Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Kết quả xổ số miền bắc ngày 26/01/2021

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 25/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 25/01/2021

MĐB 3VA6VA7VA14VA4VA2VA
G.ĐB 00157
G.1 76628
G.2
49479 57764
G.3
98479 33581 30972
70416 42514 76196
G.4
1275 1438 1083 3981
G.5
7266 7787 7183
0098 3239 7914
G.6
836 179 033
G.7
19 05 88 55
Đầu Lô tô
0 05
1 14, 14, 16, 19
2 28
3 33, 36, 38, 39
4  
5 55, 57
6 64, 66
7 72, 75, 79, 79, 79
8 81, 81, 83, 83, 87, 88
9 96, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 24/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 24/01/2021

MĐB 12VB13VB6VB9VB4VB7VB
G.ĐB 45883
G.1 11884
G.2
06052 25341
G.3
13947 82242 73553
11471 63635 21620
G.4
7327 7779 4290 9307
G.5
1778 2827 1088
0949 2155 4264
G.6
501 314 381
G.7
56 53 26 74
Đầu Lô tô
0 01, 07
1 14
2 20, 26, 27, 27
3 35
4 41, 42, 47, 49
5 52, 53, 53, 55, 56
6 64
7 71, 74, 78, 79
8 81, 83, 84, 88
9 90

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 23/01

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 23/01/2021

MĐB 4VC6VC13VC3VC5VC9VC
G.ĐB 57860
G.1 70031
G.2
56407 68115
G.3
30928 93562 53443
65324 88899 01181
G.4
3133 6718 0968 4542
G.5
4768 3530 9114
2694 2311 0920
G.6
146 648 511
G.7
30 22 81 96
Đầu Lô tô
0 07
1 11, 11, 14, 15, 18
2 20, 22, 24, 28
3 30, 30, 31, 33
4 42, 43, 46, 48
5  
6 60, 62, 68, 68
7  
8 81, 81
9 94, 96, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 22/01

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 22/01/2021

MĐB 4VD9VD5VD12VD10VD13VD
G.ĐB 09264
G.1 84081
G.2
02515 40551
G.3
50923 52161 94571
45049 22063 12002
G.4
2350 7495 3382 3957
G.5
4240 9067 6766
4874 6126 8781
G.6
975 649 138
G.7
99 66 79 86
Đầu Lô tô
0 02
1 15
2 23, 26
3 38
4 40, 49, 49
5 50, 51, 57
6 61, 63, 64, 66, 66, 67
7 71, 74, 75, 79
8 81, 81, 82, 86
9 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 21/01

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 21/01/2021

MĐB 2VE12VE8VE6VE7VE13VE
G.ĐB 21331
G.1 54409
G.2
06619 35655
G.3
75287 68137 56058
56979 67719 99740
G.4
9658 2580 7860 6652
G.5
7769 5852 9649
2524 9395 4084
G.6
924 125 959
G.7
78 07 44 66
Đầu Lô tô
0 07, 09
1 19, 19
2 24, 24, 25
3 31, 37
4 40, 44, 49
5 52, 52, 55, 58, 58, 59
6 60, 66, 69
7 78, 79
8 80, 84, 87
9 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 20/01

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 20/01/2021

MĐB 5VF3VF9VF11VF15VF6VF
G.ĐB 60545
G.1 94248
G.2
55911 27740
G.3
12215 57381 44280
45333 60402 47070
G.4
3600 0336 3138 0575
G.5
9728 4755 8161
3499 7805 1981
G.6
070 167 361
G.7
68 37 41 91
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05
1 11, 15
2 28
3 33, 36, 37, 38
4 40, 41, 45, 48
5 55
6 61, 61, 67, 68
7 70, 70, 75
8 80, 81, 81
9 91, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 19/01

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 19/01/2021

MĐB 7VG3VG15VG9VG12VG11VG
G.ĐB 23677
G.1 32856
G.2
88201 31483
G.3
31721 22939 19393
86338 94480 25520
G.4
6750 4933 2122 0719
G.5
8448 8313 5584
9527 1697 4703
G.6
248 646 116
G.7
67 96 55 52
Đầu Lô tô
0 01, 03
1 13, 16, 19
2 20, 21, 22, 27
3 33, 38, 39
4 46, 48, 48
5 50, 52, 55, 56
6 67
7 77
8 80, 83, 84
9 93, 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 18/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 18/01/2021

MĐB 6VH7VH14VH5VH11VH13VH
G.ĐB 92549
G.1 96884
G.2
06158 89877
G.3
24305 53638 12286
37720 42141 51253
G.4
8202 1717 2304 7338
G.5
0149 9697 0008
4535 1725 0195
G.6
494 321 078
G.7
59 13 69 23
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 08
1 13, 17
2 20, 21, 23, 25
3 35, 38, 38
4 41, 49, 49
5 53, 58, 59
6 69
7 77, 78
8 84, 86
9 94, 95, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 17/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 17/01/2021

MĐB 7VK1VK12VK8VK5VK14VK
G.ĐB 55095
G.1 58464
G.2
65216 77011
G.3
19594 34767 57701
76863 70980 54862
G.4
8664 4091 1436 8925
G.5
5408 7165 1651
1712 1770 4474
G.6
002 600 566
G.7
43 98 97 87
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 08
1 11, 12, 16
2 25
3 36
4 43
5 51
6 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67
7 70, 74
8 80, 87
9 91, 94, 95, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 16/01

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 16/01/2021

MĐB 13VL6VL1VL11VL12VL9VL
G.ĐB 12046
G.1 58127
G.2
13716 13938
G.3
97864 15467 16200
33137 19032 27560
G.4
4741 9668 7808 4797
G.5
5608 8792 4534
1448 0349 2861
G.6
968 825 724
G.7
15 76 85 71
Đầu Lô tô
0 00, 08, 08
1 15, 16
2 24, 25, 27
3 32, 34, 37, 38
4 41, 46, 48, 49
5  
6 60, 61, 64, 67, 68, 68
7 71, 76
8 85
9 92, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 15/01

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 15/01/2021

MĐB 14VM11VM1VM4VM2VM15VM
G.ĐB 68285
G.1 63497
G.2
51148 40526
G.3
21460 45322 08942
64777 99903 68603
G.4
9743 9831 2616 0548
G.5
0880 6314 8728
3229 3228 1896
G.6
300 505 685
G.7
13 33 47 58
Đầu Lô tô
0 00, 03, 03, 05
1 13, 14, 16
2 22, 26, 28, 28, 29
3 31, 33
4 42, 43, 47, 48, 48
5 58
6 60
7 77
8 80, 85, 85
9 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 14/01

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 14/01/2021

MĐB 15VN6VN8VN7VN10VN4VN
G.ĐB 51338
G.1 88232
G.2
52762 16210
G.3
01251 21080 30073
33311 23663 69008
G.4
0693 1495 1430 1770
G.5
5609 1482 3063
0817 0019 9350
G.6
142 448 562
G.7
60 04 10 95
Đầu Lô tô
0 04, 08, 09
1 10, 10, 11, 17, 19
2  
3 30, 32, 38
4 42, 48
5 50, 51
6 60, 62, 62, 63, 63
7 70, 73
8 80, 82
9 93, 95, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 13/01

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 13/01/2021

MĐB 3VP7VP5VP1VP12VP16VP
G.ĐB 02769
G.1 38216
G.2
11276 94309
G.3
64336 21172 87669
76214 95085 69947
G.4
7295 0029 4713 7354
G.5
8886 7271 3378
9059 4262 2858
G.6
188 146 460
G.7
13 35 71 99
Đầu Lô tô
0 09
1 13, 13, 14, 16
2 29
3 35, 36
4 46, 47
5 54, 58, 59
6 60, 62, 69, 69
7 71, 71, 72, 76, 78
8 85, 86, 88
9 95, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 12/01

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 12/01/2021

MĐB 8VQ5VQ9VQ6VQ7VQ1VQ
G.ĐB 16592
G.1 87355
G.2
93491 45401
G.3
68063 72753 35051
60748 57701 15172
G.4
3720 7082 8879 5916
G.5
7271 0472 4405
3653 0336 1701
G.6
411 379 906
G.7
92 77 82 56
Đầu Lô tô
0 01, 01, 01, 05, 06
1 11, 16
2 20
3 36
4 48
5 51, 53, 53, 55, 56
6 63
7 71, 72, 72, 77, 79, 79
8 82, 82
9 91, 92, 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 11/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 11/01/2021

MĐB 3VR8VR4VR9VR10VR12VR
G.ĐB 05507
G.1 94780
G.2
28367 95448
G.3
92653 95189 81513
56865 21041 18375
G.4
1091 9317 9206 1383
G.5
2420 5010 7844
1730 3159 3577
G.6
917 708 040
G.7
41 07 60 35
Đầu Lô tô
0 06, 07, 07, 08
1 10, 13, 17, 17
2 20
3 30, 35
4 40, 41, 41, 44, 48
5 53, 59
6 60, 65, 67
7 75, 77
8 80, 83, 89
9 91

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 10/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 10/01/2021

MĐB 2VS10VS14VS8VS4VS9VS
G.ĐB 48146
G.1 63172
G.2
06185 24165
G.3
21836 46147 12685
13714 82314 70690
G.4
7047 4115 7754 7409
G.5
1270 0970 5541
7163 0474 7764
G.6
817 092 108
G.7
54 95 68 29
Đầu Lô tô
0 08, 09
1 14, 14, 15, 17
2 29
3 36
4 41, 46, 47, 47
5 54, 54
6 63, 64, 65, 68
7 70, 70, 72, 74
8 85, 85
9 90, 92, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 09/01

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 09/01/2021

MĐB 15VT10VT6VT4VT1VT2VT
G.ĐB 82064
G.1 08356
G.2
61215 80388
G.3
89490 11130 17716
79887 06388 76929
G.4
2573 9123 3390 3611
G.5
9538 3684 3274
2415 2095 3665
G.6
751 900 277
G.7
54 40 02 17
Đầu Lô tô
0 00, 02
1 11, 15, 15, 16, 17
2 23, 29
3 30, 38
4 40
5 51, 54, 56
6 64, 65
7 73, 74, 77
8 84, 87, 88, 88
9 90, 90, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 08/01

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 08/01/2021

MĐB 7VU5VU13VU6VU1VU15VU
G.ĐB 00726
G.1 05627
G.2
70149 28426
G.3
80452 76037 93062
41786 56154 32772
G.4
4433 1343 3747 7960
G.5
0734 8998 7569
2665 0306 5171
G.6
694 303 562
G.7
30 00 77 61
Đầu Lô tô
0 00, 03, 06
1  
2 26, 26, 27
3 30, 33, 34, 37
4 43, 47, 49
5 52, 54
6 60, 61, 62, 62, 65, 69
7 71, 72, 77
8 86
9 94, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 07/01

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 07/01/2021

MĐB 7VX14VX1VX10VX8VX11VX
G.ĐB 09854
G.1 15562
G.2
28845 15681
G.3
21044 84466 56370
44614 39798 52457
G.4
6288 5987 4489 7646
G.5
4814 3518 3749
8784 0871 9809
G.6
040 284 841
G.7
62 93 15 34
Đầu Lô tô
0 09
1 14, 14, 15, 18
2  
3 34
4 40, 41, 44, 45, 46, 49
5 54, 57
6 62, 62, 66
7 70, 71
8 81, 84, 84, 87, 88, 89
9 93, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 06/01

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 06/01/2021

MĐB 3VY15VY5VY6VY7VY9VY
G.ĐB 90402
G.1 75947
G.2
74911 44677
G.3
73443 21480 97489
88629 59071 00881
G.4
2510 4621 6853 2119
G.5
7445 3419 6129
6096 9127 9897
G.6
467 040 049
G.7
12 08 46 32
Đầu Lô tô
0 02, 08
1 10, 11, 12, 19, 19
2 21, 27, 29, 29
3 32
4 40, 43, 45, 46, 47, 49
5 53
6 67
7 71, 77
8 80, 81, 89
9 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 05/01

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 05/01/2021

MĐB 9VZ7VZ3VZ12VZ8VZ5VZ
G.ĐB 19376
G.1 05036
G.2
43342 31276
G.3
86804 90617 49547
13368 07354 12554
G.4
4737 7623 5214 9688
G.5
0265 9596 2704
3998 3885 2430
G.6
257 166 198
G.7
09 24 70 83
Đầu Lô tô
0 04, 04, 09
1 14, 17
2 23, 24
3 30, 36, 37
4 42, 47
5 54, 54, 57
6 65, 66, 68
7 70, 76, 76
8 83, 85, 88
9 96, 98, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 04/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 04/01/2021

MĐB 13UA12UA14UA10UA15UA9UA
G.ĐB 42988
G.1 92795
G.2
19046 79580
G.3
87526 92979 11171
46875 96595 73614
G.4
7434 0809 5921 5509
G.5
1512 3716 3814
4143 8088 9851
G.6
880 797 927
G.7
39 14 63 71
Đầu Lô tô
0 09, 09
1 12, 14, 14, 14, 16
2 21, 26, 27
3 34, 39
4 43, 46
5 51
6 63
7 71, 71, 75, 79
8 80, 80, 88, 88
9 95, 95, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 03/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 03/01/2021

MĐB 5UB9UB12UB10UB1UB2UB
G.ĐB 43132
G.1 27110
G.2
95760 90752
G.3
95706 88054 51171
53041 78424 18868
G.4
9618 9587 0840 0372
G.5
4852 3728 0060
4514 8855 5704
G.6
597 493 131
G.7
16 59 91 25
Đầu Lô tô
0 04, 06
1 10, 14, 16, 18
2 24, 25, 28
3 31, 32
4 40, 41
5 52, 52, 54, 55, 59
6 60, 60, 68
7 71, 72
8 87
9 91, 93, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 02/01

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 02/01/2021

MĐB 1UC12UC11UC14UC13UC4UC
G.ĐB 20681
G.1 89427
G.2
32886 74910
G.3
46106 78936 81595
03204 82919 14732
G.4
6502 7613 7283 5855
G.5
3855 0496 1430
4451 4778 9023
G.6
567 057 083
G.7
68 19 29 12
Đầu Lô tô
0 02, 04, 06
1 10, 12, 13, 19, 19
2 23, 27, 29
3 30, 32, 36
4  
5 51, 55, 55, 57
6 67, 68
7 78
8 81, 83, 83, 86
9 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 01/01

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 01/01/2021

MĐB 11UD1UD6UD10UD2UD7UD
G.ĐB 78885
G.1 61981
G.2
32168 74990
G.3
52955 93657 43037
39539 82586 22866
G.4
9925 5333 1426 9023
G.5
4289 6576 5377
7039 4487 1675
G.6
145 565 210
G.7
81 14 08 11
Đầu Lô tô
0 08
1 10, 11, 14
2 23, 25, 26
3 33, 37, 39, 39
4 45
5 55, 57
6 65, 66, 68
7 75, 76, 77
8 81, 81, 85, 86, 87, 89
9 90

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 31/12

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 31/12/2020

MĐB 3UE5UE2UE13UE6UE19UE
G.ĐB 42050
G.1 71602
G.2
46241 14507
G.3
74322 38732 64804
78836 98669 54004
G.4
7045 7208 0361 9902
G.5
1677 9524 7016
4746 3257 3405
G.6
030 710 607
G.7
11 08 00 69
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 04, 04, 05, 07, 07, 08, 08
1 10, 11, 16
2 22, 24
3 30, 32, 36
4 41, 45, 46
5 50, 57
6 61, 69, 69
7 77
8  
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 30/12

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 30/12/2020

MĐB 12UF13UF15UF6UF14UF3UF
G.ĐB 57905
G.1 52634
G.2
59730 35303
G.3
49658 30386 70941
54982 51127 91459
G.4
4548 4468 9722 1979
G.5
8964 4076 5630
9597 9300 4492
G.6
933 491 325
G.7
12 77 35 86
Đầu Lô tô
0 00, 03, 05
1 12
2 22, 25, 27
3 30, 30, 33, 34, 35
4 41, 48
5 58, 59
6 64, 68
7 76, 77, 79
8 82, 86, 86
9 91, 92, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 29/12

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 29/12/2020

MĐB 2UG1UG3UG4UG6UG7UG
G.ĐB 63111
G.1 97528
G.2
50982 14050
G.3
69821 74802 11417
26541 90281 10317
G.4
4779 8546 3565 9985
G.5
3429 3910 7187
6912 3702 5600
G.6
107 921 432
G.7
45 06 39 17
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 06, 07
1 10, 11, 12, 17, 17, 17
2 21, 21, 28, 29
3 32, 39
4 41, 45, 46
5 50
6 65
7 79
8 81, 82, 85, 87
9  

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 28/12

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 28/12/2020

MĐB 12UH11UH6UH1UH3UH10UH
G.ĐB 07690
G.1 80623
G.2
21234 90127
G.3
30366 15559 13565
29155 15509 92958
G.4
8221 8441 9118 0186
G.5
3314 6763 9311
0074 8849 5364
G.6
965 752 403
G.7
70 06 44 84
Đầu Lô tô
0 03, 06, 09
1 11, 14, 18
2 21, 23, 27
3 34
4 41, 44, 49
5 52, 55, 58, 59
6 63, 64, 65, 65, 66
7 70, 74
8 84, 86
9 90

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 27/12

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 27/12/2020

MĐB 14UK1UK15UK8UK5UK3UK
G.ĐB 85971
G.1 38070
G.2
13420 19315
G.3
58913 23797 93183
36666 13349 88594
G.4
2097 2008 9642 2051
G.5
0935 9415 6497
7309 8407 2197
G.6
016 010 977
G.7
31 33 58 19
Đầu Lô tô
0 07, 08, 09
1 10, 13, 15, 15, 16, 19
2 20
3 31, 33, 35
4 42, 49
5 51, 58
6 66
7 70, 71, 77
8 83
9 94, 97, 97, 97, 97

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan

DMCA.com Protection Status