quang cao
Chon tỉnh - thành phố:
Từ ngày Đến ngày

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 24/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 24/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 72851
Giải nhất 49167
Giải nhì 89538 - 73650
Giải ba 06819 - 61911 - 65421 - 79297 - 35250 - 94464
Giải tư 7073 - 2730 - 1313 - 3374
Giải năm 0137 - 9733 - 8545 - 8582 - 0586 - 4061
Giải sáu 204 - 926 - 426
Giải bảy 48 - 15 - 85 - 58
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04
11,13,15,19
21,26,26
30,33,37,38
45,48
50,50,51,58
61,64,67
73,74
82,85,86
97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 24/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 23/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 23/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 70173
Giải nhất 15191
Giải nhì 78975 - 58958
Giải ba 69048 - 96504 - 78545 - 95427 - 18351 - 34388
Giải tư 8056 - 3827 - 2706 - 5384
Giải năm 7915 - 9950 - 3677 - 1751 - 4504 - 2086
Giải sáu 656 - 683 - 931
Giải bảy 24 - 70 - 01 - 04
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,04,04,04,06
15
24,27,27
31
45,48
50,51,51,56,56,58
 
70,73,75,77
83,84,86,88
91
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 23/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 21736
Giải nhất 84545
Giải nhì 84637 - 43468
Giải ba 37342 - 34142 - 39251 - 23492 - 34363 - 33322
Giải tư 3145 - 3638 - 7794 - 6627
Giải năm 5889 - 0105 - 2415 - 1115 - 3407 - 3922
Giải sáu 787 - 978 - 085
Giải bảy 53 - 02 - 04 - 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,04,05,07
10,15,15
22,22,27
36,37,38
42,42,45,45
51,53
63,68
78
85,87,89
92,94
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 22/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 83532
Giải nhất 09300
Giải nhì 77816 - 98714
Giải ba 92179 - 89071 - 93069 - 34634 - 27689 - 08228
Giải tư 7824 - 4247 - 2253 - 5909
Giải năm 7470 - 9844 - 3234 - 5424 - 2924 - 6004
Giải sáu 983 - 874 - 048
Giải bảy 75 - 50 - 58 - 73
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,04,09
14,16
24,24,24,28
32,34,34
44,47,48
50,53,58
69
70,71,73,74,75,79
83,89
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 21/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 20/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 20/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 94868
Giải nhất 01388
Giải nhì 16000 - 40618
Giải ba 78126 - 04356 - 05218 - 11640 - 49183 - 60631
Giải tư 4423 - 3024 - 9338 - 4752
Giải năm 1320 - 8448 - 0803 - 9284 - 1578 - 7340
Giải sáu 156 - 904 - 655
Giải bảy 77 - 07 - 03 - 78
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,03,03,04,07
18,18
20,23,24,26
31,38
40,40,48
52,55,56,56
68
77,78,78
83,84,88
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 20/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 19/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 19/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 78196
Giải nhất 20808
Giải nhì 04508 - 30585
Giải ba 12755 - 76191 - 71934 - 88029 - 99447 - 65153
Giải tư 8716 - 5976 - 8050 - 8344
Giải năm 2018 - 5162 - 4680 - 0861 - 3757 - 3069
Giải sáu 875 - 439 - 408
Giải bảy 13 - 70 - 31 - 57
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08,08,08
13,16,18
29
31,34,39
44,47
50,53,55,57,57
61,62,69
70,75,76
80,85
91,96
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 19/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 18/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 18/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 96154
Giải nhất 24198
Giải nhì 77264 - 11912
Giải ba 01542 - 48257 - 98750 - 68457 - 40194 - 74380
Giải tư 5551 - 8829 - 0318 - 7418
Giải năm 6833 - 8405 - 2721 - 0204 - 1943 - 3518
Giải sáu 555 - 485 - 821
Giải bảy 63 - 87 - 97 - 23
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04,05
12,18,18,18
21,21,23,29
33
42,43
50,51,54,55,57,57
63,64
 
80,85,87
94,97,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 18/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 17/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 17/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 77267
Giải nhất 12100
Giải nhì 66603 - 56161
Giải ba 94293 - 17888 - 98682 - 06008 - 61004 - 55293
Giải tư 2976 - 9805 - 7755 - 1208
Giải năm 5869 - 1365 - 2577 - 6342 - 4393 - 7900
Giải sáu 047 - 572 - 865
Giải bảy 82 - 57 - 84 - 08
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,00,03,04,05,08,08,08
 
 
 
42,47
55,57
61,65,65,67,69
72,76,77
82,82,84,88
93,93,93
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 17/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 16/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 16/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 83219
Giải nhất 89481
Giải nhì 46004 - 30402
Giải ba 37222 - 53528 - 31019 - 70476 - 90235 - 83754
Giải tư 3738 - 7126 - 6246 - 7192
Giải năm 1831 - 8437 - 7135 - 9345 - 2263 - 2272
Giải sáu 872 - 809 - 521
Giải bảy 66 - 62 - 56 - 13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,04,09
13,19,19
21,22,26,28
31,35,35,37,38
45,46
54,56
62,63,66
72,72,76
81
92
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 16/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 15/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 73172
Giải nhất 15459
Giải nhì 20201 - 79545
Giải ba 41578 - 23926 - 88878 - 03684 - 21885 - 93254
Giải tư 5410 - 3402 - 8751 - 3158
Giải năm 2619 - 7816 - 9502 - 9458 - 5780 - 3275
Giải sáu 882 - 082 - 944
Giải bảy 52 - 07 - 32 - 01
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,01,02,02,07
10,16,19
26
32
44,45
51,52,54,58,58,59
 
72,75,78,78
80,82,82,84,85
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 15/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 14/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 14/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 47897
Giải nhất 48550
Giải nhì 79590 - 77660
Giải ba 02534 - 24436 - 86721 - 12123 - 82453 - 63410
Giải tư 3850 - 9014 - 4672 - 0250
Giải năm 7735 - 1524 - 5485 - 8318 - 4924 - 1513
Giải sáu 974 - 269 - 334
Giải bảy 80 - 76 - 64 - 81
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
10,13,14,18
21,23,24,24
34,34,35,36
 
50,50,50,53
60,64,69
72,74,76
80,81,85
90,97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 14/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 13/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 13/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 15446
Giải nhất 97223
Giải nhì 53625 - 67741
Giải ba 47105 - 45355 - 51210 - 13949 - 73549 - 34567
Giải tư 9323 - 9350 - 8262 - 3118
Giải năm 7378 - 1701 - 7043 - 2165 - 6511 - 6789
Giải sáu 894 - 579 - 631
Giải bảy 94 - 72 - 84 - 34
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,05
10,11,18
23,23,25
31,34
41,43,46,49,49
50,55
62,65,67
72,78,79
84,89
94,94
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 13/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 12/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 12/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 13038
Giải nhất 24547
Giải nhì 40998 - 15310
Giải ba 21786 - 61998 - 84292 - 16185 - 55309 - 22049
Giải tư 3025 - 1030 - 9587 - 2827
Giải năm 5665 - 0142 - 6134 - 0206 - 5247 - 8599
Giải sáu 657 - 605 - 275
Giải bảy 51 - 88 - 94 - 18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05,06,09
10,18
25,27
30,34,38
42,47,47,49
51,57
65
75
85,86,87,88
92,94,98,98,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 12/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 11/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 11/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 98606
Giải nhất 65563
Giải nhì 20887 - 76368
Giải ba 24580 - 15760 - 94789 - 95299 - 83064 - 15084
Giải tư 2544 - 4321 - 9343 - 8241
Giải năm 8526 - 6621 - 2134 - 2984 - 0774 - 9675
Giải sáu 714 - 031 - 748
Giải bảy 69 - 50 - 32 - 04
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04,06
14
21,21,26
31,32,34
41,43,44,48
50
60,63,64,68,69
74,75
80,84,84,87,89
99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 11/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 10/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 10/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 77706
Giải nhất 00480
Giải nhì 51677 - 18634
Giải ba 86260 - 60577 - 87903 - 92667 - 18336 - 57085
Giải tư 2150 - 2618 - 2427 - 7541
Giải năm 0777 - 0044 - 8118 - 4059 - 8672 - 7180
Giải sáu 178 - 479 - 761
Giải bảy 47 - 12 - 24 - 95
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,06
12,18,18
24,27
34,36
41,44,47
50,59
60,61,67
72,77,77,77,78,79
80,80,85
95
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 10/11/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 09/11/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 09/11/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 37305
Giải nhất 41792
Giải nhì 35904 - 72870
Giải ba 30365 - 74438 - 72930 - 97652 - 58586 - 25891
Giải tư 2840 - 8524 - 6877 - 2572
Giải năm 5771 - 8408 - 2101 - 6747 - 9126 - 9255
Giải sáu 458 - 174 - 871
Giải bảy 28 - 59 - 55 - 01
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,01,04,05,08
 
24,26,28
30,38
40,47
52,55,55,58,59
65
70,71,71,72,74,77
86
91,92
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 09/11/2014
Tất cả những dịch vụ trên website http://xoso888.vn chỉ là những thống kê, phân tích do phần mềm máy tính tạo ra. Tỉ lệ xuất hiện số còn tùy thuộc nhiều vào may mắn của bạn. Các bạn nên chú ý cân nhắc trước khi tham khảo. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc sử dụng số của các bạn.

Tags: ket qua xo so | xo so | soi cau | xoso | xoso888 | xo so mien bac | ket qua so xo | kqxs mien bac | xoso mien bac | ket qua xo so mien bac | du doan xo so | xo so binh duong | xo so mien trung | xo so truc tiep | thong ke xo so | soi cau lo | xo so mien nam
Links: Đánh lô đề online | Ket qua xo so | anh subsea |