Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Kết quả xổ số miền bắc ngày 17/04/2021

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 16/04

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 16/04/2021

MĐB 2AV3AV13AV1AV11AV6AV
G.ĐB 99789
G.1 61842
G.2
61345 45388
G.3
33740 22618 08822
57006 19388 34906
G.4
0127 8332 9708 8666
G.5
6417 5984 1399
9256 6349 7108
G.6
351 427 290
G.7
24 63 21 14
Đầu Lô tô
0 06, 06, 08, 08
1 14, 17, 18
2 21, 22, 24, 27, 27
3 32
4 40, 42, 45, 49
5 51, 56
6 63, 66
7  
8 84, 88, 88, 89
9 90, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 15/04

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 15/04/2021

MĐB 14AU1AU2AU11AU6AU12AU
G.ĐB 90982
G.1 05942
G.2
63537 27846
G.3
08216 97437 70544
95936 32700 64061
G.4
4137 0303 2119 8210
G.5
9246 4010 6842
6549 1334 5906
G.6
523 665 973
G.7
61 32 56 62
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06
1 10, 10, 16, 19
2 23
3 32, 34, 36, 37, 37, 37
4 42, 42, 44, 46, 46, 49
5 56
6 61, 61, 62, 65
7 73
8 82
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 14/04

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 14/04/2021

MĐB 12AT11AT8AT10AT13AT5AT
G.ĐB 74295
G.1 92214
G.2
85483 61076
G.3
72559 48815 40538
49532 49167 21320
G.4
4111 2072 6501 7996
G.5
9523 1051 5798
9184 3348 1405
G.6
135 132 102
G.7
39 80 82 38
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05
1 11, 14, 15
2 20, 23
3 32, 32, 35, 38, 38, 39
4 48
5 51, 59
6 67
7 72, 76
8 80, 82, 83, 84
9 95, 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 13/04

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 13/04/2021

MĐB 10AS1AS9AS11AS15AS4AS
G.ĐB 29405
G.1 36317
G.2
91982 14199
G.3
88411 82665 10594
93756 08443 37852
G.4
0292 2980 7500 4753
G.5
0456 4980 7105
4130 3798 1607
G.6
287 955 847
G.7
97 74 36 21
Đầu Lô tô
0 00, 05, 05, 07
1 11, 17
2 21
3 30, 36
4 43, 47
5 52, 53, 55, 56, 56
6 65
7 74
8 80, 80, 82, 87
9 92, 94, 97, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 12/04

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 12/04/2021

MĐB 2AR5AR6AR13AR11AR17AR
G.ĐB 86039
G.1 31145
G.2
18498 98082
G.3
98245 31416 10849
92752 30862 66716
G.4
8667 2436 7346 9819
G.5
3732 7416 9015
0599 7299 6184
G.6
120 072 542
G.7
70 97 16 88
Đầu Lô tô
0  
1 15, 16, 16, 16, 16, 19
2 20
3 32, 36, 39
4 42, 45, 45, 46, 49
5 52
6 62, 67
7 70, 72
8 82, 84, 88
9 97, 98, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 11/04

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 11/04/2021

MĐB 3AQ12AQ7AQ4AQ6AQ5AQ
G.ĐB 29013
G.1 13305
G.2
66567 43230
G.3
99122 04949 71530
82148 72456 78719
G.4
5096 9766 4238 7800
G.5
7180 2825 0497
1488 4929 5621
G.6
821 034 271
G.7
87 80 83 23
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 13, 19
2 21, 21, 22, 23, 25, 29
3 30, 30, 34, 38
4 48, 49
5 56
6 66, 67
7 71
8 80, 80, 83, 87, 88
9 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 10/04

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 10/04/2021

MĐB 3AP1AP4AP10AP14AP15AP
G.ĐB 85313
G.1 55176
G.2
79036 28577
G.3
94383 79058 53998
29626 30944 46987
G.4
4695 6882 5660 7075
G.5
5263 9971 5237
5381 3743 2306
G.6
452 292 746
G.7
86 54 27 64
Đầu Lô tô
0 06
1 13
2 26, 27
3 36, 37
4 43, 44, 46
5 52, 54, 58
6 60, 63, 64
7 71, 75, 76, 77
8 81, 82, 83, 86, 87
9 92, 95, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 09/04

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 09/04/2021

MĐB 1AN5AN9AN15AN12AN11AN
G.ĐB 52070
G.1 62954
G.2
37646 88703
G.3
04269 02791 35381
80397 16804 02753
G.4
0651 7692 1233 6875
G.5
7439 7249 5341
9918 3352 8215
G.6
262 484 531
G.7
93 83 95 71
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 15, 18
2  
3 31, 33, 39
4 41, 46, 49
5 51, 52, 53, 54
6 62, 69
7 70, 71, 75
8 81, 83, 84
9 91, 92, 93, 95, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 08/04

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 08/04/2021

MĐB 8AM9AM11AM14AM2AM15AM
G.ĐB 63904
G.1 56240
G.2
48222 98507
G.3
32353 37133 28267
86742 62636 80484
G.4
9490 4218 8779 1522
G.5
0179 6710 1978
3940 9894 6237
G.6
307 084 531
G.7
11 03 47 86
Đầu Lô tô
0 03, 04, 07, 07
1 10, 11, 18
2 22, 22
3 31, 33, 36, 37
4 40, 40, 42, 47
5 53
6 67
7 78, 79, 79
8 84, 84, 86
9 90, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 07/04

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 07/04/2021

MĐB 5AL12AL7AL15AL6AL8AL
G.ĐB 97675
G.1 55528
G.2
55398 29818
G.3
54673 41639 66052
64142 06759 99796
G.4
2370 2784 4435 5716
G.5
5498 3510 4504
0800 2973 2388
G.6
693 603 533
G.7
13 70 81 56
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04
1 10, 13, 16, 18
2 28
3 33, 35, 39
4 42
5 52, 56, 59
6  
7 70, 70, 73, 73, 75
8 81, 84, 88
9 93, 96, 98, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 06/04

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 06/04/2021

MĐB 13AK11AK15AK7AK8AK14AK
G.ĐB 94659
G.1 32768
G.2
30053 32214
G.3
82444 37646 05925
98134 53057 59774
G.4
3093 7900 9644 2848
G.5
4145 6351 2593
6611 6182 7360
G.6
947 201 559
G.7
44 45 01 74
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01
1 11, 14
2 25
3 34
4 44, 44, 44, 45, 45, 46, 47, 48
5 51, 53, 57, 59, 59
6 60, 68
7 74, 74
8 82
9 93, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 05/04

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 05/04/2021

MĐB 6AH10AH8AH7AH4AH5AH
G.ĐB 06800
G.1 39251
G.2
67548 65874
G.3
16912 12006 71395
44182 32715 94059
G.4
8360 0691 7008 6286
G.5
8957 2843 8568
1042 3781 4361
G.6
826 667 396
G.7
56 25 87 11
Đầu Lô tô
0 00, 06, 08
1 11, 12, 15
2 25, 26
3  
4 42, 43, 48
5 51, 56, 57, 59
6 60, 61, 67, 68
7 74
8 81, 82, 86, 87
9 91, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 04/04

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 04/04/2021

MĐB 12AG14AG4AG10AG15AG6AG
G.ĐB 16278
G.1 81109
G.2
23429 38390
G.3
32435 42574 99911
09241 21291 55658
G.4
4655 9197 2481 8641
G.5
4142 1733 4329
9404 6699 3373
G.6
914 344 224
G.7
54 37 36 65
Đầu Lô tô
0 04, 09
1 11, 14
2 24, 29, 29
3 33, 35, 36, 37
4 41, 41, 42, 44
5 54, 55, 58
6 65
7 73, 74, 78
8 81
9 90, 91, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 03/04

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 03/04/2021

MĐB 13AF14AF2AF4AF6AF1AF
G.ĐB 44110
G.1 17391
G.2
84538 71325
G.3
62417 76030 75577
17381 07633 55283
G.4
5308 6513 4361 3366
G.5
6274 9435 6510
4763 6705 8537
G.6
391 286 595
G.7
03 28 67 75
Đầu Lô tô
0 03, 05, 08
1 10, 10, 13, 17
2 25, 28
3 30, 33, 35, 37, 38
4  
5  
6 61, 63, 66, 67
7 74, 75, 77
8 81, 83, 86
9 91, 91, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 02/04

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 02/04/2021

MĐB
G.ĐB 01795
G.1 99808
G.2
58658 90819
G.3
54406 82291 94848
61086 13666 06582
G.4
6068 4967 7881 1343
G.5
5616 5817 9615
1888 6782 6750
G.6
933 952 851
G.7
10 15 43 45
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 10, 15, 15, 16, 17, 19
2  
3 33
4 43, 43, 45, 48
5 50, 51, 52, 58
6 66, 67, 68
7  
8 81, 82, 82, 86, 88
9 91, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 01/04

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 01/04/2021

MĐB 7AD 15AD 8AD 4AD 11AD
G.ĐB 50393
G.1 32377
G.2
57201 27882
G.3
05554 71829 21211
99596 51252 66003
G.4
8236 6787 8798 1677
G.5
8702 8801 3261
7137 7029 8319
G.6
105 622 618
G.7
65 72 07 23
Đầu Lô tô
0 01, 01, 02, 03, 05, 07
1 11, 18, 19
2 22, 23, 29, 29
3 36, 37
4  
5 52, 54
6 61, 65
7 72, 77, 77
8 82, 87
9 93, 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 31/03

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 31/03/2021

MĐB 9AC5AC11AC2AC6AC1AC
G.ĐB 06996
G.1 71928
G.2
98750 07368
G.3
91571 10665 00818
68013 49576 58931
G.4
2288 6440 4456 9463
G.5
3920 6744 4442
0492 7358 7055
G.6
578 779 351
G.7
16 39 03 54
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 16, 18
2 20, 28
3 31, 39
4 40, 42, 44
5 50, 51, 54, 55, 56, 58
6 63, 65, 68
7 71, 76, 78, 79
8 88
9 92, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 30/03

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 30/03/2021

MĐB 2AB4AB13AB14AB6AB10AB
G.ĐB 49255
G.1 06649
G.2
23570 97897
G.3
17815 78585 28443
63237 25403 81764
G.4
0137 4313 4219 2492
G.5
5514 5159 5418
2343 9268 8470
G.6
089 068 072
G.7
64 50 81 58
Đầu Lô tô
0 03
1 13, 14, 15, 18, 19
2  
3 37, 37
4 43, 43, 49
5 50, 55, 58, 59
6 64, 64, 68, 68
7 70, 70, 72
8 81, 85, 89
9 92, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 29/03

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 29/03/2021

MĐB 7ZA13ZA4ZA5ZA2ZA14ZA
G.ĐB 03000
G.1 18982
G.2
14238 86862
G.3
55248 47663 90612
81990 83058 61270
G.4
9699 3403 0658 4672
G.5
4094 3499 2994
3125 2070 8140
G.6
557 201 856
G.7
62 89 08 73
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03, 08
1 12
2 25
3 38
4 40, 48
5 56, 57, 58, 58
6 62, 62, 63
7 70, 70, 72, 73
8 82, 89
9 90, 94, 94, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 28/03

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 28/03/2021

MĐB 14ZB6ZB2ZB4ZB12ZB11ZB
G.ĐB 31295
G.1 59812
G.2
31307 66685
G.3
76613 55369 44339
80508 61477 57903
G.4
6889 5598 6663 8480
G.5
2820 3105 1067
9742 9053 5754
G.6
383 080 449
G.7
28 55 35 70
Đầu Lô tô
0 03, 05, 07, 08
1 12, 13
2 20, 28
3 35, 39
4 42, 49
5 53, 54, 55
6 63, 67, 69
7 70, 77
8 80, 80, 83, 85, 89
9 95, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 27/03

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 27/03/2021

MĐB 2ZC10ZC13ZC11ZC12ZC8ZC
G.ĐB 54601
G.1 19860
G.2
88938 20323
G.3
48117 20172 64229
45932 08531 13792
G.4
8074 4492 5054 9894
G.5
0740 2383 7943
8343 3910 8738
G.6
105 231 364
G.7
41 56 54 45
Đầu Lô tô
0 01, 05
1 10, 17
2 23, 29
3 31, 31, 32, 38, 38
4 40, 41, 43, 43, 45
5 54, 54, 56
6 60, 64
7 72, 74
8 83
9 92, 92, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 26/03

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 26/03/2021

MĐB 9ZD2ZD12ZD13ZD14ZD1ZD
G.ĐB 72042
G.1 68063
G.2
25311 29971
G.3
83206 86522 85186
75709 65955 63349
G.4
6509 7975 0671 5763
G.5
4368 4718 7579
0026 5589 9488
G.6
338 783 541
G.7
59 57 29 76
Đầu Lô tô
0 06, 09, 09
1 11, 18
2 22, 26, 29
3 38
4 41, 42, 49
5 55, 57, 59
6 63, 63, 68
7 71, 71, 75, 76, 79
8 83, 86, 88, 89
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 25/03

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 25/03/2021

MĐB 7ZE6ZE3ZE4ZE10ZE14ZE
G.ĐB 44219
G.1 17263
G.2
51334 63993
G.3
88090 37457 15226
74880 18603 58173
G.4
8818 7907 7204 0127
G.5
4269 1805 1836
5259 8452 6811
G.6
888 890 213
G.7
24 06 22 91
Đầu Lô tô
0 03, 04, 05, 06, 07
1 11, 13, 18, 19
2 22, 24, 26, 27
3 34, 36
4  
5 52, 57, 59
6 63, 69
7 73
8 80, 88
9 90, 90, 91, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 24/03

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 24/03/2021

MĐB 6ZF 12ZF 10ZF 5ZF 3ZF
G.ĐB 66438
G.1 51768
G.2
94610 10009
G.3
41759 79404 04206
82740 54417 72007
G.4
6962 9851 8259 4138
G.5
6850 5788 2934
3969 5970 8902
G.6
461 121 060
G.7
27 91 25 02
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04, 06, 07, 09
1 10, 17
2 21, 25, 27
3 34, 38, 38
4 40
5 50, 51, 59, 59
6 60, 61, 62, 68, 69
7 70
8 88
9 91

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 23/03

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 23/03/2021

MĐB 2ZG5ZG13ZG4ZG7ZG10ZG
G.ĐB 85639
G.1 30063
G.2
95547 39052
G.3
94653 56116 35594
68298 18107 43978
G.4
7384 6503 9374 5817
G.5
4654 7854 8140
3821 5628 8489
G.6
166 489 122
G.7
78 29 57 41
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 16, 17
2 21, 22, 28, 29
3 39
4 40, 41, 47
5 52, 53, 54, 54, 57
6 63, 66
7 74, 78, 78
8 84, 89, 89
9 94, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 22/03

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 22/03/2021

MĐB 8ZH7ZH11ZH3ZH1ZH10ZH
G.ĐB 54315
G.1 31746
G.2
44561 88751
G.3
11374 28144 68702
52836 24984 73255
G.4
4210 8981 9941 3086
G.5
0966 3268 5138
9249 4011 0526
G.6
209 205 919
G.7
55 78 59 37
Đầu Lô tô
0 02, 05, 09
1 10, 11, 15, 19
2 26
3 36, 37, 38
4 41, 44, 46, 49
5 51, 55, 55, 59
6 61, 66, 68
7 74, 78
8 81, 84, 86
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 21/03

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 21/03/2021

MĐB 5ZK3ZK13ZK8ZK9ZK14ZK
G.ĐB 68140
G.1 32393
G.2
93839 56403
G.3
65114 04662 27967
17866 80267 40765
G.4
3640 3582 0360 1661
G.5
3071 3782 5562
2884 7734 7633
G.6
556 562 535
G.7
05 17 02 51
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05
1 14, 17
2  
3 33, 34, 35, 39
4 40, 40
5 51, 56
6 60, 61, 62, 62, 62, 65, 66, 67, 67
7 71
8 82, 82, 84
9 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 20/03

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 20/03/2021

MĐB 4ZL2ZL14ZL5ZL9ZL7ZL
G.ĐB 97438
G.1 44237
G.2
60631 28008
G.3
34118 15472 33743
63920 20211 95572
G.4
4348 4838 1668 7448
G.5
9827 0689 5421
9339 0196 0659
G.6
905 348 884
G.7
49 76 66 51
Đầu Lô tô
0 05, 08
1 11, 18
2 20, 21, 27
3 31, 37, 38, 38, 39
4 43, 48, 48, 48, 49
5 51, 59
6 66, 68
7 72, 72, 76
8 84, 89
9 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 19/03

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 19/03/2021

MĐB
G.ĐB 55324
G.1 18908
G.2
70030 91699
G.3
90308 19045 75389
92951 91232 84593
G.4
2005 8178 5185 7805
G.5
7278 4100 2748
0506 2443 8326
G.6
820 818 350
G.7
08 93 24 14
Đầu Lô tô
0 00, 05, 05, 06, 08, 08, 08
1 14, 18
2 20, 24, 24, 26
3 30, 32
4 43, 45, 48
5 50, 51
6  
7 78, 78
8 85, 89
9 93, 93, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 18/03

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 18/03/2021

MĐB
G.ĐB 37733
G.1 24313
G.2
59790 11746
G.3
29387 50506 22046
42826 01939 96189
G.4
0663 8451 6650 1786
G.5
3246 6876 2334
9242 8469 9584
G.6
538 324 284
G.7
66 26 17 31
Đầu Lô tô
0 06
1 13, 17
2 24, 26, 26
3 31, 33, 34, 38, 39
4 42, 46, 46, 46
5 50, 51
6 63, 66, 69
7 76
8 84, 84, 86, 87, 89
9 90

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan

DMCA.com Protection Status