Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
23
-
02
22
-
02
21
-
02
20
-
02
19
-
02
18
-
02
17
-
02
16
-
02
15
-
02
14
-
02
13
-
02
12
-
02
11
-
02
10
-
02
09
-
02
08
-
02
07
-
02
06
-
02
05
-
02
04
-
02
03
-
02
02
-
02
01
-
02
31
-
01
26
-
01
25
-
01
24
-
01
23
-
01
22
-
01
21
-
01
00-5517  1 2  1   11 1 111   2   13 1
01-10141 1  2    1 2    11111    1  1
02-2018    1   12 13 11   1112 1   11
03-30131     2   11    21  1  11  21 
04-4020  111   1  11 11 111 112  2111
05-508       1   12        11   11 1
06-60121  14   1        111   2      
07-7017   1111 1  1 2  1 1113      11
08-80141 111   1    111 1     1  1 21
09-90121   12  11       2 1    11   1
11-6616 111  1  2   12 211  1  31 11 
12-2121  12  1   1 11 12121 1 1 1112 
13-3118  11   21112  1  1  3  221111 
14-4112   11   1  1 1121  1 11  2    
15-51191 1  12  1 1111   3 1 12  11 1
16-61171111 1 11      1 1  12 1  1111
17-7114 2     11 11 1 21  11       2 
18-81171112 2     11 113 111        1
19-912011     1321  1112  122  22 1 1
22-7710   1  21 1    11  1    1     1
23-3221211222  112  1 1   3 2 2  1  1
24-42211121  2   1  21 1 1 11212   1 
25-5213   1 11 1 12 11 2    1  1  1  
26-621814  11    111  12 11    11 1  
27-7221 2   123 3   21      1  13 1 2
28-8216111121 1      11   111  11  1 
29-92172  1 1 1 11311 1   2  21  1 1 
33-8816 1    1  2 1 1 2 1  1 2 11  2 
34-431611 1 1211 1    1  21    1 1 11
35-5314   1    1 21     1  1 11 1   4
36-6315   1    1 11111  1 1     2211 
37-7319 11 1123 11   11 1      1121  
38-83911 1  2 1   1       2111      
39-9315  1  21   1   1   111 3 1 111 
44-99131 211211    1     1   1 1     
45-5416 12 21 21   11  1  1   11 1   
46-64161  12        1 1 2 11    11211
47-7414    1   1112111 11     1 21 1 
48-8420 321    112  1 1111  11 1  121
49-9413    1  2 1 1     1  122 13    
56-65131 1  1       11   221 11   1  
57-7591 1      1    11  1    1  1 1 
58-8518121   211 112 1 1  111       1
59-95111     11 1111    11 1  1   1  
67-7614 1   1      12111    111 11 11
68-86171  1    1 2   11112 1 1 11 2  
69-969 1    111  111       11  1    
78-8718  2 11 11 1   1111 11  11 11 1
79-97141   11 1 2  11   3     11 1   
89-98101       121 2 11  1       2  1
Các bộ số bạn đã lựa chọn: