Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
00-5517 1 1  1 1     21    3   111121
01-1013     1     2121 1  1   1    12
02-208   1 11     121      1   1 11 
03-3024 1   2  3  1 1 1 11 1 2321121 
04-40183 12  1 1111   2 1     31     
05-50141          11   13 1 1  21 1 1
06-60181    1 11 1   122  2 21    221
07-7020  22 2 1121 11  111     111  2
08-8019 1 1 11   1 1     1  2  32 311
09-9016  2 1   1  1 1 21 11 31  22   
11-6614  111    31     1   1 1 1 2 1 
12-21141 1 1      11    2 3   1111   
13-31141 1  1  12  21   1  2     1 1 
14-41171 122  111 1   1 1 211 2    1 
15-5115  1 1 111 1 1 111   11     2 1
16-6120     11 1   12 131    11221 11
17-7122111 21211 4   4 11 1  1       
18-81171  21 11  22    1 2 1  1 2    
19-918 2  1  1 1    112  1   1    1 
22-7720   11 11 1    2 1  112  1 3 13
23-321432   21    112    1     1     
24-4211 1 2  11   11  2  2 111       
25-5213  111 3  1   1    111   1  12 
26-62191  211 1 22  1  12    11  2  1
27-7216 2 1 1 1 1112  1 11    12  1  
28-8222 211 1 121   111  1 11111 11 2
29-9211    11  1  1 21  1    1   11 2
33-8813111        2 1 1211  1    1   
34-431411111   2      1   1   1 11 11
35-5312    1    111   111   1 1 1 11 
36-63121 1 1 1 1 1      111 1     1 1
37-7312 1  11 11 11    12 1  11      
38-83152 1 11   1  3 1    11 1 11  1 
39-9317 2     1 1    3   12212 121  1
44-998  1    1     11   1      1 11 
45-5414    111  1 11  1   11 1  1 12 
46-6413 2  1 14 1 1   1   1 1        
47-7421 111   2  11  212121112   1   
48-8412111 21  211        1        13
49-94101   1 2    21   2          1  
56-6512      1 1 2 21 1 111     1  1 
57-75232  2 111    22111 21 1122  1 1
58-8517  112 12 1 2 1      21   2 21 
59-95151 2      12   21  1   31     1
67-7618 11  21 1   1    21 21  121 1 
68-86911       11       1 11  1    1
69-9622112 111111 1  2 1 1 2111 12   
78-8711 211 1 111  12     1   2  1   
79-9714   1   11 1 11   11 1 12  22  
89-98171    12   1111 2 11  13 1  11 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: