Thống kê tần suất cặp loto - thống kê tần suất loto - thong ke cap lo

Tham khảo: Thống kê tần suất loto

Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
00-5514 1   1  1  11   11 1  1111 11 
01-101611 111 2     2 1 11  1  2 1   
02-2013   1  1     3   13 1    2   1 
03-30191311 1121  1 1 1    11      12
04-4021   11 1 11 1  2 2411 1     3 1
05-5025223211    2  13     11111 11 1
06-6082  1     11   1       11      
07-7016  2  2 2 1 211 1   1   111    
08-802111  12311  1 111 11    11111  
09-9015 1   1      111 2  12 11 11 1 
11-66262  1  21113 1 2  21    31  311
12-21182 1  11 2     1 1  22 1 2 1  1
13-3114    11 2 1112  1  11    1 1   
14-41221 1122111 112   121 1 1  1  1 
15-5119  11 1111  1  1   32  11   22 
16-6113 131     11 1  1     2   1   1
17-71151 121 1 11 1       1 1      22
18-811511     12    11 1 1  1 1  11 2
19-9114   1  11 11  1   2112    2    
22-7714112 1  1    11   1  1 11     2
23-322112  1  1 2   1 421 1 1 21 1   
24-42231   2   22111111     321 2  11
25-5217 1   11 211  1 11 11 1 1 1 11 
26-6221     1  111   21111 1  1  1314
27-7220  2 1 1 111 2 22      2   1 22
28-82151  2  1 1  11    111   12   2 
29-9217    3 11 1  111  11   1 1112  
33-8816   23  1  1 11    111   12 1  
34-431721  1  2  1  11     1 112 21  
35-5313 1  21    2111  11     1 1    
36-6316 2   121    1  11   1  2211   
37-73101        1     1  11      3 11
38-8313 11  2  1111 2     11 1       
39-9321  11   2  112  21111 11    32 
44-9910 1 2     1 11     11  1   1   
45-5412      1  1 1 112         122  
46-6416      21 11   11 11 12111  1  
47-741021    1    1    1    1 11   1 
48-84161311 1   1          22   1111 
49-9420 1   22 1 11  211 131 2      1
56-65141 3     2 1  1  1   1  11   2 
57-7514  1 21 1  1 12 111 11         
58-85101     1 1 11   11      111    
59-9513 1 1    1  2  1   1 22   11   
67-7614   2 1 1 2   11    1 12  1   1
68-8617  1    1    11  21   111121 12
69-9616    11     1 1  113 122  1  1 
78-8715   21   11     11 1111    2  2
79-97241 2 11   1111 111 111 2 132 1 
89-9811      1 1113 1  1   11        
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      

Thống kê tần suất loto hôm nay

Tần suất loto: là thống kê chu kỳ cặp lô hàng ngày, giúp bạn biết được quy luật tương đối của cặp loto sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó. Thống kê tổng số lượt cặp số loto về trong thời gian bạn chọn.

Kinh nghiệm xem tần suất loto

Trường hợp cặp số về ở giải đặc biệt, hệ thống sẽ đánh dấu màu đỏ. Khi cặp số loto không về thì hiển thị là ô mầu trắng. Bạn lưu ý đây là thống kê của cặp số: ab - ba. Vì thế trong trường hợp chỉ về 1 lần thì có nghĩa là cặp số đó chỉ có 1 loto về.

Để tần suất loto được chính xác nhất bạn nên thống kê tần suất loto ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, so sánh xem chu kỳ về số nào là ổn định nhất.

Thống kê liên quan: tan suat loto,thong ke loto,thong ke tan suat cap loto,thong ke cap lo,thong ke tan suat loto,thong ke tan suat xsmb,tan suat cap,tan suat cap lo 888,thong ke tan suat cap lo to,thong ke loto cap,thong ke loto theo cap,thong ke tan so loto,thong ke tan suat loto mien bac,thống kê cặp lô,thong ke tan suat lo to,thong ke cap,tan suat cap loto,thống kê lô cặp,thongketansuat,thongkecapso,cap lo to,tan suat cap lo to,tan suat loto cặp,thong ke lo cap,tkts xsmb,thong ke cap loto,thong ke tan suat cap loto mien bac,thống ke loto,tan suat lo to,thong ke tan xuat loto