Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
00-55193    213    1 112  1 11     2 
01-1013  1   11  11  2  2   11111 1  
02-2017 1  1 2 1  1  112112 1  1    1
03-30181  11  2 1211 1    1   1  2111
04-4014       1 11 1112  112 1   11  
05-50121  1   1        1 211  1 11  1
06-6011 1  12 1   1  1   1 1      1 1
07-70151  12 1  2 1   111 11 13  1  1
08-808 1    1 1 1   2          1   1
09-90222   3   2 121 111 1 32 111 2  
11-6620  11111  2112 111 1 1 112  1  
12-2114  1  12    1 1   1  1  1111 11
13-3123  22   1 1 1  112 1221 1121 21
14-4110    1   1    11          12 3 
15-51161 2  2 2111  1 111  1    1    
16-6116     1 31   1 11   311 1 11   
17-71191111 1  112 3     2   312  11 
18-8112 211      21  1   2  1 1      
19-9115  2   1 1      11111 23 1     
22-7722 1 11 1 3 1 22  111  1 231  1 
23-32141 11121  11 1     1   1     12
24-4213 1   2   1 12211  111   1  1  
25-52211 12111  1   3 1   221 2 1  11
26-6215   11    111    12 1 121 1   1
27-7218 211 1  2 2    11111   1 11111
28-821922 1   1 3 11 1 2   4 2 2     
29-9215       1  1  13  2  1 11 1111 
33-8811 1   11  1    12 1  1    11   
34-431511 21 11   2       2 21  12 1 
35-53141  13 1 21        11   11  11 
36-6310 2 12   1 2      1   3     1  
37-73131 1 11 11    2 11 111        2
38-8318 1131    12  11 2    221      
39-9313 1    1 1  1 1  1111  1 11 3 1
44-99111  1     1           1 1 11112
45-541511    2 111 1 11 1 1     1 1 1
46-6419  11 11 1    2 11121    11 211
47-74181112  11    13       21 1111  
48-84141    1 12  11  1 111 11 2     
49-9416 11 1121 11  2 111   2    1  1
56-6515  1 11  1  31  2      2  11  1
57-7517 3   1   1 21 21    1  1  2 11
58-8514  1  111 1  1  1    1    12121
59-9519112 1 1  1221    13     1 1 2 
67-7621112  122121    1 2 1   1   2 1
68-8614    1  2   12    1   1122  1  
69-968  1 1       111  2      1 111 
78-871221   1     1111 1       1   11
79-97142  1    2    1 12 1      11111
89-9810  1  1       1  11  1 1  21   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: