Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
00-557    1    2 1      1 1     1  1
01-10161   11112   212 1 1      11  1
02-20171211 1    112  2 1 1 1  11    
03-3017  1 11    2 1   2  1 212   1 2
04-4013 1   1 1 1  1   21 1  11 2    
05-502311 121 21111  1 111 11 13  1  
06-609 1 1     1     1  1    211    
07-701522  11 211 3 111   1   1     1
08-8019121 221    1 1113 11  11    11
09-902012  2  121     21       11213 
11-6619  12 2    1  1 1 1 23   112  1
12-2119 3    1 1  2112    2    122 21
13-31141 112 12 1 111      2   1    1
14-411611  1 1   1   21   113  1 11  
15-5113  11 1  1 1    2   1 11   2 1 
16-61131 1    12 2  11         1111 1
17-711922  1 2 212 12    1  1    2 1 
18-81161111         11142   21    11 
19-91201 1       221  22 1 3 1  1  3 
22-771611 3 1   121 1  111 1    22   
23-32231     1  1  3 2 1  1142 1 3 11
24-421411 1  11111 1  2     2     1  
25-5213 12 1   111 1211        1121  
26-6220  2 1  111 1 22  1  1 2   1411
27-7218  111  1 1      231  2  121 1 
28-829  1   1    1111        1    11
29-9217 11  1 2 1 12 1 1112 2  31    
33-88111 1 1  12  1       12 1       
34-43121  11     1 21   11 1  11     
35-5314 1   11    2  1  1 11    112 1
36-6317 112  13 1  1 1    2  12   211
37-7312       1     1 111     1   222
38-83232 11 2  11 1 11  121  1511    
39-9318   1 24 1 3    212 1  1    1 1
44-99223 12 1 3 22 13     11 3  1  1 
45-5412  2 1 1    1   11 2 1        2
46-64171 2 1  1     1 1   1 2311  1 1
47-748      1 2      1 11 1   1  1  
48-8417   3112 1  2      2   21 1  1 
49-949 2   11 331 1    11   1      1
56-659                  313 11     1
57-7516   12 2       2  2     2 11111
58-8518  1114 1 1   2    111   21  1 
59-95131           111  12  12 11 2 1
67-76141    1    121 1121 1   21    1
68-8610         1    11111   1  1  2 
69-9617  111 11 111       1 2 2 1111 
78-8712  1  11 1 1 1 11 1  21  1     
79-9712      2 1  111 1   1    11 1 1
89-9810 1 11  1 1       11       111 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: