quang cao
Chon tỉnh - thành phố:
Từ ngày Đến ngày

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 30/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 30/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 71426
Giải nhất 43495
Giải nhì 23470 - 60998
Giải ba 28538 - 32541 - 79908 - 43205 - 00098 - 84805
Giải tư 4534 - 0348 - 6631 - 1620
Giải năm 6430 - 1035 - 2348 - 8810 - 8907 - 3568
Giải sáu 944 - 808 - 635
Giải bảy 09 - 56 - 37 - 93
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05,05,07,08,08,09
10
20,26
30,31,34,35,35,37,38
41,44,48,48
56
68
70
 
93,95,98,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 30/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 29/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 29/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 54556
Giải nhất 64211
Giải nhì 71853 - 45507
Giải ba 93207 - 28115 - 21422 - 46662 - 93380 - 56914
Giải tư 1385 - 6084 - 7410 - 5404
Giải năm 9531 - 7453 - 7922 - 2143 - 6081 - 5479
Giải sáu 575 - 102 - 511
Giải bảy 35 - 58 - 30 - 29
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,04,07,07
10,11,11,14,15
22,22,29
30,31,35
43
53,53,56,58
62
75,79
80,81,84,85
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 29/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 28/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 28/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 43550
Giải nhất 05637
Giải nhì 74645 - 75309
Giải ba 17426 - 88487 - 46412 - 71843 - 79280 - 04387
Giải tư 6065 - 8997 - 2584 - 1674
Giải năm 0825 - 1697 - 4624 - 0272 - 7831 - 9894
Giải sáu 921 - 145 - 834
Giải bảy 59 - 28 - 69 - 30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
09
12
21,24,25,26,28
30,31,34,37
43,45,45
50,59
65,69
72,74
80,84,87,87
94,97,97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 28/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 27/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 27/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 89188
Giải nhất 72254
Giải nhì 42972 - 32331
Giải ba 92666 - 02546 - 60558 - 78229 - 31003 - 47559
Giải tư 3895 - 5463 - 7746 - 8491
Giải năm 7924 - 1329 - 7010 - 4779 - 3252 - 2113
Giải sáu 191 - 762 - 107
Giải bảy 91 - 81 - 85 - 55
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,07
10,13
24,29,29
31
46,46
52,54,55,58,59
62,63,66
72,79
81,85,88
91,91,91,95
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 27/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 26/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 26/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 25419
Giải nhất 20800
Giải nhì 11926 - 10027
Giải ba 50319 - 89339 - 00681 - 11772 - 32366 - 76398
Giải tư 5769 - 2432 - 3365 - 3691
Giải năm 1052 - 4637 - 0972 - 8507 - 0234 - 2855
Giải sáu 737 - 694 - 295
Giải bảy 53 - 96 - 84 - 02
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,02,07
19,19
26,27
32,34,37,37,39
 
52,53,55
65,66,69
72,72
81,84
91,94,95,96,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 26/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 25/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 25/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 83725
Giải nhất 97127
Giải nhì 76993 - 44023
Giải ba 79526 - 60880 - 43723 - 07278 - 83490 - 90874
Giải tư 3804 - 1552 - 8702 - 1584
Giải năm 6618 - 0499 - 7182 - 9325 - 9945 - 0564
Giải sáu 881 - 467 - 688
Giải bảy 32 - 17 - 33 - 56
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,04
17,18
23,23,25,25,26,27
32,33
45
52,56
64,67
74,78
80,81,82,84,88
90,93,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 25/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 24/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 24/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 59303
Giải nhất 50032
Giải nhì 60248 - 01464
Giải ba 98994 - 58788 - 09139 - 24554 - 55473 - 43829
Giải tư 0890 - 0022 - 1860 - 4420
Giải năm 0946 - 4558 - 1814 - 2795 - 9531 - 6832
Giải sáu 274 - 207 - 951
Giải bảy 18 - 38 - 64 - 78
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,07
14,18
20,22,29
31,32,32,38,39
46,48
51,54,58
60,64,64
73,74,78
88
90,94,95
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 24/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 23/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 23/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 98700
Giải nhất 93903
Giải nhì 58754 - 03208
Giải ba 70838 - 43822 - 71703 - 25626 - 28953 - 34692
Giải tư 7548 - 5291 - 3285 - 6584
Giải năm 2563 - 2745 - 4591 - 8339 - 2035 - 4423
Giải sáu 688 - 145 - 628
Giải bảy 11 - 61 - 45 - 94
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,03,03,08
11
22,23,26,28
35,38,39
45,45,45,48
53,54
61,63
 
84,85,88
91,91,92,94
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 23/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 22/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 22/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 24290
Giải nhất 16889
Giải nhì 96638 - 22775
Giải ba 57459 - 05386 - 06524 - 27291 - 19575 - 73191
Giải tư 5317 - 7114 - 7532 - 4199
Giải năm 9417 - 8489 - 1716 - 6474 - 4469 - 7586
Giải sáu 060 - 065 - 660
Giải bảy 17 - 71 - 94 - 42
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
14,16,17,17,17
24
32,38
42
59
60,60,65,69
71,74,75,75
86,86,89,89
90,91,91,94,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 22/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 21/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 21/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 54831
Giải nhất 15132
Giải nhì 41347 - 13743
Giải ba 54672 - 72914 - 30531 - 90411 - 54476 - 58291
Giải tư 0709 - 8308 - 4178 - 0704
Giải năm 0185 - 7840 - 0001 - 9775 - 1064 - 1788
Giải sáu 797 - 181 - 800
Giải bảy 37 - 34 - 00 - 40
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,00,01,04,08,09
11,14
 
31,31,32,34,37
40,40,43,47
 
64
72,75,76,78
81,85,88
91,97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 21/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 20/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 20/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 64256
Giải nhất 13431
Giải nhì 55791 - 25505
Giải ba 61251 - 79591 - 81944 - 65027 - 95149 - 32545
Giải tư 4295 - 0511 - 9923 - 7310
Giải năm 6415 - 5631 - 3090 - 3878 - 3867 - 4455
Giải sáu 557 - 451 - 694
Giải bảy 38 - 34 - 19 - 74
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05
10,11,15,19
23,27
31,31,34,38
44,45,49
51,51,55,56,57
67
74,78
 
90,91,91,94,95
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 20/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 19/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 19/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 78933
Giải nhất 76717
Giải nhì 17176 - 75436
Giải ba 47900 - 22566 - 20716 - 34652 - 84193 - 74216
Giải tư 8372 - 2661 - 3421 - 0375
Giải năm 1966 - 5394 - 9833 - 8686 - 7232 - 8718
Giải sáu 469 - 232 - 132
Giải bảy 94 - 06 - 01 - 04
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,01,04,06
16,16,17,18
21
32,32,32,33,33,36
 
52
61,66,66,69
72,75,76
86
93,94,94
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 19/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 18/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 18/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 65758
Giải nhất 98399
Giải nhì 61200 - 35317
Giải ba 90830 - 66737 - 87020 - 88488 - 96692 - 66558
Giải tư 6559 - 5276 - 4376 - 8687
Giải năm 1613 - 4928 - 8573 - 1058 - 8249 - 5723
Giải sáu 917 - 206 - 336
Giải bảy 69 - 39 - 74 - 87
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,06
13,17,17
20,23,28
30,36,37,39
49
58,58,58,59
69
73,74,76,76
87,87,88
92,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 18/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 02191
Giải nhất 83111
Giải nhì 78128 - 76166
Giải ba 98771 - 34396 - 29384 - 97095 - 09783 - 34039
Giải tư 3956 - 2078 - 0393 - 0175
Giải năm 2057 - 2359 - 2942 - 4470 - 7849 - 4957
Giải sáu 123 - 279 - 070
Giải bảy 33 - 53 - 06 - 81
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
06
11
23,28
33,39
42,49
53,56,57,57,59
66
70,70,71,75,78,79
81,83,84
91,93,95,96
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 17/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 16/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 16/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 72662
Giải nhất 87718
Giải nhì 99839 - 97826
Giải ba 18427 - 44029 - 04195 - 55500 - 86127 - 57803
Giải tư 0588 - 1493 - 6730 - 0979
Giải năm 1060 - 9708 - 6349 - 2049 - 6004 - 8994
Giải sáu 309 - 078 - 144
Giải bảy 23 - 63 - 13 - 56
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,03,04,08,09
13,18
23,26,27,27,29
30,39
44,49,49
56
60,62,63
78,79
88
93,94,95
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 16/01/2015

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 15/01/2015 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 15/01/2015

Đầu Đuôi
Đặc biệt 29806
Giải nhất 91566
Giải nhì 43428 - 30789
Giải ba 98086 - 48765 - 90889 - 36928 - 17001 - 82193
Giải tư 8455 - 5138 - 6551 - 8007
Giải năm 9740 - 7275 - 8558 - 8128 - 5887 - 0822
Giải sáu 417 - 659 - 022
Giải bảy 99 - 59 - 84 - 82
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,06,07
17
22,22,28,28,28
38
40
51,55,58,59,59
65,66
75
82,84,86,87,89,89
93,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 15/01/2015
Tất cả những dịch vụ trên website http://xoso888.vn chỉ là những thống kê, phân tích do phần mềm máy tính tạo ra. Tỉ lệ xuất hiện số còn tùy thuộc nhiều vào may mắn của bạn. Các bạn nên chú ý cân nhắc trước khi tham khảo. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc sử dụng số của các bạn.

Tags: ket qua xo so | xo so | soi cau | xoso | xoso888 | xo so mien bac | ket qua so xo | kqxs mien bac | xoso mien bac | ket qua xo so mien bac | du doan xo so | xo so binh duong | xo so mien trung | xo so truc tiep | thong ke xo so | soi cau lo | xo so mien nam
Links: Đánh lô đề online | Ket qua xo so | anh subsea |