Xem cầu chi tiết

- Chi tiết kết quả cầu 2 ngày của Xổ số Miền Bắc
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 3, Vị trí 2: 4

Hướng dẫn xem cầu

  • Các kí hiệu màu: Màu đỏ là giải đặc biệt hoặc 2 số cuối của giải đặc biệt, màu xanh lá cây: là bộ số ăn cầu, màu xanh nước biển: là các vị trí ghép lên cầu
  • Bạn xem từ dưới lên trên: Ví dụ cầu chạy từ ngày 12/12 đến ngày 19/12 thì bắt đầu xem từ ngày 12/12 để thấy được 2 vị trí ghép cầu. Từ 2 vị trí ghép cầu đó dò lên các lần quay tiếp theo. Bộ số màu xanh lá cây là ăn cầu, chữ số có màu xanh nước biển là vị trí ghép cầu lấy 2 số ghép cầu tạo ra một bộ số mới cho lần quay tiếp theo.

XSMB » XSMB Thứ 7 » XSMB 21/04/2018

MĐB
G.ĐB 69966
G.1 77778
G.2
19331 18945
G.3
46237 48133 71075
07885 45838 67656
G.4
0296 1827 3767 5764
G.5
1713 0280 0727
6134 2182 6086
G.6
984 843 753
G.7
52 30 97 16
Đầu Lô tô
0  
1 13, 16
2 27, 27
3 30, 31, 33, 34, 37, 38
4 43, 45
5 52, 53, 56
6 64, 66, 67
7 75, 78
8 80, 82, 84, 85, 86
9 96, 97

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 20/04/2018

MĐB
G.ĐB 23061
G.1 63094
G.2
31238 47613
G.3
72144 55643 89018
42097 78121 65008
G.4
8768 3210 9740 9906
G.5
1222 6702 6256
4610 1028 8138
G.6
612 930 941
G.7
77 23 44 37
Đầu Lô tô
0 02, 06, 08
1 10, 10, 12, 13, 18
2 21, 22, 23, 28
3 30, 37, 38, 38
4 40, 41, 43, 44, 44
5 56
6 61, 68
7 77
8  
9 94, 97

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 19/04/2018

MĐB
G.ĐB 34580
G.1 02976
G.2
59985 50213
G.3
66144 93179 90465
76458 14945 96862
G.4
8663 1412 6540 6534
G.5
4235 6783 4787
4496 8033 9992
G.6
290 154 813
G.7
70 31 41 23
Đầu Lô tô
0  
1 12, 13, 13
2 23
3 31, 33, 34, 35
4 40, 41, 44, 45
5 54, 58
6 62, 63, 65
7 70, 76, 79
8 80, 83, 85, 87
9 90, 92, 96