Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
00-5512 13  122 1     1  1 1 1   1   
01-1012311 1      11      11 2       
02-2017 1 2 11  1    131 1    1  2 11
03-3018 1 1     21 21 2 2  2 2  11   
04-40171 1121    21 1  1     121212 1
05-502211  1131 111 1     21211211 1 
06-6015 1 311 3   11  1 111     1    
07-702111 11    1 21  22321 111  11 1
08-8021  1  4     1  1111111 2 21 111
09-9016 1 1 1 1   3111 11      21 1  
11-6617     111 1 1 1 1  1    1131111
12-2119 1  21  1 1 21  1   11  4 11 1
13-31211 222111 11   21 1 3  1  1 21 
14-411512  1   1 1   11 12 1     11 1
15-517   11  111         1 1        
16-611611111    1  111  121      2  2
17-71231 1 1 1 1   2 1  11132  121111
18-8114 1 1   1   212 111  1      1 1
19-9113 1     12211 1 1   1 1    1   
22-77132    1      1   111 1    2 12 
23-32161  1  111    11   111 211  1 1
24-4214    112 1 1   1 11 1  1 2  1  
25-5215  111 2 1 1   1 21 1  1  1  1 
26-62161 1    1  1  1 1 1 1 1112  13 
27-72201111 211 12 11  1  211   111  
28-826  1111     1    11           4
29-9222 211 11 22  2 11 2   21  2112 
33-8811 1   1 21    1      21 11  111
34-43172   1 12 11   2  2  11 1   2  
35-539   1    1   1     1  1211  1 1
36-63131 1  12 1 1  11 1           31
37-7312  1   12 1 1 1        111   2 
38-831711  12 12 1    11  11 11    11
39-9312      1   1 1  11    3  121   
44-9915  2  1  1  111 1121  1 1  4 1 
45-5418 11  1   1  1 121 2112 1  11 1
46-64141 11    13 11111   1112       
47-7420 1211   1111 3    111  21   11
48-8417  1 211 11 11 2    12    121  
49-94171 1    12 21  212     11   111
56-6512  1         1 31  1  1 2 2    
57-7512   22 1  1     1 111 1    1   
58-85181112  2  111 11  11 1 1     11
59-955   1      1 1     1  11       
67-7613    11121 1 2  11   1    1    
68-861411    11     21 1    1 41  1  
69-961412  1   11   1  211  11    1  
78-87132        11  2  1 11   1 21   
79-971311  1   3 211 1   2    21 1  1
89-9815 1     1  14    1  11   2   22
Các bộ số bạn đã lựa chọn: