Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
16
-
08
15
-
08
14
-
08
13
-
08
12
-
08
11
-
08
10
-
08
09
-
08
08
-
08
07
-
08
06
-
08
05
-
08
04
-
08
03
-
08
02
-
08
01
-
08
31
-
07
30
-
07
29
-
07
28
-
07
27
-
07
26
-
07
25
-
07
24
-
07
23
-
07
22
-
07
21
-
07
20
-
07
19
-
07
18
-
07
00-5511211111  1      1         1 1  
01-1014  12  11  1111 11 1     1    1
02-20212  2  1  1 211211 21 11 1    1
03-3010  1        1    1       1111 3
04-4015 1   11 2 1   1       21 221  
05-508             1 1 111 2  1     
06-60111  1 1  1        2  12    1 1 
07-7017 11          2 11   1 21 12 4 
08-8013 12 11      111  11 1  1     1
09-9012  1 1    1    11 1   11 2 1 1 
11-66181 1  2     211 31 12111       
12-2110 1 111 2       1    1  1  1   
13-3111      21  1  1    1 1     22  
14-4121 12 1     2 21 1 111  211 121 
15-51121 1        1 1 111  11      3 
16-61181  11  121 1 1  2 1 2  1 2 1  
17-71151    111  11      12 1    2111
18-8120  1112211111     1 1 211 1  1 
19-9117 11 111   2 1  1    2112   2  
22-7719 11 3  1 1  1 1 12  211    1 2
23-3216  1  11  1111   2  1 2 21  1  
24-421611122       1  111 1   1  111 
25-529  11   321              1     
26-6220 2 1 12     2   1  11121 1121 
27-7220  1 1 1   3 11   1 1  1142 1 1
28-8216111 221111     1  1  1 1    1 
29-9226 2 1   111 214  113     121121
33-88181   1  1 221112   21  1    11 
34-4311  1   1  1    2  2    11 11   
35-531811   12 1 112    1    2  1 112
36-6316       141   2111     11  11 1
37-7314  21   1  1   1 1  12111     1
38-8317 1 2   1  11111 12  1 1 1 1  1
39-9318 1  111  1112   2 3 1 1  1 1  
44-9917     1 11 2  13111    1111 1  
45-541621 111       1 1 1  11  2   12
46-641711   11 11   1 111 21 1 11  1 
47-74151  11   2   1  21 111     111 
48-8417111212   1 1 1  11211         
49-9417 2 11 1  212 1 1   1 1  1  1 1
56-6516   1   122111 1 1    1  1    3
57-75131    1 1  21      12   1 21   
58-8515 1     111121    1   2  112   
59-9516   11  11         31 21111 1 1
67-763032 121 1 1 21 232  21  121  11
68-8628  11 242 1  114 1 111 11211 1 
69-96211  11112 1    21    21 2 21 11
78-87132 1 1   1  1   1 1 2 1 1   1  
79-9717 1    2 12  211  2  1  1    12
89-9814212     111   1  1       12 1 
Các bộ số bạn đã lựa chọn: