Xem cầu chi tiết

- Chi tiết kết quả cầu 3 ngày của Xổ số Miền Bắc
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 3, Vị trí 2: 4

Hướng dẫn xem cầu

  • Các kí hiệu màu: Màu đỏ là giải đặc biệt hoặc 2 số cuối của giải đặc biệt, màu xanh lá cây: là bộ số ăn cầu, màu xanh nước biển: là các vị trí ghép lên cầu
  • Bạn xem từ dưới lên trên: Ví dụ cầu chạy từ ngày 12/12 đến ngày 19/12 thì bắt đầu xem từ ngày 12/12 để thấy được 2 vị trí ghép cầu. Từ 2 vị trí ghép cầu đó dò lên các lần quay tiếp theo. Bộ số màu xanh lá cây là ăn cầu, chữ số có màu xanh nước biển là vị trí ghép cầu lấy 2 số ghép cầu tạo ra một bộ số mới cho lần quay tiếp theo.

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 10/05/2018

MĐB
G.ĐB 69710
G.1 79168
G.2
67684 91730
G.3
43106 78424 89428
75531 32287 50899
G.4
5121 4144 8395 7589
G.5
9087 5738 2318
6322 6843 3556
G.6
499 191 433
G.7
18 66 11 06
Đầu Lô tô
0 06, 06
1 10, 11, 18, 18
2 21, 22, 24, 28
3 30, 31, 33, 38
4 43, 44
5 56
6 66, 68
7  
8 84, 87, 87, 89
9 91, 95, 99, 99

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 09/05/2018

MĐB
G.ĐB 55560
G.1 06269
G.2
96219 06098
G.3
43974 16301 80187
81569 44081 47011
G.4
6064 0512 1552 7749
G.5
5541 3301 4014
8606 8502 3207
G.6
896 212 638
G.7
98 89 67 00
Đầu Lô tô
0 00, 01, 01, 02, 06, 07
1 11, 12, 12, 14, 19
2  
3 38
4 41, 49
5 52
6 60, 64, 67, 69, 69
7 74
8 81, 87, 89
9 96, 98, 98

XSMB » XSMB Thứ 3 » XSMB 08/05/2018

MĐB
G.ĐB 35876
G.1 48644
G.2
28603 02198
G.3
66200 54324 58990
47390 91261 40404
G.4
9696 1006 0282 6905
G.5
4928 0112 8423
7728 7546 3058
G.6
040 138 094
G.7
42 32 83 86
Đầu Lô tô
0 00, 03, 04, 05, 06
1 12
2 23, 24, 28, 28
3 32, 38
4 40, 42, 44, 46
5 58
6 61
7 76
8 82, 83, 86
9 90, 90, 94, 96, 98

XSMB » XSMB Thứ 2 » XSMB 07/05/2018

MĐB
G.ĐB 85664
G.1 41522
G.2
20463 40688
G.3
05782 88253 92514
15596 84926 64660
G.4
5855 6014 8906 8057
G.5
0962 4653 6361
3368 1747 5325
G.6
191 761 926
G.7
77 64 16 00
Đầu Lô tô
0 00, 06
1 14, 14, 16
2 22, 25, 26, 26
3  
4 47
5 53, 53, 55, 57
6 60, 61, 61, 62, 63, 64, 64, 68
7 77
8 82, 88
9 91, 96