Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
00-551411 1  111   11   1111        2
01-1017111111 1111 11  1 11   2      
02-2012  1   2  1   1 11 11   11 12 1
03-3017 11   1111 1112  1    2 1   2 
04-4015211 1 11   1  1 11   2   111 1
05-50141 1    1    1211  1 11    1 11
06-6022  1 11  4   1131 112112  1 21 
07-7011 12 1     1     11  11  1   1 
08-8013 1111 2    23    1  1   11 3  
09-9017    1   111 13   123  1 1  1  
11-66153   11 2  1   2  1 2   211   1
12-2115  11   1     1 311111 1   11 1
13-3123  1 321112 111  13  122  11 1 
14-4119  1  5   1 1111 1   1111  121 
15-5113   1 2  223   1        1    12
16-6113      2 1 1211  1        21  1
17-7121   121  11  1 2 1   11221 12 1
18-8118 2  1 211111  1      21  2 11 
19-9191   1 12   1       111  1     
22-778 1111    1   1        1     1 
23-32181  2 1    1 21 112    1141 2 1
24-42191111   1 1121    1 1 1 11212  
25-521511   1 1  1   13  12  1  111  
26-6214  2 11  1   12  1       111 2 
27-72131 21 11   1  1 111      1 1 11
28-82172   11 1 11 11 31 12  1       
29-92171 11 2   4  11       2   121  
33-881411 111 11  1 11 11  11   11   
34-4317 113 12 21    1  111 11 2    1
35-5371  1              3 1 1 1   21
36-6312   1      11   1 2 111 11  11 
37-7320131     1  11     3  2 21   13
38-8313 1    2  1 1   2  11     111 1
39-9317 1 22  11 12  121   11  12    
44-9914 1  1 1  2     1   1  11 12 11
45-5416 2  1 131    11 111    2    1 
46-64171 1   3    1  121 214  1  1  1
47-74101      1  2 1 1   1  1    11 2
48-8410     1 11  1   1  2 1 1   1   
49-941622212     1 1         111 1 1 
56-6513 1         1 1 2  2  121    11
57-7517       1 2   2211  12  111 121
58-8517   211   11 1  111112    11  1
59-9511 1   1  1 2   1 3   1       1 
67-7613  111      21    2  11  2   1 
68-8620  1   2 1    11    21122112 2 
69-961621    12 2 21   2     11 1 1  
78-8718111  1 11 311   1   11  121  1
79-97171  1 1 11 1   2  3 1 1 3 1    
89-9813   21 1 1 111   2     1   11  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: