Xem cầu chi tiết

- Chi tiết kết quả cầu 2 ngày của Xổ số Miền Bắc
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 3, Vị trí 2: 4

Hướng dẫn xem cầu

  • Các kí hiệu màu: Màu đỏ là giải đặc biệt hoặc 2 số cuối của giải đặc biệt, màu xanh lá cây: là bộ số ăn cầu, màu xanh nước biển: là các vị trí ghép lên cầu
  • Bạn xem từ dưới lên trên: Ví dụ cầu chạy từ ngày 12/12 đến ngày 19/12 thì bắt đầu xem từ ngày 12/12 để thấy được 2 vị trí ghép cầu. Từ 2 vị trí ghép cầu đó dò lên các lần quay tiếp theo. Bộ số màu xanh lá cây là ăn cầu, chữ số có màu xanh nước biển là vị trí ghép cầu lấy 2 số ghép cầu tạo ra một bộ số mới cho lần quay tiếp theo.

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 25/01/2018

MĐB
G.ĐB 60568
G.1 70326
G.2
72389 18622
G.3
41497 24533 90944
06093 71919 77901
G.4
9521 7446 5567 9402
G.5
9875 7832 2554
9162 0236 6892
G.6
275 091 132
G.7
93 00 41 09
Đầu Lô tô
0 00, 01, 02, 09
1 19
2 21, 22, 26
3 32, 32, 33, 36
4 41, 44, 46
5 54
6 62, 67, 68
7 75, 75
8 89
9 91, 92, 93, 93, 97

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 24/01/2018

MĐB
G.ĐB 41657
G.1 75242
G.2
48649 15956
G.3
32917 87951 53610
05326 74177 52903
G.4
1370 6940 6509 3527
G.5
3955 0912 8522
5259 7810 6562
G.6
543 412 939
G.7
35 60 11 46
Đầu Lô tô
0 03, 09
1 10, 10, 11, 12, 12, 17
2 22, 26, 27
3 35, 39
4 40, 42, 43, 46, 49
5 51, 55, 56, 57, 59
6 60, 62
7 70, 77
8  
9  

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 23/01/2018

MĐB
G.ĐB 33101
G.1 13699
G.2
06448 53556
G.3
41545 87121 33421
79329 40417 74711
G.4
5473 9173 0155 1088
G.5
2857 7772 9878
6304 2992 6155
G.6
162 482 521
G.7
98 00 30 29
Đầu Lô tô
0 00, 01, 04
1 11, 17
2 21, 21, 21, 29, 29
3 30
4 45, 48
5 55, 55, 56, 57
6 62
7 72, 73, 73, 78
8 82, 88
9 92, 98, 99