Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
00-55101  1    1 1    11    1 11   1 
01-1018 1 1 1 1  11 111   1 1  2 2 12
02-2010  1 1 1        1 11   11 2    
03-30152     1  21  112    1 111    1
04-4081  1  1   1           1 1 1 1 
05-5017 11 12    1 31   21 2    1  1 
06-6013  1   11   2  2 1 1  1111     
07-70211 1 1 211 111  11    112121 1 
08-80191  1    1   12   12    211222 
09-9016 111 2 21 1 2    11   1  11   
11-6618 1 1   11 2   1 21 2    122 1 
12-2123 4   11111  21  2 1112  1 111 
13-3114   31    1  1 2    121 1  1   
14-4118  1 2 4 111      111 121  1   
15-511311  1    11      1  1    11121
16-6115 11 2111   1  11 1    2   1  1
17-711111 1 111   11  11            1
18-8117  1  1  2 1121 2  1 1 1    111
19-9113  1 1 111   11 1     1 1   1 2
22-7717   1 5  2  11  1   11 1 1 11  
23-32192121   2  112 111        1 111
24-4221123 1  1  2  11   1   11 122 1
25-5218 1 111  1    2 11111   121  11
26-621821       2   11 1 12111 1 21  
27-72172  111     21  1 2 11 12  1   
28-8214 111  1  21   11    12     2  
29-9212 1  1    11      1  1 12 2   1
33-88141      11 3   1 1 2     3 1   
34-4319  12       211 1 21121  11  11
35-53251   111112   42   1213 21 1   
36-63121 11       1   1 1    112  1 1
37-7318       13 11 11  2111 1  12 1 
38-839   11         1  13 1      1  
39-9314 1 1111   1 11 111   12       
44-99172    111 1 2 121     1111    1
45-54211 211   2 11 312   1    1  13 
46-6412  1 1 2124   1                
47-7420         1  1   2 221321  1121
48-8416 11  1 1   1  1211  21    12  
49-94191 131112    1 1 11   1      22
56-6518  111   1  1 1111  2 111 211  
57-752311  11121211   1 11112 1 1 1 1
58-8519 2 1 111 1 1 1 121  11  12 1  
59-9512 1  1   21   11 111 1 1       
67-7616    2  2 1  1 2 11 1   2 1  11
68-86191 2   1  1 1  1 21112   11 1 2
69-962111   2 11 122   1 11  1  1 113
78-8717 11 112   12    1 11    1  211
79-97162111 11  11 1      21  1 1  1 
89-988    1    1  1   1     1 11 1  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: