Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
14
-
02
00-5514  2     1  1 1    11  1 11 112
01-1071       1   1 1       1  111  
02-2015  211       1  1     3 211   2
03-3010 1     112       1  1 2   12  
04-401311   21 1   1    11  2   1  1 
05-5016 2  1  1   14 1      1 1  1 12
06-6026 211311  1112121  11 1 21 1  2
07-7014  21111 1 21111     1 1       
08-809    212          2    211   1 
09-9018  1  111 31    1111   1  2 21 
11-6612  21 1   11  121   12      1  
12-2112 2  1     1      12   111  1 1
13-311811 11    22 1  21  1 11  2 1  
14-4121  1 1 12   43        2111 12 1
15-51231 2  11  111 1 1 222    2 1112
16-6110    1  11      1   1  1 112 1 
17-7115   211 1  2  1  1   11   21 11
18-8118312 1  2   121   1   2 1 1    
19-91231    1 1 1 1 11231111  112 12 
22-7714   1 1 112      2     121 2  1
23-3212 1   1  2 21        211  111  
24-42212 211   1 1121    2  2   2111 
25-52221 121111   1  112  13 111   11
26-62151 11 121      21 21 1        1
27-72181 1 111  2  1 221  11 11  1   
28-8215      1  1  1   2 2111 21  122
29-922311   22 1  2   21 13 11 2  13 
33-881412 1 1 11    1   1 11  1 1 1  
34-43131   11 11 12      1      211  
35-5313 1 1 1   11 1  1 11 1 11    1 
36-637 13   11111  1                
37-731612  1 1 2121   1 111      1  1
38-83201113   1  1111  1 1  112  1211
39-93141   12 1 1   1 111  1311     1
44-9917 3    112 1      131 11 1   2 
45-5412 2 2 2   11       1  112  1 2 
46-6410      2  1      11  2   1  1 1
47-74111   1  111    1 1    1  11 1  
48-84161  1     1   1111   2   4 11 1
49-94151  1 1  21  21  111  111  1  1
56-6511    2  1  1  12 31 1    12    
57-7519 11  121  13 12   11  11  2 1 
58-85251  1    11 3131322 1  2   12  
59-9519 1   12 2 1  3 11 1 1   221  1
67-7610  11   3         1  1  1 1 1  
68-86141  12   1   2   11121   11    
69-96101     1 11    3  1  1        1
78-87141 12   1  2    1   4  1      1
79-97161   1   1    321 1 11     3 1 
89-9817 1 11 21   1 121 1  11 11   2 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: