quang cao sun 98
Chon tỉnh - thành phố:
Từ ngày Đến ngày

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 25/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 13256
Giải nhất 57963
Giải nhì 26671 - 53876
Giải ba 64862 - 28498 - 86562 - 60784 - 43625 - 94822
Giải tư 7100 - 7625 - 1798 - 1509
Giải năm 8219 - 7121 - 7634 - 5929 - 3768 - 8645
Giải sáu 375 - 206 - 118
Giải bảy 11 - 36 - 14 - 52
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,06,09
11,14,18,19
21,22,25,25,29
34,36
45
52,56
62,62,63,68
71,75,76
84
98,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 25/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 41770
Giải nhất 87348
Giải nhì 56417 - 59832
Giải ba 77225 - 92074 - 06508 - 99009 - 99103 - 63399
Giải tư 9007 - 5361 - 5717 - 1236
Giải năm 9496 - 1331 - 7357 - 3835 - 8122 - 1325
Giải sáu 061 - 140 - 888
Giải bảy 71 - 07 - 89 - 04
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,04,07,07,08,09
17,17
22,25,25
31,32,35,36
40,48
57
61,61
70,71,74
88,89
96,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 24/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 23/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 23/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 91254
Giải nhất 00145
Giải nhì 96202 - 32039
Giải ba 21605 - 20732 - 93032 - 28412 - 42704 - 54428
Giải tư 2602 - 5701 - 5452 - 5010
Giải năm 2376 - 3377 - 5684 - 4362 - 4890 - 9617
Giải sáu 044 - 529 - 301
Giải bảy 36 - 56 - 26 - 94
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,01,02,02,04,05
10,12,17
26,28,29
32,32,36,39
44,45
52,54,56
62
76,77
84
90,94
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 23/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 22/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 22/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 86342
Giải nhất 94928
Giải nhì 56924 - 98612
Giải ba 55975 - 88226 - 25081 - 38387 - 43489 - 90486
Giải tư 7016 - 8202 - 2633 - 6935
Giải năm 1602 - 2319 - 2833 - 6467 - 6655 - 2368
Giải sáu 193 - 869 - 543
Giải bảy 45 - 05 - 97 - 30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,02,05
12,16,19
24,26,28
30,33,33,35
42,43,45
55
67,68,69
75
81,86,87,89
93,97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 22/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 21/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 21/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 64906
Giải nhất 21175
Giải nhì 89954 - 39892
Giải ba 18788 - 17163 - 89427 - 96156 - 30110 - 15500
Giải tư 5610 - 5778 - 3446 - 0056
Giải năm 7228 - 8460 - 3220 - 8255 - 0246 - 2600
Giải sáu 796 - 316 - 793
Giải bảy 41 - 21 - 32 - 67
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,00,06
10,10,16
20,21,27,28
32
41,46,46
54,55,56,56
60,63,67
75,78
88
92,93,96
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 21/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 20/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 20/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 03601
Giải nhất 77277
Giải nhì 37022 - 52552
Giải ba 83813 - 59249 - 83761 - 72389 - 95724 - 23214
Giải tư 7869 - 8863 - 2238 - 1820
Giải năm 1986 - 5917 - 3630 - 1779 - 4220 - 2719
Giải sáu 857 - 937 - 347
Giải bảy 82 - 74 - 12 - 84
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
12,13,14,17,19
20,20,22,24
30,37,38
47,49
52,57
61,63,69
74,77,79
82,84,86,89
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 20/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 81372
Giải nhất 97653
Giải nhì 39112 - 20776
Giải ba 99244 - 91074 - 57849 - 28293 - 23736 - 55508
Giải tư 1399 - 2790 - 8316 - 5908
Giải năm 1248 - 9906 - 1398 - 6833 - 5984 - 2455
Giải sáu 305 - 175 - 430
Giải bảy 47 - 10 - 61 - 11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05,06,08,08
10,11,12,16
 
30,33,36
44,47,48,49
53,55
61
72,74,75,76
84
90,93,98,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 19/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 84860
Giải nhất 45768
Giải nhì 85850 - 28264
Giải ba 20607 - 60713 - 74453 - 90058 - 76416 - 92184
Giải tư 6949 - 2449 - 1064 - 1897
Giải năm 7120 - 9035 - 1549 - 5932 - 1868 - 0981
Giải sáu 425 - 755 - 500
Giải bảy 64 - 32 - 66 - 16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,07
13,16,16
20,25
32,32,35
49,49,49
50,53,55,58
60,64,64,64,66,68,68
 
81,84
97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 18/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 96621
Giải nhất 83521
Giải nhì 82891 - 95651
Giải ba 84261 - 83238 - 61916 - 88167 - 31615 - 49208
Giải tư 5806 - 0472 - 5740 - 9221
Giải năm 2503 - 6767 - 1984 - 7355 - 6052 - 0219
Giải sáu 713 - 783 - 999
Giải bảy 04 - 97 - 82 - 26
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,04,06,08
13,15,16,19
21,21,21,26
38
40
51,52,55
61,67,67
72
82,83,84
91,97,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 17/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 16/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 16/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 89055
Giải nhất 83371
Giải nhì 21161 - 41667
Giải ba 17575 - 42188 - 23021 - 52803 - 67029 - 48225
Giải tư 0504 - 5768 - 3563 - 3089
Giải năm 7939 - 8360 - 1524 - 9450 - 2790 - 9486
Giải sáu 430 - 563 - 245
Giải bảy 49 - 03 - 41 - 47
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,03,04
 
21,24,25,29
30,39
41,45,47,49
50,55
60,61,63,63,67,68
71,75
86,88,89
90
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 16/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 15/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 15/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 28583
Giải nhất 11423
Giải nhì 38511 - 83146
Giải ba 90428 - 26436 - 53663 - 33201 - 55852 - 42854
Giải tư 5077 - 6966 - 6938 - 9319
Giải năm 1412 - 4695 - 2009 - 2574 - 0633 - 1925
Giải sáu 621 - 103 - 985
Giải bảy 47 - 71 - 48 - 49
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,03,09
11,12,19
21,23,25,28
33,36,38
46,47,48,49
52,54
63,66
71,74,77
83,85
95
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 15/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 14/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 14/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 96312
Giải nhất 54330
Giải nhì 80213 - 63972
Giải ba 51793 - 90316 - 01716 - 36494 - 62882 - 14213
Giải tư 5163 - 3991 - 8686 - 6170
Giải năm 2369 - 2365 - 3358 - 7855 - 1350 - 3829
Giải sáu 251 - 119 - 277
Giải bảy 76 - 81 - 32 - 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
10,12,13,13,16,16,19
29
30,32
 
50,51,55,58
63,65,69
70,72,76,77
81,82,86
91,93,94
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 14/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 13/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 13/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 03839
Giải nhất 18657
Giải nhì 10333 - 68889
Giải ba 00484 - 12616 - 20989 - 27931 - 04771 - 41358
Giải tư 3865 - 8574 - 9982 - 9327
Giải năm 0381 - 3509 - 1675 - 4220 - 2826 - 9452
Giải sáu 408 - 757 - 219
Giải bảy 73 - 00 - 56 - 63
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,08,09
16,19
20,26,27
31,33,39
 
52,56,57,57,58
63,65
71,73,74,75
81,82,84,89,89
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 13/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 12/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 12/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 38713
Giải nhất 45492
Giải nhì 39623 - 58740
Giải ba 75282 - 89525 - 17210 - 15864 - 50506 - 06758
Giải tư 0102 - 1123 - 3154 - 3197
Giải năm 3924 - 4834 - 9227 - 3682 - 1022 - 4431
Giải sáu 492 - 083 - 702
Giải bảy 04 - 71 - 99 - 42
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,02,04,06
10,13
22,23,23,24,25,27
31,34
40,42
54,58
64
71
82,82,83
92,92,97,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 12/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 11/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 37766
Giải nhất 08826
Giải nhì 65598 - 55720
Giải ba 14803 - 22605 - 55906 - 63150 - 14155 - 50901
Giải tư 1001 - 6975 - 7706 - 4010
Giải năm 6744 - 0218 - 3894 - 2409 - 9545 - 3723
Giải sáu 651 - 082 - 122
Giải bảy 55 - 10 - 96 - 11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,01,03,05,06,06,09
10,10,11,18
20,22,23,26
 
44,45
50,51,55,55
66
75
82
94,96,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 11/10/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/10/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/10/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 11443
Giải nhất 74862
Giải nhì 61072 - 95224
Giải ba 83292 - 79450 - 46705 - 50209 - 11805 - 52504
Giải tư 4634 - 4684 - 3434 - 9163
Giải năm 7142 - 3374 - 9812 - 7573 - 5560 - 3872
Giải sáu 834 - 611 - 370
Giải bảy 01 - 37 - 74 - 63
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,04,05,05,09
11,12
24
34,34,34,37
42,43
50
60,62,63,63
70,72,72,73,74,74
84
92
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 10/10/2014
Tất cả những dịch vụ trên website http://xoso888.vn chỉ là những thống kê, phân tích do phần mềm máy tính tạo ra. Tỉ lệ xuất hiện số còn tùy thuộc nhiều vào may mắn của bạn. Các bạn nên chú ý cân nhắc trước khi tham khảo. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc sử dụng số của các bạn.
Tags: ket qua xo so | xo so | soi cau | xoso | xoso888 | xo so mien bac | ket qua so xo | kqxs mien bac | xoso mien bac | ket qua xo so mien bac | du doan xo so | xo so binh duong | xo so mien trung | xo so truc tiep | thong ke xo so | soi cau lo | xo so mien nam
Links: Đánh lô đề online | Ket qua xo so | anh subsea |