Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
13
-
02
12
-
02
11
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
30
-
01
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
00-55121 1  112  1        12 1  1    
01-10143     1  1   2 111 2 2 11 11  
02-2013       11 21   21 21       111
03-30141       1   1211 12  12 1     
04-401611 12  1      121   21 11 11 1
05-5016112211 1 11  11 22  1       2 
06-6014  11 11     12    1 1 1 1 2 2 
07-7018 11   21 23  11   1112 1      
08-80191   12  11111    11 3 212     
09-901711 1    2  21  1 2   111   2 1
11-66111   1    112 111   1      21  
12-21142          112  11   11  21 1 
13-31211 1 3  4 111 1  11 2      22  
14-4117 1     211        311  2 21112
15-5112 1   1   2  2   1 21    1   1 
16-61151 1 1    411  1   2   2   1   
17-7115  1    122  1  1 11  111 1  11
18-8114  1 1 11   1  1 11   122 1 2 1
19-91151 2  1  1  1 1  1   12 1 2  11
22-7715    3  11 1  1   1    2  12111
23-32201111 11 1 1   2 1   1 1211 111
24-4214 1  1  1   31 1   1   12     2
25-52231 1112  212 211 1 121  2  31  
26-621412    1 1  12  1   21    1   1
27-7213 3 1 1 1   1 1     111  1    1
28-82192 1  1 11 1 21  21 2 2  1 1 1 
29-9223 113 1  12 3321 12 111 2      
33-882011 11112   1121111  2      1 2
34-4314      31        1  21111 11 1 
35-5318 3      1     222   1  22 21  
36-6314     1112   2  1  2    12    1
37-7314  2 22 1  1       1 1    1 22 
38-8315   32  111 1 11112   1     1  
39-93202 1 1131111  11  1    21  2  1
44-9914  1  11 2   1 1  1  11   11 11
45-5416 12 1   1  21  1  2111      2 
46-6417 113 1    1  1   2     1211 11
47-74141 112 1  11  1   1    1 2    1
48-84151  1 1   1 1 11 2     11 111 1
49-9420  12  1       122121 21  3  1 
56-6512   3  1   111  1      1  2 1  
57-758 1  1 11  1   1   1     2   1 
58-8591 1  1    2 1 11   1 11    2  
59-9514 1 1 111  2   1    11  1 1 11 
67-7613 1   21       11 2   2   1  11
68-8616 1  1 2   111  2   211   11 11
69-967  1  1  1      2        1    1
78-8714 21 1   12  11  1 11  1 3    1
79-9713   1 1     1  211 1     211 1 
89-982111    2 12    1111  111 11 311
Các bộ số bạn đã lựa chọn: