Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
20
-
08
19
-
08
18
-
08
17
-
08
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
00-5518       1 12  12 1  1 111 212 1
01-1015     11     112 112 1  1211   
02-2014 1    1  11112    1  1  11 1 1
03-3012 111 11       2 1121       2  
04-4020   2121331   1 1   1   1 1   2
05-5021 12 311 1 1   2    212 1    31
06-6012 1      1 12 21    1     1  2 
07-7016   22 2 2    1 1 11  1121    1
08-8011 21    1 11  2     212 1    2 
09-9017   2 11 11 21 1111 12 1  1  1 
11-6613  2         1 1     112 112  1
12-2112  1 21        1111 1 11  12  1
13-3113 1  1    1 111 2122     111  1
14-4111       11111 11 1      1 2    
15-5116 111   11  2   1 32   11   1  
16-6119121  1  31111 1   11    2  11 
17-7119    1 2 1  111 31   112  11 11
18-8113 211    1211 1  1 1     1  1  
19-9112 3111  3     1   11         21
22-772111 1122   1   3  11 12  111311
23-3216  1 1  21   11    11  1111 111
24-42213 13 11    12 1       111 22 1
25-5214 1 1   1 2     1 1 1   21   3 
26-62171 22  311 1 1    1  1  2  1   
27-7214   1        12 1  21  1 1 1111
28-82152    11  111 1 121  1  1 1  1 
29-92131 1  1  1 121    11     11   1
33-8821 1  23 2111         2 1111112 
34-4312 12  1   1 2    11   1   11   
35-5324 2   312 2  1111  1 1121 1  12
36-638  1  1  1   1  11 1 1 1111    
37-73101    1  1  1   11 1 11   121  
38-83171 1   1 22 11  1 1  1 212     
39-9314  2 2  2 1      11   2 1  11  
44-99171212 1   11 1  2 1   1  1  1 1
45-541711 1111     33 11  111        
46-6414      2       22   22   2 1  1
47-74162   111 1121    11  1 1    11 
48-842121    1  211 122211 121       
49-94161  11 1   1  11 212 11   1 1 1
56-65141 1 1  2   1  1 21 1  1  11   
57-75193 11 1 1  1  1  11 211  1 11 1
58-8510   111   11 2 111  1          
59-9510 1 1       1    111 1 1    2 1
67-76161  2   11 1  1 1   22 2   2 11
68-8618    1    111  1 1 1112 22  111
69-969    1  11 1 2          1 1 1  
78-87141   1 2  12 1      1 1 1 12   
79-972121     21 112  1   1 131 111 1
89-98141 2 2      1     111   12 1 21
Các bộ số bạn đã lựa chọn: