Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Kết quả xổ số miền bắc ngày 29/09/2021

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 28/09

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 28/09/2021

MĐB 4KT5KT10KT12KT6KT14KT
G.ĐB 03234
G.1 84484
G.2
90665 27193
G.3
84025 36607 88411
17783 68780 93121
G.4
0174 1668 1547 4223
G.5
1963 1853 8859
3026 5672 2473
G.6
279 161 216
G.7
22 01 15 63
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 11, 15, 16
2 21, 22, 23, 25, 26
3 34
4 47
5 53, 59
6 61, 63, 63, 65, 68
7 72, 73, 74, 79
8 80, 83, 84
9 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 27/09

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 27/09/2021

MĐB 8KS9KS1KS12KS14KS6KS
G.ĐB 73011
G.1 19529
G.2
02268 95997
G.3
51659 13766 27643
14782 47469 92959
G.4
1584 3811 1734 9321
G.5
9026 5444 5017
6830 8765 5108
G.6
199 114 442
G.7
90 34 37 81
Đầu Lô tô
0 08
1 11, 11, 14, 17
2 21, 26, 29
3 30, 34, 34, 37
4 42, 43, 44
5 59, 59
6 65, 66, 68, 69
7  
8 81, 82, 84
9 90, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 26/09

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 26/09/2021

MĐB 8KR13KR14KR2KR4KR7KR
G.ĐB 21694
G.1 58074
G.2
30674 87398
G.3
68622 50815 13530
38874 20194 54775
G.4
3534 1774 0561 4699
G.5
4005 7905 2707
5383 1660 5393
G.6
434 727 472
G.7
79 05 15 27
Đầu Lô tô
0 05, 05, 05, 07
1 15, 15
2 22, 27, 27
3 30, 34, 34
4  
5  
6 60, 61
7 72, 74, 74, 74, 74, 75, 79
8 83
9 93, 94, 94, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 25/09

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 25/09/2021

MĐB 11KQ5KQ2KQ7KQ1KQ4KQ
G.ĐB 92408
G.1 91545
G.2
83667 10074
G.3
24894 91092 90506
11587 03675 28811
G.4
1134 8263 7597 0123
G.5
2562 9892 0143
7177 9148 5373
G.6
341 495 952
G.7
71 35 97 83
Đầu Lô tô
0 06, 08
1 11
2 23
3 34, 35
4 41, 43, 45, 48
5 52
6 62, 63, 67
7 71, 73, 74, 75, 77
8 83, 87
9 92, 92, 94, 95, 97, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 24/09

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 24/09/2021

MĐB 11KP5KP15KP9KP4KP12KP
G.ĐB 51678
G.1 00595
G.2
81492 15143
G.3
18952 11569 71542
94245 10886 40074
G.4
5028 0402 5989 6790
G.5
3227 6074 0716
8137 0706 9696
G.6
272 740 345
G.7
11 40 04 18
Đầu Lô tô
0 02, 04, 06
1 11, 16, 18
2 27, 28
3 37
4 40, 40, 42, 43, 45, 45
5 52
6 69
7 72, 74, 74, 78
8 86, 89
9 90, 92, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 23/09

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 23/09/2021

MĐB 11KN8KN10KN5KN12KN13KN
G.ĐB 11534
G.1 41900
G.2
09585 18963
G.3
83891 60439 11010
49658 08467 79973
G.4
1272 4477 4807 0736
G.5
1743 3542 6456
0905 0449 3119
G.6
056 319 996
G.7
83 61 50 91
Đầu Lô tô
0 00, 05, 07
1 10, 19, 19
2  
3 34, 36, 39
4 42, 43, 49
5 50, 56, 56, 58
6 61, 63, 67
7 72, 73, 77
8 83, 85
9 91, 91, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 22/09

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 22/09/2021

MĐB 11KM13KM6KM8KM15KM4KM
G.ĐB 53873
G.1 69507
G.2
02330 17980
G.3
73268 26143 12181
96869 58203 78909
G.4
8925 3956 3169 7059
G.5
1193 3871 8569
0231 5486 4973
G.6
013 531 299
G.7
18 01 12 42
Đầu Lô tô
0 01, 03, 07, 09
1 12, 13, 18
2 25
3 30, 31, 31
4 42, 43
5 56, 59
6 68, 69, 69, 69
7 71, 73, 73
8 80, 81, 86
9 93, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 21/09

