Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
00-5512  1     1   1      111 13  122
01-10191321    1     1  11 21311 1   
02-2021 1 31 111  11  1221    1 2 11 
03-30111  111   1 1 111       1 1    
04-4019 22  1211 2  1 11  1 11 1121  
05-5019 1       111 1 1 1111111  1131
06-6024 1 2  2 1211   11  121 1 311 3
07-70171111 3 1 111 2     11 11 11   
08-8012     1121  1  1         1  4  
09-901611   22 11111   1 111  1 1 1 1
11-6614 1 1   2 1  1  1121        111
12-2112   1 1   1  2    22  1 1  21  
13-3119  1 11    111  2   1  1 222111
14-41151   11 1   1 2  2  11 12  1   
15-51121  12   1   1  1  221    11  1
16-6119 2  1     114  1 1  2111111   
17-7112    1   1     1 1 12 11 1 1 1 
18-8111 11    2 1   1     2   1 1   1
19-919    1 1   2 1 1  1     1     1
22-77123 1       22  21     12    1  
23-32122 1 1 1 2 1 1     1   1  1  11
24-42161  11112 2    1 11 1      112 
25-52161  1 1 2  1   1 1131    111 2 
26-621311   1    23    1  1  1 1    1
27-7223  212   211 11  1 1  21111 211
28-8214       111   11  11 22  1111  
29-9223 11 2   21 2 13 11 1 1 211 11 
33-8811  1  1  11  2  1 11    1   1 2
34-43242 1  221 111 1  111 212   1 12
35-539  1 1 11  1     1 11     1    
36-6315 1111131 1  11      1 1 1  12 
37-7315  1  11 1 2  1 111  1   1   12
38-8317 11   1    1 11 1 12 111  12 1
39-9310 2 2       2 1   2          1 
44-99181    2 121  1  2 3  2   2  1  
45-5412 1   2     2 12 11 1 1 11  1  
46-6415 2  2     1 3 12     11 11    
47-74172  1 1111 11  111      1211   
48-8420 113  111   11 11 1 13  1 211 
49-94131 11 1 1 1 1 1  1   111 1    1
56-65153 1 211 1 1  2 1    1   1     
57-751711 11  1 3  11  1   1    22 1 
58-8518  1   1111   211  1  11112  2 
59-9515  1 1 211  1 12  21  1   1    
67-76141 1   1 1   2  2  1       1112
68-86161 11 1 1 11  12   1 1 11    11
69-9620   2   1 1 1  1211122112  1   
78-879111 1    21   2       2       
79-9711 1  1 1 1      12 11 111  1   
89-9814   12     1 111111 2 1 1     1
Các bộ số bạn đã lựa chọn: