Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
02
-
12
01
-
12
30
-
11
29
-
11
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
00-5516   1  1  1 11 1 12    1311   1
01-1018 1111 1 1  1121   2  1111 1   
02-2015 1  1 2      1 1 1121    121  
03-3018    111  11   2  12111121 1  1
04-40223        211 2 1 1212 11 111 1
05-5018  1       11    121 1 113  221
06-60141  11 1 111      111  1  2 1  
07-7019 12 3 12 1 11 1112   1  2   11
08-8014 1  1 1    11111 12    11  2  
09-9015  1   21  2  1 12112     1    
11-6615 12112   11 1 11 11         1 
12-2111    12 2  1   1    1 1     1 1
13-317     111    1    1      11    
14-41171  1  11 1   111    21111  3  
15-51101     11  1 11  1    1 1 1    
16-611622  1       2 2    2 1    1 21
17-7114     2 2            231121    
18-8115111 1  21  1 2       1 1 1 121
19-91221112 21 31 1 111 2  111 11   1
22-7720   221111 1     2113   11   11
23-3217 23 1 1 3 1 1       2 11  1 1 
24-42142 1  2  11       1 11 11 1 1 2
25-5218 112 1        12   121 1211221
26-62181  123 11    21      32 3 1 1 
27-72161 1 1  112 1  11       21 1  2
28-8213 1 1  1  12111        1  1  11
29-9214  2  2  1 1   1  2121   11  1 
33-8821   3    1   2   2 1  23   2113
34-4322 1 11 11111 11   1111 2 1 3 11
35-53151    21 1 1  1   1 11  1 2 11 
36-638       1    1   1  1   1   212
37-737 113  1               1    1  
38-8315 2 1    1 111  2  1 111   11  
39-93161 111   1 12 1 22 2 1     2 11
44-9914  1 1   2  11  22      2  11  
45-5422111    1 32 12  1 1122 1  1 1 
46-6418111 121 111 1  1  1   12 1   1
47-7417   1 11 1   111 1 1 12  1322  
48-842332 1   1 21 1122  1 3   1211  
49-941411        1   2212 2        2 
56-65172     1 1    121 1    21  3 11
57-751511311 1 1 12111   1   1  1    
58-8510 1     1 2 21 1      1   1    
59-9512  12 1 1    1    22  1    1   
67-7619111 1  2 11131 12  1    11  1 
68-865       1 111  1      1  1     
69-969 1  1  111 2    1  1        1 
78-8714    1 1 1 13 11 2     1    1 1
79-97131   11 1 1 1 1 32   1    1 1 1
89-9811 1   121 1 1    2  2 11     1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: