Thống kê tần suất cặp loto - thống kê tần suất loto - thong ke cap lo

Tham khảo: Thống kê tần suất loto

Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
00-5520 11  111 11 13  1  111 22   1 
01-1017     11    31 3    112 1 2   1
02-209    11 1 1     11    1     1 1
03-3015    2   2 1  212     1 21   1 
04-401411 1 1 2   1 11 1   12     1  
05-50201 11  1 1 111  1  11  12  21 3
06-6015 122  1  1 1 11  1 11     11  
07-7025 13  11111 2 1  113  1111 1 21
08-80162   121   11 2       21    21 
09-9018 32     121 1 1  2 111 1  1   
11-66151  1     1   1 1211 11   1 3  
12-2122 122111 1  2 1112   1  1 1111 
13-31171  2 1  11   1  21111 1 1    2
14-412113 1 1 12 11    3  1      13 2
15-5111 1       1  1  1  2   1 1 1 11
16-611311   1    1  1    1   113   11
17-7124   2 1111  2 114 3 111 1  111 
18-819        22     111        11  
19-91201  1 111 12 111    12 11 1 111
22-7714121 11 1  1 1      1 11   1  1
23-32221  21     1 1111212   22 11 2 
24-42131     2  1  1  1   1  1113    
25-5217   24 11     1 1  11 13     1 
26-6214 2 111 1       1 1   11 2 1 1 
27-7212      11 12     21  1 1   2   
28-8216 1  21  111111 1  3         11
29-92232 1  1   11 1112 22   11 2211 
33-8814111    1   11  1  1 1   12  2 
34-43151   1 12  1   2   11     1 31 
35-53191 1   1 211 1  1 1112  2  2  1
36-63151   1   11  2 1 1  2     31 1 
37-7310    112         1   1 1  11 1 
38-83221  12 113  21   1  2  2 2 1 11
39-9313    1   1 2111 111      1  2  
44-9919  1113     1111   11 1 1121 1 
45-5419211 112 111 1    1111 2  1    
46-649     11     11 111      11    
47-7413 111  1111 2         1  21    
48-8413   1 1121 2 1 1    1 1    1   
49-9410 1          1    2 1  1 21 1  
56-65201312    11 12121    11 2      
57-75181 2111 1 2 2 11   2   1 1   1 
58-85111     12  1         11111    1
59-9524    3112  212111111 12     1 2
67-769  1 1  1     1     11  3      
68-8617 21  1 1 4      11 1 1   11 11
69-9616  1   1   2   2    121111  1 2
78-8714       1   1  12 11 1    11211
79-97211 11  1 2     3 12 1111 21  11
89-98172 21    1   1   111121    1  2
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      

Thống kê tần suất loto hôm nay

Tần suất loto: là thống kê chu kỳ cặp lô hàng ngày, giúp bạn biết được quy luật tương đối của cặp loto sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó. Thống kê tổng số lượt cặp số loto về trong thời gian bạn chọn.

Kinh nghiệm xem tần suất loto

Trường hợp cặp số về ở giải đặc biệt, hệ thống sẽ đánh dấu màu đỏ. Khi cặp số loto không về thì hiển thị là ô mầu trắng. Bạn lưu ý đây là thống kê của cặp số: ab - ba. Vì thế trong trường hợp chỉ về 1 lần thì có nghĩa là cặp số đó chỉ có 1 loto về.

Để tần suất loto được chính xác nhất bạn nên thống kê tần suất loto ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, so sánh xem chu kỳ về số nào là ổn định nhất.

Thống kê liên quan: tan suat loto,thong ke loto,thong ke tan suat cap loto,thong ke cap lo,thong ke tan suat loto,thong ke tan suat xsmb,tan suat cap,tan suat cap lo 888,thong ke tan suat cap lo to,thong ke loto cap,thong ke loto theo cap,thong ke tan so loto,thong ke tan suat loto mien bac,thống kê cặp lô,thong ke tan suat lo to,thong ke cap,tan suat cap loto,thống kê lô cặp,thongketansuat,thongkecapso,cap lo to,tan suat cap lo to,tan suat loto cặp,thong ke lo cap,tkts xsmb,thong ke cap loto,thong ke tan suat cap loto mien bac,thống ke loto,tan suat lo to,thong ke tan xuat loto