quang cao sun 98
Chon tỉnh - thành phố:
Từ ngày Đến ngày

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 27/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 27/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 63755
Giải nhất 44147
Giải nhì 35648 - 11645
Giải ba 65028 - 75658 - 62040 - 62562 - 32129 - 03099
Giải tư 1300 - 0273 - 9955 - 0952
Giải năm 0644 - 4863 - 9747 - 8746 - 5117 - 0813
Giải sáu 794 - 631 - 710
Giải bảy 72 - 80 - 16 - 65
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00
10,13,16,17
28,29
31
40,44,45,46,47,47,48
52,55,55,58
62,63,65
72,73
80
94,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 27/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 26/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 26/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 17870
Giải nhất 42385
Giải nhì 48020 - 28206
Giải ba 47885 - 32306 - 75195 - 72625 - 41492 - 65235
Giải tư 7882 - 6606 - 6081 - 6651
Giải năm 9531 - 5275 - 8561 - 6540 - 0147 - 8602
Giải sáu 972 - 813 - 664
Giải bảy 03 - 23 - 75 - 09
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,03,06,06,06,09
13
20,23,25
31,35
40,47
51
61,64
70,72,75,75
81,82,85,85
92,95
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 26/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 25/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 25/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 43897
Giải nhất 35452
Giải nhì 23313 - 57269
Giải ba 20957 - 09357 - 97016 - 82760 - 95007 - 87801
Giải tư 3715 - 4624 - 9483 - 6940
Giải năm 9867 - 0948 - 2347 - 8012 - 0314 - 4943
Giải sáu 217 - 405 - 828
Giải bảy 13 - 40 - 84 - 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,05,07
12,12,13,13,14,15,16,17
24,28
 
40,40,43,47,48
52,57,57
60,67,69
 
83,84
97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 25/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 24/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 24/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 46782
Giải nhất 83472
Giải nhì 68054 - 90476
Giải ba 70724 - 52248 - 47138 - 25102 - 99506 - 69909
Giải tư 1013 - 6708 - 0180 - 3312
Giải năm 0880 - 4188 - 6355 - 9880 - 3072 - 7044
Giải sáu 238 - 666 - 736
Giải bảy 29 - 77 - 40 - 50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,06,08,09
12,13
24,29
36,38,38
40,44,48
50,54,55
66
72,72,76,77
80,80,80,82,88
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 24/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 23/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 54448
Giải nhất 60505
Giải nhì 43085 - 40273
Giải ba 12893 - 36452 - 63223 - 57424 - 18936 - 32125
Giải tư 3857 - 1936 - 6692 - 2911
Giải năm 9434 - 6276 - 4268 - 9150 - 0302 - 9300
Giải sáu 617 - 950 - 400
Giải bảy 13 - 42 - 58 - 27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,00,02,05
11,13,17
23,24,25,27
34,36,36
42,48
50,50,52,57,58
68
73,76
85
92,93
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 23/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 22/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 22/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 91788
Giải nhất 83900
Giải nhì 12419 - 11006
Giải ba 97960 - 49867 - 65231 - 29851 - 22460 - 09794
Giải tư 8818 - 4437 - 3933 - 5223
Giải năm 2805 - 3043 - 3111 - 8234 - 9755 - 5609
Giải sáu 426 - 268 - 667
Giải bảy 73 - 89 - 38 - 72
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,05,06,09
11,18,19
23,26
31,33,34,37,38
43
51,55
60,60,67,67,68
72,73
88,89
94
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 22/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 21/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 21/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 96929
Giải nhất 84949
Giải nhì 97779 - 78967
Giải ba 00415 - 35192 - 74779 - 09441 - 33879 - 84583
Giải tư 4219 - 1744 - 5464 - 3517
Giải năm 1112 - 3784 - 5074 - 8935 - 1132 - 1433
Giải sáu 819 - 024 - 563
Giải bảy 25 - 83 - 94 - 69
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
12,15,17,19,19
24,25,29
32,33,35
41,44,49
 
63,64,67,69
74,79,79,79
83,83,84
92,94
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 21/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 20/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 20/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 21864
Giải nhất 60619
Giải nhì 25992 - 88855
Giải ba 74319 - 95631 - 69030 - 47934 - 42469 - 21548
Giải tư 0046 - 6916 - 4692 - 2774
Giải năm 6958 - 4770 - 1745 - 4275 - 4727 - 5105
Giải sáu 115 - 837 - 220
Giải bảy 30 - 66 - 87 - 64
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05
15,16,19,19
20,27
30,30,31,34,37
45,46,48
55,58
64,64,66,69
70,74,75
87
92,92
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 20/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 19/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 19/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 05597
Giải nhất 41612
Giải nhì 09172 - 63294
Giải ba 23538 - 62894 - 61426 - 44505 - 08240 - 62130
Giải tư 4527 - 1587 - 4997 - 8925
Giải năm 3634 - 7167 - 7498 - 5474 - 5042 - 4591
Giải sáu 963 - 714 - 593
Giải bảy 40 - 95 - 85 - 13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05
12,13,14
25,26,27
30,34,38
40,40,42
 
63,67
72,74
85,87
91,93,94,94,95,97,97,98
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 19/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 18/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Hai ngày 18/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 42470
Giải nhất 80998
Giải nhì 51599 - 84870
Giải ba 71004 - 67711 - 48290 - 82019 - 93081 - 43098
Giải tư 3785 - 3394 - 0209 - 8337
Giải năm 8306 - 4884 - 3928 - 5664 - 2409 - 0481
Giải sáu 101 - 674 - 908
Giải bảy 50 - 79 - 98 - 89
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,04,06,08,09,09
11,19
28
37
 
50
64
70,70,74,79
81,81,84,85,89
90,94,98,98,98,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 18/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 67059
Giải nhất 85539
Giải nhì 48422 - 62621
Giải ba 84209 - 20279 - 54721 - 31454 - 70003 - 69576
Giải tư 6846 - 5992 - 4935 - 4010
Giải năm 3517 - 1503 - 6816 - 9172 - 4807 - 0660
Giải sáu 984 - 844 - 792
Giải bảy 65 - 67 - 71 - 18
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,03,07,09
10,16,17,18
21,21,22
35,39
44,46
54,59
60,65,67
71,72,76,79
84
92,92
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 17/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 77362
Giải nhất 96612
Giải nhì 95972 - 43399
Giải ba 82291 - 58103 - 02750 - 95485 - 90633 - 13381
Giải tư 0587 - 5816 - 5936 - 8918
Giải năm 2174 - 3969 - 6009 - 0837 - 2186 - 8511
Giải sáu 146 - 240 - 347
Giải bảy 78 - 74 - 68 - 32
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03,09
11,12,16,18
 
32,33,36,37
40,46,47
50
62,68,69
72,74,74,78
81,85,86,87
91,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 16/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 61468
Giải nhất 35297
Giải nhì 32242 - 69265
Giải ba 73131 - 07763 - 16932 - 55784 - 85843 - 59652
Giải tư 7041 - 5849 - 0992 - 9134
Giải năm 3880 - 5054 - 9946 - 9149 - 0256 - 5820
Giải sáu 548 - 185 - 913
Giải bảy 90 - 71 - 65 - 16
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
13,16
20
31,32,34
41,42,43,46,48,49,49
52,54,56
63,65,65,68
71
80,84,85
90,92,97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 15/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 14/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Năm ngày 14/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 83192
Giải nhất 48454
Giải nhì 39466 - 06454
Giải ba 91760 - 64414 - 19102 - 30003 - 48544 - 39265
Giải tư 2918 - 8838 - 4931 - 1064
Giải năm 5302 - 0608 - 2467 - 6730 - 3662 - 9470
Giải sáu 755 - 793 - 075
Giải bảy 49 - 07 - 02 - 19
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,02,02,03,07,08
14,18,19
 
30,31,38
44,49
54,54,55
60,62,64,65,66,67
70,75
 
92,93
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 14/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 13/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Tư ngày 13/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 38063
Giải nhất 08327
Giải nhì 54807 - 15781
Giải ba 51593 - 08402 - 34894 - 27325 - 53890 - 70777
Giải tư 0686 - 5487 - 2169 - 9304
Giải năm 5738 - 2667 - 3149 - 2445 - 5642 - 8612
Giải sáu 899 - 970 - 896
Giải bảy 82 - 98 - 08 - 52
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02,04,07,08
12
25,27
38
42,45,49
52
63,67,69
70,77
81,82,86,87
90,93,94,96,98,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 13/08/2014

Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 12/08/2014 Xổ số Miền Bắc mở thưởng Thứ Ba ngày 12/08/2014

Đầu Đuôi
Đặc biệt 95361
Giải nhất 98134
Giải nhì 69090 - 73257
Giải ba 46028 - 23962 - 88199 - 60607 - 73029 - 13243
Giải tư 5242 - 2696 - 1231 - 6508
Giải năm 2930 - 4641 - 3017 - 4852 - 9330 - 7418
Giải sáu 007 - 777 - 970
Giải bảy 29 - 06 - 99 - 85
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
06,07,07,08
17,18
28,29,29
30,30,31,34
41,42,43
52,57
61,62
70,77
85
90,96,99,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX MB gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL MB gửi 8541
Kết quả Cầu Lô + Thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
in xoso888.vn 12/08/2014
Tất cả những dịch vụ trên website http://xoso888.vn chỉ là những thống kê, phân tích do phần mềm máy tính tạo ra. Tỉ lệ xuất hiện số còn tùy thuộc nhiều vào may mắn của bạn. Các bạn nên chú ý cân nhắc trước khi tham khảo. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc sử dụng số của các bạn.
Tags: ket qua xo so | xo so | soi cau | xoso | xoso888 | xo so mien bac | ket qua so xo | kqxs mien bac | xoso mien bac | ket qua xo so mien bac | du doan xo so | xo so binh duong | xo so mien trung | xo so truc tiep | thong ke xo so | soi cau lo | xo so mien nam
Links: Đánh lô đề online | Ket qua xo so | anh subsea |