Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
01
-
07
30
-
06
29
-
06
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
00-552331   2 122121  2 1    1 11 1 1
01-1013  1    11 11  31  11    11    
02-20122  1 11 1   1 1 2     1 1    1
03-3026112111131 2  1 1 1122 2111 1  
04-402212122  2  11   1   11 1  13 12
05-5014 1 21   1 1111 11  11  1  1   
06-609  2 21 2        1         1   
07-701311   2 1111     1 2     1   22
08-8019   21 2121   1  1 2 211    1 1
09-9011      2   2 1 11  141 2  1  2 
11-66131 1 1 1    111 1  2   1  1  11
12-2114122 2 111  1   1  1   1   1 1 
13-3117112  21  11  1   1  211   1 1 
14-4115 1   1    1   1  11111 1121 12
15-511211       11 11   22     1   1 
16-61201 11 1122   1  112 111 121    
17-712322 2  11   1 22 2 2  1231 111 
18-8114   1211     111  11 11  1 1  2
19-917     11  1       21 21     2  
22-7717  2 1 1112 1 11 1 1   1 11   1
23-322211  12    111 1    1123  132  
24-4211 1  1   1 1      1  1  111 1 2
25-5216   11 1   11 12111 1 11     11
26-6215  1    1 12 11 1  12     11  2
27-7211 1    1 2 1     1  1   1 1 2 1
28-8219  221 1 11  2   1   11 11  211
29-92131  11 1  2111 11 1   1 1      
33-8819111  1 111112  12   1 1   111 
34-43131    1       121  1   12  1111
35-5318 1 1 121     1 131   2 121    
36-6314          11 3212    2    1 1 
37-731311     112 111   1 1  1 1  1  
38-838                 1  12  112 1 
39-93131   1   1     1 1111   12  2  
44-9914   2 1   11    21 11   111  1 
45-549        111  2      1 1 11    
46-6416    2    21 1    11  112 2 2  
47-74161  11   21  1 13 1      1  111
48-84111113    1  1  1  1     1  111 
49-94181 111    2112 211    21   1   
56-6518  2 123 1  21111  1  1 1      
57-7517  3 1  1 1 1 1 111  1    32  2
58-851311 111      111 11  1       11
59-9515   1       311     111111 1 2 
67-76151 1   23 1    1 1 1 2      11 
68-8611            21   12    2 111  
69-9616 11  2      1      112 111112 
78-87211   1 211 1311     2 122 1 211
79-9721 3 1 1 1  11 1121  311 1 1   1
89-9813 2   2 112       3 1    2 1   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: