Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
00-5515111 13  122 1     1  1 1 1   1
01-1015 21311 1      11      11 2    
02-2015    1 2 11  1    131 1    1  2
03-3018    1 1     21 21 2 2  2 2  11
04-40161 11 1121    21 1  1     12121
05-502411111  1131 111 1     21211211
06-6019121 1 311 3   11  1 111     1 
07-702011 11 11    1 21  22321 111  1
08-8018     1  4     1  1111111 2 21 
09-901611  1 1 1 1   3111 11      21 
11-6614        111 1 1 1 1  1    1131
12-2118  1 1  21  1 1 21  1   11  4 1
13-31191  1 222111 11   21 1 3  1  1 
14-411511 12  1   1 1   11 12 1     1
15-511021    11  111         1 1     
16-6117 2111111    1  111  121      2
17-71232 11 1 1 1 1   2 1  11132  121
18-81142   1 1   1   212 111  1      
19-9113    1     12211 1 1   1 1    1
22-7711  12    1      1   111 1    2 
23-3214   1  1  111    11   111 211  
24-42141      112 1 1   1 11 1  1 2  
25-52151    111 2 1 1   1 21 1  1  1 
26-62131  1 1    1  1  1 1 1 1 1112  
27-7221  21111 211 12 11  1  211   11
28-8210 22  1111     1    11         
29-92211 1 211 11 22  2 11 2   21  21
33-889    1   1 21    1      21 11  
34-4318 212   1 12 11   2  2  11 1   
35-5381     1    1   1     1  1211  
36-6310 1 1 1  12 1 1  11 1          
37-7311 1   1   12 1 1 1        111  
38-83182 111  12 12 1    11  11 11   
39-9312         1   1 1  11    3  121
44-9916 2   2  1  1  111 1121  1 1  4
45-54181 1 11  1   1  1 121 2112 1  1
46-6415  11 11    13 11111   1112    
47-7418    1211   1111 3    111  21  
48-8420 13  1 211 11 11 2    12    12
49-9416 111 1    12 21  212     11   
56-6513 1   1         1 31  1  1 2 2 
57-7513 1    22 1  1     1 111 1    1
58-8517  11112  2  111 11  11 1 1    
59-956  1   1      1 1     1  11    
67-7613       11121 1 2  11   1    1 
68-8614 1 11    11     21 1    1 41  
69-961822112  1   11   1  211  11    
78-8713   2        11  2  1 11   1 21
79-97141 111  1   3 211 1   2    21 1
89-98142 1 1     1  14    1  11   2  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: