Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30/06/2022

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 29/06

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 29/06/2022

MĐB 2ZQ17ZQ16ZQ4ZQ6ZQ20ZQ
G.ĐB 38892
G.1 20636
G.2
84006 09206
G.3
67842 19569 35494
95540 19050 72972
G.4
0653 2941 8867 4658
G.5
4977 7341 4413
0130 0226 9865
G.6
732 080 835
G.7
26 97 87 64
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 13
2 26, 26
3 30, 32, 35, 36
4 40, 41, 41, 42
5 50, 53, 58
6 64, 65, 67, 69
7 72, 77
8 80, 87
9 92, 94, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 28/06

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 28/06/2022

MĐB 11ZP7ZP5ZP2ZP14ZP15ZP
G.ĐB 13149
G.1 50944
G.2
56408 12899
G.3
51240 26016 34018
37677 75677 71155
G.4
8612 4064 5037 2526
G.5
2699 1231 9403
2172 8141 3796
G.6
163 640 049
G.7
95 91 16 21
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 12, 16, 16, 18
2 21, 26
3 31, 37
4 40, 40, 41, 44, 49, 49
5 55
6 63, 64
7 72, 77, 77
8  
9 91, 95, 96, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 27/06

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 27/06/2022

MĐB 2ZN13ZN1ZN3ZN5ZN11ZN
G.ĐB 62171
G.1 74232
G.2
60392 44343
G.3
64585 95259 26829
39723 35831 09847
G.4
4995 7776 5533 9323
G.5
2572 1277 9664
1525 0828 6964
G.6
310 044 843
G.7
12 49 24 87
Đầu Lô tô
0  
1 10, 12
2 23, 23, 24, 25, 28, 29
3 31, 32, 33
4 43, 43, 44, 47, 49
5 59
6 64, 64
7 71, 72, 76, 77
8 85, 87
9 92, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/06

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 26/06/2022

MĐB 13ZM12ZM5ZM4ZM15ZM6ZM
G.ĐB 46970
G.1 31422
G.2
86547 33892
G.3
45364 70684 81736
25612 16840 89376
G.4
1695 0357 5666 7833
G.5
5090 6852 6342
8564 4633 3809
G.6
891 253 016
G.7
12 38 96 19
Đầu Lô tô
0 09
1 12, 12, 16, 19
2 22
3 33, 33, 36, 38
4 40, 42, 47
5 52, 53, 57
6 64, 64, 66
7 70, 76
8 84
9 90, 91, 92, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 25/06

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 25/06/2022

MĐB 12ZL9ZL2ZL4ZL15ZL1ZL
G.ĐB 36768
G.1 38794
G.2
13490 72677
G.3
15066 24443 15882
26308 82699 79139
G.4
8918 1645 3051 9154
G.5
4385 7752 6154
5354 3336 1651
G.6
939 933 878
G.7
78 43 25 84
Đầu Lô tô
0 08
1 18
2 25
3 33, 36, 39, 39
4 43, 43, 45
5 51, 51, 52, 54, 54, 54
6 66, 68
7 77, 78, 78
8 82, 84, 85
9 90, 94, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 24/06

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 24/06/2022

MĐB 2ZK7ZK5ZK1ZK3ZK9ZK
G.ĐB 49677
G.1 52644
G.2
85957 46813
G.3
98455 94086 46941
17885 22104 44477
G.4
9945 0495 9548 5471
G.5
6424 7677 2100
2340 3691 4455
G.6
611 808 258
G.7
00 70 56 01
Đầu Lô tô
0 00, 00, 01, 04, 08
1 11, 13
2 24
3  
4 40, 41, 44, 45, 48
5 55, 55, 56, 57, 58
6  
7 70, 71, 77, 77, 77
8 85, 86
9 91, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 23/06

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 23/06/2022

MĐB 3ZH14ZH9ZH8ZH12ZH2ZH
G.ĐB 97140
G.1 07147
G.2
89901 84392
G.3
86800 57912 74223
94248 74106 50119
G.4
3005 6816 9954 5078
G.5
3441 1081 5171
2533 2246 1650
G.6
797 282 710
G.7
01 99 42 70
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01, 05, 06
1 10, 12, 16, 19
2 23
3 33
4 40, 41, 42, 46, 47, 48
5 50, 54
6  
7 70, 71, 78
8 81, 82
9 92, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 22/06

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 22/06/2022

MĐB 14ZG4ZG11ZG8ZG13ZG6ZG
G.ĐB 50846
G.1 92133
G.2
75657 64087
G.3
07018 36544 47407
24068 08148 90008
G.4
7413 9850 3093 6318
G.5
1378 3717 5295
1263 9362 8679
G.6
304 237 359
G.7
16 04 92 47
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07, 08
1 13, 16, 17, 18, 18
2  
3 33, 37
4 44, 46, 47, 48
5 50, 57, 59
6 62, 63, 68
7 78, 79
8 87
9 92, 93, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 21/06

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 21/06/2022

MĐB 4ZF8ZF10ZF14ZF6ZF15ZF
G.ĐB 81571
G.1 37576
G.2
55878 19205
G.3
29243 70739 42034
44247 47378 17728
G.4
2161 9095 9921 5105
G.5
8400 0640 6451
4308 4306 4105
G.6
004 972 310
G.7
38 37 54 28
Đầu Lô tô
0 00, 04, 05, 05, 05, 06, 08
1 10
2 21, 28, 28
3 34, 37, 38, 39
4 40, 43, 47
5 51, 54
6 61
7 71, 72, 76, 78, 78
8  
9 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 20/06

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 20/06/2022

MĐB 13ZE6ZE4ZE9ZE1ZE14ZE
G.ĐB 71808
G.1 24479
G.2
90383 30364
G.3
75004 74192 85474
35965 24574 05315
G.4
6798 6633 2959 8954
G.5
3354 2503 8187
1722 7345 4980
G.6
152 770 946
G.7
45 33 95 20
Đầu Lô tô
0 03, 04, 08
1 15
2 20, 22
3 33, 33
4 45, 45, 46
5 52, 54, 54, 59
6 64, 65
7 70, 74, 74, 79
8 80, 83, 87
9 92, 95, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 19/06

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 19/06/2022

MĐB 7ZD9ZD4ZD8ZD3ZD2ZD
G.ĐB 66449
G.1 97184
G.2
94411 45452
G.3
06547 36248 61648
53218 95146 48543
G.4
6951 8501 3322 1025
G.5
8769 7431 8313
0166 6893 4729
G.6
474 717 072
G.7
43 02 07 19
Đầu Lô tô
0 01, 02, 07
1 11, 13, 17, 18, 19
2 22, 25, 29
3 31
4 43, 43, 46, 47, 48, 48, 49
5 51, 52
6 66, 69
7 72, 74
8 84
9 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 18/06

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 18/06/2022

MĐB 10ZC11ZC4ZC8ZC12ZC2ZC
G.ĐB 87190
G.1 21110
G.2
89033 05612
G.3
40604 22974 97388
32375 29525 47990
G.4
3021 6272 2712 6064
G.5
6803 8396 9069
9128 0880 9176
G.6
765 095 944
G.7
18 50 32 13
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 10, 12, 12, 13, 18
2 21, 25, 28
3 32, 33
4 44
5 50
6 64, 65, 69
7 72, 74, 75, 76
8 80, 88
9 90, 90, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 17/06

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 17/06/2022

MĐB 12ZB3ZB9ZB4ZB11ZB15ZB
G.ĐB 68274
G.1 90547
G.2
16117 31774
G.3
71919 59789 52759
73565 51302 86755
G.4
6677 4723 3648 8365
G.5
3760 6122 9811
5613 9940 4817
G.6
544 302 693
G.7
76 34 68 39
Đầu Lô tô
0 02, 02
1 11, 13, 17, 17, 19
2 22, 23
3 34, 39
4 40, 44, 47, 48
5 55, 59
6 60, 65, 65, 68
7 74, 74, 76, 77
8 89
9 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 16/06

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 16/06/2022

MĐB 6ZA4ZA12ZA11ZA5ZA1ZA
G.ĐB 90524
G.1 87917
G.2
80177 80924
G.3
76198 62872 84149
19176 88686 93528
G.4
9904 6186 6774 8110
G.5
0830 7162 7529
1436 1953 3189
G.6
099 448 985
G.7
07 50 64 87
Đầu Lô tô
0 04, 07
1 10, 17
2 24, 24, 28, 29
3 30, 36
4 48, 49
5 50, 53
6 62, 64
7 72, 74, 76, 77
8 85, 86, 86, 87, 89
9 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 15/06

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 15/06/2022

MĐB 6YZ1YZ7YZ9YZ2YZ8YZ
G.ĐB 79716
G.1 00074
G.2
00104 49785
G.3
58893 62313 99728
02338 97143 53105
G.4
5498 5666 1419 0002
G.5
3465 4594 2067
7813 8841 4558
G.6
787 737 306
G.7
05 39 74 85
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 05, 06
1 13, 13, 16, 19
2 28
3 37, 38, 39
4 41, 43
5 58
6 65, 66, 67
7 74, 74
8 85, 85, 87
9 93, 94, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 14/06

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 14/06/2022

MĐB 4YX3YX7YX1YX6YX14YX
G.ĐB 52762
G.1 47624
G.2
42638 87278
G.3
62910 59571 64073
66129 38593 84244
G.4
6959 1357 5717 0740
G.5
0680 5940 0830
8208 8500 9839
G.6
937 378 574
G.7
95 92 61 53
Đầu Lô tô
0 00, 08
1 10, 17
2 24, 29
3 30, 37, 38, 39
4 40, 40, 44
5 53, 57, 59
6 61, 62
7 71, 73, 74, 78, 78
8 80
9 92, 93, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 13/06

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 13/06/2022

MĐB 13YV10YV4YV11YV9YV2YV
G.ĐB 89927
G.1 77049
G.2
95785 88560
G.3
02501 28731 84940
63777 51957 41446
G.4
4772 0337 6666 9635
G.5
3025 9674 7749
8248 0088 9539
G.6
030 213 129
G.7
29 70 33 19
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 19
2 25, 27, 29, 29
3 30, 31, 33, 35, 37, 39
4 40, 46, 48, 49, 49
5 57
6 60, 66
7 70, 72, 74, 77
8 85, 88
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 12/06

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 12/06/2022

MĐB 15YU12YU13YU6YU5YU10YU
G.ĐB 17818
G.1 18326
G.2
38568 10728
G.3
38067 86056 06170
88468 60735 15770
G.4
9551 3122 4745 1153
G.5
8912 0026 2813
2431 4850 1961
G.6
973 712 494
G.7
24 23 90 01
Đầu Lô tô
0 01
1 12, 12, 13, 18
2 22, 23, 24, 26, 26, 28
3 31, 35
4 45
5 50, 51, 53, 56
6 61, 67, 68, 68
7 70, 70, 73
8  
9 90, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 11/06

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 11/06/2022

MĐB 4YT6YT14YT5YT1YT11YT
G.ĐB 29224
G.1 20766
G.2
20025 62589
G.3
86559 46901 74366
31423 06027 62203
G.4
5922 5175 1079 1042
G.5
4227 5014 5099
4763 3227 4269
G.6
570 449 342
G.7
32 06 33 55
Đầu Lô tô
0 01, 03, 06
1 14
2 22, 23, 24, 25, 27, 27, 27
3 32, 33
4 42, 42, 49
5 55, 59
6 63, 66, 66, 69
7 70, 75, 79
8 89
9 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 10/06

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 10/06/2022

MĐB 6YS11YS4YS1YS5YS14YS
G.ĐB 08391
G.1 12397
G.2
70522 30508
G.3
49309 00889 33185
80590 37524 87162
G.4
6218 2133 4658 6445
G.5
4763 3870 5285
9927 8246 8501
G.6
853 262 216
G.7
45 81 02 24
Đầu Lô tô
0 01, 02, 08, 09
1 16, 18
2 22, 24, 24, 27
3 33
4 45, 45, 46
5 53, 58
6 62, 62, 63
7 70
8 81, 85, 85, 89
9 90, 91, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 09/06

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 09/06/2022

MĐB 14YR5YR9YR4YR1YR15YR
G.ĐB 08181
G.1 31938
G.2
54758 94628
G.3
81130 06008 64761
24949 27851 38592
G.4
1300 5204 8673 1860
G.5
9956 8343 9800
2523 9821 4600
G.6
896 227 329
G.7
45 60 10 91
Đầu Lô tô
0 00, 00, 00, 04, 08
1 10
2 21, 23, 27, 28, 29
3 30, 38
4 43, 45, 49
5 51, 56, 58
6 60, 60, 61
7 73
8 81
9 91, 92, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 08/06

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 08/06/2022

MĐB 3YQ10YQ2YQ12YQ11YQ6YQ
G.ĐB 28977
G.1 48768
G.2
41760 62360
G.3
90941 76319 99643
46110 48176 46366
G.4
3509 0374 7384 0837
G.5
1534 9412 4925
3931 6182 1732
G.6
142 895 120
G.7
79 59 55 84
Đầu Lô tô
0 09
1 10, 12, 19
2 20, 25
3 31, 32, 34, 37
4 41, 42, 43
5 55, 59
6 60, 60, 66, 68
7 74, 76, 77, 79
8 82, 84, 84
9 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 07/06

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 07/06/2022

MĐB 15YP14YP12YP4YP8YP1YP
G.ĐB 87525
G.1 77223
G.2
93290 74117
G.3
93159 63705 38570
33305 34112 44451
G.4
8100 7008 4260 4130
G.5
7241 8235 4384
5874 2658 6610
G.6
495 363 799
G.7
19 94 46 95
Đầu Lô tô
0 00, 05, 05, 08
1 10, 12, 17, 19
2 23, 25
3 30, 35
4 41, 46
5 51, 58, 59
6 60, 63
7 70, 74
8 84
9 90, 94, 95, 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 06/06

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 06/06/2022

MĐB 11YN9YN1YN7YN14YN8YN
G.ĐB 11584
G.1 78907
G.2
25958 67236
G.3
63964 38604 87235
42320 65902 68469
G.4
9916 4894 0460 3908
G.5
2074 8735 9103
4890 2716 4212
G.6
585 619 864
G.7
51 90 10 32
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04, 07, 08
1 10, 12, 16, 16, 19
2 20
3 32, 35, 35, 36
4  
5 51, 58
6 60, 64, 64, 69
7 74
8 84, 85
9 90, 90, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 05/06

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 05/06/2022

MĐB 3YM14YM4YM11YM6YM2YM
G.ĐB 05479
G.1 40705
G.2
21572 72488
G.3
25980 76232 38091
47227 02038 03832
G.4
2953 5331 8265 8946
G.5
5166 3295 4908
9325 1297 4755
G.6
048 332 850
G.7
07 67 92 82
Đầu Lô tô
0 05, 07, 08
1  
2 25, 27
3 31, 32, 32, 32, 38
4 46, 48
5 50, 53, 55
6 65, 66, 67
7 72, 79
8 80, 82, 88
9 91, 92, 95, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 04/06

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 04/06/2022

MĐB 2YL1YL5YL11YL8YL7YL
G.ĐB 60832
G.1 30058
G.2
63129 67653
G.3
30448 14577 57334
18196 03418 21125
G.4
2962 4394 7219 8466
G.5
5178 9011 2444
4487 3398 1365
G.6
500 161 485
G.7
03 68 87 42
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 11, 18, 19
2 25, 29
3 32, 34
4 42, 44, 48
5 53, 58
6 61, 62, 65, 66, 68
7 77, 78
8 85, 87, 87
9 94, 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 03/06

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 03/06/2022

MĐB 2YK7YK10YK4YK9YK3YK
G.ĐB 89242
G.1 06999
G.2
68754 88467
G.3
97694 47292 96561
61211 45866 76038
G.4
2824 6092 4292 1655
G.5
8295 9536 9136
2358 9940 2159
G.6
523 093 711
G.7
42 31 15 43
Đầu Lô tô
0  
1 11, 11, 15
2 23, 24
3 31, 36, 36, 38
4 40, 42, 42, 43
5 54, 55, 58, 59
6 61, 66, 67
7  
8  
9 92, 92, 92, 93, 94, 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 02/06

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 02/06/2022

MĐB 10YH13YH3YH15YH1YH9YH
G.ĐB 51768
G.1 40463
G.2
20261 32549
G.3
55485 75696 81344
25884 48194 19999
G.4
8408 6602 9896 9529
G.5
6199 5370 1283
9090 8034 2240
G.6
332 925 570
G.7
73 13 82 55
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 13
2 25, 29
3 32, 34
4 40, 44, 49
5 55
6 61, 63, 68
7 70, 70, 73
8 82, 83, 84, 85
9 90, 94, 96, 96, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 01/06

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 01/06/2022

MĐB 4YG2YG8YG11YG12YG15YG
G.ĐB 31918
G.1 04729
G.2
37215 50551
G.3
27923 65013 34637
04904 14101 69438
G.4
3529 3496 6826 7625
G.5
2163 9401 4488
6890 1187 2392
G.6
099 210 654
G.7
15 52 48 36
Đầu Lô tô
0 01, 01, 04
1 10, 13, 15, 15, 18
2 23, 25, 26, 29, 29
3 36, 37, 38
4 48
5 51, 52, 54
6 63
7  
8 87, 88
9 90, 92, 96, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 31/05

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 31/05/2022

MĐB 11YF8YF2YF7YF10YF3YF
G.ĐB 39725
G.1 23112
G.2
94003 94061
G.3
12526 60746 72450
16619 85382 33517
G.4
7627 5084 7836 3990
G.5
9992 2983 3134
5021 5244 1810
G.6
259 636 493
G.7
96 60 38 41
Đầu Lô tô
0 03
1 10, 12, 17, 19
2 21, 25, 26, 27
3 34, 36, 36, 38
4 41, 44, 46
5 50, 59
6 60, 61
7  
8 82, 83, 84
9 90, 92, 93, 96

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan

DMCA.com Protection Status