Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
00-55281   12113   1   22121 1221  13
01-10151 11      3121  2  1  1     1 
02-2011   1 1   12      1 1  1 21    
03-3012 1   2  1    1 11  1 31       
04-4024 13113 111    1 21  111111 1 1
05-5021 2111 121  321111 1    1  11  
06-6010  1        1 122  1 1  1 1 111
07-7012  11111   1     1  1  1     21
08-80211     413 11  121  1   11  21 
09-9010    1    1 1 1      11    3  1
11-667 1       1  1      1   12 1   
12-2116 1     3 1 1  21  1   22  1 1 
13-3117 11  12  2 11 1    11   1 31  
14-4116    1      11 21 11 1 211   21
15-5113 233   1  1  1   2       31 1 
16-6111 1  1 2 1 1    1    1    11 1 
17-716    1           2 1  1  1     
18-81222    213 1 211 2  1111 1 11   
19-919 11   1  21     1 1  11    1  
22-77171 12 1  11     31   32  1  2 2
23-3217    11 1  112 1    233     2  
24-42202 1231 11  2 1 11      2   11 
25-5211     1    1 11  1 111 2 1 1   
26-6212 2   11  21 1 1 1      1     1
27-72211 21    121111 212 2    111 1 
28-821711  1   212     1 1 111111   1
29-92142  1  11 1   1  12 11   11 11 
33-8817211  1 11    1   11  111121   
34-4318    2 11   22121 1  1 1 1 1  1
35-5315   11 1  2 2     1  1  14   1 
36-63141  2   1 1 1  11  21 1 1 1 11 
37-7314 2111    1        11  21 1 2 1
38-8316211112   1   1  11       1121 
39-93122     1 3        12 111   11  
44-9915    1 1   1  121   1 1 21 11 1
45-54171112   1 22       11 21112  21
46-641711     1 1 11 1   21   2 3 111
47-7420 1  2 1 1  1 21121  1 1  22  1
48-8418 12 12  1 1 1 3   2 1 1   1 12
49-94111  1   1    42   1        1   
56-65201 2  2  21  11  11121111  2 1 
57-7519  1 1 321 1  21  111 12      1
58-8521 2111 11  31 1 113 11    2    
59-9581         1    2111         1 
67-76811    1 21 11  1 1            
68-8615 111 1       11 1 1 11     312
69-9613    1 2 1  1  1  1   12 111  3
78-87221  2 2 1  2 1111 11  1 1   231
79-9710 1  1  1   11  1  111   2     
89-98141  11  1    121    112 1  11  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: