Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
17
-
07
16
-
07
15
-
07
14
-
07
13
-
07
12
-
07
11
-
07
10
-
07
09
-
07
08
-
07
07
-
07
06
-
07
05
-
07
04
-
07
03
-
07
02
-
07
00-5517 3 1111  111 1  11  1  1 1   2
01-10171 1 22  1 1    1 22 21     1  
02-20141  1 1  1 11 11111  11    1 11
03-30191  211   1 1211 112 212  1    
04-4014  2       2 12 1    11 23  1  
05-501311 1 11  1 1  11  1      2  1 
06-6010   2        111 111   1     1 
07-7012    2    1   111  1   11 11 1 
08-80181   111131     2 1  1 21   1 1
09-90121 1 312  1  111    11 1    3 1
11-6614111    1  11  2 11 1       1 2
12-21211    12 1  1 111111  11211111 
13-311821 1 1        1  121 31 1  21 
14-4118 11 1   3 1    2 2211    13  2
15-51151   111111  1    1   1 1   211
16-6120 1    131         12 112 13 21
17-7117   2 11 1  121 2    211 1    1
18-811531  1   11    1 1  1 2 1 1 1  
19-9117 2 1   2  1 22     221 1 1    
22-7710   2        1 2    1 1 1 121  
23-3217 33     113 2     1 1     1 1 
24-4218  1 1122      1   2 1 1 1 1 22
25-5213 1 1 1   1  1 23      1    11 
26-62172 1   12 112       3 11 11  4 
27-72161 2    1  1  1  2  1 12  111 1
28-8210     1 211   1  111 1         
29-9212 1  4  1 11 1      1 2    4   
33-8816    1 1131 1     1    1312  1 
34-43181  11111   1 1 111    111 1 12
35-531811     1   311   1 3  2 11 11 
36-6316112  12 1 1    12 1 1    1 1  
37-732311112 2   2 32 111 11   11  1 
38-8322 111 111 2    11 11111 21 1 21
39-9314 1   1   1   11   1  2  12111 
44-9913    11    21         111   131
45-54161 13   13  211          2  1 1
46-6412 11      1  2   12  1 1 2  2  
47-7481     1 11 3   1 1 3          
48-8410  1    1 1   1  212  2   1 1  
49-941911   11 112311211       1  1  
56-6514  2 2211  11    211 11 2   1  
57-759 1 1 11   1   11 1         1 1
58-85121 11    1   21  1   11   11   
59-9514  11  11 1   2111 1 1 1 1    1
67-7616  1  111 21 1 12 1 1  111 1   
68-8614          1    11  13 1 42    
69-96191211211 211     1 1    1111  2
78-8711  11     1    1 1 12  1 1 1  1
79-97171  2 1 1 1 21 112 1   11  2  1
89-9814 1     1  11 22  1     2 2   1
Các bộ số bạn đã lựa chọn: