Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
00-551911  1  11112 1 1 11 1    4 1  
01-10181  12 1  111 1 1 111 1 1  111 
02-20152      2  11  11 112     1  11
03-30231211 11   112 2 21 3 1   2   1
04-40221 2  21 2    1 12      12 3 22
05-5016  11111     1 1 11 2111 1  1  
06-60201311  12111 1 22     1    2   
07-7012 111  1 21       1 11  1 11 11
08-8012     112      1 11  211 1  1 1
09-9013    111  1  21   1  2 1 1 11  
11-661611    2  2122        211 1  11
12-21121    1  1       2   221    2  
13-3110  1       1  2     1  12 1   1
14-4120    1 1 2  13 11 21 1 23111   
15-5117   112    221 1 121    21 1   
16-61181  1 2  12  111  11  1 211 12 
17-7116 2 31   11   121   1 1   11   
18-8116 121 1 111    121  1 11 1    2
19-9116 11 111   11     111111  112  
22-7718     2111  13   111 111 112  1
23-328     1  2  2 1       11   11 1
24-42151   11  2 1    1       3111111
25-5218   3  1 113   1 3  1 1 1 1  1 
26-62171  1   2  111   1 1 2 11 1  21
27-72152  1  2      11  11121  1   1 
28-8213 111 11 1  1       11  14     
29-928  2   1      211       1   11 
33-8817  1 1111  2  2 1  1  1 1 1112 
34-43201  3  11112 11  1 2211 2    11
35-53142 11  1   1  1 1  1  1  1 1111
36-631922  3  1    1 121 12  2  1 1 1
37-73141   1 1 11    3 1 1   2 1 1   
38-8315 11111    111  1  11  1  1 2  
39-9315  1    1 2    1121 1 1111    1
44-9919  121  2 11 11   11   1 111 12
45-5417      11 121 11  1 111  2111 1
46-6481         11  1   1 111     1 
47-741411  1  1 1  11 11   1  1   1 2
48-8413 11 11111 1   1 2 1     1     
49-948    1    1   1           1 211
56-65171    1 1 1   2 1 1111 11  11 2
57-7515112   2  11  2    1  11 11    
58-85131 1  1   1 2  2   1   11  11 1
59-951111  11   1 21 12 1          1 
67-7617 11112 11  12   2   1 1 11  2 
68-869 2 1     2        1111  1     
69-9612    1  111   1 11 1   1   111 
78-8717 12 1  3    1  1 21 2    111  
79-97211 1 111 2  2 1 312 112     1  
89-9822 3112  11  111   211  1 1 2 2 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: