Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
00-55201211  21 1 1 2    2 3  1    11
01-1014 12  1 1  11   2   11 1     11
02-201611 111 1     1 22  11  12 1   
03-301321  1  2  1   11    2    1   1
04-4025   2 21 1 1  211 1 11122121121
05-50161 11 1  1 1   1 11 2  21 1111 
06-6023221  21 12 3111   221 1       
07-7021  2 1 23   111 131 11 1 1    1
08-8015311 22     11  1      1 1    1
09-909   111   1   1  111  2        
11-6613 1    1      211   1  11  1 3 
12-218    1      1       1 112   1  
13-3118 1 2 1    13111    1 1 11 21  
14-4119 1 21 1    211 113     1 3 3  
15-5172 1       2     1          1  
16-6118 11 1    21   1  12  111311   
17-7115    1 21 111 311      1   2   
18-8113   11 11 1     11     1 11 2 2
19-9112 1  1 1 12 1 11    1     1 11 
22-7726 131 11 11 1  32 11 11211111 1
23-3222   1  111221112  11   21111 1 
24-4212       11 2   1  1 11  2 1  11
25-522212  12 111 1 11211  1  1 2  11
26-6213  1 1 1  1     1 32 2    1    
27-72131   1  11     1 1    1 1211 1 
28-82161 211 111 1 1  1 2 1 11     2 
29-92211 2111111   1221 111 11 1  11 
33-8815      1 213     1  21    1 111
34-4313 11    11  1 121 1   1    2  1
35-531511 1  1 121 2     21   1 1  1 
36-63101 1         1 1 1 1   1 21    
37-7321   3    21  3   1  2  1 11 313
38-8312 1   1  2 111        22    1 1
39-9315  1113     11      12  111 1 1
44-99711      1  1 1    1          1
45-541312   1    1      111 1 11  1 2
46-6412   11  2 2 1       2121     1 
47-7413     11     1111121 1    1  1 
48-849 13     22        1121    1   
49-94231   1 2111 12  2 11  21   2222
56-6514 1  2     1111  1    2   12  1
57-75141 11 2    1 2  1    22112 1   
58-852021 1 1 41221 1    2      11   
59-9513  121   1  1   1   1 1 1  11 1
67-7614 1   2 1111 1   1 1   11  2   
68-8613  111 1     2 1  12 1  11 11  
69-9613          1  11131 11      121
78-8710       1         1  11 21 1 11
79-97192   1 21  1 1 112 1  2 1211 1 
89-982111 1212 1   111 411     11 2  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: