Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Kết quả xổ số miền bắc ngày 30/11/2022

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 29/11

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 29/11/2022

MĐB 12HZ6HZ14HZ15HZ10HZ7HZ
G.ĐB 25380
G.1 28733
G.2
75482 90338
G.3
40071 62719 03871
39155 49381 54569
G.4
5221 4873 4295 6204
G.5
3664 7733 5955
6664 8443 9055
G.6
167 970 412
G.7
03 69 77 61
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 12, 19
2 21
3 33, 33, 38
4 43
5 55, 55, 55
6 61, 64, 64, 67, 69, 69
7 70, 71, 71, 73, 77
8 80, 81, 82
9 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 28/11

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 28/11/2022

MĐB 11GA14GA2GA5GA13GA1GA
G.ĐB 65507
G.1 90987
G.2
23237 17499
G.3
96896 65083 98122
79833 61991 81641
G.4
3317 8046 3130 6290
G.5
8207 5400 1972
6506 6648 3190
G.6
237 566 975
G.7
00 38 53 46
Đầu Lô tô
0 00, 00, 06, 07, 07
1 17
2 22
3 30, 33, 37, 37, 38
4 41, 46, 46, 48
5 53
6 66
7 72, 75
8 83, 87
9 90, 90, 91, 96, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 27/11

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 27/11/2022

MĐB 10GB3GB6GB11GB12GB15GB
G.ĐB 67857
G.1 24762
G.2
15441 04864
G.3
08271 66428 62919
75365 85787 21002
G.4
0896 5072 9185 7394
G.5
3832 8408 2046
5486 7182 2401
G.6
695 320 642
G.7
42 55 21 80
Đầu Lô tô
0 01, 02, 08
1 19
2 20, 21, 28
3 32
4 41, 42, 42, 46
5 55, 57
6 62, 64, 65
7 71, 72
8 80, 82, 85, 86, 87
9 94, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 26/11

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 26/11/2022

MĐB 6GC11GC15GC10GC3GC4GC
G.ĐB 67896
G.1 70731
G.2
69176 18124
G.3
27982 04161 91683
18192 79476 78208
G.4
5183 4837 8723 9821
G.5
9572 8397 0675
4046 1647 9982
G.6
454 824 291
G.7
83 44 66 03
Đầu Lô tô
0 03, 08
1  
2 21, 23, 24, 24
3 31, 37
4 44, 46, 47
5 54
6 61, 66
7 72, 75, 76, 76
8 82, 82, 83, 83, 83
9 91, 92, 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 25/11

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 25/11/2022

MĐB 2GD12GD5GD6GD15GD11GD
G.ĐB 36819
G.1 77300
G.2
94639 60023
G.3
65992 78939 86794
32055 87711 60182
G.4
2846 6365 7000 8638
G.5
5530 0550 4271
9426 9812 8324
G.6
268 190 185
G.7
96 56 66 83
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 11, 12, 19
2 23, 24, 26
3 30, 38, 39, 39
4 46
5 50, 55, 56
6 65, 66, 68
7 71
8 82, 83, 85
9 90, 92, 94, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 24/11

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 24/11/2022

MĐB 6GE1GE11GE2GE8GE18GE
G.ĐB 75996
G.1 04902
G.2
25318 92214
G.3
52253 61070 38643
84891 18913 13077
G.4
6533 5487 5262 6897
G.5
0336 4573 1078
5865 1877 6361
G.6
858 380 829
G.7
07 87 48 81
Đầu Lô tô
0 02, 07
1 13, 14, 18
2 29
3 33, 36
4 43, 48
5 53, 58
6 61, 62, 65
7 70, 73, 77, 77, 78
8 80, 81, 87, 87
9 91, 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 23/11

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 23/11/2022

MĐB 4GF6GF14GF7GF11GF8GF
G.ĐB 47779
G.1 09473
G.2
42006 45431
G.3
31134 17715 99814
97168 20064 33491
G.4
2355 6851 3041 5929
G.5
1848 3824 2063
8535 2813 2684
G.6
378 794 832
G.7
75 68 73 03
Đầu Lô tô
0 03, 06
1 13, 14, 15
2 24, 29
3 31, 32, 34, 35
4 41, 48
5 51, 55
6 63, 64, 68, 68
7 73, 73, 75, 78, 79
8 84
9 91, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 22/11

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 22/11/2022

MĐB 4GH13GH5GH8GH14GH10GH
G.ĐB 30529
G.1 00774
G.2
71339 87590
G.3
94856 44576 54746
62290 56551 40367
G.4
5453 6915 0626 5872
G.5
0190 8930 5221
2743 9398 0212
G.6
212 976 516
G.7
50 13 41 49
Đầu Lô tô
0  
1 12, 12, 13, 15, 16
2 21, 26, 29
3 30, 39
4 41, 43, 46, 49
5 50, 51, 53, 56
6 67
7 72, 74, 76, 76
8  
9 90, 90, 90, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 21/11

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 21/11/2022

MĐB 5GK11GK14GK6GK12GK7GK
G.ĐB 52091
G.1 32734
G.2
23946 43525
G.3
86711 73926 59382
58525 08199 09891
G.4
7508 4247 6600 5785
G.5
7051 9777 2130
6304 7143 3659
G.6
753 767 938
G.7
96 25 69 47
Đầu Lô tô
0 00, 04, 08
1 11
2 25, 25, 25, 26
3 30, 34, 38
4 43, 46, 47, 47
5 51, 53, 59
6 67, 69
7 77
8 82, 85
9 91, 91, 96, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 20/11

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 20/11/2022

MĐB 3GL13GL1GL12GL4GL6GL
G.ĐB 08770
G.1 74803
G.2
88570 42720
G.3
53876 08026 67336
03704 43408 16903
G.4
2018 8532 3564 2072
G.5
8409 7739 0074
9074 0573 6822
G.6
820 944 037
G.7
52 33 61 24
Đầu Lô tô
0 03, 03, 04, 08, 09
1 18
2 20, 20, 22, 24, 26
3 32, 33, 36, 37, 39
4 44
5 52
6 61, 64
7 70, 70, 72, 73, 74, 74, 76
8  
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 19/11

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 19/11/2022

MĐB 11GM3GM13GM9GM12GM6GM
G.ĐB 66534
G.1 56931
G.2
14753 52934
G.3
50362 71673 07004
46603 14867 67353
G.4
2669 3510 5939 0452
G.5
7103 3066 7100
3883 3329 8520
G.6
876 769 784
G.7
04 50 54 98
Đầu Lô tô
0 00, 03, 03, 04, 04
1 10
2 20, 29
3 31, 34, 34, 39
4  
5 50, 52, 53, 53, 54
6 62, 66, 67, 69, 69
7 73, 76
8 83, 84
9 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 18/11

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 18/11/2022

MĐB 13GN6GN4GN11GN14GN2GN
G.ĐB 32592
G.1 64258
G.2
75381 94816
G.3
00970 60920 56970
50040 80887 68639
G.4
3223 8450 4979 5322
G.5
9176 3207 7231
1657 8080 5058
G.6
353 184 451
G.7
43 12 84 07
Đầu Lô tô
0 07, 07
1 12, 16
2 20, 22, 23
3 31, 39
4 40, 43
5 50, 51, 53, 57, 58, 58
6  
7 70, 70, 76, 79
8 80, 81, 84, 84, 87
9 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 17/11

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 17/11/2022

MĐB 9GP1GP4GP2GP10GP8GP
G.ĐB 05776
G.1 49100
G.2
70349 63260
G.3
03748 53195 55751
50581 47510 45326
G.4
7831 5315 1200 5855
G.5
6879 2316 2395
2324 0407 8819
G.6
108 898 166
G.7
97 50 75 99
Đầu Lô tô
0 00, 00, 07, 08
1 10, 15, 16, 19
2 24, 26
3 31
4 48, 49
5 50, 51, 55
6 60, 66
7 75, 76, 79
8 81
9 95, 95, 97, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 16/11

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 16/11/2022

MĐB 1GQ6GQ14GQ11GQ10GQ3GQ
G.ĐB 50578
G.1 44533
G.2
51589 19352
G.3
36731 00455 82986
67951 88182 08371
G.4
7155 6673 4983 4003
G.5
1039 7182 0280
4445 6725 1225
G.6
031 657 500
G.7
94 53 70 58
Đầu Lô tô
0 00, 03
1  
2 25, 25
3 31, 31, 33, 39
4 45
5 51, 52, 53, 55, 55, 57, 58
6  
7 70, 71, 73, 78
8 80, 82, 82, 83, 86, 89
9 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 15/11

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 15/11/2022

MĐB 6GS5GS9GS13GS3GS1GS
G.ĐB 91006
G.1 22362
G.2
00497 25741
G.3
83780 71776 83219
79310 25559 28409
G.4
6094 4114 4358 4970
G.5
2704 2016 1614
0178 3411 3799
G.6
574 202 404
G.7
02 57 50 82
Đầu Lô tô
0 02, 02, 04, 04, 06, 09
1 10, 11, 14, 14, 16, 19
2  
3  
4 41
5 50, 57, 58, 59
6 62
7 70, 74, 76, 78
8 80, 82
9 94, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 14/11

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 14/11/2022

MĐB 2GT12GT14GT7GT15GT6GT
G.ĐB 12834
G.1 95078
G.2
64989 79753
G.3
09206 10621 79349
82053 44176 51792
G.4
6421 8306 4577 6605
G.5
4788 8183 3490
4452 9313 4353
G.6
814 440 471
G.7
56 67 31 42
Đầu Lô tô
0 05, 06, 06
1 13, 14
2 21, 21
3 31, 34
4 40, 42, 49
5 52, 53, 53, 53, 56
6 67
7 71, 76, 77, 78
8 83, 88, 89
9 90, 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 13/11

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 13/11/2022

MĐB 10GU13GU1GU8GU4GU5GU
G.ĐB 96305
G.1 67959
G.2
20646 33331
G.3
93051 86138 60171
34010 77612 40721
G.4
7922 7402 4996 9753
G.5
9028 0798 6142
5181 3005 0430
G.6
913 266 605
G.7
20 21 36 01
Đầu Lô tô
0 01, 02, 05, 05, 05
1 10, 12, 13
2 20, 21, 21, 22, 28
3 30, 31, 36, 38
4 42, 46
5 51, 53, 59
6 66
7 71
8 81
9 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 12/11

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 12/11/2022

MĐB 11GX7GX4GX10GX5GX13GX
G.ĐB 78611
G.1 11566
G.2
68739 54972
G.3
63820 44793 97595
72343 76328 33810
G.4
1422 0776 2262 7727
G.5
1365 6036 4279
6699 2617 9526
G.6
807 235 100
G.7
61 73 32 91
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 10, 11, 17
2 20, 22, 26, 27, 28
3 32, 35, 36, 39
4 43
5  
6 61, 62, 65, 66
7 72, 73, 76, 79
8  
9 91, 93, 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 11/11

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 11/11/2022

MĐB 15GY9GY8GY10GY2GY11GY
G.ĐB 81736
G.1 23276
G.2
53754 98359
G.3
17284 59613 66887
69623 90479 15921
G.4
1913 9442 8514 1457
G.5
3561 5865 5275
6154 6603 9713
G.6
570 440 936
G.7
08 89 92 12
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 12, 13, 13, 13, 14
2 21, 23
3 36, 36
4 40, 42
5 54, 54, 57, 59
6 61, 65
7 70, 75, 76, 79
8 84, 87, 89
9 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 10/11

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 10/11/2022

MĐB 4GZ1GZ3GZ8GZ2GZ11GZ
G.ĐB 71610
G.1 89551
G.2
25825 57592
G.3
04061 27766 63457
55406 80996 71332
G.4
4220 8664 4267 0323
G.5
1489 4707 5990
1175 9767 6607
G.6
536 385 828
G.7
32 64 98 25
Đầu Lô tô
0 06, 07, 07
1 10
2 20, 23, 25, 25, 28
3 32, 32, 36
4  
5 51, 57
6 61, 64, 64, 66, 67, 67
7 75
8 85, 89
9 90, 92, 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 09/11

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 09/11/2022

MĐB 9FA13FA3FA2FA11FA12FA
G.ĐB 57765
G.1 69270
G.2
33523 02685
G.3
84523 77290 28378
00860 06188 76005
G.4
0445 9065 6142 8859
G.5
8856 4721 1409
3307 7321 9251
G.6
866 778 530
G.7
17 42 90 34
Đầu Lô tô
0 05, 07, 09
1 17
2 21, 21, 23, 23
3 30, 34
4 42, 42, 45
5 51, 56, 59
6 60, 65, 65, 66
7 70, 78, 78
8 85, 88
9 90, 90

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 08/11

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 08/11/2022

MĐB 18FB13FB11FB4FB6FB9FB
G.ĐB 66130
G.1 31344
G.2
60841 75083
G.3
20089 91989 55661
28892 04894 38296
G.4
9750 1119 3274 6424
G.5
3786 0911 9541
3781 9279 2086
G.6
021 974 097
G.7
41 97 10 96
Đầu Lô tô
0  
1 10, 11, 19
2 21, 24
3 30
4 41, 41, 41, 44
5 50
6 61
7 74, 74, 79
8 81, 83, 86, 86, 89, 89
9 92, 94, 96, 96, 97, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 07/11

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 07/11/2022

MĐB 3FC8FC7FC4FC5FC6FC
G.ĐB 04067
G.1 62344
G.2
20660 34924
G.3
29262 94654 83140
81635 61321 07328
G.4
5040 9608 2848 8618
G.5
6534 5000 0270
1134 8572 5462
G.6
105 829 074
G.7
41 25 57 17
Đầu Lô tô
0 00, 05, 08
1 17, 18
2 21, 24, 25, 28, 29
3 34, 34, 35
4 40, 40, 41, 44, 48
5 54, 57
6 60, 62, 62, 67
7 70, 72, 74
8  
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 06/11

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 06/11/2022

MĐB 9FD10FD11FD1FD2FD12FD
G.ĐB 77471
G.1 19152
G.2
97536 23750
G.3
96328 05336 86498
22305 92542 92511
G.4
1202 4265 3726 6791
G.5
9261 8406 8891
8795 0587 6651
G.6
733 915 460
G.7
50 36 64 96
Đầu Lô tô
0 02, 05, 06
1 11, 15
2 26, 28
3 33, 36, 36, 36
4 42
5 50, 50, 51, 52
6 60, 61, 64, 65
7 71
8 87
9 91, 91, 95, 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 05/11

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 05/11/2022

MĐB 9FE7FE13FE6FE14FE1FE
G.ĐB 33487
G.1 75857
G.2
17413 62882
G.3
60654 00964 04680
40383 52970 40634
G.4
1478 3136 3882 8583
G.5
0121 9159 0427
7098 1576 4487
G.6
504 833 059
G.7
22 96 21 03
Đầu Lô tô
0 03, 04
1 13
2 21, 21, 22, 27
3 33, 34, 36
4  
5 54, 57, 59, 59
6 64
7 70, 76, 78
8 80, 82, 82, 83, 83, 87, 87
9 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 04/11

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 04/11/2022

MĐB 2FG1FG10FG12FG6FG13FG
G.ĐB 75371
G.1 81207
G.2
15350 73690
G.3
95923 60377 00576
91314 57428 49409
G.4
4804 6242 8365 5083
G.5
5330 3111 6641
5696 3592 5572
G.6
743 046 548
G.7
48 02 05 42
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 07, 09
1 11, 14
2 23, 28
3 30
4 41, 42, 42, 43, 46, 48, 48
5 50
6 65
7 71, 72, 76, 77
8 83
9 90, 92, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 03/11

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 03/11/2022

MĐB 6FH9FH2FH10FH5FH4FH
G.ĐB 66819
G.1 58970
G.2
81233 87337
G.3
67364 85138 96320
49873 10652 89668
G.4
8394 8830 8457 0320
G.5
3125 3132 4645
4147 8339 8043
G.6
111 430 454
G.7
22 57 54 16
Đầu Lô tô
0  
1 11, 16, 19
2 20, 20, 22, 25
3 30, 30, 32, 33, 37, 38, 39
4 43, 45, 47
5 52, 54, 54, 57, 57
6 64, 68
7 70, 73
8  
9 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 02/11

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 02/11/2022

MĐB 14FK6FK8FK7FK12FK15FK
G.ĐB 67246
G.1 84000
G.2
91602 49667
G.3
26643 51547 99669
56114 58512 86392
G.4
4034 7999 8026 7738
G.5
8540 0020 8411
9998 1978 2542
G.6
414 858 490
G.7
08 33 36 78
Đầu Lô tô
0 00, 02, 08
1 11, 12, 14, 14
2 20, 26
3 33, 34, 36, 38
4 40, 42, 43, 46, 47
5 58
6 67, 69
7 78, 78
8  
9 90, 92, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 01/11

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 01/11/2022

MĐB 4FL7FL6FL14FL11FL10FL
G.ĐB 99876
G.1 35394
G.2
83301 41034
G.3
78478 01506 61824
21864 19460 97709
G.4
2523 8243 8504 6873
G.5
6666 0003 6305
9126 5239 8233
G.6
399 774 666
G.7
79 76 46 50
Đầu Lô tô
0 01, 03, 04, 05, 06, 09
1  
2 23, 24, 26
3 33, 34, 39
4 43, 46
5 50
6 60, 64, 66, 66
7 73, 74, 76, 76, 78, 79
8  
9 94, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 31/10

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 31/10/2022

MĐB 13FM9FM6FM7FM4FM10FM
G.ĐB 93343
G.1 96968
G.2
63142 87662
G.3
64620 94933 91543
43079 18487 83883
G.4
8316 6968 2547 3315
G.5
3809 4301 2221
5368 4658 2400
G.6
204 340 509
G.7
02 31 59 16
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 04, 09, 09
1 15, 16, 16
2 20, 21
3 31, 33
4 40, 42, 43, 43, 47
5 58, 59
6 62, 68, 68, 68
7 79
8 83, 87
9  

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan

DMCA.com Protection Status