Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
00-5522  1311  13 1211 11 2   2 2    
01-1019  1 1  3 211   11 141  1 1  1 
02-2015       2212 1    121 11   1   
03-3015    1 1 1 11 1311  1  1 1 1  1
04-4016 1 1  21     21   2 1 1 11 2  
05-502011     11  11 1 1  2321 1  111
06-6017 11111   2 1111   1211   11  2
07-7015  21  3     1   1   1 122 121 
08-8012 21   1    2 1   1   1 11  1  
09-90213  11111   1  11 1 11 1   1122
11-66121   11     11  2   21111 1    
12-21191 1  1 11111 3121   1 1  1  32
13-311831    1   1 11  212  111 21 1 
14-4117  21 1   11   1       3 1112 2
15-5181 1 1        2  1  1  1       
16-61211 1   2 1112221 21    11   1 1
17-7114    1131  1   11 11  11 1  1  
18-81151   11  1   1   11 1 3  2 1 1 
19-9116 1   1  1 1  2 121   11 1 112 
22-7716 2 21111  2    11 11 2        
23-3217 2    12 1  2  11 21 1  122   
24-4213 11 1   2 1   1   2 21 1  1 1 
25-52221   1321  1 1112 11       3111
26-6214   112 21    1   1 11    11  1
27-72141 1 1    1 1 1  111 21  1 1  1
28-8216   11  1111  1 11121   1   11 
29-9216 11  1 1 1    1 1 2 1 1 12 1 1
33-88111     1 21 1  11 1     1    1 
34-4391  111  1         1 4 21      
35-5311  1   1 1  12          11111  
36-6321 11  211 111  2211  2   1  21 
37-7317 2 11     1      1  2 23 1 111
38-8311121       1  2 2  1   12      
39-931011     111 1  1 11     22     
44-992011 1  11   2 1    11 12113  11
45-5416  2131 211    11  11     112 1
46-6414 111     2  3  1  1  1  1   11
47-74212  11 1   22  12 1  21     131
48-84161 12 111  1211 1 1  11  11    
49-94141      1  113 111  1    1 11  
56-6582 1 11 1 2      12      21    
57-7515   1 11 1111  1  3 1    11   1
58-859            1  1111  2  1 1   
59-9510  1 2          1     311 3 1  
67-7614    21 111 1 21 1    11   1   
68-8619 312 1  2 1 2 2 1     11  1  1
69-96151  3  1 111     1  1   11 3  2
78-8711 231    11             1   1 1
79-977        1 1 11    1    1    11
89-981911  121 1 11  1  2 1      1231
Các bộ số bạn đã lựa chọn: