Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
00-5518   1  21 1 1 11 121  1  111111
01-1015    1 1 1   1 1 2 1 2 1 1 21  
02-201521    1  2  1   1 11 11  1  11
03-30222121 111  2  1 21 11112  1    
04-4024 1   12 23 22  2 12 111 111   
05-50112    1     11  2 1 1     1  1 
06-60172         13 3    1    2 13111
07-7016 1 312  1         1  31    111
08-80131   21   1111     12      1  1
09-9011    121  11      1 2 1 1  1   
11-6614 1   1  11 111    112 2 1  1 1
12-211322 111 13   1   1  1 1      1 
13-3115    111     1 1  11   11  3111
14-411911     212111  1121 11   22  1
15-51111    1 1 11  1   1         121
16-61131 21  11   1   1 1 11    21  1
17-716     2          2      21   1 
18-8112       1   1 1  1211 1 2   1  
19-911611    11  1112 1     1 12    2
22-77131  1   211   1    1 1  2   21 
23-3214  13 1   1    1  1    2 1  111
24-4215 1 11    211   21  111  1  1  
25-52152   1 1   211  1  1    11  2 1
26-6213  31      22 12       1    1  
27-7218 1112   2 11 1  2 1 11    111 
28-8219 1 1 1 11  1 12 1211 111 2 1  
29-9220  21 1312   111 11  1  11   11
33-8820 1  11 1111211    2 1 1  31 21
34-4319 1212 1 11121 32      1 12    
35-5318111 4  12      2    31  2231  
36-6323 11 11123  1 1  1    112112 11
37-7311  1 11 1      2   112  11     
38-838   11         11      2    11 
39-9316 11  111  1 2 1111  1    1   4
44-9915    1   1 1 2221    1  1 1 11 
45-5417 3    2     1   2  11 21 1111 
46-6411 21    2 1     1 11  1 1      
47-7418111 1211     1  42 1  1111 1  
48-84162       121 21  11   221 1 1  
49-94111 1  1 1        11  111 11 1  
56-651211  1   11    1  1111   1    1
57-7510          1  1    11  11111  1
58-85202222    1    221 111 11 1   1 
59-9512     1  11  111  1 2 1 1     1
67-7612  12   1  2  21 1 2 111   1 1 
68-8615  2 2    1  1 1    222    1 2 
69-9614 122   1  2 1  11  1    2     
78-8720   11111 2 11 13  1 11 1   2 1
79-97191  2  31 111  11 1      3 111 
89-9820     12   211 11 1 3   21   22
Các bộ số bạn đã lựa chọn: