Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
20
-
03
19
-
03
18
-
03
17
-
03
16
-
03
15
-
03
14
-
03
13
-
03
12
-
03
11
-
03
10
-
03
09
-
03
08
-
03
07
-
03
06
-
03
05
-
03
04
-
03
03
-
03
02
-
03
01
-
03
28
-
02
27
-
02
00-5514  1 1  11 1      2 1 11 1  211
01-108  1  1 11  1  2   1     1    1
02-202011 11 22   1    1 1112 111   2
03-30213 111322  111     121 1    11 
04-4015 1 31211      112         1  1
05-5014    1 1  21   1  112 1  11 11 
06-6011   11 1 11 1    1 1     1   11
07-7016  1       11222 2     1211 11 
08-8018 1   1  1 1121     1111 1211 1
09-9024 1       2 1  12 2223  1 12 22
11-66191 11  1 11    1112 1 112 1  11
12-2113 2   2   1 2 2   11     1  1  
13-31242 11111114 1 11 11 2 1  2    1
14-41131    1     1 1 111 1 11 1   11
15-51101      11 11  1  1    12     1
16-61151  1  1111        12111   21  
17-7117  32       11211 21  1  31    
18-819    3 1 1 1  1        3  11   
19-918   2          121         2   
22-7712        1          121 12 1 3 
23-32161 1 1  1  1 1 11  1 1 12 1  11
24-4271121           2         1  1 
25-5213         11  1  1 2   11  2111
26-6213 111 111        1 1 21 41  1  
27-7216  31111 3 2 1   1   1 2  11 11
28-82121   11 1  1  1 2 12 1         
29-9215 3  1  111 2 1 2 1 1     2 1  
33-8813 1112   1 1 2  1    11 1  11 1
34-4320  21 2   1  11 11 2 1112 1 2  
35-5314  1  2111  12 1  1 1 2        
36-6318  1      1211  1 1 131 111 1 1
37-7318 1  1 1212111 1 1    1  1  3  
38-83101   1 12      1      1   12   
39-9318 21 1 1  21 1 11  11    22 12 
44-9911     211    2 1 1  2  1  11   
45-541711   1 1   1111121   21 11 1  
46-6419 1  111 1       1231  1211 11 
47-7423211121  2 311  1 1 1 2    1 12
48-8413111 11   1   12  1   1 1 2 1  
49-942211    1   11 311211 2 1 113   
56-6571   1    2 1   2            2 
57-75123111  1 1 1    1    1 1  11 1 
58-8518 1  1 2 1  113  21 11 2   1  2
59-9515 2   1 1122 1     1  1     112
67-762211 1  2 12 11 212   1 212  1  
68-8614    1 2 1 2 2      11   1 12  
69-9618  15   31 1  1  12        1 11
78-871311     2   1 21   2   12    11
79-97201111 1  1   1111111 1111 111 1
89-98111   11     2111    111    1 1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: