Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
29
-
01
28
-
01
27
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
00-5517  12  1 2111 11  1     12 11 1
01-10151 1     111   12 11  1  112 1 
02-20191  111     1   1  123 1 2  22 
03-3015111  12    1 2  111  2 1    1 
04-40181   1   3 1  111 11  112 2 1  
05-506 1       1      12     11    1
06-6012     1 2  11111 1 1 1    11   
07-70112 11 1      2 1   1 1    1    
08-801411  1 1 1    1   2   1111 2 1 
09-9013 1  11 111   1 1 11  11   1  1
11-66182 11  1 112 2 1112     1    1 
12-2114 2        1     1 112 13 1   1
13-3120112  1  22 1 1 1 2  3 1 111 11
14-4191    1 11       2      1  11  
15-5181    1   3    1  1           1
16-6116      11  3    11 12  2 12 1  
17-7117    1  4  121 12 1 1  1 1   1 
18-81171 1121  1 1 11    112 1    2  
19-9119  33  2213  1   11 1 12  1  2 
22-77162    11       2 1 11 1 11112  
23-3220   13211113111         2   11 
24-4211 11    2    1  111   1  2     
25-5211 1113     1     2 2  1 2   1  
26-62911111 1      2 11   11        
27-7220 1131   111  2 1 11  21  11  1
28-8217 1  1 1    11 4   21  2  3    
29-92221 2  11    1 1  2221 2  21 111
33-8814  1 211 1 2111 2 1 1 1  1 1  1
34-431112 1    21       11      1  11
35-53133  1  2     1  1       211 1  
36-6314  1   1   11 1 12  11 11 11   
37-7315 1 2 1  1  2    1  11   1 2 11
38-8313     111 1  1 1    1   1 1 121
39-9325   1111   11221 2 222  11 12 1
44-9918    1  1 1 1 112    121  12111
45-5419 21 114  1        2 1  11  121
46-649  2 13  1            111  3  1
47-7417 1  11 111 1    1    1  31 211
48-841211 1112     1 1     2        1
49-9421 1 1 111 22113  11  1  1   12 
56-651511 11  1 1  11131     1  11  1
57-75141      2111 3 11    11    1   
58-85202 2  11 1  3  111121 12  1   2
59-9520 121 1 1 1 12121   4      222 
67-7611    1   1112    11 1  1    111
68-8620       2  1   1 112211112  112
69-9612 1 2   1  111           2111  
78-8721 2  11  11 21111   2222  1    
79-9713121     1   11      1  1 1  12
89-9814   1   2      21 1   221  1  1
Các bộ số bạn đã lựa chọn: