Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Kết quả xổ số miền bắc ngày 28/09/2023

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 27/09

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 27/09/2023

MĐB 9ZR13ZR7ZR5ZR1ZR10ZR
G.ĐB 93447
G.1 71106
G.2
67705 00384
G.3
67673 22611 18030
35885 62710 86306
G.4
7621 1221 9671 5497
G.5
2608 8234 3524
0541 6323 6518
G.6
043 466 205
G.7
56 28 22 74
Đầu Lô tô
0 05, 05, 06, 06, 08
1 10, 11, 18
2 21, 21, 22, 23, 24, 28
3 30, 34
4 41, 43, 47
5 56
6 66
7 71, 73, 74
8 84, 85
9 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 26/09

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 26/09/2023

MĐB 10ZS12ZS6ZS15ZS9ZS4ZS
G.ĐB 45236
G.1 33099
G.2
92248 85832
G.3
19963 86594 04650
57903 51103 34001
G.4
9605 8174 8695 3932
G.5
1100 9835 6748
3452 5816 9380
G.6
003 883 109
G.7
34 77 84 81
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03, 03, 03, 05, 09
1 16
2  
3 32, 32, 34, 35, 36
4 48, 48
5 50, 52
6 63
7 74, 77
8 80, 81, 83, 84
9 94, 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 25/09

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 25/09/2023

MĐB 3ZT11ZT14ZT2ZT7ZT6ZT
G.ĐB 68779
G.1 71548
G.2
82470 84221
G.3
03065 37527 36975
08761 59916 52871
G.4
9605 6005 9627 8751
G.5
2897 5156 0016
2707 3603 9705
G.6
665 493 022
G.7
83 14 68 77
Đầu Lô tô
0 03, 05, 05, 05, 07
1 14, 16, 16
2 21, 22, 27, 27
3  
4 48
5 51, 56
6 61, 65, 65, 68
7 70, 71, 75, 77, 79
8 83
9 93, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 24/09

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 24/09/2023

MĐB 7ZU13ZU10ZU6ZU12ZU9ZU
G.ĐB 62778
G.1 20839
G.2
29228 65528
G.3
22314 73466 17819
70905 97087 67176
G.4
8299 1202 0788 8971
G.5
5759 0216 3733
2360 8984 1505
G.6
067 617 701
G.7
40 44 30 51
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05, 05
1 14, 16, 17, 19
2 28, 28
3 30, 33, 39
4 40, 44
5 51, 59
6 60, 66, 67
7 71, 76, 78
8 84, 87, 88
9 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 23/09

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 23/09/2023

MĐB 3ZV13ZV4ZV1ZV12ZV8ZV
G.ĐB 76922
G.1 99878
G.2
60050 42231
G.3
70197 24029 17888
42024 71288 33727
G.4
5488 9596 2292 3714
G.5
9571 7953 2680
0653 6341 3334
G.6
075 832 375
G.7
92 42 40 10
Đầu Lô tô
0  
1 10, 14
2 22, 24, 27, 29
3 31, 32, 34
4 40, 41, 42
5 50, 53, 53
6  
7 71, 75, 75, 78
8 80, 88, 88, 88
9 92, 92, 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 22/09

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 22/09/2023

MĐB 8ZX15ZX12ZX3ZX7ZX6ZX
G.ĐB 22714
G.1 66480
G.2
36490 79715
G.3
56683 54921 79449
80550 24952 86607
G.4
8307 1435 0484 0941
G.5
1863 0675 5349
9969 1503 4197
G.6
826 983 510
G.7
80 00 67 31
Đầu Lô tô
0 00, 03, 07, 07
1 10, 14, 15
2 21, 26
3 31, 35
4 41, 49, 49
5 50, 52
6 63, 67, 69
7 75
8 80, 80, 83, 83, 84
9 90, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 21/09

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 21/09/2023

MĐB 9ZY2ZY13ZY12ZY7ZY6ZY
G.ĐB 52566
G.1 34841
G.2
51527 93225
G.3
11728 25151 80780
49217 55120 57854
G.4
0466 4980 0563 6846
G.5
6189 5380 9292
6703 4758 9247
G.6
104 794 694
G.7
64 63 21 91
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 17
2 20, 21, 25, 27, 28
3  
4 41, 46, 47
5 51, 54, 58
6 63, 63, 64, 66, 66
7  
8 80, 80, 80, 89
9 91, 92, 94, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 20/09

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 20/09/2023

MĐB 8YA13YA9YA10YA5YA14YA
G.ĐB 40303
G.1 10239
G.2
54210 50718
G.3
43807 58233 34307
28734 80115 71208
G.4
5730 3813 6767 5531
G.5
0634 0364 2201
3711 5086 0814
G.6
393 729 536
G.7
22 23 91 75
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07, 07, 08
1 10, 11, 13, 14, 15, 18
2 22, 23, 29
3 30, 31, 33, 34, 34, 36, 39
4  
5  
6 64, 67
7 75
8 86
9 91, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 19/09

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 19/09/2023

MĐB 5YB1YB2YB11YB10YB6YB
G.ĐB 50925
G.1 75781
G.2
95072 45895
G.3
41571 89042 12852
47456 00818 62562
G.4
8894 5615 3165 5278
G.5
1942 7055 3612
4780 5138 3630
G.6
212 766 598
G.7
41 28 85 40
Đầu Lô tô
0  
1 12, 12, 15, 18
2 25, 28
3 30, 38
4 40, 41, 42, 42
5 52, 55, 56
6 62, 65, 66
7 71, 72, 78
8 80, 81, 85
9 94, 95, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 18/09

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 18/09/2023

MĐB 11YC6YC9YC13YC4YC7YC
G.ĐB 43104
G.1 28261
G.2
94697 54948
G.3
94817 46842 80937
93431 84038 68623
G.4
9898 3566 9576 3523
G.5
2967 8407 0472
8087 2142 0254
G.6
564 906 826
G.7
92 19 52 44
Đầu Lô tô
0 04, 06, 07
1 17, 19
2 23, 23, 26
3 31, 37, 38
4 42, 42, 44, 48
5 52, 54
6 61, 64, 66, 67
7 72, 76
8 87
9 92, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 17/09

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 17/09/2023

MĐB 7YD5YD2YD12YD15YD13YD
G.ĐB 22365
G.1 80585
G.2
51233 18206
G.3
96019 28041 33335
84405 47766 56983
G.4
0662 9764 3649 9731
G.5
9034 3966 3093
1775 7898 1925
G.6
266 316 572
G.7
97 50 53 24
Đầu Lô tô
0 05, 06
1 16, 19
2 24, 25
3 31, 33, 34, 35
4 41, 49
5 50, 53
6 62, 64, 65, 66, 66, 66
7 72, 75
8 83, 85
9 93, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 16/09

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 16/09/2023

MĐB 1YE15YE12YE10YE8YE5YE
G.ĐB 11724
G.1 98298
G.2
19917 53982
G.3
09894 85689 21669
68513 50670 77330
G.4
1580 7154 6751 2983
G.5
7989 0174 4014
8953 5493 8885
G.6
459 607 700
G.7
95 97 40 99
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 13, 14, 17
2 24
3 30
4 40
5 51, 53, 54, 59
6 69
7 70, 74
8 80, 82, 83, 85, 89, 89
9 93, 94, 95, 97, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 15/09

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 15/09/2023

MĐB 10YF14YF1YF3YF13YF7YF
G.ĐB 13720
G.1 08293
G.2
39853 99463
G.3
40902 18299 67472
71197 09602 98672
G.4
6266 7877 7531 1382
G.5
8533 8041 0107
1775 2242 9568
G.6
692 139 713
G.7
00 90 14 61
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 07
1 13, 14
2 20
3 31, 33, 39
4 41, 42
5 53
6 61, 63, 66, 68
7 72, 72, 75, 77
8 82
9 90, 92, 93, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 14/09

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 14/09/2023

MĐB 5YG2YG8YG10YG3YG14YG
G.ĐB 59722
G.1 39954
G.2
82710 03209
G.3
78624 32001 43234
62757 70781 81883
G.4
8076 8791 9056 0768
G.5
6452 1096 3635
6305 6223 8703
G.6
457 589 380
G.7
92 33 70 38
Đầu Lô tô
0 01, 03, 05, 09
1 10
2 22, 23, 24
3 33, 34, 35, 38
4  
5 52, 54, 56, 57, 57
6 68
7 70, 76
8 80, 81, 83, 89
9 91, 92, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 13/09

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 13/09/2023

MĐB 13YH1YH2YH9YH15YH4YH
G.ĐB 56650
G.1 37406
G.2
50515 25911
G.3
41234 89462 16592
53472 18697 36227
G.4
3240 6790 0262 3750
G.5
3676 9266 7549
9781 1704 3680
G.6
405 446 442
G.7
49 45 59 21
Đầu Lô tô
0 04, 05, 06
1 11, 15
2 21, 27
3 34
4 40, 42, 45, 46, 49, 49
5 50, 50, 59
6 62, 62, 66
7 72, 76
8 80, 81
9 90, 92, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 12/09

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 12/09/2023

MĐB 1YK7YK4YK5YK3YK11YK
G.ĐB 73132
G.1 07023
G.2
20680 11439
G.3
90823 34894 66864
31763 56916 32737
G.4
7532 1372 5554 4557
G.5
9339 3954 0197
9470 3478 3924
G.6
827 958 726
G.7
03 31 52 10
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 16
2 23, 23, 24, 26, 27
3 31, 32, 32, 37, 39, 39
4  
5 52, 54, 54, 57, 58
6 63, 64
7 70, 72, 78
8 80
9 94, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 11/09

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 11/09/2023

MĐB 10YL12YL15YL14YL2YL1YL
G.ĐB 63768
G.1 07404
G.2
76409 96941
G.3
36081 69640 53912
46658 14279 54968
G.4
5802 8956 7809 3074
G.5
0262 5994 3823
7323 3169 7052
G.6
598 735 736
G.7
93 87 75 00
Đầu Lô tô
0 00, 02, 04, 09, 09
1 12
2 23, 23
3 35, 36
4 40, 41
5 52, 56, 58
6 62, 68, 68, 69
7 74, 75, 79
8 81, 87
9 93, 94, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 10/09

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 10/09/2023

MĐB 3YM7YM4YM9YM12YM10YM
G.ĐB 35902
G.1 31314
G.2
95602 40508
G.3
88800 91768 96669
72035 32840 02228
G.4
7304 9775 0393 2766
G.5
9414 1229 3791
2810 9720 9332
G.6
840 864 219
G.7
40 66 26 22
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 04, 08
1 10, 14, 14, 19
2 20, 22, 26, 28, 29
3 32, 35
4 40, 40, 40
5  
6 64, 66, 66, 68, 69
7 75
8  
9 91, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 09/09

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 09/09/2023

MĐB 8YN10YN14YN12YN4YN5YN
G.ĐB 35252
G.1 16451
G.2
69969 18026
G.3
68810 96008 18951
03293 30814 22188
G.4
3595 6413 8291 8579
G.5
4729 1428 1299
1711 8069 5240
G.6
046 773 149
G.7
51 81 69 78
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 11, 13, 14
2 26, 28, 29
3  
4 40, 46, 49
5 51, 51, 51, 52
6 69, 69, 69
7 73, 78, 79
8 81, 88
9 91, 93, 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 08/09

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 08/09/2023

MĐB 9YP8YP10YP2YP4YP6YP
G.ĐB 13676
G.1 24740
G.2
56012 32207
G.3
50515 81421 34783
31017 30582 37899
G.4
3520 0313 6597 2690
G.5
5491 7633 7787
7739 0294 9275
G.6
594 073 755
G.7
25 94 51 23
Đầu Lô tô
0 07
1 12, 13, 15, 17
2 20, 21, 23, 25
3 33, 39
4 40
5 51, 55
6  
7 73, 75, 76
8 82, 83, 87
9 90, 91, 94, 94, 94, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 07/09

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 07/09/2023

MĐB 4YQ1YQ9YQ14YQ15YQ13YQ
G.ĐB 49956
G.1 86503
G.2
30149 91295
G.3
79898 88109 48412
53869 38343 84577
G.4
7509 5019 9362 1933
G.5
0559 2748 4246
4497 3950 1919
G.6
057 038 963
G.7
48 12 14 78
Đầu Lô tô
0 03, 09, 09
1 12, 12, 14, 19, 19
2  
3 33, 38
4 43, 46, 48, 48, 49
5 50, 56, 57, 59
6 62, 63, 69
7 77, 78
8  
9 95, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 06/09

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 06/09/2023

MĐB 7YR15YR3YR1YR5YR8YR
G.ĐB 15269
G.1 98469
G.2
58959 81886
G.3
32925 78517 82116
72574 29546 87724
G.4
1861 3124 4876 0278
G.5
8305 8781 9304
5924 8293 4248
G.6
989 746 484
G.7
95 32 01 30
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05
1 16, 17
2 24, 24, 24, 25
3 30, 32
4 46, 46, 48
5 59
6 61, 69, 69
7 74, 76, 78
8 81, 84, 86, 89
9 93, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 05/09

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 05/09/2023

MĐB 8YS13YS6YS14YS10YS1YS
G.ĐB 06367
G.1 75549
G.2
37897 86396
G.3
21049 38393 71943
84506 00776 95951
G.4
0309 1286 8450 4114
G.5
9424 1746 2855
0197 4572 4922
G.6
912 992 842
G.7
72 44 38 96
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 12, 14
2 22, 24
3 38
4 42, 43, 44, 46, 49, 49
5 50, 51, 55
6 67
7 72, 72, 76
8 86
9 92, 93, 96, 96, 97, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 04/09

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 04/09/2023

MĐB 14YT10YT11YT15YT13YT1YT
G.ĐB 08811
G.1 37863
G.2
87846 28711
G.3
18824 07874 25822
50186 66056 41908
G.4
3781 1650 3560 7411
G.5
3315 3628 8407
0132 3485 5123
G.6
490 255 462
G.7
43 36 25 53
Đầu Lô tô
0 07, 08
1 11, 11, 11, 15
2 22, 23, 24, 25, 28
3 32, 36
4 43, 46
5 50, 53, 55, 56
6 60, 62, 63
7 74
8 81, 85, 86
9 90

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 03/09

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 03/09/2023

MĐB 12YU7YU13YU3YU11YU10YU
G.ĐB 31186
G.1 04843
G.2
91474 14263
G.3
71382 56092 53921
86765 79000 44950
G.4
6310 9597 4434 5220
G.5
8407 8811 5408
5120 4332 2064
G.6
058 233 028
G.7
36 10 13 21
Đầu Lô tô
0 00, 07, 08
1 10, 10, 11, 13
2 20, 20, 21, 21, 28
3 32, 33, 34, 36
4 43
5 50, 58
6 63, 64, 65
7 74
8 82, 86
9 92, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 02/09

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 02/09/2023

MĐB 8YV3YV10YV15YV6YV13YV
G.ĐB 06380
G.1 98000
G.2
99597 53685
G.3
34586 78688 64779
57124 13835 11414
G.4
5991 0633 8196 3616
G.5
9491 9707 7686
3397 8542 6448
G.6
325 892 195
G.7
09 36 54 76
Đầu Lô tô
0 00, 07, 09
1 14, 16
2 24, 25
3 33, 35, 36
4 42, 48
5 54
6  
7 76, 79
8 80, 85, 86, 86, 88
9 91, 91, 92, 95, 96, 97, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 01/09

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 01/09/2023

MĐB 4YX14YX11YX15YX1YX8YX
G.ĐB 61379
G.1 79008
G.2
07854 80318
G.3
48527 90784 13121
89610 34437 47431
G.4
7099 6773 7723 6743
G.5
4050 1687 2692
4187 1868 4573
G.6
559 179 626
G.7
43 54 36 09
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 10, 18
2 21, 23, 26, 27
3 31, 36, 37
4 43, 43
5 50, 54, 54, 59
6 68
7 73, 73, 79, 79
8 84, 87, 87
9 92, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 31/08

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 31/08/2023

MĐB 15YZ9YZ13YZ14YZ7YZ2YZ
G.ĐB 73040
G.1 49951
G.2
45966 86381
G.3
41593 00092 86954
84340 47439 63862
G.4
2848 7645 3439 0211
G.5
1304 4480 3555
3946 5126 3834
G.6
166 251 788
G.7
52 05 29 62
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 11
2 26, 29
3 34, 39, 39
4 40, 40, 45, 46, 48
5 51, 51, 52, 54, 55
6 62, 62, 66, 66
7  
8 80, 81, 88
9 92, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 30/08

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 30/08/2023

MĐB 4XA14XA3XA2XA11XA17XA
G.ĐB 76551
G.1 15711
G.2
12428 67802
G.3
34939 72484 06815
67171 03982 08356
G.4
7737 0624 4241 6756
G.5
8203 1352 5226
3071 4097 1274
G.6
709 496 393
G.7
00 27 68 72
Đầu Lô tô
0 00, 02, 03, 09
1 11, 15
2 24, 26, 27, 28
3 37, 39
4 41
5 51, 52, 56, 56
6 68
7 71, 71, 72, 74
8 82, 84
9 93, 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 29/08

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 29/08/2023

MĐB 14XB7XB15XB5XB4XB11XB
G.ĐB 49278
G.1 26681
G.2
25277 61276
G.3
25040 04826 77227
44526 16626 06494
G.4
1586 5687 6866 2962
G.5
6617 6686 1073
9124 8961 3505
G.6
030 130 681
G.7
22 72 21 71
Đầu Lô tô
0 05
1 17
2 21, 22, 24, 26, 26, 26, 27
3 30, 30
4 40
5  
6 61, 62, 66
7 71, 72, 73, 76, 77, 78
8 81, 81, 86, 86, 87
9 94

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan

DMCA.com Protection Status