Xem cầu chi tiết

- Chi tiết kết quả cầu 2 ngày của Xổ số Miền Bắc
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: 3, Vị trí 2: 4

Hướng dẫn xem cầu

  • Các kí hiệu màu: Màu đỏ là giải đặc biệt hoặc 2 số cuối của giải đặc biệt, màu xanh lá cây: là bộ số ăn cầu, màu xanh nước biển: là các vị trí ghép lên cầu
  • Bạn xem từ dưới lên trên: Ví dụ cầu chạy từ ngày 12/12 đến ngày 19/12 thì bắt đầu xem từ ngày 12/12 để thấy được 2 vị trí ghép cầu. Từ 2 vị trí ghép cầu đó dò lên các lần quay tiếp theo. Bộ số màu xanh lá cây là ăn cầu, chữ số có màu xanh nước biển là vị trí ghép cầu lấy 2 số ghép cầu tạo ra một bộ số mới cho lần quay tiếp theo.

XSMB » XSMB Thứ 6 » XSMB 05/01/2018

MĐB
G.ĐB 18105
G.1 35622
G.2
06473 02567
G.3
41070 62410 16437
44262 24168 84451
G.4
5810 5166 6708 2414
G.5
5891 7896 9893
1571 1757 6642
G.6
506 423 716
G.7
63 83 99 47
Đầu Lô tô
0 05, 06, 08
1 10, 10, 14, 16
2 22, 23
3 37
4 42, 47
5 51, 57
6 62, 63, 66, 67, 68
7 70, 71, 73
8 83
9 91, 93, 96, 99

XSMB » XSMB Thứ 5 » XSMB 04/01/2018

MĐB
G.ĐB 62274
G.1 80320
G.2
35513 91291
G.3
42901 12478 43936
95254 32614 56914
G.4
5295 8197 4181 2833
G.5
2871 1165 1520
5752 2424 2550
G.6
479 833 249
G.7
37 53 41 28
Đầu Lô tô
0 01
1 13, 14, 14
2 20, 20, 24, 28
3 33, 33, 36, 37
4 41, 49
5 50, 52, 53, 54
6 65
7 71, 74, 78, 79
8 81
9 91, 95, 97

XSMB » XSMB Thứ 4 » XSMB 03/01/2018

MĐB
G.ĐB 11717
G.1 99088
G.2
03178 65789
G.3
74050 56257 98629
31104 38574 57589
G.4
9474 0522 1505 1608
G.5
9928 4618 4896
1660 9299 3062
G.6
360 656 556
G.7
81 72 64 23
Đầu Lô tô
0 04, 05, 08
1 17, 18
2 22, 23, 28, 29
3  
4  
5 50, 56, 56, 57
6 60, 60, 62, 64
7 72, 74, 74, 78
8 81, 88, 89, 89
9 96, 99