Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
00-5514  1 2  22   11 1      211 1  1
01-102221    11  12 1    1411 1 11 12
02-2013 2  1 1 12  2 1     11    11  
03-309  1   1  11     21   1  1   1 
04-4013   1  1 11    1  113   1  1 1 
05-5019 2111  1  1 1   1   212112   1
06-6017111  3  11121       1    121  
07-7017 1 21  1 1 1   11 1 1  11 23  
08-8018   13111 2      1 21  21 11 11
09-901732 112    11   21  1 1  11    
11-66203     231 11   1 1 1   122  12
12-21211321 22  111 12 1 11  11  1   
13-3110  1  1  1    1   1 1 11   1 11
14-4113         1 1 1   1  1132  1  1
15-5120   11121  11  211 21 1 12 1   
16-611511  121     1 41 1 1 1    1  1
17-7112    1     1    1 1  11  1 2 22
18-8119  22   21   1   131 1    121 1
19-91131 11111     21       2  1  1  
22-77111      11       11 1  111  11 
23-3217 11    2 1 114 2   1    11 1 1
24-428    1 1     1  11 1      2  1 
25-5217 11    12131 1  1   11  1 11  
26-6217311   1  111 1 2  111    1   1
27-7212 1 22   1  1  11   1 1     111
28-8212   1 11   11 1 1   1     2  11
29-9210  1    1   1  112        32   
33-88151 12  1 11 11       21111     
34-4318  1141 2 12 1   1     1    21 
35-5317    1    1    521   1 22   11 
36-63141  1   12   1   1 2  111   1 2
37-7322111 111 11  211 12 1 112   2  
38-8323  111222 11 211 2 1 1    1 111
39-9321   21 1 11 11   1212 1 211112 
44-991012   1 112 1   11          1  
45-5425 12     111 12  1112112 121 12
46-6412 1 1 1  2 11 1   2    11  1   
47-74162 2    1     11112      1  211
48-8421 31   1  121 2 21 3   1 12    
49-9424211111     11 11 12 131111  11
56-6510  1   1 1  12       111      1
57-7515         111211 112 1  11 1   
58-8515      1   11  21 2  21211  1  
59-9514  2111 1  2       1  1  1 111 
67-7613     1 111   11  2131       21
68-86101    121     1          2   11
69-9672  2      1  1 1     11 1     
78-8718   1 11 1  11121 11 2  211 11 
79-979    11  111         11   11 1 
89-9817 1   1  21 111 11 1 2  1   21 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: