Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
00-5514  11 1111 2  1 11 11 2        
01-1010 1      2  1      11     1121 
02-2020111 2 11 1   113  1  2 13   12
03-30151 1  1 1  1    21 1111  1 2 1 
04-40151  2  11 1 1    11 1   112 12 
05-50201 1 1  3  221  1211 1       12
06-601811   112    21  11  1   21 12 
07-7016 1   1111  3  21 1      11   2
08-8016 3  1    1   111 121112       
09-9015   21  12111 1     1 1   11 1 
11-667  1  1 1      1   1     1 1   
12-21172  1 1  1111 1 11  12 21   1  
13-311911 11  1  1112 111  1  3   111
14-4119 111121  1   2 1 222       11 
15-5117111 11   1   311  1  1 3  1   
16-6114 11 1   21  1   1 1  111 1   1
17-7118  1 22   1   1211   2 1    221
18-8117  1322 1    111     3    1  1 
19-9118 31111       1  11121 1  12 1 
22-7715     11 111 1 1  1    13   111
23-3214 1  2 1   2 1111   1 1      2 
24-4212   1 1  1    13       121 1  1
25-5215   11  1 1  1  21   12 1 1  11
26-6217122  221   2   11    121  21  
27-721611 1  111221     1 11    1   2
28-828   1      3       11 2   221  
29-9215     2  1 1   1 22 1     12  2
33-88201211 1221  1  111   1111   1  
34-43101    1 1    1     11 11 2     
35-5321  2 11  121 11 1 2  21 1  1 12
36-6313 1 1  2     1 1 1 1   2  12 1 
37-73142    11 11  11 1     31  1 111
38-83151 1 1  1     112 12111   1    
39-931111  1 1         1 1 1   21 1  
44-991812        11    121 1 1 1113 2
45-5419 1    1 32 23 1  1     22  1 1
46-647  1      1       1 11  1  11 1
47-7418  2  1 12111 21 11 1  1 11    
48-849  1   1  1      1   111 1 11 1
49-9418  111   11 12111111     1111  
56-6519   12 2    21 11  111131 1    
57-7592     13    2     1 11 1    1 
58-85202131 1111   1111  1 1 31 11   
59-95132   1      1  1 21   1  21  1 
67-76161 2   2   3        4  1   111 
68-86191    1  221 1 2 1111    32 1  
69-9616   31  1   12 1 111        1 3
78-871411  1 1 11 211 11   1      2  
79-9716    1 1  22111   1    111 2 1 
89-9813   3    1 11     112 1 1111 1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: