Thống kê lô gan miền bắc - Lô gan mb

TK lô gan xổ số miền bắc ngày 04/07/2020

Hướng dẫn xem TK lô gan mb

 • Lo gan mb: Là các bộ số loto đã qua nhiều lần quay chưa xuất hiện.
 • Có một số anh em hay đi tìm những bộ số lâu ngày chưa ra để nuôi, mong chờ một ngày sẽ nổ lớn. Nhưng bản chất của chơi loto vẫn là do may mắn, vì thế đôi khi chúng ta cũng không thể nào biết được thời điểm nào thì lô gan sẽ cắt cầu và nổ lớn. Nên bạn hãy cẩn trọng, tính toán kỹ cho chiến thuật của mình.
 • Biên độ gan cần xem: Chọn biên độ gan mà bạn muốn xem, ví dụ muốn xem các loto qua 10 lần quay vẫn chưa về, bạn nhập biên độ gan là 10. Sau khi chọn biên độ gan thì bạn chọn khoảng thời gian cần xem ở bên dưới.
 • Từ ngày: Chọn ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần xem. xoso888.vn để mặc định là mốc thời gian cách ngày hiện tại 1 tháng.
 • Đến ngày: Chọn ngày cuối của khoảng thời gian cần xem. Xoso888.vn để mặc định là ngày hiện tại.
 • Ngoài ra để tiện cho các bạn chú ý, xoso888.vn đã tổng hợp chu kỳ gan cực đại của các bộ số từ 00 đến 99 trong thời gian 10 năm trở lại đây. Bạn có thể theo dõi ở bên dưới nhé.
 • Gan cực đại: Khoảng thời gian dài nhất mà loto không về trong quá khứ. Ở bên dưới chúng tôi thống kê trong hơn 10 năm trở lại đây.
Biên độ gan cần xem:
Khoảng thời gian cần xem:
Từ: Đến:

Loto gan 10 ngày chưa ra:

 • Cặp số 03 ra ngày 19-06-2020 đến ngày 04/07/2020 gan 14 ngày.
 • Cặp số 05 ra ngày 22-06-2020 đến ngày 04/07/2020 gan 11 ngày.
 • Cặp số 18 ra ngày 20-06-2020 đến ngày 04/07/2020 gan 13 ngày.
 • Cặp số 40 ra ngày 21-06-2020 đến ngày 04/07/2020 gan 12 ngày.
 • Cặp số 44 ra ngày 23-06-2020 đến ngày 04/07/2020 gan 10 ngày.
 • Cặp số 63 ra ngày 17-06-2020 đến ngày 04/07/2020 gan 16 ngày.
 • Cặp số 69 ra ngày 20-06-2020 đến ngày 04/07/2020 gan 13 ngày.

Gan cực đại của các bộ số từ 00 đến 99

Loto Gan cực đại Khoảng thời gian chu kỳ gan
00 28 ngày Từ: 10-07-2018 Đến: 08-08-2018
01 24 ngày Từ: 05-03-2018 Đến: 30-03-2018
02 22 ngày Từ: 03-07-2017 Đến: 26-07-2017
03 27 ngày Từ: 22-05-2012 Đến: 19-06-2012
04 34 ngày Từ: 23-11-2016 Đến: 28-12-2016
05 26 ngày Từ: 27-12-2013 Đến: 23-01-2014
06 25 ngày Từ: 17-08-2008 Đến: 12-09-2008
07 28 ngày Từ: 28-07-2013 Đến: 26-08-2013
08 27 ngày Từ: 25-04-2010 Đến: 23-05-2010
09 26 ngày Từ: 15-07-2008 Đến: 11-08-2008
10 33 ngày Từ: 07-12-2016 Đến: 10-01-2017
11 27 ngày Từ: 28-06-2018 Đến: 26-07-2018
12 25 ngày Từ: 10-06-2008 Đến: 06-07-2008
13 25 ngày Từ: 16-12-2012 Đến: 11-01-2013
14 25 ngày Từ: 03-06-2017 Đến: 29-06-2017
15 23 ngày Từ: 19-10-2011 Đến: 12-11-2011
16 21 ngày Từ: 22-02-2010 Đến: 16-03-2010
17 29 ngày Từ: 20-08-2017 Đến: 19-09-2017
18 30 ngày Từ: 16-09-2015 Đến: 17-10-2015
19 26 ngày Từ: 18-04-2009 Đến: 15-05-2009
20 25 ngày Từ: 03-10-2010 Đến: 29-10-2010
21 28 ngày Từ: 10-05-2016 Đến: 08-06-2016
22 24 ngày Từ: 06-10-2016 Đến: 31-10-2016
23 29 ngày Từ: 12-04-2008 Đến: 12-05-2008
24 25 ngày Từ: 01-05-2015 Đến: 27-05-2015
25 24 ngày Từ: 04-02-2013 Đến: 05-03-2013
26 28 ngày Từ: 25-05-2017 Đến: 23-06-2017
27 24 ngày Từ: 20-02-2012 Đến: 16-03-2012
28 30 ngày Từ: 15-07-2015 Đến: 15-08-2015
29 25 ngày Từ: 14-03-2017 Đến: 09-04-2017
30 29 ngày Từ: 10-09-2015 Đến: 10-10-2015
31 38 ngày Từ: 22-06-2013 Đến: 31-07-2013
32 23 ngày Từ: 15-03-2012 Đến: 08-04-2012
33 30 ngày Từ: 18-06-2010 Đến: 19-07-2010
34 23 ngày Từ: 25-03-2018 Đến: 18-04-2018
35 35 ngày Từ: 19-04-2018 Đến: 25-05-2018
36 27 ngày Từ: 13-11-2016 Đến: 11-12-2016
37 23 ngày Từ: 24-06-2018 Đến: 18-07-2018
38 26 ngày Từ: 03-07-2016 Đến: 30-07-2016
39 38 ngày Từ: 17-06-2014 Đến: 26-07-2014
40 26 ngày Từ: 01-10-2018 Đến: 28-10-2018
41 22 ngày Từ: 31-01-2015 Đến: 27-02-2015
42 25 ngày Từ: 25-08-2017 Đến: 20-09-2017
43 30 ngày Từ: 31-07-2010 Đến: 31-08-2010
44 30 ngày Từ: 29-04-2016 Đến: 30-05-2016
45 34 ngày Từ: 12-01-2013 Đến: 20-02-2013
46 28 ngày Từ: 02-01-2013 Đến: 31-01-2013
47 29 ngày Từ: 04-12-2016 Đến: 03-01-2017
48 27 ngày Từ: 08-08-2016 Đến: 05-09-2016
49 23 ngày Từ: 03-11-2015 Đến: 27-11-2015
50 26 ngày Từ: 26-08-2018 Đến: 22-09-2018
51 25 ngày Từ: 06-10-2015 Đến: 01-11-2015
52 21 ngày Từ: 12-03-2015 Đến: 03-04-2015
53 23 ngày Từ: 26-07-2008 Đến: 19-08-2008
54 22 ngày Từ: 09-04-2015 Đến: 02-05-2015
55 25 ngày Từ: 10-12-2015 Đến: 05-01-2016
56 23 ngày Từ: 06-02-2011 Đến: 02-03-2011
57 30 ngày Từ: 25-07-2013 Đến: 25-08-2013
58 35 ngày Từ: 01-01-2018 Đến: 06-02-2018
59 24 ngày Từ: 22-04-2008 Đến: 17-05-2008
60 25 ngày Từ: 23-05-2012 Đến: 18-06-2012
61 35 ngày Từ: 16-04-2012 Đến: 22-05-2012
62 28 ngày Từ: 24-07-2017 Đến: 22-08-2017
63 26 ngày Từ: 05-09-2013 Đến: 02-10-2013
64 25 ngày Từ: 14-09-2018 Đến: 10-10-2018
65 30 ngày Từ: 19-10-2009 Đến: 24-11-2009
66 29 ngày Từ: 16-11-2014 Đến: 16-12-2014
67 26 ngày Từ: 23-11-2011 Đến: 20-12-2011
68 27 ngày Từ: 01-05-2009 Đến: 29-05-2009
69 28 ngày Từ: 15-10-2008 Đến: 13-11-2008
70 30 ngày Từ: 09-12-2013 Đến: 09-01-2014
71 28 ngày Từ: 21-08-2008 Đến: 19-09-2008
72 20 ngày Từ: 18-02-2016 Đến: 10-03-2016
73 28 ngày Từ: 10-08-2013 Đến: 08-09-2013
74 36 ngày Từ: 04-04-2016 Đến: 11-05-2016
75 24 ngày Từ: 08-06-2012 Đến: 03-07-2012
76 25 ngày Từ: 12-05-2012 Đến: 07-06-2012
77 27 ngày Từ: 27-10-2010 Đến: 24-11-2010
78 33 ngày Từ: 02-09-2017 Đến: 06-10-2017
79 21 ngày Từ: 02-03-2010 Đến: 24-03-2010
80 23 ngày Từ: 04-02-2009 Đến: 28-02-2009
81 27 ngày Từ: 11-01-2011 Đến: 12-02-2011
82 23 ngày Từ: 09-03-2011 Đến: 02-04-2011
83 27 ngày Từ: 06-07-2016 Đến: 03-08-2016
84 29 ngày Từ: 01-06-2014 Đến: 01-07-2014
85 25 ngày Từ: 16-02-2014 Đến: 14-03-2014
86 28 ngày Từ: 08-11-2016 Đến: 07-12-2016
87 23 ngày Từ: 15-08-2013 Đến: 08-09-2013
88 26 ngày Từ: 27-07-2009 Đến: 23-08-2009
89 31 ngày Từ: 07-07-2009 Đến: 08-08-2009
90 24 ngày Từ: 07-05-2010 Đến: 01-06-2010
91 31 ngày Từ: 19-07-2009 Đến: 20-08-2009
92 26 ngày Từ: 15-07-2009 Đến: 11-08-2009
93 23 ngày Từ: 21-06-2009 Đến: 15-07-2009
94 32 ngày Từ: 07-07-2011 Đến: 09-08-2011
95 27 ngày Từ: 11-04-2014 Đến: 09-05-2014
96 28 ngày Từ: 25-05-2015 Đến: 23-06-2015
97 25 ngày Từ: 02-05-2018 Đến: 28-05-2018
98 26 ngày Từ: 12-12-2010 Đến: 08-01-2011
99 20 ngày Từ: 23-05-2016 Đến: 13-06-2016
DMCA.com Protection Status