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 21/09/2021

MĐB 15KL14KL13KL4KL1KL9KL
G.ĐB 16083
G.1 88718
G.2
35830 21024
G.3
28362 42642 95525
13345 87483 89228
G.4
6183 4094 4091 2619
G.5
5877 4901 3912
9172 1608 9055
G.6
013 061 667
G.7
84 29 72 36
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 12, 13, 18, 19
2 24, 25, 28, 29
3 30, 36
4 42, 45
5 55
6 61, 62, 67
7 72, 72, 77
8 83, 83, 83, 84
9 91, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 20/09

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 20/09/2021

MĐB 6KH13KH14KH10KH8KH9KH
G.ĐB 74019
G.1 39363
G.2
65370 71066
G.3
45260 63523 61496
03231 90130 26674
G.4
5518 0019 5100 0220
G.5
2865 6585 4268
4617 7539 6234
G.6
310 412 482
G.7
24 00 91 19
Đầu Lô tô
0 00, 00
1 10, 12, 17, 18, 19, 19, 19
2 20, 23, 24
3 30, 31, 34, 39
4  
5  
6 60, 63, 65, 66, 68
7 70, 74
8 82, 85
9 91, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 19/09

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 19/09/2021

MĐB 3KG4KG10KG15KG1KG2KG
G.ĐB 45957
G.1 46590
G.2
96670 98212
G.3
61428 04665 16136
67569 58371 64581
G.4
2819 9818 9180 2878
G.5
3041 7099 3203
1269 0117 1209
G.6
618 301 042
G.7
32 56 00 04
Đầu Lô tô
0 00, 01, 03, 04, 09
1 12, 17, 18, 18, 19
2 28
3 32, 36
4 41, 42
5 56, 57
6 65, 69, 69
7 70, 71, 78
8 80, 81
9 90, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 18/09

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 18/09/2021

MĐB 9KF2KF6KF15KF8KF13KF
G.ĐB 93901
G.1 29743
G.2
74749 24114
G.3
11745 24603 47552
26902 02551 09078
G.4
2410 5244 7589 6247
G.5
6371 5447 7365
6465 3567 7674
G.6
783 359 506
G.7
36 83 39 17
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03, 06
1 10, 14, 17
2  
3 36, 39
4 43, 44, 45, 47, 47, 49
5 51, 52, 59
6 65, 65, 67
7 71, 74, 78
8 83, 83, 89
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 17/09

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 17/09/2021

MĐB 1KE9KE4KE10KE12KE2KE
G.ĐB 35330
G.1 90315
G.2
57179 80432
G.3
55894 21451 13005
89719 57160 48276
G.4
6690 5579 3410 0178
G.5
4358 3330 7399
5849 4867 6289
G.6
277 553 366
G.7
41 75 29 78
Đầu Lô tô
0 05
1 10, 15, 19
2 29
3 30, 30, 32
4 41, 49
5 51, 53, 58
6 60, 66, 67
7 75, 76, 77, 78, 78, 79, 79
8 89
9 90, 94, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 16/09

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 16/09/2021

MĐB 2KD12KD4KD8KD7KD10KD
G.ĐB 12093
G.1 15382
G.2
00130 21943
G.3
50448 80082 64043
98242 01132 53130
G.4
8475 5930 6507 0597
G.5
9265 2047 3694
8132 8300 6759
G.6
984 963 471
G.7
39 23 97 19
Đầu Lô tô
0 00, 07
1 19
2 23
3 30, 30, 30, 32, 32, 39
4 42, 43, 43, 47, 48
5 59
6 63, 65
7 71, 75
8 82, 82, 84
9 93, 94, 97, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 15/09

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 15/09/2021

MĐB 12KC2KC5KC14KC15KC7KC
G.ĐB 04965
G.1 26381
G.2
75078 09937
G.3
87750 14292 31642
19830 46057 14725
G.4
3447 5262 3595 5888
G.5
8882 5706 6266
5117 4340 5870
G.6
534 904 082
G.7
14 12 39 42
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 12, 14, 17
2 25
3 30, 34, 37, 39
4 40, 42, 42, 47
5 50, 57
6 62, 65, 66
7 70, 78
8 81, 82, 82, 88
9 92, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 14/09

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 14/09/2021

MĐB 7KB3KB4KB1KB11KB10KB
G.ĐB 32159
G.1 81460
G.2
01050 23826
G.3
50064 32174 32284
79576 35652 46767
G.4
2910 5131 4210 3314
G.5
3955 0979 1384
0082 7704 8538
G.6
921 400 284
G.7
08 71 52 49
Đầu Lô tô
0 00, 04, 08
1 10, 10, 14
2 21, 26
3 31, 38
4 49
5 50, 52, 52, 55, 59
6 60, 64, 67
7 71, 74, 76, 79
8 82, 84, 84, 84
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 13/09

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 13/09/2021

MĐB 7KA1KA4KA9KA13KA15KA
G.ĐB 95548
G.1 68227
G.2
53476 18423
G.3
59313 10761 02884
22998 26134 12546
G.4
0146 5730 8572 0808
G.5
9635 3032 0184
8384 1790 7601
G.6
564 591 957
G.7
83 09 99 32
Đầu Lô tô
0 01, 08, 09
1 13
2 23, 27
3 30, 32, 32, 34, 35
4 46, 46, 48
5 57
6 61, 64
7 72, 76
8 83, 84, 84, 84
9 90, 91, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 12/09

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 12/09/2021

MĐB 7HZ2HZ1HZ13HZ10HZ14HZ
G.ĐB 23349
G.1 65096
G.2
37636 14585
G.3
82711 01984 10108
63761 80426 18098
G.4
8650 6413 3653 9598
G.5
0444 1083 4230
5098 5783 5883
G.6
265 113 308
G.7
51 73 00 47
Đầu Lô tô
0 00, 08, 08
1 11, 13, 13
2 26
3 30, 36
4 44, 47, 49
5 50, 51, 53
6 61, 65
7 73
8 83, 83, 83, 84, 85
9 96, 98, 98, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 11/09

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 11/09/2021

MĐB 7HY8HY15HY4HY10HY1HY
G.ĐB 26654
G.1 20585
G.2
51339 80495
G.3
73145 54425 13470
95180 51294 10392
G.4
6147 1153 8442 6773
G.5
8484 0277 8909
5947 1763 3538
G.6
496 219 658
G.7
13 51 11 19
Đầu Lô tô
0 09
1 11, 13, 19, 19
2 25
3 38, 39
4 42, 45, 47, 47
5 51, 53, 54, 58
6 63
7 70, 73, 77
8 80, 84, 85
9 92, 94, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 10/09

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 10/09/2021

MĐB 2HX3HX5HX4HX13HX10HX
G.ĐB 04529
G.1 92073
G.2
44668 76193
G.3
78657 91786 40075
69216 56628 26266
G.4
7728 8549 2347 4738
G.5
4908 4367 5962
3741 4361 8143
G.6
101 128 722
G.7
11 19 76 60
Đầu Lô tô
0 01, 08
1 11, 16, 19
2 22, 28, 28, 28, 29
3 38
4 41, 43, 47, 49
5 57
6 60, 61, 62, 66, 67, 68
7 73, 75, 76
8 86
9 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 09/09

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 09/09/2021

MĐB 14HV12HV7HV1HV8HV9HV
G.ĐB 63724
G.1 90250
G.2
27565 39894
G.3
85981 07295 58350
75168 41562 68741
G.4
7095 0862 7517 3188
G.5
9755 1527 1804
9526 0958 7540
G.6
989 912 786
G.7
31 71 84 78
Đầu Lô tô
0 04
1 12, 17
2 24, 26, 27
3 31
4 40, 41
5 50, 50, 55, 58
6 62, 62, 65, 68
7 71, 78
8 81, 84, 86, 88, 89
9 94, 95, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 08/09

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 08/09/2021

MĐB 4HU14HU5HU9HU10HU6HU
G.ĐB 14938
G.1 66613
G.2
59445 87852
G.3
93619 55792 12858
77312 45405 94877
G.4
0218 2782 4363 7981
G.5
1841 2808 1296
7899 9779 2245
G.6
050 787 635
G.7
07 29 99 51
Đầu Lô tô
0 05, 07, 08
1 12, 13, 18, 19
2 29
3 35, 38
4 41, 45, 45
5 50, 51, 52, 58
6 63
7 77, 79
8 81, 82, 87
9 92, 96, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 07/09

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 07/09/2021

MĐB 17HT10HT14HT15HT2HT8HT
G.ĐB 10765
G.1 61705
G.2
04965 95940
G.3
78027 81976 45092
54037 69856 05269
G.4
8236 3319 1375 3908
G.5
0025 8622 3484
7341 7235 5501
G.6
367 568 645
G.7
15 70 04 68
Đầu Lô tô
0 01, 04, 05, 08
1 15, 19
2 22, 25, 27
3 35, 36, 37
4 40, 41, 45
5 56
6 65, 65, 67, 68, 68, 69
7 70, 75, 76
8 84
9 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 06/09

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 06/09/2021

MĐB 12HS6HS4HS9HS3HS1HS
G.ĐB 87728
G.1 88415
G.2
19940 44927
G.3
26793 17788 33474
52904 88310 77646
G.4
1183 9036 7786 1612
G.5
8192 9483 3950
4803 7481 1667
G.6
792 575 369
G.7
71 02 19 65
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04
1 10, 12, 15, 19
2 27, 28
3 36
4 40, 46
5 50
6 65, 67, 69
7 71, 74, 75
8 81, 83, 83, 86, 88
9 92, 92, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 05/09

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 05/09/2021

MĐB 7HR12HR11HR6HR2HR9HR
G.ĐB 17061
G.1 06266
G.2
07805 99731
G.3
35197 62447 38742
44270 91965 85395
G.4
7408 5283 5353 8189
G.5
2833 0651 5006
2480 9391 7041
G.6
810 437 976
G.7
10 21 51 11
Đầu Lô tô
0 05, 06, 08
1 10, 10, 11
2 21
3 31, 33, 37
4 41, 42, 47
5 51, 51, 53
6 61, 65, 66
7 70, 76
8 80, 83, 89
9 91, 95, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 04/09

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 04/09/2021

MĐB 13HQ15HQ1HQ5HQ4HQ10HQ
G.ĐB 29855
G.1 28539
G.2
81656 35270
G.3
52786 21877 28766
80636 88321 37142
G.4
2287 8360 9211 3355
G.5
9497 6858 4094
1111 9263 1312
G.6
945 111 675
G.7
38 80 06 35
Đầu Lô tô
0 06
1 11, 11, 11, 12
2 21
3 35, 36, 38, 39
4 42, 45
5 55, 55, 56, 58
6 60, 63, 66
7 70, 75, 77
8 80, 86, 87
9 94, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 03/09

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 03/09/2021

MĐB 10HP15HP1HP8HP2HP9HP
G.ĐB 11660
G.1 20874
G.2
09983 75655
G.3
59596 90286 10824
22663 11822 60224
G.4
7325 0124 3107 1380
G.5
7981 7188 1074
9313 4454 6185
G.6
916 546 080
G.7
24 09 27 19
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 13, 16, 19
2 22, 24, 24, 24, 24, 25, 27
3  
4 46
5 54, 55
6 60, 63
7 74, 74
8 80, 80, 81, 83, 85, 86, 88
9 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 02/09

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 02/09/2021

MĐB 11HN7HN5HN1HN15HN6HN
G.ĐB 77764
G.1 46570
G.2
92077 43731
G.3
11539 32838 00741
00686 29751 38293
G.4
0734 2048 9688 5902
G.5
5943 8433 6675
2531 7940 9787
G.6
655 119 853
G.7
27 09 41 90
Đầu Lô tô
0 02, 09
1 19
2 27
3 31, 31, 33, 34, 38, 39
4 40, 41, 41, 43, 48
5 51, 53, 55
6 64
7 70, 75, 77
8 86, 87, 88
9 90, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 01/09

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 01/09/2021

MĐB 7HM13HM18HM11HM2HM9HM
G.ĐB 74627
G.1 86107
G.2
46472 63884
G.3
48900 57694 72368
11536 98879 70707
G.4
6872 3269 2528 5621
G.5
1494 6278 0725
3466 2318 1615
G.6
167 590 938
G.7
06 71 56 85
Đầu Lô tô
0 00, 06, 07, 07
1 15, 18
2 21, 25, 27, 28
3 36, 38
4  
5 56
6 66, 67, 68, 69
7 71, 72, 72, 78, 79
8 84, 85
9 90, 94, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 31/08

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 31/08/2021

MĐB 5HL4HL9HL14HL10HL8HL
G.ĐB 49620
G.1 58109
G.2
65030 17633
G.3
39935 68764 93760
68586 87529 67680
G.4
0673 1952 7711 4450
G.5
8492 8070 6657
3594 8893 5537
G.6
597 440 566
G.7
96 45 24 55
Đầu Lô tô
0 09
1 11
2 20, 24, 29
3 30, 33, 35, 37
4 40, 45
5 50, 52, 55, 57
6 60, 64, 66
7 70, 73
8 80, 86
9 92, 93, 94, 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 30/08

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 30/08/2021

MĐB 12HK2HK5HK3HK14HK9HK
G.ĐB 83986
G.1 61984
G.2
71959 51392
G.3
00885 37574 77498
22788 28129 73126
G.4
1709 1388 8434 5743
G.5
2149 8023 4582
3272 1145 7245
G.6
973 425 269
G.7
48 45 32 74
Đầu Lô tô
0 09
1  
2 23, 25, 26, 29
3 32, 34
4 43, 45, 45, 45, 48, 49
5 59
6 69
7 72, 73, 74, 74
8 82, 84, 85, 86, 88, 88
9 92, 98

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan

DMCA.com Protection Status