Chon tỉnh - thành phố:
Từ ngày Đến ngày

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 24/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 24/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 77969
Giải nhất 03081
Giải nhì 64582 - 24110
Giải ba 37256 - 06612 - 29169 - 40433 - 93733 - 66997
Giải tư 4684 - 0447 - 7773 - 7163
Giải năm 7912 - 4828 - 5444 - 4396 - 3375 - 9293
Giải sáu 019 - 876 - 206
Giải bảy 49 - 80 - 19 - 53
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
06
10,12,12,19,19
28
33,33
44,47,49
53,56
63,69,69
73,75,76
80,81,82,84
93,96,97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 24/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 23/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 23/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 09163
Giải nhất 67401
Giải nhì 65245 - 60852
Giải ba 20486 - 36994 - 20197 - 87256 - 42575 - 24397
Giải tư 2774 - 7641 - 9068 - 0094
Giải năm 5037 - 1558 - 0288 - 3522 - 8628 - 5442
Giải sáu 894 - 184 - 233
Giải bảy 54 - 04 - 12 - 73
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,04
12
22,28
33,37
41,42,45
52,54,56,58
63,68
73,74,75
84,86,88
94,94,94,97,97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 23/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 22/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 22/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 55155
Giải nhất 58317
Giải nhì 49466 - 19305
Giải ba 60461 - 06887 - 18622 - 43535 - 94622 - 72158
Giải tư 8345 - 9614 - 1422 - 0003
Giải năm 4463 - 0158 - 0934 - 6635 - 0606 - 5556
Giải sáu 073 - 958 - 297
Giải bảy 81 - 28 - 01 - 16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,03,05,06
14,16,17
22,22,22,28
34,35,35
45
55,56,58,58,58
61,63,66
73
81,87
97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 22/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 21/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 21/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 31340
Giải nhất 93234
Giải nhì 48537 - 30886
Giải ba 03696 - 67884 - 98975 - 29044 - 16344 - 97119
Giải tư 8248 - 1141 - 7384 - 2068
Giải năm 9597 - 7017 - 3187 - 7764 - 1689 - 2598
Giải sáu 869 - 075 - 962
Giải bảy 18 - 42 - 28 - 93
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
17,18,19
28
34,37
40,41,42,44,44,48
 
62,64,68,69
75,75
84,84,86,87,89
93,96,97,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 21/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 20/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 92108
Giải nhất 53768
Giải nhì 80912 - 24552
Giải ba 48305 - 35699 - 56784 - 50967 - 65663 - 28565
Giải tư 8444 - 0509 - 2421 - 3599
Giải năm 9086 - 9826 - 7409 - 1997 - 6840 - 5598
Giải sáu 811 - 054 - 388
Giải bảy 84 - 88 - 38 - 83
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05,08,09,09
11,12
21,26
38
40,44
52,54
63,65,67,68
 
83,84,84,86,88,88
97,98,99,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 20/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 19/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 84874
Giải nhất 32811
Giải nhì 85145 - 19902
Giải ba 73690 - 86317 - 11911 - 00071 - 36698 - 63927
Giải tư 1390 - 3330 - 9370 - 7504
Giải năm 8677 - 5960 - 8176 - 9120 - 2950 - 3900
Giải sáu 320 - 266 - 326
Giải bảy 27 - 43 - 32 - 25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,02,04
11,11,17
20,20,25,26,27,27
30,32
43,45
50
60,66
70,71,74,76,77
 
90,90,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 19/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 65471
Giải nhất 88660
Giải nhì 98152 - 37936
Giải ba 85188 - 37548 - 60714 - 89427 - 58698 - 63266
Giải tư 5252 - 8198 - 5249 - 7597
Giải năm 4048 - 3178 - 4856 - 2779 - 3562 - 6207
Giải sáu 578 - 910 - 027
Giải bảy 79 - 99 - 03 - 32
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,07
10,14
27,27
32,36
48,48,49
52,52,56
60,62,66
71,78,78,79,79
88
97,98,98,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 18/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 17/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 17/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 09110
Giải nhất 91164
Giải nhì 38442 - 58335
Giải ba 19312 - 88069 - 38217 - 04933 - 81556 - 86454
Giải tư 8025 - 6013 - 5750 - 2619
Giải năm 8091 - 4566 - 9059 - 8160 - 4735 - 9939
Giải sáu 875 - 759 - 804
Giải bảy 93 - 16 - 82 - 35
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04
10,12,13,16,17,19
25
33,35,35,35,39
42
50,54,56,59,59
60,64,66,69
75
82
91,93
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 17/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 16/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 16/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 23906
Giải nhất 56548
Giải nhì 34285 - 67502
Giải ba 47484 - 79058 - 88852 - 59003 - 89979 - 64115
Giải tư 2450 - 7121 - 8447 - 9916
Giải năm 5953 - 9019 - 6521 - 7708 - 6977 - 4949
Giải sáu 230 - 150 - 441
Giải bảy 60 - 56 - 20 - 25
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,03,06,08
15,16,19
20,21,21,25
30
41,47,48,49
50,50,52,53,56,58
60
77,79
84,85
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 16/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 15/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 15/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 86743
Giải nhất 88745
Giải nhì 84511 - 45739
Giải ba 31874 - 60188 - 10840 - 90241 - 17621 - 29219
Giải tư 2270 - 9528 - 7485 - 0054
Giải năm 5264 - 6221 - 3669 - 0365 - 4245 - 7624
Giải sáu 630 - 572 - 553
Giải bảy 85 - 46 - 20 - 36
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
11,19
20,21,21,24,28
30,36,39
40,41,43,45,45,46
53,54
64,65,69
70,72,74
85,85,88
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 15/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 14/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 14/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 96573
Giải nhất 41029
Giải nhì 68364 - 19861
Giải ba 49258 - 94661 - 05193 - 37226 - 43876 - 50369
Giải tư 1862 - 7286 - 2929 - 9223
Giải năm 1894 - 9036 - 7443 - 4868 - 2034 - 5827
Giải sáu 185 - 803 - 574
Giải bảy 35 - 62 - 69 - 03
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,03
 
23,26,27,29,29
34,35,36
43
58
61,61,62,62,64,68,69,69
73,74,76
85,86
93,94
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 14/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 13/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 35867
Giải nhất 15407
Giải nhì 25822 - 19403
Giải ba 02542 - 17097 - 13300 - 99672 - 51885 - 77523
Giải tư 7612 - 7583 - 5558 - 5828
Giải năm 4996 - 2329 - 9216 - 3423 - 7232 - 4107
Giải sáu 397 - 478 - 343
Giải bảy 07 - 69 - 62 - 67
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,03,07,07,07
12,16
22,23,23,28,29
32
42,43
58
62,67,67,69
72,78
83,85
96,97,97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 13/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 12/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 85634
Giải nhất 69090
Giải nhì 97227 - 90688
Giải ba 26956 - 29268 - 50110 - 91847 - 01178 - 76938
Giải tư 3435 - 3612 - 3553 - 9331
Giải năm 9380 - 4863 - 2080 - 9544 - 7842 - 5125
Giải sáu 153 - 835 - 568
Giải bảy 27 - 70 - 43 - 73
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
10,12
25,27,27
31,34,35,35,38
42,43,44,47
53,53,56
63,68,68
70,73,78
80,80,88
90
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 12/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 95633
Giải nhất 94013
Giải nhì 35474 - 91311
Giải ba 40598 - 81717 - 69380 - 73707 - 38629 - 11287
Giải tư 4607 - 1115 - 8237 - 2732
Giải năm 6271 - 5504 - 9821 - 0509 - 4403 - 2563
Giải sáu 774 - 795 - 993
Giải bảy 82 - 94 - 50 - 09
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,04,07,07,09,09
11,13,15,17
21,29
32,33,37
 
50
63
71,74,74
80,82,87
93,94,95,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 11/04/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 10/04/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 10/04/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 74674
Giải nhất 74336
Giải nhì 13545 - 44204
Giải ba 16631 - 91979 - 44409 - 05703 - 38261 - 33098
Giải tư 2419 - 7440 - 1955 - 9079
Giải năm 2489 - 1839 - 0952 - 2329 - 8610 - 5929
Giải sáu 487 - 579 - 220
Giải bảy 54 - 29 - 34 - 55
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,04,09
10,19
20,29,29,29
31,34,36,39
40,45
52,54,55,55
61
74,79,79,79
87,89
98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 10/04/2014
Tags: ket qua xo so | xo so | soi cau | xoso | xoso888 | xo so mien bac | ket qua so xo | kqxs mien bac | xoso mien bac | ket qua xo so mien bac | du doan xo so | xo so binh duong | xo so mien trung | xo so truc tiep | thong ke xo so | soi cau lo | xo so mien nam
Links: Đánh lô đề online | Ket qua xo so |