Thống kê tần suất cặp loto - thống kê tần suất loto - thong ke cap lo

Tham khảo: Thống kê tần suất loto

Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
00-5516     1 121  1 2 1  1    21111 
01-10171    1111121  21  1  112      
02-206    1   1 1           1   1 1 
03-3018 11   21111231 11     1     1 
04-4015    3    1   21    2 22   1 1 
05-5017  3  2     1 11 1  22111    1 
06-6015  111   1 11 11   1    121 11 
07-70181 1  11 11  11   1  11 111121 
08-802011 1  11 1    11211 11 212  1 
09-9015 1  1 1  2 1   2 1       12111
11-662213 11   1  1 1  112    24  12 
12-211511    1111   11    11 112  1  
13-3116      311     1121 11  1 12   
14-4114 1 1     111 11   1111 1  2   
15-51151 2       12    11  1112  11  
16-61122 1 11 1       11 2    1 1    
17-7115 1 1  1 122 111    2  1    1  
18-8116 1  1 2113   1     12 1  1 1  
19-9123     4 241 11  1 21 1111 11   
22-77131 11 1 1   1     11 11  111   
23-32131  1    11 13  3             2
24-4220 1  111211  12   1 1   114  1 
25-52161  11 11  1  12  1  11   1 111
26-621211 1   1     11 1 13         1
27-72201 3 21 2       2   1 11  113 1
28-8217 1  1  111  221   3 1 1    1 1
29-9218 1 21  1   1 1   11 212     22
33-8810             1     1  11 12 12
34-43231322121 1 1 21 1  1       2  2
35-53121  1       1   111  11 11 1 1 
36-63192  1 2 1111 1   11  111 21 1  
37-731611 1112      1  111  1 1    21
38-83241 11 1 3  2   11311 1 211111  
39-93161 1  11 1 1 21   11   1 1 2 1 
44-9911 21   1  111   11   2         
45-5416   12  1  1      2  21  11  13
46-648              13      1  11 1 
47-74262 412   1 3 111 121   11 2   2
48-842111 1   1    2 3411 1 1    11 2
49-9419  21 1 1  121 1 1111    1  211
56-652111   21 122 11  1  1 3111  1  
57-7514  11     1 111 1  2  11 1 1 1 
58-8513     2  1  1    12 11   11 1 1
59-951512 11 1   1 111  1 2   1     1
67-7616   1 1 1  12  21  2  211   1  
68-861911  1 2 1         22 21 111111
69-9619 1  213 12      11  111  1 111
78-8712   11    112 1     11   1 11  
79-97151112       22 1     1  11  11 
89-9811  1 1     11   13  1   1     1
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      

Thống kê tần suất loto hôm nay

Tần suất loto: là thống kê chu kỳ cặp lô hàng ngày, giúp bạn biết được quy luật tương đối của cặp loto sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó. Thống kê tổng số lượt cặp số loto về trong thời gian bạn chọn.

Kinh nghiệm xem tần suất loto

Trường hợp cặp số về ở giải đặc biệt, hệ thống sẽ đánh dấu màu đỏ. Khi cặp số loto không về thì hiển thị là ô mầu trắng. Bạn lưu ý đây là thống kê của cặp số: ab - ba. Vì thế trong trường hợp chỉ về 1 lần thì có nghĩa là cặp số đó chỉ có 1 loto về.

Để tần suất loto được chính xác nhất bạn nên thống kê tần suất loto ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, so sánh xem chu kỳ về số nào là ổn định nhất.

Thống kê liên quan: tan suat loto,thong ke loto,thong ke tan suat cap loto,thong ke cap lo,thong ke tan suat loto,thong ke tan suat xsmb,tan suat cap,tan suat cap lo 888,thong ke tan suat cap lo to,thong ke loto cap,thong ke loto theo cap,thong ke tan so loto,thong ke tan suat loto mien bac,thống kê cặp lô,thong ke tan suat lo to,thong ke cap,tan suat cap loto,thống kê lô cặp,thongketansuat,thongkecapso,cap lo to,tan suat cap lo to,tan suat loto cặp,thong ke lo cap,tkts xsmb,thong ke cap loto,thong ke tan suat cap loto mien bac,thống ke loto,tan suat lo to,thong ke tan xuat loto