Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Kết quả xổ số miền bắc ngày 23/03/2023

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 22/03

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 22/03/2023

MĐB 6PS10PS2PS9PS8PS3PS
G.ĐB 08798
G.1 75337
G.2
28963 26229
G.3
39544 19950 42567
81097 15774 11622
G.4
1142 2860 5468 4869
G.5
8457 1226 2904
5946 4619 0294
G.6
613 479 357
G.7
16 56 29 44
Đầu Lô tô
0 04
1 13, 16, 19
2 22, 26, 29, 29
3 37
4 42, 44, 44, 46
5 50, 56, 57, 57
6 60, 63, 67, 68, 69
7 74, 79
8  
9 94, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 21/03

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 21/03/2023

MĐB 5PT14PT8PT2PT9PT12PT
G.ĐB 81664
G.1 40033
G.2
18931 74834
G.3
84351 11200 19833
22886 94162 32936
G.4
2426 4054 2848 1715
G.5
7368 9863 8037
9985 1320 5112
G.6
657 518 832
G.7
61 09 39 59
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 12, 15, 18
2 20, 26
3 31, 32, 33, 33, 34, 36, 37, 39
4 48
5 51, 54, 57, 59
6 61, 62, 63, 64, 68
7  
8 85, 86
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 20/03

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 20/03/2023

MĐB 3PU2PU1PU4PU14PU8PU
G.ĐB 24192
G.1 24877
G.2
69360 66583
G.3
07529 77038 85099
32290 94963 23842
G.4
6979 7304 7041 4748
G.5
6909 5405 4710
9722 2752 1632
G.6
617 012 182
G.7
29 54 10 42
Đầu Lô tô
0 04, 05, 09
1 10, 10, 12, 17
2 22, 29, 29
3 32, 38
4 41, 42, 42, 48
5 52, 54
6 60, 63
7 77, 79
8 82, 83
9 90, 92, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 19/03

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 19/03/2023

MĐB 8PV6PV1PV2PV15PV14PV
G.ĐB 86903
G.1 51904
G.2
86833 22870
G.3
85621 16256 18746
84156 68556 38891
G.4
3826 9033 6756 8348
G.5
9234 5163 4061
7108 1862 5943
G.6
562 892 334
G.7
04 72 23 96
Đầu Lô tô
0 03, 04, 04, 08
1  
2 21, 23, 26
3 33, 33, 34, 34
4 43, 46, 48
5 56, 56, 56, 56
6 61, 62, 62, 63
7 70, 72
8  
9 91, 92, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 18/03

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 18/03/2023

MĐB 14PX6PX10PX3PX9PX11PX
G.ĐB 57570
G.1 25444
G.2
05260 51308
G.3
14099 69326 17323
52596 06495 47274
G.4
1522 2679 3931 2502
G.5
2734 6503 6147
0437 5088 0227
G.6
897 979 581
G.7
44 97 13 93
Đầu Lô tô
0 02, 03, 08
1 13
2 22, 23, 26, 27
3 31, 34, 37
4 44, 44, 47
5  
6 60
7 70, 74, 79, 79
8 81, 88
9 93, 95, 96, 97, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 17/03

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 17/03/2023

MĐB 14PY12PY9PY4PY6PY10PY
G.ĐB 59389
G.1 46086
G.2
47967 93279
G.3
62875 61643 80808
17950 83001 55132
G.4
7669 4211 2318 6993
G.5
7346 4111 6778
2763 2406 4847
G.6
006 958 919
G.7
09 05 65 60
Đầu Lô tô
0 01, 05, 06, 06, 08, 09
1 11, 11, 18, 19
2  
3 32
4 43, 46, 47
5 50, 58
6 60, 63, 65, 67, 69
7 75, 78, 79
8 86, 89
9 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 16/03

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 16/03/2023

MĐB 5PZ15PZ10PZ7PZ13PZ14PZ
G.ĐB 89581
G.1 62172
G.2
16250 32921
G.3
86507 63642 18592
40723 78206 13297
G.4
4218 9856 9922 8734
G.5
4172 2783 9801
0431 9420 0537
G.6
945 195 212
G.7
92 44 89 04
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06, 07
1 12, 18
2 20, 21, 22, 23
3 31, 34, 37
4 42, 44, 45
5 50, 56
6  
7 72, 72
8 81, 83, 89
9 92, 92, 95, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 15/03

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 15/03/2023

MĐB 9NA8NA11NA14NA4NA5NA
G.ĐB 67724
G.1 09458
G.2
42912 82249
G.3
32675 58785 80854
22192 66944 59826
G.4
3763 1746 8274 9210
G.5
9558 7603 8738
9949 1521 8486
G.6
600 528 250
G.7
35 83 26 41
Đầu Lô tô
0 00, 03
1 10, 12
2 21, 24, 26, 26, 28
3 35, 38
4 41, 44, 46, 49, 49
5 50, 54, 58, 58
6 63
7 74, 75
8 83, 85, 86
9 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 14/03

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 14/03/2023

MĐB 15NB10NB2NB12NB1NB3NB
G.ĐB 67879
G.1 07811
G.2
56885 61063
G.3
64605 02010 94533
29538 20174 81544
G.4
7935 8490 0920 4677
G.5
6660 0349 9239
4622 5526 4141
G.6
561 858 133
G.7
76 78 40 09
Đầu Lô tô
0 05, 09
1 10, 11
2 20, 22, 26
3 33, 33, 35, 38, 39
4 40, 41, 44, 49
5 58
6 60, 61, 63
7 74, 76, 77, 78, 79
8 85
9 90

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 13/03

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 13/03/2023

MĐB 6NC1NC2NC9NC8NC12NC
G.ĐB 17375
G.1 14288
G.2
47795 89010
G.3
20929 26532 57195
21787 86420 48111
G.4
6956 1055 0805 3323
G.5
1072 2589 1620
1450 8125 7411
G.6
103 269 494
G.7
80 74 83 51
Đầu Lô tô
0 03, 05
1 10, 11, 11
2 20, 20, 23, 25, 29
3 32
4  
5 50, 51, 55, 56
6 69
7 72, 74, 75
8 80, 83, 87, 88, 89
9 94, 95, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 12/03

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 12/03/2023

MĐB 6ND8ND5ND1ND9ND10ND
G.ĐB 56695
G.1 14685
G.2
86290 10847
G.3
34708 21368 14720
47299 88746 86664
G.4
7445 4972 3960 2366
G.5
5485 6833 4077
3698 4339 1046
G.6
108 993 097
G.7
03 96 19 08
Đầu Lô tô
0 03, 08, 08, 08
1 19
2 20
3 33, 39
4 45, 46, 46, 47
5  
6 60, 64, 66, 68
7 72, 77
8 85, 85
9 90, 93, 95, 96, 97, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 11/03

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 11/03/2023

MĐB 7NE4NE10NE1NE5NE11NE
G.ĐB 47076
G.1 91911
G.2
68062 89887
G.3
97745 08606 90078
48492 59226 23122
G.4
1723 6001 7707 8139
G.5
9794 4226 2120
7005 9711 9405
G.6
880 643 489
G.7
08 68 94 48
Đầu Lô tô
0 01, 05, 05, 06, 07, 08
1 11, 11
2 20, 22, 23, 26, 26
3 39
4 43, 45, 48
5  
6 62, 68
7 76, 78
8 80, 87, 89
9 92, 94, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 10/03

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 10/03/2023

MĐB 1NF2NF4NF7NF8NF13NF
G.ĐB 24420
G.1 64647
G.2
92456 73117
G.3
43430 17679 18857
58788 06086 56612
G.4
6449 3646 0895 3184
G.5
9301 4549 8069
7225 3674 8235
G.6
810 645 849
G.7
97 07 58 81
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 10, 12, 17
2 20, 25
3 30, 35
4 45, 46, 47, 49, 49, 49
5 56, 57, 58
6 69
7 74, 79
8 81, 84, 86, 88
9 95, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 09/03

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 09/03/2023

MĐB 4NG12NG6NG9NG7NG13NG
G.ĐB 68205
G.1 60388
G.2
32503 77792
G.3
69127 59764 69821
57609 39073 81374
G.4
5421 3336 3075 0339
G.5
0433 8377 5578
0355 0713 1038
G.6
147 834 427
G.7
51 56 78 37
Đầu Lô tô
0 03, 05, 09
1 13
2 21, 21, 27, 27
3 33, 34, 36, 37, 38, 39
4 47
5 51, 55, 56
6 64
7 73, 74, 75, 77, 78, 78
8 88
9 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 08/03

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 08/03/2023

MĐB 10NH14NH12NH5NH3NH15NH
G.ĐB 73787
G.1 06261
G.2
48267 37696
G.3
25011 20381 31012
72359 95514 05128
G.4
8426 8924 7256 4224
G.5
9581 4713 2690
3000 8935 3073
G.6
905 189 094
G.7
81 62 59 02
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05
1 11, 12, 13, 14
2 24, 24, 26, 28
3 35
4  
5 56, 59, 59
6 61, 62, 67
7 73
8 81, 81, 81, 87, 89
9 90, 94, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 07/03

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 07/03/2023

MĐB 11NK6NK4NK2NK12NK13NK
G.ĐB 75877
G.1 08692
G.2
87361 31241
G.3
06055 87073 97510
52584 52539 03248
G.4
9565 5285 8430 3314
G.5
4666 6378 7540
2000 6823 1143
G.6
444 841 655
G.7
00 04 38 45
Đầu Lô tô
0 00, 00, 04
1 10, 14
2 23
3 30, 38, 39
4 40, 41, 41, 43, 44, 45, 48
5 55, 55
6 61, 65, 66
7 73, 77, 78
8 84, 85
9 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 06/03

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 06/03/2023

MĐB 14NL5NL4NL15NL7NL3NL
G.ĐB 39919
G.1 34271
G.2
89252 08794
G.3
57917 23934 04144
22358 90155 00374
G.4
7287 6916 3685 6225
G.5
7565 8826 2483
8057 3671 8416
G.6
746 208 679
G.7
47 73 97 23
Đầu Lô tô
0 08
1 16, 16, 17, 19
2 23, 25, 26
3 34
4 44, 46, 47
5 52, 55, 57, 58
6 65
7 71, 71, 73, 74, 79
8 83, 85, 87
9 94, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 05/03

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 05/03/2023

MĐB 5NM2NM3NM1NM4NM11NM
G.ĐB 58118
G.1 72226
G.2
98850 15773
G.3
71749 51632 31209
50187 40158 45441
G.4
5688 2460 5843 0309
G.5
4886 9358 5870
7416 4769 2711
G.6
963 478 989
G.7
55 01 37 62
Đầu Lô tô
0 01, 09, 09
1 11, 16, 18
2 26
3 32, 37
4 41, 43, 49
5 50, 55, 58, 58
6 60, 62, 63, 69
7 70, 73, 78
8 86, 87, 88, 89
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 04/03

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 04/03/2023

MĐB 3NP12NP9NP15NP2NP5NP
G.ĐB 06743
G.1 89246
G.2
53202 56726
G.3
17865 78228 68740
25838 07187 80970
G.4
6109 2529 0747 1139
G.5
8653 2345 9186
3799 9284 2745
G.6
717 825 425
G.7
96 47 10 23
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 10, 17
2 23, 25, 25, 26, 28, 29
3 38, 39
4 40, 43, 45, 45, 46, 47, 47
5 53
6 65
7 70
8 84, 86, 87
9 96, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 03/03

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 03/03/2023

MĐB 1NQ11NQ5NQ3NQ13NQ2NQ
G.ĐB 37856
G.1 94473
G.2
55952 43597
G.3
50852 71048 33458
28076 63553 28692
G.4
7866 1039 5557 2822
G.5
9848 2486 5307
9392 0905 1663
G.6
768 839 057
G.7
53 35 77 97
Đầu Lô tô
0 05, 07
1  
2 22
3 35, 39, 39
4 48, 48
5 52, 52, 53, 53, 56, 57, 57, 58
6 63, 66, 68
7 73, 76, 77
8 86
9 92, 92, 97, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 02/03

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 02/03/2023

MĐB 9NR6NR15NR5NR8NR4NR
G.ĐB 47577
G.1 75833
G.2
93046 49671
G.3
61491 30540 32869
72026 84983 98857
G.4
5202 9315 8696 9581
G.5
1327 4598 9534
6720 2435 3282
G.6
854 189 175
G.7
09 96 23 53
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 15
2 20, 23, 26, 27
3 33, 34, 35
4 40, 46
5 53, 54, 57
6 69
7 71, 75, 77
8 81, 82, 83, 89
9 91, 96, 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 01/03

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 01/03/2023

MĐB 9NS1NS2NS11NS7NS3NS
G.ĐB 76102
G.1 46493
G.2
52752 89477
G.3
83438 34418 05049
52159 74896 83492
G.4
9964 8534 9975 6493
G.5
0642 3097 7803
9391 3691 6359
G.6
750 265 946
G.7
55 92 70 12
Đầu Lô tô
0 02, 03
1 12, 18
2  
3 34, 38
4 42, 46, 49
5 50, 52, 55, 59, 59
6 64, 65
7 70, 75, 77
8  
9 91, 91, 92, 92, 93, 93, 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 28/02

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 28/02/2023

MĐB 2NT7NT10NT8NT14NT12NT
G.ĐB 55827
G.1 39977
G.2
20715 42892
G.3
88546 49558 01604
22589 44324 77100
G.4
5489 2390 8889 5750
G.5
3004 7160 0142
9604 4288 9465
G.6
590 700 105
G.7
36 60 58 11
Đầu Lô tô
0 00, 00, 04, 04, 04, 05
1 11, 15
2 24, 27
3 36
4 42, 46
5 50, 58, 58
6 60, 60, 65
7 77
8 88, 89, 89, 89
9 90, 90, 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 27/02

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 27/02/2023

MĐB 9NU3NU6NU11NU5NU10NU
G.ĐB 93758
G.1 96434
G.2
10620 41971
G.3
97839 24382 48220
49467 28419 70861
G.4
7454 7809 8678 2897
G.5
0499 1466 2069
6655 0134 2993
G.6
915 894 598
G.7
24 00 65 16
Đầu Lô tô
0 00, 09
1 15, 16, 19
2 20, 20, 24
3 34, 34, 39
4  
5 54, 55, 58
6 61, 65, 66, 67, 69
7 71, 78
8 82
9 93, 94, 97, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/02

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 26/02/2023

MĐB 15NV9NV6NV2NV1NV14NV
G.ĐB 67360
G.1 84040
G.2
06293 78613
G.3
24044 91197 69571
29604 00428 26260
G.4
4048 4141 7341 5700
G.5
7841 6441 1365
9604 4719 8308
G.6
797 374 706
G.7
41 71 90 63
Đầu Lô tô
0 00, 04, 04, 06, 08
1 13, 19
2 28
3  
4 40, 41, 41, 41, 41, 41, 44, 48
5  
6 60, 60, 63, 65
7 71, 71, 74
8  
9 90, 93, 97, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 25/02

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 25/02/2023

MĐB 12NX7NX1NX15NX4NX2NX
G.ĐB 30415
G.1 46223
G.2
32874 26964
G.3
77894 62144 22240
74314 60521 44090
G.4
0570 3424 1563 1970
G.5
3127 3664 5294
2775 0415 2860
G.6
967 705 404
G.7
68 40 91 77
Đầu Lô tô
0 04, 05
1 14, 15, 15
2 21, 23, 24, 27
3  
4 40, 40, 44
5  
6 60, 63, 64, 64, 67, 68
7 70, 70, 74, 75, 77
8  
9 90, 91, 94, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 24/02

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 24/02/2023

MĐB 9NY15NY8NY1NY11NY4NY
G.ĐB 16979
G.1 09730
G.2
04515 27241
G.3
78758 04867 57566
51462 35054 16394
G.4
7083 8093 5365 1899
G.5
6917 9385 2795
5652 6575 5825
G.6
711 030 488
G.7
85 36 70 51
Đầu Lô tô
0  
1 11, 15, 17
2 25
3 30, 30, 36
4 41
5 51, 52, 54, 58
6 62, 65, 66, 67
7 70, 75, 79
8 83, 85, 85, 88
9 93, 94, 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 23/02

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 23/02/2023

MĐB 3NZ1NZ5NZ8NZ11NZ15NZ
G.ĐB 01964
G.1 74969
G.2
79479 90535
G.3
34518 53590 67179
35306 03818 38858
G.4
4855 9854 4747 8734
G.5
8282 4549 6537
4132 6678 8510
G.6
438 805 490
G.7
03 93 82 56
Đầu Lô tô
0 03, 05, 06
1 10, 18, 18
2  
3 32, 34, 35, 37, 38
4 47, 49
5 54, 55, 56, 58
6 64, 69
7 78, 79, 79
8 82, 82
9 90, 90, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 22/02

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 22/02/2023

MĐB 8MA11MA9MA1MA12MA5MA
G.ĐB 31357
G.1 31928
G.2
42898 40056
G.3
16601 78810 23130
09552 34978 72962
G.4
3230 0744 3062 2117
G.5
7711 5851 9109
5799 4779 0060
G.6
956 699 903
G.7
80 87 44 09
Đầu Lô tô
0 01, 03, 09, 09
1 10, 11, 17
2 28
3 30, 30
4 44, 44
5 51, 52, 56, 56, 57
6 60, 62, 62
7 78, 79
8 80, 87
9 98, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 21/02

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 21/02/2023

MĐB 10MB2MB3MB6MB11MB9MB
G.ĐB 90781
G.1 00175
G.2
20889 90010
G.3
74017 54086 56167
99808 87482 43934
G.4
7062 0786 7592 5032
G.5
6017 3910 1657
0147 3943 0060
G.6
762 116 835
G.7
08 74 82 10
Đầu Lô tô
0 08, 08
1 10, 10, 10, 16, 17, 17
2  
3 32, 34, 35
4 43, 47
5 57
6 60, 62, 62, 67
7 74, 75
8 81, 82, 82, 86, 86, 89
9 92

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan

DMCA.com Protection Status