Xem cầu chi tiết

- Chi tiết kết quả cầu 5 ngày của Xổ số Miền Bắc thống kê cho cặp số 39-93 ra trong lần quay tới
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 2, Vị trí 2: 28

Hướng dẫn xem cầu

  • Các kí hiệu màu: Màu đỏ là giải đặc biệt hoặc 2 số cuối của giải đặc biệt, màu xanh lá cây: là bộ số ăn cầu, màu xanh nước biển: là các vị trí ghép lên cầu
  • Bạn xem từ dưới lên trên: Ví dụ cầu chạy từ ngày 12/12 đến ngày 19/12 thì bắt đầu xem từ ngày 12/12 để thấy được 2 vị trí ghép cầu. Từ 2 vị trí ghép cầu đó dò lên các lần quay tiếp theo. Bộ số màu xanh lá cây là ăn cầu, chữ số có màu xanh nước biển là vị trí ghép cầu lấy 2 số ghép cầu tạo ra một bộ số mới cho lần quay tiếp theo.

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 17/01/2019

MĐB 15GV12GV3GV
G.ĐB 68116
G.1 26827
G.2
31264 81596
G.3
87555 09629 37437
65284 39787 92233
G.4
0839 8472 2914 6721
G.5
9662 8264 1248
3012 2856 7858
G.6
840 713 571
G.7
74 65 15 52
Đầu Lô tô
0  
1 12, 13, 14, 15, 16
2 21, 27, 29
3 33, 37, 39
4 40, 48
5 52, 55, 56, 58
6 62, 64, 64, 65
7 71, 72, 74
8 84, 87
9 96

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 10/01/2019

MĐB 13GN15GN7GN
G.ĐB 30559
G.1 78713
G.2
84288 17464
G.3
98540 14459 45907
55104 62771 61680
G.4
2703 7978 0534 7176
G.5
9801 8835 2008
9821 1349 0687
G.6
200 788 053
G.7
56 77 55 15
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03, 04, 07, 08
1 13, 15
2 21
3 34, 35
4 40, 49
5 53, 55, 56, 59, 59
6 64
7 71, 76, 77, 78
8 80, 87, 88, 88
9  

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 03/01/2019

MĐB 1FX9FX14FX
G.ĐB 60824
G.1 55041
G.2
15193 66122
G.3
84924 07715 80113
77073 98972 54689
G.4
9840 3138 3862 2883
G.5
3852 9294 8031
4568 8358 9906
G.6
266 328 646
G.7
75 78 28 89
Đầu Lô tô
0 06
1 13, 15
2 22, 24, 24, 28, 28
3 31, 38
4 40, 41, 46
5 52, 58
6 62, 66, 68
7 72, 73, 75, 78
8 83, 89, 89
9 93, 94

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 27/12/2018

MĐB 7FP11FP9FP
G.ĐB 24529
G.1 55726
G.2
87621 81834
G.3
06183 28342 85432
86248 00827 66193
G.4
3579 1214 1590 5315
G.5
3715 5449 3783
0358 5719 3156
G.6
205 927 937
G.7
46 86 68 33
Đầu Lô tô
0 05
1 14, 15, 15, 19
2 21, 26, 27, 27, 29
3 32, 33, 34, 37
4 42, 46, 48, 49
5 56, 58
6 68
7 79
8 83, 83, 86
9 90, 93

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 20/12/2018

MĐB 2EZ9EZ15EZ
G.ĐB 41302
G.1 47422
G.2
26270 96796
G.3
55635 98159 14745
72681 24705 91107
G.4
3725 0654 0685 0444
G.5
0726 0804 8807
8196 7351 9516
G.6
388 208 566
G.7
48 42 70 21
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 07, 07, 08
1 16
2 21, 22, 25, 26
3 35
4 42, 44, 45, 48
5 51, 54, 59
6 66
7 70, 70
8 81, 85, 88
9 96, 96

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 13/12/2018

MĐB 10EQ7EQ4EQ
G.ĐB 83517
G.1 17884
G.2
57757 80167
G.3
80426 90705 61683
41303 54762 01224
G.4
7700 1471 9634 2656
G.5
7486 2244 1483
8392 2116 8758
G.6
785 792 839
G.7
69 68 94 75
Đầu Lô tô
0 00, 03, 05
1 16, 17
2 24, 26
3 34, 39
4 44
5 56, 57, 58
6 62, 67, 68, 69
7 71, 75
8 83, 83, 84, 85, 86
9 92, 92, 94