Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
00-5515    11 1  1    112   1211 1 1 
01-10161  2 2    1 1 12   12 1 2111  
02-209   11  1 1     1  2 12     1  
03-3013 12 1  1    121 1  311     1  
04-4017 1  312   1 23  2   11 111 1 1
05-508    1 1  1      1   1  11  1 1
06-6012  2      1    22121  2    1   
07-7012    1  111 2 2 1    1   13    
08-808  1 1  11   1       1     1  1
09-90131 1111     1    2 2 1    2    
11-6629 121 21222  1221  1 2112 11 2 
12-2114   2  111     121 1      1 12 
13-31151       2 2 1 1     2111  2 1 
14-41161 11 1 211 1   2 2 1 1 11     
15-5113 1  1  1 1  1       1 1 2 1 12
16-6118 211 12  12     13   21   11  
17-7116 212    1  11         222 1  1
18-81151     11 1 21 21  1 1 2  2    
19-91141111 1  1     11 1 2       1 2
22-7724 2  1 1 1211  1  22211  2 1111
23-3224   3 221  1 1   2 12  11   332
24-421813211  11     1 2 1  1 2     1
25-52192 111  1   1 1 1 12  111 2  2 
26-6220   1211  1 311   3 11  1   1 2
27-7216123   111   13          1 1  1
28-821511   2  1  1111 3112     1    
29-92201   2 11 1 125     11     1 21
33-8821 1  11  221   1  1 1212  2111 
34-43111 1  121      1       21  1   
35-53101   1   1  1 1   2  1  2      
36-6313  1 1  111 2     1 1    1 311 
37-7312 11 111  1          11  1  1 2
38-831121      2     112 1   1    1  
39-9317  1    1112 1      11 241 1   
44-991512    1 111   3 1  1     1 211
45-54131    2 2111111    1      11 11
46-64232 131221 1  1  1121 12  2   1 
47-74121  1   2  1    1 11  11 111   
48-84191    2221 1 121      2 1 2 1  
49-942012 12      2   11 12   1121 11
56-65101 1   1  12   1    11  1   1  
57-7516        1 2 12   1 2    111211
58-8591 12      3     1 1           
59-959   1    11111 1    1         1
67-7619221  1  121    11 2 111 2  12 
68-869    1 1   2   1 111     1 2 2 
69-9616   11 1    111 3111   1 11  1 
78-8718 1   21    11 21  1 11121 1  1
79-9712  1        22     11 13  1   3
89-9819      1  1 21 131  1 2 1 113  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: