  
813 1      1       1             
829 1   1 1  1 1 1   2   1       
8310 2     12  11 1    11         
848   1 11   1  1 11     1       
858   111 1          1    111 1  
868          1    1    1 2     12
875          1 1         1   111 
882             1          1     
8951  1                1   1    1
909      1  1   1  1 22 11       
9171   1        111    1        1
928        1  11  1    1    1   2
9311      1  1 1  1111    1  2 1  
9411  1 1  11  1 1 1   2    1  1  
9511    1  111     13       1 2   
967  1         1  2      1 111 11
979 1    1    1 11        1 111  
986           1  11  1    2      
999 1     1             1 111111 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: