Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
17
-
12
16
-
12
15
-
12
14
-
12
13
-
12
12
-
12
11
-
12
10
-
12
09
-
12
08
-
12
07
-
12
06
-
12
05
-
12
04
-
12
03
-
12
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
00-5520    111 11  11   2  11  111114
01-10161211 12  11 1   11  1 1    1  
02-2016  1  1 2 1  1 1 1   12   1 121
03-3020 11 1 1    1 1 2  3 1  112 211
04-40161  1   1 21 1 1   13 1111     
05-5091   11       1 113 1  11    1 
06-609    1 11 1   2  2          1 1
07-70151  11        131  21 1   13   
08-80161  1 111   3 1   1 1121   1 1 
09-90161   1 12 111 131   1 11111  1 
11-66111 1 1 2 1 1   11  1 1     1   
12-2119 11  11122 12   1  1       311
13-311811 11  2 12111   1  1  1  211 
14-4115  111   1  1 1  12   111    21
15-511912  111 1111 1  13   1  1 1 1 
16-6113      1 111 1 111 1    211  11
17-7113 2    11 1 12     2 2   1     
18-8113 1  11 1 1   1 1131   2       
19-9127    1 211   1231 1 121 313111 
22-7712 2      2   21 11 2 1    2   2
23-3212 12    3 1    1        1  1 2 
24-42161  1 31 1 2    1     1  1111 2
25-5218    1 111  2   1   1123 1  2 1
26-62192 312 1111  1         2 3 2 11
27-7212    2   1 2 1  1   1 1  11 111
28-8218 2 1    1     1  2 121  123  1
29-928 1      1 11  121    1        
33-8816   11 2  11 12    2   1 13   2
34-43121    1        1 1 2 11 21   1 
35-5318 321  11 232   11  1  11  11  
36-63161 1111     2131     1  1 1 1  
37-73151    1  121    12 1 1 1 11 11 
38-8313 1    1  3  1   1111     1 1 1
39-9311   1  1 1      11 2  1  1   11
44-9911     1 3  11     1 2 1       1
45-5418211211 12        21  1 1 11   
46-6415 12   1    1  221  1 111 1   1
47-7410  1 1 1   1       12  1  1 1  
48-84183 1  1  1112 12 1  1  12111   
49-94152221 1 1    21     1    1  1 1
56-6516   21     1 2 2   1 4 1   1  1
57-7516    1 1  113   1  1112 11  11 
58-859  11    1  11  1  2        1  
59-95171  1 1 11    1 1 1 131111   1 
67-762113 112  2 1  1 1   1  1111 111
68-8619  2122  2   1  131 2 112  11  
69-96152 13 2     111        11  1 1 
78-8711   2  11   111 1 1  1  12 1   
79-97201 1 11 1  1  12131 1 1    121 
89-9815  1  1   12 1 1 1     3 1 2 1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: