Kết quả xổ số miền bắc - xổ số 3 miền - xsmb hôm nay

Kết quả xổ số miền bắc ngày 28/01/2022

Chon tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 27/01

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 27/01/2022

MĐB 4RM5RM6RM13RM11RM12RM
G.ĐB 16440
G.1 64351
G.2
31055 80371
G.3
49994 58565 01658
91439 28870 57232
G.4
0349 9321 0866 1740
G.5
2214 4528 9328
5316 2625 0233
G.6
801 922 679
G.7
47 76 01 71
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 14, 16
2 21, 22, 25, 28, 28
3 32, 33, 39
4 40, 40, 47, 49
5 51, 55, 58
6 65, 66
7 70, 71, 71, 76, 79
8  
9 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 26/01

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 26/01/2022

MĐB 14RL2RL10RL1RL13RL4RL
G.ĐB 98409
G.1 61525
G.2
04729 15344
G.3
99637 27607 54052
79037 87494 62664
G.4
9685 3585 8401 9944
G.5
2343 8963 6818
6319 9068 7270
G.6
924 747 122
G.7
71 92 43 55
Đầu Lô tô
0 01, 07, 09
1 18, 19
2 22, 24, 25, 29
3 37, 37
4 43, 43, 44, 44, 47
5 52, 55
6 63, 64, 68
7 70, 71
8 85, 85
9 92, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 25/01

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 25/01/2022

MĐB 8RK13RK16RK18RK6RK9RK
G.ĐB 20653
G.1 56333
G.2
40038 34350
G.3
96331 94252 45089
47136 73920 77538
G.4
5521 5976 3423 6058
G.5
6515 0744 5366
9798 2399 6968
G.6
024 059 767
G.7
97 89 00 05
Đầu Lô tô
0 00, 05
1 15
2 20, 21, 23, 24
3 31, 33, 36, 38, 38
4 44
5 50, 52, 53, 58, 59
6 66, 67, 68
7 76
8 89, 89
9 97, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 24/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 24/01/2022

MĐB 2RH15RH5RH1RH11RH13RH
G.ĐB 97132
G.1 87646
G.2
25260 21753
G.3
28002 83308 98610
04093 44259 70497
G.4
3752 6705 8678 4699
G.5
4697 8502 1413
4963 1700 8258
G.6
594 825 198
G.7
62 67 77 25
Đầu Lô tô
0 00, 02, 02, 05, 08
1 10, 13
2 25, 25
3 32
4 46
5 52, 53, 58, 59
6 60, 62, 63, 67
7 77, 78
8  
9 93, 94, 97, 97, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 23/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 23/01/2022

MĐB 2RG9RG8RG10RG11RG1RG
G.ĐB 28383
G.1 09696
G.2
00909 27455
G.3
68347 09492 25972
11031 26729 03005
G.4
2599 6455 7184 6040
G.5
6105 7900 3718
8382 4527 3104
G.6
179 158 828
G.7
40 60 01 89
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04, 05, 05, 09
1 18
2 27, 28, 29
3 31
4 40, 40, 47
5 55, 55, 58
6 60
7 72, 79
8 82, 83, 84, 89
9 92, 96, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 22/01

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 22/01/2022

MĐB 5RF10RF13RF8RF11RF3RF
G.ĐB 74954
G.1 64284
G.2
86741 45640
G.3
49737 53910 37345
51290 51202 92492
G.4
7745 7307 1323 9995
G.5
8659 2794 5605
4643 3851 2769
G.6
026 826 606
G.7
22 62 04 33
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05, 06, 07
1 10
2 22, 23, 26, 26
3 33, 37
4 40, 41, 43, 45, 45
5 51, 54, 59
6 62, 69
7  
8 84
9 90, 92, 94, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 21/01

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 21/01/2022

MĐB 1RE5RE8RE10RE4RE2RE
G.ĐB 78645
G.1 59320
G.2
60922 13571
G.3
98561 36592 08310
87527 69546 91981
G.4
5148 3989 1540 4501
G.5
7830 7306 3903
7908 8651 4668
G.6
702 963 616
G.7
54 12 11 48
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03, 06, 08
1 10, 11, 12, 16
2 20, 22, 27
3 30
4 40, 45, 46, 48, 48
5 51, 54
6 61, 63, 68
7 71
8 81, 89
9 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 20/01

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 20/01/2022

MĐB 13RD5RD3RD7RD15RD10RD
G.ĐB 71085
G.1 18328
G.2
78797 48541
G.3
46956 56008 54100
55367 39190 50473
G.4
5382 2316 9902 5825
G.5
7643 2127 0441
0554 6448 9387
G.6
138 764 484
G.7
49 41 71 25
Đầu Lô tô
0 00, 02, 08
1 16
2 25, 25, 27, 28
3 38
4 41, 41, 41, 43, 48, 49
5 54, 56
6 64, 67
7 71, 73
8 82, 84, 85, 87
9 90, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 19/01

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 19/01/2022

MĐB 3RC12RC6RC1RC14RC4RC
G.ĐB 76930
G.1 48843
G.2
41006 76053
G.3
77833 47386 77768
37997 13541 78878
G.4
8261 3990 8384 7358
G.5
1925 0958 1946
9108 8203 1335
G.6
938 896 778
G.7
93 91 60 54
Đầu Lô tô
0 03, 06, 08
1  
2 25
3 30, 33, 35, 38
4 41, 43, 46
5 53, 54, 58, 58
6 60, 61, 68
7 78, 78
8 84, 86
9 90, 91, 93, 96, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 18/01

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 18/01/2022

MĐB 12RB11RB8RB7RB4RB14RB
G.ĐB 46384
G.1 25306
G.2
69864 13585
G.3
02154 92020 72481
99996 31657 99642
G.4
8470 5095 0718 6124
G.5
3254 4223 3465
8258 1568 2404
G.6
772 095 306
G.7
78 90 92 74
Đầu Lô tô
0 04, 06, 06
1 18
2 20, 23, 24
3  
4 42
5 54, 54, 57, 58
6 64, 65, 68
7 70, 72, 74, 78
8 81, 84, 85
9 90, 92, 95, 95, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 17/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 17/01/2022

MĐB 10RA6RA15RA12RA3RA5RA
G.ĐB 88041
G.1 36730
G.2
73089 38298
G.3
65757 45175 30708
86796 92638 82598
G.4
7621 2164 0664 0022
G.5
3870 3305 1752
1265 5131 5477
G.6
099 539 479
G.7
09 17 44 39
Đầu Lô tô
0 05, 08, 09
1 17
2 21, 22
3 30, 31, 38, 39, 39
4 41, 44
5 52, 57
6 64, 64, 65
7 70, 75, 77, 79
8 89
9 96, 98, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 16/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 16/01/2022

MĐB 8QZ14QZ7QZ10QZ3QZ1QZ
G.ĐB 55431
G.1 77267
G.2
00522 27414
G.3
99699 08029 09515
38356 07933 83348
G.4
7601 7982 6403 4639
G.5
2802 2552 4355
0548 4218 5636
G.6
388 349 939
G.7
18 64 63 13
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03
1 13, 14, 15, 18, 18
2 22, 29
3 31, 33, 36, 39, 39
4 48, 48, 49
5 52, 55, 56
6 63, 64, 67
7  
8 82, 88
9 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 15/01

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 15/01/2022

MĐB 14QY9QY11QY15QY2QY10QY
G.ĐB 20222
G.1 22217
G.2
31826 17040
G.3
39391 25127 54893
33552 39862 77061
G.4
9838 6844 4719 2280
G.5
4107 4023 5944
9446 6904 4687
G.6
877 004 172
G.7
27 09 80 87
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07, 09
1 17, 19
2 22, 23, 26, 27, 27
3 38
4 40, 44, 44, 46
5 52
6 61, 62
7 72, 77
8 80, 80, 87, 87
9 91, 93

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 14/01

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 14/01/2022

MĐB 3QX1QX12QX14QX6QX10QX
G.ĐB 87219
G.1 41662
G.2
25784 04591
G.3
53967 29518 49002
23626 19804 68246
G.4
2270 0353 0360 0778
G.5
5711 8416 3292
9334 8232 4238
G.6
229 597 329
G.7
30 67 18 05
Đầu Lô tô
0 02, 04, 05
1 11, 16, 18, 18, 19
2 26, 29, 29
3 30, 32, 34, 38
4 46
5 53
6 60, 62, 67, 67
7 70, 78
8 84
9 91, 92, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 13/01

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 13/01/2022

MĐB 4QV3QV12QV5QV8QV1QV
G.ĐB 46638
G.1 89412
G.2
72737 87756
G.3
57974 99595 91718
18521 91484 48820
G.4
4595 0551 1782 4512
G.5
9965 8258 5690
5901 9239 9036
G.6
312 881 528
G.7
28 88 04 08
Đầu Lô tô
0 01, 04, 08
1 12, 12, 12, 18
2 20, 21, 28, 28
3 36, 37, 38, 39
4  
5 51, 56, 58
6 65
7 74
8 81, 82, 84, 88
9 90, 95, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 12/01

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 12/01/2022

MĐB 15QU7QU8QU1QU10QU4QU
G.ĐB 88903
G.1 02061
G.2
93869 59013
G.3
92993 06177 46619
09194 97034 31473
G.4
6118 3319 7592 2055
G.5
8692 8116 0453
5091 3093 5985
G.6
551 560 756
G.7
20 41 49 07
Đầu Lô tô
0 03, 07
1 13, 16, 18, 19, 19
2 20
3 34
4 41, 49
5 51, 53, 55, 56
6 60, 61, 69
7 73, 77
8 85
9 91, 92, 92, 93, 93, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 11/01

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 11/01/2022

MĐB 11QT3QT9QT4QT15QT5QT
G.ĐB 55427
G.1 66440
G.2
04497 26217
G.3
87288 28816 41205
76738 17789 59707
G.4
3224 5561 6035 1109
G.5
7052 3158 2352
9539 6108 4431
G.6
252 489 803
G.7
89 10 02 99
Đầu Lô tô
0 02, 03, 05, 07, 08, 09
1 10, 16, 17
2 24, 27
3 31, 35, 38, 39
4 40
5 52, 52, 52, 58
6 61
7  
8 88, 89, 89, 89
9 97, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 10/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 10/01/2022

MĐB 14QS7QS1QS12QS15QS2QS
G.ĐB 08845
G.1 40173
G.2
66686 03977
G.3
56864 06136 53050
68948 67981 42681
G.4
3082 1043 9596 7307
G.5
0821 8322 1624
7933 0535 1263
G.6
163 873 955
G.7
64 54 52 06
Đầu Lô tô
0 06, 07
1  
2 21, 22, 24
3 33, 35, 36
4 43, 45, 48
5 50, 52, 54, 55
6 63, 63, 64, 64
7 73, 73, 77
8 81, 81, 82, 86
9 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 09/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 09/01/2022

MĐB 7QR13QR3QR8QR11QR6QR
G.ĐB 93093
G.1 19538
G.2
79022 49827
G.3
44287 07811 05156
32900 08978 48516
G.4
9562 1906 3796 9453
G.5
5420 9786 9144
1425 2684 6836
G.6
794 635 287
G.7
19 02 14 86
Đầu Lô tô
0 00, 02, 06
1 11, 14, 16, 19
2 20, 22, 25, 27
3 35, 36, 38
4 44
5 53, 56
6 62
7 78
8 84, 86, 86, 87, 87
9 93, 94, 96

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 08/01

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 08/01/2022

MĐB 4QP7QP13QP3QP10QP2QP
G.ĐB 98969
G.1 23581
G.2
44733 01226
G.3
53795 66447 03359
59893 65054 29726
G.4
6825 9365 0735 8228
G.5
2034 2684 7729
8355 8622 8049
G.6
228 027 881
G.7
30 23 57 04
Đầu Lô tô
0 04
1  
2 22, 23, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 29
3 30, 33, 34, 35
4 47, 49
5 54, 55, 57, 59
6 65, 69
7  
8 81, 81, 84
9 93, 95

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 07/01

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 07/01/2022

MĐB 3QN8QN1QN2QN5QN13QN
G.ĐB 33657
G.1 64428
G.2
76753 78236
G.3
08301 43232 45167
12813 87318 97658
G.4
1604 7530 3791 3633
G.5
3764 9452 9303
1864 7747 7150
G.6
848 337 163
G.7
14 31 60 02
Đầu Lô tô
0 01, 02, 03, 04
1 13, 14, 18
2 28
3 30, 31, 32, 33, 36, 37
4 47, 48
5 50, 52, 53, 57, 58
6 60, 63, 64, 64, 67
7  
8  
9 91

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 06/01

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 06/01/2022

MĐB 9QM2QM15QM3QM10QM7QM
G.ĐB 98437
G.1 25100
G.2
22368 37271
G.3
88300 09721 07843
60532 26375 91059
G.4
8338 0498 7206 4444
G.5
8135 6179 9356
3436 8678 8451
G.6
783 240 946
G.7
95 72 77 30
Đầu Lô tô
0 00, 00, 06
1  
2 21
3 30, 32, 35, 36, 37, 38
4 40, 43, 44, 46
5 51, 56, 59
6 68
7 71, 72, 75, 77, 78, 79
8 83
9 95, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 05/01

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 05/01/2022

MĐB 9QL2QL15QL5QL11QL7QL
G.ĐB 10619
G.1 38905
G.2
13039 16537
G.3
26887 43941 68365
54760 52668 45771
G.4
5792 9969 1687 3575
G.5
2988 1861 0459
7330 4770 1692
G.6
588 225 041
G.7
50 56 28 84
Đầu Lô tô
0 05
1 19
2 25, 28
3 30, 37, 39
4 41, 41
5 50, 56, 59
6 60, 61, 65, 68, 69
7 70, 71, 75
8 84, 87, 87, 88, 88
9 92, 92

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 04/01

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 04/01/2022

MĐB 4QK10QK1QK5QK11QK15QK
G.ĐB 46330
G.1 69665
G.2
09490 46504
G.3
78220 76475 21736
66154 94894 87492
G.4
9464 0146 2976 5846
G.5
9705 8474 6756
0819 0264 4584
G.6
707 544 651
G.7
99 73 25 64
Đầu Lô tô
0 04, 05, 07
1 19
2 20, 25
3 30, 36
4 44, 46, 46
5 51, 54, 56
6 64, 64, 64, 65
7 73, 74, 75, 76
8 84
9 90, 92, 94, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 03/01

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 03/01/2022

MĐB
G.ĐB 37061
G.1 02804
G.2
28975 91130
G.3
23859 45389 77521
89766 65789 02471
G.4
0547 0571 3966 5502
G.5
9266 7234 0119
6292 5499 2971
G.6
138 977 988
G.7
27 74 34 72
Đầu Lô tô
0 02, 04
1 19
2 21, 27
3 30, 34, 34, 38
4 47
5 59
6 61, 66, 66, 66
7 71, 71, 71, 72, 74, 75, 77
8 88, 89, 89
9 92, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 02/01

XSMB » XSMB Chủ Nhật » XSMB 02/01/2022

MĐB 13QG9QG15QG8QG3QG10QG
G.ĐB 93494
G.1 32969
G.2
99121 71440
G.3
22171 48176 58055
34589 72429 85524
G.4
0700 2242 0851 6988
G.5
5309 9500 3344
4087 7992 8848
G.6
732 286 441
G.7
16 07 41 57
Đầu Lô tô
0 00, 00, 07, 09
1 16
2 21, 24, 29
3 32
4 40, 41, 41, 42, 44, 48
5 51, 55, 57
6 69
7 71, 76
8 86, 87, 88, 89
9 92, 94

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 01/01

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 01/01/2022

MĐB 12QF3QF4QF2QF1QF7QF
G.ĐB 10676
G.1 86295
G.2
05069 04999
G.3
99344 69011 19745
52465 88708 22792
G.4
5082 6749 4377 9508
G.5
2882 7999 8705
6962 6971 3666
G.6
221 107 086
G.7
10 56 62 07
Đầu Lô tô
0 05, 07, 07, 08, 08
1 10, 11
2 21
3  
4 44, 45, 49
5 56
6 62, 62, 65, 66, 69
7 71, 76, 77
8 82, 82, 86
9 92, 95, 99, 99

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 31/12

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 31/12/2021

MĐB 5QE20QE13QE18QE15QE10QE
G.ĐB 24147
G.1 35164
G.2
87843 42697
G.3
22411 02874 67669
03425 54307 07126
G.4
8465 1766 0490 9892
G.5
0188 3269 6892
2498 1980 6400
G.6
848 991 747
G.7
00 37 75 30
Đầu Lô tô
0 00, 00, 07
1 11
2 25, 26
3 30, 37
4 43, 47, 47, 48
5  
6 64, 65, 66, 69, 69
7 74, 75
8 80, 88
9 90, 91, 92, 92, 97, 98

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 30/12

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 30/12/2021

MĐB 12QD5QD2QD13QD9QD14QD
G.ĐB 62033
G.1 86170
G.2
66387 22954
G.3
85860 64501 10758
01578 50933 41644
G.4
8191 6435 2915 1993
G.5
2678 3667 6402
8797 4676 9669
G.6
874 050 826
G.7
45 02 57 35
Đầu Lô tô
0 01, 02, 02
1 15
2 26
3 33, 33, 35, 35
4 44, 45
5 50, 54, 57, 58
6 60, 67, 69
7 70, 74, 76, 78, 78
8 87
9 91, 93, 97

Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 29/12

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 29/12/2021

MĐB 8QC7QC12QC15QC1QC13QC
G.ĐB 13977
G.1 34852
G.2
54309 98902
G.3
98841 61545 24183
95816 39512 48316
G.4
3788 9307 7068 3241
G.5
3005 8390 9069
3853 2746 2257
G.6
595 243 069
G.7
23 94 14 12
Đầu Lô tô
0 02, 05, 07, 09
1 12, 12, 14, 16, 16
2 23
3  
4 41, 41, 43, 45, 46
5 52, 53, 57
6 68, 69, 69
7 77
8 83, 88
9 90, 94, 95

Sổ kết quả xổ số miền bắc mới nhất hôm nay. Cập nhật kết quả xsmb trực tiếp từ trường quay lúc 18h hàng ngày. Xem nhiều: ketquaxoso mienbac, ketquaxosomienbac, xem ketquaxosomienbac, tructiep ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac hom nay, ketquaxosomienbac 30 ngay, ketquaxoso mienbac 30 ngay, ketquaxosomienbac minhngoc, ketquaxoso mienbac hom nay, ketquaxosomienbac ngay hom nay, tong hop ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac tructiep hom nay, ketquaxosomienbac tuan qua, ketquaxosomienbac 100 ngay, ketquaxoso mienbac hom qua, xem ketquaxoso mienbac hom nay, xem ketquaxosomienbac tructiep, tra ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 7, ketquaxoso mienbac tructiep, ketquaxoso mienbac 100 ngay, ketquaxosomienbac thu 3, ketquaxosomienbac ngay, ketquaxoso mienbac homnay, soicau ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac thu 4, ketquaxosomienbac chu nhat, ketquaxosomienbac thubay, ketquaxosomienbac trong thang, ketquaxosomienbac ba muoi ngay, ketquaxosomienbac theo thang, quay thu ketquaxosomienbac, ketquaxosomienbac mot thang, ketquaxoso mienbac 30 ngay truoc, ketquaxosomienbac theo tuan

DMCA.com Protection Status