Chọn cặp số muốn xem:

Chọn tất cả | Xóa tất cả

00-55
01-10
02-20
03-30
04-40
05-50
06-60
07-70
08-80
09-90
11-66
12-21
13-31
14-41
15-51
16-61
17-71
18-81
19-91
22-77
23-32
24-42
25-52
26-62
27-72
28-82
29-92
33-88
34-43
35-53
36-63
37-73
38-83
39-93
44-99
45-54
46-64
47-74
48-84
49-94
56-65
57-75
58-85
59-95
67-76
68-86
69-96
78-87
79-97
89-98
Nhập khoảng thời gian thống kê:
 Lần quay gần nhất
Chọn Tỉnh - Thành Phố cần xem:
   
Nội dung dịch vụ tin nhắn SMS Soạn tin Gửi
Chờ nhận kết quả xổ số miền bắc
kxmb cho
8141
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
kxmb
8141
Nhận TK 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số Miền Bắc trong ngày
AL mb
8541
Nhận kết quả cầu loto + TK giải đặc biệt xổ số Miền Bắc
CL mb
8541
Nhận TK cặp loto xiên xổ số Miền Bắc đẹp nhất hôm nay
LX mb
8541
Ủng hộ website xoso888.vn
UH
8541
Phí dịch vụ tin nhắn: 8141=1.000đ, 8241=2.000đ, 8341=3.000đ, 8441=4.000đ, 8541=5.000đ, 8641=10.000đ, 8741=15.000đ
xoso888 vip
Các bộ số bạn đã lựa chọn:      
Chọn các bộ số

Tất cả/Không chọn
Bộ sốTổng số
lần về
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
00-5518  13 1211 11 2   2 2    1 2   
01-1021 3 211   11 141  1 1  1  12  2
02-2019 2212 1    121 11   1   11 1 1
03-30171 1 11 1311  1  1 1 1  121    
04-401721     21   2 1 1 11 2  1  1 1
05-5019 11  11 1 1  2321 1  1111     
06-6014   2 1111   1211   11  2    11
07-70173     1   1   1 122 121   1121
08-80121    2 1   1   1 11  1   1   2
09-902111   1  11 1 11 1   11221212  
11-6613     11  2   21111 1    11112 
12-2122 11111 3121   1 1  1  32 221 1
13-31171   1 11  212  111 21 1  12   
14-4116   11   1       3 1112 2  21  
15-5110       2  1  1  1       21 1 1
16-61192 1112221 21    11   1 1      
17-711631  1   11 11  11 1  1   12   
18-8120  1   1   11 1 3  2 1 1 1 2131
19-9116  1 1  2 121   11 1 112  1  1 
22-771211  2    11 11 2        1   1 
23-321812 1  2  11 21 1  122       3 
24-4212  2 1   1   2 21 1  1 1  11  1
25-522221  1 1112 11       31112  21 
26-6213 21    1   1 11    11  111 1  
27-7213   1 1 1  111 21  1 1  1   11 
28-8218 1111  1 11121   1   11  11 11
29-9215 1 1    1 1 2 1 1 12 1 1   11 
33-88101 21 1  11 1     1    1       
34-438  1         1 4 21      1  2  
35-53131 1  12          11111  2    1
36-631911 111  2211  2   1  21  2    
37-7319    1      1  2 23 1 11113   2
38-838    1  2 2  1   12           1
39-9314 111 1  1 11     22     2 1123
44-991811   2 1    11 12113  11   1  
45-5412 211    11  11     112 1   1  
46-6412   2  3  1  1  1  1   11  1   
47-74211   22  12 1  21     131 1 111
48-841611  1211 1 1  11  11    1   11
49-9417 1  113 111  1    1 11     22 
56-659 1 2      12      21     111  
57-75171 1111  1  3 1    11   111  2 
58-8512      1  1111  2  1 1   1    2
59-9510         1     311 3 1  111   
67-7613 111 1 21 1    11   1    1 1  
68-8615  2 1 2 2 1     11  1  11 11 1
69-96131 111     1  1   11 3  2  1 1 
78-878  11             1   1 1  1 11
79-979  1 1 11    1    1    11   1 1
89-98181 1 11  1  2 1      1231111   
Các bộ số bạn đã lựa chọn: