Chon tỉnh - thành phố:
Từ ngày Đến ngày

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 26/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 32143
Giải nhất 77938
Giải nhì 78932 - 80200
Giải ba 02683 - 98418 - 17023 - 59997 - 04677 - 75213
Giải tư 9839 - 8224 - 5164 - 3092
Giải năm 0193 - 6889 - 5329 - 2499 - 5318 - 2850
Giải sáu 254 - 007 - 427
Giải bảy 12 - 81 - 04 - 74
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,04,07
12,13,18,18
23,24,27,29
32,38,39
43
50,54
64
74,77
81,83,89
92,93,97,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 26/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 25/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 25/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 74199
Giải nhất 91082
Giải nhì 71771 - 00036
Giải ba 74094 - 45535 - 53525 - 08691 - 94960 - 67372
Giải tư 3372 - 2177 - 5302 - 1720
Giải năm 1619 - 9867 - 8595 - 7663 - 6654 - 0576
Giải sáu 280 - 415 - 561
Giải bảy 90 - 61 - 40 - 95
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02
15,19
20,25
35,36
40
54
60,61,61,63,67
71,72,72,76,77
80,82
90,91,94,95,95,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 25/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 24/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 24/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 40887
Giải nhất 33272
Giải nhì 40563 - 72302
Giải ba 19230 - 19699 - 19867 - 01648 - 61641 - 74668
Giải tư 5006 - 1991 - 7272 - 5387
Giải năm 9498 - 5248 - 7847 - 1272 - 7709 - 4153
Giải sáu 764 - 317 - 269
Giải bảy 88 - 00 - 12 - 54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,02,06,09
12,17
 
30
41,47,48,48
53,54
63,64,67,68,69
72,72,72
87,87,88
91,98,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 24/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 23/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 23/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 50864
Giải nhất 68300
Giải nhì 37760 - 57389
Giải ba 21074 - 82761 - 67429 - 12789 - 16506 - 74341
Giải tư 0198 - 6549 - 8786 - 1493
Giải năm 3340 - 3576 - 8058 - 3621 - 2543 - 1571
Giải sáu 000 - 557 - 147
Giải bảy 35 - 51 - 05 - 56
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,00,05,06
 
21,29
35
40,41,43,47,49
51,56,57,58
60,61,64
71,74,76
86,89,89
93,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 23/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 22/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 22/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 36991
Giải nhất 09990
Giải nhì 85317 - 93185
Giải ba 71136 - 78872 - 30135 - 05124 - 83344 - 55692
Giải tư 5370 - 4813 - 6514 - 0706
Giải năm 9920 - 6718 - 1752 - 9486 - 5925 - 5124
Giải sáu 648 - 371 - 100
Giải bảy 16 - 52 - 79 - 83
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,06
13,14,16,17,18
20,24,24,25
35,36
44,48
52,52
 
70,71,72,79
83,85,86
90,91,92
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 22/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 21/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 21/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 27778
Giải nhất 03692
Giải nhì 46333 - 16365
Giải ba 94486 - 23450 - 74652 - 79535 - 61259 - 07162
Giải tư 3361 - 4188 - 7445 - 7256
Giải năm 1442 - 2588 - 2616 - 4977 - 3150 - 7377
Giải sáu 006 - 276 - 747
Giải bảy 02 - 12 - 62 - 63
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,06
12,16
 
33,35
42,45,47
50,50,52,56,59
61,62,62,63,65
76,77,77,78
86,88,88
92
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 21/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 31926
Giải nhất 86441
Giải nhì 69124 - 94864
Giải ba 13412 - 11998 - 41616 - 42852 - 01380 - 93703
Giải tư 9884 - 1709 - 7148 - 1197
Giải năm 3020 - 5317 - 4616 - 9551 - 9585 - 7981
Giải sáu 649 - 471 - 434
Giải bảy 49 - 07 - 47 - 97
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,07,09
12,16,16,17
20,24,26
34
41,47,48,49,49
51,52
64
71
80,81,84,85
97,97,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 20/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 15841
Giải nhất 12513
Giải nhì 98602 - 88680
Giải ba 90126 - 58060 - 69337 - 50061 - 06714 - 67298
Giải tư 5087 - 7259 - 2142 - 8936
Giải năm 2877 - 5334 - 8335 - 6798 - 5174 - 0033
Giải sáu 736 - 387 - 135
Giải bảy 63 - 50 - 19 - 88
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02
13,14,19
26
33,34,35,35,36,36,37
41,42
50,59
60,61,63
74,77
80,87,87,88
98,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 19/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 87375
Giải nhất 38012
Giải nhì 76858 - 76967
Giải ba 10443 - 05620 - 93361 - 17260 - 59890 - 48259
Giải tư 5310 - 0284 - 9040 - 7828
Giải năm 2686 - 8596 - 6823 - 0651 - 8460 - 3402
Giải sáu 337 - 309 - 877
Giải bảy 68 - 83 - 65 - 06
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,06,09
10,12
20,23,28
37
40,43
51,58,59
60,60,61,65,67,68
75,77
83,84,86
90,96
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 18/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 17/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 17/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 91216
Giải nhất 10803
Giải nhì 81779 - 61451
Giải ba 57861 - 27000 - 87675 - 08960 - 99889 - 38636
Giải tư 4973 - 3831 - 7451 - 2909
Giải năm 4462 - 1780 - 1781 - 3160 - 3579 - 8128
Giải sáu 466 - 133 - 563
Giải bảy 18 - 30 - 69 - 65
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,03,09
16,18
28
30,31,33,36
 
51,51
60,60,61,62,63,65,66,69
73,75,79,79
80,81,89
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 17/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 16/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 16/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 57055
Giải nhất 97050
Giải nhì 78821 - 33120
Giải ba 62800 - 69276 - 90514 - 65831 - 67687 - 23103
Giải tư 7043 - 0657 - 6837 - 1130
Giải năm 8499 - 5207 - 7571 - 9615 - 8038 - 3165
Giải sáu 708 - 531 - 501
Giải bảy 33 - 91 - 44 - 56
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,01,03,07,08
14,15
20,21
30,31,31,33,37,38
43,44
50,55,56,57
65
71,76
87
91,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 16/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 15/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 15/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 70181
Giải nhất 35754
Giải nhì 88659 - 85520
Giải ba 84048 - 05911 - 02144 - 12662 - 66049 - 98686
Giải tư 5374 - 0662 - 3834 - 2120
Giải năm 4313 - 0949 - 3473 - 1373 - 1525 - 2670
Giải sáu 120 - 697 - 009
Giải bảy 99 - 45 - 96 - 95
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
09
11,13
20,20,20,25
34
44,45,48,49,49
54,59
62,62
70,73,73,74
81,86
95,96,97,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 15/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 14/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 14/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 65034
Giải nhất 31660
Giải nhì 86414 - 67502
Giải ba 19237 - 13706 - 60234 - 55945 - 64992 - 18729
Giải tư 2868 - 5657 - 0377 - 8700
Giải năm 1320 - 1170 - 1711 - 3567 - 8043 - 8889
Giải sáu 156 - 801 - 222
Giải bảy 35 - 63 - 38 - 42
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,01,02,06
11,14
20,22,29
34,34,35,37,38
42,43,45
56,57
60,63,67,68
70,77
89
92
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 14/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 16482
Giải nhất 68583
Giải nhì 59299 - 10423
Giải ba 88863 - 50349 - 72401 - 35503 - 55407 - 53837
Giải tư 9662 - 2830 - 1934 - 0862
Giải năm 2734 - 2431 - 6642 - 2073 - 8445 - 8753
Giải sáu 250 - 196 - 471
Giải bảy 90 - 43 - 06 - 15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,03,06,07
15
23
30,31,34,34,37
42,43,45,49
50,53
62,62,63
71,73
82,83
90,96,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 13/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 13146
Giải nhất 44461
Giải nhì 99957 - 25545
Giải ba 27818 - 28870 - 49006 - 00900 - 70447 - 66245
Giải tư 2440 - 1286 - 7977 - 5011
Giải năm 8310 - 2084 - 9301 - 9783 - 2162 - 8696
Giải sáu 596 - 395 - 093
Giải bảy 10 - 49 - 60 - 41
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,01,06
10,10,11,18
 
 
40,41,45,45,46,47,49
57
60,61,62
70,77
83,84,86
93,95,96,96
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 12/07/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/07/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/07/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 36252
Giải nhất 97765
Giải nhì 97668 - 64768
Giải ba 82079 - 94225 - 58367 - 50958 - 00438 - 91225
Giải tư 2667 - 0304 - 7101 - 6528
Giải năm 4164 - 4217 - 8540 - 4465 - 0178 - 9309
Giải sáu 171 - 345 - 157
Giải bảy 70 - 30 - 60 - 99
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,04,09
17
25,25,28
30,38
40,45
52,57,58
60,64,65,65,67,67,68,68
70,71,78,79
 
99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 11/07/2014
Tất cả những dịch vụ trên website http://xoso888.vn chỉ là những thống kê, phân tích do phần mềm máy tính tạo ra. Tỉ lệ xuất hiện số còn tùy thuộc nhiều vào may mắn của bạn. Các bạn nên chú ý cân nhắc trước khi tham khảo. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc sử dụng số của các bạn.
Tags: ket qua xo so | xo so | soi cau | xoso | xoso888 | xo so mien bac | ket qua so xo | kqxs mien bac | xoso mien bac | ket qua xo so mien bac | du doan xo so | xo so binh duong | xo so mien trung | xo so truc tiep | thong ke xo so | soi cau lo | xo so mien nam
Links: Đánh lô đề online | Ket qua xo so | anh subsea |