Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
00-5512 1 11  11     1 2    11   1  1
01-101731  111 1 11   2 1  1 1  1 1  
02-2010 11  1    1 1  1   1 11   1   
03-30171  1111 11 2 21  2   2      1 
04-4012 1    1   11  1  2 1    2 11  
05-5014         121 3 11  1    11   2
06-60131  1     2 1112     1      22 
07-70142   21       21 1 1   22    2 
08-8026 214221 1   11 121     212 1 1
09-901711     3 2 1      32 1 112 1  
11-66152 111   1 21     1   11 111   
12-2116      3 1 1   1 1122  13      
13-3112 2 1      32 1 2 11 1 1  11 11
14-411411 1   1    3      1 212  1 1 
15-5112   1    111  11  1 13  31    1
16-6122 12 112111  1 1122 2    1 1 1 
17-7116      12      2   11121  2111 
18-8118  2 1  1 1  22 2 11111   1 11 
19-91171  1  121   11  11   11  2 2 3
22-77221 12 121   1 1111  2 2 11 1211
23-322211 21 1121 21   11  1  2 1  12
24-42151 11   111 2  1   1   1 11 111
25-5216121  2  1 1 11  111 1      2  
26-6221  1 11 1 2 14 12  121      1 2
27-72101 1  1     11  2  1  2        
28-829    1  1  1 1 1       121    1
29-9217    2 1   1    2 12  11 1 1131
33-8817 22 1 11 11 2 1    1   1 12 1 
34-4319211 21 1    12    1   11 22  1
35-5316 21  1     1 111111 2  1 111  
36-63121 12 1 1 11          1 1    11
37-7316 1  11 21  2 1  1 1111   1 11 
38-8316     211111 112 1   1 1   1 1 
39-9315  1 1 1 211 13  11     1 12 1 
44-9912  2    21 1    12  1  1 1     
45-54161  1    1 11 1  11 131112    1
46-64141 11 1  1  11   2 1     211  1
47-741411  2 2  1     211 1  2       
48-84121121  1 1       1  11     2   
49-949   1  21      1   11       1 1
56-6517 21  2   2  1  1 1121   121 1 
57-757    11   11       1  2 1      
58-8515 1    1 2 1 11 1  1  1   21  2
59-9521  121   1  1  311 111 1 1 13 1
67-7612 1  1   1 1     1 1  1 11  121
68-8615  1 111 11 1  11 1  1 2 2  1  
69-9618     11  121 1 1 11 2 1 3 111 
78-872011   1 112 11  1  1 132 1 21 1
79-97111 1112 1 1    1 11    1       
89-98171  1  1  111  2  2  2  111  2 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: