Soi cầu vip xsmb lodeonline soi cau 19-10-2020

Bạn đang xem soi cầu vip: xổ số Miền Bắc ngày 19-10-2020

1. Soi cầu siêu vip xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 10 năm 2020

Soi cau tham khảo: soi cầu lô bạch thủ
Thống kê 30 ngày cầu siêu vip xổ số Miền Bắc
Cầu loto siêu vip 30 ngày của xổ số Miền Bắc Tỉ lệ ăn

Ngày 18/10/2020: Thống kê (76,42,84) ra (42,84)

2/3

Ngày 17/10/2020: Thống kê (38,91,30) ra (38,38)

2/3

Ngày 16/10/2020: Thống kê (37) ra ()

0/1

Ngày 15/10/2020: Thống kê (01,65) ra ()

0/2

Ngày 14/10/2020: Thống kê (01,13) ra (13)

1/2

Ngày 13/10/2020: Thống kê (93,23,29,13) ra (23)

1/4

Ngày 12/10/2020: Thống kê (53,13) ra ()

0/2

Ngày 11/10/2020: Thống kê (31,85) ra ()

0/2

Ngày 10/10/2020: Thống kê (31,84,85) ra (84)

1/3

Ngày 09/10/2020: Thống kê (97,78,52,57) ra ()

0/4

Ngày 08/10/2020: Thống kê (97,78,49) ra ()

0/3

Ngày 07/10/2020: Thống kê (30,09) ra (30,09)

2/2

Ngày 06/10/2020: Thống kê () ra ()

0/0

Ngày 05/10/2020: Thống kê (31,79,05) ra (79)

1/3

Ngày 04/10/2020: Thống kê (61,95) ra ()

0/2

Ngày 03/10/2020: Thống kê (97,78,84,85) ra (97,97)

2/4

Ngày 02/10/2020: Thống kê (85) ra ()

0/1

Ngày 01/10/2020: Thống kê (34,57) ra (34,34)

2/2

Ngày 30/09/2020: Thống kê (40,34) ra (40)

1/2

Ngày 29/09/2020: Thống kê (42,37) ra (42,42)

2/2

Ngày 28/09/2020: Thống kê (92,41) ra ()

0/2

Ngày 27/09/2020: Thống kê (42,41) ra ()

0/2

Ngày 26/09/2020: Thống kê () ra ()

0/0

Ngày 25/09/2020: Thống kê (97,21,00,06) ra ()

0/4

Ngày 24/09/2020: Thống kê () ra ()

0/0

Ngày 23/09/2020: Thống kê (40,92) ra ()

0/2

Ngày 22/09/2020: Thống kê (30,92,85,41) ra ()

0/4

Ngày 21/09/2020: Thống kê (33,80,11) ra (11)

1/3

Ngày 20/09/2020: Thống kê (19,34,09) ra ()

0/3

Ngày 19/09/2020: Thống kê (52) ra ()

0/1

Tỉ lệ ăn 30 ngày :

18/68(26%)

Tổng số ngày ăn trong 30 ngày :

12

2. Soi cầu âm dương xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 10 năm 2020

Soi cau tham khảo: soi cau lo chinh xac

54 - 35 - 71 - 88

Thống kê 30 ngày cầu âm dương xổ số Miền Bắc
Cầu loto âm dương 30 ngày của xổ số Miền Bắc Tỉ lệ

Ngày 18/10/2020: Thống kê (76,15,52,85,88) ra (52,52)

2/5

Ngày 17/10/2020: Thống kê (28,93,38,36,88) ra (38,38)

2/5

Ngày 16/10/2020: Thống kê (54,08,83,38,10) ra (08,08,10)

3/5

Ngày 15/10/2020: Thống kê (50,82,43,73,08,52,95,49) ra (50)

1/8

Ngày 14/10/2020: Thống kê (73,82,92,43,63,18,49,52) ra (82)

1/8

Ngày 13/10/2020: Thống kê (59,18,43,03,82,51) ra (51)

1/6

Ngày 12/10/2020: Thống kê (00,61,13) ra ()

0/3

Ngày 11/10/2020: Thống kê (13,85,65,52,81,00) ra (65,65,00)

3/6

Ngày 10/10/2020: Thống kê (25,15,82,13,85) ra (25,82)

2/5

Ngày 09/10/2020: Thống kê (63,78,25,72,57,97,48) ra (63,25)

2/7

Ngày 08/10/2020: Thống kê (03,34,97,06,49,74) ra (06)

1/6

Ngày 07/10/2020: Thống kê (93,65,71,17,60) ra (93,65)

2/5

Ngày 06/10/2020: Thống kê (71,00,22,72) ra (71)

1/4

Ngày 05/10/2020: Thống kê (98,09,80,72,48,76,31) ra (76)

1/7

Ngày 04/10/2020: Thống kê (94,01,98,48) ra (94,94,48,48)

4/4

Ngày 03/10/2020: Thống kê (85,90,46,78,81) ra (81)

1/5

Ngày 02/10/2020: Thống kê (71,09,81,14) ra ()

0/4

Ngày 01/10/2020: Thống kê (76,09,51,29,14,15,55,57) ra (29)

1/8

Ngày 30/09/2020: Thống kê (14,15,79,47,40) ra (47,40)

2/5

Ngày 29/09/2020: Thống kê (45,37,70,89,39,50,69) ra (89,39)

2/7

Ngày 28/09/2020: Thống kê (07,02,54,38,75,09,90) ra (38,38,90)

3/7

Ngày 27/09/2020: Thống kê (53,54,75,42) ra ()

0/4

Ngày 26/09/2020: Thống kê (75,74) ra (74)

1/2

Ngày 25/09/2020: Thống kê (74,90,07,06,62,21,05,77) ra (07,07,77)

3/8

Ngày 24/09/2020: Thống kê (07,96,06,05,62,74,10,90) ra (05,05,74)

3/8

Ngày 23/09/2020: Thống kê (26,56,62,92) ra (26)

1/4

Ngày 22/09/2020: Thống kê (36,95,32,62,43,15,27) ra ()

0/7

Ngày 21/09/2020: Thống kê (91,45,74,67,11) ra (91,74,11)

3/5

Ngày 20/09/2020: Thống kê (99,34,40,09) ra ()

0/4

Ngày 19/09/2020: Thống kê (25,76,60,48,34) ra ()

0/5

Tỉ lệ ăn 30 ngày :

46/167(27%)

Tổng số ngày ăn trong 30 ngày :

24

3. Soi cầu loto ngũ hành xổ số Miền Bắc ngày 19 tháng 10 năm 2020

Soi cầu tham khảo thêm: soi cau xsmb minh ngoc

86 - 68

Thống kê 30 ngày cầu ngũ hành xổ số Miền Bắc
Cầu loto ngũ hành 30 ngày của xổ số Miền Bắc Tỉ lệ ăn

Ngày 18/10/2020: Thống kê (56,65) ra (56)

1/2

Ngày 17/10/2020: Thống kê (49,94) ra (49)

1/2

Ngày 16/10/2020: Thống kê (99) ra ()

0/1

Ngày 15/10/2020: Thống kê (46,64) ra ()

0/2

Ngày 14/10/2020: Thống kê (72,27) ra (27)

1/2

Ngày 13/10/2020: Thống kê (26,62) ra ()

0/2

Ngày 12/10/2020: Thống kê (24,42) ra (42)

1/2

Ngày 11/10/2020: Thống kê (59,95) ra ()

0/2

Ngày 10/10/2020: Thống kê (93,39) ra (93)

1/2

Ngày 09/10/2020: Thống kê (93,39) ra ()

0/2

Ngày 08/10/2020: Thống kê (51,15) ra ()

0/2

Ngày 07/10/2020: Thống kê (67,76) ra (67)

1/2

Ngày 06/10/2020: Thống kê (70,07) ra ()

0/2

Ngày 05/10/2020: Thống kê (88) ra ()

0/1

Ngày 04/10/2020: Thống kê (46,64) ra ()

0/2

Ngày 03/10/2020: Thống kê (96,69) ra (96,96)

2/2

Ngày 02/10/2020: Thống kê (51,15) ra ()

0/2

Ngày 01/10/2020: Thống kê (14,41) ra ()

0/2

Ngày 30/09/2020: Thống kê (29,92) ra (92)

1/2

Ngày 29/09/2020: Thống kê (97,79) ra (97,97)

2/2

Ngày 28/09/2020: Thống kê (46,64) ra ()

0/2

Ngày 27/09/2020: Thống kê (65,56) ra ()

0/2

Ngày 26/09/2020: Thống kê (44) ra ()

0/1

Ngày 25/09/2020: Thống kê (69,96) ra ()

0/2

Ngày 24/09/2020: Thống kê (30,03) ra (30,03)

2/2

Ngày 23/09/2020: Thống kê (25,52) ra ()

0/2

Ngày 22/09/2020: Thống kê (82,28) ra ()

0/2

Ngày 21/09/2020: Thống kê (78,87) ra ()

0/2

Ngày 20/09/2020: Thống kê (08,80) ra ()

0/2

Ngày 19/09/2020: Thống kê (65,56) ra ()

0/2

Tỉ lệ ăn 30 ngày :

13/57(22%)

Tổng số ngày ăn trong 30 ngày :

10

4.Soi cầu loto 4 số vip xsmb ngày 19 tháng 10 năm 2020

52 - 25 - 62 - 26
Thống kê 30 ngày cầu 4 số vip xsmb

TK Cầu loto 4 số vip 30 ngày xổ số miền bắc

Tỉ lệ ăn

Ngày 18/10/2020: Thống kê (33,18,81) ra ()

0/3

Ngày 17/10/2020: Thống kê (21,12,04,40) ra (21)

1/4

Ngày 16/10/2020: Thống kê (51,15,26,62) ra (62)

1/4

Ngày 15/10/2020: Thống kê (05,50,38,83) ra (05,50)

2/4

Ngày 14/10/2020: Thống kê (23,32,51,15) ra ()

0/4

Ngày 13/10/2020: Thống kê (84,48,12,21) ra (84)

1/4

Ngày 12/10/2020: Thống kê (60,06,35,53) ra (35)

1/4

Ngày 11/10/2020: Thống kê (84,48,72,27) ra (72)

1/4

Ngày 10/10/2020: Thống kê (25,52,96,69) ra (25)

1/4

Ngày 09/10/2020: Thống kê (46,64,73,37) ra ()

0/4

Ngày 08/10/2020: Thống kê (84,48,03,30) ra (30)

1/4

Ngày 07/10/2020: Thống kê (53,35,50,05) ra (53)

1/4

Ngày 06/10/2020: Thống kê (85,58,45,54) ra (85,54)

2/4

Ngày 05/10/2020: Thống kê (92,29,44) ra (92,29,44,44)

4/3

Ngày 04/10/2020: Thống kê (97,79,04,40) ra (97)

1/4

Ngày 03/10/2020: Thống kê (93,39,02,20) ra ()

0/4

Ngày 02/10/2020: Thống kê (65,56,61,16) ra ()

0/4

Ngày 01/10/2020: Thống kê (75,57,58,85) ra ()

0/4

Ngày 30/09/2020: Thống kê (72,27,42,24) ra ()

0/4

Ngày 29/09/2020: Thống kê (04,40,39,93) ra (39,93)

2/4

Ngày 28/09/2020: Thống kê (78,87,33) ra (78)

1/3

Ngày 27/09/2020: Thống kê (13,31,79,97) ra (13,31)

2/4

Ngày 26/09/2020: Thống kê (07,70,65,56) ra ()

0/4

Ngày 25/09/2020: Thống kê (05,50,84,48) ra ()

0/4

Ngày 24/09/2020: Thống kê (26,62,86,68) ra (86)

1/4

Ngày 23/09/2020: Thống kê (33,80,08) ra ()

0/3

Ngày 22/09/2020: Thống kê (17,71,49,94) ra (17)

1/4

Ngày 21/09/2020: Thống kê (22,61,16) ra ()

0/3

Ngày 20/09/2020: Thống kê (94,49,68,86) ra (49)

1/4

Ngày 19/09/2020: Thống kê (37,73,45,54) ra (73)

1/4

Tỉ lệ ăn 30 ngày :

26/115(22%)

Tổng số ngày ăn trong 30 ngày :

19

5. Cầu bạch thủ xổ số miền bắc ngày 19 tháng 10 năm 2020

Cầu tìm nhiều: soi cầu lô win2888
00

Thống kê 30 ngày cầu bạch thủ XSMB
Thống kê loto bạch thủ trong 30 ngày của xổ số miền bắc

Ngày 18/10/2020 : 00 ăn 2 nháy

Ngày 17/10/2020 : 14 ăn 1 nháy

Ngày 16/10/2020 : 54 ăn 0 nháy

Ngày 15/10/2020 : 46 ăn 0 nháy

Ngày 14/10/2020 : 70 ăn 0 nháy

Ngày 13/10/2020 : 85 ăn 0 nháy

Ngày 12/10/2020 : 15 ăn 0 nháy

Ngày 11/10/2020 : 46 ăn 1 nháy

Ngày 10/10/2020 : 01 ăn 1 nháy

Ngày 09/10/2020 : 31 ăn 0 nháy

Ngày 08/10/2020 : 82 ăn 0 nháy

Ngày 07/10/2020 : 40 ăn 0 nháy

Ngày 06/10/2020 : 17 ăn 0 nháy

Ngày 05/10/2020 : 56 ăn 0 nháy

Ngày 04/10/2020 : 61 ăn 0 nháy

Ngày 03/10/2020 : 59 ăn 0 nháy

Ngày 02/10/2020 : 42 ăn 0 nháy

Ngày 01/10/2020 : 59 ăn 0 nháy

Ngày 30/09/2020 : 87 ăn 0 nháy

Ngày 29/09/2020 : 03 ăn 0 nháy

Ngày 28/09/2020 : 39 ăn 1 nháy

Ngày 27/09/2020 : 24 ăn 0 nháy

Ngày 26/09/2020 : 19 ăn 0 nháy

Ngày 25/09/2020 : 23 ăn 0 nháy

Ngày 24/09/2020 : 75 ăn 0 nháy

Ngày 23/09/2020 : 10 ăn 1 nháy

Ngày 22/09/2020 : 22 ăn 0 nháy

Ngày 21/09/2020 : 41 ăn 0 nháy

Ngày 20/09/2020 : 07 ăn 0 nháy

Ngày 19/09/2020 : 32 ăn 0 nháy

Tổng số ngày ăn trong 30 ngày : 6 ngày

Tổng số nháy về trong 30 ngày : 7 nháy

6. Thống kê lô trượt - lô không về xsmb ngày 19 tháng 10 năm 2020

Từ khóa soi cau hot: soi cầu lô win2888
000607364453
597477869093

Từ khóa soi cau liên quan:soi cầu xổ số miền bắc xsmb, soi câu lo, soi cau de mb, soi cau mb chinh xac 100, soi cau xsmb 7777, xo so mien bac soi cau, soi cau mb dien dan, soi cầu miền bắc 24, kqxsmb thongke soicau, kết quả xổ số miền bắc trực tiếp soi cầu, soi câu vip mb, soi cau xsmb mien phi ngay hom nay rong bach kim, soi cầu vip ba miền, soi cầu chính xác hôm nay, soi cau mb win2888 org, soi cầu lô vip miền bắc hôm nay, soi cầu 88, soi cau lo de mb mien phi,

Soi cầu xổ số miền bắc ngày 19-10-2020

Xem thống kê soi cầu hôm nay

Xổ số Miền Bắc
Xổ số HCM
Xổ số Đồng Tháp
Xổ số Cà Mau
Xổ số Phú Yên
Xổ số Huế

Lời nhắn từ xoso888.vn

Chuyên mục thống kê, dự đoán, soi cầu xổ số 3 miền hàng ngày tại website xoso888.vn. Nội dung trang:
 • Tổng hợp thống kê, soi cầu của xsmb, xsmt, xsmn mỗi ngày. Phân loại theo từng tỉnh, vùng, miền, các thứ trong tuần.
 • Toàn bộ bài viết được tổng hợp qua hơn 30 chức năng thống kê, soi cầu tại xoso888.vn. Giúp bạn rút ngắn thời gian nghiên cứu.
 • Các cầu được cập nhật lúc 8h sáng hàng ngày:
 • Thứ 2: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Phú Yên, Huế
 • Thứ 3: Miền Bắc, Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, Đắc Lắc, Quảng Nam
 • Thứ 4: Miền Bắc, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Đà Nẵng
 • Thứ 5: Miền Bắc, Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
 • Thứ 6: Miền Bắc, Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Ninh Thuận
 • Thứ 7: Miền Bắc, TP Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Ngãi
 • Chủ nhật: Miền Bắc, Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum
 • Toàn bộ các cầu ở trên mang tính chất tham khảo, tỉ lệ ra số phụ thuộc vào may mắn của bạn. Các bạn tìm hiểu thêm và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chúc bạn may mắn!
DMCA.com Protection Status