Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
00-55161  12 111      11  1 12    12 
01-10151    122    2  1   111  11 1  
02-20152  11   11 1 1    111   11  11
03-3013     211 111  1        11111  
04-401511  11 1111 1 2     1 11 1   1
05-5011     2      11 1  1 11112 1   
06-60111  11  1   2  1 2  21         
07-7016 11 1   11    12   1 11122 11 
08-8020111   22   11    1111 11211  1
09-90122          111  1 1  2  1 1  1
11-66161   2 1  121  2  21      2 11 
12-2118  21221 121 11 1  2  1    2   
13-31191  1 121  12111  1 11   1112  
14-411311    1 1 1 11     1  1211    
15-511911  21 2   2 1 211  11 2 1    
16-6114 1 111  1 2   1 112   11      
17-7116  11 1  2    222 111  2      1
18-8115   2    2   21     11211 1 112
19-9112 2 111   1   1   1   3     33 
22-7718  311 11  3   11    2 11 2    
23-32121 2 1  11 1    1            13
24-4213  2   11 1    1   111 11  11  
25-521512      1    1 1 31 1  1  1113
26-6218  2 11 1 1  11 1   111 1111111
27-72221 1  11 1 111   1112 111  1131
28-8210  111     1         211   1  1
29-9216 1 2    1     11 121111  1 2  
33-88181  1 1121 11  211 11   2   1 2
34-4313         21113          112 1 
35-5322 111   11 2 111 11 1 11223  1 
36-6316121 1  211 1   131 11 11   1  
37-7312    111  1   11  11     1 1 2 
38-8312   1 1 1     22  3 11 111     
39-9310      1       1112  1   1   11
44-9913 1 2 1 1       22 1   1 1    1
45-5416 2  2   12211    1 2 11   21 1
46-6415 1     1   4  2    1111    2 1
47-74202 1111   12 22  2    111  1  1
48-8416  1    1121 1 1     11 1211 11
49-9414   2 12 1  1   1211  2    1 1 
56-6510          11    1 1  1 1111 11
57-7515 21 1 1 1     1 13  2  1 1    
58-8519211 1  113 11   1111     2 2  
59-952121    2 11  1121  211 1 1 121 
67-7613  2  12 1  121  1    1       1
68-8613 2 11    21 2     1   2 1     
69-96151112 21     11 1    1     1 2 
78-87181  2 1   213    1 21 1    2  1
79-9720112  1112   11 21  11    121  
89-9816 1  1111     1 22 1   112   1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: