Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
00-559  1  1  1 1 1    12   1   1   
01-1017  2 113 1   2 3 11 1  4 111  1
02-20111 11  1    2   1   1 1      2 
03-30171 112 12      1 111  1      31
04-40122     1  222       11   12 2  
05-5013 1          1 2  3 12111 1    
06-6016 1 3111 2    1 1 1    1 1 11 1
07-70911     1 121   1  2           
08-801311 1 1 1     1  1 2    2    11
09-9013  1 2    1 1   1 211    1 1  1
11-6624121  1 112 122 221  11 1 1 1  
12-2122  1211111  1 11 1 2111 1  121 
13-311611  11 12    1 1 11 2 11  1   
14-4113  1111  14 1    111 11 1   1  
15-5114 2   2  1    112  1 111 11   1
16-6118    2 1    1 1 2114  21  1   1
17-719   2 1 11 1  2      2       1 
18-811721    121   1111 11   1     21
19-9118  111 11 1 1     1 31  4 11  1
22-772011 111111    111   2  112 21  
23-32181 1 1    221111  1 1   1312  2
24-42151 1    11   211  1  1111 11  1
25-5220 11     2     22212  2 2 2 1  
26-621611   2   1     1   21  1112 11
27-7213 1      13 11  1   1   1   21 
28-8215 1   1     1 1 1    1331    11
29-9217      1   1     11 111 1211212
33-8819     231  2  1        21222 1 
34-43211131 3211 21 1 11      1     1
35-53161211   1  1 1211 111 1      1 
36-63121    111     112    11 1   2  
37-7318 11 1 2     1        11221221 
38-8322  111 111   111241 1 1  22   1
39-93131  1   1   3111      111 1    
44-99182  1   2   11 1  11 1   113 11
45-54911   1 11      1   113  1   1 
46-6411    11    1 3    1   11   1  1
47-741621  1   1 13112  1 1 1    1 2 
48-8411  1 1 1   1     2  1     1 3  
49-941511131   1 1   1 2 1 1 1    2  
56-651621  11   21111      1   1 2 11
57-7515  11   11 1 11  1  13    2 1 1
58-85171   1     2111  1  1  2 12  21
59-9511  111     1 2 1111    1  1  21
67-769 2  1        11   11       11 
68-8620 1 12 1 1422  1 1 11    1    1
69-9612  12  1 11  1 2 1     1    1  
78-8716 11 12 1  11   1 1221      1  
79-9715  1   1122      11   11 1 11 1
89-9813  11 112 11 1   1   2  12    1
Các bộ số bạn đã lựa chọn: