Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
00-55173 1211 11 2   2 2    1 2      
01-1020211   11 141  1 1  1  12  211 
02-201612 1    121 11   1   11 1 111 
03-3017 11 1311  1  1 1 1  121     11
04-4015    21   2 1 1 11 2  1  1 1 1 
05-5018  11 1 1  2321 1  1111     1  
06-60152 1111   1211   11  2    11  1
07-7019   1   1   1 122 121   112111 
08-8012  2 1   1   1 11  1   1   2  1
09-9020  1  11 1 11 1   11221212    1
11-6614  11  2   21111 1    11112   1
12-2125111 3121   1 1  1  32 221 1 23
13-3119 1 11  212  111 21 1  12   1 2
14-411711   1       3 1112 2  21    1
15-5112    2  1  1  1       21 1 111 
16-6117112221 21    11   1 1        1
17-7114 1   11 11  11 1  1   12   11 
18-8120   1   11 1 3  2 1 1 1 2131  1
19-9116 1  2 121   11 1 112  1  1 1  
22-7711 2    11 11 2        1   1 1  
23-32151  2  11 21 1  122       3    
24-4212 1   1   2 21 1  1 1  11  1   
25-5220 1 1112 11       31112  21   1
26-6210    1   1 11    11  111 1     
27-72131 1 1  111 21  1 1  1   11    
28-821711  1 11121   1   11  11 11 1 
29-92171    1 1 2 1 1 12 1 1   11  12
33-8891 1  11 1     1    1       2  
34-438         1 4 21      1  2   11
35-5313  12          11111  2    1211
36-6319111  2211  2   1  21  2     11
37-7322 1      1  2 23 1 11113   2111
38-8311 1  2 2  1   12           13  
39-93131 1  1 11     22     2 11231  
44-9920  2 1    11 12113  11   1  121
45-54121    11  11     112 1   1  1  
46-64132  3  1  1  1  1   11  1   1  
47-7420 22  12 1  21     131 1 111   
48-8415 1211 1 1  11  11    1   11 1 
49-9417 113 111  1    1 11     22  1 
56-65102      12      21     111   2 
57-7517111  1  3 1    11   111  2 1 1
58-8516   1  1111  2  1 1   1    2112
59-9510      1     311 3 1  111      
67-76121 1 21 1    11   1    1 1   1 
68-8614 1 2 2 1     11  1  11 11 1 1 
69-961411     1  1   11 3  2  1 1 1 2
78-8781             1   1 1  1 111  
79-9710 1 11    1    1    11   1 111 
89-9820 11  1  2 1      1231111   121
Các bộ số bạn đã lựa chọn: