Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
00-551711  12  11132  1  211 1   111 
01-10251 3 11 1111 12  2 1211 1  121 
02-2017 1 11    1 121 11 11  11  21  
03-301611  2  11  1 1          122111
04-4019   21 11   311   1 111  32  1 
05-5018  121111 22     11 1 1 1 11   
06-608    1  1 11    2   11   1   2 
07-70131 1121   2    1  21   2     1 
08-801812   1  2  11     312 1 12 1 2
09-90142  1  2 1  2  2 1 1 111    1  
11-6613 1          111 1  111 21 22  
12-21161 1  211   12 11 1 11  11 2   
13-3111     1 111   1  1 1    1   21 
14-4116  1 3   1    11    1 1  11 131
15-5111        1    232 1    2 1  1 1
16-6114        1 31   2 12 1    2 12 
17-712211    3    12  11 11 2122 213 
18-8113   12 131   1111     21 1     
19-9117   1 3  1  1    3  1231 13    
22-77141            2  11 21   1 1 31
23-3210 12 1      1      1    1    12
24-429 1   1 11           1 1 1 1  1
25-5216 1     11 1 1    13   22 21   
26-62201 1    11111 1221 21  3      1
27-7213  1      1    111 111 21  1  1
28-8217 3  112  1  11 2    1121  1   
29-92161 1   1  11    2  1  1 21 1  3
33-88171 1  1     1 1 1121 12   1 212
34-4312111  1    11 11  1     1 11   
35-5321 312 21 132 1  112 1 1    1111
36-639     1 1        11  1  3     1
37-7318132 1  11111 11 1  1       1 1
38-8319  221 1121111 3 12 11  1 1    
39-9314   21   21 1111 1    1   1   1
44-991521 1   2  1    1111   1 2  2 1
45-54111 2      11     1 11  1    1 1
46-6420   212 112    1  11 1 22  12  
47-7414     111  1 21 1 111     1   2
48-8414  1 2 112 1 2 1 1        11   
49-94241113 21  11  211   3    1 2111
56-658 1 1   1   11   1    1  11    
57-75172111  11    12  11  1  2 1   1
58-8516  11 12  2   11    1 2  2 1 1 
59-9514   211  2 2 1         1 12  1 
67-76131    12   2 1 2  1  21     11 
68-8615111   21 2 1     2   11 1   1 
69-96121     211  1     2  1  111    
78-8711211 2 11  1 11  1            1
79-97141  11  1     1231    1    11  
89-9814 1        12   1 11132 111    
Các bộ số bạn đã lựa chọn: