Thống kê tần suất cặp loto - thống kê tần suất loto - thong ke cap lo

Tham khảo: Thống kê tần suất loto

Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn
Bộ sốTổng số
lần về
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
26
-
02
25
-
02
24
-
02
23
-
02
22
-
02
21
-
02
00-5518 1     1 1   11411   1221  1  
01-1019  2  11111 12  1 11        123
02-2016 1  1 1 12111 1   1 21 2      
03-3015   11  1 11 11 1     1    213 
04-40191 12  1 1      2  1 1 3 33    
05-50201 1  21112 2 11  1 1 12  1 1  
06-60201 1 131 1 11     1    2 31 111
07-7012   11 1    11    111 1   21   
08-8014   111   132    1       1   12
09-9022 12  1  2 1  11  21 1 2111 22 
11-6617     2  1212  11 1 1  11  2 1 
12-2113 111  22    121      1   1    
13-31811  2 1      11         1     
14-4115  1    11     13 1      511   
15-5112 2       1   1      1 11 22 1 
16-611211 1    1     1121     2     1
17-7114  1         1   3 1 1  12 1 12
18-8115 1  112     1 3  1  11     2 1
19-91111  1 1    1     1   12 111    
22-77171 2 1 1 2 11 1 1   2111  1    
23-3217 111111  2 1   1111 1    1 1 1
24-42121 2   11      2      121 1    
25-5213  1      1  1   2 22 1    2 1 
26-622512 31  21  3  2 121 1     1 22
27-7211   11 2  11  2      1 1  1    
28-8212  1    1      1   1 1  11  212
29-92202 31  21 1 1 1 1  12 21      1
33-8816 2 21   211 12   1  1 1   1   
34-4320 1 3111    1 1 1111 11 2   1 2
35-5312       11   1 1   132      1 1
36-63151211 1 11    1   1 1  1 111   
37-731311  1 1      21112 1       1  
38-8315  2   1211   1 11 1 11    11  
39-9319 1  11  1 21 1 1  12 2 21 11  
44-99212 1 3 111 1    11 1    1111 4 
45-5414 11   11  111  1  2 1  1  11  
46-641911 1 1 1  3 11  1 1 121  2 1  
47-74211   21 1111 22  2 2     11 1 2
48-8411 111       11  2  12    1     
49-94191      211 23 1 11   1 1 211  
56-65231  4 11  1  11111 11 1111 112 
57-751921   1 1 1  11  1  221   11 12
58-8523 1   1 32 2 1  122 1  21  31  
59-9512 1  1 1  21 1 2      2    1   
67-76101    1  1  1  1    1   1 11  1
68-861512   1 1  111    112     1   2
69-96161  111   11 1 1  11 31 1   1  
78-8717     1  11 2 211121    1   12 
79-97252 1 411 1 1 2   2  2 1 12 121 
89-98161    11  111  1  1  2 31    11
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      

Thống kê tần suất loto hôm nay

Tần suất loto: là thống kê chu kỳ cặp lô hàng ngày, giúp bạn biết được quy luật tương đối của cặp loto sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian nào đó. Thống kê tổng số lượt cặp số loto về trong thời gian bạn chọn.

Kinh nghiệm xem tần suất loto

Trường hợp cặp số về ở giải đặc biệt, hệ thống sẽ đánh dấu màu đỏ. Khi cặp số loto không về thì hiển thị là ô mầu trắng. Bạn lưu ý đây là thống kê của cặp số: ab - ba. Vì thế trong trường hợp chỉ về 1 lần thì có nghĩa là cặp số đó chỉ có 1 loto về.

Để tần suất loto được chính xác nhất bạn nên thống kê tần suất loto ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, so sánh xem chu kỳ về số nào là ổn định nhất.

Thống kê liên quan: tan suat loto,thong ke loto,thong ke tan suat cap loto,thong ke cap lo,thong ke tan suat loto,thong ke tan suat xsmb,tan suat cap,tan suat cap lo 888,thong ke tan suat cap lo to,thong ke loto cap,thong ke loto theo cap,thong ke tan so loto,thong ke tan suat loto mien bac,thống kê cặp lô,thong ke tan suat lo to,thong ke cap,tan suat cap loto,thống kê lô cặp,thongketansuat,thongkecapso,cap lo to,tan suat cap lo to,tan suat loto cặp,thong ke lo cap,tkts xsmb,thong ke cap loto,thong ke tan suat cap loto mien bac,thống ke loto,tan suat lo to,thong ke tan xuat loto