quang cao sun 98
Chon tỉnh - thành phố:
Từ ngày Đến ngày

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 31/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 31/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 42851
Giải nhất 72920
Giải nhì 59063 - 10172
Giải ba 63806 - 41054 - 15861 - 00681 - 68869 - 76733
Giải tư 1555 - 6437 - 5747 - 1658
Giải năm 5585 - 3364 - 3254 - 5251 - 1528 - 5388
Giải sáu 046 - 264 - 415
Giải bảy 29 - 83 - 47 - 04
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04,06
15
20,28,29
33,37
46,47,47
51,51,54,54,55,58
61,63,64,64,69
72
81,83,85,88
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 31/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 30/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 30/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 25765
Giải nhất 18721
Giải nhì 93313 - 34766
Giải ba 11551 - 73348 - 36744 - 15809 - 08772 - 36865
Giải tư 0943 - 8150 - 7589 - 7749
Giải năm 0390 - 0039 - 3688 - 1847 - 1731 - 9947
Giải sáu 738 - 869 - 713
Giải bảy 25 - 18 - 16 - 90
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
09
13,13,16,18
21,25
31,38,39
43,44,47,47,48,49
50,51
65,65,66,69
72
88,89
90,90
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 30/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 29/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 29/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 21089
Giải nhất 76587
Giải nhì 52932 - 44913
Giải ba 41377 - 16123 - 71287 - 79373 - 41019 - 89663
Giải tư 6008 - 2093 - 6640 - 0283
Giải năm 8324 - 8060 - 9346 - 5208 - 1144 - 6668
Giải sáu 377 - 286 - 729
Giải bảy 86 - 38 - 05 - 37
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05,08,08
13,19
23,24,29
32,37,38
40,44,46
 
60,63,68
73,77,77
83,86,86,87,87,89
93
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 29/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 28/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 28/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 99954
Giải nhất 16780
Giải nhì 48046 - 81348
Giải ba 15892 - 33272 - 15921 - 64314 - 45355 - 36478
Giải tư 0761 - 3759 - 5570 - 8668
Giải năm 7601 - 7687 - 4456 - 9953 - 5041 - 2978
Giải sáu 036 - 606 - 983
Giải bảy 07 - 51 - 54 - 24
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,06,07
14
21,24
36
41,46,48
51,53,54,54,55,56,59
61,68
70,72,78,78
80,83,87
92
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 28/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 27/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 27/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 92384
Giải nhất 23262
Giải nhì 85060 - 68928
Giải ba 50975 - 08044 - 67522 - 14009 - 77143 - 55568
Giải tư 3200 - 3037 - 4945 - 3848
Giải năm 6187 - 7722 - 2169 - 6996 - 3300 - 2404
Giải sáu 769 - 841 - 464
Giải bảy 68 - 00 - 07 - 47
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,00,00,04,07,09
 
22,22,28
37
41,43,44,45,47,48
 
60,62,64,68,68,69,69
75
84,87
96
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 27/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 26/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 62771
Giải nhất 60530
Giải nhì 29611 - 51134
Giải ba 60928 - 46342 - 28345 - 36309 - 46137 - 37365
Giải tư 2700 - 0972 - 7115 - 8759
Giải năm 0162 - 3095 - 1045 - 3545 - 4476 - 7510
Giải sáu 218 - 098 - 276
Giải bảy 47 - 60 - 22 - 52
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,09
10,11,15,18
22,28
30,34,37
42,45,45,45,47
52,59
60,62,65
71,72,76,76
 
95,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 26/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 13256
Giải nhất 57963
Giải nhì 26671 - 53876
Giải ba 64862 - 28498 - 86562 - 60784 - 43625 - 94822
Giải tư 7100 - 7625 - 1798 - 1509
Giải năm 8219 - 7121 - 7634 - 5929 - 3768 - 8645
Giải sáu 375 - 206 - 118
Giải bảy 11 - 36 - 14 - 52
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,06,09
11,14,18,19
21,22,25,25,29
34,36
45
52,56
62,62,63,68
71,75,76
84
98,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 25/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 41770
Giải nhất 87348
Giải nhì 56417 - 59832
Giải ba 77225 - 92074 - 06508 - 99009 - 99103 - 63399
Giải tư 9007 - 5361 - 5717 - 1236
Giải năm 9496 - 1331 - 7357 - 3835 - 8122 - 1325
Giải sáu 061 - 140 - 888
Giải bảy 71 - 07 - 89 - 04
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,04,07,07,08,09
17,17
22,25,25
31,32,35,36
40,48
57
61,61
70,71,74
88,89
96,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 24/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 23/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 23/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 91254
Giải nhất 00145
Giải nhì 96202 - 32039
Giải ba 21605 - 20732 - 93032 - 28412 - 42704 - 54428
Giải tư 2602 - 5701 - 5452 - 5010
Giải năm 2376 - 3377 - 5684 - 4362 - 4890 - 9617
Giải sáu 044 - 529 - 301
Giải bảy 36 - 56 - 26 - 94
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,01,02,02,04,05
10,12,17
26,28,29
32,32,36,39
44,45
52,54,56
62
76,77
84
90,94
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 23/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 22/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 22/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 86342
Giải nhất 94928
Giải nhì 56924 - 98612
Giải ba 55975 - 88226 - 25081 - 38387 - 43489 - 90486
Giải tư 7016 - 8202 - 2633 - 6935
Giải năm 1602 - 2319 - 2833 - 6467 - 6655 - 2368
Giải sáu 193 - 869 - 543
Giải bảy 45 - 05 - 97 - 30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,02,05
12,16,19
24,26,28
30,33,33,35
42,43,45
55
67,68,69
75
81,86,87,89
93,97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 22/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 21/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 21/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 64906
Giải nhất 21175
Giải nhì 89954 - 39892
Giải ba 18788 - 17163 - 89427 - 96156 - 30110 - 15500
Giải tư 5610 - 5778 - 3446 - 0056
Giải năm 7228 - 8460 - 3220 - 8255 - 0246 - 2600
Giải sáu 796 - 316 - 793
Giải bảy 41 - 21 - 32 - 67
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,00,06
10,10,16
20,21,27,28
32
41,46,46
54,55,56,56
60,63,67
75,78
88
92,93,96
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 21/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 20/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 20/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 03601
Giải nhất 77277
Giải nhì 37022 - 52552
Giải ba 83813 - 59249 - 83761 - 72389 - 95724 - 23214
Giải tư 7869 - 8863 - 2238 - 1820
Giải năm 1986 - 5917 - 3630 - 1779 - 4220 - 2719
Giải sáu 857 - 937 - 347
Giải bảy 82 - 74 - 12 - 84
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
12,13,14,17,19
20,20,22,24
30,37,38
47,49
52,57
61,63,69
74,77,79
82,84,86,89
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 20/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 81372
Giải nhất 97653
Giải nhì 39112 - 20776
Giải ba 99244 - 91074 - 57849 - 28293 - 23736 - 55508
Giải tư 1399 - 2790 - 8316 - 5908
Giải năm 1248 - 9906 - 1398 - 6833 - 5984 - 2455
Giải sáu 305 - 175 - 430
Giải bảy 47 - 10 - 61 - 11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05,06,08,08
10,11,12,16
 
30,33,36
44,47,48,49
53,55
61
72,74,75,76
84
90,93,98,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 19/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 84860
Giải nhất 45768
Giải nhì 85850 - 28264
Giải ba 20607 - 60713 - 74453 - 90058 - 76416 - 92184
Giải tư 6949 - 2449 - 1064 - 1897
Giải năm 7120 - 9035 - 1549 - 5932 - 1868 - 0981
Giải sáu 425 - 755 - 500
Giải bảy 64 - 32 - 66 - 16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,07
13,16,16
20,25
32,32,35
49,49,49
50,53,55,58
60,64,64,64,66,68,68
 
81,84
97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 18/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 96621
Giải nhất 83521
Giải nhì 82891 - 95651
Giải ba 84261 - 83238 - 61916 - 88167 - 31615 - 49208
Giải tư 5806 - 0472 - 5740 - 9221
Giải năm 2503 - 6767 - 1984 - 7355 - 6052 - 0219
Giải sáu 713 - 783 - 999
Giải bảy 04 - 97 - 82 - 26
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,04,06,08
13,15,16,19
21,21,21,26
38
40
51,52,55
61,67,67
72
82,83,84
91,97,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 17/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 16/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 16/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 89055
Giải nhất 83371
Giải nhì 21161 - 41667
Giải ba 17575 - 42188 - 23021 - 52803 - 67029 - 48225
Giải tư 0504 - 5768 - 3563 - 3089
Giải năm 7939 - 8360 - 1524 - 9450 - 2790 - 9486
Giải sáu 430 - 563 - 245
Giải bảy 49 - 03 - 41 - 47
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,03,04
 
21,24,25,29
30,39
41,45,47,49
50,55
60,61,63,63,67,68
71,75
86,88,89
90
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 16/10/2014
Tất cả những dịch vụ trên website http://xoso888.vn chỉ là những thống kê, phân tích do phần mềm máy tính tạo ra. Tỉ lệ xuất hiện số còn tùy thuộc nhiều vào may mắn của bạn. Các bạn nên chú ý cân nhắc trước khi tham khảo. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc sử dụng số của các bạn.
Tags: ket qua xo so | xo so | soi cau | xoso | xoso888 | xo so mien bac | ket qua so xo | kqxs mien bac | xoso mien bac | ket qua xo so mien bac | du doan xo so | xo so binh duong | xo so mien trung | xo so truc tiep | thong ke xo so | soi cau lo | xo so mien nam
Links: Đánh lô đề online | Ket qua xo so | anh subsea |