Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
01
22
-
01
21
-
01
20
-
01
19
-
01
18
-
01
17
-
01
16
-
01
15
-
01
14
-
01
13
-
01
12
-
01
11
-
01
10
-
01
09
-
01
08
-
01
07
-
01
06
-
01
05
-
01
04
-
01
03
-
01
02
-
01
01
-
01
31
-
12
30
-
12
29
-
12
28
-
12
27
-
12
26
-
12
25
-
12
00-55163 1 11  12    1  2     2  1  1
01-108  1     1   21    1 1       1 
02-2010 11     11    22        21   1
03-301821    4 1  11  21 1  2112     
04-401611111    21  31  11   1  11 2 
05-5081 1 1 1         1      111 1  
06-6022   1 213  1121 1  1111  1 1 12
07-7021 111112  212 1 132  11        
08-8020 211  1 111 11 1 2 2 1    1111
09-9014  1     11  1 1   1122 1 2  1 
11-661311 1 111    2 1  2 1111  1    
12-211512            1 1   3221  11  
13-311111  11  1   11       1   1 1 1
14-4115   1  1   11 111 121  11   1 1
15-51201 1 121 1 21   112  1 112  11 
16-61131111 1           1 2    1111 1
17-7115 2  32  1  1         1212 11  
18-8116  12 12 1  1   1  2    1  1 12
19-91211 111  121 11 121111  1 1  12 
22-777  11   1     1  1  1      1   
23-3216  1 1 11  2  2 1 1  3  11 1 11
24-4211 1       11  11 1  1   111 1  
25-52161  1 3 1      1 11  111   2 12
26-62201   11    1  1121 11  11 1222 
27-72211 2 1  21    2 1 12  12 3 11 1
28-8221 1 1   111 11  1311  11222    
29-9215 1 1 113 1  11    21 1 1 1  1 
33-8817 2 211 1  1 1 2      212 1 11 
34-4311 11  1  1 2   1 1         12 2
35-5312  41               11   1   22
36-631411  1  11  211    1121        
37-73191    1 1 1111 1111 21  122    
38-8315    1121 2    1   1  3   1 2  
39-931811 1  1 12111 11   21    21 2 
44-9915   2321 11111  1 1        2   
45-5412   2 11   21       1 1 1   2 1
46-6415211   12     11 211     1 1   
47-7410 1  2 2 11 3    2 1 11        
48-8417121     11 11 1    1  2 21  11
49-9412      1  1   1    1 1 2  11111
56-65171    1 11111 1 11  1  1  13  2
57-7521 1 1   221   221111 1 1    311
58-8515  1  1     4112 111 1    1  1 
59-95151   1111 13 1  1   2  2       
67-7620 11 1   11 11 11 1213 1  1 111
68-86122  2      1  1 1  1    1  1 11
69-9618    1  2 12 111  1111111 111  
78-87141 1 2   1   21  11   1 3  1 11
79-9713    1 111 1   121    1 111    
89-9813  12    1  12   11 1  1111 1  
Các bộ số bạn đã lựa chọn: