Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
00-551511  1 111 1 1 1  1 1 1  1  1 1
01-1019 12 12  1 11  1 21111  1   1 1
02-201211     1 1  11   1    1  211 1
03-30224 121   21   1  3   1113 1  3 
04-40161  11  3  12       11 11   21 
05-5010 11 1    1  1211            1 
06-60141  2    111   11 11 1  1 1  1 
07-702121    1 2  1 12 11   3211 1311
08-8011  11     1 2    12 31  11 11  
09-901511  111  1  1111  11 1    11 1
11-6616  2 1 2  1 1 111    1 1 2 111 
12-21131   2 1   2      11   1 1 2111
13-3113 1 1  121 1   1  24  2      2 
14-4117 22  1 1112       11 1  1    3
15-51111 211      11   1    11     1 
16-6111     1      1 1 21    1 11 2 1
17-718 1  1      1   1   2  1    1 1
18-811611    2 2 21     3    1  111 1
19-9110      2   1111    1 1       2 
22-7716   1   1   111  1 111  221   2
23-3291      1 1 1  12  1    1   1  
24-4218 1 2 1     1    121  1 1221 2 
25-5213 1 1 2 31 1  1  2  1  1    11 
26-627 1             11    11   1 1 
27-72141 11 2  1 11   1 1  1    11 1 
28-821711    2 11 2     1 1  3  111 1
29-9213   2111  1    11   1     21  1
33-8812 11 2    2   111    1 1  11 1 
34-432121 1 121 2 1     112  11  211 
35-5320  111  11 11 13 11  11 113    
36-631011       1  2111    1     11  
37-7316 2  12 13  1  1 1    1 12   1 
38-831721111111 11    1112 1      1  
39-9315 1    1 111  3 121     12 1  1
44-9914 1  1  12  1 1 2  1    1  1 11
45-54241  1   21 5  121  111  23 1 1 
46-6412  1   111  111 11  1   1 1 1  
47-7421   111   3  21 1  1111 113   3
48-8413  32   1   11    1111    1    
49-9415 11  11111   1 1  12 11   1  1
56-6519   1 112 12  1121   213   2   
57-75241211211    2311 2  1 3  1 11 1
58-8514    11  1      1  113  221 1  
59-9521  31121  1  2 21    12  11  11
67-7615     2 11 2 211  11   11  1  1
68-8619  1  2 1 1  2 12111 1 111   11
69-9613   11 1       11112  11  1  1 
78-87161 1 1 1    2 3  1  221   1    
79-97151 11112   1          1 21 12 1
89-982111  1   12  4    111222  11   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: