Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
00-5524111 1 1 231 2  12 2 1 1113 1  
01-1016121 2  11  11  1 2   111  11  
02-201421        12 11 11 1  1 21 11 
03-30252111112 1    1112 11 2 121 11 
04-4012  1 1 12         212    1  1  
05-5091   1  1 31 1   112  21       
06-6016  2  11 1  1 1   1 11   111 32
07-7013  1  3   1 2 1 1  11     2  12
08-8018 1 211    11  11  1 2 1  1 13 
09-9017 1  11111  2 131  11 1    121 
11-661222   1  111  12  11         1 
12-21162     2   1  11 1 132 111     
13-3116 21 1    2 11  1    22 2    21
14-4115 131  1   11  12    11     11 
15-5110 1 111    1 111         1   1 
16-6114 12  1   111  1111111 2 1     
17-7118213 1 1111  12  1        2 1 1
18-818     1    1 1    1111    1    
19-9112    1 1 2    1211      111    
22-77161 3131          11   212      
23-3211  12 111    2      111     1 1
24-42211  1 1 111121 11 2 2111  1 1 1
25-52111       1  11 11  1  11    11 
26-6217   1  1 1 11 11  11   12121 1 
27-72181  1     42   1111 2 1 1 11   
28-82181   1 111 111   11 1 111111  1
29-92171  3 1  2  1111 21     11  1 1
33-8816 212 12 1    1 1      12 211  
34-43141      1    12    1 2 113  1  
35-53141111   13   12    1 1      1  
36-6314   1 112 11 11  1   1 2   1   
37-7320 1 11 11  1    11  1111 1312 1
38-8310          12 11 1 11      21 1
39-9315   1   1 1111 11 2    122     
44-9918 2 1 2 2  1 11 2 1  3 1   11  
45-5415 1 1  1     21  2     1  11  4
46-641612   12   1 1 211 1    1   121
47-7414   2  1 1 1  1 11 1    11   12
48-84121   32     2   2     1       1
49-94182111 1111  2  1     1 2   1 12
56-6513    21 2     2 111   1    1  1
57-7515   1        1 1211 1 12  121  
58-85201 1 111 13  1 1   21 2  2 11  
59-9515  1 1  1 11 1    2 221  1 1   
67-7616 11  11121 1   1  1111 1  1 1 
68-8613  1 2   1  111   11  1   1  11
69-9616      1 111 1 1 1 111      231
78-8714   1  11 11     11   1 2112  1
79-971911  11 1  1  1  11  11221 2 1 
89-9812       3 11       21   11 31 1
Các bộ số bạn đã lựa chọn: