- Chi tiết kết quả cầu 9 ngày của Xổ số Miền Bắc
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 3, Vị trí 2: 4

kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 23/09/2018 kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 23/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 12662
Giải nhất 00576
Giải nhì 93787 - 32156
Giải ba 42431 - 29249 - 41410 - 54961 - 60765 - 61044
Giải tư 0648 - 9835 - 4471 - 5979
Giải năm 6116 - 9869 - 4838 - 4220 - 8575 - 1003
Giải sáu 621 - 691 - 365
Giải bảy 28 - 23 - 46 - 17
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
03
10,16,17
20,21,23,28
31,35,38
44,46,48,49
56
61,62,65,65,69
71,75,76,79
87
91
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL gửi 8541
Kết quả soi cầu + thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541

kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 22/09/2018 kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 22/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 29578
Giải nhất 41490
Giải nhì 77307 - 19069
Giải ba 42148 - 38797 - 09499 - 91318 - 86136 - 56087
Giải tư 9297 - 7950 - 4971 - 2306
Giải năm 2157 - 7354 - 3010 - 7317 - 5375 - 6870
Giải sáu 012 - 497 - 756
Giải bảy 83 - 65 - 77 - 27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
06,07
10,12,17,18
27
36
48
50,54,56,57
65,69
70,71,75,77,78
83,87
90,97,97,97,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL gửi 8541
Kết quả soi cầu + thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541

kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 21/09/2018 kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 21/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 31221
Giải nhất 67255
Giải nhì 44069 - 84551
Giải ba 96767 - 39359 - 09902 - 17284 - 67390 - 24710
Giải tư 0412 - 1704 - 1549 - 2348
Giải năm 5252 - 6717 - 7041 - 5213 - 7569 - 9200
Giải sáu 772 - 023 - 654
Giải bảy 83 - 03 - 29 - 13
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,02,03,04
10,12,13,13,17
21,23,29
 
41,48,49
51,52,54,55,59
67,69,69
72
83,84
90
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL gửi 8541
Kết quả soi cầu + thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541

kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 20/09/2018 kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 20/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 03096
Giải nhất 58682
Giải nhì 04578 - 29574
Giải ba 24877 - 52536 - 80289 - 13331 - 15632 - 53890
Giải tư 3136 - 0329 - 0063 - 5939
Giải năm 9999 - 8675 - 0488 - 7855 - 3699 - 9768
Giải sáu 128 - 326 - 981
Giải bảy 82 - 36 - 62 - 41
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
26,28,29
31,32,36,36,36,39
41
55
62,63,68
74,75,77,78
81,82,82,88,89
90,96,99,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL gửi 8541
Kết quả soi cầu + thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541

kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 19/09/2018 kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 19/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 96177
Giải nhất 66140
Giải nhì 94217 - 08508
Giải ba 36240 - 17987 - 67583 - 17113 - 10151 - 85781
Giải tư 9808 - 3449 - 4965 - 4217
Giải năm 2257 - 5977 - 4953 - 3851 - 1657 - 1320
Giải sáu 574 - 130 - 069
Giải bảy 81 - 62 - 30 - 82
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08,08
13,17,17
20
30,30
40,40,49
51,51,53,57,57
62,65,69
74,77,77
81,81,82,83,87
 
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL gửi 8541
Kết quả soi cầu + thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541

kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 18/09/2018 kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 18/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 91720
Giải nhất 46238
Giải nhì 85437 - 02342
Giải ba 96158 - 19088 - 21463 - 57310 - 53332 - 74117
Giải tư 6645 - 5537 - 5400 - 7620
Giải năm 9674 - 5497 - 9306 - 9920 - 5132 - 4091
Giải sáu 126 - 655 - 658
Giải bảy 34 - 90 - 96 - 19
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,06
10,17,19
20,20,20,26
32,32,34,37,37,38
42,45
55,58,58
63
74
88
90,91,96,97
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL gửi 8541
Kết quả soi cầu + thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541

kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/09/2018 kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 17/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 93143
Giải nhất 33294
Giải nhì 36194 - 84505
Giải ba 05854 - 87834 - 78812 - 97640 - 23718 - 18009
Giải tư 8272 - 7889 - 8599 - 5444
Giải năm 6743 - 0476 - 7810 - 6371 - 2971 - 7325
Giải sáu 687 - 928 - 176
Giải bảy 03 - 94 - 63 - 00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
00,03,05,09
10,12,18
25,28
34
40,43,43,44
54
63
71,71,72,76,76
87,89
94,94,94,99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL gửi 8541
Kết quả soi cầu + thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541

kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 16/09/2018 kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 16/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 32963
Giải nhất 57442
Giải nhì 22529 - 01533
Giải ba 34923 - 79583 - 27961 - 68131 - 32927 - 11825
Giải tư 2738 - 6215 - 9018 - 0622
Giải năm 7387 - 6120 - 9926 - 5658 - 8499 - 0672
Giải sáu 763 - 207 - 045
Giải bảy 75 - 77 - 88 - 82
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
07
15,18
20,22,23,25,26,27,29
31,33,38
42,45
58
61,63,63
72,75,77
82,83,87,88
99
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL gửi 8541
Kết quả soi cầu + thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541

kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 15/09/2018 kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 15/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 59077
Giải nhất 60870
Giải nhì 44532 - 40380
Giải ba 46807 - 12001 - 03419 - 30123 - 62780 - 94445
Giải tư 3932 - 8318 - 9210 - 4290
Giải năm 8393 - 3883 - 1102 - 2656 - 4860 - 8068
Giải sáu 888 - 948 - 794
Giải bảy 37 - 17 - 59 - 78
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01,02,07
10,17,18,19
23
32,32,37
45,48
56,59
60,68
70,77,78
80,80,83,88
90,93,94
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL gửi 8541
Kết quả soi cầu + thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541

kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 14/09/2018 kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng ngày 14/09/2018

Đầu Đuôi
Đặc biệt 21588
Giải nhất 03788
Giải nhì 52146 - 59004
Giải ba 44173 - 47812 - 62516 - 29339 - 20347 - 94610
Giải tư 0479 - 7854 - 7731 - 1964
Giải năm 6817 - 8567 - 9628 - 2095 - 9923 - 4249
Giải sáu 939 - 863 - 933
Giải bảy 79 - 92 - 13 - 71
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
04
10,12,13,16,17
23,28
31,33,39,39
46,47,49
54
63,64,67
71,73,79,79
88,88
92,95
Nhận cặp lô xiên đẹp nhất xổ số miền bắc trong ngày, soạn LX gửi 8541
Nhận 1 lô bạch thủ đẹp nhất xổ số miền bắc hôm nay, soạn AL gửi 8541
Kết quả soi cầu + thống kê giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc, soạn CL gửi 8541
Tất cả những dịch vụ trên website http://xoso888.vn chỉ là những thống kê, phân tích do phần mềm máy tính tạo ra. Tỉ lệ xuất hiện số còn tùy thuộc nhiều vào may mắn của bạn. Các bạn nên chú ý cân nhắc trước khi tham khảo. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về việc sử dụng số của các bạn.
Tags: ket qua xo so | soi cau | ket qua xo so mien bac | thong ke lo gan | thong ke chu ky dan dac biet | thong ke chu ky | xo so mien bac | thong ke tan suat | Thong ke theo ngay | thong ke quan trong | quay so cau may | thong ke dau duoi loto | xo so truc tiep | xo so | thong ke xo so | thong ke theo tong | du doan xo so | bang dac biet tuan | soi cau lo
Links: cau dep mien bac |