Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
00-55241    2112  1331   1  111 1 112
01-10213 111 1 11121     111 21  1 11
02-2017111 1   2  13     1  121131   
03-307  1      1       1      1  112
04-40211111211  2   2 1 1 11 1 2 121 
05-5018      111 111211 1 1   2 112  
06-608 111 2 1                111   
07-7017 1 2    1  1 1  111 4  11 1  1
08-80191 1 1 11111   21 111 111   212
09-90192211 1  11    1  11  2 2 1111 
11-6613 121 1 1   1    1 1 1   2    1
12-2122 1     2111 11212 21 1   1311 
13-3116 11     41 1  21   212     11 
14-4114    1 1  12   112  11   1 121 
15-5115    21 111  111 1    1 111  1 
16-6118 12 121 1   1  1111 1 11 1  11
17-7116   11 2   3  21 3  2  31 1 1 1
18-817  1      1   1    1  111      
19-9120 4221     2 1  122  1  1    1 
22-77122      11 1 11 1 1      1 1  1
23-329  1 11     11  1   2    1 1   
24-42911           1 1  2  11  21   
25-521411     1  22           2 121 1
26-62131   2    2   2  111  2    1   
27-7219  121  112 1 2     11   11 211
28-821011       1 11    11   1  1  1 
29-92153 1 11     1   2 1 11  112    
33-881621   1 112 2     21 11   1 1 1
34-43141  1  12 11   12 21 1  11 1 1 
35-5316 1 13 1   1 11 111  11  1  1 1
36-63171   1 11   121  1  11  11121  
37-7316   1111    1  1 11 11 11 1 111
38-8328122   21 11 1 1 12221 2 1 1211
39-93101    23     1 2 1          1  
44-9914 1 21111  1 3   1 11          
45-541512  1  211  1  1  1  1 1     2
46-6424  1212 11132       221    221 
47-7412   1   113   2      1 2111  2 
48-8410   1  1   2  1   1 1     1  11
49-948  11    1       2   1    21 1 
56-6512     2  1  1  1  1111  11 1   
57-7516    2 1   1 1 13 1 1  31    1 
58-8512      11   1  111   1 1  1  21
59-95141 12  1    21 1   1     1 1 11
67-766     1 1  1      11    1      
68-8616     12111    11  1  11 2 1 11
69-9619 2  1111111   3111     111 1  
78-87241 22  1 1 111 112 11141 2    1
79-9710 1 1       1  131  2 21       
89-9817  2  3 2   1 3   11 13111    2
Các bộ số bạn đã lựa chọn: