Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
00-556 1 2      1  1     1   1      
01-1016  12  211  1321    1     1  11
02-2021 11 1 111   1 31 111  11  1221
03-3015121     11 1  111   1 1 111   
04-4015 1  1 1 1   22  1211 2  1 11  
05-501111     1    1       111 1 1 11
06-60172    11  1  1 2  2 1211   11  
07-7020   112111  1111 3 1 111 2     
08-8012  1   2  11     1121  1  1    
09-902021212    1 11   22 11111   1 1
11-6617 11112   11 1 1   2 1  1  1121
12-21202 221 1 23    1 1   1  2    22
13-3114  12   1 2   1 11    111  2   
14-41162  21    111   11 1   1 2  2  
15-5115 21 1 111 21  12   1   1  1  2
16-61141        11 2  1     114  1 1 
17-7112  12   11 2    1   1     1 1 1
18-8116 1 2131  11 11    2 1   1     
19-9111  1  1 1  1    1 1   2 1 1  1 
22-7711 1   1 1   3 1       22  21   
23-3212     3    12 1 1 1 2 1 1     1
24-4215  11  1   21  11112 2    1 11 
25-521812  21   111  1 1 2  1   1 113
26-6214111 1     111   1    23    1  
27-72161   11       212   211 11  1 1
28-8212  11 11 1         111   11  11
29-92211   11  12  11 2   21 2 13 11 
33-8812       2  1  1  1  11  2  1 11
34-4319 1  2   1122 1  221 111 1  111
35-5312 2    1211   1 1 11  1     1 1
36-6313  2     11  1111131 1  11     
37-7321113   21111  1  11 1 2  1 111 
38-8314      13  2 11   1    1 11 1 1
39-9317 2 11231  1 2 2       2 1   2 
44-99191   1  121 1    2 121  1  2 3 
45-54111   1  1    1   2     2 12 11 
46-64141  1   1    2  2     1 3 12   
47-74171 1 111    2  1 1111 11  111  
48-8416 1   11 1   113  111   11 11 1
49-9414    22  1  1 11 1 1 1 1 1  1  
56-6519  111   2 13 1 211 1 1  2 1   
57-7520111  2 1 1211 11  1 3  11  1  
58-8518 1    21121  1   1111   211  1
59-9516 111         1 1 211  1 12  21
67-7612  1 1   1  1 1   1 1   2  2  1
68-861611 11 1 1  1 11 1 1 11  12   1
69-96162  1 1 1 2    2   1 1 1  12111
78-87121  1 111   111 1    21   2    
79-97121   1 111   1  1 1 1      12 1
89-98171111   121    12     1 111111 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: