Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
00-5513 1  1     1  21 1 1 11 121  1 
01-101411   11    1 1 1   1 1 2 1 2 1
02-2015    3  21    1  2  1   1 11 11
03-3024 1  11 2121 111  2  1 21 11112
04-40251 111 1 1   12 23 22  2 12 111
05-5013 1 11 12    1     11  2 1 1   
06-6012 1  1112         13 3    1    
07-7015    11  1 312  1         1  31
08-8011   1   1   21   1111     12   
09-9013   22      121  11      1 2 1 
11-6619 1 1311 1   1  11 111    112 2
12-21161  2  122 111 13   1   1  1 1 
13-319      1    111     1 1  11   1
14-4118111  1 11     212111  1121 11 
15-517       1    1 1 11  1   1     
16-6114 2    11 21  11   1   1 1 11  
17-719 11 211     2          2      
18-8111 11           1   1 1  1211 1 
19-9114  1   211    11  1112 1     1 
22-771313  1  1  1   211   1    1 1  
23-3212    11   13 1   1    1  1    2
24-42161 1   1 1 11    211   21  111 
25-52161  11212   1 1   211  1  1    
26-6216  1111   31      22 12       1
27-7219    22  1112   2 11 1  2 1 11 
28-8219111   1 1 1 1 11  1 12 1211 11
29-9216         21 1312   111 11  1  
33-88192  2 11 1  11 1111211    2 1 1
34-4319 11 1   1212 1 11121 32      1
35-5318 2    3111 4  12      2    31 
36-631811 1 1  11 11123  1 1  1    11
37-7313211      1 11 1      2   112  
38-838   2      11         11      2
39-9314  1   2 11  111  1 2 1111  1  
44-9917  23 1     1   1 1 2221    1  
45-541821 11 1 3    2     1   2  11 2
46-6412  1   1 21    2 1     1 11  1 
47-74151   1  111 1211     1  42 1  1
48-84221 32 2 2       121 21  11   22
49-94133    1 1 1  1 1        11  111
56-651511 1 1111  1   11    1  1111  
57-7591 2   1          1  1    11  1
58-852313     2222    1    221 111 11
59-9512      2     1  11  111  1 2 1 
67-7612   11    12   1  2  21 1 2 111
68-86182 22     2 2    1  1 1    222 
69-9615  2   1 122   1  2 1  11  1   
78-8720 11  2    11111 2 11 13  1 11 
79-97212111 3 1  2  31 111  11 1     
89-9819  2112      12   211 11 1 3   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: